Redaktør kultur og idé Alf Kjetil Walgermo

Den treningsglade hjernen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen må sørgje for meir obligatorisk kroppsøving i skulen. Å kutte ned på gymtimane er eit feilspor.

Publisert: 23. apr 2012 / 930 visninger.

Frå i haust blir det gjeninnført valfag i ungdomsskulen. Dette er ei oppfølging av stortingsmeldinga «Motivasjon – Mestring – Muligheter» frå 2010-2011, den første på feltet sidan ungdomsskulen vart ein realitet for over 40 år sidan. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skal ha ros for å ønske norske ungdomsskuleelevar ei meir variert og praktisk undervisning. Auka læring er sjølvsagt målet. Motivasjon er eit kritisk punkt i ungdomsskulealderen. Kvifor skal ein gidde dette? Kva er eigentleg vitsen? Dette får vi aldri bruk for uansett!

Mindre klok er derimot måten Halvorsen skaffar seg dei ekstra valfagstimane på. Blant anna må ho kutte ned på gymtimane, om det enn utgjer så lite som to minutt i veka.

For lite gym. Realiteten er vel snarare at det er altfor lite fysisk fostring i skulen. Dei fleste av oss har ei instinktiv kjensle av at trening er bra for oss. Vi hugsar kanskje sitatet «ei sunn sjel i ein sunn kropp». Nokre  hugsar det kanskje til og med på latin – «mens sana in corpore sano» – henta frå eit dikt av den romerske poeten Juvenal. Dette skulle ikkje minst gjeld for ungdom, sidan «juvenalis» tyder «ungdommeleg». 

Dette kunne ein kanskje avskrive som synsing, hadde det ikkje vore for at vitskapen seier det same. Kristin Halvorsen burde lese den svenske hjerneforskaren Torkel Klingbergs bok Slik lærer hjernen, som nyleg kom på norsk. Klingberg viser mellom anna til den vesentlege effekten kondisjonstrening har for prestasjonar innanfor både rekning og lesing. Betre kondisjon fører til betre læring, kort sagt. Blant anna reduserer trening stress og depresjon, som er til hinder for gode skuleprestasjonar.

Tjukk i barken. Fysisk form er eit gode i alle lag av samfunnet. Eldre menneske som trenar, har betre reaksjonevne enn dei som ikkje trenar, noko som er blitt tolka som resultat av auka tilførsel av oksygenrikt blod til hjernen. Klingbergs bok viser til studiar som påviser at trening også verkar direkte inn på hjernecellene. Tre månader med trening er nok før hjernebarken blir tjukkare. Det er det motsette av å bli tjukk i hovudet.

Fleire og fleire studiar viser korleis hjernen utviklar seg ved fysisk trening. Vi skal ikkje gå i detaljar på det tekniske ved desse studiane. Hovudresultatet er slåande nok: Også for barn og ungdom gir trening positiv effekt på persepsjonsevne, verbale testar, problemløysingsevne og testing av matematikk. I tillegg reduserer treninga overvekt og stress, og betrar søvnen.

Vanskeleg reknestykke. Kristin Halvorsen har nok mange faktorar å gange med når ho skal sette opp reknestykket for den perfekte norske skulen. Likevel er det grunn til å spørje seg om kroppsøvinga får den plassen som filosofen Platon føreskreiv då han sa: «For at mennesket skal lykkast i livet, har gudane gitt det to midlar: utdanning og fysisk aktivitet.» Platons poeng var at desse to skulle kombinerast, ei utrusting for sjel og kropp som er gagneleg også i norsk skule anno 2012.

Halvparten av norske 15-åringar er i fysisk aktivitet mindre enn ein time per dag. Det er faktisk eit større problem enn at elevane slit med motivasjonen til å gjere matteleksene. Om lærarane i staden kunne få hjelp til å integrere alle «gymvegrarane» – som i mange tilfelle har gode grunnar for vegringa – ville grunnlaget for endå betre læring i dei teoretiske faga vere lagt. Mobiltelefonforbod på skulen er eitt tiltak, slik dei har det i New York. Nye tider skaper nye problem, og ein av grunnane til at mange elevar ikkje vil ha gym, er redselen for å bli tatt bilete av i dusjen.

Valfag er vel og bra, men Halvorsen burde heller tatt tak for å innføre meir obligatorisk – og trygg – gymnastikk i skulen. Politikarar frå både venstre- og høgresida har teke til orde for å innføre ein time kroppsøving per dag. Det er eit godt mål. Det er liten grunn til å sjå nervøst på det tapte timetalet for teoretiske fag. Auka trening gir auka læring.

Kristin Halvorsen må gi sjela ein sunn kropp å vere sunn i.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tanken er så god, men vil det hjelpe? USA har hatt sterkt innslag av kroppsøving i alle år, men har uansett verdens feteste befolkning.

All aktivitet kan kompenseres med mer mat. Og da er vi like langt. Det er innstillingen som må endres.

Svar
Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Tja...

Publisert over 5 år siden

jeg er noe ambivalent i forhold til dette med "mere gym". Det er så negativt ladet for mange skoleelver,nemlig. Og hvorfor er det det, tro? Kanskje fordi det handler om å prestere? Og det er det ikke alle som kan, i denne sammenheng. Noen ville nok definitivt hatt større glede av fysisk fostring om det ikke handlet så mye om prestasjon. Slik er det for voksne - og selvsagt da også for barn og unge.  Det handler om å ha det moro. Og det bærer ikke alltid gymmen preg av, desverre. Derfor er det mange barn/unge som uttaler: jeg hater gym!!!

Min drøm er at man kunne finne en måte å formidle sann treningsglede på - som ikke dreper lysten til å drive med fysisk aktivitet. Det handler egentlig om å finne sin greie. Hva jeg liker og trives med. Så går veldig mye av det andre, av seg selv.

Svar
Kommentar #3

Alf Kjetil Walgermo

79 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Einig i det, Njål, det er innstillinga ein må jobbe med. Men det gir dårlege signal å kutte ned på gymmen. Når det gjeld USA, er det vel kosthold meir enn gymtimetalet som er hovudproblemet ...

Det du seier om treningsglede, Sissel, er noko eg sluttar meg til. Eg meiner heller ikkje at gymmen skal blir meir prestasjonsorientert. Fysisk fostring kan også vere spel og leik, ikkje inndeling i taparar og vinnarar. Her ligg det mange utfordringar for gymlærarane.

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Alf Kjetil Walgermo. Gå til den siterte teksten.

Einig i det, Njål, det er innstillinga ein må jobbe med. Men det gir dårlege signal å kutte ned på gymmen. Når det gjeld USA, er det vel kosthold meir enn gymtimetalet som er hovudproblemet ...

Ja azz, jeg tror at gym bør få fokus og jeg tror også at å reservere siste time før storefri er et bra tidspunkt for kroppsøving, men likevel er dette bare en del av løsningen. Det må fremelskes en holdinng til at bevegelse er bra, at det er godt for noe og kombineres med en grundigere kostholdsopplæring. Her er det store grep som må gjøres.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
1 minutt siden / 1778 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
5 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
12 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
19 minutter siden / 1373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
25 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1373 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Les flere