Arne D. Danielsen

295    5446

Jeg er ikke interessert

En voldsom begivenhet står for døren. Drapsmannen fra 22. juli skal stilles for retten.

Publisert: 16. apr 2012 / 1703 visninger.

Det hevdes at mye vil avhenge av om Breivik i retten kjennes tilregnelig eller ikke. Dette gjelder ikke kun det rettslige og selve dommen, men noen mener at det også har betydning for hvordan vi i ettertid forholder oss til det grusomme skjedde.

Når det gjelder de to grundige undersøkelsene om tilregnelighet, altså om det var snakk om et sykt sinn eller ikke, ble de to rapportene irrelevante samme dag som den siste av dem ble lagt fra. Da beviste Breivik, helt på egenhånd og uten at noen psykiater hadde behøvd å undersøke ham, at han er fullstendig utenfor enhver normal rammeda han uttalte at det eneste han angrer er at han ikke fikk gjort mer skade, underforstått fikk tatt flere liv.

Hvis noen etter dette, spesialister eller andre, hevder at han ikke har et sykt sinn, så kan vi andre slå fast at psykiatriens forunderlige logikk ikke er noe for hvermannsen. Hendelsene den 22. juli fjor må, slik jeg ser det, uten enhver tvil og absolutt være et produkt av "et sykt sinns irrasjonalitet" som Erling Rimehaug nevner i sitt innlegg "Prosess til forsoning?"

Vi er alle enige om at det er viktig at vi forsoner oss med det som hendte, men ikke ved å analysere motiv og finlese juss. Det er dypest sett irrelevant i denne saken – nettopp fordi det som hendte var et produkt av "et sykt sinns irrasjonalitet." Det vi skal forsone oss med, slik jeg ser det, er vår egen sorg – og intet mere. Alt annet er å komplisere og å gjøre ting vanskeligere enn det de egentlig er. Det å komplisere noe som er vanskelig fra før er ikke det noen av oss trenger – og da langt mindre de som er sterkest berørt.

Forøvrig, for egen del tror jeg at jeg deler oppfatning med mange, muligens et flertall og kanskje en klar majoritet i folket, når jeg erkjenner at jeg har et likegyldig i forhold til det som skal skje i Oslo Tinghus de nesten ti ukene. Vi er (naturlig nok) blitt overforet på tragedien de siste åtte-ni månedene. De fleste av oss greier ikke å ta inn mer. TV-kanalene annonserer at de skal dekke begivenhetene fra morgen til kveld og gi grundige analyser underveis. Jeg er ikke interessert.

Rettsaken endrer ingenting. Alt vi vet fra før og mer til vil bli lagt frem, og Breivik vil bli erklært skyldig – men først etter ti lange uker. Bortsett fra at dette er i henhold til gode rettslige prinsipper, er det samtidig å trekke nasjonen etter håret gjennom ildsjøen. Det vil pressen sørge for ved at saken trolig vil bli dekket på en overveldende måte og at det i tillegg er opprettet "TV-rettsaler" over hele landet. Her skal åpenbart ingen slippe unna.

Fra et annet perspektiv enn det rettslige, kan vi slå fast at dette fortjener vi ikke. Jeg forstår jo at vi må gjennomføre rettssaken, men vi kan heldigvis trekke oss tilbake og la begivenhetene gå sin gang uten at vi bryr oss. Det er lov å stille seg likegyldig til Breivik og hans høyst forutsigbare dom og framtid som dømt drapsmann uten at vi er likegyldige det som skjedde den 22. juli 2011

Jeg har naturligvis sterk sympati for ofrene og de pårørende. Hvis dette kan hjelpe dem, så respekterer jeg det. Da gir det meningen, men for egen del...

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

WORD!

Publisert nesten 6 år siden

Det ser ut som mange virkelig har tiltet over Rettssaken. Det letes etter vinkler og forklaringer i en uendelig strøm.

Ser man det historiske i forholdet mellom handlingen i seg selv og rettssaken er det handlingen som huskes. Rettssakene har forblitt en parentes.

Skyld/tilregnelighet, det er det eneste som er av reell interesse for meg. Det tar 10 uker før vi kommer dit. En trist og tung byrde for de etterlatte og berørte. Men vi må jo gjennom det.

Svar
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Trist men sant.

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er lov å stille seg likegyldig til Breivik og hans høyst forutsigbare dom og framtid som dømt drapsmann uten at vi er likegyldige det som skjedde den 22. juli 2011

Jeg har naturligvis sterk sympati for ofrene og de pårørende. Hvis dette kan hjelpe dem, så respekterer jeg det. Da gir det meningen, men for egen del...

Pressens enorme informasjonflom etter 22 juli har gjort oss mer eller mindre likgyldige til sakens kjærnen.  Drap på en mengde flott ungdom og vonde minner for de som overlevde som de vil bære med seg resten av livet. 

De pårørende har en grav å gå til - men de overlevene har bare en pute å gråte i for resten av livet.  Det at pressen stadig minner de overlevende om denne tragiske hendelsen gjør vondt også for oss som ikke var der når bomben smalt eller skuddene falt.

Men som en brutal sammenligning er det like mange "fosterdrap" daglig på norske sykehus som A.B.B drepte denne forferdelige dagen , men det er en "sannhet" vi nå har blitt imun for på grunn av samme type informasjonsflom gjennom media for en tid siden.

Svar
Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2442 kommentarer

Spørsmålet om tilregnelighet

Publisert nesten 6 år siden

eller ikke skulle selvfølgelig vært avgjort FØR rettssaken overhodet startet. Hvis han er strafferettslig utilregnelig, er han heller ikke skikket til å framstilles for retten. I stedet er det lagt opp til at dette spørsmålet først skal avgjøres til slutt.

En besynderlig saksbehandling som ikke er egnet til å styrke min tillit til det norske rettsvesenet.. 

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Å lukke rettsaken ute av eget liv, kan

Jeg lukker ikke ute, men jeg forsøker å skille vesentlig fra uvesentlig i en sak som ikke direkte angår meg men som jeg får servert i overdoser jeg for egen del ikke trenger. Som samfunnsinteressert er jeg naturligvis oppmerksom og våken på det som skjer, men det er grenser for hvor mye mer jeg vil ta inn. Jeg vil ha essensen og dommen.

Ungdommene har fått veldig sterk oppmerksomhet. I regjeringskontorene sitter mange fler traumatiserte enn ungdommene. De er voksne og har bedre forutsetninger for å håndtere sorgprosessen og sine egne traumer enn de unge. Det har vært en skjevrapportering til fordel for(?) ungdommene. Jeg finner det naturlig at det er slik. Om jeg skulle vise til et ankepunkt er det før nevnte søking etter "vinklinger" for å finne stadig nye sider ved ungdommenes traumatisering.

Selv kjenner jeg til en side ved Utøya-tragedien som ikke er kommet frem i media og som ikke kan komme frem før de som er rammet av nettopp denne siden ved saken selv er moden for å fortelle om det. Det er en enda mer grusom side som ikke er rapportert noe sted. De sorgtunge repetisjonsøvelsene er derfor blitt én for mye. Nok ble nok for noen uker siden og nå har det vært ekstra intenst. Det later til at flere debattanter her på VD også har direkte tiltet i sin trang til å fatte.

For meg er det ikke mer å fatte tror jeg før dommen foreligger. Hvilket jeg ser frem til.

Svar
Kommentar #5

Svein Volle

4 innlegg  8 kommentarer

Eg tar pause!

Publisert nesten 6 år siden

Arne D Danielsen konkluderer etter eit fornuftig innlegg med noko som eg veit mange av oss kjenner på: nok er nok! Hadde ikkje eit ukjent tal journalistar dag etter dag, veke etter veke i fleire månader i alle medium snutt steinar og funne stadig nye vinklar og tilgrensande saker, kunne vi kanskje tolt meir no. No skal vi altså få alle detaljar på bordet. Dobbel og tredobbel porsjon. 22.juli var heilt rystande forferdeleg, det er det ikkje tvil om! Men etter det den tid har den norske nasjonen med eit hundretals journalistar i spissen gått over til å dyrke si eiga tragedie. Ingen er så uthaldande i det som vi. Ingen har så stor sorg som vi. Ingen er så flinke som vi til å takle store katastrofer som statsministeren vår og "vi" (rosetoget!). I alle fall ikkje amerikanarane, og vi gløymer gjerne at den 11.september vart 3000 menneske drepne, og eit par nokså store bygningar rasa saman. Men ingen ting kan og bør samanliknast med det som "vi" opplevde (med "vi" meiner eg her sjølvsagt alle oss som ikkje vart direkte eller meir indirekte berørte). Ustanselege terroraksjonar og stadige krigar i resten av verda er sjølvsagt ikkje så ille som det "vi" opplevde. Syria får mindre plass i Dagsnytt atten og Debatten enn sprikande rettspsykiatarar. Verst er det visst når ein samanliknar med Israel og dei ustanselege bombeaksjonane dei opplevde før muren vart bygd. For dei fortente det! Det gjorde ikkje "vi"! osv. osv. Det ser ut som heile det norske folk må "bearbeide" si store sorg på denne måten. Og eg vil ikkje setje meg til doms over dei som verkeleg treng det, men alle oss andre: kva motiv har vi for å bade oss i alle detaljar.  Treng vi tragediar for å kjenne oss gode? Kvifor må vi ha Titanic-soga på nytt hundre år etter?

No er Sirkus Breivik for alvor i gang i alle medium, og eg har berre eitt ynske: La rettssaka gå sin rette gang utan dette overdrivne journalistiske hysteriet. La Breivik få si rettmessige straff, det er gitt at det må bli livsvarig. - Men sjølv tar eg så godt eg kan pause frå det norske mediasamfunnet til det verste er over. Eg vil ikkje dyrke mi eiga vesle sorg. Eg er ikkje interessert i å misse perspektivet på verda elles -

Svar
Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Et testamente for all fremtid

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig, for egen del tror jeg at jeg deler oppfatning med mange, muligens et flertall og kanskje en klar majoritet i folket, når jeg erkjenner at jeg har et likegyldig i forhold til det som skal skje i Oslo Tinghus de nesten ti ukene.

Jeg skal ikke begi meg inn på å kritisere siterte eller innlegget forøvrig, men nøye meg med å fastslå at hele prosessen rundt Breivik-saken ikke mest handler om oss, nå, men om ettertid og fremtid. Historisk sett, for fremtidige generasjoner, er det kritisk avgjørende at vi, her, nå, vil ha foretatt oss alt i vår makt i nettopp disse tider omkring nettopp denne sak. For i ettertid kan vi ikke endre hva vi gjør nå.

Det er et vondt testamente vi skal gi videre, men det er og forblir likefullt et testamente for all fremtid, fra oss til fremtiden. Derfor bør vi, efter min mening, vise all mulig interesse og engasjere oss.

Svar
Kommentar #7

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Vi sier vi alle er lei, kikkermentalitet eller ei.

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har selvsagt forståelse for at Danielsen m.fler synes at dette begynner å bli utmattende. Samtidig så kommer vi ikke unna at det nok egentlig blant folk flest er større interesse rundt denne saken enn man vil innrømme. Hadde det ikke vært det så ville vel avisene hatt en nedgang i solgte aviser, og Dax 18 ville vel ikke blitt sett like mye.

Det er forøvrig verdt å merke seg at kun 5% av alle de som leser dagbladet.no benytter seg av de såkalte 22/7-sensurknappen, som fjerner alle detaljer rundt rettsaken. Da synes jeg det sier noe om den skjulte kikkermentaliteten til alle de som på galluppen sa de var lei av hele saken...

Svar
Kommentar #8

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Det

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Men som en brutal sammenligning er det like mange "fosterdrap" daglig på norske sykehus som A.B.B drepte denne forferdelige dagen , men det er en "sannhet" vi nå har blitt imun for på grunn av samme type informasjonsflom gjennom media for en tid siden.

Har du helt rett i.   Et stort tankekors.

Svar
Kommentar #9

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg innrømmer det gjerne. Det var som å bli suget inn i en malstrøm. Det var ikke til å stå i mot. Først noen forsiktige nyheter på text-tv, så ble det muntlige nyheter og til sist også Dagsrevyen. Vel, nå gadd jeg ikke mer i dag, og må samle større resistens til i morgen. Det som KAN tenkes å være interessant er Breiviks forklaring, men i så fall får det forsøksvis være over. Ingen tvil; det ER interessant stoff for den som er opptatt av samfunnet, men det er så dramatisk og altoppslukende at det bør ligge en avgrensning for også å få fokusert på noe annet.

Svar
Kommentar #10

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Du har rett, Haug

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Historisk sett, for fremtidige generasjoner, er det kritisk avgjørende at vi, her, nå, vil ha foretatt oss alt i vår makt i nettopp disse tider omkring nettopp denne sak. For i ettertid kan vi ikke endre hva vi gjør nå.

Rettsaken er den viktigste siden de største og viktigste oppgjørene i 1945 og 1946. Den må gjennomføres så grundig og så korrekt som overhodet mulig. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene. Og, som du skriver, vi må avlevere det hele, det beste vi greier å prestere i dagens rettssamfunn, til ettertiden.

Det er konklusjonen vi er uenige i. Du mener at det er en plikt, i lys av ovennevnte – hvis jeg forstår deg rett, at hver og en av oss må følge med på det som skjer i rettssalen. Det er en logikk jeg ikke greier å følge. Jeg ser ikke sammenhengen. Det mener jeg er for mye å legge på hver og en av oss. Vi vil få resultatet. Det interesserer. Det leser vi i tillit til at alt er foregått på den mest forsvarlige og korrekte måten.

En slik tilnærming må naturligvis ikke forveksles med likegyldighet.

 

Svar
Kommentar #11

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Men som en brutal sammenligning er det like mange "fosterdrap" daglig på norske sykehus som A.B.B drepte denne forferdelige dagen , men det er en "sannhet" vi nå har blitt imun for på grunn av samme type informasjonsflom gjennom media for en tid siden.

Man kan jo og tenke over hvor mange som tar sitt eget liv som følge av barnevernets ingrep i hjemmer til folk. mange barn tar livet sitt i barnevernets omsorg. Og mange foreldre tar sitt liv etter bv inngrep.Og barna får ikke et bedre liv.å drive å ødelelgge familier er fælt. Regjeringen burde skamme seg.

Tenke seg at barnevernet kommer i hjememr til folk med væpnet politi for å ta barna, folk har og fått rettet våpnet mot seg i bv saker av politi. Det er jo en trussel om:Gjør som vi sier eller vi dreper.

Det er jo uten tvil nok mye galskap i sammfunnet som skulle vært ryddet opp i.

Hva gjelder abort som du tar opp vil jeg ikke komentere her nå. Men legger til som du at det var en brutal sammeligning.

Barnevernet som er blitt en kjempemakt i Norge er derimot grovere  enn grov og kan meget godt sammenlignes.

Svar
Kommentar #12

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er lov å stille seg likegyldig til Breivik og hans høyst forutsigbare dom og framtid som dømt drapsmann uten at vi er likegyldige det som skjedde den 22. juli 2011

Selvfølgelig Arne

Gjør som du vil med god samvittighet. :-)

I morgen møter jeg på tinghuset. Har fått plass i publikum rommet. :-)

Svar
Kommentar #13

Jon Klouman

0 innlegg  27 kommentarer

Enig

Publisert nesten 6 år siden

I at mediene er for fulle av rettsaken. Kan ikke slå på TV, lese en avis eller åpne en nettavis uten at det er fullt av det.  Blir i overkant for min del. Så jeg kommer til å holde meg mer unna mediene de neste ukene enn jeg pleier.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 925 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 925 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
31 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
33 minutter siden / 1269 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
40 minutter siden / 1269 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1269 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 90 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1269 visninger
Les flere