Redaktør kultur og idé Alf Kjetil Walgermo

Den treningsglade hjernen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen må sørgje for meir obligatorisk kroppsøving i skulen. Å kutte ned på gymtimane er eit feilspor.

Publisert: 23. apr 2012 / 929 visninger.

Frå i haust blir det gjeninnført valfag i ungdomsskulen. Dette er ei oppfølging av stortingsmeldinga «Motivasjon – Mestring – Muligheter» frå 2010-2011, den første på feltet sidan ungdomsskulen vart ein realitet for over 40 år sidan. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skal ha ros for å ønske norske ungdomsskuleelevar ei meir variert og praktisk undervisning. Auka læring er sjølvsagt målet. Motivasjon er eit kritisk punkt i ungdomsskulealderen. Kvifor skal ein gidde dette? Kva er eigentleg vitsen? Dette får vi aldri bruk for uansett!

Mindre klok er derimot måten Halvorsen skaffar seg dei ekstra valfagstimane på. Blant anna må ho kutte ned på gymtimane, om det enn utgjer så lite som to minutt i veka.

For lite gym. Realiteten er vel snarare at det er altfor lite fysisk fostring i skulen. Dei fleste av oss har ei instinktiv kjensle av at trening er bra for oss. Vi hugsar kanskje sitatet «ei sunn sjel i ein sunn kropp». Nokre  hugsar det kanskje til og med på latin – «mens sana in corpore sano» – henta frå eit dikt av den romerske poeten Juvenal. Dette skulle ikkje minst gjeld for ungdom, sidan «juvenalis» tyder «ungdommeleg». 

Dette kunne ein kanskje avskrive som synsing, hadde det ikkje vore for at vitskapen seier det same. Kristin Halvorsen burde lese den svenske hjerneforskaren Torkel Klingbergs bok Slik lærer hjernen, som nyleg kom på norsk. Klingberg viser mellom anna til den vesentlege effekten kondisjonstrening har for prestasjonar innanfor både rekning og lesing. Betre kondisjon fører til betre læring, kort sagt. Blant anna reduserer trening stress og depresjon, som er til hinder for gode skuleprestasjonar.

Tjukk i barken. Fysisk form er eit gode i alle lag av samfunnet. Eldre menneske som trenar, har betre reaksjonevne enn dei som ikkje trenar, noko som er blitt tolka som resultat av auka tilførsel av oksygenrikt blod til hjernen. Klingbergs bok viser til studiar som påviser at trening også verkar direkte inn på hjernecellene. Tre månader med trening er nok før hjernebarken blir tjukkare. Det er det motsette av å bli tjukk i hovudet.

Fleire og fleire studiar viser korleis hjernen utviklar seg ved fysisk trening. Vi skal ikkje gå i detaljar på det tekniske ved desse studiane. Hovudresultatet er slåande nok: Også for barn og ungdom gir trening positiv effekt på persepsjonsevne, verbale testar, problemløysingsevne og testing av matematikk. I tillegg reduserer treninga overvekt og stress, og betrar søvnen.

Vanskeleg reknestykke. Kristin Halvorsen har nok mange faktorar å gange med når ho skal sette opp reknestykket for den perfekte norske skulen. Likevel er det grunn til å spørje seg om kroppsøvinga får den plassen som filosofen Platon føreskreiv då han sa: «For at mennesket skal lykkast i livet, har gudane gitt det to midlar: utdanning og fysisk aktivitet.» Platons poeng var at desse to skulle kombinerast, ei utrusting for sjel og kropp som er gagneleg også i norsk skule anno 2012.

Halvparten av norske 15-åringar er i fysisk aktivitet mindre enn ein time per dag. Det er faktisk eit større problem enn at elevane slit med motivasjonen til å gjere matteleksene. Om lærarane i staden kunne få hjelp til å integrere alle «gymvegrarane» – som i mange tilfelle har gode grunnar for vegringa – ville grunnlaget for endå betre læring i dei teoretiske faga vere lagt. Mobiltelefonforbod på skulen er eitt tiltak, slik dei har det i New York. Nye tider skaper nye problem, og ein av grunnane til at mange elevar ikkje vil ha gym, er redselen for å bli tatt bilete av i dusjen.

Valfag er vel og bra, men Halvorsen burde heller tatt tak for å innføre meir obligatorisk – og trygg – gymnastikk i skulen. Politikarar frå både venstre- og høgresida har teke til orde for å innføre ein time kroppsøving per dag. Det er eit godt mål. Det er liten grunn til å sjå nervøst på det tapte timetalet for teoretiske fag. Auka trening gir auka læring.

Kristin Halvorsen må gi sjela ein sunn kropp å vere sunn i.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

140 innlegg  18009 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tanken er så god, men vil det hjelpe? USA har hatt sterkt innslag av kroppsøving i alle år, men har uansett verdens feteste befolkning.

All aktivitet kan kompenseres med mer mat. Og da er vi like langt. Det er innstillingen som må endres.

Svar
Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Tja...

Publisert over 5 år siden

jeg er noe ambivalent i forhold til dette med "mere gym". Det er så negativt ladet for mange skoleelver,nemlig. Og hvorfor er det det, tro? Kanskje fordi det handler om å prestere? Og det er det ikke alle som kan, i denne sammenheng. Noen ville nok definitivt hatt større glede av fysisk fostring om det ikke handlet så mye om prestasjon. Slik er det for voksne - og selvsagt da også for barn og unge.  Det handler om å ha det moro. Og det bærer ikke alltid gymmen preg av, desverre. Derfor er det mange barn/unge som uttaler: jeg hater gym!!!

Min drøm er at man kunne finne en måte å formidle sann treningsglede på - som ikke dreper lysten til å drive med fysisk aktivitet. Det handler egentlig om å finne sin greie. Hva jeg liker og trives med. Så går veldig mye av det andre, av seg selv.

Svar
Kommentar #3

Alf Kjetil Walgermo

72 innlegg  17 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Einig i det, Njål, det er innstillinga ein må jobbe med. Men det gir dårlege signal å kutte ned på gymmen. Når det gjeld USA, er det vel kosthold meir enn gymtimetalet som er hovudproblemet ...

Det du seier om treningsglede, Sissel, er noko eg sluttar meg til. Eg meiner heller ikkje at gymmen skal blir meir prestasjonsorientert. Fysisk fostring kan også vere spel og leik, ikkje inndeling i taparar og vinnarar. Her ligg det mange utfordringar for gymlærarane.

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

140 innlegg  18009 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Alf Kjetil Walgermo. Gå til den siterte teksten.

Einig i det, Njål, det er innstillinga ein må jobbe med. Men det gir dårlege signal å kutte ned på gymmen. Når det gjeld USA, er det vel kosthold meir enn gymtimetalet som er hovudproblemet ...

Ja azz, jeg tror at gym bør få fokus og jeg tror også at å reservere siste time før storefri er et bra tidspunkt for kroppsøving, men likevel er dette bare en del av løsningen. Det må fremelskes en holdinng til at bevegelse er bra, at det er godt for noe og kombineres med en grundigere kostholdsopplæring. Her er det store grep som må gjøres.

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 231 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 5 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 15 timer siden / 231 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 19 timer siden / 507 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 19 timer siden / 103 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 22 timer siden / 209 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 23 timer siden / 147 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
7 minutter siden / 2642 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
12 minutter siden / 2642 visninger
Haakon Omejer Sørlie kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 1 time siden / 233 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2642 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2642 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 3 timer siden / 231 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2642 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2642 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 231 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 6 timer siden / 233 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 6 timer siden / 2642 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 6 timer siden / 231 visninger
Les flere