Helge Simonnes

928

La de eldre være trygge

Publisert: 4. des 2009

Eldre som kommer på sykehjem eller sykehus skal være sikre på at de skal få den medisinske behandlingen de trenger.

De eldste må få dø, sier Kari Vigeland, tidligere leder i Human-Etisk Forbund i en artikkel i forbundets blad Fri Tanke. Vigeland er kjent som en av forkjemperne for aktiv dødshjelp. Dødshjelp har til nå handlet om at de som selv ønsker å dø, skal kunne kreve hjelp av helsevesenet til å avslutte livet. Det som nå foreslås, er at helsevesenet skal bestemme at noen av de eldste bør dø, selv om de kunne vært helbredet.

Vigeland begrunner forslaget med at det blir for mange gamle mennesker til at vi makter å ta ordentlig vare på dem, og at det vil kreve ressurser som burde brukes til andre formål. En slik begrunnelse tror vil vil skape utrygghet hos eldre mennesker om hvorvidt leger og pleipersonale er der for å ta vare på dem, og gi et signal om at de er uønsket av samfunnet. Det er en vei vi absolutt ikke må slå inn på.

Vigeland sier dette er passiv dødshjelp, fordi det handler om å la være å sette i gang livsreddende behandling, ikke om aktivt å ta livet av folk. Helsevesenet må ganske riktig stadig ta vanskelige avgjørelser om hvilken behandling det er riktig å gi til eldre mennesker. Men da er det hensynet til den enkeltes situasjon som er avgjørende, og ikke samfunnets ønske om at det ikke skal bli for mange eldre. Det er en helt avgjørende forskjell.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

La de eldre være trygge

Publisert nesten 11 år siden

At helsevesen skal få avgjøre om et gammelt menneske skal få leve eller ikke. Nei takk og farvell det er det verste altså. Man skal ta vare på de gamle og la de få oppleve seg verdifulle. For det er dem. Det er rett og slett skamelig å ha slike tanker.

Skal de eldre bare føle seg som noe unyttig og verdiløst. De er da mennesker som meg og deg. Nest i rekka står vell da alle på uføretrygd ol. Her skal man være en sammfunnets tjener snart eller dø. mennesker med downs utrydder de. Sorteringsammfunnet og psykopati sammfunn.

Bruk penger på å gjøre det trivelig for de eldre og syke og ikke la det skje med aktiv dødshjelp verken av egen eller andres vilje. Det kan ikke kalles annet enn mord, om en lege skal kunne ta et menneskets liv ut i fra legens vurdering.

Totalt uakseptabelt. Sett heller den lønna flyktninge gjengen til å jobbe for eldres trivsel og hjelpe til med å ta vare på de eldre. I flere land er de eldre noe man respekterer så mange flyktninger vil kunne gjøre en god jobb der.

Samtidig med at en øker antall flyktninger og antall eldre blir stadig flere, så kan de heller gjøre livet triveligere for hverande. Flyktninger vil ofte gjerne jobbe. Og eldre må få oppleve seg verdifulle.

Det er foresten en skam at ikke familiene til de eldre tar vare på de eldre. Og gjør livet trivelig for dem som vil dø. Og enda værre familiene burde hindre at en lege bare kan ta en persons liv. Bare forde personen er gammel og syk og deprimert.

Nei takk til aktiv dødshjelp og at leger skal kunne ta eldres liv. En leges jobb burde fortsatt fremstå som en som redder liv. Mordere har vi sett nok av.

Kommentar #2

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Mord og Religionsfrihet.

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har for så vidt sagt mitt i kommentar 2 og 3 på denne tråden.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread26610/

Det jeg har å legge til er dette: Vigelands forslag er ikke bare uetisk. Det strider mot religionsfriheten. Hun kan kalle det for passiv dødshjelp så mye hun bare vil, men morderne i hvitt (jmf Hadamar som jeg skrev om i innlegget jeg linket til), må jo gi beskjed til f.eks katolikker som skal myrdes (fratas hjertemedisn, ikke behandles for lungebetennelse mm) slik at presten kan få komme til de personer som Vigelands lydige håndlangere har tenkt å utsette for disse passive myrderiene. I følge religionsfriheten har de jo krav på den katolske kirkes 'Sykesalvingens sakrament' før de dør (drepes).

Nå har vi holdt på i mer enn 60 år hatt rettsaker som følge av de myrderier som ble gjort under annen verdenskrig. Er det ikke på tide at vi oppretter en særdomstol for dem som vil drive med denne «passive krigen» mot hjelpeløse mennesker? Hvis en slik domstol kan klargjøres ganske raskt, så vil de første eldremorderne i hvitt (og dem som klekket ut idéene kunne dømmes ganske raskt) og vil antakelig bremse opp for flere myrderier.

Kristne brødre og søstre, dette må vi sloss mot ........ Kun Gud bestemmer over liv og død, ikke Vigeland og hennes håndlagere.

Kommentar #3

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Et lite PS.

Publisert nesten 11 år siden

For ordens skyld vil jeg få opplyse om at jeg kjenner ikke Vigeland personlig. Jeg vil ikke at noen skal tro at det jeg skriver er en privat vendetta mot en kollega jeg ikke liker. Slik forholder det seg nemlig ikke. Tre ganger i mitt liv har jeg skammet meg over utdannelsen min.

Første gang da alle landets aviser hadde omtale om en kjent psykolog innen NPF som hadde forgrepet seg på kvinnelige klienter og betalt dem ca 30 000 kroner hver for å tie stille om overgrepene. Heldigvis tidde de ikke stille.

Andre gang da jeg fant ut at Karl Rogers aktivt hadde deltatt i å innbille nonner at de egentlig ikke ønsket å være nonner, men hadde blitt dette grunnet et  fordekket lesbisk behov. Når man står ovenfor klienter eller personer man treffer innen en forskningsramme skal man ikke pådytte disse sitt eget syn på religion eller pådytte dem mangel på sådant.

Tredje gang jeg kjente skammen  krype ned over ryggraden, var da jeg leste 'Vårt Lands' artikkel om min  kollega Vigelands ildfulle kamp mot vergeløse eldre grunnet samfunnets økonomi.

Jeg syns Helge Simonnes får poenget meget klart frem. Han sier: "Helsevesenet må ganske riktig stadig ta vanskelige avgjørelser om hvilken behandling det er riktig å gi til eldre mennesker. Men da er det hensynet til den enkeltes situasjon som er avgjørende, og ikke samfunnets ønske om at det ikke skal bli for mange eldre. Det er en helt avgjørende forskjell".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere