Arild Holta

104    3886

Internasjonal barnevernsak skjules i Breivik-saken

Rettssaken til den internasjonalt mest kjente norske barnevernsaken, skal skjules av rettsaken mot Breivik. Disse rettssakene vil gå omtrent samtidig.

Publisert: 16. apr 2012 / 1813 visninger.

Det er ingen grunn til å tro at norsk media vil etterleve sine normer om å beskytte de svake. I barnevernsaker så er norsk media i over 95% av tilfellene underkastet barnevernets idéer og påstander om “barns beste”, og for manglende ytringsfrihet. På tvers av familienes, foreldrenes og barnas menneskerettigheter. Menneskerettigheter både i regi av FN og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men i anderledeslandet er vi jo verdensmestre og vet best?

Indiske aviser har imidlertid skrevet dusinvis av artikler om saken hvor de to indiske foreldrene ble fratatt sine barn. Det er sak i de største indiske medier. Det finnes et lass med artikler også i engelskspråklige indiske aviser og også internasjonalt i Europa, Russland, Asia, USA etc. Mens norsk media stort sett sover. Det har vært flere demonstrasjoner for familien. Den største samlet ca 6000.

Hovedbegrunnelsen for den såkalte omsorgsovertakelsen er såkalt “tilknytningsforstyrrelser”. “Tilknytningsforstyrrelse” er en ikke-vitenskapelig populær “diagnose” i barnevernsmiljøet, som normalt settes av ikke-kompetente barnevernsarbeidere.

Bakgrunnen for det jeg skriver her, er folk som har hatt direkte kontakt med foreldrene i den aktuelle saken, og med alskens fagfolk, diplomater, indiske og norske topp-politikere, de aktuelle barnas besteforeldre, etc. Samt at også barnevernsjef Gunnar Toresen har gått ut i indisk media og forsvart barnevernets opptreden. Ikke bare prinsipielt og generelt, men direkte relatert til denne saken. Hvordan det går overens med hans taushetsplikt, vet jeg ikke. Vi som jobber mot barnevernsovergrep, er imidlertid glade hver gang barnevernet letter på sløret. Det er avslørende for de som ikke vil bedras. Barnevernsarbeidere har forsvart Gunnar Toresen i media. Det har også vært henvisninger til saksdokumenter i flere utenlandske medier. Saken er altså kraftig gjennomlyst av indisk og også internasjonal media.

Her er en god oppsummering av saken, med en treffende politisk kontekst og analyse som nordmenn flest absolutt ikke vil like:

Rotten in the State of Norway
http://satadru-sen.blogspot.com/2012/03/rotten-in-state-of-norway.html
(Overskriften henspiller på Hamlet.)

Professor Marianne Haslev Skånland kommer inn på bl.a påståtte tilknytningsforstyrrelser når hun kommenterer i den indiske avisen Pravasi Today:

The curious case of ‘child protection’ in Norway
http://www.pravasitoday.com/2012/the-curious-case-of-child-protection-in-norway-2/

Indiasaken har helt typiske trekk fra barnevernsaker

1. Faktafeil
Feil i rapportene. (Husk at slike rapporter har flere forsket på.)

2. Usakligheter
Usaklige påstander som i og for seg kan være sanne. Det var slik påstandene om rasisme oppstod; barnevernets folk hengte seg opp i f.eks mating med hånd og soving i foreldresenger – typisk indisk levesett. Moren ble bl.a opplært til å mate barnet med skje. Det er en del år siden jeg for første gang hevdet barnevernet var rasistisk grunnet den prosentvis store delen av utenlandske barn som blir tatt.

3. Forandring av sakens innhold
Endring av sakens innhold når foreldrene vant i Fylkesnemnda. Slik uprofesjonell framgangsmåte går rettsvesenet nærmest systematisk på. Derfor brukes det også nærmest systematisk av barnevernet. De oppgraderer sakene og kommer med nye verre påstander om de taper. Gjerne påstander av en helt annen art enn det i utgangspunktet dreide seg om. (Professor Marianne Skånland har påpekt dette lenge til sløve og døve norske ører.)

4. Uttrekking av tid.
Barnevernet forkastet avtalen om tilbakelevering av barna, ved første mulighet. Det er en vanlig strategi i barnevernet. Resultatet er at man kan hevde tilknytning til fosterfamilien, og at det skader barnet å bli tatt tilbake. Også dette biter rettsvesenet på. Barna mister således retten til sine foreldre. Familiene knuses for alltid. Denne tilknytningsteorien bygger på en uvitenskapelig idé om at det er det samme for barn hvor de vokser opp – familiebånd betyr ikke noe. Foreldreskap er liksom nesten kun miljø. (Jrf Magne Raundalens “utredning” for regjeringen som konkluderte med å oppheve det biologiske prinsipp. I praksis har barnevernet opphevet dette, og loven skal nå tilpasses.) Dette er symptomatisk for miljødeterminismen som råder i barnevernet.

Miljødeterminisme passer sosialdemokratiets – og politiske maktmenneskers – styringskåtskap som hånd i hanske. Det gjør det “nødvendig” å gripe inn i ALT samfunnsliv for å skape et påstått bedre oppvekstmiljø. Hele samfunnet blir dermed politikk og det sivile private liv forsvinner.

5. Makten over sosiale relasjoner, fylkesnemnd og rettssaker
Barnevernet har all makt i å hindre foreldre og slekt i å treffe barna. De har all makt mht når man skal ha fylkesnemnd eller rettssaker. Foreldrene har ingen ting å si. Skal de ha opp en sak mot barnevernet, i fylkesnemnda, så er det barnevernet som ordner dette og vinkler saken som det passer DEM. I denne saken trakk barnevernet saken som skulle for retten tidligere. Uten å bry seg om foreldrenes meninger.

Til og med forbeholder de seg retten til å kreve at voksne familiemedlemmer eller slekt ikke relaterer til hverandre. Være seg om de krever skilsmisse hos foreldrene, eller at slektninger holder seg borte fra hverandre. Trusler om å ikke få treffe barna, eller om å miste dem, er grusomt effektive maktmidler.

Det kan være lurt å grunne litt på tidligere statssekretær Kjell Erik Øye (Ap) sin uttalelse overfor de som ytret seg offentlig mot barnevernet. Press dem, sa han. Det finnes kun to pressmidler å bruke: (1) Usaklige og ulovlige politianmeldelser med medfølgende avhør og eventuelle husransakelser etter “bevis” (Strider mot bl.a Grunnloven § 102). (2) Trusler om å fjerne barn eller å minske tilgangen til fjernede barn. Slike trusler er selvsagt også lovstridige, men kan skjules bak barnevernets påstander og “faglighet”. Altså sekundære begrunnelser med tvilsomt sannhetsinnhold.

I India-saken var det både krav om skilsmisse for å eventuelt gi barna tilbake til den ene parten. Videre krevde barnevernet at onkelen som kanskje skulle få barna, ikke hadde noen kontakt med foreldrene! Slik kunne barnevernet mate han med SIN informasjon uten at han fikk foreldrene sin motargumentasjon og korrigering. Slikt går naturligvis ut på å fortelle hvor fryktelig barna påstått hadde det hos foreldrene, og hvor fantastisk det bare er nå. Strategien fungerer naturligvis overfor alle som ikke grundig kjenner før og nå i barnevernsakene. Det fungerte også overfor onkelen som kom uvitende fra andre siden av kloden.

(Jeg vet om barnevernsmotstandere som er blitt rundlurt av barnevernets påstander om deres nærmeste, der det er for lite kommunikasjon i en slekt til å takle barnevernet.)

Nevnte punkter er typisk slikt som går igjen i barnevernsaker. Mona Lygre, som noen år tilbake stod i spissen for kampen for familienes selvstendige rett, skrev rett ut, at hadde man sett en barnevernsak, så hadde man sett de alle. Det er selvsagt spissformulert. Likevel, det er påfallende liten kreativitet i dette lukkede miljøet som barnevernet er. De behøver ikke gjøre seg smarte og kreative. De trenger bare tilfredsstille et støttende internt miljø. Slike forhold knuser effektivt kritisk og selvkritisk tenkning, uavhengig av hvilken institusjon som underlegges slikt. Få kan gå de skikkelig etter i sømmene, og media ignorerer sin gravende jobb, og ignorerer barnevernsofrene. Når barnevernet i tillegg har politibeskyttelse fra et overivrig politi av alt de foretar seg, er det enkelt å være konge på haugen. Til og med advokatene læres opp til at de skal holde med barnevernet, mens de slikker foreldrene opp etter ryggen og tjener penger på dem.

Makt korrumperer som kjent. All makt korrumperer totalt. Vi har ikke et barnevern i Norge lengre. Om dette som vokste ut av taterforfølgelse, lobotomering og sterilisering noen ganger har vært det. Mange er skyld i uverdigheten og overgrepssituasjonen. Mest vår sovende media.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Veldig flott at du belyser dette nå i disse AABreivik tider. At barnevernet klarte å få rettsaken just på samme tiden som ABBreivik rett er bare ren utspekulering og redsel for fokus fra media på saken.Slik kamuflere din sin ondskap mot den Indiske familien som fikk så mye media fokus. Noe som var en plage for barnevernet.

Og det er kjempebra at Indiske aviser og mang flere land skriver om barnebortføringsaken gjort av det påståtte barnevernet i Norge.

ja du slette min tid for et land det er blitt.

Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg forblir urokket i min oppfatning at konspirasjonsteorier er noe myndighetene har funnet på for at vi skal styre vår oppmerksomhet bort fra det som teller for dem.

Svar
Kommentar #3

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Vel... Teorien her er at de som jobber i lederposisjoner har strategiske evner. Den kanskje mest fremtredende barnevernslederen i Norge (Leder av Norsk barnevernlederorganisasjon, NOBO) ser at barnevernet blir svertet internasjonalt, og tar konsekvensene av det.

Mer avansert er det ikke.

Vi som kjenner dokumentasjonen for at barnevernet ikke fungerer, reagerer på dette.

De som tror på barnevernet vil synes det er en flott idé å hindre at barnevernet blir svertet.

Bruken av begrepet "konspirasjonsteori" er uredelig debatt-teknikk. (Repitisjon:) Skjønner du ikke hvorfor, så kan du lese om det på Wikipedia under "tankefeil". Jeg skriver selvsagt ikke dette for å opplyse deg. Hadde du villet bli opplyst, så hadde du fått med deg dette for lenge siden, da jeg har skrevet det så mange ganger før. Debattformen din er fusk. Du virker intelligent nok til å forstå det. Likevel bryr du deg ikke. Trist.

Prøv deg heller på å tilbakevise påstander enn å drive hersketeknikk med å bygge fordummende asossiasjoner overfor meninger og fakta du ikke liker.

Svar
Kommentar #4

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Når?

Publisert nesten 6 år siden

Hei!

De tilfeller med barnevernsaker jeg kjenner til har barnevernet vært for sene og lite håndfaste ved inngripen. Hvordan skal man balansere for mye og for lite?

Svar
Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

De tilfeller med barnevernsaker jeg kjenner til har barnevernet vært for sene og lite håndfaste ved inngripen. Hvordan skal man balansere for mye og for lite?

Husker jeg rett var det vel i morgen rettsaken startet. Kan huske feil, at det var senere i uken...

Hvordan vet du at barnevernet har vert for sene og lite håndfaste? Hvordan gjør du en slik vurdering? Kjenner du prognosene barna hadde i den biologiske familien, kontra de prognoser de får under barnevernet?

Jeg er ikke ute etter å balansere,

1. men at mennesker er uskyldig til det motsatte er bevist.

2. at familien er en enhet, slik hele historien viser, slik antropologien viser (spesielt mht mødre og barn), slik evolusjonspsykologien og evolusjonssosiologien hevder. Og slik menneskerettighetene i Europa og FN har hevdet til nå. Når Norge går imot alt, unntatt nymotens idéer om at familie ikke er viktig, så er det en viss sjanse for at Norge har gått seg ideologisk vill!

3. Forskningen viser at barn sine prognoser er verre i barnevernet enn i de familiene som barn plukkes ut av. Da er det åpenbart noe galt. Inkludert noe alvorlig galt med den propagandaen som du - trolig ubevisst - gjenntar. Forskningen er i Norden utført av systemforsvarere med stor tro på barnevernet. I ettertid strever de med å bortforklare egne forskningsresultat. Innenfor forskning snakkes det om "bias", som handler om hvordan man påvirker forskning og informasjon bl.a gjennom forutinntatthet. Innen forskning og filosofi snakker man om "paradigme" - et nytt paradigme - når de gamle begrep og forestillinger blir knust av ny forskning og ny tenkning. Det er det som skjer med barnevernet.

Svar
Kommentar #6

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

God artikkel!

Publisert nesten 6 år siden

Slik har de drevet på lenge. De passer på at det foregår noe stort som fatter medias interesse, slik at deres fokus da ikke kommer på noe annet viktig.

Men saken har en annen side også: Norge har vært et foregangsland i kritikken av det omfattende barnearbeidet i India. Sånt sett benytter kanskje indias myndigheter muligheten til å si "takk for sist" som en hevnaksjon for "vår" kritikk av barnearbeidet der...

Men allikevel skal en ikke bruke det siste argumentet her til å kneble realiteten i selve saken, for vi skal jo ikke la et slikt argument vinne frem, men se på saken slik den fortoner seg

Svar
Kommentar #7

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Propeganda?

Publisert nesten 6 år siden

Takk for svar. Jeg gjentar ikke propeganda, jeg har sett det selv. De tilfeller jeg har sett gjelder barn som har levd lenge i hjem med rus og omsorgsvikt. Jeg har også sett det gått begge veier med barn som har vokst opp hos nye omsorgs personer. Spørmålet man stiller seg når det går dårlig er om det er omplasseringen som har skadet barnet, eller den sene inngripen?

Jeg er fullstendig enig i dine punkter 1 og 2, resultatet i forskningen punkt 3 kjenner jeg til, men har ingen kjennskap til kvaliteten på forskningen.

Prognoser for barn som lever med rus og vold kjenner jeg ikke til, men instinktet mitt som legmann og far, er å ta barnet ut av situasjonen.

Svar
Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sitat: Jeg gjentar ikke propeganda, jeg har sett det selv.

Måten vi mennesker tolker det vi ser, er ikke tilfeldig. De argumentene som vi får mest av påvirker dette. Det er veldig vanskelig å unngå det. Nøkkelen ligger i forståelsen av empiri, og det å kunne skille overbevisningen fra dette. Og jeg hevder ikke at den nøkkelen er enkel å bruke. Det tar år av livet å lære dette, om man ikke arbeider veldig intenst med det.

Sitat: De tilfeller jeg har sett gjelder barn som har levd lenge i hjem med rus og omsorgsvikt.

Noen mennesker trenger støtte. Naturen gjør dette på sin måte. Barnevernet på en motstridende måte.

Sitat: Jeg har også sett det gått begge veier med barn som har vokst opp hos nye omsorgs personer.

Statistikken er fryktelig. På individnivå vil man selvsagt se mye forskjellig.

Sitat: Spørmålet man stiller seg når det går dårlig er om det er omplasseringen som har skadet barnet, eller den sene inngripen?

Man har tre alternativ:
1. Sen inngripen
2. Tidlig -
3. Ingen -

Nr 3 har best prognoser på gruppenivå. Da er det noe veldig galt med barnevernet.

Sitat: har ingen kjennskap til kvaliteten på forskningen.

Den danske forskningen var av barnevernets forsvarere, på over 6000 barnevernsbarn. Den svenske var på 600, også av barnevernsforsvarer. Forskning i Norge er normalt også av systemets forsvarere. Stort sett helt uten folk som kan gå forskningen nærmere i sømmene. Da er det vel mest realistisk å tro at det går i barnevernets favør?!

Dette skrev de danske forskerne:

"Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet."

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier...

Dette sier vel det meste med tanke på at vi systematisk utvider barnevernet?!

Sitat: men instinktet mitt som legmann og far, er å ta barnet ut av situasjonen.

Problemet her er at instinktene våre er knyttet til egen biologisk familie. Når vi praktiserer dem på andre familier, så blir det overgrep overfor privatliv og deres instinkter for sin familie. Det er dette som kalles slektskapsseleksjon, som også vi mennesker langt på vei er underlagt. Vi er så mye mye dyktigere til vårt eget, enn i å styre, elske, være konstruktiv etc i andres familier. Tidsperspektivet for å lære dette er på flere generasjoner. Altså klarer vi ikke å lære det uten å ty til korrekt bruk av statistikk/forskning.

Svar
Kommentar #9

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Snørr og barter

Publisert nesten 6 år siden

Det gikk ikke så bra med denne tråden Holta. Når jeg nevner det er det fordi jeg ser at dine kommentarer også ellers sauses inn med relevans til barnevern enten det er smørmangelen eller terrordrapssaker. Det er en tid og et sted for alt under himmelen. I den gode saks tjeneste kan det være greit å vite når man skal kjøre bulldozer eller vente på grønt lys. Inntoning mot samfunnet er bra. Forståelse for hvordan det funker, når det er riktig å gjøre hva, når det vil virke å ta opp sine hjertesaker.

Hvis hensikten er å nå frem handler det om å gjøre de riktige prioriteringer når det er størst etterspørsel etter dem. Når alle er opptatt med sitt kan det være bedre å vente til de har tid å avse.

Svar
Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Forståelse for hvordan det funker, når det er riktig å gjøre hva, når det vil virke å ta opp sine hjertesaker.

Du har ikke fått med deg at nettsiden jeg driver i perioder har vert verdens største mot familieovergrep. De finnes i mange land, og flere av dem i Norge. Videre at "causen" "Fjern overgriperen, ikke barnet!" er verdens største av mange hundre lignende grupper knyttet til Facebook.

Andre grupper drives av foreninger, jurister, samfunnsvitere og alle mulige. Jeg gjør det da ikke så veldig dårlig i denne konkurransen. :-p

Har du ikke noe annet å komme med enn sure oppstøt i hver eneste debatt om barnevern? :-D

Kanskje det er samvittigheten som tynger? Jeg tror jeg skjønner du har en del å forsvare? Har du tatt barnevernets faglighet for god fisk og gjort deg delaktig?

Uansett hva det måtte være - det hadde vert fint om du hadde noe relatert til sak i barnevernsdebattene mine? Jeg kan ikke huske å ha sett noe slikt, i vertfall ikke bassert på fakta, forskning eller statistikk. Uansett hvor dårlig forskningen eller statistikken måtte være. Noe må du vel ha, siden du på død og liv skal diskutere?!

Svar
Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Her er forresten en liste over begrunnelser brukt i barnevernet, samlet av Marianne H Skånland:

http://www.mhskanland.net/page10/page122/page122.html

- - -

Denne saken er svensk, men de har samme forhold i Norge:

The Russian Refugee Case

http://nkmr.org/english/the_russian_refugee_case.htm

- - -

Sverre Kvilhaug er vel den som i Norge grundigst har satt seg inn i forskningen rundt adskillelse foreldre og barn. Her er en artikkel av han:

Atskillelse barn og foreldre  – det fortidde traume?

http://www.barnasrett.no/sverre_kvilhaug/det_fortidde_traume.htm

(Denne siden er midlertidig nede.)

- - -

Her har samme person skrevet Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tidlig atskillelse fra mor og langtidsutvikling av sykdommer

http://tidsskriftet.no/article/1491736

Svar
Kommentar #12

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Du etterlyser at jeg skal fortelle en historie om mitt forhold til barnevern. Det vil ikke skje. Jeg bærer på et ansvar for å ikke skade noen, og kan ikke fortelle det jeg vet på det personlige plan.

BVL er en del av det norske lovverk. Dagens utgave gikk et skritt lenger da den kom mht å ivareta barnets forhold, dvs fokus ble flyttet fra voksen til barn. Dette er omdiskutert fordi du nok har en del meningsfeller som sier at familien skal vernes for en hver pris.

Familien er samfunnets minste nucleus og svært viktig. I de fleste familier går det bra. Dessverre er det slik at i noen familier går det ikke bra. Da gir BVL en rett til å ta barnet bort fra familien. Dette er det ingen automatikk i da det først skjer etter lange forberedelser gjennom forsøk på å iverksette tiltak for å se om familien kan repareres eller om forholdene kan gå seg til. I sin ytterste konsekvens vil barnet kunne omplasseres, men vanligvis har det skjedd mye på begge sider av bordet før dette skjer.

Når først situasjonen oppstår er jeg på barnets side. Barnet er den svake. Intensjonen er at man over tid kan reparere barnets forhold. Jeg vet at dette ikke skjer over natten, og jeg vet at det er forbedringspotensiale på flere hold.

Samtidig er det slik at barnets beskyttelsesbehov er rettet mot foreldre eller foresatte. Det er som regel disse som har forsømt seg. Jeg forstår deg slik at dette begrepet er deg fullstendig fremmed. Her er vi ved kjernen i det jeg har reagert på ved dine skriverier. At du har støttespillere er ikke til å undres over da det finnes fler som har opplevet opprivende scener. Men innimellom alle disse scenene er det også gode historier. Når ikke det gode kommer frem kan det tenkes flere årsaker til det slik som psykisk belastning hos de berørte, skader hos barna, lojalitetskonflikter etc. Du har en totalt endimensjonal måte å fremstille dette på hvor du ikke ser - rpt DU IKKE SER - det svake barnets situasjon, men kun den relativt sett sterkere voksne som utøver noen form for omsorgssvikt overfor barnet. Dette er et skjevt fokus jeg har tillatt meg å påtale ved flere anledninger.

Akkurat i dag ville jeg bare vennlig påpeke at du valgte feil tidspunkt for å fremme en barnevernssak fra India.

Jeg har ingen illusjon om å komme til enighet med deg rundt dette og følger ikke tråden videre, men jeg kan komme til å påtale det når samme problemstilling igjen kommer opp om et par dager i en ny tråd.

 

Svar
Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sitat: Du etterlyser at jeg skal fortelle en historie om mitt forhold til barnevern. Det vil ikke skje. Jeg bærer på et ansvar for å ikke skade noen, og kan ikke fortelle det jeg vet på det personlige plan.

Underlig hvordan du klarer å vri på alt!

Så langt jeg har oppfattet deg så har du vert med noe i "styre og stell"... Det private er meg ukjent.

Sitat: Dette er omdiskutert fordi du nok har en del meningsfeller som sier at familien skal vernes for en hver pris.

Jeg har aldri hørt noen gå så langt. Men vi sier at man skal fjerne overgriperen, ikke barnet, og at man skal bruke slekt i den grad det er mulig. Videre at man skal ha skikkelige beviser, ikke psyko-babbel. Etc.

Reell bevisbar skade mot barn er det da ingen som forsvarer, som jeg kjenner til.

Sitat: Dessverre er det slik at i noen familier går det ikke bra. Da gir BVL en rett til å ta barnet bort fra familien. Dette er det ingen automatikk i da det først skjer etter lange forberedelser gjennom forsøk på å iverksette tiltak for å se om familien kan repareres eller om forholdene kan gå seg til.

Du har ikke fått med deg de mange ulovlige akuttvedtakene. Heller ikke at man bygger sakene på sandgrunn.

Siden barna får det verre av å bli fjernet fra familiene, så må åpenbart noe være galt. Viser til forskningen jeg har gjenntatt i debatt etter debatt, og som ingen har tilbakevist.

Sitat: Når først situasjonen oppstår er jeg på barnets side. Barnet er den svake.

Om det er barnet det handler om, hvorfor lytter ikke barnevernet til barnet, og hvorfor får vi ikke reelle dommeravhør av barna? Barna flytter man jo hit og dit etter hvem som kan tjene på dem, og etter idologi, moralisme og synsing. Slikt sikrer ikke barn.

Sitat: Det er som regel disse [foreldrene] som har forsømt seg.

Nei. Utilstrekkelighet finnes det. Istedenfor å bruke over en million kroner i året på å ta barn fra foreldrene, så kan man for det første dokumentere skikkelig at utilstrekkeligheten er der. For det andre så kan man bruke den millionen til å hjelpe til med praktisk arbeid og annet som behøves. Hvorfor hjelper ikke barnevernet trengende foreldre, men observerer påstått utilstrekkelighet for så å ta barna fra foreldrene? Er det ikke bedre med husmorvikar eller annet?

Sitat: DU IKKE SER - det svake barnets situasjon, men kun den relativt sett sterkere voksne som utøver noen form for omsorgssvikt overfor barnet.

Tull. Jeg ser barnet som terroriseres av barnevernet og som lengter seg syk etter foreldrene, og som mister moralsk opplæring fordi slik er mye biologisk betinget å motta fra biologiske foreldre. Jeg ser barn som ødelgges av makten grunnet forskrudde ideologier, ideer, og maktmennesker som kynisk skjuler seg bak påstander om barnas beste, mens de er blottet for den empatien som kreves for å nærme seg dette. De gidder ikke en gang å snakke med barnea, og kan umulig være opptatte av barn. Jeg ser barneselvmord fordi barna mister alt håp om å få se sine kjære igjen, mens de forflyttes som pakkepost mellom fosterhjem og institusjoner. Ikke rart de ender opp som kriminelle og rusmisbrukere! Jeg hadde sikkert blitt voldelig om jeg hadde fått en slik behandling i tenåra, og mistet totalt retten til egne valg, og blitt sendt hit og dit, uten å ha blitt spurt. Da hadde jeg sagt NEI! Så hadde politiet kommet og galskapen hadde vert i gang. Etter å ha blitt taklet knallhardt av politiet, og kastet på glattcelle noen ganger, så hadde nok hatet vert stort nok til å gjøre både det ene og andre. Jeg hadde følt meg som en slave og sammelignet meg med rollefigurer i filmen "Roots", som var så populær tidlig på 80-tallet.

Sitat: Akkurat i dag ville jeg bare vennlig påpeke at du valgte feil tidspunkt for å fremme en barnevernssak fra India.

Tidspunktet var timet, og bevisst valgt. Dette demonstrer - på kort og lang sikt - det falske spillet i Norges barnefjernshovedstad, Stavanger. At meningsmotstandere kommer med "gode" råd, tar jeg som oftest med en stor klype salt.

Men det skal bli spennende å følge saken videre. Mine tanker - i denne saken - går mest til barnas mor som har fått oppleve den torturen norske sosialmyndigheter er. Det må de være i et land som avskaffer biologisk slektskap så langt de kan og som slippes løs på familier i skjulte prosesser.

Svar
Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.


Tull. Jeg ser barnet som terroriseres av barnevernet og som lengter seg syk etter foreldrene, og som mister moralsk opplæring fordi slik er mye biologisk betinget å motta fra biologiske foreldre. Jeg ser barn som ødelgges av makten grunnet forskrudde ideologier, ideer, og maktmennesker som kynisk skjuler seg bak påstander om barnas beste, mens de er blottet for den empatien som kreves for å nærme seg dette. De gidder ikke en gang å snakke med barnea, og kan umulig være opptatte av barn. Jeg ser barneselvmord fordi barna mister alt håp om å få se sine kjære igjen, mens de forflyttes som pakkepost mellom fosterhjem og institusjoner. Ikke rart de ender opp som kriminelle og rusmisbrukere! Jeg hadde sikkert blitt voldelig om jeg hadde fått en slik behandling i tenåra, og mistet totalt retten til egne valg, og blitt sendt hit og dit, uten å ha blitt spurt. Da hadde jeg sagt NEI! Så hadde politiet kommet og galskapen hadde vert i gang. Etter å ha blitt taklet knallhardt av politiet, og kastet på glattcelle noen ganger, så hadde nok hatet vert stort nok til å gjøre både det ene og andre. Jeg hadde følt meg som en slave og sammelignet meg med rollefigurer i filmen "Roots", som var så populær tidlig på 80-tallet.

Barn er på rømmen hele tiden i fra det såkalte barnevernets påståtte omsorg.

Det er også mange barn som er voksen i dag og kommet meget godt i fra det å vokse opp hjem som barnevernet kaster seg over i dag som hauken. Og har mange ganger tenkt tanken åssen skulle disse som har klart seg så bra ville taklet om de faktisk hadde blitt henta av barnevernet da de var små. Meget mulig de hadde fått et langt vanskeligere liv. statistikken tyder på at det går værre med barnevernesbarna.

Svar
Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Telenor løste saken

Publisert over 5 år siden

I vertfall trolig indirekte. Det som teller er nok "viktige" saker som forretningsinteresser og penger i utlandet. Ganske avslørende er denne uttalelsen:

– Kommunalt barnevern kan ikke vurdere norske handelsinteresser når vi sitter og vurderer situasjonen for barn, sier avdelingsleder i Stavangers barnevern Sigrun Madland til NRK Migrapolis.

I det minste har opposisjonspolitikerne i India brukt Telenor og handelsinteresser som brekkjern i saken.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.8055160

Avisen skriver også:

– Det er saker som kommer fra Polen, Tyrkia og India, og ikke minst fra Russland der de har begynt å mene at norske myndigheter tar seg altfor store friheter i familier der det er russiske borgere. Dette er bare begynnelsen, sier Hjermann.

For en gangs skyld har Hjermann rett. Det kommer mer. Andre land sitter ikke bare og ser på at Hjermanns menings meningsfeller gir blaffen i FNs anbefalinger og de europeiske menneskerettighetene, eller sine lands tro på naturligt familieliv. Norge lager lidelse.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
2 minutter siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
3 minutter siden / 476 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
13 minutter siden / 476 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
17 minutter siden / 476 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
18 minutter siden / 437 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1670 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
40 minutter siden / 476 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1670 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 437 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 551 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 476 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1670 visninger
Les flere