Helen Bjørnøy

2    0

Funksjonshemmede kjenner seg krenket

Et brev til SVs landsstyre, som samles 20.-21. april, om tidlig ultralyd. Vi ber om at saken sendes til landsmøtet.

Publisert: 20. apr 2012 / 2996 visninger.

LØRDAG 21. JULI GIKK LANDSSTYRET I SV MED 19 MOT 10 STEMMER INN FOR TIDLIG ULTRALYD SOM TILBUD TIL ALLE GRAVIDE SOM VIL HA DET.

LES MER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

HER ER ET BREV FRA SV-VETERANER OG TILLITSVALGTE SOM BAD OM NEI TIL TIDLIG ULTRALYD.

Kjære medlemmer av SVs landsstyre.

Den 20.-21. april skal spørsmålet om et statlig tilbud om tidlig ultralydsundersøkelse til gravide behandles i landsstyret. Partiledelsen fortjener ros for å ha sendt ut et relativt balansert diskusjonsnotat i partiet om saken.


Etter vår, og mange andres, oppfatning dreier denne saken seg om noe langt mer, ja, noe helt annet, enn rettferdighet i tilbudet av helsetjenester eller om svangerskapsomsorg. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i sin fyldige rapport som kjent slått fast at tidlig ultralyd ikke vil gi noen helsegevinst. Mange som i dag har anledning til det, velger kanskje tidlig ultralyd for å få en følelse av trygghet, ja kanskje for å oppleve gleden av å se sitt framtidige barn på skjermen. Men den reelle ”gevinsten” er at man får sjansen til å velge bort fostre som sannsynligvis har Downs syndrom. I de siste ukenes offentlige debatt er det da også denne sakens kjerne som er kommet i sentrum, og flere debattanter erklærer åpent at de faktisk ønsker seg ”danske tilstander”, hvor det etter senaborter fødes stadig færre barn med Downs syndrom. Både erfaringene fra Danmark og erfaringene med ultralyd i uke 18 tilsier at forskjellen mellom rutinemessig ”screening” og et frivillig, offentlig tilbud er uvesentlig: Når det offentlige først tilbyr en ultralydsundersøkelse, vil nær sagt alle benytte seg av dette. Enda et viktig moment er at en tidlig ultralydsundersøkelse kan ha negative bieffekter, bl. a risiko for spontanabort etter oppfølgende fostervannsprøve og unødig uro blant et relativt høyt antall gravide med falsk, positiv diagnose.

Vi vil også gjerne understreke at saken ikke dreier seg om kvinners rett til selvbestemt abort, men om retten til selektiv abort, altså til å velge bort barn med uønskede egenskaper. Mange mennesker med funksjonshemming har gitt uttrykk for at de kjenner seg krenket over at Staten skal legge til rette for økt sortering. Slagordet ”Ulike mennesker – like muligheter” – kan lett lyde hult i en slik sammenheng.

Her bør SV vise stor varsomhet. Partiet har ganske stolte tradisjoner som målbærer av tanken om menneskeverd, vi tenker ikke minst på tidligere partileder Kristin Halvorsens bidrag for noen år tilbake.

De siste ukene har en liten gruppe av partifeller og andre med særskilt kompetanse om temaet drevet nettstedet neitilsortering.no og facebook-siden neitilsortering. På nettsiden er det publisert én ny artikkel hver dag. Først ute var vår egen veteran Kjellbjørg Lunde, og siden har en rekke aspekter ved spørsmålet blitt belyst. Mange har etter hvert også bidratt med kommentarer. Det er  har også lenket opp en rekke dokumenter om saken, blant annet den nevnte rapporten fra Kunnskapssenteret. Endelig finnes debattinnlegg fra pressen for og mot ”tidlig ultralyd til alle”. Vi håper dere vil gi dere tid til å besøke denne nettsiden i dagene før landsstyremøtet.

Spørsmålets alvor tilsier at partiet gjennomfører en langt grundigere debatt enn hittil før noe vedtak fattes. Denne debatten bør også føres i offentligheten og bør etter vår mening også omfatte hele spørsmålet om hvor langt vi ønsker å gå – i det medisinske framskrittets navn – med å ”designe” framtidens befolkning. Et vedtak i kjølvannet av en slik debatt bør først finne sted på partiets neste landsmøte, i tråd med hva Hordaland SVs fylkesårsmøte har foreslått.

Med vennlig hilsen (underskriverne av dette brevet er alle SV-medlemmer som har eller har hatt tillitsverv i partiet – og som vi har lykkes i å få fatt i i løpet av en travel kveldsstund)

Helen Bjørnøy (Akershus), Marianne Borgen (Oslo), Grethe Brundtland (Hordaland), Lars Egeland (Vestfold), Cato Brundvand Ellingsen (Oslo), Trine Fissum (Sør-Trøndelag), Randolv Gryt (Nordland), May Hansen (Østfold), Toril Heglum (Rogaland), Ida May Lea Hagen (Rogaland), Ivar Johansen (Oslo), Ola Kristian Johansen (Nord-Trøndelag), Ågot Himle (Hordaland), Remi Johansen (Oppland), Theo Koritzinsky (Oslo), Tom Kristensen (Vestfold), Heidi Larsen (Østfold), Kjellbjørg Lunde (Hordaland), Hilde Maisey (Oslo), Toril Heggen Munk (Hedmark), Astrid T. Olsen (Nordland), Olivia Corso Salles (Oslo), Torild Skard (Akershus), Tom Skauge (Hordaland), Aslak Syse (Oslo), Geir Søreide (Hordaland), Tommelstad Kjersti (Nord-Trøndelag), Johan L. Tønnesson (Akershus)

LES OGSÅ HELEN BJØRNØY: Tidlig fosterdiagnostikk

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Mali Stålsmo

0 innlegg  1 kommentarer

Ang sorteringsamfunnet

Publisert over 5 år siden

Til Helen Bjørnøy og hennes konservative støttespillere!

Jeg er så glad jeg har meldt meg ut av Plan som du er leder av her i Norge..Du og dine støttespillere ønsker å forhindre gravide kvinner informasjon ved hjelp av KUB prøver, som kan gi de informasjon om at fosteret har en av følgende trisomier: 13, 18 og 21! Å forhindre gravide kvinner denne informasjonen som de kan få ved tidlig ultralyd og dermed få determert et uønsket svangerskap, støtter du og andre veteraner i SV fullt ut! Overformyderi..Ja!! Igjen, jeg kommer til å gi alle mine venner beskjed om at lederen for Plan Norge, støtter opp om å nekte gravide ultralyd i uke 11-13, med de konsekvenser det medfører!!

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
14 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1112 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
14 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1112 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
7 minutter siden / 191 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
9 minutter siden / 1805 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
13 minutter siden / 191 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
20 minutter siden / 191 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
28 minutter siden / 1378 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
33 minutter siden / 213 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1378 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 191 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 191 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1378 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 191 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere