Rune Staven

401    12014

sannheten koster, men den setter oss fri

Publisert: 22. apr 2012 / 849 visninger.

Hei

 

 

Sannheten koster men den setter oss fri i fra løgnen. Når Menneske Sønnen får satt oss fri så blir vi virkelig frie. Vår frihet i kristus, Hva betyr det å ha frihet i Kristus. I Kristus er det ingen fordømmelse for de som har blitt satt fri fra synden. Men de som fremdeles lever i synden de er enno slaver og bundet i sine løgner og i sin synd, de vil aldri bli frie før Kristus får satt dem fri.

 i Johannes 8:31 Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

Sannheten setter deg ikke fri av seg selv! Jo, for det sier jo Jesus selv, mener du kanskje? Se da hva det står: Jesus sier at det er den sannheten som du kjenner som setter deg fri! Bibelen er full av sannheten, allikevel går millioner av mennesker fortapt. Hvorfor? Jo, fordi de ikke kjenner sannheten Jesus.

Om du har et eget bibliotek, med over tusen bøker, men ikke tok deg tid til å lese dem, ville de ikke hjelpe deg det grann! Men det er fortsatt dine bøker, ikke sant? Det er du som har kjøpt og betalt dem  de er dine. Men dersom de står i bokhyllene urørt  da har du ingen nytte av dem.

Her er det et område hvor også mange kristne har bedratt seg selv. Man har gjennom sitt kristne liv latt være å studere Bibelen, høre forkynnelse og undervisning ut fra Guds Ord. Derfor har man alt for lite kunnskap i Bibelen. Man har ikke tatt seg tid til å kjenne Sannheten Jesus, slik at man kan bli virkelig fri!

”Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap...” (Hosea 4:6)

 

 Vikig det som står i Hosea, uten Guds frykten så vil vi ikke tilegne oss Guds visdom slik den står.

 For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brødet! Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.”

Johannes 6:33-35

Hvor mang drikker av den sanne kilden i dag, hvor mange spiser av det sanne brød i dag.? hvor mange tar seg tid til å se etter sannheten.? hvor mange bryr seg egntlig om sannheten?

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14:6)

Her er det viktig å merke seg at det er først og fremst gjennom Guds Ord du blir kjent med Jesus, fordi Jesus er Ordet i egen person

Hvem har et ansvar å sjekke om man lever i sannheten ? Jo  vert enkelt inivid sin plikt å sjekke om deres lære samstemmer med Guds ord. åndens lys må lyse opp i mørket i hjertene slik at det blir en ransakelse, løngnen vil la seg avsløre når lyset får lyse inn hjertet på læren.

Ord 9.10

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.

Kristus er Guds kraft og Guds visdom, og han er åpenbart i Ordet. Det er denne visdommen vi møter i Guds ord, Ordet skaper visdommens frukt i oss - Kristus åpenbart i oss. Det er Kristus som er visdommen ovenfra. Og det er skaperkraften i Guds ord som skaper hans skikkelse i oss. Uten Guds ord kan vi ikke møte Kristus, og uten Ordets skaperkraft kan han ikke åpenbares for oss og gjennom oss.

Gud har kalt oss til å leve av hvert ord som går ut fra hans munn. Dette kan vi bare gjøre så lenge vi ser at hans ord er rent og fullkomment i sannhet. Når vi tar det i mot som det sanne Guds ord det er, da virker hans kraft i oss. For i dette ligger gudsfrykten: Å underkaste seg hans ords autoritet. Den som ikke underordner seg Guds ord underordner seg ikke under Gud selv. Den som hever seg selv over Ordet hever seg over Ordets Herre. Når forstanden gis høyere verdi enn Herrens ord er det i realiteten Herren selv som fornedres.

For man kan ikke frykte Gud uten å frykte hans ord. Den som forkaster Sannheten forkaster Skaperen. Mennesket lever av HVERT ord som kommer ut fra Guds munn, ikke bare utvalgte deler av Ordet. Å leve av HVERT ORD fra Guds munn betyr å underkaste seg HELE Skriftens åpenbaring uten reservasjon.

Visdommen ovenfra kommer gjennom Ordet fra Guds munn. HVERT ORD er nødvendig for å åpenbare HELE visdommen. Gud vil at HELE Kristus skal ta bolig i oss.

 

Kristus er Sannheten, summen av Guds ord, lovens endemål og åpenbaringen av Guds visdom. Bare ved å ta imot HELE Ordet kan man ta imot HELE Kristus. Og ved å ta imot HELE Kristus velger man å akseptere HELE Skriften som åpenbaringen av Guds vesen. Selvsagt kan det finnes mye vi ikke forstår. Men dette skal ikke føre til at deler av Skriften forkastes eller regnes for mindreverdig. SUMMEN av Guds ord er sannhet. Og sannheten skal sette oss fri.

Uten at vi underlegger oss Skriftens autoritet vil vår tro bli bygget på menneskelig visdom. Paulus forkynte med Ånds og krafts bevis for at vår tro skulle bygges på Guds kraft som er åpenbaringen av Kristus ved Den Hellige Ånd.

1 Kor 2.2-4

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Kristus er lovens endemål. Han er Ordet som ble kjød. Han er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen. Skriftens autoritet er Kristus selv. Den som forkaster Skriften forkaster Sønnen. Den som bygger på noe annet enn Ordet bygger på menneskelig visdom. Dette er alt annet enn Guds kraft. Det finnes bare en som kalles Guds kraft og Guds visdom, det er Jesus Kristus

 

Man kan ikke tukle med Guds ord, ta til seg tilært visdom som bygger på denne verdens grunnvoll. hvem kan avsløre løgneren, slangen med sine listige ord entrer han scenen. og prøver og kopiere Guds ord så godt han kan,, men en kopi blir aldri det samme som orginalen.

 

Har du bygd din lære på Guds ord ?

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Har du bygd din lære på Guds ord ?

Har du ?

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei Mangnus Hva tror du?

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #3

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Guds Ord

Publisert over 5 år siden

er utrolig viktig! Mennesker lager seg så mange forskjellige meninger. Men det finnes bare en Sannhet! Jesus sier at han er veien, SANNHETEN og livet. Vi må ikke bare høre på det som Jesus sier, men også følge hans ord. Og så er det viktig å ta til seg alt, for det er summen av Guds Ord som er sannhet.

Jeg vil takke deg, Rune, for din forkynnelse! Jeg har ikke hatt tid til å skrive i det siste. Men jeg har lest dine innlegg. Jeg setter veldig pris på din balanserte forkynnelse som er basert på hele Guds Ord :-) Og så har jeg også bedt for deg:-) Skal prøve å skrive litt mer nå, ettersom jeg er ferdig med bl.annet å male noen vegger i huset og får mer tid nå framover.

Gud velsigne deg, Rune, og fortsett med å forkynne Guds Ord! 

Svar
Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Selvsagt ikke..

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Har du bygd din lære på Guds ord ?

Både gamle og nye testamentet er en god inspirasjon til tro.   Det er gjennom vår tro vi bygger vår frelse.  Gjennom de små og store vågale troshandlinger vi gjør - som følge av den inspirasjon vi får fra f.eks GT og NT.

Man kan lese sin bibel  både framlengs og baklengs - ja mange leser gunnteksten også som ett kryssord og finner meninger opp og nedover i teksten.   Folk finner innspirasjon i bibelens farger , tall, bokstavverdier ja enda til personenes navn gir inspirasjon til tro.  Men uansett hvor mange ganger vi leser et vers i bibelen finner man jo alltid en ny mening - en ny inspirasjon til handling i tro.  Vi må la den inspirere til et liv  i tro - stole på bibelens grunntanker - fra første til siste side. 

Hvor ofte har du i ditt hjerte fått høre "Din tro har frelst deg idag".  Hva gjorde Gud gjennom deg som gav deg disse ordene i ditt hjerte?    Hva har du gjort for å få høre disse ord fra din Gud idag ?  Hva måtte disse gjøre for å bli frelst  ( Matt 9,22 / Mark 5,34 / Mark 10,52 /  Luk 7,50 / Luk 8,48 / Luk 17,19 / Luk 18,42 ) ?

Slik tro frelser deg , hver dag, hver time, hvert minutt.   Når du så ha bygd din tro på å tjene din herre og mester på denne måten - kan du godt finne din lære - utifra de Guds ord som inspirerte deg til å handle i tro på din herre og mester , hver dag , hver time , hvert minutt.  Men til slutt forstår du at det hele Gud ord handler om er :

Du skal elske din neste som deg seg.

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Mangnus

 

 

Du kjenner meg meg litt bedre no, Du vet hva jeg forkynner. Jeg er frimodig men forkynner og skriver det jeg tror på, så får de andre selv ta til seg det de ønsker. For Guds ord går igjennom marg bein sjel og legemet. Det er ikke min plikt å overbevise noen om sannheten. Den Hellige Ånd vil overbevise de om synden i livet. de må selv kjenne etter i sitt hjerte. For denne verdens visdom har intet annet en tomhet å komme med. Så hvis du se noe som ikke samstemmer med Guds ord, så setter jeg pris på å bli irettesatt. For jeg er et menneske , med mangler.:)

 

 

Gud velsigne deg.

 

 

MVH

Rune 

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

er utrolig viktig! Mennesker lager seg så mange forskjellige meninger. Men det finnes bare en Sannhet! Jesus sier at han er veien, SANNHETEN og livet. Vi må ikke bare høre på det som Jesus sier, men også følge hans ord. Og så er det viktig å ta til seg alt, for det er summen av Guds Ord som er sannhet.

Jeg vil takke deg, Rune, for din forkynnelse! Jeg har ikke hatt tid til å skrive i det siste. Men jeg har lest dine innlegg. Jeg setter veldig pris på din balanserte forkynnelse som er basert på hele Guds Ord :-) Og så har jeg også bedt for deg:-) Skal prøve å skrive litt mer nå, ettersom jeg er ferdig med bl.annet å male noen vegger i huset og får mer tid nå framover.

Gud velsigne deg, Rune, og fortsett med å forkynne Guds Ord!

Hei Hilde Gunn

 

 

Jeg ble både glad og rørt over dine ord, Jeg er takknemelig for dine bønner søster, Du skal vite det gleder mitt hjerte. Jeg blir så oppmuntret av dine ord. Her inne på Vd så får man motstand, og det vokser man på, Jeg prøver å se det positive i dette. vi vil møte tøffere åndelig motstand om ikke alt for lenge.  for tiden er knapp. Jesus kommer snarer en vi tror. og det er viktig å holde fokuset og ivren på sannheten. for mange har flyttet blikket på verdens visdom i stede, det høres bedre ut for ørene som hører. vi er søsken i troen, og oppmuntre verandre i sannheten er viktig:) Vær frimodig søster, La sangen, og dine tekster, fylle ditt hjerte, så vi også kan få den ære å høre.

 

 

 

 

Gud velsigne deg og dine Jeg ber for dere også:)

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #7

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Både gamle og nye testamentet er en god inspirasjon til tro.

Hei kjel Haugen

 

 

Guds ord går igjennom bibelen som en rød tråd, alt samstemmer med hvert steg ordene bringer oss framover, av håp og tro, en lengsel som spirer fram når vi blir mer og mer kjent med vår skaper, vår Far. Vi er egentlig barn men alikavel så er det ikke alltid man ser det. Troen er noe som vokser inni i oss, ordet som såes inn blir til velsignelse hvis det kommer fra sannheten. Vi trenger sannheten i vårt liv, vi trenger håpet i vårt liv, vi trenger freden i vårt liv, bare det kommer fra sannheten. Men er sannheten så vanskelig å finne for mange, hvorfor leter man på feil plasser, mon tro.? alle er blitt kalt, men få er de som hører budskapet om Kristi lære. Korset blodet omvendelsen i fra synden. leve i Helligjørelsen, Det er en heletilig tro og sannhet og Guds visdom vi vandrer i. ikke i vår egen kraft. men Guds kraft. lytt og lær, søk og finn.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #8

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

God morgen, Rune!

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

La sangen, og dine tekster,

Jeg har fått til å spille den nyeste sangen jeg har laget, som handler om at det bare er Guds Ord som kan lede oss tryggt på veien:-) Jeg kommer til å prøve å ta det opp på Youtube så snart jeg er blitt kvitt forkjølelsen (er på bedringens vei:-)). Så da skal du/dere få høre det enkle jeg har:-)
Jeg holder på å lære piano akkorder for tiden, og gleder meg over å få det til.

Det var så artig å lese her et sted at kona di kommer fra Romania! Også det du skrev om engelen som sa at Jesus kommer snart tilbake. Da kom jeg til å tenke på en jeg møtte da jeg var 19 år gammel og drasset på en tung koffert i Bergen etter å ha kommet hjem fra et halvt år i England. Det var som en engel kom bort til meg da han spurte om han kunne bære kofferten for meg. Jeg kan huske at jeg spurte hvor han kom ifra, og da sa han at han kom fra Romania:-) Så hils så mye til kona di fra meg:-)

Ha en velsignet dag! Og så ses vi snart igjen her på VD:-) 

Svar
Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Lære og tro..

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Troen er noe som vokser inni i oss, ordet som såes inn blir til velsignelse hvis det kommer fra sannheten.

Jeg henviste til en rekke mennesker i evangeliene som hadde en tro uten læresetninger , uten dogmer, uten liturgi , uten noen faste former - men en handling. En handling de måtte gjøre for å vise sin tro.   En slik handling disse gjorde førte til en bekrefelse fra Jesus selv "Din tro har frelst deg".  

På samme måte finner vi i Matteus 16:17 "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.".  Vår tro bygges av det vidreformidler av våre åpenbaringer.   Derfor er det viktig at vi formidler våre åpenbaringer gjennom det vi gjør.   Jakob skriver dette i sitt brev : "Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?" . Du må vise dine omgivelser gjennom dine gjerninger at du tør å sitte i vegkanten å rope på din Gud, eller fukte hans føtter med dine tårer, eller trenge deg fram i folkemengden for å røre ved dusken av hans kappe.  Med slike handlinger viser du dine medmennesker at du har en Gud og at du tror.

Det nytter ikke å bygge noen lære på gamle Guds ord.  

Guds ord er nytt hver dag og vi må alle finne en grøftekant å sitte å rope ut lovprisinger i , noen å dele våre tårer sammen med,   noen å ta kontakt med i den folkemengde man er i.  Når vi gjør dette skapes Guds ord på nytt gjennom oss. En dag vil vi kanskje også kunne gå opp til Jesu eksamensoppgave i Markus 16:17-18.

Svar
Kommentar #10

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Guds ord er nytt hver dag og vi må alle finne en grøftekant å sitte å rope ut lovprisinger i , noen å dele våre tårer sammen med,

Hei Gunnar

 

 

Hva er tro uten gjerninger,og talenter uten handling, er det forskjell på dette. blir vi frelst av å tro uten handlinger ? Du leger mye vekt på at vi skal, vi må, men er det frihet ? Friheten i  kristus er kjærlighet. Det får oss til å handle, Det får oss til å vandre i jesus fotspor helt uten forpliktelser..:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #11

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Jeg har fått til å spille den nyeste sangen jeg har laget, som handler om at det bare er Guds Ord som kan lede oss tryggt på veien:-) Jeg kommer til å prøve å ta det opp på Youtube så snart jeg er blitt kvitt forkjølelsen (er på bedringens vei:-)). Så da skal du/dere få høre det enkle jeg har:-)
Jeg holder på å lære piano akkorder for tiden, og gleder meg over å få det til.

Det var så artig å lese her et sted at kona di kommer fra Romania! Også det du skrev om engelen som sa at Jesus kommer snart tilbake. Da kom jeg til å tenke på en jeg møtte da jeg var 19 år gammel og drasset på en tung koffert i Bergen etter å ha kommet hjem fra et halvt år i England. Det var som en engel kom bort til meg da han spurte om han kunne bære kofferten for meg. Jeg kan huske at jeg spurte hvor han kom ifra, og da sa han at han kom fra Romania:-) Så hils så mye til kona di fra meg:-)

Ha en velsignet dag! Og så ses vi snart igjen her på VD:-)

Hei Hildegunn

 

 

Gleder meg å høre, du vokser med din frimodighet.sangen kommer fra ditt hjerte som er fylt av Guds ord. skal bli spendende.

:) Min kone er ikke fra romania, men jeg skrev i et stykke om to kvinner som møtte en engel, i Romania, det kan hende du forveksler litt, eller så har jeg skrevet litt utydelig, og det er ikke første gang:) men takker for hilsenen. artig å høre om engelen fra Romania:):)

 

Ha en fantastisk dag:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #12

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Jeg henviste til en rekke mennesker i evangeliene som hadde en tro uten læresetninger , uten dogmer, uten liturgi , uten noen faste former - men en handling

Hei Kjell

 

 

Det skulle stå kjell:)

Svar
Kommentar #13

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

:) Min kone er ikke fra romania, men jeg skrev i et stykke om to kvinner som møtte en engel, i Romania, det kan hende du forveksler litt,

:-))) Ja, da må jeg ha forvekslett...Hun er vel Rogalending og ikke Romanerin da:-) I hvert fall så må det være ei flott kone som står bak en som  deg:-) Så du kan hilse likevel:-) 

Svar
Kommentar #14

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Ja - vi skal og må ..

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du leger mye vekt på

Jesus levner ingen tvil i eksamensoppgaven Markus 16:17-18.  Disse tegn skal.. 

Og til etvært løfte i bibelen er det knyttet en handling i tro.  "Be å skal du få, bank på og det skal lukkes opp"...osv osv.   Du kan kalle det påbud, - men du skal be din nabo om hjelp, du skal ofte banke på hos din fiende for å be om tilgivelse.  Du skal ta imot de som ber deg om hjelp. Slik Jesus prøver å fortelle i  forklaringen til Lukas sin variant av "Fadervår" som vi finner i Lukas 11:5-13.  Dette er den friheten vi har - fra oss selv og våre egne behov - til å hjelpe andre i Jesu navn til vår Guds ære.

Svar
Kommentar #15

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

:-))) Ja, da må jeg ha forvekslett...Hun er vel Rogalending og ikke Romanerin da:-) I hvert fall så må det være ei flott kone som står bak en som

Hei Hildegunn

 

 

Hehe lett og ta feil:) Ja jeg må si at Gud valgte rett Kone til meg, jeg er evigt takknemmelig:) Ta vare på kvinnene, er viktig. Da vil de være med deg hele veien. alle har sine prøvelser på godt og vondt, men vi vokser på motgang.

 

Guds fred:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #16

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Jesus levner ingen tvil i eksamensoppgaven Markus 16:17-18.

Hei kjell

 

 

Hvis du føler deg tvunget tl dette, så blir din frie vilje ikke fri lengere. Da blir det frykt og ikke glede, den naturlige gleden av å leve i Kristus er friheten til å tjene andre, til å forstå den kjærligheten som er uten grenser. selv om vi skulle sitte eller ligge hele dagen. Guds kjærlighet til oss er vår drivkraft til å gjøre det gode, til å søke rettferdighet. bare slik kan vi leve i frihet. ingen tvang bare glede.

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #17

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Det er poenget...

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Guds kjærlighet til oss er vår drivkraft til å gjøre det gode, til å søke rettferdighet.

Som Jesu ambasadører skal vi vidreformidle Guds kjærliget til våre medmennesker.   Det er en oppgave vi bør gjøre av fri vilje og ikke se på som noen tvang.

Svar
Kommentar #18

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Som Jesu ambasadører skal vi vidreformidle Guds kjærliget til våre medmennesker.

Hei kjell

 

 

Da er vi enige, :)

 

 

Gud velsigne deg :)

 

 

MVH

Rune

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2033 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 109 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 716 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2218 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1703 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2218 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2218 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 5 timer siden / 2218 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1703 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere