Rune Fardal

29    54

Hvordan kan vi forstå Breivik?

Sjelden har noen i Norge begått handlinger som så til de grader skaper forvirring rundt hvordan man skal forstå en slik adferd og personlighet. Ikke så rart kanskje, for det er avansert psykologi.

Publisert: 21. apr 2012 / 748 visninger.

Når vi tolker et inntrykk, så skjer en av to, eller en kombinasjon av disse:

1. Det sansede inntrykk blir tolket ut ifra eksisterende kunnskap om lignende inntrykk (hukommelse). Resultatet er at vi ”forstår” det vi opplever. Vi sier vi

assimilerer

verden er slik vi trodde den var. Vi forstår hva vi opplever. Verden passer med eksisterende kunnskap.

2. Det sansede inntrykk er av en slik art at vi ikke har tidligere erfaringsgrunnlag, noe som skaper dissonans (frustrasjon). Verden blir uforståelig og vi prøver med de modeller vi har å gjøre den forståelig. Vi ender med å måtte

akkomodere

–  vi tilføres ny kunnskap, vi oppdaterer den eksisterende, nye modeller for vår virkelighetsforståelse lagres. Vår kunnskap (hukommelse) utvides til å inneholde det nye.

Når folk opplever den adferd Breivik fremviser, så har de fleste ikke noe erfaringsgrunnlag eller kunnskap/hukommelse for denne typen adferd. Den avviker så radikalt fra det de aller fleste har opplevd og dermed har kunnskap om. Det enkleste er å kalle det ”galskap”.

I den sekken kan vi putte alt det vi ikke forstår eller ikke liker. Dette avspeiler seg tydelig både blant de sakkyndige og media og folk flest. En rekke personer fremsetter ”sin” forståelse bygget på den kunnskap man allerede har (assimilasjon) for å forklare Breiviks adferd. Få innser at de mangler modeller for det de nå opplever.

Les hele artikkelen her!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Hei Rune

Publisert over 5 år siden

Leste hele artikkelen. Veldig interessant!

Den skal jeg lese flere ganger. Takk

God Kveld

Svar
Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Psykologi eller ideologi

Publisert over 5 år siden

Man er jo nesten redd for å uttale seg om Breivik og sette det inn i perspektiver og rammer. Man vet aldri hva man får slags reaksjoner, forvrengninger, følelsesmessige utblåsninger, sensur etc. Jeg prøver meg litt likevel.

Narsissist-modellen tror jeg ikke holder mål. Uten at det gjør den helt feil.

Noen mennesker tenker SELV. Noen ganger gir det et alternativt politisk og ideologisk ståsted. I Breiviks tilfelle sa ideologien, (inkludert normene og moralen) at det var korrekt med vold for å oppnå mål - mål for hans ideologi.

Omtrent alle tror at det er korrekt med vold. Derfor aksepterer de både politi og militære - voldsinstitusjoner.

Den store forskjellen er hva man skal bruke vold til.

Ideologiene har vidt forskjellige meninger om hva man skal bruke vold til. Når er det rett å sende soldater ut i kamp? Er vold rett kun til forsvar? Når er det forsvar? Når er det rett at politiet skyter? Når kan man påberope seg nødrett? Er det rett å ha lov til å skyte innbruddstyver? Er det rett å slå ned en som kliper en dame et intimt sted? Etc.

Ikke bare er man uenige om slikt langs en primitiv høyre/venstre-akse, men også uavhengig av denne. Kommunister har hatt sine tanker om dette med vold og revolusjon, anarkister sine, sosialdemokratiet har sine idéer, konservative sine, libertarianister... liberalister... fascister... etc.

Til og med har de vidt forskjellige nasjonalistene vidt forskjellige meninger om dette.

Nasjonalisten Breivik har-, og har hatt sine meninger om dette.

Hva skjer når man i årevis funderer på konsekvensene av sin ideologi? Jo, da påvirker dette ens moral, som igjen påvirker følelsesliv og intuisjonen for rett og galt. Gradvis endrer man følelsene overfor handlinger man tidligere ikke kunne akseptere. Gradvis endrer man fiendebilde. Gradvis endres bildet av hvem det er som gjør rett og galt. Man blir sint på nye mennesker eller nye grupper.

For noen gir denne endringen tanker om at det ikke gjør noe at jøder bombes. Mange gir blanke i hvordan det går med narkomane. Andre synes det er ok at man fjerner "ballene" på sexovergripere. Hvordan det går med mennesker barnevernet har pekt på, er for mange uinteressant. Folk har altså forskjellige grupper de er villige til å dehumanitere basert på hvilke forestillinger og overbevisninger de har. Ofte ligger det en prosess bak dette. I den radikale nasjonalisten Breiviks ideologi var "multikulturelle" de grusomme - de med negativ verdi som man kunne dehumanisere.

Det er et høna eller egget-spørsmål: Hva som kom først, følelsene eller ideologien. Var det følelser som førte til ideologien, eller var det ideologien som endret følelsene? Når psykologien tolker menneskene så har den en tendens til å gjøre mennesket til produkter av følelser. Det er en grov overforenkling.

En annen forenkling er den store troen på at miljøet former. Vi gjør alle valg som påvirker våre følelser. Vi tenker selv. Selvstendige valg er ikke nødvendigvis verken arv eller miljø.

Jeg tror Breivik har gått igjennom en ideologisk og følelsesmessig prosess. Så er han endt opp med meninger andre ikke bakgrunn for å forstå. Det kreves BÅDE ideologisk/politisk kunnskap og kunnskap om tankeprosesser for å forstå det som skjedde. Det holder ikke med psykologer. Disse meningene former over år tilsvarende følelser for hvem man skal ha medlidenhet med.

Mon tro om den tyske sivilbefolkningen forsto hvorfor engelskmennene knuste deres barn med bomber? Når mødrene så sine ødelagte barn og hørte deres siste grusomme skrik, så "skjønte" de nok at engelskmennene var djevler. Når Hitler drepte jøder i millioner, så "skjønte" vi at de var djevler alle som jobbet som torturister i grusomme leire. Men når djevlene gikk hjem og strøk barnet sitt over håret, så "skjønte" barnet at det var verdens beste pappa. Når amerikanerne kjempet mot kommunismen i Østen, så identifiserte ikke soldatene seg med de som ble drept. Nei, det var kun "gulinger" - avhumanitert av normale mennesker.

Det er en tragisk verden vi lever i.

Det er fryktelig vanskelig å forholde seg til helvetet mennesker lager. Det utrolige at djevlene kan være grusomme i det ene øyeblikket, og engler for andre, er nesten ikke mulig å forholde seg til for de fleste.

I vår tid er det "in" å ty til diagnoser for å rasjonalisere. Diagnosene vil imidlertid gjerne være mest ønskelig for den parten som opplevde djevelen i en annen. Jeg undrer litt over om ikke de psykologer som fantes i Libya og som var betalt av makten, ikke funderte en del på hvike fryktelige diagnoser en del bombeflyvere og NATO-ledere skulle hatt. Mens flyverne m.fl sine nære og kjære var lettet over å få dem tilbake som hele, og kjente kjærligheten ekstra sterkt til disse i "godhetens" tjeneste som ikke kom tilbake i likposer.

Kan hende diagnosejegerne ofte ikke griper problemstillingene. Mennesket kan ganske enkelt ikke forstås med det meste av dagens psykologi eller anvendte psykologi. Til det er verden for kompleks og kunnskapen for liten. Ikke minst mangler (i det minste: kjennskapen til) kunnskapen om hva ideologi og fiendebilder gjør med et menneskesinn.

Jeg tror vi alle bør stille oss spørsmål om hva det gjør med vårt sinn. Hvem kan vi så inderlig godt tåle at lider? Vi har jo alle blitt rammet av følgende: "Du må ikke tåleinderlig vel den urett som ikke rammer deg selv." Ikke bare er vi likegyldige for andres lidelse. Veldig ofte applauderer vi den også, og synes vi har så gode og rette begrunnelser for dette.

Som sagt: Det er en tragisk verden vi lever i.

Så er det bare å håpe at folk ikke blir for sure, når jeg fosøker å dra helvetet litt ned på jorda.

Svar
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Noen tanker om psykiateres univers, - og Breiviks

Publisert over 5 år siden

For mange står det stadig klarer at enhver psykiatrisk analyse er illusorisk. Det bringer oss ikke nærmere noe eller gir kjennskap til noe. Psykiaterene  vil organisere alt og de vil gjøre det for tidlig. De ofrer realitetene til fordel for sine tanker og tankemodeller.

De tror på en slags åndelig arv som skal gi menneskene sin sosiale sjel;  de tror på menneskenes lengten etter lykke , dydene og intelligensen som om dette var naturgitte egenskaper.

Man må skape et moralsk verdisystem om aldri så kunstig. Og psykiaterene gjør en samvittighetsfull innats for å finne fram til generelle holdninger.  De omdanner til en ideologi og ev vitenskap det som de uklart ante, men som bare er resultatet av en oppdragelse.  Men det strekker ikke til.

De snakker om fornuften,  men  i  galskapen ligger det en uendelig styrke som gjør fornuften latterlig.

Ni  tiendeler  av vårt liv forgår på det ubevisste plan. Bevisstheten er bare som en flyktig refleks, et ekko  som vi oppfatter som noe uklart og ugjenkjennelig. Og det er ut fra ekkoet at vi konstruerer våre ideologier og våre systemer. Det er på denne ubevisste arenaen de gode og onde kreftene i  oss kjemper om å komme til overflaten.

Det som skiller Breivik fra Job, er at han selv har brakt ondskapen inn i sitt liv og  i sin verden.  I håp om å oppnå en forståelse en den guddommelige ondskap og  taushet. 

Men alle glemmer at når vi engasjerer oss i en sak, fører det automatisk til en innsnevring av bevissheten, - en  egoistisk innsnevring og avstengning fra omverdenen.  Det skyldes at mennesket er ikke er vektorer som er åpne i det endeløse.

Breivik valgte sin vei og sitt univers. Det lar seg ikke utforske av psykiaterenes  fra et  fremmed univers.

Medynken kan være intolerant, kjærligheten dominerende, dydene hyklerske, og  nestekjærligheten fornærmende.   Hatet gir seg ikke alltid ut for å tjene vår sak, grusomhetene vil ikke for enhver pris forstås, og urettferdigheten bærer ingen annen maske enn sin egen.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1118 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1118 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
13 minutter siden / 199 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
15 minutter siden / 1823 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
19 minutter siden / 199 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
26 minutter siden / 199 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
34 minutter siden / 1384 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
39 minutter siden / 217 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 414 visninger
Les flere