Elias Per Vågnes

235    10902

On the Beach?

http://www.haaretz.com/opinion/israel-has-been-taken-over-by-a-deep-horrifying-apathy-1.425188

Publisert: 22. apr 2012 / 822 visninger.

Denne leiarartikkelen i Haaretz set fokus på slike symptom aom ein finn i den skakende filmen “Den siste bredd” frå 1958 tufta på Nevil Shute sin roman.

Konfrontasjonspolitikken som Israel har ført frå fyrste dag, har isolert innbyggarane frå naturleg omgang med nabostatane. I dag er kjerneområdet omkransa av eit ”jernteppe” som gjev borgarane ei kjensle av å vere ”a pickle in a jar”.

Slik var det også før krigen i 1967. Er Israel tvinga til liknande drastiske tiltak for å halde det gåande? Vil krig mot Iran vere noko løysing?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

mer konfrontasjon?

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Konfrontasjonspolitikken som Israel har ført frå fyrste dag, har isolert innbyggarane frå naturleg omgang med nabostatane.

Er svaret da mer konfrontasjonspolitikk?

Eller er dette bare vår kulturarv?

Jeg håper du vet at jeg faktisk setter pris på din rettferdstenking, Elias.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, den som hadde det visst....

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Eller er dette bare vår kulturarv?

Hei Mette!

Voner du har fått ein fin start på våren! Og at bringebæra vil verte vitja av bier slik at dei vert store og fine.

Eg trur det ligg i genane. Menneskesamfunna er tufta stein på stein og tufta på samkjensle. Kjernefamilie, storfamilie, stamme, kulturelle band som språk, religion og til sist nasjon.

Den som har revolvaren og bukta og begge endane må ha evne til å sjå føre seg at den situasjonen ikkje kan vare evig. I mønsteret av einskildpersonar, stammer og nasjonar oppstår der ekspanderande kraftsenter som bylgjer på havet. Ein kultur/nasjon eser opp og underlegg seg sine konkurrentar like dynamisk som ei bylgje på havet. Men alt som eser ut vil før eller seinare møte mottrykk og stagnasjon dersom ikkje det vert tilført ny ekspanderande energi. Men alle bylgjer bryt saman når dei til slutt treff fjellet/stranda.

Den einaste løysinga eg ser er asimilering på tvers av kulturar og gener, og nettopp jødane si historie i historisk tid er vel eit døme på fordelar og ulemper som fylgjer det å tilhøyre ein kultur som er vaksinert mot samansmelting med andre kulturar.

Med den isolasjonspolitikken og sionismen som staten Israel står for i dag, så bygg det seg opp motstand på alle kantar. Den bylgja Israel representerar kam vel bryte over skjer og små holmar, men den er ikkje sterk nok til å bryte gjennom grunnfjellet.

Det er ei av sionismen sine drivkrefter å nøre opp om myten om "den siste bredd" for å tyne den siste dråpen av erobringsvilje ut av sine religiøse trusfeller. Men det er grenser for kor høgt ein kan lyfte seg sjølv etter håret. Ei meiningsmåling vist til i Haaretz fortel at 62% av amerikanske jødar vil gje Obama si stemme ved det komande valet, berre 4% ser på forholdet til Israel som ei hovudsak. Det viser at storparten av amerikanske jødar er i ferd med å asimilere seg som borgarar av USA. Ei klok og positiv utvikling, spør du meg.

Mvh

Elias

Svar
Kommentar #3

7 innlegg  815 kommentarer

Så lenge

Publisert nesten 6 år siden

verden er full av vågneser og Müller må nok Israel være forberedt på å måtte beholde den aggressive linjen. Så fort Israel senker "garden" får nasjonen seg en på "tryne" .Hva skjedde i 73, da Israel senket "garden". Etter den krigen lærte Israel å aldri senke "garden", og heller være føre var.

For n´te gang: hadde Israel fått innvandre på normalt sivilisert vis, hadde Israel kunne oppført seg på en normalt sivilisert måte., men araberne valgte forbannelsen omtrent fra første setler steg i land. og siden har det vært kule for kule, tann for tann. Og hvordan har araberne behandlet jødene i sine nasjoner, før under og etter etableringen av Israel i 48? 

Den som velsigner deg skal jeg velsigne, den som forbanner deg skal jeg forbanne, sa Gud i Moseboka. "Boikott Israel",  sa de rødgrønne fedrene i mange år, en stund senere smalt det både i regjeringsbygget, fedrenes hus, og på Utøya, barnas hus, helt som bibelen advarer om, og som bibelen viser oss eksempel på i Korahs opprør mot Moses, hvor korahs barn blir drept, kort og brutalt, etter at Gud hadde undervist.  Og Gud har advart i 10 år om Utøya, uten at hverken kristne eller hedninger lot seg affisere av det.  Åndens verden er konsekvensenes verden, så hvem gir du autoritet, gud eller djevelen?

Araberne har trekt forbannelsen/fanskapet over seg selv gjennom hatet til jødene som Guds utvalgte folk, og Israel som nasjon. Det samme skjedde 22/7 i Norge og hele verden undrer, selv de fleste kristne i norge skjønner ikke sammenhengen, og de som gjør det blir æreskjelt som "kristenkonservativt grums".

Rettferdighetstenkning til vågnes og müller, uten å ta bibelens Gud inn over seg, blir bare rør. Sekulærhumanismen  er alltid i opposisjon til den Bibelske Guden, det ligger i navnet og i gavnet. Vågnes og Müller viser her et rørende naivt forhold til de åndelige spillereglene, for de får ikke menneskene gjort noe med selv om de prøver aldri så mye. Igjen, åndens verden er konsekvensenes verden. Hvem gir du autoritet, gud eller djevelen?

Svar
Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Religion er som alkohol

Publisert nesten 6 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Hvem gir du autoritet, gud eller djevelen?

nytta med måte er det ein velsignelse både for ein sjølv og medmenneske. Men der er fundamntalistar som rusar seg på religion til ulukke både for seg sjølv og medmenneske. Heldigvis er Hallesbyar ein kategori kristne som snart er som bygdetullingar å rekne. På sine omgjevnader verker dei på same viset som ein vond stor svovelfylt utblåsing av tarmgass.

Svar
Kommentar #5

7 innlegg  815 kommentarer

Igen, sagt på en annen måte...

Publisert nesten 6 år siden

 " Det viser at storparten av amerikanske jødar er i ferd med å asimilere seg som borgarar av USA. Ei klok og positiv utvikling, spør du meg."

Jødene har fra første dag i det gamle israel, etablert etter utvandringen fra egypt, forlatt Gud og tatt naboenes guder til seg. De ble forbannet og drevet ut av nasjonen, gang på gang. Den siste utdrivelsen har nå vart i 2000 år og mange jøder  vil ikke tilbake til steinrøysa Israel. Man har det bedre der man bor. 

En av årsaken til finanskrisen i 08-09, var nettopp å sende hjem jøder som heller ville danse rundt gullkalven i New York. Har en profeti liggende i arkivet på nettopp dette.

Jødene valgt forbannelsen og fikk forbannelsen, men nå sier Gud at straffen er utført og jødene skal hjem igjen, men mange av jødene er like hardpannet da som nå og vil ikke, og så har vi de krigerske, blodtørstige harma geddon-kristne som hjelper til med å sende jødene hjem, som de får beskjed av sin Gud. 

En hedning og en new ager kan aldri bli enig med en kristen om dette. Da må noen først noen omvende seg, eller den kristne kan bli en frafallen. Det siste er jo som kjent ikke uvanlig.

Hatet til jødenes Gud, og derved også til det hjemvandrende folkeslaget jødene, står å lese i vær eneste artikel du leverer Vågnes. Det burde meldt deg på lag med Levi Fragell. Der hører du hjemme.

Svar
Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Om Levi Fragell

Publisert nesten 6 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det burde meldt deg på lag med Levi Fragell.

aksepterar meg på sitt lag, ser eg på det som ei ære!

Eg vitja USA for knapt ein månad sidan. Der møtte eg ein kar som fortalde meg at han var 25% jøde av avstamning. For å glede eine bestefaren konventerte har frå kristen til jøde og tok den oppsedinga i den jødiske lære som krevst. Kort tid før han gjekk opp til test og vart godkjent innafor det mosaiske trussamfunnet, døydde bestefaren. Men likevel meite mannen at det han gjorde var ei handling som gledde bestefaren i levande live. Han hadde aldri vore aktiv i noko trussamfunn.

Han var gift med ei kristen kvinne, Hadde vitja Israel, men fann lite som appelerte i det samfunnet og likte ikkje å verte knytta til det som foregår der.

Det som foregår i alle trussamfunn er vel at dei fleste vert meir og meir lunkne og den minkande delen av fundamentalistar vert meir og meir fanatiske.

OAL tykkjest å vere ein av dei som høyrer til i klassa ultrafanatikarar av den kristne sorten. Kven treng djevelen når ein tilber ein gud som nytta Storfloa som utryddingsreiskap?

Svar
Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Ikke alene?

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Konfrontasjonspolitikken som Israel har ført frå fyrste dag, har isolert innbyggarane frå naturleg omgang med nabostatane.

Nå er det vel ikke bare Israel som har skylden her? Nabolandene har også valgt konfrontasjonspolitikk, ja ikke bare politikk - de har da gått til krig flere ganger. De gir også husrom til terroristorganisasjoner som kriger mot Israel. Det er ikke akkurat med på å gi grobunn for en naturlig omgang med Israel. Om en i tillegg tar med all hatpropaganda mot Israel som florerer i nabolandene, ville jeg ikke akkurat gi Israel skylden for dårlig miljø i nabolaget...

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, det har du sjølvsagt rett i

Publisert nesten 6 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Nå er det vel ikke bare Israel som har skylden her?

men trykk skapar mottrykk med mindre ein ekspanderar i tomt rom, og tomt rom fins ikkje.

Men ein treng vel ikkje å ha særleg gangsyn for å sjå kven det er som ekspanderar eller kven som har ein ekspansiv politikk. Dersom ikkje sionismen hadde møtt den motstanden som grip om seg særleg i Midtausten, då hadde det vore unaturleg.

Utviklinga går uvegerleg mot den store smellen, dvs zionismen møter harde grunnfjellet eller slit seg ut mot stranda. Til denne dag har Israel skodd seg på alle krigar dei har vore årsaka til, og ingen ting tyder på at dei legg seg på ei fredligare line med det fyrste.

Den som invaderer som fylgje av folkeforflytting har aldri kome med fred. Det gjer heller ikkje zionistane i Midausten.

Svar
Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Til ettertanke, Vågsnes

Publisert nesten 6 år siden

Eg kjenner Israelkonflikten alt for lite til å ha sikre meiningar.  Men forstår eg deg slik at alle krigane ført etter 1947 er angrpskrig frå Israel si side  ?

Siste setninga:  "Den som invaderar som fylgje av folkeforflytting har aldri kome med fred". Til ettertanke.

Svar
Kommentar #10

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Tomheten = visdommen

Publisert nesten 6 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

men trykk skapar mottrykk med mindre ein ekspanderar i tomt rom, og tomt rom fins ikkje

Takk for flotte tanker i din besvarelse til meg, Elias.  - Ja, jeg har ligget på kne i bringebærhekken, og begynt å glede meg til nye avlinger :-)

Men må ellers få lov å si, at jeg kjenner deg som en hedersmann eller "hel ved" om jeg kan bruke dette uttrykket?  Men vi velger forskjellige veier.

Jeg kjenner ikke den nøyaktige politiske veien for å få mer fred i verden, og vil derfor aldri kunne bli en aktiv politiker! Hverken for det ene eller andre partiet! Jeg har allerede gått ned i den mentale spagaten og stilt meg både på muslimenes side og med respekt for våre kulturelle røtter, som jeg finner mye godt å bygge videre på.

Det er en personlig greie, at jeg føler jeg har med meg alle mine forfedre i mitt valg; - Både farfar den lutherske pietisten og senere lærer på bibelskolen i Calmeyersgate, mormor og grandtante som "de gamle damene" fra Smiths venners første dager, min farmors 2 søstre som ble nonner, og hennes eldste bror som ble katolsk pater på Hamar, og fars verge fra 11 årsalderen. Når jeg først beskriver besteforeldre, så bør jeg vel ta med morfar, tyskeren, som tok med min mors to yngste søsken tilbake til Tyskland i 1936, med de grusomme følger det fikk for min onkel. Og mine foreldre fulgte din linje, uten religion i hjemmet.....

Men jeg har alltid likt salmen der jeg synger: "Slekt skal følge slekters gang" - så en må jo finne sin egen vei :-)

Når jeg svarer deg med dette sitatet fra en annen tråd, så handler det om, at det nettopp er det "tomme rom" jeg tror det virkelig handler om? Uten at koppen er tom kan den heller ikke fylles. Dette er hensikten med bønn og menitasjon, tenker jeg. For å illustrere det bedre klipper og limer jeg litt fra en mer buddistisk inspirert tråd om

Vismannen uten hjerte:

Søkenen etter tomhet er noe som opptar mange forskjellige asiatiske filosofier, inkludert taoismen, buddhismen, og noen aspekter ved konfucianismen. Intetheten er temaet for mange kapitler i Dàodéjīng, og man kan se hele boken som et sett variasjoner over «intethetens kraft» som gjenspeiler den gamle buddhistiske filosofien om at 'form er tomhet, tomhet er form'. En forklaring på hvordan intethet har kraft finnes i kapittel 11:

Vi setter tredve eiker sammen og kaller det et hjul; Men det er rommene hvor ingenting er hjulets nytte avhenger av. Vi dreier leire for å lage en beholder;Men det er rommet hvor ingenting er beholderens nytte avhenger av. Vi sager dører og vinduer for å lage et hus; Og det er disse rommene hvor ingenting er husets nytte avhenger av. Derfor, akkurat som vi drar nytte av det som er, bør vi også se nytten i det som ikke er.

Når man ser på et kinesisk landskapsmaleri, kan man forstå hvordan intetheten (de umalte delene) har kraft til å gi liv til vesenene - trærne, fjellene og elvene - den omringer.

Å være ingenting betyr for et menneske å ikke ha noe eget hjerte, å ikke ha noen forutintatte meninger om hvordan ting burde være, og å ikke ha noen intensjoner eller agenda. Fra lederens synspunkt er intetheten ikke langt fra den liberale, laissez-faire tilnærmingen: å la ting skje av seg selv er den beste måten å hjelpe dem å gro. Som Dàodéjīng sier:

Så en vis leder vil si: Jeg praktiserer inaktivitet, og folket passer på seg selv.

Tilsvarende mener folket at en god leder er en passiv leder. En leder som ikke tvinger sin vilje på folket, men leder i form av sin status og autoritet.

............

Disse visdomstradisjonene våre ulike kulturer har med seg, er sannelig spennende i seg selv :-)

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #11

7 innlegg  815 kommentarer

Ja, jeg er en av de som prøver å finne ut av

Publisert nesten 6 år siden

"OAL tykkjest å vere ein av dei som høyrer til i klassa ultrafanatikarar av den kristne sorten. Kven treng djevelen når ein tilber ein gud som nytta Storfloa som utryddingsreiskap?"

hvordan Gud tenker, og det skaper alltid konfrontasjoner. Jeg sier som Abraham Lincoln;

“Sir, my concern is not whether God is on our side; my greatest concern is to be on God's side, for God is always right"

og siden du nevnte det, gud angret seg da han så hvordan menneskene han hadde skapt vendte om til ondskap, og så angret han seg da han sendte vannflommen for å fjerne ondskapen. Det var ikke rette måten å gjøre det på, den rette måten var å la sin egen sønn dø for oss syndere. Men det tror du ikke på lenger?

Men siden når begynte du å tro på vannflommen? Om du tror at vannflommen var en virkelig hendelse, må du jo tro på resten også??

--- Åh, du tror på hva det skal være for å være uenige i oss kristne, at jeg ikke skjønte det før nå.....

Svar
Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Etterpåklok er ein vanleg eigenskap

Publisert nesten 6 år siden
. Gå til den siterte teksten.

og så angret han seg da han sendte vannflommen for å fjerne ondskapen

som også eg kan skryte av.  Av eit vesen som veit alt, også om framtida, bør ein stille høgare krav.

Svar
Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Visdom finn du i mangt og mykje

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Disse visdomstradisjonene våre ulike kulturer har med seg, er sannelig spennende i seg selv :-)

som til dømes Håvamål, Konfutse og ei mengd filosofar. Dei kan gi hjelp til å forstå prosessane i vår verkelegheit. Men frå det til å ta spranget til den religiøse trongen etter å lage seg ein fantasi om kva som kjem etter dette livet, og ikkje minst skape seg ein fantasifigur av noko dei kallar Gud, det er å drage det for langt. Ikkje minst når ein former ein slikt fantasivesen til å passe inn i si verkelegheit.

Og toppen av det heile kjem når ein vil presse sine skrekkvisjonar, som til dømes uhyret Jahve, ned over hovudet på sine medmenneske ved hjelp av trugsmål og våpenmakt.

Som sagt samanliknar eg religion med alkohol. Nytta med måtehald kan det vere til eit gode for både ein sjølv og medmenneske, men ein nmå ikkje gjere eit så stort inntak at ein gjev avkall på vett og forstand.

Ein må forsone seg med at dersom det fins ei guddommeleg makt så har ikkje denne makta/vesenet interesse av å gje seg til kjenne. Å spekulere i noko ein ikkje kan finne løysinga på er vekkasta tid og krefter. Det einaste ein gjere med rimeleg klokskap, er å ruske vekk dei religiøs tankespinnet som ikkje hang på greip, og det er så godt som rubb og rake.

Difor må ein konsentrere seg om dette livet og kva ein her kan gjere for ein fredeleg og fruktbar sameksistens. Kva som kjem etterpå, vil tida vise. slik må det berre vere.

Mvh

Elias

Svar
Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ei anna interessant utvikling

Publisert over 5 år siden

er den mentale kløfta som er i utvikling mellom israelske jødar og jødar som lever i Dispora, Dette gjer seg størst utslag i yngre årsklassar. Det er heilt naturleg ettersom dei lever i heilt forskjellige kulturar. Ungdommen i USA lever opp i ein vestleg kultur som gjev dei armslag og gode levevilkår medan ungdommen i Israel veks opp i ein asiatisk republikk på evig krigsfot. Dette utvikler forskjellig mentalitet og med omsyn til prioriteringar i livet. Meir enn 50% av jødiske born får si oppsæding i ortodokse jødiske skular medan jødiske born av religiøst blanda ekteskap får oppsæding som amerikanarar. Denne utvikling forsterker vel også kjensla i Israel av å vere den siste bredd.

Svar
Kommentar #15

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Fjellet

Publisert over 5 år siden

Hei igjen Elias

Ja, visdom er det i mangt og mye, og kunnskapsnivået er høyt i dag. Håvamål er glimrende med sin poesi om måtehold i alt.

Men poenget mitt kom kanskje bort i forrige kommentar. Det handler om at noen alltid vil handle og gi et motttrykk, som du så flott beskriver. Det jeg lurer på er, om de da har vurdert absolutt alle faktorene? For om det er faktorer en har utelatt fra sine betraktninger, vil man selv være med på å danne den neste bølgen som skylder inn over land? Man vil selv bli skyld i nye ulykker?

Kanskje må vi selv bli som fjellet? Som forblir upåvirket av bølgenes slag? Slik at disse evige rekylene kan stanse? Men dette handler om økt bevissthet, som skapes når en følger den personlige veiledningen som troen gir. Her har jeg tanker om at islam er i dag.

Har uroen sammenheng med at den muslimske kulturen har hengt bakpå i utvikling, da vesten fosset fram etter den industrielle revolusjon? Kan det ikke da være et gode, å ha en felles fiende når kulturen skal samle troppene for en bedre framtid?

Jeg har ikke opplevd annet enn at min egen frigjøring måtte skje innenfra meg selv. Dette tror jeg også gjelder andre enheter, som andre kulturer.

Ellers burde det framkomme av mine skriverier, at jeg kun engasjerer meg for dette livet :-)

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er umogleg

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det jeg lurer på er, om de da har vurdert absolutt alle faktorene?

Bylgjene, straumkverlane, lavtrykka som treff vår kyst, årstidene, osv, er alltid historier som gjentek seg. Det store mønsteret er omlag det same, ikkje noko nytt under sola, men likevel er kvar og ei bylgje unik omlag som fingeravtrykk. Dei store trekka kjenner vi, detaljane vil alltid ha nye konstellasjonar.

Eg har etter måten ein lang arbeidsdag på havet. Bylgjene har eg mykje erfaring med. Når ein set saman erfaringane på ein på rett måte vert dei omgjort til visdom. Visdom og klokskap går i djupna.

På same viset er det med menneska og dei menneskeskapte religionane. I struktur og prosessar er dei store linene uendra. Det same er korleis religion påverkar menneske på godt og vondt. Alle religionar har den same blandinga av godt og vondt, og dei same prosessane med omsyn til å skape hat mot andre religionar med det formål å setje opp jernteppe rundt seg for å halde flokken rein. Godt døme er stridane som bylgjer i "abrahams" religionar. I mine auge er ikkje den eine religionen eit hår likare enn den andre. Den som klandrar Koranen bør lese GT med ope sinn.

Det verste med religionar er at dei bygg grenser mellom menneske. Dess meir kunnskapslause menneska er, dess tettare og uoverstigelege er desse grensene. Nasjonalitet og rase kan også bremse asimilering og samarbeid, men religionar tek kaka! Og årsaka er vel at religionar ikkje appelerar til vett og forstand, men krev at det einskilde menneske ikkje skal tenke i eigne baner.

Det einaste som kunne ha fått menneskeheita på betre spor var om ein kunne lempe heile menneskeheita opp i ei svær blandemaskin og "piska" det til ein homogen masse. Alle dei forskjellige kulturar og subkulturar hadde gått heilt eller delvist tapt, men hadde vore noko stort tap for verda om Jehovas vitner, Smiths Vener, nordmenn, svenskar, jødar etc hadde så godt som drukna i den nye lapskausen? Ikkje trur eg det, men det kunne ha vore svært bra å verte kvitt mykje av dei fordommane og dei kulturelle vrangforestillingane alle folkeslag og religionar er belemra med. 

Men som vi veit er dette berre draumar som ikkje kan verte realisert. Vi må tenkje og arbeide innafor verkelegheita. Det enklaste er kanhende å verte samde om rettsprinsipp og likeverd på menneskleg plan. Men religionar der diverre stengsel for å oppnå rettferd og likeverd i og med dei alle, og alle deira undergrupper, gjer krav på å vere dei einaste rette. Dei er tufta på galskap! Og dette kjem vi aldri unna sjølv om faktorane kan variere.

Mvh

Elias

Svar
Kommentar #17

Bjørn Blokhus

0 innlegg  643 kommentarer

Vågsnes må ta fagbrev som kokk eller murer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det einaste som kunne ha fått menneskeheita på betre spor var om ein kunne lempe heile menneskeheita opp i ei svær blandemaskin og "piska" det til ein homogen masse.

Nå er det vel ikke bare religionene som bygger grenser. Det har vi i oss fra steinalderen og ligger i klaninstinktene.

Som kokk eller murer tror jeg en må være forsiktig med hva en blander sammen. Et par palestinske selvmordsbombere ville ingen likt å ha verken i grunnmuren eller i en multikulturell lapskaus.

Svar
Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det har du sjølvsagt rett i

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Nå er det vel ikke bare religionene som bygger grenser. Det har vi i oss fra steinalderen og ligger i klaninstinktene

Der er grenser mellom mange einingar i dyreriket. Dei sterkaste bindingane er mellom mor og barn. Dette vert så utvida med far, deretter familie/slekt, stamme, nasjon, osv. Ein kjenning av mneg hadde sauer. Då ein nabo la ned drifta, utvida han flokken ved å kjøpe 5-6 sauer. Han fortalde meg at alle sauene gjekk saman i same bingen heile vinteren. Når dei slapp ut på beite om våren, kløyvde dei seg i to flokkar. Eg hadde og sauer. Dei gjekk for seg sjølv og blanda seg aldri med andre flokkar. Dette er eigenskapar som ligg i genane og styrkar nok evnen til å overleve.

Men i tillegg til dette kjem religion. Liksom politikk så kløyver dei ofte kjernefamilier og samfunn i to. Men slik eg har opplevd det, kløyver ikkje politikk samfunn like ille som religion. Religilon har gode og dårlege sider, men har diverre det til felles at dei er tufta på oppspinn og galskap. Ta til dømes Johannes 3.16. Når trusretningar krev at medlemmane gifter seg innafor sametrusretning, til dømes jødar og katolikkar, då sperrer det for asimilering og eit godt fellesskap.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
7 minutter siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
11 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
11 minutter siden / 1891 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
18 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
19 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
20 minutter siden / 1891 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
23 minutter siden / 1891 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1891 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1891 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere