M Danielsen

1

Todd Bentley er tilbake!

Publisert: 18. apr 2012

Jeg satt klistret til tv-skjermen da GodTV sendte fra vekkelsen i Lakeland. Jeg var til og med oppe ei natt for å se sendingen direkte på Internett. Dette var virkelig fantastisk. Her hadde vi sittet passive (så veldig passive var vi vel egentlig ikke, men vi var så vant med å høre av forkynnere at vi var det.) i en menighet og bare mottatt og mottatt Guds ord. Vi var overmette og nå ville vi ut og virke for Jesus. Så dukket Todd Bentley opp på tv-skjermen. Han forkynte at det ville komme en hær av mennesker som gikk ut på gaten over hele verden og gjorde Jesus sine gjerninger. Dette ville vi være med på. Saken var bare den at vi måtte til Lakeland for å få en såkalt ”impartation” - en overførelse av salvelse fra Todd Bentley. Når vi fikk det, ville vekkelsen spre seg som ild i tørt gress.

At vi skal gå ut å gjøre Jesus sine gjerninger kan jeg være med på, men at gjenfødte kristne mangler den nødvendige salvelse foruten Den Hellige Ånd, det kan jeg ikke være med på. Man trenger heller ikke å reise til en vekkelse for å få en overføring av Guds kraft hvis man allerede er født på ny og har fått Den Hellige Ånd. Gud gir gaver etter det som er ganglig for den enkelte. Selvfølgelig kan det være nyttig å besøke andre menigheter/vekkelser for å bli formant og oppleve fellesskap med andre kristne.

1. Kor 12:4-11
4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.  8 Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap.  9 Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

Legg merke til at det står at "en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd". Todd Bentleys helbredelsesgave var ikke knyttet opp til DHÅ, men til en engel (som jeg senere fikk vite var kvinnelig og het Emma, men akkurat dette er noe vanskelig og dokumentere.)

http://www.youtube.com/watch?v=fW_7_woFJew&feature=youtube_gdata_player

Todd Bentley snakker her om at det har kommet helbredende engler til Lakeland og at Lakeland har blitt en såkalt healing pool - en Betesda dam. Denne salvelsen skulle bli værende der. Han profeterer også at det vil komme 100 slike dammer rundt om i verden. Etter at det ble kjent at Todd Bentley hadde falt i synd, så stanset sendingene fra Lakeland og vekkelsen døde ut. Hvis det hadde vært slik at Gud hadde opprettet en dam i Lakeland, så er det rart at den bare forsvant. Tusenvis av menn og kvinner kom for å få salvelsen. Todd Bentley profeterte også at vekkelsen fra Lakeland skulle spre seg over hele verden og at de som hadde fått en overføring skulle ta salvelsen videre.  Dette skjedde heller ikke.

5. mos 18:22
Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham.


Mat 7:15
Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

http://www.youtube.com/watch?v=RL6muB_FGEE&feature=youtube_gdata_player

Todd Bentley ble også snart kjent for sine brutale forbønnsmetoder. I dette klippet forteller han selv at han har sparket gamle damer i ansiktet, tatt kvelertak på en mann, slått en mann så hardt i magen at han falt og slo ut en tann og gjort en såkalt "leg drop" på en pastor. Leg drop er et wresling-uttrykk og det betyr noe sånt som at wresleren tar fart, hopper opp og lander med bena oppå halsen/hodet til motstanderen som ligger nede. Er dette en god frukt? Det står ingenting om spark og slag i forbindelse med forbønn i Bibelen. Dette er aggresjon og det er det motsatte av åndens frukt.

Gal  5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.

Todd Bentley talte mye om engleåpenbaringer og visjoner som han hadde hatt. Det er fristende for en kristen å låne øre til slik forkynnelse hvis man samtidig ønsker å ha slike opplevelser selv.

http://www.youtube.com/watch?v=9zMRChoojZo&feature=youtube_gdata_player

Todd Bentley forteller her at han under et møte i Bob Jones sin menighet ble tatt opp i en portal (portalen var en pilar av ild), hvor engler opererte på ham. De sprettet opp buken hans og puttet inn noen bokser. Disse boksene skulle representere ulike sider av en god karakter. Gud sa til ham at Han brukte 40 år på å forberede Moses som redskap, men at Han ikke har 20-30 år til å forberede et nytt redskap. Så nå går Han overnaturlig inn i mennesket og plasserer 10 år med visdom og kunnskap. Han legger til og med inn karakter. Etter at Todd Bentley returnerte til den virkelige verden fikk han beskjed av Gud om å returnere til hotellrommet. Han tok da med seg flere andre bl. a. hans far. De fikk alle oppleve såkalte åpne visjoner den dagen. Hotellet fyltes med røyk og to hotellrom brant ned pga av denne portalen. Lar Gud virkelig to hotellrom brenne ned for å gi noen en visjon? Dette er så absurd at jeg vet ikke hva jeg skal si til dette, annet enn at det er ikke bibelsk.

Paulus ønsket ikke å rose seg av åndelige åpenbaringer. Det eneste stedet hvor han nevner en slik åndelig opplevelse er i 2. Kor 11 og 12, og det gjør han mens han refser menigheten i korint for å lytte til falske "overapostler" som forkynner et annet evangelie. Disse apostlene har tydeligvis skrytt av seg selv og kanskje av sine åndelige åpenbaringer også. Paulus sier han ikke står noe tilbake for disse apostlene, men at han heller roser seg av sin svakhet framfor menneskelige fortrinn. I kapittel 12 "skryter" han likevel av en åndelig åpenbaring. Han var i den tredje himmel. Resultatet av denne åpenbaringen var han fikk en torn i legemet, for at han ikke skulle bli hovmodig av disse åpenbaringene.

Har menneskenes natur forandret seg siden den gang? Blir vi ikke lenger hovmodige av store åpenbaringer? Er det sunt å preke så mye om engleåpenbaringer som Todd Bentley gjør? Det er ganske naturlig for en tilhengerskare å ønske å få slike åpenbaringer de også - men leder ikke dette fokuset bort fra evangeliet?

http://www.youtube.com/watch?v=kSlt0_8HwMk&feature=youtube_gdata_player

Gal 1:8
Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!

Tegn, under og engleåpenbaringer sier ingenting om en tjeneste er fra Gud eller ikke. Problemet med engler, er at vi kan aldri være sikker på om de er fra Gud eller satan. Satan forkler seg ofte som en lysets engel. Det er kun Bibelen som er vår rettesnor, så snart vi beveger oss bort fra Guds ord, så er faren for forførelse overhengende. Til og med i ny-relgiøse sekter som Hare Krishna, taler de i tunger, faller når de blir velsignet, helbreder syke og leviterer når de mediterer. Det er ganske imponerende. (Om de virkelig blir helbredet, eller pådrar seg noe verre er en annen sak.) Djevelen er veldig god på å etterligne det som er fra Gud og djevelen søker også å infiltrere Guds menighet for å føre folk vill.

2.  kor 11:14
Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Mat 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

1 joh 4:1
Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.  

Lakeland-vekkelsen fikk en brå slutt da det ble gjort kjent at Todd Bentley hadde et forhold til barnevakten til hans barn. Han ønsket ikke forsoning med kona, og giftet seg senere med den andre kvinnen. Det er klart at folk kan omvende seg, få tilgivelse, omsorg og gjenopprettelse, men Bibelen er ganske klar på hva slags egenskaper en kristen leder må ha. Bentley kan selvsagt ha forandret seg, men min tillit til ham er så svekket at jeg ikke ønsker å høre mer på ham. Jeg ville nok ikke skrevet dette hvis ikke Todd Bentley hadde startet opp sin virksomhet som predikant igjen, og i august kommer han til Norge.

Jeg har her pekt på en del ting fra Todd Bentleys tidligere virksomhet. Jeg har selvfølgelig ikke all kunnskap om dette, men døm selv ut fra Bibelen om han er skikket til å være en kristen leder. Jeg tror ikke at disse vekkelsene til Todd Bentley er basert på evangeliet om Jesus og omvendelse fra synd, men på åpenbaringer om engler og oppvisning av tegn og under.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.

Men sånt imponerer man ikke Gud med, fordi det er Han som gir kraften. Men ett sønderknust og en ydmyk ånd, det vill alltid være stort i himmelen!

Hei Tore

 

 

En fin beskrivelse av veien med Jesus. vi vil alle møte motstand, fristelser, ubehageligheter. i vårt løp. Vi må ta små valg hver dag, Den Hellige Ånd pirker i vår samvitighet. og hjelper oss styrker oss og trøster oss i vår nød. som søsken i troen burde vi opmuntre verandre på veien, ikke stride mot verandre, men når man skal advare så er det på sin plass å forstå at det er mange falske og slue ulver der ute. som både er pengegriske, og falske i forkynnelsen. Den rette maten må bli forkynt i rett tid, noen trenger formaning noen trenger oppbyggende ord, noen trenger å bli vekt opp i fra sin syndige gange. ja vi kristne er ikke fritatt. vi må arbeide på frelsens vei. for mange av de kristne sover en åndelig søvn i dag de trenger å våkne så de skjønner hva som skjer med deres hjerter. Jeg må selv ransake mitt hjerte ofte, for å se om jeg lever i synd. og det er viktig, for når man slumrer så er det lett å falle i søvnen.

sitat

Man er ikke lengre så opptatt å selv synes eller at jeg skal få oppmerksomhet, men at Gud får all ære. Og storheter du gjør for Gud, gjør du i det usynlige i bønnekammeret og når du roper til Herren og ingen ser!

Synes dette er viktig det du sier her. vi må løfte vårt blikk å peke på ham som har gjort alt mulig.

 

Takker for ditt utfyldende og gode svar Tore.

Du har forstått det mange ikke forstår. for mange tar for lett på sin frelses vei.

 

 

Gud velsigne deg.

 

MVH

Rune

Kommentar #152

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Hvis vi insisterer på at vekkelsene må være skikkelig, ordentlig og fornuftig, så stenger vi for alle vekkelser. Slik som dvergene i C.S Lewis barnefortelling ”The Last Battle”, spytter vi kanskje ut himmelsk mat, fordi det for oss ser ut som, lukter som og smaker som møkk og halm.

Hei Gunnar

 

 

Det som hindrer vekkelse er synd, synd i menighetene, spesielt skjulte synder, som mange lever i.Det å ta et oppgjør med synden er det mange som unngår, hvorfor? hvorfor er det mye mindre forkynnelse om dette ? jo fordi gjerne så har forkynneren og taleren dette problemet også. No mener jeg ikke synd som vi snubler i, men syndr som man lever i. stor forskjell. hva man tilater i sitt liv. hva man mater sitt hjertet med. med god eller dårlig mat.  Dett er så viktig for synd er ålvårligt for de som lever i synd. hvorfor er jeg så opptatt av dette, jo fordi så mange er ikke det. noen må også være en røst for dette. selv om dette er en jobb som er slitsom, så vet jeg at jeg får lønn for mitt strev, men uten Kraft fra Gud så hadde jeg ikke greid dette. man må stå opp for sannheten. og ikke vike . Det jeg skriver er ikke for å dømme noen, de får selv velge om de vil ta i mot eller la være. slik er det.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #153

Tore Danielsen

18 innlegg  121 kommentarer

Todd Bentley, Rodney Howard-Browne og Livets Ord

Publisert rundt 8 år siden

Jeg har sett at mange i denne tråden nærmest setter likhetstegn mellom Todd Bentley og Rodney Howard-Browne. Det synes jeg er noe misvisende. Så langt jeg kjenner til er disse to ikke assosiert med hverandre og har heller ikke noe tett sammarbeide.

Mine egne erfaringer med Howard-Browne er udelt positive. Jeg var på konferansen med ham på Geilo i 1998 - og det var kjempebra! Under min første tur til USA i 2003 besøkte jeg menigheten hans i Tampa, Florida. Det møtet som var 1 påskedag 2003 er trolig det beste møtet jeg har vært på i hele mitt liv. Uten å vite hvem jeg var tok Howard-Browne meg frem og profeterte over meg. "You have been hurt in the ministry and the devil has used it against you in order to stop you" ,var en del av budskapet hans.

Dette skjedde bare en måneds tid etter at en frekk Livets Ord predikant hadde ringt meg og urettmessig krevd at jeg skulle legge ned menigheten jeg da var pastor for. Jeg vet den dag i dag ikke hvorfor Livets Ord gjorde dette, og jeg har forlangt en forklaring - men har bare fått svada til svar.

I motsetning til Todd Bentley har Howard-Browne holdt seg til den samme kvinnen, Adonica, hele livet, i motsetning til Todd Bentley som forlot sin syke kone til fordel for den unge assistenten / barnevakten i 2008. Å være "èn kvinnes mann" er som kjent en grunnleggende forutsetning for å være en kristen leder. Dette må man aldri ta lett på! Selvfølgelig tilgir og gjennoppretter Gud på det personlige plan, men plattformene bør være stengt for menn som forlater sine koner til fordel for yngre kvinner.

Howard-Brownes møter er preget av åndskaft, latter og falling, men jeg har ikke sett de samme uhyggelige kundhalini - manifestasjonene der, som i møtene til Todd Bentley og Rick Joyner.

Det er ikke betryggende at Bentley de siste årene har vært hos Rick Joyner for "gjennopprettelse". Rick Joyner viser selv på sine hjemmesider bilder av at han blitt slått til ridder hos Knights of Malta - en høy katolsk orden. Det er ikke usannsynlig at han er en av flere karismatiske kristenledere som arbeider for å føre den karismatiske kristenheten inn under den katolske kirkes "paraply" og pavens overherredømme.

Rick Joyners menighet preges av kundhalini, ekstase og suggesjon, samt lite evangelisk forkynnelse - det er direkte uhyggelig å se video fra disse møtene!

Det finnes mange eksempler på at en bevegelse av Gud har begynt i Ånden, for senere å åpne opp for demonisk kraft. Azusa street vekkelsen er et eksempel på dette. Det begynte veldig bra, men heksekraft og okkultisme forsøkte senere å ta over vekkelsen. Det er ofte små marginer mellom ekte og falsk åndelighet, mellom det sunne og det usunne.

Kommentar #154

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Dåpen til Moses?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg ser at det diskuteres mye omkring det å være kristen og det å være i harmoni med ånden. Har skrevet mye angående ånd og åndelighet før, siden dette ordet synes å være kraftig misforstått. Men hvordan forstå noe som man tror er kommet, men som allikevel er fraværende som ikke kommet?

Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig heter det jo, be for at dere ikke skal falle i fristelse - for når lysten blir svanger føder den synd, og når synden er moden føder den død. Skriften taler generelt til menneskeheten, ikke til hvert individ som sådan.

Når mennesker leser om ånd og kjød, forstår de dette som to deler av den samme kroppen, på en måte er det riktig, det menneskelige har en menneskelig ånd. Men mennesket og Gud prater egentlig forbi hverandre, for mens mennesket forstår ånd som sin del av sinnet, mener Gud sin ånd. Guds ånd kan nemlig ikke føde synd. Det som er av Gud kan ikke synde (1.Joh.3.9) Altså er ingen som synder skapt i Guds bilde, for da hadde vi alle vært syndfrie. Men nå finnes der ikke et levende menneske som er syndfri - altså er skapelsen av mennesket i Guds bilde en profeti for noe som vil måtte komme, uansett hva menneskene måtte forlede seg til å tro. Den ånd Gud snakker om, er sin egen ånd som er liv og fred, den menneskelige ånd som bor i kjøtt og blod er fiendskap mot Gud. - Altså er ikke det menneskelige legeme med i den delen som har med Guds åndelighet å gjøre, de er to forskjelligheter - noe vi enda ikke oppfatter, eller forstår. Men om vi ser på våre kropper og kroppene til aliens, vil en kanskje skjønne at kroppene ikke har samme oppbygning og struktur?

Uansett, hva tenker et dyr om sin skaper? Har et dyr tanker, eller har det bare instinkt? I hver fall er det nå slik at Gud har omtanke for alt det skapte i Salm.36.7:

Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre!

Det er egentlig snakk om to separate verdener, en i fred, liv og harmoni som ikke er kommet til menneskene enda, og en som sammenlignes med en krigstjeneste på jord. Job 7.1:

Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?

Alle må bli døpt til Moses i skyen og i havet for å spise av den åndelige mat og drikke, av den åndelige drikk. (1.Kor.10.3-4) - Er det noen som har gjort dette enda? - Maten kaltes for englebrød, beskrevet i 2.Mos.16.4 ff, israelittene kalte brødet for manna, da det lignet korianderfrø. (Englebrød, Salm.78.24-25) Drinken var åndelig og ble tatt ut av den åndelige klippen som fulgte dem. Klippen var Kristus. (1.Kor.10.4)

Ha en god åndelighet!

Kommentar #155

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

utrolig bra

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men mennesket og Gud prater egentlig forbi hverandre, for mens mennesket forstår ånd som sin del av sinnet, mener Gud sin ånd. Guds ånd kan nemlig ikke føde synd. Det som er av Gud kan ikke synde (1.Joh.3.9) Altså er ingen som synder skapt i Guds bilde, for da hadde vi alle vært syndfrie.

Du har noen meget gode partier her, formet med dine egne ord. Og dette fremstår som en virkelig sann forståelse i forhold til dette vanskelige begrepet om "at vi er alle syndere".

Så heter det da vel også noe slikt som - "Søk først Guds rikeog Hans rettferdighet, så skal alt annet bli gitt deg i tillegg. (Matteus 6:33)

Tenk hvilken urettferdighet vi begår, når vi peker på våre medmennesker og deres synd, - uten å skjønne vår egen?

Dette må vel innebære at vi søker kunnskap om hvilken plan Gud har for oss i den tid vi lever? Både individuelt og som en større "menneskehetens enhet" på denne jord?  "Jesu legeme"- "Guds enhet"?

mvh  mette

Kommentar #156

7 innlegg  815 kommentarer

Nå prater vi Danielsen

Publisert rundt 8 år siden

" Dette skjedde bare en måneds tid etter at en frekk Livets Ord predikant hadde ringt meg og urettmessig krevd at jeg skulle legge ned menigheten jeg da var pastor for. Jeg vet den dag i dag ikke hvorfor Livets Ord gjorde dette, og jeg har forlangt en forklaring - men har bare fått svada til svar."

Har hele tiden ment du hadde litt "granatsjokk"-syndrom etter opplevelser i LO og TB. Da blir det mye svarthvitt. heksekraft er du inne på, det EF dro nedover sitt liv, pga forkastelse, påvirket menigheten, dens nettverk, og selvf hans medarbeidere, helt til noen satte foten ned.

Du har tidligere nevnt at 30 år er en lang barnesykdomsperiode, nei, det er nok ikke det. PB hadde barnesykdommer i ca 80 år, før legene så smått begynte å stille diagnose og foreskrive medisin. Det begynte da Egil Svartdahl fraskrev seg og sin menighet, Filadelfia Oslo, som maktsentrumet i PB, slik det historisk har vært, etter Barratts dager. Siden har apostlene gradvis tatt tak og det begynner gradvis å ligne noe. Spørsmålet kan jo bli, når går barnesykdom over til å bli gammelmannsykdommer?

Ironisk med heksekraft og RJ, det er jo ham Gud har brukt for å undervise meg om religiøse åndskrefter, inkl heksekraft i menigheten. Men som du sier, ting begynner i ånden, og langt på vei fullføres i kjødet. Når har ikke jeg tro på at RJ er gått i kjødet, men hører hva du sier.

Greit med din avklaring om RHB og TB, mange her skyter spurv med kaniner og det hele blir veldig grisete. 

Kommentar #157

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Å skyte spurv med KANINER..

Publisert rundt 8 år siden
. Gå til den siterte teksten.

mange her skyter spurv med kaniner og det hele blir veldig grisete.

.. blir helt avgjort veldig grisete.  Annen ikke-organisk ammunisjon er sterkt å anbefale!

(måtte bare kommentere denne:-))

Kommentar #158

M Danielsen

1 innlegg  14 kommentarer

Helbredelse

Publisert rundt 8 år siden

Leste nettopp en artikkel av David Servant som var veldig oppmuntrende. Her er noen av tankene jeg sitter igjen med etter å ha lest artikkelen.

Jesus sa ofte at deres tro hadde frelst eller helbredet dem. Gud ærer sitt Ord, og det vil Han alltid gjøre. Om du sitter hjemme i stua, står på et møte eller hvor det måtte være og hører Guds Ord om helbredelse, og kobler din tro til det, så vil Gud stå ved sitt Ord og helbrede deg. Om du tror Ordet om helbredelse, så vil Han helbrede deg uansett om predikanten lever i synd eller ikke. Dette er en av grunnene til at vi ikke kan se etter tegn og under for å vurdere en tjeneste om den er fra Gud eller ikke.

På en annen side er det også veldig oppmuntrende, for om vi som kristne legger hendene på de syke, så kan vi vite at Gud står ved sitt Ord. Jeg er fortsatt enig med Todd Bentley som sa at vi kristne skal gå ut og gjøre Jesu sine gjerninger. Det står jo i Bibelen. Det må vi ikke glemme, selv om det viste seg at Lakelandvekkelsen ikke var bra. Vi skal gå ut og legge hendene på syke og de skal bli helbredet. Vi skal gå ut og bringe vekkelse gjennom ordet om korset og omvendelse fra synd.

Mark 16:15-18

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Personlig er jeg syk. Det er kanskje en av grunnene til at jeg ble så begeistret for Todd Bentley og vekkelsen i Lakeland, men jeg må understreke at det er ikke på grunn av skuffelse av manglende helbredelse jeg har skrevet denne artikkelen. Det er på grunn av hva som ble forkynt på plattformen og fruktene av tjenesten. Det gikk faktisk noen år før jeg ville innse at det som ble forkynt i Lakeland ikke var bra. Mitt ønske med artikkelen er først og fremst å advare mot forførelse, og at vi som er kristne ikke må vike av fra Guds Ord.

Kommentar #159

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Fra arrangør

Publisert rundt 8 år siden

Dette er Bjarne Bugge Solvik fra Unitas Revival Mission i Stavanger.
Arrangør av de oppkommende møtene.
www.facebook.com/bjarne.bugge.solvik
www.unitas.no

Kjære Marianne, Bentley har aldri hatt kraft til å helbrede deg. Lakeland var ikke noe Todd gjorde, det var en suveren bevegelse av Den Hellige Ånd. Se facebook min så vil du se at det var profetert før det hendte, og jeg har lagt ut videoen med profetien. Ikke gi opp! Nettopp under Lakeland så vi at mange ble helbredet som i lang til hadde vært syk. Vær ydmyk! Tro Hans Ord! Det er ikke en mann men Herren som kan hjelpe deg! Men vil du komme til Stavanger så hør fra deg. Jeg kan reservere et sete for deg, og vi står klar til å be for deg og stå sammen med deg i tro for helbredelse disse dagene. Det er en viktig grunn for disse møtene, at mennesker skal bli helbredet. Ingen kan garantere noe, men vi er klar til i kjærlighet stå sammen med deg. Sender du meg adressen din kan vi sende deg en bønne duk - om det var noe. Jeg respekterer det syn du har i saken, og du har rett til det, men jeg vil bare forteller hva jeg føler.

Kjære Rune, så fint at Gud har grepet inn og hjulpet deg ut av dine problemer med synd! Husk da at du selv er tilgitt mye!

Kjære Per. Takk for at du har vist en eldre manns tilgivelse. Slik som Jesus sa: Den som er uten synd kan kaste den første sten! Jeg er så enig med deg!

Kjære Tore Danielsen. Jeg vil ikke diskutere med deg, men vil gjerne ønske deg Guds fred!

Det er så feil når vi fokuserer på et menneske. Når Gud en dag utvalgte Bentley til tjeneste tror jeg at han tenkte - når jeg sender dem Todd så må de vel forstå at det ikke er et menneske det gjelder, men Meg og Min herlighet. Jeg har ikke invitert Todd fordi han er perfekt. Jeg vet om problemene, men jeg tror at Gud er nådig og Bibelen sier at Han angrer ikke sitt kall og sine gaver.

Jeg velger også å tro på Todd og Jessia sine egne forklaringer, og ikke det som en finner på ryktebørsen. Da er sannheten at Todd brøt sammen under Lakeland fordi langvarige ekteskapsproblemer kom til en konflikt så ille at konen reiste fra Lakeland. Han gav opp ekteskapet og fant det vanskelig å se noen verdi i tjeneste eller noe. Så fant han trøst hos denne medarbeideren. Begge har offentlig bedt om unnskyldning for dette og de feil de har gjort.

Engelen Emma er jo en historie og ikke teologi. Engler er vel som kjent ikke kjønn slik som oss, så de kan vel ikke være hverken mann eller kvinne slik vi er. Men Todd bragte ikke dette opp under Lakeland. Det er en gammel historie. Jeg anser at siden Bibelen ikke sier noe om dette så får Todd tro og mene hva han vil om dette, jeg har kke noe i skriften som sier at det er rett, eller veldig galt. Faktisk har jeg ingen peiling og i utgangspunktet lar jeg det bare ligge.

Disse historiene med tenner i veggen og gamle damer som blir sparket er ekstremt overdrevet og ingen nevner noen gang at folk ble helbredet. Og slik som med Wigglesworth og Kenneth Hagin er det ikke vanlig praksis, men en håndfull ganger i livet. Videoen som fantes her en plass stiller jeg et spørsmål med: Feiltolket du ikke signalene her Todd? I alle fall kjenner jeg ikke godt med det tilfelle der.

Benny Hinn sier touch når han ber for folk. Bunke sier vel fire. Skulle kanskje Bentley også sagt touch? Kan noen som har sett mannen i aksjon tenke seg at det? Selv sier Bentley at BAM BAM BAM bare kommer ut av han. Ingenting han tenkte seg frem til. Og det er ikke Bentleys kallenavn, heller ikke et kallenavn på Den Hellige Ånd. Det er Todds måte å forløse Guds ild og kraft på.

Jeg oppfatter ikke Todd som noen voldelig person og når jeg var en uke i Wales og hørte han før jul, så jeg en mer kjærlig mann og hørte en forkynnelse jeg likte. Forkynnelsen var bibelsk og god. Ikke slo han noen heller. Men han sa at han også har lært og noen ting ville han gjerne gjort annerledes nå.

Personlig er jeg ikke helt enig med noen predikant, jeg har min egen teologi og gjør meg opp mine egne meninger. Jeg ser ingenting i Bentleys lære som jeg ikke kan leve med. Jeg har venner som tror på barnedåp, noe jeg anser som en forvrengning av Bibelens lære og et viktig teologisk punkt. Da kan jeg vel invitere en mann som sier han har erfaringer med Himmelen og engler og alt dette. Det er jo ikke læresetninger slik som for eksempel dåp. 

Djevelen hater salvelsen, og alle som bærer en salvelse fra Gud er utsatt for bakvasking, overdrivelse, løgner og ondsinnede angrep.

La meg sitere fra David Wilkersons bok Visjoner - fra 1973.

«Jeg vet nå at Satan har erklært krig mot hver sann forkynner av Jesus Kristus. Han vil gjøre alt som er mulig for å bringe i miskreditt og ødelegge hver Guds mann som bestemmer seg for å være trofast. De predikanter og prester som nekter å være utro mot sine koner, som nekter å hengi seg til den nye moralens frihet, kommer til å bli gjenstand for tidenes mest ondskapsfulle sladder. Satan kommer til å reise opp sladrekjerringer, for å plage, baktale og lyve. ... Det blir en overnaturlig demonstrasjon av demoniske krefter. Ikke en eneste forkynner av Ordet kommer til å være uimottagelig»

Jeg kjenner David Wilkersons forkynnelse. Og jeg blir på gråten når jeg leser side opp og ned profetisk om hvordan det moralske forfallet har tatt over i verden og i kirken. Og Gud hater skilsmisse. Sannelig er det behov for omvendelse. Men skal vi hugge hodet av folk det har gått galt for? Det tror jeg ikke! Men det er på tide at noen hever røsten og forteller hva Bibelen sier om forskjellige ting. Hele kristen Norge inkludert meg selv trenger å vende om fra verdslighet og synd og alt dette som har sneket seg inn i menigheten. Gud må være svært bedrøvet over tilstanden i landet vårt.

"hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." 2.krøn 7:14

Kommentar #160

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Kjære Rune, så fint at Gud har grepet inn og hjulpet deg ut av dine problemer med synd! Husk da at du selv er tilgitt mye!

Hei Bjarne

 

 

Setter pris på tilbake mld men det er ikke rart at noen er skeptiske til Todd Bentley. Hvem han er vet jo bare Gud som kjenner Hans hjerte, vi kan kjenne han på fruktene.  Jeg er takknemelig for min utfrielse, fra min avhenighet, og jeg vet at Guds nåde er enormt stor. Men Jesus advarer oss også mot falske profeter. Vi skal leve i ånden slik at ulvene blir avslørt. Får håpe at Todd har hatt en sann omvendelse, slik at det blir en sann tro:) men det vil tiden vise.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #161

M Danielsen

1 innlegg  14 kommentarer

Til arrangør!

Publisert rundt 8 år siden

Kjære Bjarne!

Jeg tror at Jesus fint kan helbrede meg uten bønneduk eller Todd Bentley. Jeg har heller aldri trodd at Todd Bentley hadde kraft til å helbrede meg, det er det bare Gud som har. Jeg har aldri vært skuffet over manglende helbredelse etter Lakeland affæren, det jeg imidlertid var skuffet over, var at det ikke ble noe av denne vekkelsen hvor folk i større grad enn før skulle gå ut å forkynne evangeliet med medfølgende tegn og under.

Jeg er helt enig med deg i at vi kristne trenger omvendelse og vekkelse i hjertene våre. De ufrelste i Norge trenger sårt brennende kristne til å lede dem til Jesus. Men trenger dere egenlig en predikant fra USA, samme hvem det måtte være, for å sette hjertene deres i brann?

For øvrig mener jeg at det ikke er akseptabelt å sparke, slå, dytte eller kvele under forbønn. Om en av disse "store gutta" har gjort det før, spiller egentlig ikke noen rolle. Gud er ikke avhengig av slag og spark for å oppnå tro for helbredelse, det er tull.

Jeg har forresten aldri kritisert Bentley for bruken av ordet BAM. Jeg finner ikke noe galt i det. Det husker du kanskje fra en annen artikkel du har lest før? Kanskje du skulle lese min også?

Satan hater Guds menighet og salvelsen - det er riktig. Derfor ønsker han også å infiltrere Guds menighet med falsk lære og falsk salvelse (det finnes flere bibelvers som underbygger dette). Ikke rør Herrens  salvede, sier man. Dette verset er hentet fra Det Gamle Testamentet (salme 105:15). Dette er fra en tid hvor bare kongen, presten og profeten var salvet av Den Hellige Ånd, og folk tok livet av profeten fordi han forkynte upopulære budskap som f. eks. omvendelse. Jeg tror ikke at Gud mente at ikke vi skulle prøve læren vi mottar fra våre forkynnere. Det Nye Testamentet er full av oppfordringer om å prøve læren og ta avstand fra falske lærere. Å si at all kritikk som kommer i mot en predikant er ondsinnet angrep fra djevelen, er en utbredt hersketeknikk som er mye brukt i trosbevegelsen. Man ønsker ikke å revurdere sine holdninger, forkynnelse eller tro, og går til angrep på den som kritiserer. Det burde du holde deg for god til.

For å sitere Anne Jensen her på Verdidebatt: "....dersom disse karismatiske lederne skal være fritatt for all sunn kritikk, så vil man jo til slutt åpne for hva som helst, så lenge det trekker mange nok folk og det "skjer" noe i Jesu navn".

Læren til Todd Bentley er det som er hovedtema i artikkelen, ikke at han falt i synd. Det er tilgivelse og gjenopprettelse for alle som synder, og vi i Guds menighet må aldri avvise mennesker som har falt og omvendt seg. Vi skal sannelig ikke hogge hodet av dem det har gått galt for, men Bibelen er klar på hva slags egenskaper en leder må ha og at han må prøves før han settes inn i tjeneste (1. Tim 3:1-10). Jeg skrev om Bentleys fall i slutten av artikkelen, mest som en oppsummering av hva som har skjedd. Bentleys lære ble kritisert lenge før han falt. Hans fall er egentlig ikke tema, men kan heller sees på som en av fruktene.

Jeg tror ikke David Wilkerson mente at man ikke skal advare mot vranglære, da han skrev det du nå siterer. Hadde du lyttet litt mer til Wilkerson, så hadde du registrert at han advarte mot deler av trosbevegelsen. Jeg har selv vært en del av trosbevegelsen og det var mye bra der, men det var mye som ikke var bra også. Kanskje, hvis dem som var kalt til å stå på muren, fikk lov å blåse i hornet når de så fienden komme, så kunne kanskje en del av de gale tingene i trosbevegelsen vært unngått.

http://www.youtube.com/watch?v=IrpW6Xctg8Q&feature=youtube_gdata_player

Dette skrev David Wilkerson rett etter Lakeland-vekkelsen:

15. September 2008:
“A Fresh Outpouring of the Holy Spirit”

“There are three words many Christians do not speak of anymore: signs, wonders and miracles. For an entire generation of believers, these three words conjure up memories of many abuses in the church. At a time when so many were looking for genuine works of God, “with signs following,” charlatans were staging fake “holy works.” So-called healing evangelist made a circus of it all – covetous men and women who offered “healings” for a price. Now whenever many of us hear these three words, there rises up in us uneasy feelings: a fear of fanaticism, embarrassment over the mockeries, painful memories of dear brothers and sisters whose faith ended on the ash heap because of all the fakery. Tragically, many in Christ’s church do not expect God to perform miracles anymore. Yet please hear what I am about to say. The devil knows the Scriptures, and he knows that a genuine, Holy Spirit-inspired revival of healing is prophesied. This is why he is even now promoting his own perverted “healing” meetings. In his meetings Christ is not the center but rather the exalting of angels or an individual. But what Malachi is prophesying cannot be promoted by man. It won’t be localized, and it won’t revolve around any personality or individual. Rather, it will feature the holy preaching of Christ. And it will happen in the homes of overcoming believers everywhere, as well as in churches. Pastors and lay ministers alike will receive anointing to pray for the sick. Elders will rise up with fresh faith in the power of Jesus’ name to work wonders. All will lay hands on the sick and pray for them to be healed.”

Her er et sitat fra en artikkel på www.aletheia.se
http://aletheia.se/2008/06/29/todd-bentley-en-profet-av-gud-eller-nagot-annat/

"Jag har varit i kontakt med David Wilkerson angående fenomenet Todd Bentley i Florida, och detta var något av det han sa:
«Remember, however, that manifestations are never the proof of a true revival (Matthew 7:15-23.) The Word of God provides the tools needed for the evaluation of doctrine so that we might discern the validity of a revival. In observing a revival and assessing it’s authenticity, ask yourself is Christ being uplifted and glorified? Is the ministry of the Word in alignment with what Jesus and the apostles taught? Is there repentance of sin, followed by water and Holy Spirit baptism? In discernment, let His peace rule your heart (John 14:27).

May the Lord be with you in a special way today.

WORLD CHALLENGE, INC. David Wilkerson Ministries»"

Kommentar #162

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Bra skrevet!

Publisert rundt 8 år siden
M Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke David Wilkerson mente at man ikke skal advare mot vranglære, da han skrev det du nå siterer. Hadde du lyttet litt mer til Wilkerson, så hadde du registrert at han advarte mot deler av trosbevegelsen. Jeg har selv vært en del av trosbevegelsen og det var mye bra der, men det var mye som ikke var bra også. Kanskje, hvis dem som var kalt til å stå på muren, fikk lov å blåse i hornet når de så fienden komme, så kunne kanskje en del av de gale tingene i trosbevegelsen vært unngått.

Jeg er veldig enig med det du skriver Marianne.

Tenkte på Jesu egne ord, som jeg før har skrevet

«Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange" Matt 24

Med andre ord, mange skal komme i Jesu navn og si jeg er Guds salvede! Det er endel av endetidens forførelser.

Og det er viktig å skille mellom alt godt og ondt, for velstanden vår sløver ned våre sanser så vi ikke lengre er sikre på rett og galt! Det som var enkelt for 20-30 år siden, og en selvfølge for mange kristne, er det ikke lengre!

Kommentar #163

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Gunnar Lund

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

et godt og balansert innlegg du kom med

Takk for oppmuntring!

Kommentar #164

7 innlegg  815 kommentarer

Sorry for å ødelegg idyllen her

Publisert rundt 8 år siden

" Og det er viktig å skille mellom alt godt og ondt, for velstanden vår sløver ned våre sanser så vi ikke lengre er sikre på rett og galt! Det som var enkelt for 20-30 år siden, og en selvfølge for mange kristne, er det ikke lengre! "

På 20-30 år har ikke annet skjedd enn at kristenheten i Norge har gått fra u-bibelsk loviskhet til til en like u-bibelsk lovløshet, og i så måte er TB bare et pust i sivet, ikke noe annet enn en krusning på overflaten, og det vil nok bli skikk på ham også, til lærdom for (fordømmende?) kristne som ikke skjønner Guds farshjerte.

ja, så er det skjedd at profeter og apostler er i ferd med å overta hegemoniet, noe Bill Johnson, rick joyner osv er klare eksempler på, men nå trekker vi vel opp en ny debatt? Det er i alle fall positivt for den norske pinsebevegelsen at ungdom valfarter til Bethel Redding og apostel Bill Johnson, og til Hillsong, Australia, og apostel Brian Houston. Der ser jeg noe eksplosivt positivt, men som man gjorde det i den australske pinseforsamlingene på 70-tallet, nemlig å hive på dør den demokratiske menighetstenkning og gi makten tilbake til gud, så må det skje også i kristen-Norge generelt. Demokrati i menigheten er lovløshet i bibelsk forstand. Før man har skjønt det har man ikke skjønt mye om opprør og lovløshet i Guds rike. 

Kommentar #165

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Får jeg spørre

Publisert rundt 8 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Demokrati i menigheten er lovløshet i bibelsk forstand. Før man har skjønt det har man ikke skjønt mye om opprør og lovløshet i Guds rike.

Et litt personlig spørsmål...Er du med i noe slags kristen menighetssammenheng..?I tilfelle hva og hvilket verv har du ?
Eller er du kun en synser på sidelinja ?

Kommentar #166

7 innlegg  815 kommentarer

kan ikke svare deg noe annet enn

Publisert rundt 8 år siden

jeg svarer alle andre som spør om det samme, men denne gangen blir det bare kortversjonen;

Oppdrag:Menneske, alle de ord jeg taler til deg, skal du ta inn i ditt hjerte, og du skal lytte til dem med dine ører.Gå nå til de bortførte av ditt folk, tal til dem og si: Så sier Herren Gud – enten de vil høre eller ikke.Menneske, jeg setter deg til vaktmann for Israels ætt. Nårdu hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. Hvis du ikke advarerden ugudelige når jeg sier til ham at han skal dø, hvis du ikke taler til den ugudelige og advarer ham mot hans onde ferd, så han kan berge livet, da skal han dø for sin misgjerning.Men deg vil jeg kreve til regnskap for hans blod.Men har du advart den rettferdige og sagt at en rettferdig mann ikke må synde, og han så holder opp med sin synd, da skal han leve fordi han fulgte advarselen. Og du har berget livet. 


Hadde du lest alle innleggene mine på denne tråden hadde du også sett dette, men du blir nok ikke mere "imponert" enn Ådnøy. Man blir ikke popuøær av å pirke borti den største gullkalveln i den norske kristenheten. Demokratiet er for verden, der handler det om å kontrollere ondskapen, i menigheten har ikke demokratiet noe å gjøre, der binder den den sterke og tyven går inn og plyndrer huset. Dette har jeg nå repetert til det kjedsommelig her på forumet, men mennesker bare ser rart på meg, og blir enten religiøst indignerte, eller bare rasende. Hva blir du?

Kommentar #167

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar fra arrangør

Publisert rundt 8 år siden

Kjære Marianne.

Når jeg ønsker deg velkommen til Stavanger så var det bare for å uttrykke mitt hjerte for deg og din situasjon. Skuffelsen over at det stoppet opp er du ikke alene om. Men Guds plan kommer til å bli gjennomført iallfall.  At det ikke har skjedd betyr bare at det er noe godt i vente.  Jeg har lest hva du sier innledningsvis men hadde i lengste laget ikke lyst å diskutere på dette forumet

Helbredelsesenglene Bentley snakket om var et syn han hadde lenge før Lakeland. Han koblet det til Lakeland men det var aldri forutsetningen. Jeg tror at vi skal se helbredelsesvekkelse og at vanlige kristne skal gå ut med evangeliet og med tegn og under i gatene i Norge.

Ellers er det vel ikke vanlig å kreve av nytestamentlige profeter at alt de sier skal skje, og at de ikke kan bomme.  Dersom en tenker slik kan en bli manipulert.  Jeg tar ingenting utenom skriften for god fisk. Alt må prøves. Derfor ser jeg heller ikke på at noe ikke skjer som bevis på at det er en falsk profet. Og de fleste av oss som får en profeti forstår at den oftest er betinget av våre handlinger og vår tro. Dersom Gud sier at det vil bli tørke i landet så vil han kanskje vi skal be og omvende oss, slik at det kan bli unngått. Dersom Gud gir en tiltale til en person om hva han vil bruke personen til, krever det vel oftest lydighet og innvielse for å se det gå i oppfyllelse.

Vel når det gjelder siste innlegget ditt da:

Når karismatiske ledere innen pinse og trosbevegelsen sier vi ikke trenger dette fra Amerika, så flirer jeg. Det argumentet er direkte morsomt. Hvor mange ledere er ikke påvirket av amerikanske strømninger og har vært der og har hentet tjenester dit fra? Åge gikk på bibelskole i Tulsa og hentet hele menighetsmodellen sin fra Victory Christian Center.  Baratt reiste til Amerika for å få tak på dette Gud gjorde. Aage Samuelsen også.  Det blir det samme som når pinseledere sier vi ikke trenger vekkelse.   Pinsebevegelsen er frukt av en vekkelse og oppsto i USA.  

Dersom du vil avskrive Todd Bentley pga av disse historiene så gjør det.  Men vær nå såpass at du avskriver Wigglesworth og Hagin i samme slengen da. Da er du i alle fall konsekvent og det vil være et helt greit syn på saken, selv om jeg vil mene du tar feil. 

Mitt svar var ikke alt rettet bare mot deg, men mot de tingene som jeg tenkte var rett å kommentere, og det er mye sagt om Bam i Norge.

Jeg driver ikke med hersketeknikk. Jeg bare slår fast et faktum. At det er en åndelig kamp i dag der djevelen bruker sladder og løgn som metode for å angripe Guds tjenere.  Det er ikke noe Bentley alene er offer for, men pga av livsførsel og stil er han i særklasse. En kan godt si han har lagt ved på bålet selv.  David Wilkerson skriver i sin bok om dette, og går så langt at han sier: «Legioner av løgnaktige ånder er sluppet løs i verden med den eneste hensikt å anklage kristne gjennom sladder og baktalelser.»  (Og det jeg sa om dette var faktisk ikke myntet på deg – beklager om du fikk det inntrykket.)

Jeg har ikke sagt at en ikke kan stille spørsmålstegn med ting, jeg har sagt at når en vandrer i Guds menighet bør en velge å tro det beste om folk, og se til at de anklager en setter frem er sannhet og ikke løgn.

I forbindelse med visjonene Gud gav han, er det ikke Wilkerson som er autoritet på hva de skal brukes til. Dette var noe Gud viste han. Wilkerson tenkte det var Graham og andre av hans kaliber som ville bli svertet, men det er karismatiske predikanter som er mest utsatt.

Jeg er fullstendig klar over hva Paulus sier om innsettelse av eldste, diakoner og tilsynsmenn.

En tilsynsmann må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær.

Jeg forstår dette slik at Paulus med team hadde visse kriterier de gikk etter når de satte inn eldste i en nyetablert menighet og at dette gjelder først og fremst for sammenhenger der det ikke er tjenestegaver utviklet.  Da er livsførsel ekstra viktig for en har ikke noe annet å gå etter.  På sikt er det rimelig at en gjenkjenner Guds salvelse og utvelgelse også.  

Skulle jeg forstå dette slik du gjør, bør ledere med frafalne barn sette seg og ta seg av sine egne ting hjemme.  En del ledere burde kanskje være vurdere sitt forhold til penger. Noen burde avsettes fordi de absolutt ikke kan undervise.

Et annet argument er at en leder bør være et forbilde. Dette veier også tungt. Mitt spørsmål er om ikke Bill Johnson har rett i at en via gjennomrettelse også kan være et forbilde og et eksempel som vil hjelpe andre som har falt.  Noen som har trynet skikkelig i livet finner faktisk trøst og hjelp i å se at en leder med et fall kan komme tilbake.

I sum mener jeg at kristne ledere som faller kan gjenopprettes til tjeneste. Selv om de er skilt. Men det er klart at en predikant må ha en rett livsførsel. Samtidig som vi alle er under veis.

"Glorifiserte" ledere fører til skyhøye forventninger. Med en mer realistisk innstilling ser en at menneske bare er menneske selv om det er utvalgt av Gud. Det er farlig å sette ledere på pidestall, og en håpløs forventing å tenke de skal være så mye annerledes enn resten av oss. Det ser vi jo stadig at slik er det bare ikke. Ledere som havner på en pidestall har det også med å dette ned.

Ingen ser alt, vi ser alle stykkevis og delt. Når det gjelder David Wilkerson så er jeg smertelig klar over hans syn på karismatiske vekkelser.  At han var opprørt over herlighetsteologien i USA og syntes RH Brown og Toronto var skikkelig ille ville jeg tro var nokså kjent.  Desto mer er det interessant å lese hva han skriver for 40 år siden om sverting av kristne ledere.

Jeg er ikke enig med David Wilkerson i hans vurderinger omkring karismatikk.  Jeg er enig i hans kritikk av overfladiske kristne henfallen til TV, biler, båter og forlystelse som lever i villfarelsen at Gud finnes for å gi dem mer penger.   For ikke å nevne porno og lempelig omgang med alkohol. Jeg er enig med han at skilsmisse er synd og feil. Nå er det blitt slik Wilkerson profeterte for 40 år siden, og det er ingen seier for Guds rike.

Til slutt. At jeg nå har invitert en predikant som har gått på en smell er åpenbart. Tillit tar lang tid å bygge, men kan rives ned i et nu. Nå kommer Bentley fire dager til et lite arrangement med plass til et par hundre stykker. Det er sikkert en passelig start. Jeg regner med han vil være blant venner og at vi kan ha noen fine dager. Har en ikke tillit så ikke kom – så enkelt er det.

Bentley hadde en visjon mens jeg var i Wales. Han så en soloppgang, og så ble hele rommet hans fylt med lys. Med en gang viste han ikke hva det betydde og for hvem. Senere ba han for meg på et møte, og forsto at det var for Norge. Han gav meg dette verset:

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom ved Sine vinger. Mal 4:1

Jeg vet Todd også tenker at dette er tiden for Norge. Han gleder seg til å komme og være med på å forløse det Gud har vist. Så den som vil – han komme. Vi skal feire Jesus og tilbe Han. Den som tror det skal bli skandale i Stavanger tror jeg tar skammelig feil. Det blir herlighet og glede, og Jesus skal være i fokus.

Kommentar #168

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Ellers er det vel ikke vanlig å kreve av nytestamentlige profeter at alt de sier skal skje, og at de ikke kan bomme.

Hvis man ikke vet at noe kommer til å skje, skal man holde munn - ikke "boble opp" noe under "profetisk betjening" og påstå at man er under Den Hellige Ånds inspirasjon. Det kan være vel så forvirrende og manipulerende med et slikt synspunkt (synspunktet som sier at ekte profetier ikke er et krav/bevis for en ekte profet), om man tar diverse ting i betraktning. 

Du kan være inne på noe når det gjelder helt spesielle profetier om tørke i et land e.l., og den funksjonen som "omvendelse eller ikke omvendelse" da får. Men da er det snakk om til et land og et helt folk. Når noen prøver å tenke helt likt om personlige profetier, som mange kaller det (altså påståtte profetier til enkeltpersoner og med betydning for deres framtid), da blir det fort skummelt.

Og det er vel deilig for selvrettferdigheten til oss mennesker hvis vi begynner å "handle på profetien" i stor skala, kanskje uten at vi vet om den er fra Gud en gang - for at noe skal bli oppfylt i framtida? Hørt om selvoppfyllende profetier? Dem tror jeg det fins mange av i den profetiske og karismatiske bevegelsen. Om du gjør en del handlinger for at noe bestemt skal skje som du tror Gud vil skal skje, bør du ikke bli spesielt forundret om du faktisk når målet ditt. Slike handlinger kan fort få store konsekvenser for resten av en persons liv.

Kommentar #169

7 innlegg  815 kommentarer

Ådnøy, du trenger en Bill Johnson

Publisert rundt 8 år siden

mens det ennå er håp for deg! Det sagt, jeg kan heller ikke se at det er noen grunn for å sette listen lavere for NT profeter enn GT profeter. Kan det være at man ikke ser forskjellen på den profetiske nådegaven, og tjenestegaven profeten. Den siste går langt dypere og grundigere til verks i åndens verden enn den første. Og det du sier om å boble opp noe, i stedet for å vente til du har noe å komme med, er også rett.

To av to rette, Ådnøy, ikke dårlig, synd disse feilene du har sett hos BL og VN gjør at du heller ut alt det andre med badevannet, og da er du ute å kjøre. Jeg ble også lært opp til å "boble opp" noe, men det føltes helt galt, og stoppet med det. Nå kommer det opp ting hele tiden, for da er det sjefen som har noe å melde, bla til deg.

Barratts "ingen humbug i denne sak", er kjent, han ble også oppfordret til å "boble opp" noe, men han mente at villle den gode hellige ånd si noe gjennom et menneske var han nok i stand til å gjøre det ordentlig, ikke gjennom menneskelig hjelpmidler. Der var Barrat i ånden.

BB Solvik ser ut til å ha tenkt gjennom en sak eller to.  Tror nok han er en repr for den kommende kirken, men hva med også å ta EF inn i varmen? Det hadde satt en ny og hevet standard på et dysfunksjonelt område av kirken i Norge, for gud har heller ikke forkastet hans tjeneste. Å ta forkastede tjenester inn i varmen på nytt, er en del av guds farshjerte, en del av renseren Malakis helt nødvendige oppgave skal menigheten bygges til maks standard.

God bless, uansett.

Kommentar #170

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Det høres så bra ut...

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Bentley hadde en visjon mens jeg var i Wales. Han så en soloppgang, og så ble hele rommet hans fylt med lys. Med en gang viste han ikke hva det betydde og for hvem. Senere ba han for meg på et møte, og forsto at det var for Norge. Han gav meg dette verset:

Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom ved Sine vinger. Mal 4:1

Jeg har selv blitt tutet ørene full av positiv forkynnelse og profetiske ord. Om legedom etc. etc.

Husker selv en predikant som fungerte i en såkalt postiv ånd og var veldig kjent i Norge. Problemet var at denne predikanten spredde splittelse etc. bak fasadene. Ettersom jeg var med i en menighet og fikk betrakte mye av det nært innpå meg selv. Senere ble denne "avslørt" og avsatt. Det var jo ingen bombe for meg, men for mange andre.

Problemet med denne typen forkynnelse, var at ordene var veldig, skal man si, sjeliske, og jada Jesus var nevnt og korset, uten at det egentlig var fokuset. For min del, følte jeg at jeg aldri fikk noe ut av preknene, men joda, han fungerte sterkt i nådegavene.

Kanskje denne var oppriktig og mente det rett, men mange mennesker fikk mye sår og smerte pga alt sammen. Gud satte ledere for å samle fårene, ikke spre dem. Og den beste måten å gjøre det på, er å leve ekte sammen med Jesus og Hans ord i det skjulte, så vill også Gud etterhvert la det skjulte bli åpenbart for andre. Men i mange karismatiske miljøer så fungerer det omvendt!

Om jeg skulle hatt en leder å se opp til, så måtte han iallefall ha holdt seg til kone og barn. Å dra nåden ut at man kan leve som man vill, uten at det blir noen konsekvens, kan til syvende og sist bli en katastrofe for mange andre.

La oss se på en bedriftsleder som hele tiden kjører den ene bedriften etter den andre til konkurs. For de som titter på CV`en/arbeidsefaring under ett arbeitdintervju, sier de bare :" Vi gir deg nåde! Kom hit og kjør oss i senk!" Det er iallefall ikke mitt inntrykk av hvordan man tenker når man skal drive en bedrift.

Hva da med Guds menighet? Er det fritt frem for alle som vill forvirre og spre fårene å være forbilde? Det betyr da at Jesus ord og Paulus sine ord, for å ikke snakke om Johannes Døperen, faller bare til jorden, for at man skal fortsette å ha "vekkelse".

Hva med å avvenne folk fra å bare søke Herrens herlighet, men i sannhet søke Gud på dypet og lære hva det menes med å ære Hans Navn, mens vi er her på jorden! Hva med å trekke frem hele Guds Ord og hele Guds Sannheter, også de vi ikke forkynner, ettersom de er så "negative"!

David Wilkerson er mitt forbilde, ikke bare fordi han profeterer eller har gode prekner, men fordi han levde som han forkynte. Han var ekte i det skjulte og elsket virkelig mennesker ikke bare pga følelsene eller Guds kraft, men i ett hjerte som elsket og fryktet Herren hver en dag! 

Kommentar #171

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar til Tore Czilling

Publisert rundt 8 år siden

Kjære Tore Czilling,

Det er godt hold i det du sier om moral og skilsmisse og jeg hverken kan eller vil forsvare det. Jeg har kommet til en annen konklusjon enn deg vedrørende hvordan vi skal forholde oss til dette, men jeg respekter din holdning.

I anledning av at du har dårlige erfaringer så vil jeg våge å råde deg til å legge de bak deg.  Dersom livet skal styres av erfaringer blir det neppe så lett. Det høres ut for meg som om du har sluttet å gå i forsamlingen og sitter hjemme. Det er ikke bra om så er. Men det er en grunn til at flere og flere trekkes til husmenigheter. Det er trist med alle de sårede kristne som er blitt hjemmesitter og ikke lenger kommer når menigheten samles.

For meg er det Gud taler som bensin. Det er drivkraften i det jeg gjør. Om jeg leser nok i bibelen og om jeg ber nok – vel det skal jeg ikke uttale meg om her. Men det blir aldri nok. Og å formane til å søke Gud i det skjulte er flott.

Ingen her har sagt noe negativt om David Wilkerson. Han står tilbake i den kristne historien som en bautastein av integritet, og sannelig er menn med slik integritet noe vi trenger iblant oss. Og vi trenger hyrder som forkynner Guds Ord og ikke det som klør bak øret. Da kanskje vi kan snu ting uten at vi hugger hodene av de som faller.

Nå har jeg faktisk drevet et firma i 10 år selv. Jeg solgte det for et år siden fordi jeg ønsker å prioritere Gud, familie og helse.  Selv om jeg har vært rimelig suksessfull med firmaet og tror jeg hadde et meget godt rykte så er ikke det hele historien. I 1994 var jeg personlig konkurs. Fra 2001 til 2011 har jeg omsatt for titalls millioner, jeg hadde fem ansatte på det meste. Vi var blant de 10 største i landet i vår bransje, en stund enda større. Men jeg trynet til de grader i min ungdom. Det som jeg har hørt, er at det er vanlig at entreprenører går konk og må prøve flere ganger. I USA ser de litt annerledes på det etter jeg har hørt. Men min egen erfaring er jo også slik, at jeg har lært mest av de feilene jeg har gjort. Så veien til suksess kan ofte være tornefull, og en kan ikke gi opp før en har seieren.

Ansette med slike kvalifikasjoner? Vel en av lederne i virksomheten min noen år var omtrent konk og vi overtok virksomheten hans. Han arbeidet for meg en stund. I dag er han eier av et firma som gjør det godt. Så ja jeg ansetter gjerne en som har mislykkes i foreningslivet.

Uten at jeg mener å angripe deg, la meg spørre deg om dette:

Dersom Todd Bentley var din sønn, hva ville du da sagt?

Du trenger ikke svare men her er hva jeg tenker:

Todd Bentley er min bror og jeg innrømmer at jeg er litt farget av det. Siden min Far også elsker sine barn, velger jeg å tro at det er rett å søke gjenopprettelse for min bror. Siden jeg også vet at min Far aldri gir et løfte han ikke holder, tror jeg at Han fortsatt vil gi det Han har lovet min bror. 

Jeg ønsker å fremstå seriøs og svare på de kommentarene jeg får. Men jeg ber om nåde i den grad det er mulig. Dette er tidkrevende og jeg har andre ting å gjøre også. Det er vel rimelig at jeg nå har svart for meg på en god måte og forhåpentligvis bidratt til debatten på en saklig og god måte.

La meg ønske dere alle Guds fred og velsignelse. 

Kommentar #172

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

David Wilkerson, skilsmisse og krakk

Publisert rundt 8 år siden

Siden David Wilkerson har blitt en referanse for god moral syntes jeg det måtte være greit å referere til hva han sier i sin bok om dette. Dette er i kapitel 3 og punkt 10. «Opprør blant predikantbarn» Jeg påstår ikke sikkert  at det er skilsmisse i  predikant familier han mener, men det er i alle fall helt klart at dette står under denne tittelen så det bør være grunn til å tro at det er det, og det er det han snakker om i forkant.

«I enkelte tilfeller er skilsmisse uunngåelig. Men i de tilfellene har Gud en måte å holde regnskapet i balanse på og holde hjemmet sammen. Barn kan overleve uten bitterhet og opprør og kan elske begge sine foreldre når en uforsonlig situasjon har blitt legt gjennom bønn og Guds kraft.»

For meg betyr det mye at Wilkerson tok med dette. For jeg har veldig respekt for mannen.

  .........................................................................................

La meg også legge til at det nå er 39 år siden boken hans «Visjoner»  ble gitt ut. April neste år er det 40 år siden. Wilkerson mente at dette var noe som ville komme til å skje i løpet av generasjonen han skrev det til. Vel det er diskusjon om hvor mange år en generasjon er, men 40 år er det mange har hevdet tidligere i en annen sammenheng.

John Paul Jackson sier mye om dette.  Faktisk sier disse to mye det samme. Europa vil gå konk og USA vil gå i dragsuget. Naturen vil gå amok og vi vil få jordskjelv og katastrofer og all slags elendighet.

Jackson har brutt en "gylden regel" og sagt krakket kommer 2012. Det sier Larry Randolf også. Til og med Pat Robertson sier det samme.

http://www.youtube.com/watch?v=PlRzYRgLzPQ

Jeg har mye på facebook siden min men ovenfor er iallefall link til Jacksons perfect storm.

Kommentar #173

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Til arrangør Bjarne Bugge Solvik

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Engelen Emma er jo en historie og ikke teologi. Engler er vel som kjent ikke kjønn slik som oss, så de kan vel ikke være hverken mann eller kvinne slik vi er. Men Todd bragte ikke dette opp under Lakeland. Det er en gammel historie. Jeg anser at siden Bibelen ikke sier noe om dette så får Todd tro og mene hva han vil om dette, jeg har kke noe i skriften som sier at det er rett, eller veldig galt. Faktisk har jeg ingen peiling og i utgangspunktet lar jeg det bare ligge.

Todd Bentley gav, ved en anledning, under "Lakeland vekkelsen", til kjenne, hva agendaen hans var, idet han sa følgende; 

“He [the Lord] said ‘Because Todd, you gotta get people to believe in the Angel.” I said “God, why do I gotta get people to believe in the angel? Isn’t it about getting the people to believe in Jesus?’ He said ‘The people already believe in Jesus, but the church doesn;t believe in the supernatural.’ The church has no problem believing in Jesus. What we don’t believe in, is the supernatural! We don’t believe in Angels! WE don’t believe in the prophetic…”

Her er det tydelig hva T.B. sin første prioritet var; Å få folk til å tro på det overnaturlige. Engelen ser han ut til å bruke for å representere det overnaturlige. Og fordi kunnskap om det overnaturlige synes å være en mangel blant kristne, må forkynnelsen av Jesus legges litt til siden.

Utifra det du skriver, Bjarne B. Solvik i sitatet ovenfor,ser det ikke ut for at du tar dette noe særlig alvorlig. I grunnen så har  du ingen peiling, sier du, og lar det ligge.
Men når "engelen" synes å være det sentrale budskapet til T.B, skulle det da ikke være absolutt nødvendig for en arrangør å sette seg inn i selve kjernebudskapet til gjestetaleren?

Du sier at Bibelen ikke har noe å si om dette. Men la oss ta for oss hva Paulus forteller her ;

Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syn og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. 2 Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det.  3 Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det –  4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale.  5 Dette mennesket kan jeg være stolt av. Men meg selv vil jeg ikke være stolt av, i så fall bare av mine svakheter.  6 Og selv om jeg skulle ønske å være stolt, ville jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa, ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de får når de ser og hører meg.  7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.  8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
2 Kor. 12 v 1-10

Her er det Paulus ,som taler om seg selv i tredje person, om en overnaturlig opplevelse han fikk da han ble rykket bort i den tredje himmel. Legg merke til at han ikke braker løs og forteller i minste detalje om sine opplevelser, men tvert imot sier at han fikk høre ord som et menneske ikke har lov til å uttale! For at han ikke skulle bli hovmodig av sine overnaturlige åpenbaringer, fikk han en torn i kroppen.

Paulus ville heller være stolt av sine svakheter.Og både Paulus` svakhet og hans agenda gir han til kjenne der han , i 1 Kor. 2 v 1-2 sier;

Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. 2 For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 

Ser du forskjellen på Todd Bentley og Paulus her?
Til sammeligning Todd Bentley og Paulus sin agenda her;

1. Todd Bentley; Et overnaturlige må forkynnes, og Jesus og korset må settes til side

2. Paulus; Jesus og korset må forynnes, og det overnaturlige må settes til side

Når vi leser i Paulus sine brev, ser vi at han, bortsett fra å forkynne Evangeliet og praktisere det, bl.annet ved å be for syke o.s.v (det skal vi gjøre!), så ser vi at han også kjempet mot vranglære som snek seg inn i de forskjellige menighetene. Dette tok han ikke lett på! Blant annet gikk han hardt ut mot visse gnostiske lærerettninger som hadde sneket seg inn og blandet seg med riktig lære. Altså en god sammenblanding av rett og galt; Ikke så ulikt det vi finner idag......

Gnostisismen var opptatt av å søke etter hemmelig kunnskap om det guddommelige i motsetning til å tro på det man ikke ser.

Ut ifra dette, kan vi da spørre;

1.Er vi kalt til å streve etter å se inn i den overnaturlige sfæren på dette tidspunktet, før Jesus kommer tilbake?

2.Hva en hensikten? Hva vil Todd Bentley og andre oppnå ved å se inn i det overnaturlige?

3.Hvordan kan man vite at man ikke har kontakt med onde åndsmakter?
Det at det "føles godt" er ingen god indikasjon  på at man har med gode åndsmakter å gjøre. I andre religioner og åndsrettninger føles det som oftest også godt, i hvert fall i begynnelsen.

4.Er frelsen basert på opplevelse eller troen på Guds Ord? Skal vi gå utenom Guds Ord og søke etter nye åpenbaringer?

5. Er vi kalt til å teste ånden og læren også når en kristen leder hevder å gå Guds ærend og i det minste ikke går imot læren om Jesus og korset slik det står skrevet i Guds Ord?

Jeg håper at du leser det jeg har skrevet her, Bjarne B. Solvik, og prøver det opp mot Guds Ord og i bønn!

Vennlig hilsen Hildegunn T. Doelitzsch  

Kommentar #174

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Ole Brumm

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Er frelsen basert på opplevelse eller troen på Guds Ord?

Her vil jeg si som en viss bjørn engang sa det:  Ja takk - begge deler!

Kommentar #175

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Til Per Søetorp

Publisert rundt 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Her vil jeg si som en viss bjørn engang sa det:

Vil du også teste om læren og ånden er fra Gud? Og i dette tilfelle; Hvordan gjør du det?

Kommentar #176

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Oppklaring

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Er frelsen basert på opplevelse eller troen på Guds Ord? Skal vi gå utenom Guds Ord og søke etter nye åpenbaringer?

Kanskje jeg formulerte meg litt upresist her. Jeg er ikke noe imot å opplevelser. Jeg opplever selv mye med Gud, som styrker troen.

Det jeg mener er å søke etter overnaturlige opplevelser i steden for å søke til Guds Ord, og å søke til "nye åpenbaringer" som går utover Bibelens budskap. 

Kommentar #177

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Mer skriftsteder

Publisert rundt 8 år siden

Kjære Hildegunn

Du sier at Paulus gikk hardt ut mot «visse gnostiske læresetninger»Kan jeg be deg utdype dette og gi skriftstedene du legger til grunn for dette? Jeg ser ut til å mangle grunnlag for å gjøre de samme vurderingene som deg. Jeg syntes dette er interessant og vil i tillegg til å lese gjerne svare også.  Men jeg vil gjerne at du utdyper dette slik jeg forstår bedre hva du refererer til. 

Kommentar #178

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En speiling av samfunnet

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Kjære Hildegunn

Du sier at Paulus gikk hardt ut mot «visse gnostiske læresetninger»Kan jeg be deg utdype dette og gi skriftstedene du legger til grunn for dette? Jeg ser ut til å mangle grunnlag for å gjøre de samme vurderingene som deg. Jeg syntes dette er interessant og vil i tillegg til å lese gjerne svare også.

Det er mye logikk i hva gnostikerne sa. At Jhave kan oppfattes som en laverestående demiurg kan det herske liten tvil om, det er lite samsvar mellom det gamle og nye testamentets gud. Men gnostisime er ikke spesifikk kristen, det var en åndsretning i sin samtid, også utenfor den tidlige kristendommen. Man finner den i judaismen, man finner den i tidens "hedenske religioner". Slik sett speilet den en samfunnstilstand, imperiets gradvise oppløsning, der samfunnsstrukturene forvitret og kuturen gjennomgikk en langsom metarmorforse. Nag Hammadi har gitt oss mange interessante tekster, Pominandres burde man lese, en såkalt hedensk tekst, men med mange felles trekk med kristendommen. Gnostisismen, dyrkingen av det" hermetiske "var en del av den tidlige kristendommen, av den rådende "zeith geist", men den var også en del av andre religiøse retninger. Og så har jo gnostikerne gitt oss mange interessante typer da, som Simon Magus og hans Helena, skikkelige religiøse entreprenører som dagens menighetstiftere, av forskjellige valører, nok kan ha en del fellestrekk med.

Kommentar #179

Tore Danielsen

18 innlegg  121 kommentarer

Grov forvrengning av Bibelen, Bugge - Solvik!

Publisert rundt 8 år siden

Bugge -Solvik: Din eksegese av 1 Tim 3, 1-7 er ikke bare patetisk, den er en forvregning av Bibelens budskap! Nå forsøker du å tilpasse Bibelen til den aktuelle situasjonen, framfor å la Bibelen være høyeste autoritet. Det går aldri bra.

1 TIM 3,1-7

Dette er et troverdig ord: Om noen vil ha et tilsynsembete, så er det en verdifull gjerning han ønsker seg. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, èn kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Han må ha godt ord på seg blant de utenforstående, så han ikke utsettes for spott og faller i djevelens snare.

Å hevde at disse Bibelversene ikke er relevante for salvede tjenestegaver, men kun for lederne i menighetens første tid er det reneste nonsens. 1 Tim 3,1-7 er Guds standard for hvilke kvalifikasjoner som gjelder for åndelige ledere - ikke minst for predikanter! For en som har gått 2 år på bibelskole burde dette være barnelærdom.

Dessverre er du ikke alene om å hevde slike synspunkter. Det finnes en tydelig tendens hos mange karismatiske kristenledere til å sette Bibelen til side, til fordel for profetier, åpenbaringer og overnaturlige opplevelser. Denne "Emerging church" som mener at doktriner / læren virker splittende blant kristne er kanskje en av de største forførelsene av kristne i endetiden. På samme måte som den katolske kirke setter tradisjonen høyere enn Bibelen, setter denne bevegelsen Bibelen tilside til fordel for subjektive opplevelser og personlige åpenbaringer. Derfor står og sammarbeid og enhet med katolikkene på dagsorden for disse.

Budskapet om at VI MÅ TILBAKE TIL ORDET som trosbevegelsen forfektet er mer relevant enn noengang! Bare så synd at hierarkiet ødela for budskapet til trosbevegelsen!

Helbredelse, tegn og under er aldri et bevis på om noe er ekte eller ikke. Jesus sier at vi skal kjenne dem på fruktene dvs. først og fremst ÅNDENS FRUKTER (Gal 5).

Personlig ønsker jeg ikke å høre på dem som betoner KARISMA mer enn KARAKTER, YTRE RESULTATER mer enn ÅNDENS FRUKT og OPPLEVELSER OG PERSONLIGE ÅPENBARINGER mer enn GUDS ORD.

Som Kenneth E Hagin sa: "Bibelen må være øverste autoritet".

Kommentar #180

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Spis fisken og la beina ligge!

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Vil du også teste om læren og ånden er fra Gud? Og i dette tilfelle; Hvordan gjør du det?

Vel, noe av utfordringen her ligger i at om man BARE hele tiden skal henvise til Bibelen og til hva som står skrevet der, vil man nødvendigvis gå tom for støttende skriftsteder.  I forbindelse med å prøve åndene om de er av Gud, gir f.eks. Skriften følgende kriterier:

"Enhver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud" (1.Joh.4:1)

Dette alene blir imidlertid et noe ufullstendig vurderingsgrunnlag, når det kommer til å "prøve" og gå god for alt som kommer fra en predikant.  Jeg mener det nesten alltid vil være ting å finne av tvilsom karakter, enten det er  læremessige eller moralske ufullkommenheter, som kan heftes ved en predikant og hans forkynnelse.

Samtidig vil det også være uenigheter rundt hvilke konsekvenser disse tingene bør få, både for predikanten og hans tilhørere.   Da er det viktig å skille mellom snørr og barter.  Det må være lov til å påpeke ærlig og konkret det man opplever som uriktig, uten at man dermed kaster barnet ut med badevannet. 

Ellers sier faktisk Johannes også at det ikke bare er "Sola Scriptura" som er vårt vurderingsinstrument, men den iboende salvelsen (ånden) som Han gav oss. (1Joh.2:26fg).  Enhver troende har altså en medfødt, indre vurderingsevne fra Gud til selv å ta stilling til hvorvidt noe er bra eller dårlig, falskt eller ekte.  En sterk oppmuntring til alle vanlige, åndsfylte kristne uten fagbrev i teologi!  Her skulle det med andre ord være rom både for både åndelig skjønn og sunt bondevett.   Ingen av delene bør være å forakte.

Når det er sagt, så er jeg naturligvis helt enig med både Hagin og Danielsen i at Skriften er vår høyeste autoritet i lærespørsmål.  Men Bibelen selv refererer altså flere ganger til Ånden og salvelsen i oss som målestokk for hvordan vi skal bedømme andre og prøve åndene.  Dermed kan man vel si at disse må utfylle hverandre på en god og hensiktsmessig måte?

Dessuten tror jeg vi må lære oss å leve med hverandres svakheter og brister på en mye mer tolerant måte enn vi kristne lenge har hatt for vane.  Gud gjør ihvertfall det - han som lever med hver og en av oss, velsigner oss og tar oss for den vi er.  Jeg mener absolutt ikke å si at man skal være ukritiske og la seg rive med av ethvert lærdoms vær og nikke anerkjennende til alt som roper halleluja.  Men kontoen for nåde og gjenopprettelse står nok betydelig mer ubrukt enn kontoen for fordømmelse, forkastelse og forbannelse i Herrens navn.  Mange velmenende kristne har nok tidvis også hatt et solid overtrekk på sistnevnte konto..

Personlig hører jeg ikke til de som bifaller Todd Bentley og alt han står for.  Ei heller kommer jeg nok til å valfarte til Stavanger i august.  Det jeg derimot vet, er at også jeg er en høyst ufullkommen, svak Herrens tjener som ihvertfall ikke har noe mer å vise til gjennom mitt liv og tjeneste enn det denne mannen har.  Derfor velger jeg å mene minst mulig om ham, og heller be Gud om nåde til å vise desto mer gjennom mitt eget liv.

Derfor er mitt ydmyke tips til alle "ghost busters" som måtte se som sin store oppgave å advare mot TB og andre som ikke passer inn i våre egne kristelige rammer:  Tenn heller selv et lys, enn å forbanne mørket.  Eller for å si det med salige Luther:  Prøv læren som du spiser fisk:  Spis fisken, og la beina ligge!

Kommentar #181

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Vel, noe av utfordringen her ligger i at om man BARE hele tiden skal henvise til Bibelen og til hva som står skrevet der, vil man nødvendigvis gå tom for støttende skriftsteder.

Hei per

 

 

Alltid må vi støtte oss til Guds ord. Alltid, hvis man skulle gå tom for argumenter så er det begrunn av kjødet i oss taler og ikke ånden. Den Hellige Ånd hjelper oss med å frstå Guds enkle skrevne ord, som vil bli gitt oss hvis vi er åpen for det. Frukten vil også avsløre hvem profetene er . og vi skal ta avstand fra de mennesken. hvem gjør hva i det skjulte. noen ser på porno, noen svindler, noen stjeler. og de er gode troende mennesker som ikke vil bli avslørt av lyset, men lyset avsløre alltid mørket til slutt i alles hjerter. og Det kommer an på hva vi har bygget vårt tempel på. stein eller sand?

i jud

Dere kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen: De er ugudelige som forvender Guds nåde til løsaktighet og fornekter den eneste Herre Gud* og vår Herre Jesus Kristus. (Jud 1,3-4)

 

Men ettersom vi var blitt prøvd av Gud for å bli betrodd evangeliet, så taler vi også, ikke for å tekkes mennesker, men for Gud, som prøver våre hjerter. For ikke på noe tidspunkt brukte vi smigrende ord, som dere vet, og heller ikke brukte vi noe dekke for grådighet - Gud er vårt vitne. Vi søkte heller ikke ære av mennesker, verken fra dere eller fra andre, selv om vi som Kristi apostler har rett til å opptre med tyngde*. Men vi var milde blant dere, på samme måte som en mor nærer sine egne barn. Siden vi lengtet så inderlig etter dere, var vi meget glade, ikke bare for å kunne overgi Guds evangelium til dere, men også for å kunne overgi våre egne liv*, fordi dere var blitt oss så kjære. For dere husker, brødre, vårt strev og vår møye. For mens vi arbeidet natt og dag, for at vi ikke skulle være til byrde for noen av dere, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner, og Gud også, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi oppførte oss blant dere som tror. For dere vet hvordan vi formante, trøstet og vitnet* hver eneste én av dere, slik en far gjør med sine egne barn, for at dere skulle vandre verdig for Gud, Han som kaller dere inn i Sitt eget rike og Sin herlighet. Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det,ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror. (1 Tess 2,4-13)n

Ikke som menneske ord men det i sannhet som er Guds ord, noe å grunde på.

 

Om vi skulle først sjekke om fisken ikke var full av lakaseparasitt først, før vil lot være å spise beina.

 

TA IKKE FOR LETT PÅ FALSKE PROFETER SOM SNAKKER MED ENGLER AV KVINNELIG KJØNN.

Ser at du også ar mye å læåre selv om dine 35 år som kristen har båret deg fram, så må sinnet fornye hver dag. ellers så kan man lett falle i søvn, så man ikke ser falskheten der ute.

 

 

MVH

Rune

 

MVH

Rune

 

 

Kommentar #182

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Jaså gitt?

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Alltid, hvis man skulle gå tom for argumenter så er det begrunn av kjødet i oss taler og ikke ånden.

Da er det bare å konstatere at det nok er kjødet i deg som har talt det meste av tiden.  :-))

Kommentar #183

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Da er det bare å konstatere at det nok er kjødet i deg som har talt det meste av tiden.

Hei Per

 

Da har du passert 1000 komentarer. :) ikjødet eller ? :)

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #184

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Uff

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

TA IKKE FOR LETT PÅ FALSKE PROFETER SOM SNAKKER MED ENGLER AV KVINNELIG KJØNN.

vel jeg får sitere Bentley. "Jeg bare har fortalt hva jeg så". Mao så var dette noe han så i et møte for sikkert 10 år siden. Folk drar dette frem og mener han snakker med Engelen Emma, det gjør han ikke.

Kommentar #185

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

Til arrangør

Publisert rundt 8 år siden

Vil si at jeg syns du har ganske høy grad av både saklighet og høflighet når du kommenterer og svarer her i debatten. Det setter jeg pris på, selv om jeg ikke i det hele tatt setter pris på din invitasjon av mannen du har invitert.

Noe jeg kom på: Legg merke til hva Bentley sa om positive framtidsutsikter for Norge og nordmenn, om vekkelse e.l. - og sammenlikn dette med hva andre predikanter med liknende teologi har sagt når de har blitt invitert til Norge. Hvor mye har det blitt ut av disse profetiene fra disse tidligere Norges-besøkende? (Det fins jo alltid en unnskyldning om at "de ikke ble oppfylt fordi vi i Norge ikke ydmyket oss nok og lå nok på våre knær" e.l. Kanskje har du en slik en.)

Har sansen for at du er så høflig, og ganske personlig og formell samtidig. Du virker også temmelig oppegående. Så jeg håper intellekt og skarphet vil hjelpe deg til å riste av deg både Bentley-, Jackson- og Randolph-positivitet. Imidlertid er vel sjansen størst for det hvis du "får sløret løftet av", selv om jeg tror fornuften og intellektet virker sammen med dette. Du har forstand - bruk den! er mitt råd.

(Jeg liker ikke å si at du er blind og jeg seende. Jeg har sikkert ting jeg også er blind for. Men jeg har vært blind på samme måte som du, og vet at du er på farlig grunn med dette synet ditt på Bentley, og antakelig Catch the Fire etc. Kanskje kan det likevel komme noe godt ut av Bentleys besøk tross alt - ved at det syke og latterlige ved hans virksomhet virkelig blir eksponert. Jeg bare håper at ikke mange blir besmittet av kundalini-krefter eller blir hypnotisert e.l. når han er her. Ikke godt å si hva som er hva, men farlig, det er han.)

Kommentar #186

Sigmund Voll Ådnøy

138 innlegg  1622 kommentarer

He's gonna mesmerize you ...

Publisert rundt 8 år siden

I det attende århundre steg det fram en berømt okkult helbreder. Han het Franz Mesmer – en lege og astrolog født i Tyskland. Mesmer var oppfinneren av det han kalte ”dyre-magnetisme” (også kjent som ”mesmerisme”). Dette kan ses som forløperen til moderne hypnose.

Mesmer hadde en slags okkult ”tjeneste” eller helbredelsespraksis som tiltrakk seg mange av det europeiske samfunnets mest framstående skikkelser. Og hvilke”manifestasjoner” var ofte resultatet her? De blir beskrevet som: ”å falle ned, å rykke til, krampetrekninger, merkelige grynt og skrik/rop, hysterisk latter osv.”

Hvorfor fortsetter vi å se disse manifestasjonene melde seg igjen og igjen – rundt om i den okkulte verden? Virker det ikke sannsynlig at liknende ånder er på ferde i Bentley, Ahn og Arnott (m.fl.) sine møter?

Det beskrevne er jf. Andrew Stroms bok "Kundalini-alarm" (orig. tittel "Kundalini Warning - are false spirits invading the church?" I boken står også følgende Bentley-sitat fra et møte (min oversettelse):

"La meg nå snakke om en engleerfaring med Emma. To ganger spurte Bob Jones meg om denne engelen som var i Kansas City i 1980: ”Todd, har du noen gang sett engelen ved navn Emma?” Han spurte meg som om han forventet at denne engelen viste seg for meg. Overrasket sa jeg: ”Bob, hvem er Emma?” Han fortalte meg at Emma var engelen som hjalp med å føde fram og starte hele den profetiske bevegelsen i Kansas City i 1980-årene. Hun var en engel med en slags morsrolle som hjalp med å gi næring til det profetiske idet det brøt ut. I løpet av noen få uker etter at Bob spurte meg om Emma, var jeg i en gudstjeneste i Beulah, North Dakota.

Midt i gudstjenesten var jeg i samtale med Ivan og en annen person da Emma gikk inn. Mens jeg stirret på engelen med åpne øyne, sa Herren: ”Her har du Emma.” Jeg tuller ikke. Hun svevde et par tommer over gulvet. Det var nesten som Kathryn Kuhlman i de gamle videoene når hun hadde på seg en hvit kjole og så ut som hun gled over plattformen. Emma virket vakker og ung – omtrent 22 år gammel – men hun var gammel på samme tid. Hun så ut til å bære Ordspråkene 31 sin visdom, dyd og nåde over livet sitt. Hun gled inn i rommet mens hun utstrålte glitrende lys og farger. Emma bar disse veskene og begynte å dra gull ut av dem. Så, idet hun gikk opp og ned kirkens midtganger, begynte hun å putte gullstøv på folk … I løpet av tre uker etter den besøkelsen hadde menigheten gitt meg den største ofringen jeg noen sinne hadde mottatt fram til det punktet av tjenesten min. Tusenvis av dollar! Tusenvis! ... Under denne besøkelsen ble pastorens kone (det var en AOG-menighet) totalt utkjørt av Den Hellige Ånd – hun begynte å løpe rundt og bjeffe som en hund eller skrike opp som en kylling idet en mektig profetisk ånd kom over henne. Idet denne profetiske salvelsen kom over henne, begynte hun også å få telefonnumre til fullstendig fremmede og ringe dem opp på telefonen og profetere over dem … Deretter begynte engler å vise seg i kirken.”

(-”Angelic hosts” av Todd Bentley)

Kommentar #187

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar til Tore Danielsen

Publisert rundt 8 år siden
Tore Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Som Kenneth E Hagin sa: "Bibelen må være øverste autoritet"

Kjære Tore,

Svar meg da på dette, så skal jeg svare for meg ordentlig.

Hva mener du om:

At kvinnen skal tie i forsamlingen?

At kvinner skal være underdanig og si herre til sin mann?

At kvinner ikke skal opptre som lærere?

Jeg har ikke noe stort behov for å svare mer på dette men vil si:.

Jeg holder døren åpen for at jeg kan ta feil. Det er iallfall ikke tvil om at det Paulus krever er rett og godt og er ledesnor for kristne ledere. Jeg bare syntes en må se mer helhetlig på det, og se at det er mange ting det her kreves, og spesielt er dette med barna et problem for endel. 

I tillegg mener jeg bestemt at å velge ledere på rent menneskelige kvalifikasjoner blir feil og at en etterhvert må se på hva Gud har lagt ned i den enkelte.

Jeg har strakt ut en broderhånd til det som er den mest utskjelte predikanten i verden. Det er ikke til å ta lett på. Jeg står daglig for Guds ansikt og det er tross alt Han jeg svarer for først og fremst. 

Kristi kropp har vel tapt mange barrikader de siste ti årene. Det er det lite tvil om. Hva som blir rett for oss som faktisk lever i denne tiden, og hvordan vi skal få forandring og gudsfrykt tilbake til forsamlingen er et åpent spørsmål. Jeg går ikke på kompromiss med Guds Ord, iallfall ikke med hensikt. Jeg forsøker etter beste evne å finne veien for hvordan jeg kan bidra til Guds rike og Guds saks fremme. Og aldri vil jeg la en åpenbaring eller en visitasjonn av en engel gå foran Guds Ord.

Kenneth Hagin var en Ordets mann. Men han gjør krav på å ha hatt mange visitasjoner av Jesus hvor Jesus har undervist han. Feks om apostler. Han fortalte sent i livet at hans mor fikk besøk av en engel før han ble født, og at engelen sa til henne at hans navn skulle være John.

I 94 kom han også inn i strømmen av RH Brown, og sier at Jesus sa: Ditt oppdrag om å forkynne tro er fullført. Nå er det tid for å lære mitt folk å bevege seg i Den Hellige Ånd.

Nå mener jo også jeg at Todd Bentley har en tjeneste som minner om Hagin, når en ser forbi ungdommelig stil og alt dette noe spektakulære. Slik sett kan du si jeg mener han har plukket opp ting der Hagin slapp.

Guds fred!

Kommentar #188

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Sier hva jeg mener

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Jeg holder døren åpen for at jeg kan ta feil. Det er iallfall ikke tvil om at det Paulus krever er rett og godt og er ledesnor for kristne ledere. Jeg bare syntes en må se mer helhetlig på det, og se at det er mange ting det her kreves, og spesielt er dette med barna et problem for endel.

Hei

Jeg skrev ikke for å ta bort din tro på det du tror på. Jeg har alltid i baktankene, at ting er ikke som man tror det er. Enten det virker godt i mine øyne eller dårlig.

Jeg forsøker ikke å angripe Bentley som person, heller setter ett spørsmålstegn med hva som blir servert.

Vet at jeg til tider kan være temmelig negativ, men det handler ikke om at jeg alltid har vært sånn. Heller mange dårlige erfaringer, eller skal man si litt for mange av dem.

Før jeg ble frelst, på midten av 80 tallet, så falt 2 "vekkelse"predikanter i synd. Tror de het Jim Bakker og den andre Swagert. Når jeg leste om deres synder brettet ut på førsteiden i VG, så sa jeg : Er det sånn å vært kristen, vill jeg aldri bli en. (men ble likevel frelst noen år senere)

John Bevere (tror jeg det var) var og besøkte en av disse predikantene i fengsel. Og han spurte han: Du elsket jo Jesus, du lagde herlige lovsanger for Ham, hvordan kunne du da falle i dette! Svaret var enkelt: Jeg elsket Jesus, men jeg fryktet Han ikke!

Når det gjelder hele Guds Ord, om Paulus sin lære om langt hår etc., så har jeg ingen interesse av diskusjoner rundt akkurat dette. Enkelt og greit for at mange av de ekte kristne jeg møter, nettopp gjerne har langt hår. Jeg tror heller at hjertet er det viktigste, ettersom bibelen taler om livet utgår nettop fra der. Så vill Herren forandre det Han vill etterhvert, men det begynner alltid på innsiden. Begynner det kun på utsiden, blir det lett religion og pekefinger kristendom.

Grunnen til at jeg ofte blir skeptisk til bla Bentely, er fordi når noen taler, så må han gi mat til mitt indre. Når jeg hører på eks. noen predikanter fra Trosmenigheten, så føler jeg at hodet mitt blir svimmel av mengde kunnskap, og du sitter igjen med en følelse av usikkerhet hva det egentlig gjaldt. Og hjertet mitt er fattig etter å ha brukt 2-3 timer på ett møte når jeg kunne ha gjort noe mer nyttig.

Når Guds Ord skal serveres, så burde det være enkelt og kraftfullt, og det er predikantens dybde med Jesus som egentlig utgjør hvordan hjertet og karakteren blir formet, og hva som blir servert.

Den himmelske mann, broder Yun, hadde vært på ett møte i Finland og det var en lattervekkelse predikant fra USA som forkynte. De lo og lo. Men da Broder Yun gikk opp, så gråt hele forsamlingen pga budskapet. Han mente hva er vitsen med å le om det bare velsigner kjødet ditt, men ikke bærer noen frukt.

Ikke misforstå meg. Jeg har vært på lattermøter, og det har vært en velsignelse da. Men spørsmålet blir etter: Hva blir frukten av det? Jeg var heldig på dette lattermøtet, at predikanten hadde ett meget dypt liv med Gud, og jeg fikk skikkelig mat på dypet av mitt innerste. Og jeg vill si at ordene fra forkynnelsen sitter igjen selv nå idag etter så mange år, mens selve opplevelsene ikke forandre så mye på dypet av mitt liv.

Tilbake til broder Yun. Han skrev eller har sagt at det er kun 2 menigheter som han følte seg hjemme i her i vesten, og han har besøkt mange. Den ene var menigheten til David Wilkerson. Da er spørmålet hvor dypt vestens kristne egentlig har gått inn i Guds Ord. Det er en kjent sak at forfølgelser og smerte får deg til å se andre dybder, både hva når det gjelder synd og velsignelsen, gode mennesker og onde mennesker, dårlige kristne, falske kristne og ekte etc.

I 1991 var jeg på ett møte hvor de sendte en video fra den forbudte vekkelsen i Kina. Det var det sterkeste jeg noen gang har sett. Det rørte meg på dypet. Både det profetiske (2 kvinner var i profetisk henrykkelse, den ene profeterte og den andre oversatte) og at ett hus ble stormet av politiet mens filmskaperen rømte ut bakveien.

Rett etter den filmen så hadde en kvinne i menigheten vært på en musikk konferanse med Phil Driscoll. Og vi så konserten rett etter denne filmen fra Kina. Og det var som dag og natt. Phil Driskcoll ble blast i forhold, enda jeg vet at han elsket Jesus.

Å ta Jesus på alvor, så lover også bibelen forfølgelser. Og gjennom forfølgelser så kommer smerte, og gjennom smerte, så kommer det ekte i ditt/mitt hjerte fram, og karakteren blir formet. Og først da skinner hjertet vakkert både for Gud og for andre mennesker. Tenk på at det tok Herren 80 år før han kunne bruke Moses, og det er 17 år vi ikke vet så mye om Paulus. Johannes døperen kom ut fra ørkenen, før Gud brukte han mektig.

Sånn sett så synes jeg at Todd Bentley ikke har tatt Gud på alvor når det gjelder det å være trofast mot sin kone. Og hvorfor tar vi ikke ekteskapet på alvor? Fordi vi ikke forstår dybden i Guds Ord, ikke forstår hva en blodpakt er og at man overhodet ikke skal bryte den, ved å gifte seg med en annen. Og så tror man at man skal kunne tjene Gud. Da mangler det Gudsfrykt.

At man faller i hor 1 eller 100 ganger, så får man tilgivelse. Men livet handler ikke bare om hvor mye nåde man kan få (og noen av oss trenger mer enn andre), men hvor mye man forvalter av det som Gud har gitt oss! Og klarer vi ikke å holde på kona, så bør vi heller ikke være ett eksempel for andre. Hadde jeg skilt meg, så vet jeg at jeg aldri kunne ha forkynt evangeliet. Vittnesbyrdet mittt hadde falt til jorden. Klarer jeg ikke å forvalte det, så klarer jeg vel heller ikke å forvalte Guds menighet!

Kommentar #189

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Enig

Publisert rundt 8 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skrev ikke for å ta bort din tro på det du tror på. Jeg har alltid i baktankene, at ting er ikke som man tror det er. Enten det virker

Kjære Tore,

Jeg er er enig med deg i det meste her.

Det blir feil å gjøre en mann til offer i en situasjon en egentlig ikke har insikt i - jeg vet ikke engang hvem av dem som gikk og hvor ille forholdet var. Og jeg vil heller ikke være skilt predikant. Men det er lett å si når en er gift og har det i orden.

En nøkkel til å ha et balansert syn på ting er å være ydmyk mot andre søsken og det andre sier. Og takke Gud for at han bevarer så en slipper å tryne. Hovmod står for fall - alltid!

Guds fred!

Kommentar #190

M Danielsen

1 innlegg  14 kommentarer

Eksegese!

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Svar meg da på dette, så skal jeg svare for meg ordentlig.

Hva mener du om:

At kvinnen skal tie i forsamlingen?

At kvinner skal være underdanig og si herre til sin mann?

At kvinner ikke skal opptre som lærere?

Hei Bjarne!

Hvis man ser ut fra bibelens helhet, at tolkningen av et eller flere bestemte bibelvers i ikke stemmer med helheten av resten av bibelen, så kan det være nødvendig å gå til grunnteksten og studere den nøyere, for å se om man tolker versene riktig. Man bør også se på konteksten/sammenhengen verset er skrevet i. For eksempel er versene i 1. tim 2:11-15 og 1. kor 14:33-40 som handler om kvinners opptreden i menigheten et sånt eksempel.

Man bør ikke på måfå forsøke å tilpasse tolkningen av bibelvers slik at de passer bedre i tiden vi lever i eller de omstendighetene en befinner seg i, da beveger man seg ut på tynn is. Jeg kjenner for eksempel en kvinne som var kristen og som tolket Bibelen på denne måten. Hun mente for eksempel at ekteskapet var "oppfunnet" for å beskytte kvinnen i den tiden da bibelen ble skrevet. "I dag er jo kvinner så selvstendige, de tjener sine egne penger og det finnes prevensjonsmidler så hun trenger ikke å få barn heller". Disse tankene førte til at hun som kristen levde i samboerskap. Vi kan tro at våre resonnementer er gode, men min erfaring er at Gud vet bedre (det er jo selvsagt) og at det lønner seg å stole på ordet. Bibelen er ikke bare skrevet for dem som levde for 2000 år siden, den er like aktuell i dag.

Hvis jeg skal tolke vers i bibelen annerledes enn det teksten synes å uttrykke ordrett, så må en rimelig god og overbevisende eksegese ligge til grunn for den tolkningen.

Legger ved en link til en eksegese, om den er riktig kan jeg ikke svare for, men jeg synes den var interessant.

http://www.intervarsity.org/mx/item/4175/download/

Kommentar #191

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Hei Bjarne

Publisert rundt 8 år siden
Bjarne Bugge Solvik. Gå til den siterte teksten.

Kjære Hildegunn

Du sier at Paulus gikk hardt ut mot «visse gnostiske læresetninger»Kan jeg be deg utdype dette og gi skriftstedene du legger til grunn for dette? Jeg ser ut til å mangle grunnlag for å gjøre de samme vurderingene som deg. Jeg syntes dette er interessant og vil i tillegg til å lese gjerne svare også.

Takk for svar! 

Jeg setter pris på at du leste det jeg skrev og at du er interesert i å finne ut mer om de gnostiske læresetningene som Paulus gikk så hardt ut mot!

Nå er ikke jeg noen ekspert på dette, og jeg vil ikke risikere å si noe feil ved å gå ut med informasjon utover det jeg er sikker på. Men vi har jo alle våre Bibler og Bibelkommentarer. Og så er det sikkert mange her som er mye mer Bibelkyndige enn meg. Men jeg vil også lære mer. Og hva er bedre enn å lære sammen!:-)

Jeg leste nylig gjennom Kolosserbrevet og leste noen kommentarer her og der til det brevet. En av kommentarene som jeg fant på nettet var denne; 

http://bible.org/seriespage/background-colossians

Jeg er forsiktig med hva jeg finner på nettet, for det er jo, som det er her på VD, så mange stemmer, og man vil jo gjerne ha sannheten. Men du kan jo skummlese gjennom det jeg fant og si hva du mener.

Jeg tror at det er så viktig å kunne Guds Ord i den tiden vi lever i! Vi må ikke bare ta litt fra noen Bibelvers her og noen Bibelvers der, men ta hele Guds Ord i betraktning. For det er jo summen av Guds Ord som er sannhet.Paulus var nøye på å forkynne hele Guds råd ( Apgj.20 v 27). I Kol. 3 v 16 oppfordrer han til å la Kristi ord bo rikelig blant oss. Vi må vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus, slik det står i 2 Peters brev 3 v 18. Og så trenger vi Den Hellige Ånd til å åpenbare Ordet for oss og gi oss kraft til å utføre det Jesus har sagt vi skal gjøre!!

Jeg hadde tenkt å skrive mer. Men nå er jeg så trøtt at det er fare for at jeg skriver tull. Så det får bli en annen gang.

Ønsker deg Guds velsignelse og fred! 

Kommentar #192

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Bjarne

Publisert rundt 8 år siden

Var inne på facebook siden du linket til - og alt fra Enevald Flåten (som og burde få en åndelig oppdrift) til IHOP er for meg grener av Kristi kropp som jeg beveger meg på og koser meg trygt på.

Hva mener jeg med grener?  Legger inn en snutt med Matt Gillman - "Holy" - der det denne gang hverken er sangen eller Gillman som er hovedfokuset - selv om den er mer enn ok - det er illustrasjonen - treet og alle greinene

http://www.youtube.com/watch?v=ZHxoaq6wBJ8

som jeg her tenker kan illustrere grunnstammen - troen og bekjennelsen på den oppstandne Jesus Kristus - og greinene - som Kristi kropp  Det vi har felles i stammen - og der vi tar av ut på ei grein - gjør våre personlige valg og går inn  - snuser litt på - smaker - og kjenner at enten vil jeg være på akkurat denne greina eller vandre til en annen.

Det tok litt tid før Lakeland nådde fram til meg, men når det først skjedde så var jeg med fra dag til dag - også gjennom ferieavviklingen.  Det var først og fremst lovsangen som åpnet opp og dro ned et nærvær som kjentes gjennom tv-ruta og pc.

Den uortodokse perdikanten Todd Bentley var imidlertid en person jeg kjente noe blandet for - og det kunne like gjerne være meg som han.  Ingenting er mer sterkt enn at mennesker som har vært noe annet før fremstår som hellige og rene kar som bærer Hans budskap og er Hans redskap framfor noe annet rent menneskelig.

Denne uroen ble imidlertid ikke helt borte, selv om jeg prøvde å forsvare både tatoveringer foretatt etter at Todd ble en kristen og englebesøk på debattforum i Aftenposten.  Det var der flere kritiske røster og denne debattsettingen gjorde at jeg måtte se litt på denne greina Todd satt på.

Den greina jeg da satt på var den karismatiske med nære tråder til tidligere Levende Ord og Livets Ord.  Nå beveget Lakeland meg til en research i retning bl.a. Bob Jones, Rick Joyner og menigheten Morningstar - og jeg må innrømme at også det inntrykket var blandet.

Eksempelvis er det for meg helt greit å høre musikken som kommer fra Kevin Prosch og Morningstar - det er imidlertid litt annerledes å se ..."Death were is your sting"

http://www.youtube.com/watch?v=4oJTt33TrJQ

Hva gjør meg urolig?  Jo, arbeidsbenken til Kevin er ikke slik at den innbyr til å tenke ... rene kar... men, prøv musikken uten å se - det er jo helt nydelig...(og jeg er ikke imot "kom som du er møter" - maling, dans og banner - heller ikke herrer med langt hår - så det er sagt - det er åndelig renhet som er fokuset mitt).

Nå har du invitert Todd og han kommer.  Hva han har med seg vil tiden vise, men hva skal framvise for å vise at han er ..... tilbake?  Samme Todd som ledet an på Lakeland - eller en annen restituert på ånd,sjel og gjerne legeme .. Todd?

Legger inn en snutt der han igjen snakker om engelbesøk som budbærere av adskilte budskap - her økonomi - "Greater glory forløser greater finances" - her er nok tilhørerne businessfolk - 

http://www.youtube.com/watch?v=dclfr61j4Hk

Todd fremstår inspirert, men allikevel er inntrykket mitt.... blandet.

Tar med et klipp til - fra Stockton - der igjen temaet er engler.  Nå er jeg ikke fjern for at vi lever i en tid der troende har mer englebesøk enn tidligere og er mer sensitiv for det, men når en skal snakke om noe som gjerne ikke mange/alle har åpenbaring om så tror jeg at den som er budbærer har mer kraft og styrke i budskapet hvis denne kjennes ..... ekte.... og da ..... utvilsomt ... ekte.

http://www.youtube.com/watch?v=vUsY22JH4v8

Todd er igjen utvilsomt inspirert, men igjen - jeg forblir usikker og går ikke ut på denne greina.

Heather Clark derimot er en åndelig døråpner... her med "Come in"....

http://www.youtube.com/watch?v=vUsY22JH4v8

Så  sitter jeg igjen med en undring, Bjarne, når du velger ... å ta sjansen på Todd ... for det er vel det jeg sitter igjen med .... hvorfor valgte du ikke noe annet fra facebook siden din når du først skulle dra i de internasjonale snorer?

Linker og til Fresh fire siden slik at Todd får mulighet til bredere og mer personlig å presentere seg selv

http://www.freshfireusa.com/media

Kommentar #193

7 innlegg  815 kommentarer

Om jeg hadde vært pastor,

Publisert rundt 8 år siden

" Har sansen for at du er så høflig, og ganske personlig og formell samtidig. Du virker også temmelig oppegående. Så jeg håper intellekt og skarphet vil hjelpe deg til å riste av deg både Bentley-, Jackson- og Randolph-positivitet. Imidlertid er vel sjansen størst for det hvis du "får sløret løftet av", selv om jeg tror fornuften og intellektet virker sammen med dette. Du har forstand - bruk den! er mitt råd "

hvilket jeg ved Guds nåde ikke er kalt til, hva skulle jeg da ha gjort med Ådnøy, om han hadde vært et mengihetsmedlem, - sendt han til Bastøy? En pastor på God Channel spurte retorisk, hva gjør man med opprør, han svarer selv, naturlig nok, - du prater ikke med opprør, du slår det ned! Nå er ikke det hva Gud har vist meg, men du verden så fristende.

Ut fra hva jeg hører her har ikke jeg hadde hatt problem med å være medlem i menigheten til BBS, men hadde Ådnøy dukket opp i eldsterådet hadde jeg rømt menigheten på sekundet.  Ådnøy har en nådegave i funksjon, frekkhetens, hvilket han deler med mange i eldsterådene rundt om i Norge.

Kommentar #194

M Danielsen

1 innlegg  14 kommentarer

Kundalini

Publisert rundt 8 år siden

Hei Knut!

Det er mye bra i artikkelen din. Når vi først er inne på dette med Rick Joyner og Morningstar Ministries, så har jeg en link fra Morningstar jeg ønsker å dele med dere. Det som klippet viser tror jeg ikke er av Guds Ånd, men kanskje en ånd som har med kundalini å gjøre.

http://www.youtube.com/watch?v=4MM12_UmUxw&feature=youtube_gdata_player

Kommentar #195

7 innlegg  815 kommentarer

HOLY ROLLERS!!!

Publisert rundt 8 år siden

Om dette er kundalini linker viser oss, er det kundalini som har drevet kirken fra apostlenes dager og fram til i dag.

På nettet, youtube, finner man alle vinklinger av alt i guds rike, og man kan klippe og lime og sette sammen sitt eget univers, ut fra sitt eget (manglende) ståsted. Dette som linken viser til er ganske enkelt ett menneske som er grepet av ånden, DHÅ ligger så tungt over henne at hun knapt klarer å puste, uttaler typisk, dyp kaller på dyp, hun er overveldet av det synet hun fikk av jesus, så begynner hun å synge i ånden, og etterhvert går det over til krigstrommer.

Dette er helt A4 i forhold til hva som kom fra azusa street og har fulgt "pindsen" fram til i dag.

Kundalini, skal man le eller gråte?

Kommentar #196

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar til Eksegese! ved Marianne Danielsen

Publisert rundt 8 år siden
M Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Man bør ikke på måfå forsøke å tilpasse tolkningen av bibelvers slik at de passer bedre i tiden vi lever i eller de omstendighetene en befinner seg i, da beveger man seg ut på tynn is. Jeg kjenner for eksempel en kvinne som var kristen og som tolket Bibelen på denne måten. Hun mente for eksempel at ekteskapet var "oppfunnet" for å beskytte kvinnen i den tiden da bibelen ble skrevet.

Kjære Marianne

Jeg formoder at du og din mann forsto poenget mitt. Jeg blir hudflettet for min bibeltolking, og da er det et godt spørsmål hva dere lærer om andre spørsmål.  Svaret sier vel seg selv så jeg har fått frem poenget mitt. La meg også si at jeg føler du strekker ting litt her, for jeg er da virkelig ikke på et fornuftsnivå der jeg ikke ser hva skriften sier, men gjør meg mine egne tanker. Mulig jeg har uttrykt meg litt dårlig og at du forsto meg slik at jeg mener vi må endre teologi for å tilpasse oss dagens sitasjon.  Det mener jeg ikke. Men alle skilsmissene og alle som gifter seg på nytt ser jeg som et problem. Det er derfor nødvendig å ha et svar på disse spørsmålene. I tillegg vil jeg være glad om svarene gir rom for frelse og gjenopprettelse både i liv og tjeneste, for det stemmer bedre med mitt bilde av Gud.

Noen debatt om kvinnens rolle i hjem og menighet var det altså ikke meningen å starte.  Men siden du gir meg link til en artikkel om dette kan jeg jo si at jeg pr dags dato mener at Baratts bok om dette virker meget fornuftig.  Baratt var vel av den oppfatning at kvinner kan undervise men underordnet en mann.

Den linken din virket noe rar spør du meg.  Jeg leste den ikke men tittet over litt. Det virket som om det ikke var mer igjen av Bibelen etter forfatteren hadde holdt på en stund.  Dersom du er interessert i temaet fikk jeg en link av en venn.  Jeg har ikke lest denne heller, men jeg tittet gjennom og må vel si meg enig i at den har vesentlig mye mer troverdighet, i alle fall med et raskt overblikk. http://www.churchcouncil.org/iccp_org/Documents_ICCP/English/17_Male_Female_Distinctives_A&D.pdf

 

I anledning krav til ledere har jeg følgende kommentar:

Oppfatningen av at de to skriftstedene, (1Tim 3 og Tit 1.6)der Paulus setter krav til ledere er i forbindelse med nyetablerte menigheter er ikke min.  Den tanken mener jeg er noe Kenneth Hagin lanserte i sin tid. Da gikk det på menighetsstruktur.  Dette burde være kjent.

Det som da også er karakteristisk for disse instruksene er at det er Paulus sine medarbeidere som innsetter.  Mao er det en menneskelig utvelgelse og menneskelige kriterier som legges til grunn. Nærmere bestemt karakter egenskaper for det meste.

Dersom en ser på utvelgelsen av Paulus og Barnabas så er det annerledes. Her er det Gud som utvelger og menigheten som sender.

Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for Meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til. Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Apg 13:2-3

Det som her er å si er at slik praksis er sjelden. I de fleste tilfeller er det slik at gaven åpner vei. Det vil si at vi gjenkjenner en utrusting og gir denne tjenesten anledning. 

Se på utvelgelsen av brødrene i Jerusalem. Her er det eksempelets makt som er avgjørende.

Derfor, brødre, skal dere ta ut sju menn blant dere, menn som har godt vitnesbyrd, som er fulle av Den Hellige Ånd og visdom, og som vi kan utpeke til denne oppgaven. Apg 7 2-3

I praksis bør det være slik at en utvelgelse er på grunnlag av eksempel.  Disse hadde utmerket seg med et godt vitnesbyrd og med å være fylt av Den Hellige Ånd. De er kandidater til utvelgelse. Men til hva? I praksis så vil vi se på utmerkelse. Dersom en broder utmerker seg som lærer og vi merker en salvelse til det, så vil han bli brukt som lærer. Dersom en broder er frimodig og djerv, snakker med ild og lyst om Jesus og brenner for å se mennesker frelst, vel da har han med sine gjerninger og eksempel vist sin plass.

Et godt spørsmål blir da, hvilken kvalifikasjon er den høyeste? Hans karakter eller hans gave? Ingen av delene!

Det som er tilfelle er at vi her på den andre siden har Paulus sine instrukser til sine medarbeidere. Dette blir da en rent menneskelig utvelgelse.  På den andre siden har vi gjenkjennelsen av Guds utvelgelse.  Den gjøres ikke på grunnlag av karakter, selv om å ha et godt rykte og annerkjennelse av brødrene er en god og nødvendig begynnelse. Guds utvelgelse gjøres på grunnlag av gjenkjennelse av en gave.  Poenget her er ikke gaven, men at gaven er et uttrykk for en Gudommelig utvelgelse.

Jeg vil derfor våge å påstå at Guds utvelgelse rangerer menneskelig utvelgelse.  Dersom noen er innsatt på grunnlag av karakter og menneskelige kvalifikasjoner, så står en fritt til å avsette.  Men er de innsatt av Gud så kan en ikke avsette på de premissene, for Guds utvelgelse kan ikke reverseres, den er endelig. 

Menigheten og menighetens ledere har et ansvar ovenfor den enkelte. Dersom en tjener utvalgt av Gud handler på tvers av Guds Ord så må han omvende seg og menigheten må naturligvis være våken for dette. Dersom salvelsen og gaven skaper en dårlig holdning av menneskedyrkning er vi på feil vei. Gud har ikke behag i menneskedyrking enten tjenesten står eller faller. Det er heller ikke på grunn av respekt for gaven, salvelsen eller noe slikt at en handler. En bør handle på grunnlag av Guds utvelgelse, for den er endelig.

For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Rom 11:29

Dette stemmer med mitt bilde av Gud.  Kristus døde på korset for å redde oss fra Guds vrede over vår synd. Er vi i Kristus så blir vår synd slettet. Dersom synd er bekjent og tilgitt, er den glemt. Det blir litt betenkelig for meg at Gud har glemt synden til den som sitter i benkeradene, mens Han husker den ovenfor personen som står på talerstolen. 

Det som derimot er et faktum er at vi ikke glemmer. Og det er ingenting i Guds Ord som tvinger oss til å ta i mot en gave, enten sitasjonen er slik eller slik. Dersom en er i tvil om livsførselen står en fritt til å avvise en gave.  En står faktisk fritt til å avvise en gave enten det er tvil om livsførsel eller ikke. En svakhet i karismatiske kretser er at en villig overser betenkeligheter fordi har en overdrevet respekt.  

Det er også på sin plass med et par raske kommentarer. Gud avsetter også tjenester som gjør skade, det så vi med Branham som ble hentet hjem av Herren.  Det kan skje med Bentley også dersom han ikke fører et rett liv.   En annen ting er at jeg vil bemerke kontrasten mellom menneskelig utvelgelse og Guds utvelgelse.  Gud utvelger den som ikke er noe. Gud valgte David. Selv om David falt, han drev hor med en annen manns kone, og drepte mannen for å få kvinnen. Ha ble straffet men tilgitt. Hans ettermæle er at han er en mann etter Guds hjerte.  Det er også noe å tenke litt over, spesielt for den som mener å ikke bare være tilgitt, men å kjenne Herren.

Noen vil kanskje si at dette handler om Todd Bentley og han har aldri hatt noe godt vitnesbyrd. Vel det tror jeg ikke er sant. En av de argeste kritikerne under Lakeland var journalisten Grady fra Charisma Magazine i USA. Men den samme Grady kåret i 2005 Todd Bentley til en av tretti kommende tjenester i USA, en av tretti som representerte USA sin fremtid. Merkelig nok for en canadier.  I tillegg har Bentley vært underordnet et lederskap hele sin tjeneste. Og ble så langt jeg vet hentet inn som leder i Freshfire av en gruppe kristne. Jeg vil ikke tro de ville gjort dette dersom hans livsstil var i tvil.

Nå i ettertid er det gått snart fire år. Bentley har fått hjelp av kristne brødre. Han har startet sin tjeneste og reiser i små forsamlinger. Jeg syntes det er rimelig å slippe han til. Men jeg har forståelse for at andre ikke vil det, og at andre ikke har tillit. Bentley får selv bevise over tid at han faktisk har omvendt seg og at han vil fortsette sin vandring på en ordentlig måte. 

Kommentar #197

M Danielsen

1 innlegg  14 kommentarer

Tolkninger!

Publisert rundt 8 år siden
Hei Bjarne! Nå tror jeg du misforsto mitt forrige innlegg til deg. Det var aldri min mening å anklage deg for å tolke skriften på måfå, men jeg forsøkte å legge fram mitt eget bibelsyn og hvorfor jeg ikke automatisk aksepterer alternative tolkninger av Ordet. Nå må du ha en god helg! :-)
Kommentar #198

Bjarne Bugge Solvik

1 innlegg  33 kommentarer

Svar til Tolkninger

Publisert rundt 8 år siden

Kjære Marianne,

Takk.

Ja nå skal jeg ha en dusj og snart ta imot middagsgjester.

God helg!

Kommentar #199

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Om dette er kundalini linker viser oss, er det kundalini som har drevet kirken fra apostlenes dager og fram til i dag.

På nettet, youtube, finner man alle vinklinger av alt i guds rike, og man kan klippe og lime og sette sammen sitt eget univers, ut fra sitt eget (manglende) ståsted. Dette som linken viser til er ganske enkelt ett menneske som er grepet av ånden, DHÅ ligger så tungt over henne at hun knapt klarer å puste, uttaler typisk, dyp kaller på dyp, hun er overveldet av det synet hun fikk av jesus, så begynner hun å synge i ånden, og etterhvert går det over til krigstrommer.

Dette er helt A4 i forhold til hva som kom fra azusa street og har fulgt "pindsen" fram til i dag.

Kundalini, skal man le eller gråte?

Hei Odd Arne

 

 

Hvis du tror at dette er fra den Hellige Ånd. så har du et snevert syn, og innblikk i den åndelige sannhet. Med et ord så drev Jesus ut onde ånder. det enkle og i det stille opperert den Hellige Ånd, men det kom ildtunger over disiplne, og de talt i språk som man forsto selv om de talte forskjelligt. En ordens Gud har vi med og gjøre ikke en uordens Gud. Hva tror du de ufrelste som kommer på et slikt møte må tro, de blir redde. Er det hensikten å skremme mennesker. Nei i møtene skal vi ha orden, en taler i tunger en tyder, en taler profetisk.  så du må nok våkne opp Odd Arne for du har beveget deg bort i fra virkeligheten og sannheten på dette området er jeg stygt redd for.

 

MVH

RUNE

Kommentar #200

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Viktig poeng

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva tror du de ufrelste som kommer på et slikt møte må tro, de blir redde.

Fikk lyst å si at slike møter kan jo "skremme fanden på flat mark", men det er kanskje det som er meningen? :-D Fanden og de stakkars søkende som forviller seg inn.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2967 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1593 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1166 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1064 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere