Tor Martinsen

44    3111

Valget.

I kristenlivet som i livet for øvrig settes vi stadig vekk på prøve, og vi må velge hvilken vei vi skal gå. Den ene veien baserer seg på Guds ord og det alene, mens den andre bryter Guds ord. Her følger tre eksempler.

Publisert: 22. apr 2012 / 410 visninger.

1) Adam og Eva hadde et forbud å forholde seg til. De skulle holde seg vekk fra kunnskapens tre. Gjorde de ikke det ville de dø, sa Herren. Både Adam og Eva kjente Gud, de hadde vandret sammen med ham i hagen og kjente hans lov. Allikevel så valgte de feil da slangen sa at de ville bli som Gud hvis de spiste av denne frukten. Da de spiste av den forbudte frukten var det som å si til Gud at vi tar ikke ditt ord på alvor…

2) Kain og Abel hadde en forordning å forholde seg til når de ofret. Gud hadde fortalt menneskene hva de skulle ofre.  De skulle ofre et lam, symbolet på Jesus Kristus. Begge gikk for å ofre til Gud, en på den måten som Gud hadde lært dem å gjøre og en som gjorde som han selv ville. Abels handlinger viser at han gjorde som Gud sa, mens de handlinger Kain valgte viser at han ikke brydde seg om hva Gud hadde sagt, for han hadde en bedre ide selv

3) 1. Mos. 9,11, forteller om den første pakten Gud inngikk med menneskene - en troens pakt. Menneskene kunne ikke gjøre noe for verken å bringe fram en ny syndeflod eller holde tilbake en eventuell ny syndeflod. De kunne bare tro på Gud da han sa han aldri mer skulle utslette menneskeheten slik han gjorde den gangen. Som et synlig tegn på pakten satte han regnbuen på himmelen, og hver gang vi ser den kan vi tenke på at alle menneskene som levde, bortsett fra Noahs familie, ble utslettet av vannet fordi de ikke ville tro på det Noah sa og derfor lot være å gå inn i arken. Etter syndefloden valgte folket å bygge et tårn som skulle nå helt opp til himmelen så de kunne frelse seg selv når det kom en ny flom, dette til tross for at Gud hadde sagt at han aldri mer skulle føre en slik flom over jorden. De gjorde som de selv ville, og det er det samme som å si at Gud tar feil med tanke på en ny syndeflod... 

Hvorfor valgte de å gå sine egne veier? Trodde de ikke at Gud mente det han sa? Kanskje det skyldes at de ville nå opp til der Gud holder til og å bli som Gud. Ekkoet fra Lucifers fall er i hvert fall tydelig: #Jes 14,13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord.#

Når Adam og Eva spiste av den forbudte frukten gjorde de det for ”å bli lik Gud” som slangen sa. Når Kain brakte fram et offer fra jorden var det som å si følgende: ”Jeg er lik Gud og kan bestemme hvilket offer Gud vil ha. Dette er godt nok for meg, og jeg bryr meg ikke om hva Gud mener.” Når folket i Babel bygde tårnet sa de til Gud ”vi kan frelse oss selv.”

Ob 1,3: #Ditt hjertes overmot har bedratt deg, du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du som sier i ditt hjerte: Hvem vil styrte meg ned til jorden?#

Slik er verden i dag også. De tror de ikke trenger å adlyde Gud for de ikke bare kan bli som Gud, men mange tror at de er som Gud og bestemmer at det de synes er godt nok for seg får holde for Gud også, for ved hjelp av sin tro klarer de å frelse seg selv. Slik er det intet nytt under solen. Mennesker som er medlemmer i forskjellige kirkesamfunn velger å gå egne veier framfor å stole på at Gud mener det han sier. Mange mener at de kan velge selv hvilken dag som skal være sabbat, og mange sier at loven er opphevet. Men finner vi noe i Bibelen som sier at det er slik? Nei, heller tvert i mot. Jesus sier i Matteus 5,18: #For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen#, og så vidt jeg kan forstå -etter det jeg så utenfor vinduet sist gang jeg sjekket er at verken himmel eller jord har forgått, og da betyr vel det at loven heller ikke har forgått ennå. Videre sier Jesus om budene: ”dere har hørt et er sagt,… men jeg sier dere…” som for eksempel her i Matt 5,21-22: #Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. 22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.# Det er på denne måten Jesus oppfyller eller rettere sagt fyller opp loven. Han skjerper den inn slik at den som ”bare” blir sint på sin bror uten grunn skal straffes etter det sjette budet, ”du skal ikke slå i hjel”. Jesus sa også i Matteus 5,17 følgende: #Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.# G4137 plêro'ô (verb, StrongEC Fra plêrês, G4134). : fylle, oppfylle, fullføre, gjøre fullkommen. Når vi da ser alle de gangene Jesus fremhever hvor viktig det er å holde loven kan vi trekke den slutning at verbet ”plêro´ô” skal oversettes med å fylle (i betydning av å fylle opp), eller å gjøre fullkommen.

Du er ute og kjører på motorveien og holder 150 km/t i en 90 sone. Du blir stoppet av UP og får en saftig bot på mange tusen kroner, men får beholde førerkortet. Du blir fortvilet for du har ikke mulighet for å kunne betale dette. Mens du sitter og snakker med politiet kommer det en mann opp ved siden av bilen og sier at han kan betale boten din. Du blir selvfølgelig glad, sier ja takk, og vedkommende betaler boten din. Du er skyldfri, men hva betyr det? Betyr det at når denne mannen betalte din skyld så opphevet han loven, og at du kan fortsette å kjøre i 150 km/t der det er 90? Eller er det så enkelt at du fortsatt må forholde deg til loven og følge dens pålegg og forordninger? Hva velger du å gjøre? Fortsetter du å kjøre i 150 km/t da denne mannen har betalt din skyld?

Hvilken vei velger du? Nå er det ingen selvfølge å tro at de fleste her på VD ville velge å overholde loven etter en slik bot. Slik de fleste her uttaler seg ville de satt seg i bilen, og i trygg forvissning om at den mannen som betalte deres bot også opphevet loven, trådd gassen i bunn og kjørt minst like fort som da de ble tatt. Du har jo slik Adam og Eva, Kain og alle de som bygget Babels tårn fått din frie vilje til å velge det Gud vil du skal gjøre eller la være å gjøre Guds vilje.

Hadde det vært meg som ble stoppet vet jeg at jeg ville overholde loven, ikke bryte den på nytt med viten og vilje slik de fleste gjør, for loven ble jo ikke opphevet bare fordi Jesus betalte min skyld på korset.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvilken vei velger du? Nå er det ingen selvfølge å tro at de fleste her på VD ville velge å overholde loven etter en slik bot. Slik de fleste her uttaler seg ville de satt seg i bilen, og i trygg forvissning om at den mannen som betalte deres bot også opphevet loven, trådd gassen i bunn og kjørt minst like fort som da de ble tatt. Du har jo slik Adam og Eva, Kain og alle de som bygget Babels tårn fått din frie vilje til å velge det Gud vil du skal gjøre eller la være å gjøre Guds vilje.

Hadde det vært meg som ble stoppet vet jeg at jeg ville overholde loven, ikke bryte den på nytt med viten og vilje slik de fleste gjør, for loven ble jo ikke opphevet bare fordi Jesus betalte min skyld på korset.

HEI Tor

 

 

Din selvretferdighet skinner igjennom. Du setter deg høyt over andre med dine ord, du er som fariseeren, som peker på tolleren  la meg ikke bli som han. Men for å gjøre visen kort så var det tolleren som gikk i fra temepelet rettferdig for Gud ser til hjertet, Og ikke på hva vi må gjøre av plikt. men når vi har fått den frie viljen slik som både Adam og Eva, Kain og Abel fikk så fikk man velge selv, fristeren er like slu i dag, som på dn tid. mange lar seg forføre av kopier av sannheten. Vi må selv betale for våre valg.  Det er synd at du fremhever deg så mye at du ikke ser dette selv. for dine øyne har blitt forblindet, du er bundet i din lære slik at sannheten ikke når inn til ditt hjerte.

FOR Å BLI VIRKELIG FRI MÅ DU BEGYNNE Å LEVE ETTER SANNHETEN TOR, DU LEVER NO I LØNGNERENS LÆRE. OG DET BEKYMRER MEG .

 

 

mvh

Rune

 

Svar
Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Din selvretferdighet skinner igjennom. Du setter deg høyt over andre med dine ord, du er som fariseeren, som peker på tolleren

Du forteller så tydelig at du ikke forstår hva dette dreier seg om. Jeg tror jeg lar være å kommentere din kommentar ut over dette.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
1 minutt siden / 1660 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
18 minutter siden / 453 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1660 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 430 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 453 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1660 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Les flere