Gunnar Opheim

142

I stedet for Kristus

Publisert: 8. apr 2012

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Her snakker Paulus om Israel ved Sinai, han sier at Israel ikke kom inn til Ham på grunn av mangel på tro. Paulus sier at de fikk det samme evangeliet, de gode nyheter som vi har fått men at de ikke lot sine følelser falle for disse gode nyheter. De valgte å ikke tro det, på tross av. 

Ser vi på hva som skjedde på Sinai så kan vi se at de selv ikke ville møte Herren men de sendte Moses, de sendte sine mellommenn i stedet for at de selv skulle stå redelig til ansvar for seg selv. Mens Moses og andre var der oppe lagde de sin egen avgud for liksom å være nær allikevel. Avguden var gullkalven som en erstatning på Guds nærhet.

Ett direkte brudd på det 2. bud, her gjengitt.

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

I dag har Kirken i sin vantro og egenrettferdighet fjernet dette bud så man allikevel kan tilbe avguder lovlig. Det er ikke noe annet enn mangel på tro man kan være vitne til om man ser på Kirkens veier. Det Herren løste den manglende tro hos sine på var å ikke vandre med de men lot de få spille ut sin vantro så du kunne la seg vende om til Ham til slutt. 40 år etter Sinai kom de inn i Israel men også der valgte de bort Herren ti fordel for sin egen Mellommann og Konge. Kongedømmet Israel ble en realitet og dette Israel er ikke Guds vilje men menneskets krav om egenkontroll.

1 Sam 8,7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.

1 Sam 8,10 Så sa Samuel alle Herrens ord til folket som krevde en konge av ham.

Kirken har i dag sin konge igjennom Pontifeks Maximus som Israel sverget sin trofasthet imot langfredag for 1982 år siden. På samme måte har Pontifeks Maximus kuppet Kristennavnet ved hjelp av å gi sine hedenske avguder kristne navn. Man har også endret Guds ti moralske bud og tider Gud har satt. (Luther med alle de andre protestantiske forfedre avslørte Antikrist her, se Dan. 7:25, i dag er det atter igjen glemt.) Det har man gjort i myndighet ved å si at Jesus ga dem denne rett igjennom Simon Peter og Simon Peter sier de er den første Pave. Vanvidd, ja det er bra sikkert.

 

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham!

Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge?

Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.    

 

Matt 16,15-20 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er?

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 

Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

 

Poenget her er altså at Peter har forstått at hans bror Jesus er Messias, med andre ord er mennesket Jesus kjød men også Gud. Så Pontifeks Maximus sier at han er Peters etterfølger, istedet for Jesus Kristus , har med det rett til å endre Guds bud og tider og at han er her Israels konge og kristenhetens konge. Gud må i realiteten bøye seg for Pontifeks ord.

Litt av en Mellommann for de kristne". La oss håpe at mennesket snart klarer å løsrive seg fra denne humanistiske hedeneske forkastelige tradisjon. For den forsøker å kuppe frelsens vei.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Sabbatshvile

Publisert rundt 8 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

For i den nye pakt er det slik at det som skjedde i ytre skikker og seremonier i GT, i dag bor inne i enhver sann troende.

Jeg følger kirkefedrenes innsikt i dette, og som hadde Åndens lys i skriften. De sier at når en fatter den sanne tro, da begynner sabbaten for denne, det er en hvile og fred og forventning i troen og kjærligheten. Da er alle dager hviledager, for en troende er kommet inn i den sjuende dag ved troen. Da spiller det ikke noen rolle hva navn dagen har. En onsdag er da like mye hvildag som en lørdag eller søndag.

En troende som har kommet inn i denne hellige sabbatshvile i troen, lever da i forventnig til at den åttende dag, evigehetens dag skal inntre. Og den dag begynner på dommens dag da alle sanne troende skal arve Himmelen og det evige liv i herlighet og fullkommen kjærlighet, der troen og håpet opphører.

Jeg kan si et AMEN til denne utleggelsen av forholdet mellom loven og Kristus.

La meg legge til: Det fokuset som i Det gamle testamente er på loven, det fokuset er i Det nye testamente overtatt av Kristus. På samme måte som når en person er i ferd med å tre fram, og du først ser skyggen. Da er det fullt fokus på skyggen, inntil selve kroppen synes. Da flyttes all fokus på kroppen, som i dette tilfelle tilhører Kristus, for å sitere Paulus.

I Det gamle testamente heter det: "Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byder deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange."

Men i Det nye testamente tales, ikke om å kjenne Loven, men om å kjenne Kristus:

"7 Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap.  8 Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus  9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. 10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han 11 – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!"

Det er ikke loven i seg selv som er skrap - loven har for den kristne gjort sin nødvendige oppgave, dvs. drevet oss til Kristus. Det som er skrap er å søke den rettferdighet som loven gir.

Vi er som kristne ikke kalt til å følge loven, men Kristus. I Kristus gjelder kun ett bud, Kristi bud, at vi skal elske hverandre som han elsket oss og ga seg selv for oss.Fordi "kjærligheten er lovens oppfyllelse", ifølge Skriften.

I Kristus har sabbattsbudet sin oppfyllelse. Den som er i Kristus, feirer sabbatten hver dag fordi vi lever i sabbatshvilen. Søndagen feirer vi ikke for å holde budet, men for å feire oppstandelsen, frelsen og hvilen i Kristus.

Kommentar #152

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvordan var det mulig for Israel å opphøye Gud ved å forkaste Jesus?

Jeg kan ikke se at det er mulig å opphøye Gud ved å forkaste Jesus. Kan du forklare?

Kommentar #153

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du skrev jo selv at du ikke har lest linken.

Som sagt, en hver som av en aller annen grunn går ut av et kirkesamfunn blir dette kirkesamfunnets største kritiker. Både jeg og andre har fått på pukkelen for å bruke bl.a. den katolske kirkes egne nettsider for å underbygge påstander om DKK. Da reiser hylekporet seg med en gang. Jeg regner med at du har fått med det dette? Når du bruker en vilkårlig nettside hvor bloggeren kun er ute etter å gi sin subjektive versjon av historien må dette avvises som "bevis". Slike bloggere blir til de grader farget av vedkommenes holdning (og følelser) mot det kirkesamfunnet vedkommende har forlatt og av den grunn så kan ikke denne mannens skriblerier tas seriøst. Mer er et ikke å si om den saken.

Kommentar #154

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg får tro Åge Rendalen på hans ord om at han ikke bærer noe nag etter sine ti år i adventistbevegelsen.

Hvorfor er det lettere å tro en som har forlatt SDA enn det er å tro en som er medlem i SDA?

Kommentar #155

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Igjen en av disse utrolige påstander, jo jeg har en god peiling om hva SDA prediker..

Nei, det har du ikke for da hadde du ikke argumentert slik du gjør, ei heller slik:

"Ellers kan jeg ikke se at dommen begynte i 1844, da jeg tror på en jordisk domstol når Jesus får løftet faderen gav ham oppfylt ved den siste basun.."

 

Med andre ord du har ikke peiling, det er som jeg sier at du tror du tror og at du da vet. Begynn forfra igjen om du ønsker å diskutere trådens opprinnelige tema.

Kommentar #156

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ikke en eneste gang så lenge vi to har diskutert har du klart å tilbakevise mine påstander med bruk av Bibelen, ikke en enste gang. Det du kommer med er kun

Hei Tor

 

 

Det jeg har skrevet til deg, har du ikke forstått i ånden, fordi du ikke er motakelig for slik visdom. Jeg har sagt at du må gå ut av din lære, omvend deg og beskjenne at du har levd på en løgn, og bli som en dåre slik du kan forstå sannheten i Guds ord. for det jeg skriver til deg da skal bli åpenbart ved ånden i din nye skapning som du må bli først. Uten å bli født på nytt så er det vanskelig å ta til seg Guds visdom. Guds ord er enkelt å forstå, men en blind man kan ikke lese og fortå Guds ord uten å innha sannhetens ånd,men lever man i løgnens ånd så er man blind for sannheten. Du og Leif Gunnar, trenger å bli grepet av sannhetens kraft. Tomme ord har de som ikke forstår Kristi Lære.

 JESUS KOMMER SNARERE EN DU TROR  TOR. DERE HAR IKKE OLJE PÅ LAMPENE.

Det er som de fem uforstandige jomfruene, som trodde de hadde alt i orden, men det viste seg at de levde i en vilfarelse.

Dette er velment fra min side.

 

MVH

Rune

Kommentar #157

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er det lettere å tro en som har forlatt SDA enn det er å tro en som er medlem i SDA?

Enhver som har forlatt SDA unnskylder seg ved å se på, og anklage andre mennesker i SDA for så å nekte å tro Guds ord. Med andre ord de ser ikke på Kristus men andre for så å rettferdggjøre sitt valg å ikke tro Guds ord.

Torstein er ett unntak her men han er konsekvent og tror redelig annerledes fordi han ikke tror hedninger er åndelige jøder og israelitter omtalt som jøder og israelitter i profetiene. Han har gjort ett valg å tro anneredes om Daniel 9:24-27 mens alle andre ikke SDAere ikke har anelse om hva vi tror. Det, selv om det er basis og grunnlaget for protestantisk og kristen tro.  

Skal man diskutere og argumentere om tro med en SDA må man kjenne GT, man må se Kristus i GT og kjenne Daniel 2, Daniel 1,3,4,5 og 6. Man må vite hva Daniel 7 dreier seg om imot Daniel 2, man må kjenne Daiel 8 opp imot Daniel 7 og 2. Man bør være kjent med hva protestantisme er her i forhold til katolisme og vite hva man visste fra ca år 1100 her. Man må se Kristus og frelsen i Ham i Daniel 9.

Det er lett å tilegne seg denne kunnskap om man vil avdekke redelig de faktiske historiske forhold og lese Guds ord nøytralt og redlig.

 

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem:

I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

 

Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.

Kommentar #158

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se at det er mulig å opphøye Gud ved å forkaste Jesus. Kan du forklare?

Se #150 og du bekrefter #150 i din kommentar i #151.

 

Sitat:

"Den som er i Kristus, feirer sabbatten hver dag fordi vi lever i sabbatshvilen. Søndagen feirer vi ikke for å holde budet, men for å feire oppstandelsen, frelsen og hvilen i Kristus."

 

La dere ikke friste og far ikke vill fra sannheten sa Jakob.

Kommentar #159

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Den som er i Kristus, feirer sabbatten hver dag fordi vi lever i sabbatshvilen. Søndagen feirer vi ikke for å holde budet, men for å feire oppstandelsen, frelsen og hvilen i Kristus.

Nå forstår ikke jeg hva du mener og hvor du har det fra at vi lever i sabbatshvilen på lørdag, etter Kristi oppstandelse?

Men, det er det dere som er adventister gjør og det greit for dere.  Jeg forstår at dere forsvarer det dere tror på.  Selv om det langtfra, etter mitt syn, bygger på Jesus - nåden - barmhjertigheten - kjærligheten.

Friheten fra lenkene mangler hos dere og fordømmelsen av andre dere har bedrevet på VD er noe annet.  Også at dere forkaster Paulus og at DKK etter deres tro er antikrist.  Det er hårreisende etter mitt syn og en forkastelse av Jesus og hans budskap.

Og, såvidt jeg har forstått, forkaster dere og fordømmer Paulus fordi han sier at kristne troende kan spise kjøtt.

Etter denne lille oppdagelsen aner jeg at det bare er en bitte, bitte liten del av toppen på isfjellet som er synlig for utenforstående av det adventistene holder på med.  Andre kirkesamfunn er da vidåpne om seg selv.  Det må da være et tankekors at dere er lukket og at dere ikke tåler et søkelys på troen og virksomheten deres.  Det lover ikke godt for fortsettelsen etter min mening.

Kristus kom med frihet for menneskene - åpenhet og ikke lukkethet.  Jesus Kristus er vårt alles håp.  Sett menneskene fri.

At dere sliter med å forstå og tolke Bibelens budskap som andre, kan jo bety at dere mangler DHÅ som gir dere Guds visdom.

Kommentar #160

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

slinter og avfall

Publisert rundt 8 år siden

Meg bekjent spiser da adventistene kjøtt, men noe kjøtt velges bort framfor annet. Ikke så rart kanskje, jeg fikk helt stygga...trodde jeg hadde spist rent kylling og kalkunkjøtt i lang tid, så har jeg spist MUK kjøtt (pølser)...mekanisk uebenet kjøtt...dvs slinter og allslags rester av dyret....vel..vel dette var en parentes i debatten...fortsett dere  :)

Kommentar #161

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Meg bekjent spiser da adventistene kjøtt

Hvorfor avviser dere Paulus da?  Hvorfor kaller dere Paulus en falsk messias?  Hvorfor mener dere Paven er antikrist?

Kommentar #162

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor er det lettere å tro en som har forlatt SDA enn det er å tro en som er medlem i SDA?

Er ikke det åpenbart Tor?

En bevegelse som skjuler sin historie slik dere gjør, og som er så lite åpne om hva som er grunnlaget for troen, kan man da få noen nøytral sannhet utfra dem som har begge beina plantet i bevegelsen?

Da er det betydelig større sjanse å få en nøytal ufarget beskrivelse fra noen som har fått distans og har fått overblikk på utsiden av bevegelsen..

Det er også tydelig at dere tilpasser budskapet, til tilhørerene. Jeg ser at du har en annen beskrivelse av den undersøkende dom enn jeg har fått fra andre SDA'er, derfor får jeg en følelse av at dere driver på å snekrer på teologien fortsatt..

og siden E.G. White ikke har samme autoritet etter avsløringene, så virker det som om en forsøker å flikke på teologien i en mer spiselig rettning..

på tross av dette så er det likevel 1844 som er sentral i deres forkynnelse, selv om bibelen ikke sier noe om noe undersøkende dom..

Det den derimot sier er at det er to domstoler kristi domstol ved den første oppstandelse der hvor han skiller sauene fra geitene, og ugesset fra hvetekornet osv , og faderens domstol i enden av tusenårsriket hvor alle som ikke fikk del i den første oppstandelse skal oppstå til dom.

Kommentar #163

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Enhver som har forlatt SDA unnskylder seg ved å se på, og anklage

Du har så rett så rett, men dette gjelder ikke spesifikt for eks-SSDAere, men alle som forlater et trossamfunn.

At de ikke har noe å fare med ser vi jo på kommentarere 160, 161 og 162 rett ovenfor. Usakekighet er ikke engang dekkende for denne type kommentarer.

Kommentar #164

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor avviser dere Paulus da?

Adventistane trur like fast på Paulus som dei andre kristne.

Du må ikkje blanda korta BEF.

Det er eg som trur Paulus er ein bedragar.

http://www.youtube.com/watch?v=9npnLdwdjUU

Adventistane trur at paven er Antikrist.

Eg trur det vert George Bush.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

Kommentar #165

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

mekanisk uebenet kjøtt...dvs slinter og allslags rester av dyret....vel..vel dette var en parentes i debatten...fortsett dere

Esaias 66 fortel om den nye jord og at dei som reinsar seg et ikkje svinekjøt og mus.

Svinekjøt er ikkje menneskeføde.

"Dei som helgar og reinsar seg
når dei går til hagane
i lag med ein som går i midten,
dei som et svinekjøt,
mus og annan styggedom,
dei skal alle gå til grunne,
lyder ordet frå Herren.... For liksom den nye himmelen
og den nye jorda som eg skaper,
alltid skal stå for mitt åsyn,
så skal òg dykkar ætt og namn stå seg,
lyder ordet frå Herren.
23 Kvar nymånedag, frå månad til månad,
og kvar sabbatshelg, frå veke til veke"

Kommentar #166

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

At de ikke har noe å fare med ser vi jo på

Det er jo ikke rart det blir misforståelser.  Du og dine trosfeller er jo mer lukket enn en hermetikkboks. 

Inn i en hermetikkboks kommer det ikke mye lys, der inne er det mørkt.  Skriften sier jo: "La ditt ansikt lyse over oss å gi oss din fred"

Matt 5, 14-16:

  14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Kommentar #167

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

slinter og avfall

Publisert rundt 8 år siden

Nå vet jeg ikke Alt om adventistenes tro Fjerdingen, men jeg snakket mer om det jeg følte da jeg for en tid siden oppdaget at det  " kylling og kalkunkjøttet"  jeg i lang tid hadde brukt, faktisk bestod av slinter og all slags rester malt sammen til det vi kaller kylling og kalkun pølser...det var om dette jeg sa at ...jeg fikk stygga...

Jeg har notert meg at en del debatanter bruker sterke ord om adventistene, der må jeg innrømme at jeg ikke er så fortrolig med slike ettiketter.

Man gjør vel å merke ved lesning i Apostelgjerningene at i den første menighet var det de som hadde forkjærlighet for deler av loven samt de som hadde et...skal vi si friere ståsted...det jeg har merket meg er at de ikke på grunn av enighet og likeheter,men på tross av ulikehetene var i samme menighet. Kanskje vi har noe å lære? 

Kommentar #168

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Se #150 og du bekrefter #150 i din kommentar i #151.

Mener du med dette at jeg forkaster Kristus i min kommentar #151?

I så fall, kan du utdype?

Hvis jeg har misforstått, kan du forklare nærmere hva du mener.

Kommentar #169

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Mener du med dette at jeg forkaster Kristus i min kommentar #151?

I så fall, kan du utdype?

Hvis jeg har misforstått, kan du forklare nærmere hva du mener.

Jeg skriver ut i fra det som her er blitt gitt til kjenne. Om du mener noe annet enn det du skriver så kanskje du selv burde forklare deg? Ikke for meg eller andre men for deg selv og Herren. Hvis du føler at du forkaster Jesus ved Guds ord så er det kanskje DHÅ som viser deg noe?

Gå til Guds ord og la Han tale sannheten inn i deg. Om du tror da at Han er nådig, barmhjertig og god har du ingenting å frykte

 

Matt 22,15 Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunde fange ham i ord.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere