Mons Henrik Slagsvold

159    2387

Behring Breiviks munnkurv.

Høyesterett og tingretten har forkastet medienes anke ang. full kringkasting av Behring Breiviks forklaring og redegjørelse for bakgrunnen for hans handlinger. Hvorfor ønsker mediediene dette sendt ut på eteren? Tanker man vanligvis ikke slipper til?

Publisert: 13. apr 2012 / 1113 visninger.

Svaret ligger antagelig på det kommunikasjonspsykologiske plan. De fleste vil med bakgrunn i kunnskap om hans bestialske handlinger reagere med avsky ved synet av hans person, hans fremtoning, kroppsspråk, stemme osv. Denne avskyresponsen vil på grunn av bestemte psykologiske assosiasjonslover smitte over på innholdet i det budskap han fremfører.

Den samme assosiasjonsmekanismen reklamen benytter seg av. (Vakker dame på bilens panser = fristende bil. Mors flatbrød= godt flatbrød osv.) Man vekker positive assosiasjoner til et produkt. Her: Avskyelig fyr = avskyelige meninger.)

Altså en slags omvendt reklameeffekt. Man vekker ved å la oss oppleve og "sanse "hans nærvær negative assosiasjoner (avsky) til produktet, hans politiske tenkning. Altså i sin virkning effektiv propaganda mot invandringsskepsis og islamkritikk. Rimelig at medienorge er skuffet.

«Omsorgen» for at også Breivik skal få komme til orde lyder derfor hul og løgnaktig.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Et alternativ kunne ha vært?

Publisert nesten 6 år siden

Legger inn en snutt som viser utkomme for rettsaken mot Theodore Kazcynsky - The Unabomber - som ABB kopierte fra og inn i sitt Manifest...

Mot å erkjenne seg skyldig dømmes TK til livsvarig fengsel .... og .... saken som sådan ... droppes. Det er imidlertid en stor forskjell - TK var trolig paranoid schizofren - nå er ABB friskmeldt - det var mye sykdommen som ble ordlagt som årsak til å droppe sakførsel, men det skinner igjennom i snutten at mest av alt var en redd for dyrkelse av person og Manifest..

http://abcnews.go.com/Archives/video/jan-22-1998-unabomber-pleads-guilty-9347541

Svar
Kommentar #2

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

Incommunicado

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Høyesterett og tingretten har forkastet medienes anke ang. full kringkasting av Behring Breiviks forklaring og redegjørelse for bakgrunnen for hans handlinger. Hvorfor ønsker mediediene dette sendt ut på eteren? Tanker man vanligvis ikke slipper til?

Ja, på overflaten viser det seg en ekstrem avsky for ABB's gjerninger, og man vil skåne samfunnet for en retorikk som fremhever gjerningsmannens argumenter: "derfor gjorde jeg det!".

Men under overflaten viser det seg en ekstrem fascinasjon fra medienes side( - kanskje Freud hadde dristet seg til å poengtere at det er noe opphissende ved det). Og folket følger etter. Vi har blitt så fascinert av denne mannen, at det nærmest talt ligner en sado-masochistisk akt - på nasjonalt plan. ABB blir "sadisten" og det norske folk blir "masochisten". Han dreper i kaldt blod - 77 mennesker! - som blir rettighetsløse i forhold til livet. ABB derimot, har mange rettigheter i vårt demokratiske samfunn. Tenk, han får en ny rettsal som skal huse hans rettergang! Denne saken har så mange absurde elementer, og jeg betviler at styresmaktene klarer å beholde en objektiv ro i bearbeidelsen av det som nå har blitt et nasjonalt traume.

Mons Henrik, kunne du hentet frem "psykologen i deg";-) i et lite tankespill, for jeg ville satt pris på å høre dine refleksjoner: Om nasjonen Norge var et menneske som utsatte seg for en ekstrem form for selvskading, ville dette mennesket være istand til å behandle seg selv, i et psykologisk perspektiv?

Jeg spør ut fra en antagelse om hvordan den kollektive underbevissthet fungerer; om følelsesmessige krefter blir kuet i en nasjon, da kommer de likevel frem i et eller annet uttrykk. Det finnes utallige eksempler på dette fra historien: Hitler som skulle reise den tyske nasjons stolthet etter ydmykelse fra 1. verdenskrig. Uansett hvor avskyelig Hitler var, så ble han likevel en "fører for folket", drevet frem av uforløste spenninger i den tyske sjel.

Det blir noe symbolsk over høyesteretts beslutning; man vil ikke kringkaste hans form for selvforsvar av sine motiver, men folket kommer til å få kjennskap til det like vel - på trykk i mediene som "etterskjelv".

Norge viser seg som et traumatisert land: Hadde vi trengt en psykolog utenfra som kunne bidratt med et objektivt syn? Rettspsykiatrien er i krise: bekrefter ikke det et symbolsk bilde av hvor splittet Norge er i denne saken - i "selvinnsikten"? ABB får innfridd mange rettigheter: er det et sykdoms- eller sunnhetstegn i vårt demokrati? Jeg bare spør . . .

Svar
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Politiske argumenter i en rettsak ?

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Det blir noe symbolsk over høyesteretts beslutning; man vil ikke kringkaste hans form for selvforsvar av sine motiver, men folket kommer til å få kjennskap til det like vel - på trykk i mediene som "etterskjelv".

Han ønsker vel egentlig bare å angipe innføringen regjeringens Multi Kulturisme f.eks.   Så diskusjonen er vel om han får lov til å komme med sine politiske standpungt i en rettsak som en begrunnelse for de handlinger han gjorde.  Muliges han ønsker da å bli klasifisert som politisk fange / samvittighetsfange eller noe slikt.  Men det er vel det vi ikke skal får vite.

Høyeste rett vil at vi skal spekulere....

Svar
Kommentar #4

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Det bør og må være forskjell på

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

ABB får innfridd mange rettigheter: er det et sykdoms- eller sunnhetstegn i vårt demokrati?

om en forbryter beviselig har gjort det han er beskyldt for eller ikke.

I dette tilfelle er det 110% sikkert at han er skyldig,og dermed mener jeg de rettighetene han har krav på bør miniseres til et minimum.

Derfor blir dette sirkuset en maskerade av å gå baklengs med bind for øynene inn i rettsaken.

Det må kunne gå an å ha minst to tanker i hodet på en gang.
Han vil dermed i denne situasjonen kunne sitte med en følelse av å ha makt...stor makt...noe en slik person nyter i fulle drag.

En annen sak er at dette vil virke forlokkende på personer med de samme maktbehovene liggende latent.
Dermed vil denne "happeningen" kunne føre til gode vekstforhold for folk med slike tanker.

Denne debatten MÅ komme i norsk offentlighet,ellers er vi ute å kjøre.

Svar
Kommentar #5

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Best med åpen rettsak

Publisert nesten 6 år siden

Jeg mener det vil väre en fordel om rettsaken i mot Breivik går for åpne dörer.  Breivik har utvilsomt en personlighetsforstyrrelse, og dette vil han avslöre under rettsakens gang. Folk flest vil etterhvert betegne ham som gal, hva nå dette begrepet har av verdi, og han vil fremstå som svärt virkelighetsfjern.   En slik oppfatning av tiltalte vil helt sikkert ikke passe inn hos flertallet i media, rettsapparatet etc., men vi vil i ettertid kunne fastslå at Breivik fikk sin rettferdige dom i Norge, og at de politiske vinklinger rundt dommen ikke fikk overtaket.  Ved å ha en åpen rettergang vil alle kunne se hvem Breivik er, og troverdigheten av hva han sier kan lett avslöres.  Mange er redde for Breiviks propagandamaskineri, men vi må ha tiltro til rettsapparatet i Norge, hvis vi faktisk er en rettsstat.

Breivik er kanskje sykere enn det mange av oss aner, selv om han ikke er psykotisk i medisinsk forstand.  Det skal allikevel bli spennende å se hvordan man kan sannsynliggjöre at Breivik ikke var psykotisk i gjerningsöyeblikket ?  En av verdens fremste psykiatere, i USA, opphöyet seg selv som dommer i dagene etter 22/7, og sa at Breivik ikke var psykotisk, og at han ikke hadde hört indre stemmer  mens han utrettet massedrapene.  Mannen hadde ikke mötte Breivik, men var allikevel klar i sin dom.

Det kommer til å bli mye snakk om psykiatri under rettsaken i mot Breivik, og norsk strafferett blir satt på pröve.  Arbeiderpartiets medlemmer vil selvfölgelig ha ham innesperret på livstid. Bare synd at de samme representanter ikke har utferdiget en lovpraksis som gjör dette enkelt å iverksette...

Svar
Kommentar #6

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Viktige tanker

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Norge viser seg som et traumatisert land: Hadde vi trengt en psykolog utenfra som kunne bidratt med et objektivt syn? Rettspsykiatrien er i krise: bekrefter ikke det et symbolsk bilde av hvor splittet Norge er i denne saken - i

Jeg slutter meg til din oppfordring til Mons Henrik Slagsvold.

Vi undres i det hele over den vekt man tillegger syk/frisk tankegangen. Tross alt er massemord nok til strengeste straff i seg selv.

Er han "frisk", så tillegger man hans kritikk større tyngde.

Fordi hans politiske kritikk rammer vår venstreside i politikken, særlig arbeiderpartiet, vil vi selvsagt føle det sterkt ubehagelig å måtte fremstilles som hovedårsaken til massemordene.

Man strever med å forholde seg til dette, og glemmer at morderens motiv dypest sett alltid er sykt, på linje med selvmord, fordi han har gitt opp samfunnets normale løsninger.

Vi er alle skyldige i å fastholde våre samfunnstraumer.

Vi skulle gått mye hardere inn i Stoltenbergs oppfordring til åpenhet og mer demokrati. For det var den kloke og riktige veien å gå som han pekte på der.

I alle familier, når noe smerter, er det behov for familieterapi. Slik er det også her.

Istedenfor å ville skjule ABBs manifest, som om vi var redd for hans ord, skulle regjeringen hatt åpen mediagjennomgang med samtaler og spørsmål knyttet til manifestet, for å vise at det ikke var farlig! Så ville trykket ha sunket i denne tåpelige og tragiske ballongen!

Hadde vi, samfunnet vårt, fått en psykologisk utredning hadde vi vel hemmeligstemplet den og voktet arkivene.

Svar
Kommentar #7

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

ABB og Dovregubben

Publisert nesten 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Vi er alle skyldige i å fastholde våre samfunnstraumer.

Ja, den setningen smalt treffende klarsynt, Toril.

Slik angår denne saken oss på en helt annen måte, enn medienes forming av det generelle tenkesett. Og urovekkende, om jeg skal sette det på spissen: Blir den kollektive oppfatning drevet i "paranoid schizofren" retning, som en psykose nordmenn skal underkaste seg? ABB får et trollete vitnesbyrd i likhet med Dovregubben: Han er den normale, og alle de andre menneskene er gale . . .

Svar
Kommentar #8

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Hensikten er uklar, ja.

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

ABB får et trollete vitnesbyrd i likhet med Dovregubben: Han er den normale, og alle de andre menneskene er gale . . .

Peer Gynt i Dårekisten! og hos Dovregubben er neppe hensikten, men konsekvensen av å erklære ham frisk kan ha mange bivirkninger... og Ibsen beskriver levende!

Mons Henrik Slagsvold gir i denne tråden en annen, mulig tilsiktet virkning:

"Altså en slags omvendt reklameeffekt. Man vekker ved å la oss oppleve og "sanse "hans nærvær negative assosiasjoner (avsky) til produktet, hans politiske tenkning."

Men tenker man hensikt og tilsiktethet med munnkurven, og med de psykiatriske rapportene,

er det virkelig galt fatt med oss, da opptrer vi uklart både overfor oss selv og omverdenen.

Fakta som tilsløres er oftest for å tjene dem som tilslører!

Det styrker tanken du kommer med, om et traumatisert land.

Svar
Kommentar #9

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Jeg retter meg selv

Publisert nesten 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Fakta som tilsløres er oftest for å tjene dem som tilslører!

Egentlig er vel dette rotet vedrørende rettsaken klinkende klart!

Det er ved flere anledninger, fra lovens folk, brukt begrepet rettsoppgjør om denne rettssaken.

Det gjør at tankene går til det eneste rettsoppgjøret vi kjenner til hos oss.

De mulige likhetstrekk må ligge i at mordmotivene har politisk karakter, og et varsel om at rettssaken vil bli preget av det.

Det kan være "gjengangere" i disse to rettsoppgjørene. (Siden Ibsen alt er nevnt)

Nemesis ligger kanskje i de sterke og tydelige ordene fra tidligere milorgsjef Oliver.H. Langeland som skrev om rettsoppgjøret den gangen:

"... vi har vært så sterkt opptatt med å lyve oss bort fra våre svakheter og våre feil at enhver mulighet for moralsk styrkelse har vært utelukket..."

og

"....myndighetene forsøker å bevare en prestisje - som forøvrig allerede forlengst er tapt - ved fremdeles å hevde at alt er bra...."

og

".....våre høyeste myndigheter skjønner ikke hva fedrelandet i dag krever. De later til å mene at man fremdeles har tid og anledning til å dyrke de mest småskårne prestisjehensyn......."

Enkelt og greit: Man lyver og vil ikke avsløres.

Kanskje nettopp de enkleste forklaringene har mest for seg og er det folk flest tenker seg,.

Svar
Kommentar #10

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

ABB vs. Folket

Publisert nesten 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Nemesis ligger kanskje i de sterke og tydelige ordene fra tidligere milorgsjef Oliver.H. Langeland som skrev om rettsoppgjøret den gangen:

"... vi har vært så sterkt opptatt med å lyve oss bort fra våre svakheter og våre feil at enhver mulighet for moralsk styrkelse har vært utelukket..."

Veldig interessant at du trekker en sammenligning mellom disse rettsoppgjørene.

Denne saken blir så ekstrem at det politiske tenkesett ikke strekker til. Det har vært oppe i nyhetsbildet den senere tid, som et fenomen, at kunstere med litterære evner ikke bør blande seg inn i politikken(j.fr. Günter Grass omstridte dikt om Israel). Og rettspsykiatrien viser seg som en værhane uten psykologisk retningssans. Hvem har en grad av forstand til å lede folket mot en opplyst forståelse av hva som skjer? Hvor er de beste i blant oss?

Det er nå vi trenger visdom mer enn ellers, slik at den "moralske styrkelse" ikke blir utelukket.

Johan Galtung, som jeg verdsetter høyt, han sier: "Skal vi forstå en konflikt, da må vi finne årsaken til den". Ja, det høres så opplagt og enkelt: men hvor i Norge finnes den ydmykhet som åpner seg for visdommen til "de beste i blant oss"? Kanskje viser det seg at sannheten blir langt mer omfattende og urovekkende, om man kommer helt til bunns i denne saken - i et visdomsperspektiv . . .

Om jeg skulle vært brutal, og bedt om rettferdighet for de 77 som mistet livet; da skulle ABB vært skutt på stedet. Eller gitt den straffen som ABB frykter aller mest: bli neddopet for resten av livet! Om det virkelig er ABB som er selve årsaken til det som har skjedd, da skulle han vært behandlet like nådeløst som en kreftsvulst: ved cellegift og kirurgi blitt fjernet ad notam. Er det rettferdig?

Men om det er det norske folk som lider av en skjult sykdom, hvor ABB har blitt selve symptomet; da forstår jeg hvorfor man gir denne saken de enorme proporsjoner den nå har fått. Det kommer til å bli et mediesirkus. Nå skal Kristoffer Schau dekke rettergangen for Morgenbladet: javel, det er vel fordi han er kjent som en overekstrem person i offentligheten! Eller er det slik: at det rører seg en form for ekstremisme i det norske folket, som vi ennå ikke har klart å sette ord på. En ekstremisme som har trukket dette landet lengre bort fra Gud enn det som godt er . . . ?

Det finnes nå mange tegn på at dømmekraften i den offentlige arena er skjør. Igår på Senkveld uttalte Stoltenberg seg om utfallet av rettsaken - at det ville vært godt for folket om ABB fikk sin tilregnelighet bekreftet. Harald Stabell sa at dette var helt klart uheldig; at statsministeren formulerer seg slik i forkant. I krisetider kommer de underligste ytringer frem fra dypet, og det blir viktig å lytte til hva som egentlig sies.

Svar
Kommentar #11

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

hva med konsekvensene?

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Hvem har en grad av forstand til å lede folket mot en opplyst forståelse av hva som skjer? Hvor er de beste i blant oss?

Dette er et viktig spørsmål. - Hvor er de beste til å lede oss i forståelsen for hva denne saken egentlig handler om?

Jeg leter i stemmene her inne. Og vil få lov til å uttrykke, at den samtalen du og Torill legger for dagen i denne tråden av Mons Henrik,  er noe av det nærmeste jeg selv kommer av visdom,  innsikt og logisk tenking omkring det aktuelle.

Selvfølgelig reagerer vi med avsky på hans bestialske handlinger. Men retter vi blikket mot den avsky vi opplevde i etterkant av 11.09.2001, ble dette starten på en ganske så stigmatiserende holdning overfor muslimer, og en enorm satsing på overvåking og sikkerhet.

Kan vi nærme oss forståelsen av ABB's handlinger i lys av denne erfaringen og disse konsekvensene? Det jeg ser, i den grad jeg ser, er at hendelsen brukes til å stigmatisere hele høyresiden i vårt politiske landskap? Kan munnkurven forståes ut fra det? -

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #12

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

tviler

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Kan vi nærme oss forståelsen av ABB's handlinger i lys av denne erfaringen og disse konsekvensene? Det jeg ser, i den grad jeg ser, er at hendelsen brukes til å stigmatisere hele høyresiden i vårt politiske landskap? Kan munnkurven forståes ut fra det?

det skjer mer en hardning,en polarisering.f.eks for eller mot nebintu herland og hennes usa kristen konservatisme.en debatt om uvesentligheter egentlig

Svar
Kommentar #13

Morten Christian Groth

18 innlegg  205 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Kan vi nærme oss forståelsen av ABB's handlinger i lys av denne erfaringen og disse konsekvensene? Det jeg ser, i den grad jeg ser, er at hendelsen brukes til å stigmatisere hele høyresiden i vårt politiske landskap? Kan munnkurven forståes ut fra det? -

Hyggelig å se ditt blide åsyn i profilen, Mette;-)

Jeg vil bende problematikken inn i en helt annen sammenheng, som likevel belyser noe av det samme prinsippet som blir gjeldende. 

Mobbing oppstår når det er store underliggende spenninger i et sosialt felt. F.eks. hvis en lærer(altså, myndighetsperson) ikke klarer å kanalisere sosiale spenninger i en klasse, frem til et konstruktivt uttrykk, da vil klassen "gå mot seg selv", som auto-immun reaksjon, og velge ut én som blir gjenstand for den uforløste innestengthet. 

Jeg mener det bare er visdom som har reell myndighet til å takle de vanskeligste problemer, fordi motsetningene har blitt så radikale. Det er direkte uklokt å sette munnkurv på avvikende personer; ondskap avler bare mer ondskap om splittelsen blir større. Som du også poengterer: etterdønningen fra 9/11 har dannet en "ondskapens akse" som bare har mangedoblet lidelsene i denne verden.

Det jeg og Toril er enige om, og sikkert du også; så har vi et langt større kollektivt ansvar enn samfunnet vårt er villig til å vedkjenne seg. I gammel stamme-filosofi tilkalte man "de eldste" når de vanskeligste beslutninger skulle tas; fordi det krever eksistensiell innsikt om man skal kunne berge flokken. Ikke bare for syns skyld, ved politisk korrekthet, men ved et sinnelag som ser de dypere lag av overflatiske hendelser. Man gjør seg selv pen og pyntelig, ved å fremheve "åpenhet og demokrati", og det blir interessant å se om det egentlig er det vi kommer til å bli vitne til. Eller om Norge kommer til grave seg ned i følelsesmessig unnfallenhet; at denne saken blir for krevende for innsikten til myndighetene, at man blir ettergivende i forhold til det uviktige, og at man blir unnvikende til å se til de faktiske forhold.

Svar
Kommentar #14

Toril Søland

111 innlegg  1439 kommentarer

Det er vanskelige saker.

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Mobbing oppstår når det er store underliggende spenninger i et sosialt felt.

Har lagt merke til i min årelange omgang med barn at det oftest er en lynrask allianse mellom to-tre elever som setter seg øyeblikkelig, fra første sekund første dag i en klasse.

Det er maktrangeringen i klassen som avgjøres der, og mobbeofrene plottes ut raskt.

Det er personer som må ha makt over andre for å kunne fungere selv.

Mobbeofferet er deres viktigste bevis på egen makt og er derfor uunværlige for dem.

Man kommer det ikke til livs på annen måte enn å konfrontere mobberne med hva de gjør, at vi (skole+foreldre) ser hva de gjør, at man snakker åpent om disse mekanismene, viser dem hva voksne idealer er og setter tydelige straffer for å fortsette.

Svar
Kommentar #15

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christian Groth. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener det bare er visdom som har reell myndighet til å takle de vanskeligste problemer, fordi motsetningene har blitt så radikale. Det er direkte uklokt å sette munnkurv på avvikende personer; ondskap avler bare mer ondskap om splittelsen blir større. Som du også poengterer: etterdønningen fra 9/11 har dannet en "ondskapens akse" som bare har mangedoblet lidelsene i denne verden.

Jeg deler virkelig de oppfatningene du her presenterer. Munnkurv er vel faktisk et annet ord for ytringsfrihetens begrensning? Jeg tror det er en farlig vei selv. - Jeg anser det mye viktigere å virkelig arbeide for et godt klima for alle ytringene. - Også de vi ikke liker, da det ikke er noen vei å undertrykke meninger. Faktisk er det min opplevelse, at det er minoriteter som kan sitte inne med de viktigste tankene. (jmfr fengslede bahaier i Iran)

Jeg har et uttrykk som sier at: "En vennlig tunge ikler ordene mening" (noe jeg sterkt etterstreber i mine egne kommentarer, derfor mitt evige haleheng med mvh ;-)) Det farlige blir når ordene brukes som kniver og sverd overfor hverandre, da blir miljøet lett betent. Og det blir vanskeligere å skille stemmene som ønsker å manipulere en, med de som faktisk på et ærlig vis søker sannhet i spørsmålene.

Så hvordan kan vi evne å få de mennesker som sitter inne med stor visdom til å rådslå om hvordan samfunnets vanskeligste problemer bør takles? Jeg kjenner at tanken om et "Eldsteråd" er noe som burde hatt plass innenfor vårt demokrati igjen  i dag. Tidligere ba vi i kirken om "Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred"

I dag har politikerskolene overtatt, og dette utsagnet sies vel heller ikke lenger i kirkene?

;-) med vennlig hilsen mette

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
3 minutter siden / 53 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
32 minutter siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 673 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1068 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 673 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1068 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1292 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere