Rune Staven

401    12014

Katolisisme og vranglære

Publisert: 15. apr 2012 / 12277 visninger.

Hei

 

 

Vi har alle et ansvar men ikke alle forstår eller tar det ansvaret. som er gitt oss, for å stoppe ugresset til å spre seg, må man bruke røsten.

 

 

Dette innlegget jeg fant er viktig. For mange går i den tro at det er greit å leve i et kirkesamfunn bare man tror på Gud.

Katolisisme og vranglære Her ser vi på noen av de falske læresetningene i den Katolske Kirke, og hva Bibelen har å si om dem. Bilde fra vatikanet Bilde fra vatikanet Å avsløre og å advare mot vranglære mener jeg er alle kristnes plikt. Gjør man ikke det er man indirekte ansvarlig for at vranglæren spres. Toleranse er veldig in for tiden, og i fare for å bli stemplet som intolerant og fanatisk er det svært mange som bare unngår dette temaet. Men her kommer altså en innføring i hva den Katolske Kirkes lære sier, og hvorfor det er feil.


Den katolske kirkens vranglære:

Skjærsilden:

Den katolske kirken lærer ikke om helvete som et reellt alternativ. Dit kommer man bare hvis man har fryktelig lyst. Ellers får man muligheten til å gjennomgå det de kaller "skjærsilden" Før var dette i bokstavelig betydning en ild, men hvis du hadde penger kunne du kjøpe deg fri fra den. Nå er også dette byttet ut med en slags abstrakt "rensende tilstand". Det sies lite om hvordan det foregår der, men det skal visst ikke være så fryktelig ille.

Læren om skjærsilden er i hovedsak basert på to skriftsteder i Bibelen. Det ene er Matt 12:32. Her snakker Jesus om den utilgivelige synd, som ikke kan tilgis verken i denne verden (eller "tidsalder" i noen oversettelser) eller den kommende. Herfra trekker de den konklusjonen at det ellers er fullt mulig å bli tilgitt synd i den kommende verden. Dette vil jeg påstå er å lese vel mye inn i dette verset. Spesielt i lys av andre skriftsteder som Matt 25:10-13 og Luk 13:23-25, som gir klart uttrykk for at du har én sjanse. Etter det gis det ingen mulighet. Jesu blod renser fra all synd (1Joh 1:7). Det er vår frelsesvei. Om du tar imot dette, så blir du fullkomment renset. Om ikke, så finnes det ikke noe annet som kan rense deg.

Det andre skriftstedet som brukes for å forsvare læren om skjærsilden er 1Kor 3:15. Her står det om at den enkeltes "åndelige byggverk" skal prøves med ild, men selv om det ikke består skal man selv bli frelst, men da "som gjennom ild". Dette bibelverset forteller oss om hvordan vår frelse ikke er avhengig av vår prestasjoner og vårt "byggverk", men av at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår herre og frelser. Så om vårt byggverk faller sammen, så er det surt, og kommer nok til å svi på det menneskelige plan, men vår frelse er ikke avhengig av det. I tillegg kan det være verdt å merke seg at Paulus her snakker om noe som skal skje "på den ytterste dag" mens den katolske lære sier at skjærsilden inntreffer rett etter døden.
Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. Matt 5:29
Dermed kan vi vel konkludere med at skjærsild-tilhengere har lite å vise til i Guds Ord. Spesielt når resten av Bibelen sier noe annet. Ifølge Bibelen er helvete en meget reell mulighet, som man gang på gang blir advart mot. For eksempel Matt 5:29, Matt 7:13, osv.


Den Hellige Ånd:

Den katolske kirken lærer at den Hellige Ånd er personifiseringen av den kjærligheten som eksisterer mellom Gud og Jesus. I praksis for oss mennesker fungerer den som en slags abstrakt "god følelse" som vi kan kjenne innimellom. Denne helligånden får man når man blir døpt (oftest som barn), og under fermingen (konfirmasjonen) blir man enda mer åndsdøpt. I den katolske kirkens lære finner vi altså en langt mer kraftløs helligånd enn den vi blir kjent med gjennom Bibelen, som helbreder syke, vekker opp døde og manifesterer seg på en rekke kraftfulle måter.


Helgener:

Den Katolske Kirke har helgener. Og de ber dem om forbønn. Men hva er egentlig en helgen? Jo det er et vanlig menneske som etter sin død har blitt kanonisert av Vatikanet. Et helt vanlig menneske, som kanskje har levd et liv mer i tråd med den katolske lære enn de fleste andre, men det er også alt. Å forsøke å kommunisere med de døde er per definisjon åndemaning, noe Bibelen flere steder fordømmer på det sterkeste. Jeg kjenner ikke til noen bibelsk begrunnelse for skikken med helgendyrkelse.


«Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.» (Matt 23:9). Ordet "pave" betyr "far". Paven:

Paven er en annen ting den katolske kirke har som ikke har noen rot i Bibelen. Den katolske tradisjon tilsier at paven er arvtaker etter disippelen Simon Peter. Om ham sier Jesus at "på denne klippe vil jeg bygge min menighet" (Matt 16:18). Peter ble også en sentral skikkelse under opprettelsen av den første menigheten. En av pavens titler er "Kristi stedfortreder". En oppgave som visselig ble gitt til den Hellige Ånd (Se f.eks. Joh 14:25-26)


Tro eller gjerninger?

Dette er kanskje den aller mest alvorlige feilen i den katolske læren. Bibelen sier vi er frelst ved tro (Mark 16:16, Joh 3:16, Rom 10:9, osv.) Den Katolske Kirke lærer derimot at gjerningene er veien til frelse. Du må skrifte så og så ofte, du må bli salvet med den siste olje før du dør, osv. Det gjør katolisismen til en gjerningsreligion. Du må utføre religiøse handlinger for å få frelse. (eller altså da for å unngå skjærsilden, som egentlig ikke er så ille uansett.) Men det må også nevnes at Bibelen setter en sammenheng mellom tro og gjerninger. Troen på Gud vil, hvis den er ekte, automatisk føre med seg visse handlinger. Ikke religiøse handlinger, men gode gjerninger, evangelisering osv.
Jeg synes det er sørgelig at mange kristne menigheter i toleransens navn har inngått samarbeid med den Katolske Kirke. Det signalet man sender da, både utad og innad i menigheten, er at denne vranglæren er like bra som den sanne bibelske læren. Den religiøse forførelsen er noe av det verste man kommer borti Religiøsitet er her definert som ytre religiøse handlinger og ritualer uten noen reell substans, altså som erstatning for et virkelig gudsforhold. Religiøse mennesker tror at de er frelste, og føler seg trygge i sin religiøsitet. Det du har lest her er Bibelsk lære, og det er noe du ikke har råd til å overse. Det gjelder evigheten, så om du skulle ha selv den minste mistanke om at du har basert din frelse på en falsk religion, så skal du låse deg inne på et rom og gå ned på kne i bønn, og ikke reise deg før du har fått svar. Be Gud om å vise deg alt for hva det virkelig er, og gi deg visdom til å skille mellom det ekte og det falske For det er mange som går rundt og er naive i forhold til sn tro. de følger det de har blitt opært til uten å kjenne sannheten. Her kommer jeg til å få fordømmende ord i mot meg. men er det noe som ikke samstemmer med Guds ord så tal ut sier jeg.kom med noe konkret hvis det ikke samstemmer.Noen må være en røst om vranglære, og vise hvor ugresset er. mange vet dette. men sier ikke fra. det er fordi de er redd for å dømme andre. og dette er ikke å dømme, men å skille løgn og sannhet. MVHRune  MVHRune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #251

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Chris Isaks. Gå til den siterte teksten.

Lindstrøm og Holthe, takk for at dere orker!

Det er bare å slenge seg på - jeg skal love deg at det har underholdningsverdi, selv om en fra tid til annen kan få lyst til å rive seg i håret! :)

Svar
Kommentar #252

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke huske å ha karakterisert et eneste menneske som "Djevelens håndlanger". Det jeg har sagt er at det finnes oppriktige og ærlig søkende mennesker i alle kirkesamfunn. Så vær så snill å avstå fra slike dårlig kamuflerte beskyldninger.

Med Opheims uttalelser friskt i minne kunne jeg nesten ikke la være, skjønt jeg mistenker deg ikke for å være like grov, for du mener vel neppe den enkelte katolikk, det understreker du jo ofte. Men moder Theresa var ingen hvem som helst. Hun var en sentral person i Kirken i sin tid, og hadde et nært forhold til de sittende paver. Hennes orden het (og heter forøvrig fortsatt) Missionaries of Charity. Altså veldedighets-/kjærlighetsmisjonærene, alt eftersom hvordan en tolker det. Misjonærer. Spredere av katolsk kristendom. Med tanke på at du mener at Den katolske kirke er selveste Skjøgen må du vel da automatisk mene at en som arbeider så hardt for den er ond. Derfor det betimelige spørsmål.


Sitat:
"Å ha intensjoner og å gi gode råd er ikke ensbetydende med at det fra Gud. Også satanister kan gi gode råd og ha gode intensjoner vet du…"

Har du sett! Dette var jo faktisk en ganske festlig vri på "...ergo er Mor Nille en sten" :-)

Sitat:
"Er det ikke interessant å lese historiebøkene om hvordan DKK brakte kristendommen til Norge og mange andre land? Kanskje en idé at andre også leser seg opp på historien? Var ikke det med sverdet DKK ”kristnet” verden da tro?"

Nei, ikke her i Norge ihvertfall. Det er nok sant at St. Olav gjorde det ("fager er bygda, leit at ho må brenne"), men da i egenskap av å være konge, ikke som kirkens representant. Jeg tror forresten vi skal være ytterst takknemlige for at han gjorde det, og ikke minst merke oss at historien uansett er temmelig kompleks; det var ikke så enkelt som at han bestemte seg for å kristne landet og så tok den enkleste og mest voldelige veien for å gjennomføre det.

Uansett - de første misjonærene i Norge var irske munker som var svært så fredelige, og det samme kan man si om den irske prinsessen, Sta. Sunniva, som led martyrdøden på Selja - også hun var en av de kristne pionerene i Norge, og hun spredte troen med sitt eget blod, ikke med andres. Det samme gjelder hennes følge, de såkalte seljumenn.

Svar
Kommentar #253

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Bønn for å komme nærmere Gud og om åndelig vekst

Publisert over 5 år siden

Sitat:

Kristen bønn har altså en overnaturlig dimensjon. Gud handler. mange har opplevd konkrete bønnesvar i form av materiell hjelp. Som på Jesu tid og gjennom hele kirkehistorien finner man fremdeles eksempler på helbredelse når man ber for syke. Men bønnens viktigste funksjon ligger på et dypere plan; De som fortsetter å be uansett om de ser resultater eller ikke, erfarer etterhvert at gud skjenker dem åndelige gaver. Bønnen styrker deres trosliv og fremkaller en lengsel etter Gud selv.

De troende kan ha forskjellige erfaringer fra bønnens rom i sitt indre. Felles for dem alle, er at de har vanskeligheter med å beskrive hva som skjer. Med teologisk uttrykksmåte, kan man si at Gud virker ved den Hellige Ånd, nærer troen, håpet og kjærligheten og inngir et ønske om å lære ham mer og mer å kjenne. Når en person anstrenger seg for å tilegne seg kunnskaper om Gud, for å leve etter hans bud og vilje, og for å møte ham direkte gjennom bønn, da er disse anstrengelsene noe gud ønsker og setter pris på. Og en slik person vil ved Guds nåde få oppleve åndelig vekst

Hentet fra og det står mye mer om bønn her: http://www.katolsk.no/praksis/bonn/artikler/b_og_hl

 

Kunne selvsagt bruke mine ord på bønn, men jeg har med vilje sitert fra de katolske sider for å opplyse om at de vet veldig mye om bønn, og de har gitt meg ord på hva jeg selv opplever med bønn på en god måte. Jeg finner hele tiden gullkorn ifra katolske skrifter som stemmer med Jesus som på en sterk måte møtte meg i livet mitt engang i min ungdom da jeg hadde det tøft. Lette etter forsamlinger med folk som kunne forene det jeg opplevde, men desverre så ble jeg hjernvasket en periode da jeg kom inn i en karismatisk forsamling som hadde både demonutdrivelser og helbredelser og fall i ånden og veldig mye rart i tillegg., og Jesus kom i skyggen. Nå passer jeg på at Jesus får hjerteplassen i mitt liv, og at ingen kristen lære kommer imellom. Men de har kommet mer til fornuft idag, og inser selv at de gjorde en del feil, så jeg  velsigner dem, selv om de har gjort meg mer skeptisk til alt mulig av ting folk mener kommer i fra Gud. Det er ikke alltid tilfelle er mi erfaring.

Faktisk så er det DKK som styrker min tro på Jesus og viser meg gullskatter i fra ham. Jesus er ikke bare for meg en åndelig Gud lenger, men kroppen hans fins på jorden idag og jobber om at han skal bli mer synlig. Bønn er viktig, og det gir glede og indre fred. Må GUd velsigne alle kristne og få kristne til å komme sammen om å bygge Guds rike og ikke rive det, for hvordan kan et rike bli stående når det bare er splittelser. Hvordan blir Jesus synlig da? Må Gud velsigne alle og gi oss en enda større lengsel etter å være i Guds nærvær.

Og Guds bud er ikke tunge, Gud ga oss et nytt bud som hansler om at vi skal elske hverandre. Hvordan kan man klare det når man hele tiden ser flisen i andres øyne, men ikke bjelken i sitt eget. Jesus er hodet, vi er hans lemmer. La kroppen virke som den skal, det er tross alt Jesu kropp!

Må bare sitere litt mer fordi det er så viktig!

Nå skimter vi bønnens dypeste hensikt og mål. Etterhvert som lengselen etter Gud vokser, skjer en gjennomgripende forandring. Nye verdier påvirker viljen, som mer og mer blir ett med Guds vilje. Apostelen Paulus taler om Åndens frukter, som er "kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse" (Gal 5, 22). Denne indre prosess kalles helliggjøring. Oftest foregår den stille og umerket. Men det hender at det kommer utslag i form av visjoner, ekstaser og lignende fenomener, slik som blant andre apostelen Paulus kan berette om. Disse erfaringer eller nådegaver er ikke vesentlige. de er usikre tegn på hellighet ettersom de kan forveksles med opplevelser som tilhører psykologien, parapsykologien eller endog psykopatologien.

Helliggjøring er å bli kjent med Gud og bli likedannet med ham, slik han har åpenbart seg gjennom Kristus. Ingen kan lære Guds vesen å kjenne utelukkende ved hjelp av forstand eller intellekt og tankevirksomhet. Men for dem som søker ham med lengsel og kjærlighet, kan han gi seg til kjenne. Dette skjer i den indre bønnens rom.

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/artikler/b_og_hl

Svar
Kommentar #254

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

02 All who rely on observing The Law are under a curse (Gal. 3:10).
03 Christ redeemed us from the curse of The Law (Gal. 3:13).

Dette som Paulus her uttalar er totalt i strid med Yeshuas ord og GT.

Jakob kallar lova for fridomens lov.

"Dersom de oppfyller den KONGELEGE LOV i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9 Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar.10 For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle.11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar.12 Etter FRIDOMENS LOV skal de dømmast, etter den skal de tala og handla.13For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen."

I falske Paulus (Apllonius av Tyana) sine skrifter finn ein alibi for ikkje å halda td sabbaten.

"Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn.6Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud." Romarane 14

" Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar." Kol 2,16

Yeshua er heilt klar på at dei ti boda ikkje skal forandrast ein tøddel så lenge himmel og jord står.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla.18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt.19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket.20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.
Drap og vreide
21 De har høyrt det er sagt til forfedrane: ‘ Du skal ikkje slå i hel. Den som slår i hel, skal vera skuldig for domstolen.’22Men eg seier dykk: Den som blir sint på bror sin, skal vera skuldig for domstolen, og den som seier til ein bror: ‘Din tosk!’ skal vera skuldig for Det høge rådet, og den som seier: ‘Din gudlause narr!’ er skuldig til helvetes eld." Matteus 5

Svar
Kommentar #255

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Chris Isaks. Gå til den siterte teksten.

Tor Martinsen, du spør kun etter ja eller nei svar, løft blikket litt, ta et dypt pust så du orker å lese mer enn ja eller nei, så vil du se at Morgan Lindstrøm svarer deg utfyllende, seriøst og to the point.

Lindstrøm og Holthe, takk for at dere orker!

Nå har jeg ingen grunn til å tro at vår venn vil oppfylle mitt minste ønske, derfor skal jeg forklare hvorfor jeg etterspør et ja / nei svar. Grunnen for at jeg etterspør et ja eller nei svar fra Lindstrøm er at han et sted sier at loven er opphevet og motsier seg selv et annet sted ved at loven gjelder. Det vil da være umulig for ham å gi et slik svar da han mener to vidt forskjellige ting om loven. I tillegg så blander han Tibudsloven og Moseloven som er to vidt forskjellige lover.

Svar
Kommentar #256

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

hvorfor jeg etterspør et ja / nei svar

Jeg har vel allerede har svart deg, "utfyllende, seriøst og to the point" i følge Chris Isaks. Men vi får ta en runde til da:

Du spør: Om loven ikke gjelder er det da greit at vi:

Tilber andre guder?
Lager bilder av andre guder?
Misbruker Guds navn?
Lar være å huske på hviledagen?
Gjør vondt mot vår far og mor (og foresatte ellers)?
Slår i hjel?
Bryter ekteskapet?
Stjeler?
Vitner falsk?
Begjærer alt min neste eier og har?

Har du lagt merke til at spørsmålet du stiller er det samme som Paulus stiller i kapittel 6 i Romerbrevet?

Rom 6:1
Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?

Rom 6:15
Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden?

Hvorfor stiller han det spørsmålet? Jo, siden "vi IKKE er under loven" henger vi tilsynelatende i løse luften i dette spørsmålet - slik som du opplever det.

For jeg regner med at det du vil frem til, er det samme som Paulus påpeker i Rom 3:20, der det står at "ved loven kommer erkjennelse av synd." Så spørsmålet blir: Hvis vi ikke har Loven, hvordan kommer da erkjennelse av synd? For det VAR jo Loven som forklarte hva synd var. Men dette var en funksjon som var myntet på jødene i Den Gamle Pakt. Det Nye Testamentet sier nemlig ikke at det er Loven som skal "minne oss om synden." Etter forsoningsverket er det DEN HELLIGE ÅND som "skal overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom" - og IKKE Loven (Joh 16:8).

Det første eksempelet på dette ble demonstrert allerede i den første offentlige talen i kristendommens historie, da Peter talte om Jesus i Jerusalem på pinsedag:

Apg 2:37-39
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»

Slik var det også da de første hedningene (ikke-jødene) ble frelst, i følge Peter:

Apg 11:15
...da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen.

På dette tidspunkt hadde ikke apostlene engang kommet på tanken om at også hedninger var tiltenkt del i frelsen. Men det hadde altså Den Hellige Ånd. Så Peter fortsetter:

Apg 11:15
Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?

Dette er altså "modellen" for Kristendommen i spørsmålet om hvordan mennesker skal overbevises om "synd og om rettferdighet og om dom". Det er en jobb som Den Hellige Ånd skal utføre - og ikke du og jeg. Så i motsetning til at vi skal slå folk i hodet med Loven, så er det Den Hellige Ånd som skal "stikke folk i hjertet". Og du kan like så godt overlate jobben til Han som har fått den delegert, fordi det hjelper ikke å sitere Loven uansett hvor lenge du holder på. Hvorfor ikke? Jo, fordi Jesus sa: "Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham" (Joh 6:44). Og når Faderen "drar noen til seg", er det gjennom Den Hellige Ånds kraft. Ikke sant?

Så i følge NT er det IKKE Loven som skal overbevise folk om synd - men Den Hellige Ånd. Om Han sa Jesus:

Joh 14:26
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 15:26
Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.

Den Hellige Ånd skal altså ikke BARE "overbevise om synd og om rettferdighet og om dom" - men også "lære oss alt og minne oss om alt det Jesus har sagt oss", og ikke minst "vitne om Jesus". Hvis man tror på at Skriften er Guddommelig inspirert, tror man altså at alt som står i NT er et resultat av at Den Hellige Ånd har "læret apostlene alt og minnet dem om alt Jesus sa". Og er det noe NT gjør, så er det å vitne om Jesus:

1 Pet 2:4-6
Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

Vet du hva en hjørnestein er?:

"Hjørnestein er en betegnelse som i sin opprinnelige og konkrete betydning refererer til de fire tilhugde grunnsteinene som utgjør de utvendige hjørnene i et fundament av murverksflater som skal bære en konstruksjon. Hjørnesteinene legges først i en tørr ringmur av tilhuggen stein, før bygging av et hus og andre bygningskonstruksjoner tar til."

"I overført betydning og i forskjellige sammenstillinger viser ordet til noe som er viktig, er grunnleggende, representerer en grunnvoll, f.eks. en hjørnesteinsbedrift i et geografisk område."

http://no.wikipedia.org/wiki/Hjørnestein

Så det er Jesus som representerer grunnvollen for kristendommen og vår tro - INGEN andre ting. Hjørnesteinen er "malen", som alle de andre steinene skal "rettes inn" etter. Når en annen stein ligger "rett" i forhold til hjørnesteinen, da er den i riktig possisjon - og bare da. Så det er altså Jesus som er vår rettesnor - ikke Loven.

Selvfølgelig er det syndig å tilbe andre guder, lage bilder av andre guder, misbruke Guds navn, gjøre vondt mot vår far og mor (og foresatte ellers), slå i hjel, bryte ekteskapet, stjele, vitne falskt eller begjære alt din neste eier og har. ALLE disse tingene er utførlig dekket i NT - så: NEI man kan IKKE gjøre noen av disse tingene. Men du trenger ikke å lese et eneste ord fra GT for å forstå dét. Spørsmålet om hviledagen har vi diskutert i flere innlegg allerede.

Jeg kan godt vise til et hav av skriftsteder i NT som utførlig dekker alle temaene i De Ti Bud. Grunnen til at jeg IKKE har gjort det er denne: Selvom man leser alt som står i i NT om dette, og gjør alt man kan for å holde det, så blir man ikke noe mer rettferdig for Gud av den grunn - snarere tvert i mot. Man blir nemlig ikke rettferdiggjort av gjerninger, selvom de er aldri så gode:

Rom 3:23-24.27-28
Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort UFORSKYLDT av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus ... Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.

2 Kor 3:3-6
For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det, han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Paulus sier også:

Gal 6:15
...det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.

2 Kor 5:17
...den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Hedningene som hørte på Peters tale om Jesus ble overbevist om "synd og om rettferdighet og om dom" av Den Hellige Ånd, og omvendte seg mens apostelen stod og talte. Derfor ble de fylt av Den Hellige Ånd der og da - og var "rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger" allerede før talen var ferdig. De hadde altså kommet frem til erkjennelse av synd - som var Lovens poeng - omvendt seg og entret inn i "ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd" og derigjennom fått en plass i himmelen, helt uten at Loven var innvolvert i det hele tatt...

Dette går altså an, i følge Paulus, fordi i Den Nye Pakt baserer seg ikke på "det som er skrevet med blekk". Men i stedet kan man altså møte "Den levende Guds Ånd", som "ikke skriver på steintavler" - "men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod".

Hvis du lever tett til Gud, vil derfor Den Hellige Ånd i følge Jesus "lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere" (Joh 14:26). Så grunnen til at du ikke trenger De Ti Bud på papir, er at du har Han som skrev dem "i hjertet ditt". Men hvis vi ikke lever så tett til Gud at Den Hellige Ånd får "trengt igjennom", har vi alle tekstene i NT å støtte oss til. De viser veldig klart hvordan kristen livsførsel skal være. Og så har man, ikke mins, det kristne fellesskap i menigheten. Så man blir raskt korrigert hvis man er på ville veier.

Torstein Langesæte fremhevet disse ordene av Jesus:

Matt 5:18
Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå...

Så hvordan kan man være "løst fra loven", hvis ikke "den minste bokstav" eller "en eneste prikk" i den er opphevet"..?

I et tidligere innlegg sitere jeg Watchman Nee fra boken "Det normale kristenliv": "Loven avgår ikke ved døden. Det er JEG som dør, og ved døden blir jeg fri fra loven" (s.128). Det var jo forøvrig DET som var Luthers "store åpenbaring", da betydningen av akkurat dette gikk opp for ham:

Rom 7:1-6
Eller vet dere ikke, mine søsken – for jeg taler jo til folk som kjenner loven – at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever? En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven.

Nå ser jeg at Tor Martinsen hevder at jeg "blander Tibudsloven og Moseloven som er to vidt forskjellige lover". Men det er ikke riktig. Du tenker at Tibudsloven er en "frittstående" lov, som ikke er knyttet til den religiøse codexen som følger videre i Mosebøkene. Men:

Jewish tradition does, however, recognize them as the theological basis for the rest of the commandments; a number of works (starting with Rabbi Saadia Gaon) have made groupings of the commandments according to their links with the Ten Commandments.

Jødene ser altså på De Ti Bud som en slags "disposisjon" for Moseloven. Det sies videre:

The traditional Rabbinical Jewish belief is that the observance of these commandments and the other mitzvot are required solely of the Jewish people, and that the laws incumbent on humanity in general are outlined in the seven Noahide Laws (several of which overlap with the Ten Commandments).

http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments#Significance_of_the_Decalogue

Jødene selv (og derfor også Paulus), mener altså at Tibudsloven og resten av Moseloven tilhører samme helhet - og at de KUN er ment for jødene. Så jeg blander ikke Tibudsloven og Moseloven. Men du tror åpenbart at Tibudsloven og Moseloven er to forskjellige ting - hvilket altså er feil. De Ti Bud er EN DEL av Moseloven:


Law of Moses:

The content of the Law is spread among the books of Exodus, Leviticus, and Numbers, and then reiterated and added to in Deuteronomy (deutero-nomy is Latinised Greek for "Second reading of the Law"). This includes:

01) the Ten Commandments
02) Moral laws - on murder, theft, honesty, adultery, etc.
03) Social laws - on property, inheritance, marriage and divorce,
04) Food laws - on what is clean and unclean, on cooking and storing food.
05) Purity laws - on menstruation, seminal emissions, skin disease and mildew, etc.
06) Feasts - the Day of Atonement, Passover, Feast of Tabernacles, Feast of Unleavened Bread, Feast of Weeks etc.
07) Sacrifices and offerings - the sin offering, burnt offering, whole offering, heave offering, Passover sacrifice, meal offering, wave 8) 08) offering, peace offering, drink offering, thank offering, dough offering, incense offering, red heifer, scapegoat, first fruits, etc.
09) Instructions for the priesthood and the high priest including tithes.
10) Instructions regarding the Tabernacle, and which were later applied to the Temple in Jerusalem, including those concerning the Holy of Holies containing the Ark of the Covenant (in which were the tablets of the law, Aaron's rod, the manna). Instructions and for the construction of various altars.
11) Forward looking instructions for time when Israel would demand a king.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_law#Content_of_the_Law

Svar
Kommentar #257

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

De Ti Bud er EN DEL av Moseloven:

Du sier i kommentar 227: #For hvis de skulle innføres i Moseloven, behøvde ikke apostlene å påpeke "at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor" - for det er allerede dekket av Moseloven, ikke sant..?# Med dette mener du at hedningene ikke behøvde innsettes i Moseloven fordi den ikke lenger gjelder, Moseloven som du har inkludert de ti bud i, din kommentar 256. Ergo mener du at De ti bud ikke gjelder for hedningene på Paulus tid… Vi er hedninger vet du ut fra Bibelens kontekst, og da gjelder etter din definisjon av begreper ikke de ti bud for oss. Alle som ikke er jøder er jo hedninger.

Du sier også i kommentar 256 følgende: # For det VAR jo Loven som forklarte hva synd var. Men dette var en funksjon som var myntet på jødene i Den Gamle Pakt.# Her er den samme leksa, Moseloven gjaldt kun for jødene sier du og derigjennom de ti bud. Allikevel prøver du flere ganger hå svare at loven og budene gjelder. Ja, ja, deg om det. Men Hvorfor holder du da ni av de ti bud dersom de ikke gjelder?

 

Man må nok være medlem i OKS for å forstå dette…

Takk for praten

Svar
Kommentar #258

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Loven er ikke død - Det er JEG som dør

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Moseloven gjaldt kun for jødene sier du og derigjennom de ti bud. Allikevel prøver du flere ganger hå svare at loven og budene gjelder. Ja, ja, deg om det.

Watchman Nee fra boken "Det normale kristenliv": "Loven avgår ikke ved døden. Det er JEG som dør, og ved døden blir jeg fri fra loven".

Jesus sier:

Matt 5:18
Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå...

Paulus sier:

Rom 7:6
Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven.

Svar
Kommentar #259

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk for at du tappert atter prøver Tor M.

Hilser med Jesu ord om lovløse mennekser.

 

Mark 7,7-9 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Svar
Kommentar #260

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Det er påfallende men ikke overraskende, dessverre. Jeg vil imidlertid følge opp det du anmerker her, og se litt på versene 5-9 fra Markus kap. 7.

#5 Og fariseerne og de skriftlærde spurte ham: Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles vedtekt, men eter med vanhellige hender?# Foranledningen til fariseernes spørsmål er menneskelagde vedtekter som sier at man må vaske hendene før man spiser. Grunnen til at Jesus refser fariseerne følger i de neste fire versene: #6 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; 7 men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. 8 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.#

I ordet ”kristen” ligger betydningen ”å følge etter Kristus” eller å gjøre slik Han gjorde. For å følge etter Kristus må vi derfor legge vekk alle menneskelige vedtekter og tradisjoner å gjøre som Mesteren gjorde, noe som tydelig kommer fram i 1. Joh.2,3-6, det hjelper fint lite å påstå at man ”kjenner” Jesus om man ikke gjør som han gjorde.

1 Joh. 2,3-6: #Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 5 men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham. 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.#

Hva gjorde så Jesus da han vandret sammen med sine disipler? Jo, han levde etter De ti bud, Guds ti bud vel og merke, og han gjorde det på en slik måte at han levde uten synd som menneske. Dette er målet vi skal strekke oss etter, å leve så tett inntil Herren at det forandrer oss totalt. Men for å leve så tett inntil Herren må vi gjøre slik han gjorde. Vi kan ikke tilpasse våre liv etter hva mennesker bestemmer vi skal tro, mene og gjøre, men følge Herrens eksempel, og det betyr i klartekst å holde ukens syvende dag som sabbat, for som det står: #Luk 4,16:Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem.#

#Mark 1,21 De gikk så inn i Kapernaum. Og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte.#

#Luk 6,6 Og det skjedde på en annen sabbat at han gikk inn i synagogen og lærte. Der var det en mann med en vissen høyrehånd.#

#Luk 13,10 En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene.#

Vi ser også av skriften at hans disipler praktiserte det Jesus gjorde. De underviste i synagogen på sabbaten

#Apg 13,14 De andre drog videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. De gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der.#

#Apg 15,21 For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.# Her er det helt klart at det menes både i gammeltestamentlig tid og etter Jesu død. Apostlenes gjerninger ble mest sannsynlig skrevet så tidlig som rundt år 63 e.Kr. kanskje senere. Så dette viser jo at sabbaten fortsatt var apostlenes hviledag 30 år etter Jesu død.

#Apg 17,2 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra Skriftene.#

Så vil mange da si at dette gjaldt kun jødene (de bodde jo i hele middelhavsområdet). Men det er ikke riktig fordi i Apg. 18,1 ff fortelles det en historie fra en av Paulus misjonsreiser hvor han er i Korint.

#Apg 18,4 Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere.# Det er altså hevet over en hver tvil at også hedningene gikk i kirken på lørdagen. 

Så er det menneskelige tradisjoner og vedtekter da… folk får tro hva de vil, men det blir ikke rett lære selv om det gjentas og gjentas, for Bibelen er klar på det området. Det var riktignok Konstantin som innførte den første søndagsloven i år 321, men det var først senere at kirken begjærlig grep muligheten og "adopterte" søndagen som helligdag. Dette er derfor en vranglære i beste katolsk ånd.

Til slutt en hilsen til deg Leif Gunnar for den innsatsen du legger ned: 1 Joh. 3,21-22: #21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.#

Svar
Kommentar #261

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hva gjorde så Jesus da han vandret sammen med sine disipler? Jo, han levde etter De ti bud, Guds ti bud vel og merke, og han gjorde det på en slik måte at han levde uten synd som menneske. Dette er målet vi skal strekke oss etter, å leve så tett inntil Herren at det forandrer oss totalt. Men for å leve så tett inntil Herren må vi gjøre slik han gjorde. Vi kan ikke tilpasse våre liv etter hva mennesker bestemmer vi skal tro, mene og gjøre, men følge Herrens eksempel, og det betyr i klartekst å holde ukens syvende dag som sabbat, for som det står: #Luk 4,16:Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem.#

#Mark 1,21 De gikk så inn i Kapernaum. Og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte.#

#Luk 6,6 Og det skjedde på en annen sabbat at han gikk inn i synagogen og lærte. Der var det en mann med en vissen høyrehånd.#

#Luk 13,10 En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene.#

Vi ser også av skriften at hans disipler praktiserte det Jesus gjorde. De underviste i synagogen på sabbaten

#Apg 13,14 De andre drog videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. De gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der.#

#Apg 15,21 For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.# Her er det helt klart at det menes både i gammeltestamentlig tid og etter Jesu død. Apostlenes gjerninger ble mest sannsynlig skrevet så tidlig som rundt år 63 e.Kr. kanskje senere. Så dette viser jo at sabbaten fortsatt var apostlenes hviledag 30 år etter Jesu død.

#Apg 17,2 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra Skriftene.#

Så vil mange da si at dette gjaldt kun jødene (de bodde jo i hele middelhavsområdet). Men det er ikke riktig fordi i Apg. 18,1 ff fortelles det en historie fra en av Paulus misjonsreiser hvor han er i Korint.

#Apg 18,4 Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere.# Det er altså hevet over en hver tvil at også hedningene gikk i kirken på lørdagen.

Hei Tore

 

 

Her trår dere i salaten, når det gjelder sabbaten,

i Joh  kap 5, 6-18

 Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.6Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»7Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.»8 Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 9 Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.
Men det var sabbat denne dagen,10 og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.»11 Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’»12 «Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de.13 Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der.14 Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.»15 Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.
Sønnens fullmakt
16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.»18Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

Her ser vi hvordan fariseerne som er veldig opptatt av å holde sabbaten helligt, de beskylder Jesus for å bryte det budet som gjelder på sabbaten, når de var så lovisk og kunne beskylde Jesus for å bryte dette budet Hvorfor ?

 Jesus svarte: «Én gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den.22 Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten.23 Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat?24Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»

Her forteller Jesus at hvorfor er det greit å omskjære på sabbaten, kontra og helbrede.

 

Johannes 9

  13Da førte de mannen som hadde vært blind, til fariseerne.14 Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget til leire og åpnet øynene hans.15 Også fariseerne spurte hvordan han var blitt seende. Han svarte: «Han la leire på øynene mine, jeg vasket meg, og nå ser jeg.»16 Da sa noen av fariseerne: «Denne mannen er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Det ble uenighet blant dem om dette.17Da spurte de igjen ham som hadde vært blind: «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte: «Han er en profet.» 

Fariseerne suer klart fra at Jesu ikke er fra Gud siden han ikke holder sabbaten, hvorfor er de så harde mot Jesu på dette punktet, var det noe som holdt sabbaten hellig så var det jo fariserne. som ikke tålte at Jesu arbeidet på denne dag sli Faderen Gjorde slik Jesus sa.

 

Kan dere ikke se at sabbaten er lovisk, hvis man må gjøre det av plikt eller tvang, av frihet så er den Hellige dagen vi har tro for slik vi kan Ære Gud den dagen vi holder Helligt. Gud pålegger ikke oss å holde sabbaten på en bestemt dag. Fariseren dømte jo Jesus på dette.

 

MVH

Rune 

Svar
Kommentar #262

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Fariseren dømte jo Jesus på dette.

Du legger for stor vekt på hva mennesker sier, og du viser nok en gang og med all ønskelig tydelighet at du ikke forstår forskjellen mellom Tibudsloven og Moseloven , mellom det GUd sier vi skal gjøre og det som mennesker pålegger deg. Jesus refser de skriftlærde og fariseerne mange ganger fordi de legger vekt på slike ting som omskjærelse o.l. som er menneskelige tradisjoner i følge Jesus sev! samtidig som de kritiserte Jesus for å gjøre godt, dvs. holde Guds bud.

Svar
Kommentar #263

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Takk for forrige svar :-)

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du legger for stor vekt på hva mennesker sier, og du viser nok en gang og med all ønskelig tydelighet at du ikke forstår forskjellen mellom Tibudsloven og Moseloven , mellom det GUd sier vi skal gjøre og det som mennesker pålegger deg. Jesus refser de skriftlærde og fariseerne mange ganger fordi de legger vekt på slike ting som omskjærelse o.l. som er menneskelige tradisjoner i følge Jesus sev! samtidig som de kritiserte Jesus for å gjøre godt, dvs. holde Guds bud.

Jeg håper flere får øyene opp for hvilken løgn som spiller vårt hjerte ett puss.

 

Jer 17,9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Svar
Kommentar #264

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Intet skille mellom Tibudsloven og Moseloven

Publisert over 5 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

ikke forstår forskjellen mellom Tibudsloven og Moseloven

I følge Jewish Encyclopedia begynner Loven i 2. Mosebok kapittel 12.

"The contents of the Torah fall into two main parts: historical and legal. The latter commences with Ex. xii.; so that the Tannaim maintained that the Law actually began there..."

De Ti Bud, eller "Dekalogen" finner vi først i 2. Mosebok kapittel 20. Senere kommer det en litt annen versjon i 5. Mosebok kapittel 5. Jewish Encyclopedia sier:

"The Torah recognizes no subdivisions of the commandments; for all alike are the ordinances of God, and a distinction may be drawn only according to modern ideas, as when Driver (in Hastings, "Dict. Bible," iii. 66) proposes a triple division, into juridical, ceremonial, and moral 'torot.'"

Så i motsetning til hva du går i loop på her - at vi " ikke forstår forskjellen mellom Tibudsloven og Moseloven" - så sier altså både Jewish Encyclopedia OG Wikipedia at De Ti Bud er en ULØSELIG del av Moseloven. Hva er det som får deg til å tro at du vet bedre..?

Det var noen litt tidligere i diskusjonen som mente noe i retning av at "De Ti Bud er ikke med i skyldbrevet mot oss som ble naglet til korset". Så hvordan kan noen bli frelst da..? Jeg sier bare: Good luck with that one!

Personlig er jeg svært fornøyd med at jeg "Gjennom Kristi kropp er DØD FOR LOVEN", som det heter i Rom 7:6.


http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14446-torah

http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_law#Content_of_the_Law

Svar
Kommentar #265

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Jesus arbeidet på Sabbaten

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Her trår dere i salaten, når det gjelder sabbaten

Bra innlegg! :-D

Du sier "Var det noen som holdt sabbaten hellig så var det jo fariserne. som ikke tålte at Jesu arbeidet..."

Der har du selve nøkkelordet: Jesus ARBEIDET på Sabbaten. Og det var det aposlene gjorde også, i alle de versene i NT der det står at de gikk til synagogene - de hadde ikke "hviledag".

Men hvis man viser Adventister at Jesus sier "Menneskesønnen er herre over sabbaten" - så får de det til å bety det motsatte av deg og meg - selv om hva han mener bør være rimelig begripelig: Meningen må nødvendigvis være relatert til sammenhengen det er sagt i, og intet annet - og sammenhengen er netopp de hendelsene du har referert til.

Svar
Kommentar #266

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

så sier altså både Jewish Encyclopedia OG Wikipedia at De Ti Bud er en ULØSELIG del av Moseloven. Hva er det som får deg til å tro at du vet bedre..?

Det var noen litt tidligere i diskusjonen som mente noe i retning av at

Den jødiske tro annerkjenner ikke Jesus som Frelseren og ser ikke Den Nye Pakt. De lever i den gamle pakt og dennes ordning. Dine referanser holder dermed ikke.

Den sermonielle lov tilhører presteskapet og da behandlingen av synden lagt på Guds Lam foran brennofferalteret utenfor Tempelet. I den Nye Pakt er Jesus Mellommannen og Ypperstepresten som tar med seg vår synd fra Brennofferalteret/ korset og inn til Faderen. Den sermonielle lov tar Han seg av ved og i sitt offer og tjeneste der. Vi som tror Han tror dette og er da endel av Guds Tempel fordi vi har blitt med inn i Tempelet. Med andre ord om man tror Jesus er Mellommann er veien åpen inn i Tempelet og vi er da endel av Tempelet uten at vi er Mellommenn (under den sermonielle lov). I Jesu navn kan vi da, i ånden komme inn i Det Aller Helligste hvor Nådens Troen er. Det Aller Heligste og Nådens Trone er i himmelen i dag og vi er individuelt Det Hellige (rommet foran).

De Ti bud tilhører ikke den sermonielle lov, den sermonielle lov er en stamme som er til for at vi kan bli de ti bud lydig ved Hans verk i oss.

Derfor kan vi frelses fra synd her og nå:

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

 

Men tror du ikke det kan man ikke frelses fra synd, altså til lovlydighet.

 

Så viser du til Romerne 7:6, vel problemet i Romerne 7 er foranledningen til løsningen i det problem, i kapitel 8:

Rom 7,24-25

Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Rom 8,1-4

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Med andre ord så om vi tror Ham gjør vi som Ham.

Hebr 5,7-8 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led,

 

Svar
Kommentar #267

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Der har du selve nøkkelordet: Jesus ARBEIDET på Sabbaten. Og det var det aposlene gjorde også, i alle de versene i NT der det står at de gikk til synagogene - de hadde ikke "hviledag".

Arbeid i Guds øyne er noe helt annet enn hva arbeid er i ett kjødelig menneskets øyne uten ånden. For kjødet kan ikke være loven lydig, ikke om det smalt.

3 Mos 23,3 I seks dager skal I arbeide; men på den syvende dag er det høihellig sabbat, en hellig sammenkomst; da skal I ikke gjøre noget arbeid; det er sabbat for Herren i alle eders hjem.

Budet:

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

 

Vi bes om å ikke glemme Sabbaten, å ikke glemme denne dag er ett bud i seg selv. Hold den Hellig som betyr satt til side til spesielt bruk. Arbeid alle andre dager med ditt eget men ikke denne dag for det er Herren, Din Guds Dag. Ikke bruk andre til å tjene for deg denne dag. Til minne om Skaperen, skapelsen og universet. Skaperen hvilte på Denne Synvende Dag. Dagen er også velsignet, altså løftet opp spesielt blant ale de andre seks dagene.

 

Er det da arbeid i Guds øyne å fore dyr, gjøre rent i stallen så dyrene slipe å ligge på sin egen avføring, stelle syke og svake, rekke hånden ut etter noen korn, fortelle om Skaperen og Hans verk, smile, ta heisen, etc.?

Legg nå ikke godvilje nå til for å forstå Gud.. . Skjønner du? Eller anklager du fremdeles Jesus for å ha brutt Sabbatsbudet?

Svar
Kommentar #268

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

??

Publisert over 5 år siden

Akkurat som om Jesus ikke skulle vite hva dette dreide seg om.....eller som om fariseerne ikke skulle vite det.?
De visste hva som sto i loven alle sammen,men Jesus var i ferd med å forberede folk på hva som skulle komme etter hans fullførelse av å oppfylle loven.

Jesus gjorde stadig imot det loven sa...han hindret stening av en ekteskapsbryter f.eks....DET sa loven klart og tydelig.
Han sa at de ikke skulle gjengjelde ondt med ondt....

Han brøt sabbatsbudet NETTOPP for å si at det ikke var et bud til frelse overhode.

Dette forsto ikke fariseerne...og det forstår heller ikke dagens fariseere.

Svar
Kommentar #269

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jesus gjorde stadig imot det loven sa...han hindret stening av en ekteskapsbryter f.eks....DET sa loven klart og tydelig.
Han sa at de ikke skulle gjengjelde ondt med ondt....

Og så kan vi jo føye til et faktum som stiller spørsmålstegn ved viktigheten av på liv og død å holde sabbatsbudet. For mens det var strenge straffer for å bryte de andre budene, står der ingenting i Bibelen, i hvert fall såvidt meg bekjent, at noen er blitt straffet for å bryte sabbatsbudet. Og det er kanskje ikke så rart, for det er ikke for Guds skyld at man holder sabbaten først og fremst, men for sin egen. Man kan godt argumentere med at det er for å etterleve Gud i større grad, å vokse i hellighet, og for å kunne sette av en dag til bønn, slik vi nu gjør om søndagen - men like fullt:

"Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld". (Mark 2, 27)

Svar
Kommentar #270

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Han brøt sabbatsbudet NETTOPP for å si at det ikke var et bud til frelse overhode.

Dette forsto ikke fariseerne...og det forstår heller ikke dagens fariseere.

Nå har Guds eget ord vist deg at Han ikke brøt Sabbatsbudet men menneskebud og vedtekter.

 

Mark 7,6-9 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

 

Mark 7,13-16 og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene. Og meget av samme slag gjør I.

Og han kalte atter folket til sig og sa til dem:

Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier!

Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Om nogen har ører å høre med, han høre!

 

På den måten tar du fariseerne parti og så anklager du dem for å anklage Jesus mens du selv også anklager Jesus for å bryte Sabbaten, enda Han beviselig, som vist til ikke gjør det.

Du tror altså heller på menneskevedtekter for så å dømme din egen Gud, Jesus Kristus ved de, også slår du deg på brystet og går rettferdig bort.

Svar
Kommentar #271

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

De visste hva som sto i loven alle sammen,men Jesus var i ferd med å forberede folk på hva som skulle komme etter hans fullførelse av å oppfylle loven.

Jesus gjorde stadig imot det loven sa...han hindret stening av en ekteskapsbryter f.eks....DET sa loven klart og tydelig.

En ting til, Jesus ble født inn under den gamle pakts ordning, om Hans offer som Guds Lam skulle godkjennes kunne Han ikke bryte med den gamle pakt på noen måte, det fordi den gamle pakt skulle avsluttes og en ny innstiftes.

 

Svar
Kommentar #272

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eirik S. H0lthe. Gå til den siterte teksten.

Og så kan vi jo føye til et faktum som stiller spørsmålstegn ved viktigheten av på liv og død å holde sabbatsbudet. For mens det var strenge straffer for å bryte de andre budene, står der ingenting i Bibelen, i hvert fall såvidt meg bekjent, at noen er blitt straffet for å bryte sabbatsbudet.

Dette er nok ett perfekt bevis på at Guds ord ikke leses men menneskets bud, regler, vantro og vedtekter over Guds ord og lov går foran rett ferd og sannhet.

Se på Jesus istedet for de frafalne og deres frafalne tro for så å dømme Gud.

Gud har gitt oss en hellig velsignet dag til minne om Han og Hans verk så vi kan hvile med Ham trygt og godt.

Sabbaten er Herrens dag, gitt i gave til oss så vi kan vandre med Ham og Han iblant oss.

Svar
Kommentar #273

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

En ting til, Jesus ble født inn under den gamle pakts ordning, om Hans offer som Guds Lam

Nettopp derfor er det enda ett bevis på at lovens sabbatsbud ikke var syndbelagt om du brøt det.
Har jeg anklaget Jesus..? Tvert i mot viser Jesus at sabbatsbudet ikke var viktig overhode.

En annen ting du siterer fra Jesus  :Det er ikke det som går INN i kroppen som gjør deg uren,men det som går ut.
Ja,nettopp...hvordan kan da svinekjøtt gjøre noen uren  ?

Svar
Kommentar #274

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Er det da arbeid i Guds øyne å fore dyr, gjøre rent i stallen så dyrene slipe å ligge på sin egen avføring, stelle syke og svake, rekke hånden ut etter noen korn, fortelle om Skaperen og Hans verk, smile, ta heisen, etc.?

Legg nå ikke godvilje nå til for å forstå Gud.. .

Hei Leif Gunnar

 

 

Kan du komme med skriftsteder som støtter opp om sabbaten i den nye testamentet der den nye pakten kom.

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #275

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

En annen ting du siterer fra Jesus

Se #267 ang. det andre du sier og les de siste bibeltekser jeg har postet her.

Til sitatet over så sa Jesus dette:

Mark 7,13-16 og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene. Og meget av samme slag gjør I.

Og han kalte atter folket til sig og sa til dem:

Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier!

Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Om nogen har ører å høre med, han høre!

Altså har det ingenting med mat å gjøre men hva du tenker og føler som kommer ut av din munn. Hva er det du sier/ spyr ut?? Uren er den som ikke er hellig i sin ferd og da gjør Gud til intet.

Mark 7,6-9 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

 

Det er altså handlingene og ord som gjør uren og det beviser du da ved å spise svinekjøtt. Man renser seg selv og gjør seg fin mens man spiser uren mat i den tro at man ærer Gud.

 

Jes 66,17-18 De som helliger og renser sig for havene efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
18 Og jeg, jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se min herlighet.

 

Omkomme alle sammen, det ved Jesu andre komme. Derfor vend om Rune.

Svar
Kommentar #276

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Kan du komme med skriftsteder som støtter opp om sabbaten i den nye testamentet der den nye pakten kom.

Jeg fant INGEN bud som sa at Sabbaten er på noen måte tatt bort i fra den moralske lov, de ti bud, ei heller at man elsker selv om man ikke holder Herrens Syvende Dag hellig og glemmer den men jeg fant disse:

5 Mos 6,5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.
Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.
Matt 22,37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.
Mark 12,30 og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud.
Luk 4,8 Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.
Luk 10,27 Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv.
1 Joh 2,4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;
1 Joh 5,2-3 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. 3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.
Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.
Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.
Åp 22,9 Og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødre profetenes medtjener og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede!

 

Jeg fant også at den som ikke sier i henhold til vitnesbyrdet (Guds ti bud) ikke er fra Gud under noen omstendigheter. 

Jeg har derfor konkludert med at mennesket er villfarne og at bare Gud er å stole på.

Men selvsagt om man ikke elsker Gud vil man jo ikke holde det budet som gjør Ham til ens Skaper, Konge og Gud. Det sier seg selv at det budet er bannlyst for disse antikristelige.

Svar
Kommentar #277

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

No på slutten av historien før dei 6000 åra er til ende og tusenårsriket kjem vil tempelet koma på plass i det bokstavlege Jerusalem . (tingfjellet i nord)

http://www.templemountfaithful.org/Articles/golden-bell-and-a-temple-seal-found-near-temple-mount.htm

Paktens ark vil verta teken fram frå gøymestaden sin og brukt i tempelet. Alle menneska vil sjå kva bod som alltid gjeld.

Sabbaten er det fjerde bodet og gjeld like mykje som dei andre boda.

Ingen er tekne vekk eller avskaffa.

Yeshua stadfestar nettopp dette . Ikkje ein tøddel av desse boda skal forandrast eller fjernast.

Sabbaten skal minna oss om Skaparen som skapte Adam og Eva for 5984 år sidan og om 1000-årsriket som no kjem etter desse 6000 åra.

Svar
Kommentar #278

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er jo ingen av dine sitater, Opheim, som bekrefter (eller avkrefter) noe som helst hva sabbaten angår?

Svar
Kommentar #279

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eirik S. H0lthe. Gå til den siterte teksten.

Det er jo ingen av dine sitater, Opheim, som bekrefter (eller avkrefter) noe som helst hva sabbaten angår?

Jo, alle bekrefter Sabbaten men for den som tror løgnen, med andre ord ikke tror Guds ord og går heller for løgnen vil aldri finne noen grunn til å holde Guds ti bud men følge bud som omgår lydighet til Gud. 

Gå du din tid i møte.

Svar
Kommentar #280

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jo, alle bekrefter Sabbaten

Det tror jeg nok dessverre du er fullstendig alene om å mene.

Forøvrig syns jeg, for din egen del, at det er trist med slike utsagn som det du avsluttet med. Å tro handler om nettopp å tro, ikke å vite. I motsetning til deg er jeg heldigvis ikke så skråsikker at jeg dømmer deg til fortapelsen selv om vi er uenige i tolkningen av Bibelen. Det burde ikke du heller gjøre - for dommen hører Herren til.

Svar
Kommentar #281

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paktens ark vil verta teken fram frå gøymestaden sin og brukt i tempelet. Alle menneska vil sjå kva bod som alltid gjeld.

Tja, Guds ord sier at vi skal se det fra himmelen, deretter skal plagene falle.

 

Åp 15,5 Og derefter så jeg, og templet med vidnesbyrdets telt i himmelen blev åpnet,

 

Det som skjuler de ti bud i himmelen skal bli synbart for oss. Guds Helligdom blir til syne og himmelens Jerusalem avsløres. Kan det være ett teleskop som ser det? Da må meneskene velge, enten DRKK`s omskreven Guds bud eller Guds bud i skriften.

Svar
Kommentar #282

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eirik S. H0lthe. Gå til den siterte teksten.

Det tror jeg nok dessverre du er fullstendig alene om å mene.

Nei, millioner av andre mennesker tror det samme og det gjelder også ikke SDAere.

Tro er forøvrig full visshet og da kunnskap om alt innenfor troen. Med andre ord vet den troende hva denne tror på.

Svar
Kommentar #283

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Nei, millioner av andre mennesker tror det samme og det gjelder også ikke SDAere.

Da syns jeg faktisk dere alle fortjener en gullmedalje i eisegese (i mangel på et bedre norsk ord), dersom dere klarer å lese noe som helst om sabbaten inn i de sitatene der. Beklager, men det blir rett og slett det rene tøv for mine ører.

At man vet hva man tror på betyr ikke nødvendigvis at man sitter på fasiten. Det er vel du et utmerket eksempel på.

Svar
Kommentar #284

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Rom 7,24-25

Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Hei Leif Gunnar

 

 

Hvet du hva dette inneberer for oss troende, og på hva som står i romerne. Det er ingen fordømmelse i kristus. Kristus har frigjort oss i fra lovens krav, og dødens lov. så når vi ikke lengere vandrer i kjødet, så vandrer man i ånden etter vi er blit nyskapninger. Hva er en Nyskapning.? Gud åpenbare sitt ord i ånden vi har fått. vi har fått et nytt liv i Kristus. Men først må vi omvende oss fra synden. før vi kan begynne å vandre i ånden. det betyr ikke at vi skal bryte Guds bud. men Guds bud er en rettesnor for våre liv. Dere sier Sabbaten er viktig å holde jeg sier at vi holder en hellig dag for Gud i tro, SOM VI HAR TRO FOR. Tror du Gud straffer oss hvis vi ikke holder sabbaten på lørdag. Hva sier dette om Gud. Det vil si at Han tvinger sine barn er det ikke bedre for Gud å se at dette er noe vi ønsker å gjøre hver dag eller i den tro vi gjør dette i. på den måten ser Gud at vi i frihet ønsker dette, og på den måten viser vi gud at vi elsker han. hvordan skla vi forholde oss til Gud hvis alt var av lovisk bundenhet. Derfor blir det lovisk når dere gjør dette på lørdager. 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #285

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Eirik S. H0lthe. Gå til den siterte teksten.

Da syns jeg faktisk dere alle fortjener en gullmedalje i eisegese (i mangel på et bedre norsk ord), dersom dere klarer å lese noe som helst om sabbaten inn i de sitatene der. Beklager, men det blir rett og slett det rene tøv for mine ører.

At man vet hva man tror på betyr ikke nødvendigvis at man sitter på fasiten. Det er vel du et utmerket eksempel på.

Hei

 

 

 

Hvis det er bare 40 50 millioner som kommer til Himmelen, så har i ikke en raus Gud.

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #286

brArnfinn Haram

4 innlegg  33 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Kjære Runde Staven!  Di gjengjeving av katolsk tru og lære er på så godt som alle dei punkta du nemner, ikkje i det heile i samsvar med det den katolske kyrkja lærer. Eg tilrår deg, og dei som lese dette, ganske  enkelt å sjekke i den katolske kyrkjes katekisme, tilgjengeleg både i bibliotek, på nett og bokhandlar. 

Svar
Kommentar #287

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei brArnfinn

 

 

 

Det er mange forgreninger som springer ut fra den katolske læren, men hoved læren er dette hvis de ikke har forandret disse punktene nyligt. men som sagt e det mang grener som springer ut av denne læren. så alle lever ikke i vranglære.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #288

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
brArnfinn Haram. Gå til den siterte teksten.

sjekke i den katolske kyrkjes katekisme, tilgjengeleg både i bibliotek, på nett og bokhandlar.

Den er gransket opp imot bibelen av alle våre protestantiske forfedre, jeg har også sjekket den ut, på nett og fysisk i papirutgave. Finurlig men antikristelig.

Det enkleste er å være bibelsk Haram, la ditt hjerte søke Ham alene og du vil se. Studer Daniels bok som Jesus anbefalte og du vil skjønne at dyret skal man ikke gi sitt hjerte til.

Våger du denne?

http://amazingdiscoveries.tv/media/116/204-the-mists-of-time/

Description:In Daniel chapter 2, King Nebuchadnezzar has a dream in which he sees a great statue through which is to be revealed the history of the world to the very close of time. The startingly detailed vision tells us where we are in the stream of time and what events are about to occur on Earth. This vision is analyzed in detail and history vindicates its authenticity.

Våger du da å holde fast på dette når du tar neste skritt i Daniels bok?

 

Svar
Kommentar #289

Njål Kristiansen

142 innlegg  19020 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Nå bare MÅ dette bli bra!:-)

Svar
Kommentar #290

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12632 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Nå bare MÅ dette bli bra!:-)

Noen er eksperter på vranglære!

Svar
Kommentar #291

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  666 kommentarer

Referanser som hoider

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Den jødiske tro annerkjenner ikke Jesus som Frelseren og ser ikke Den Nye Pakt. De lever i den gamle pakt og dennes ordning. Dine referanser holder dermed ikke.

Da Paulus - som selv var jøde - fortalte jøder at de i Kristus kunne bli løst fra Loven, mente han selvfølgelig det som jøder oppfattet som Loven, og ikke hva eventuelle andre måtte ha av oppfatninger.

Så av denne grunn er det faktisk netopp mine referanser som hoider... 

Svar
Kommentar #292

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.

Da Paulus - som selv var jøde - fortalte jøder at de i Kristus kunne bli løst fra Loven, mente han selvfølgelig det som

Paulus skilte på de ti ord og den sermonielle lov.

5 Mos 4,13 Og han forkynte eder sin pakt, som han bød eder å holde, de ti ord; og han skrev dem på to stentavler.

2 Mos 25,21-22 Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig. 22 Og jeg vil komme sammen med dig der; fra nådestolen mellem begge kjerubene som er på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt det jeg vil byde dig å si Israels barn.

 

Det er bare de ti bud som ble lagt oppe i Paktens Ark som har Nådestolen over seg. Sermoniloven er utenfor Paktens ark og nådestolens rekkevidde i den nye pakt, nådens tid. Sermoniloven berører presteskapet og nå da Mellommannen Jesus og som Yppersteprest. Derfor er man løst fra sermoniloven og ikke de ti bud, den moralske lov som er under nådestolen. Spiseseddelen berører heller ikke den sermonielle lov og er med det heller ikke borte for oss som elsker Skaperen og tror Han vet det beste for oss. Loven for jøder er omfattende og har hver for seg sin misjon og virkeområde, de må ikke blandes.

Derofr er det fordi presteskapets sermonielle oppgaver overtatt av Jesus i den nye pakt og med det er jøder.., og hedninger ikke under den sermonielle lov for det er å gå utover sitt embede. Ja det er faktisk å forkaste Jesus/ Messias.

Svar
Kommentar #293

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Paulus skilte på de ti ord og den sermonielle lov.

Det er adventistane som meiner at Paulus skiljer mellom dette.

Les du Paulus snakkar han om alle sabbatar.

Rom 14 seier:

"Den som et alt, skal ikkje sjå ned på den som ikkje gjer det. Og den som lèt vera å eta, skal ikkje døma den som gjer det. For Gud har teke imot han.4 Kven er du som dømer annan manns tenar? Om han står eller fell, er ei sak mellom han og herren hans. Og han skal verta ståande, for Herren har makt til å halda han oppe.
5 Den eine gjer skil på dagane, den andre held alle dagar for like. Men kvar skal vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6Den som aktar ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren; han takkar då Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud."

Fyrst seier Paulus at du kan eta kva du vil. Det er sjølvsagt ei stor løgn.

Esaias 66 fortel td at svinekjøt er å samanlikna med å eta mus

"For med eld skal Herren halda dom,
med sitt sverd skal han slå kvart menneske;
mange er dei som Herren feller.
17 Dei som helgar og reinsar seg
når dei går til hagane
i lag med ein som går i midten,
dei som et svinekjøt,
mus og annan styggedom,
dei skal alle gå til grunne,
lyder ordet frå Herren ".

Så seier Paulus at du kan halda kva dag du vil. Du må berre vera overtydd om det sjølv.

Difor skriv nokre kristne her i debatten at dei held alle dagane for like.

Nokon tek gjerne fri på td onsdagar.

Dette er sjølvsagt heilt i strid med det 4 bodet-sabbatsbodet og Yeshuas ord i Matteus 5 om at heile lova gjeld utan forandring så lenge kloden står.

"Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla.18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt.19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket.20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.
   
De har høyrt det er sagt til fedrane: Du skal ikkje slå i hel..."

Forklaringa er veldig enkel. Paulus er ein stor bedragar .

I Åp 911 vert Antikrist kalla for Apollyon.

Paulus hadde namnet Apollo eller Apollonius av Tyana.

http://www.lasttrumpet.org/paul_false_apostle.htm

Svar
Kommentar #294

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det er adventistane som meiner at Paulus skiljer mellom dette.

Les du Paulus snakkar han om alle sabbatar.

Rom 14 seier:

"Den som et alt, skal ikkje sjå ned på den som ikkje gjer det. Og den som lèt vera å eta, skal ikkje døma den som gjer det. For Gud har teke imot han.4 Kven er du som dømer annan manns tenar? Om han står eller fell, er ei sak mellom han og herren hans. Og han skal verta ståande, for Herren har makt til å halda han oppe.
5 Den eine gjer skil på dagane, den andre held alle dagar for like. Men kvar skal vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6Den som aktar ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren; han takkar då Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud."

Fyrst seier Paulus at du kan eta kva du vil. Det er sjølvsagt ei stor løgn.

Esaias 66 fortel td at svinekjøt er å samanlikna med å eta mus

Logikken skjønner du men din tro krever at Paulus, ja nesten hele NT er de vantros verk.

Paulus taler om mat.., og svin er ikke mat for den som elsker Gud og Hans ord til oss. Svin er ikke regnet som mat i den Gudsfryktiges sinn/ vokabular. Det er kun de vantro villfarne og hedninger som spiser svin.., og mus.

Rom 13,13-14 La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, 14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!
Rom 14,1 Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker!
Rom 14,19-21 La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse! 20 Nedbryt ikke Guds verk for mats skyld! Alt er vel rent, men det er ondt for det menneske som eter med samvittighets-anstøt; 21 det er godt ikke å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noget som din bror støter sig ved.
Rom 15,3-9 For Kristus levde heller ikke sig selv til behag, men, som skrevet er: Deres hån som hånte dig, falt på mig. 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. 5 Men tålmodets og trøstens Gud gi eder å ha ett sinn innbyrdes efter Kristi Jesu forbillede, 6 så at I enige, med én munn, kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader! 7 Derfor ta eder av hverandre, likesom og Kristus tok sig av eder til Guds ære! 8 Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, 9 men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge ditt navn.

Ser du hvor god Gud er?

Om vi skal strebe etter fred og inbyrdes oppbyggelse må vi ha Gudsfrykt og Paulus oppfordrer til det, han sier som Jesus sa at det er hva du tenker og føler som kommer til uttrykk ut av din munn. Er det da urent det som kommer ut er du uren innvendig. Med andre ord om du sier svin er mat så er du uren innvendig (tanker og følelser). For slik ser vi om hvem man har som Gud, seg selv eller Skaperen.

Uansett Torstein er ditt problem at Paulus sier at den nye pakt gjelder hedninger og israelitter i den gamle pakt på lik linje. Derfor forkaster du NT og for deg er da alt i en tåke.

Svar
Kommentar #295

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er kun de vantro villfarne

GRUNNEN til at kristne meiner dei kan halda kva dag dei vil og eta td  svin  er nettopp desse bibelversa  til Lukas og Paulus.

Av same grunn forfektar biskopar og prestar desse erstatningsteologi-tankane når dei skal forklara kven som er Guds Folk eller Israel i dag. Dei kallar kyrkja for dagens Israel.

Adventistane har og same tankane.

Den nye pakt er som sagt enno framtid og vert inngått når 1000-årsriket no kjem. (2028)

Les Jeremias 31 i samanheng.

"Sjå dagar skal koma, lyder ordet frå Herren, då eg både i Israel og Juda sår ut eit sæde av menneske og dyr.28 Og liksom eg vakte over dei for å rykkja opp og riva ned, å bryta ned, øydeleggja og skada, så vil eg no vaka over dei for å byggja og planta, lyder ordet frå Herren.
29 På den tid skal dei ikkje lenger seia:
Fedrane åt sure druer,
og borna fekk ringe tenner.
30 Men kvar skal døy for si eiga synd.
Den som et sure druer,
skal sjølv få ringe tenner.
Den nye pakta
31 Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
då eg gjer ei ny pakt
med Israels ætt og Judas ætt,
32 ei pakt som er annleis
enn den eg gjorde med fedrane deira,.."

Fyrst kjem denne trengselstida over nasjonen Israel ,DERETTER kjem utfriinga og Gud inngår denne nye pakta .

"Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
med Israels-folket i dagar som kjem,
lyder ordet frå Herren:
Eg vil leggja mi lov i hugen deira
og skriva henne i hjarta deira.
Eg vil vera deira Gud,
og dei skal vera mitt folk.
34 Då skal ingen lenger
læra sin neste og sin bror
og seia: «Kjenn Herren!»
For dei skal alle kjenna meg,
både små og store, seier Herren".

Paulus misbrukar Jeremias sine ord.

 

 

 

Svar
Kommentar #296

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

GRUNNEN til at kristne meiner dei kan halda kva dag dei vil og eta td

Det blir feil å skylde på Gud og Guds ord fordi noen ikke tror Guds ord Torstein. Det er kun mangel på Gudsfrykt (at Gud virkelig Er) og da manglende kunnskaper om Gud og Hans Frelse som gjør at folk tror det de lyster å tro. Med slik logikk sier du at menneskene er for dumme til å tro, derfor er det Guds feil at menneskene spiser svin og ikke holder Sabbat. Så forkynner du Lukas og Paulus som falske profeter og sier at den nye pakt ennå ligger frem i tid. Med andre ord forkaster du Daniels bok og med det Jesus som Guds Lam og da vår Mellommann og Yppersteprest.

Det fordi du krever, i din tro at det kjødelige Israel i den gamle pakt alene er Guds folk helt inn til Jesu andre komme. Du er en futuristvariant ved siden av DRKK, pinsevenner, "TB" og konservative Israelvenner. De som står ved din side i tro kjemper du imot, det ved siden av også liberale preterister.    

 

Sitat:

"Av same grunn forfektar biskopar og prestar desse erstatningsteologi-tankane når dei skal forklara kven som er Guds Folk eller Israel i dag. Dei kallar kyrkja for dagens Israel.

Adventistane har og same tankane."

 

Kirken er en instustusjon kommet i etterkant, ja lenge etter Menigheten så dagens lys. Kirken er ikke det åndelige Israel. Kirken står ikke bare Jesus imot slik Israel stod Jesus imot men Kirken er dagens BAAL tro. Guds folk, de som tror er åndelige israelitter og de tilhører løftene.

Så om du slipper taket og lar Jesus komme inn i ditt liv vil du se at om du ser det åndelige Israel vil noe nytt åpenbare seg for deg i Jeremia, Jesaja og Esekiel.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1119 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
21 minutter siden / 29 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1119 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
14 minutter siden / 199 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
16 minutter siden / 1823 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
20 minutter siden / 199 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
27 minutter siden / 199 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
34 minutter siden / 1384 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
40 minutter siden / 217 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1384 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 199 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 414 visninger
Les flere