Svein Ole Hansen

94    1572

1844

Sluttåret for de syv tider, men også sluttåret for de 1260 år

Publisert: 24. apr 2012 / 1073 visninger.

Utgangspunktet for dette innlegget er kommentarer som utviklet seg vekk fra opprinnelig tema i en annen tråd. Dette innlegget er ment å følge opp kommentar #78 av Kjell Kristensen i nevnte tråd. Den tekniske løsningen på dette problemet er ikke ideell, men det er det jeg kan få til. Det er tross alt bedre at kommentarer som tar opp dette emnet forsetter etter dette innlegget enn at de blir slettet under en tråd med et annet tema. For orden skyld kopierer jeg Kristensens kommentar (#78 fra tråden jeg linket til) inn i dette innlegget, for at besvarelsen og fortsettelsen skal bli enklere å forholde seg til.

--

Svein Ole Hansen (sitert):

Det har med år 1844 å gjøre at dyrets tilmålte tid, 42 måneder, var sluttført nevnte år, eller år 1260 etter den islamske kalender. 1260 år er som vi har vært inne på 42 måneder i denne profetiske sammenheng (én dag for hvert år). Legg merke til at Dyrets tid synes å være nokså sammenfallende med tiden de to vitnene – profetene kledd i sekk - var gitt

Kjell Kristensen:

Fra Abraham til David 490år, David til Babylon 490 år, Babylon til Kristus 490 år - til sammen 1470 år - fra Kristus til 1844 = 374 år, hvor vil du hen med dette? Slutten av de 1260 dager tilsvarerer Jesu frelse, og det Babylonske rike, dyret har sin tid frem mot dette, Matt.1.17.

Slik du forklarer dette, spiser du opp historien og tiden fra Abraham frem mot Kristus på 1470 år, da du bruker 1260 dager som år, (da gjenstår det bare 210 år av hele perioden frem mot Babylons fall) og plasserer Kristus i 1844, hvor dyret (Babylon) faller i 1844, hvilken verdensby falt i 1844, om du sammenhoder dine opplysninger om dyrets tid med Åp.17-17-18 ? Den som hadde fullstendig kongedømme over jordens konger?

Videre blander du opp en kraftig røre ved å gjøre om 1260 dager (42mndr) til 1260 år, og så gjør du 42 mndr til 1260 dager for så og gjøre disse dager om på nytt igjen til år!!! Dette kaller jeg en helgardering de luxe, den måten å regne på kan da ikke være holdbare for Bahai engang? Bibelen er enkel å grei å bruke, Dan.9.24 sier at 70 uker er bestemt for det hellig folk og den hellige by. 4.Esra 7.4 sier at dette skal være en uke av år. 44 Slik skal det gå når jeg holder dom, og du (Esra) er den eneste jeg har fortalt det til.

Når 70 uker er det samme som uker av år, betyr dette at hver dag er det samme som 1 år, og en uke er da 7år, og slik blir profetien fra Jesus oppfylt i Matt.18.22:

«Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju! Dette passer med alle skriftsteder som jeg tidligere har nevnt, hvor tiden fra Babylon til Kristus utgjør 14 ledd á 35 år som blir 490 år, og blir som Jesus sier 70x7. En uke er således 7 år og utgjør 2520 dager, eller 84 mndr., men i midten av uken settes det opp en pakt, og det har gått 1260 dager eller 42 mndr. samtidig som det ennå gjenstår en halv uke, eller 1260 dager, eller 42 mndr. Hvor verderstyggeligheten settes opp, og ødelegger inntil den som ødelegger er lagt ned. - Og dette historiestykket synes jeg mangler i det Herrens år 1844.

Mvh

--

Svein Ole Hansen:

Det er jo for så vidt noe å merke seg at regnestykket ditt viser at år 1844 AD er 374 år etter Kristus, men tallene, og hvordan du forutsetter å bruke disse kommer ikke fra meg. Du bør nesten begrunne selv din fremleggelse av årstall og hvorfor disse inngår i ditt regnestykke.

La oss forholde oss til nevnte 1260 dager, profetisk å forstå som 1260 år etter opplysninger som forutsetter denne betraktningen eller anvendelsen etter versene: 4Mos 14:34 og Esekiel 4:6.

Når jeg kobler år 1260 til år 1844, er det fordi disse årstallene (i ulike tidsregninger) grovt sett overlapper. Forskjellen er at år 1844 gjelder for ett tusen åtte hundre og førtifire år etter Kristus. År 1844 AD (så vel som år 2012 AD nå) er etter den gregorianske kalender. År 1260 som tilsvarer år 1844 AD, er etter islamsk tidsregning, som startet år 622 AD eller etter ”vestlig” tidsregning i år 622 AD. Altså når vi etter den gregorianske kalender kommer til år 622 e. Kr., så har vi tidspunktet (etter ”vår” kalender) for starten på islamsk tidsregning.

Forskjellen på nevnte tidsregninger (bortsett fra starttidspunktet) er at den gregorianske kalenderen følger solens kretsløp som utgjør 365,242 dager i året. Den islamske kalenderen følger månens kretsløp som utgjør 354,367 dager i året.

I Bibelen er disse 1260 år nevnt på forskjellige måter. En annen måte å nevne tidsperioden på er 42 måneder. En tredje måte er en tid og tider og en halv tid. Det er også muligens av interesse - og forhåpentligvis oppleves det ikke forvirrende for deg - å nevne at disse tidsangivelsene utgjør halvparten av tidsrammen vi kan finne hos Daniel kap. 4. som de syv tider Daniel tydet avNebudkadnesars drømmer og som skulle utgjøre en tidsramme fra et gitt utgangspunkt før Kongedømmets herlighet skulle bli åpenbart.

De tre tider og en halv tid, som er siste halvdel av de syv tider, ender i samme år – 1844, og er sammenfallende med år 1260 etter Hijra - og året Báb åpenbarte at hanvar forløperen til en ny budbringer fra Gud.

Når det gjelder begynnelsen av de syv tider vet vi at Nebudkadneser kom til makten i år 605 f.Kr.. To år senere begynte han å få foruroligende drømmer og året etter (uten annen tidsangivelse) gikk han inn i sin galskaps tilstand. Det er derfor rimelig og ha dette årstallet som utgangspunkt for utregningen av starten på de syv tider som i profetisk (ikke personlig) forstand skulle skride over han. Altså år 602 f.Kr..

Den siste del, tre tider og en halv tid følger det fjerde dyrets tidsangivelse – altså månekalenderen. Da gjelder at vi omregner hele perioden av de syv tider fra månekalenderen og til sol kalenderens tidsangivelse.

Dersom vi forutsetter at tre tider og en halv tid utgjør 1260 år, er rimeligvis syv tider 2520 år.

Omregningen blir da slik:

 2520 år (syv tider) x 354,367 (månedager i året) : 365,242 (soldager i året)                                                      

= 2444,9675557575525268178358458228 år (som syv tider etter solkalenderen)

Ͻ: 2445 år (som er tilsvarende antall år etter solkalenderen som 2520 år er etter månekalenderen)

 2445 år
- 602 f.Kr.
+ 1 år (korreksjon for manglende år 0)
=1844 e.Kr.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bibelen er en vitenskapsbok om den spirituelle virkelighet

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

2444,9675557575525268178358458228 år

og der finnes ikke hendelser den ene etter den andre som lenker i en kjede.

Det finnes “sekunder”, “minutter”, “timer”, “dager”, “netter”, “spesielle ukedager”, “ekstraordinære månedsdager”, “spesiell måned i året”, og “skuddår” – alt innenfor hverandre. De spiller en enormt stor rolle i livene våre, når vi gransker skriftene for å motta lyset som endrer vil vi gå fra tilstand til tilstand, og det er 6000 av dem. 

Selv den minste tilstanden inneholder alle andre, som et holografisk bilde. Vi er forbundet med et spesielt lys som skinner for oss og på den måten endrer det omsluttende lyset, slik at vi får ulike typer av det omsluttende lyset på forskjellige "dager" – selv om vi fortsetter på samme innsatsnivå.

Å dra Bibelen ned på det nivået du gjør her Svein Ole kalles vranglære, Ordet forvrenges uten mottak av lyset det inneholder, det er en vanlig aktivitet når det utviklende Lyset i Toraen ikke mottas, vi bare forblir under Loven uten å overvinne den :-)

Svar
Kommentar #2

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Første gangen jeg har hørt bibel og vitenskapsbok i en og samme settning.

Vranglære er selvfølgelig alt Svein ikke er enig i...

Svar
Kommentar #3

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Å dra Bibelen ned på det nivået du gjør her Svein Ole kalles vranglære

Nei, alle tidsangivelsene jeg har hentet fra Bibelen er så vidt jeg kan se korrekte. Innlegget mitt - med hensyn til det jeg selv har skrevet - inneholder ingen forvrengninger angående disse tidsangivelsene. Du bør vel kunne påvise forvrengning, om du påstår at jeg har forvrengt Bibelen i det jeg har skrevet.

Når det gjelder alle desimalene du siterte, fremkommer de av regnestykket, men har ingen praktisk betydning utover det at jeg viser det naturlige å runde opp til fem som siste siffer i antall år jeg kom frem til med regnestykket. I dagligtale runder vi også av og sier at året har tre hundre og sekstifem dager, uten at vi vanligvis tar med alle desimalene.

Jeg kunne selvsagt ha latt være å skrive innlegget, men av kjærlighet til Gud - at også du skulle kunne komme opp på et nivå at du kan forholde deg fordomsfritt til min henvisning til denne dags guddommelige lys, Bahá’u’lláhs åpenbaring - skrev jeg innlegget.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Helt korrekt.

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, alle tidsangivelsene jeg har hentet fra Bibelen er så vidt jeg kan se korrekte. Innlegget mitt - med hensyn til det jeg selv har skrevet - inneholder ingen forvrengninger angående disse tidsangivelsene. Du bør vel kunne påvise forvrengning, om du påstår at jeg har forvrengt Bibelen i det jeg har skrevet.

Sett fra denne verden (fra Lovens side) er antall dager rett, det som velter regnestykket er at denne verden er falsk.
Sett fra Virkeligheten (Lysets side) er antall tilstander "veien" vi må gå (korrekt korrigering), det som gir liv til regnestykket er når vi oppfatter vår verden falsk.

 

Svar
Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den som har øre han høre.

Publisert over 5 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Første gangen jeg har hørt bibel og vitenskapsbok i en og samme settning.

Da har du lært noe nytt i dag å ;-)

Svar
Kommentar #6

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

det som gir liv til regnestykket er når vi oppfatter vår verden falsk

Takk for at du ga liv til regnestykket.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12638 kommentarer

1200 dager/ 42mndr / 1/2 uke/ 3,5 dgr

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo for så vidt noe å merke seg at regnestykket ditt viser at år 1844 AD er 374 år etter Kristus, men tallene, og hvordan du forutsetter å bruke disse kommer ikke fra meg. Du bør nesten begrunne selv din fremleggelse av årstall og hvorfor disse inngår i ditt regnestykke.

De 374 år har selvfølgelig like lite å gjøre med Bibelens regnestykke som 1844 har med det å gjøre. ;-) Det viser bare hvor absurd regnestykket ditt er. Jeg takker selvfølgelig nei til en ny gjennomgang av ting jeg allerede har forklart. Jeg driver ikke med en gjettelek om 1260 dager skal være år, da skriften ikke viser til en slik forbindelse.

Derimot viser Åp.11.2 til Åp.12.6 som også viser til 1260 dager, Åp.12.6 er gjentatt i Åp.12.14 med den forutsetning at 1260 dager her er gjentatt med 1 tid, tider, og en halv tid.

Åp.12.6: Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.

Åp.12.14: Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen.

1260 dager er nå likt med en tid, tider og en halv tid (1 dag, 2 dager og en halv dag)

Åp.12.14 viser til Dan.7.25 som gjentar denne tiden, men henviser tilbake til Åp.13.5: Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder

Nå er 1260 dager likt med 1tid, tider og ½ tid, og 42 måneder

(Dan.7.25 viser også til Dan.11.36: Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje.)

Dan 7,25 viser til Åp 13,5, Dan 12,7

- Legg merke til noten >
Note tid: ett år og to år og et halvt år; Dan 12,7 - Tidliger har jeg spesifisert fra 4.Esra 7.4 som sier at dette skal være en uke av år. Uken er den siste i de 70 uker som er nevnt i Dan.9.24 - 27 hvor den siste uken er delt i to, som tilsvarer 1260 dager eller 42 måneder, eller en tid tider og en halv tid, som er det samme som 3 og ½ dag som er nevnt i Åp.11.11: Og etter de tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem.

Dette var nok en gjentakelse fra min side med henvisninger fra bibelsammenhenger om den siste tid, jeg kunne også gjerne ha tilføyd at Dan.12.7 viser til Åp.10.5 hvor v6 så forteller at tiden er ute. - Dersom tiden var ute i 1844, så lever vi 168 år på overtid om du forstår?

Hvis du ikke, kan du glemme hele regnestykket, for nå har vi tatt for oss bare tallene, men utelatt alle handlingene som står i forbindelse med tallenes klare tale.

Mvh

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Det skjedde ikke noe i 1844

Publisert over 5 år siden

Er ikke det nok til å fastslå at regnestykket er feil?

Mvh Petter

Svar
Kommentar #9

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg driver ikke med en gjettelek om 1260 dager skal være år, da skriften ikke viser til en slik forbindelse.

Leste du ikke 4Mos 14:34:

Slik dere utforsket landet i førti dager, skal dere bære skylden deres i førti år, et år for hver dag. Dere skal få kjenne min uvilje.

Og

Esekiel 4:6:

Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Judas skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den.

Det gjelder å holde tungen rett i munnen for å forstå at tidsangivelsen 1260 dager (profetisk som år), egentlig er sammenfallende med tre og en halv dag (profetisk som år). 3 1/2 dag som år er 42 måneder. 42 måneder er 1260 dager etter 30 dager i måneden. 1260 dager er som jeg har nevnt profetisk i denne sammenheng å forstå som 1260 år. Denne forklaringen gjelder for å forstå tidsangivelsen i vers 11:9 fra Johannes’ Åpenbaring:

Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

De 70 ukene du referer til hos profeten Daniel 9:24-27 har sitt utgangspunkt fra året dekretet utgikk om Jerusalems gjenoppbygning og sytti uker frem i tid. Av flere dekret som ble utstedt er dekretet av år 457f.Kr - og senere bekreftet av samme konge år 444f.Kr- det jeg forutsetter som utgangspunkt.

Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, og i sekstito uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av trengsler. Etter de sekstito ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte.

Sytti uker er 490 dager og her profetisk som 490 år. De syv ukene er tiden det tok å bygge opp Jerusalem og utgjør 49 dager (altså 49 år). Med årene det tok å bygge opp Jerusalem, pluss årene det sto ferdig, kommer vi til 69 uker som utgjør 483 dager (altså år) og i den siste og syttiende uken skjer det at den salvede ryddes av veien. Vi vet at Jesus ble korsfestet i sitt 33 år. 490 år minus 33 år gir 457år. Og år 457 f. Kr var året for ordet som gikk ut om gjenreising av Jerusalem og utgangspunkt for de sytti ukene. Glem ikke at det står etter de sekstito ukene, som er etter de syv ukene det tok å gjenreise Jerusalem; altså til sammen ETTER de sekstini ukene. Og etter sekstini uker kommer den syttiende uken.

Dette skulle være klart angående Jesu første komme. År 1844 AD kan vi si oppfyller betraktninger om Jesu gjenkomst, men gjelder ikke det jeg har skrevet om her. Den syttiende uken i det jeg nå har gjennomgått er ikke endens tid for utbredelsen av Evangeliet – altså inntil år 1844 AD, men uken for Jesu korsfestelse.

Når det gjelder de 168 år på overtid, som du skriver i din kommentar, er det kanskje på sin plass med noen vers angående innledningen av Herrens dag:

Se, Herrens dag kommer
          med gru og harme og brennende vrede
          for å legge jorden øde
          og utrydde synderne der. Jesaja 13:9.

Og

For Herrens dag er nær
          over alle folkeslag.
          Slik du har gjort,
          skal det gjøres mot deg.
          Dine gjerninger kommer tilbake
          over ditt eget hode.
Israel blir gjenreist. Obadja 1:15.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #10

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Petter Kvinlaug skrev:

Det skjedde ikke noe i 1844

Er ikke det nok til å fastslå at regnestykket er feil?

Svar fra Svein-Ole:

For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 1Tes 5:2.

Også med vennlig hilsen fra Svein-Ole

PS:Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru! (5:6)

Svar
Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Noe skjedde:

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Er ikke det nok til å fastslå at regnestykket er feil?

It is written in The Book of Zohar itself that the wisdom of Kabbalah would begin its spreading from the year 1840            Menachem Mendel Schneersohn(LubavitcherRebbe 1789 -1866),forklarte, uttydetZohar´s lære og sier at atibegynnelseavåret5600,eller1840i henhold til densekulærekalenderen, vil det høyere og lavere vannbli åpnet. Detlavevann ervitenskapelig visdom. Dethøyerevanneter visdommen Torahen. Dehøyerevannetbefrukterde laverevannene,mens de nedrevannbefrukter høyerevann.Et stortavkomvil bli fødtutav unionenmellomde tovannene.Dette eren svært viktig del av denmessianskevisjon.

1830– og 40-årene oppstod det i USA en tverrkirkelig vekkelse som ble kalt millerismen etter baptisten William Miller som fra sitt studium av Dan.8:14 og 9:24-27 utviklet seg til SyvendedagsadventisterAdvent Christian Church, Church of God General Conference og Primitive Advent Christian Church. (mer primitivt blir det ikke når trådstarter Moses har blitt misforstått)
1840    Læstadianerne, en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse, Lars Levi Læstadius (1800—61) bredte seg til Finland og Nord-Norge,l Nord-Amerika, England, Tyskland, Russland og Estland.
Nicolay_Johan_Krog var førstestatsråd i nitten år, fra 1836-1855, i perioden 1840-41 var han alene rikets fremste mann.

1844    Mormonernes Smith drept, resultat er 10-15 mill følgere.
Bahai –troens fødsel 
Morsesignalet; Samuel Morse sendte signalet: "Gud, hva har du funnet på nå"
Filosofen Fridrich Nietzsche http://no.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche  mest kjent for sitt verk !Also sprach Zaratustra",                 "Slik talte Zaratustra".

1845   Wilhelm Røntgen født; røntgenstråler
Gabriel Fauré født i Midi-Pyrénées, var en fransk komponist og organist. Rekviem

1846  Neptun ble oppdaget . Denne planeten er i sin natur åndelig, men kan også ha en tendens til drømmer.

1847    Annie Besant født; Teosofiens dronning
           Charles Leadbeater født; Leder av den esoteriske elite, kunne sette seg selv i trance
           Thomas A. Edison født; lyspæra, radio, billedrøret
           Alexander G. Bell født; telefon

1848   Spiritiualitetens fødselsår .
           Helena Blavatsky 17år, rømte hjemmefra og var "borte" i 25 år på leting etter Gud, stifter av Theosofisk selskap
           Bahai-troen separerer seg fra Islam
           Marietta Davis falt i en 9 dager lang trance, var både i himmelen og helvete en tur
           Andrew J. Davis 17 år, falt i trance og hørte: "Broder, det gode arbeid er begynt – se, en levende demonstrasjon er født"
           Kontakt mellom mennesker og åndeverdenen, "Bankebevegelsen" medfører vekkelse over store deler av USA
           Februarrevolusjonen feier over Europa; økonomiske nedgangstider, et veiskille i Europa

1849    Fjodor M. Dostojevskij fengslet for medvirkning i revolusjonær aktivitet
            Alexander Kielland født

1850 regnes for modningsårene til Henrik_Ibsen (1828 1906). 1850–1863 -I 1850 flyttet Ibsen til Christiania.
           På vei til hovedstaden besøkte han hjemmet i Skien for siste gang. Familien hadde da sluttet seg
           Lammers-bevegelsen, en kristen vekkelsesbevegelse, Lammers-bevegelsen avskrev blant annet litteratur som djevelens verk. Peer Gynt og hans Minner (anelsens stempel).

1850   Begrepene spiritisme og spiritualitet introdusert; spiritisme: overfladisk holdning til åndelighet, spiritualitet: filosofisk holdning til -.

-Det var nok mye, mye mer som skjedde, i 51 ble Jødeparagrafen i Norge avskaffet. 

 

Svar
Kommentar #12

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Ja takk, begge deler :-)

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Er ikke det nok til å fastslå at regnestykket er feil?

At det ikke hendte noe dette året, kan gjøre deg til en syvenedagsadventist ;-)

Men la meg få si mitt i en kortform, hentet fra "Historical Events":

23rd - Declaration of Bab (Baha'i festival) ('Azamat 7, 1)
24th - Samuel Morse taps out "What hath God wrought" (1st telegraph message)

Med disse to hendelsene rett etter hverandre, så kan du også fornemme hvorfor vi bahaier kan gripe like hengivent etter Gud og hans ord, som etter de virkelig vitenskapelige fakta og fremskritt (ler) Religion og vitenskap må utfylle hverandre og ikke konkurrere!

Tar vi med at Carl Marx dette året innledet sitt arbeid med Friedrich Engel, og fra dette året presenterte den marxistiske dialektiske materialisme, så aner du dette årets betydnig for den tid vi lever i i dag også?

Her har du religion, vitenskap og økonomi, som hver for seg har en enorm virkning på våre liv?

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12638 kommentarer

Feil utgangspunkt

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

De 70 ukene du referer til hos profeten Daniel 9:24-27 har sitt utgangspunkt fra året dekretet utgikk om Jerusalems gjenoppbygning og sytti uker frem i tid. Av flere dekret som ble utstedt er dekretet av år 457f.Kr - og senere bekreftet av samme konge år 444f.Kr- det jeg forutsetter som utgangspunkt.

 

Det er nok her du lurer deg selv. Det står ingenting i min Bibel når dekretet ble utsendt annet enn i Salm.51.20, og her står det også skrevet om nåden og om Israels frelse; Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer! - Salm.51.20 viser til Salm.147.2:

Herren bygger Jerusalem og samler Israels spredte folk. - Jeg kan ikke begripe hva dette dekretet skulle ha med år 457 fkr. og gjøre? Du må nok ta ditt regnestykke på nytt igjen, skjønt du vil ikke finne frem til hvilket år dekretet dreier seg om, det er Guds hemmelighet.

Avslutningsvis vil jeg si at Herrens dag som du nevner fra Jes.13.9, er innenfor de 70 ukene, og den siste uken er slutten av Herrens dag, da det kommer livsånde i de som lå døde på gatene i 3 ½ dag. Det er da tiden er slutt som det skrives om i Åp.10.6. Ingen som lå døde på gatene i 1844 lå der verken i 3 1/2 dag (42 mndr) eller i 1200 år slik du skriver.

Sitat: 1260 dager er som jeg har nevnt profetisk i denne sammenheng å forstå som 1260 år. Denne forklaringen gjelder for å forstå tidsangivelsen i vers 11:9 fra Johannes’ Åpenbaring:

Hvis sluttåret var 1844, hvor er likene som skulle ligge i 3 1/2 dag, eller 1200 år? Du bør kunne vise til hendelsen, eventuelllt om de nå har fått tillatelse til å bli gravlagt eller hvor er disse likene nå?

Svar
Kommentar #14

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Angående dekretet av år 457 f.Kr.; du kan begynne din studie her.

Kjell Kristensen skriver: Sitat:

"Avslutningsvis vil jeg si at Herrens dag som du nevner fra Jes.13.9, er innenfor de 70 ukene, og den siste uken er slutten av Herrens dag, da det kommer livsånde i de som lå døde på gatene i 3 ½ dag. Det er da tiden er slutt som det skrives om i Åp.10.6. Ingen som lå døde på gatene i 1844 lå der verken i 3 1/2 dag (42 mndr) eller i 1200 år slik du skriver." Sitat slutt.

Du blander tider og hendelser på en ubegripelig måte. Du knytter også en forfeilet forståelse til verset:

Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.(Åp.11:8)

La meg først påpeke det urimelige ved forståelsen at Jesu vitner - som på profetisk uttrykt vis lå død på gaten i den … i 1260 år, og at dette skulle ha skjedd innenfor nevnte 490 år.

Fra teksten jeg har sitert fra deg skriver du: "da det kommer livsånde i de som lå døde på gatene i 3 ½ dag". Litt etter skriver du:"Ingen som lå døde på gatene i 1844 lå der verken i 3 1/2 dag ..." Det er ikke til å forstå hva du mener.

Det andre forhold å påpeke er jo at i løpet av den syttiende uken skulle den forventede salvede bli drept. Dette kan rimeligvis ikke være sammenfallende i tid med at Jesu to vitner ble drept av dyret og ble liggende på gaten … som beskrevet. Da Johannes’ Åpenbaring ble skrevet var jo det mange år etter Jesu korsfestelse. Dyret (det fjerde), som tok livet av vitnene, var jo enda ikke kommet opp av avgrunnen.

Det ”likene som lå på gaten” egentlig dreier seg om, er at GUDS RELIGION (åpenbart av vitnet Muhammed og fortolket av vitnet ’Ali) ble bekjempet eller frarøvet det åndelige vitale liv i dyrets fremferd – altså i måten Umayyadene tilkjennega sin maktutøvelse. Det er ikke slik at versenes betydning sikter til vitnenes personlige fysiske legemer (Muhammed og ’Ali), men altså religionen (islam) frarøvet åndelig vitalitet i maktutøvelsen til Umayyadene, men beskrevet billedlig på det vis du er kjent med.

Og rammen for virketiden til dyret og dets ”avleggere” er altså som nevnt innenfor1260 år. Beskrevet også som tiden likene lå på gaten … Legg merke til at likene lå på gaten i byen som ÅNDELIG talt kalles …

Med Sodoma og Egypt siktes det til en anvendelse av Guds lov. Ellers er jo det å nevne at Johannes' Åpenbaring ikke slutter med de to vitnene som ble "drept" av dyret. Altså er Herrens dag ikke innledet eller avsluttet med de to vitnene. Det får du også bekreftet om du leser det som er åpenbart i Koranen om dommens dag.

At det kom livsånde i likene igjen, sikter til ”livsånden” i Bábs åpenbaring, som jo utgår fra sjia islam. Og det skjedde år 1844 AD.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg var ikke født da!

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 1Tes 5:2.

Hvordan kan en tyv stjele meg før jeg var født?

Dette med 1844 finner jeg ganske mystisk.

Mvh Petter

 

Svar
Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12638 kommentarer

Siste oppstilling

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

La meg først påpeke det urimelige ved forståelsen at Jesu vitner - som på profetisk uttrykt vis lå død på gaten i den … i 1260 år, og at dette skulle ha skjedd innenfor nevnte 490 år.

Fra teksten jeg har sitert fra deg skriver du:

Jeg får bare beklage min dårlige evne til å forklare meg på en forståelig måte.

Hvis du har lest og forstått hva jeg tidligere har skrevet, ville du forstått at jeg ikke blander tider og hendelser sammen. Bibelen gjenforteller nemlig de samme hendelsene på forskjellige måter. Dette gjør at du setter dem opp i en rekkefølge, mens de egentlig hører med inn i samme regnestykke, derfor blir regnestykket ditt feil.

Dette er absolutt siste oppstilling:

Fra Babylon til Kristus 14 ledd (Matt.1.17) det er 490 år (70 uker á 7 år Dan.9.24 - 70x7 = 490 år)

Den siste uken er fra Babylons begynnelse 483 år og regne (69 uker - 7+62 uker, Dan.9.25 - [ 490år - 483år = 7år = 1 uke]

De 70 uker (490 år) er slutten på Herrens dag, som begynner 510 år tidligere ( 1 dag for Herren er 1000 år) Den siste uken av de 70 uker er absolutt den siste tid av Herrens dag.

Den siste uken av de 70 år er 7 år og den er delt i to halvdeler, altså i to halve uker, den første halvdel er gitt for at hedningene skal trå ned den hellige staden, i en tid tider og en halv (Dan.7.25:

Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. - Åp.13.5: Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.)

Dyret fikk altså makt til å holde på i 3,5 år av denne siste uken, (1260 dgr) så blir makten tatt fra dyret mens de døde ligger på gaten i den store byen, men det kommer livsånde i dem fra da dyret bli beseiret (i midten av uken, det gjenstår fortsatt en halv uke, eller 42 mndr.)

Den siste halve uken utgjør også 1260 dager hvor profetene skal profetere (evangeliet forkynnes) Åp.11.3 - Matt.24.14: Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Regnestykket satt opp

Herrens dag

(Abraham til David                                                          490 år) (470*)

 

Av Abrahams 490 år går 20år til Herrens dag*              + 20 år

David til Babylon 14 ledd á 35 år                                  + 490 år

Babylon til Kristus                                                         + 490 år
Herrens dag                                                                   1000 år

 

Siste del av Herrens dag                                               490 år (70 uker)

Tiden før den salvede skal komme                                - 49 år ( 7 uker)

Gjenreisning av byen tar                                             - 434 år (62 uker)

Den siste uken er delt (de hellige dør)                            - 3,5 år (½ uke)

Den siste halve uken, oppstandelse og profetering        -3,5 år (½ uke)

Tiden er slutt                                                                      0 år 0 uker

Dette regnstykket har intet begynnelsesår og heller ingen sluttdato, men er kun oppsatt på grunnlag fra opplysninger bibelteksten gir. Vi har heller ikke grunnlag for å trekke inn Jesu komme ved år 0, opplysningene omkring denne påstanden er dårlig bibelsk dokumentert. De opplysninger som er gitt om fødselen er gitt i Åp.12.1-6 og Salm.2.1-7. 

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #17

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan en tyv stjele meg før jeg var født?

Dette med 1844 finner jeg ganske mystisk.

Mvh Petter

Han kom ikke for å stjele deg, han kom SOM en tyv om natten. Det vil si at gjenkomstens åpenbaring kom på et tidspunkt da de troendes oppmerksomhet var fraværende. Som en tyv om natten vil si at troendes oppmerksomhet - for å fornemme storheten i åpenbaringen - var som sovende om natten i timen for åpenbaringens tilkjennegivelse, men vil først bli oppdaget i ettertid. Dette gjelder for mennesker som selvfølgelig i det daglige sikkert fulgte og følger en normal døgnrytme, men i nevnte forstand var og er som sovende om natten.

Fremdeles er veldig manges oppmerksomhet omkring Bábs åpenbaring og innvarsling av Guds sendebuds (Bahá’u’lláhs) komme, tilsvarende fraværende hos troende som natten og nattens søvn forhindrer oppmerksomhet til hendelser en normalt får med seg i våken tilstand om dagen. I den forstand jeg skriver om og retter oppmerksomheten mot, synes det som om du fremdeles ikke født (på ny), men det er jo ikke noe hinder for vår dialog.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #18

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1572 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette regnstykket har intet begynnelsesår og heller ingen sluttdato, men er kun oppsatt på grunnlag fra opplysninger bibelteksten gir. Vi har heller ikke grunnlag for å trekke inn Jesu komme ved år 0, opplysningene omkring denne påstanden er dårlig

Hmmm ... Da er det jo litt bedre med vår dialog. Den har en begynnelse for dette emnet - og jeg foreslår at vi slutter nå.

Imidlertid ser jeg av regnestykket ditt at Kristus inngår der, men du mener kanskje at det ikke er noe grunnlag i Bibelen for å hevde at Kristus er Jesus, men det tror jeg vi lar være å kommentere ytterligere.

 Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12638 kommentarer

Sammenfallet og sammenfatningen

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det andre forhold å påpeke er jo at i løpet av den syttiende uken skulle den forventede salvede bli drept. Dette kan rimeligvis ikke være sammenfallende i tid med at Jesu to vitner ble drept av dyret og ble liggende på gaten … som beskrevet. Da Johannes’ Åpenbaring ble skrevet var jo det mange år etter Jesu korsfestelse. Dyret (det fjerde), som tok livet av vitnene, var jo enda ikke kommet opp av avgrunnen.

Hvorfor er det bare tallene du forstår profetisk? Vet du ikke at den salvede er en hel ætt? Gal.3.16, 29, og Åp.22.16 - står det ikke i Åp.11.3-9 at de var profeter? V8: Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Når Jesus spør sine disipler ut om hvem folk sier at menneskesønnen er, svarer de: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Siden grunnlaget for Jesus finnes to hakk ovenfor, er ikke alle døde på gaten, Jesus sier jo i Matt.16.28: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»

Så til ditt siste svar hvor du skriver:

Imidlertid ser jeg av regnestykket ditt at Kristus inngår der, men du mener kanskje at det ikke er noe grunnlag i Bibelen for å hevde at Kristus er Jesus.

Jeg har aldri benektet det - men nå skulle jo evangeliet forkynnes også for de døde - de er vel hedninger, så da er der kanskje et håp der også? Dessuten har de to navnene du nevner samme betydning, Gud frelser - og det har jeg heller aldri benektet. ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
10 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
14 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
14 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
21 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
23 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
26 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 306 visninger
Les flere