Gunnar Opheim

142

1 Joh. 4:1-3

Publisert: 6. apr 2012

I 1. Johannes brev, kapitel l 4 og vers 1 til 2 står de noe som ofte går oss mennesker hus forbi. Hvorfor går noe slikt oss hus forbi, og hva står det der?

 

1 Joh 4,1-2 I elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

 

Hva betyr det at Jesus er Kristus og at denne Jesus er i kjød? Hva er det som er viktig her? Finnes det noen som benekter at Jesus er i kjød og finnes det da noen som benekter at kjød er Messias? Hva er poenget for en ikke-troende å benekte at Jesus er i kjød? Kontra, hva er poenget for en religiøs å benekte at Jesus er i kjød? Hva betyr det for frelsesverket at Jesus er i kjød?

Jeg mener og tror at hele kristenhetens lære ikke har Guds Ånd men antikrist ånd, og det foreligger solid bibelsk belegg for å si det og å tro det. Blant de troende finnes det imidlertid og heldigvis en del som ikke har antikrist ånd men Guds Ånd. De tror Jesus var sant menneske som deg og meg, og i det prøvd som deg og meg, frelst som deg og meg men de er ikke mange i forhold til kristenhetens mange medlemmer. Hvem skal man tro? Gud eller prestene? 

Vers 3 er endret fra grunnteksten for der understreker Johannes viktigheten med at Jesus kom i vårt kjød.

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

 Sjekk din egen bibel.

Johannes sier at allerede da var det noen som ikke trodde Jesus var kommet I vårt kjød. Kjød er altså vår natur, slik vi er skapt. Paulus sier det rett ut i Romerne 8:1-3.  De benektet altså ikke Jesus Kristus som Gud men Ham i vårt kjød/ natur. Uten at Jesus kom i vårt kjød, og selv ble frelst i denne natur kan heller ikke vi frelses for bare i syndens natur kan syndens natur sones og bare i den kan man finne en vei ut av den. Jesus gikk opp denne vei for oss. Antikrist vrir seg i smerte over denne sannhet og har ledet teologien kristenheten står for vekk fra Veien, Sannheten og Livet. Satan ruler denne verden, inklusive ”kristendommen”. Det er jo ikke rart prestene ikke tror når de ikke engang lærer sannheten å kjenne når de blir utdannet. Hvem er læreren der? 

Tør du å reise deg opp fra bordet, tømme den forfalskede åndelige melk i avløpet for så å drikke fra kilden og spise Guds faste føde? Vil du virkelig det?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud

Som eg har teke opp før er Paulus ein av desse.

Han seier at KJØT og BLOD ikkje skal arva Guds rike.

I Esekiel 37 er oppstandelsen beskrive.

"Døde knoklar blir levande
37Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar. 2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre. 3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord! 5Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande.6Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.."

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er jo ikke rart prestene ikke tror når de ikke engang lærer sannheten å kjenne når de blir utdannet. Hvem er læreren der?

Hei Leif Gunnar

 

 

1 Joh 4,1-2 I elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

 

Han var et menneske i kjød og blod. hvem benekter dette? men Han var frelseren som kom. Han var lik oss forskjellen var at Han var uten synd, Har du sett Jesus så har man sett Faderen. Han skapte også oss i sitt bilde.

Det er sant at mange prester ikke kjenner til sannheten. Mange tror heller ikke på Jesus, de har denne tittelen som prest, for de liker sitt yrke. læreren er den tilærte menneske visdommen. som så mange har tatt sin kunnskap i fra.

Mange trenger å bli undervist,i Kristi lære. for Kristi lære er den enneste sanne lære, den eneste kilde til visdom og frihet. de som går uten om den lære skal være forbannet. så om man skal reise seg fra sitt bord. så er Kristi lære det man skal reise seg for ellers så kan man bare bli sittende.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Han seier at KJØT og BLOD ikkje skal arva Guds rike.

1 Kor 15,50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

I alle tilfeller i NT hvor det står kjød så betyr kjød den vi er og det uten Gud. Blodet er det liv som da er. Vi kan ikke arve Guds rike uten frelse og frelses er fra vår falne natur, fra vårt liv uten Gud. Gud gir oss ett helt nytt friskt hjerte, altså nye fundamentale følelser. På samme måte får vi også helt nye friske tanker, altså ett helt nytt grunnleggende sinn å utvikle tanker på men vi får også en helt ny frisk ånd. Det gies til de som tror Jesus er Kristus, i kjød for bare da kan vi tro det er mulig.., i kjød. Betingelsen er da at vi oppgir kjødets lyster til å lede vårt liv, og lar troen, håpet og Kjærligheten lede oss i stedet.

Paulus sier i Romerne 8 og Hebreerne 2 at om vi tror Jesus kom i syndig kjøds lignelse, ja i praksis på alle måter lik oss så vil vi se at Hans vei er for oss og ser vi, og tror det er veien åpen ut av synd også for oss.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

 

Hva står det? Jo, at om vi tror Jesus kom i kjød kan også vi oppfylle loven som Jesus gjorde. Vandrer vi i den tro så er den gitt av Faderen selv og vi kan da bli gitt herlighetslegemet. Med andre ord når vi får dette legeme har vi ikke kjødets ånd lenger virksom men den ånd vi har fått etter omvendelsens kraft. Derfor arver ikke kjød og blod Guds rike men Guds verk i oss.

Det er Gud som gir oss liv, det er Han som former oss, skaper oss, gir bein å gå på, kjøtt og sener, vilje og kraft. Han gjenoppretter oss Torstein, Han Skaper oss igjen. Esekiel 37 forteller om Hans oppreisning av Hans folk før Hans andre komme. Det er Hans verk iblant oss, det er en opprettelse av de gamle ting.

Det er ikke noen andre enn Herren selv, og Hans ord som kan overbevise noen om dette.

Gal 1,16 efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjød og blod,

Matt 16,17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.

 

 

 

Kjød og blod fornekter dette Torstein, antikrist lære bruker kjød og blod til å bortforklare Guds ord, stjeler og omgjør Guds ord til sitt. For så å føre mennesker inn under trelldom av mennesker/ prester igjen.

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Han var et menneske i kjød og blod. hvem benekter dette?

Ja, hvem benekter dette i sin teologi Rune? Skjønner du hva dette betyr?

Kommentar #5

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Her er du ute med din stadige

Publisert rundt 8 år siden
forvrenging av evangeliet Leif Gunnar! Du hevder stadig at kommet i kjød vil si med syndig natur. Med dette hevder du at Jesus som den andre Adam selv måtte frelses på samme måte som vi. Dette forvrengte evangelium gjør Jesus til frelser bare som et eksempel, og ikke som stedfortrederen. Du går langt i å framstille den normale kristendoms syn på dette som antikrists lære, og det må du jo få lov til. Men jeg forbeholder meg også retten til å hevde at her er du på ville veier! Mvh Svein
Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er Gud som gir oss liv, det er Han som former oss, skaper oss, gir bein å gå på, kjøtt og sener, vilje og kraft. Han gjenoppretter oss Torstein, Han Skaper oss igjen. Esekiel 37 forteller om Hans oppreisning av Hans folk før Hans andre komme

Leif Gunnar.

Dei fleste av oss har bein å gå på og kjøtt og sener-:

Det Esekiel 37 beskriv er det som skjer etter Herrens kome. Det er eit profetisk blikk framover.

Mange trur ikkje at dei døde står opp.

Mange har laga seg gnostiske førestillingar om at berre sjela lever vidare.

I Esekiel 37 beskriv Gud korleis han løyser dette problemet med oppstandelsen.

Knoklane samlar seg og Gud lagar kjøt på dei. På godt norsk er det dette presten seier i gravferda.

Av jord er du komen ,til jord skal du verta og av jorda skal du atter oppstå.

Det er dette Gud no skal gjera etter 6000 år. Menneska skal igjen  i sitt KJØT skoda Gud. Det er ikkje ein annan substans slik Paulus skriv. Nei,på same måte som Adam og Eva var av kjøt og blod skal me og vera det i framtida.

Paulus snakkar om ulike typar kjøt i 1 Kor 15.

 "Men no kunne nokon seia: «Korleis står dei døde opp? Kva slag kropp har dei?»36Å, uvituge menneske!....

 "Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske."

Paulus snakkar om det bokstavlege kjøtet.

Det er her Paulus avslører seg som den store bedragaren han er og som Johannes kallar for Antikristens ånd.

"Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud."..

Paulus seier at bokstavleg kjøt og blod ikkje skal arva Guds rike. LØGN.

I Esekiel 37 fortel Gud kva desse som står opp gjer.

"Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!»12Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet.13Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav!14Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren."

Denne erstatningsteologi-tolkninga som du kjem med Leif Gunnar vert konsekvensen av det feilaktige utgangspunktet du har med å akseptera bedragaren Paulus. Då kan ein tolka ting i hytt og pine slik ein ser biskopen i Bjørgvin gjera det.

Gud vekkjer opp dei døde som ligg i gravene og dei vert levande. FANTASTISK.

Gud sender dei ikkje ut i verdsrommet. Nei,teksten fortel at dei samlast i Israel,Jerusalem.

Paulus skriv feilaktig om oppstandelsen.

"For når det bydande ropet lyder, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, då skal Herren sjølv stiga ned frå himmelen, og dei døde i Kristus skal først stå opp.17Så skal vi som har vorte att og enno lever, rykkjast bort saman med dei i skyene og møta Herren i lufta. Og så skal vi alltid vera saman med Herren".

Esekiel 37 avslører denne feilaktige forståinga.

Langsamt står dei døde opp.Dei forlet ikkje kloden.

"Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land.22Så gjer eg dei til eitt folk i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike.23Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane sine og alt det motbydelege og alle brota sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud."

Yeshua skal vera konge over heile kloden no når Han kjem tilbake til Oljeberget med sine mange tusener englar år 2028.

Himmelriket er her på jorda.

Det store gjestemåltidet skal haldast i jerusalem-Israel.

Der skal me sitja til bords med Abraham,Isak og Jakob.

Det er Lauvhyttefesten-SUKKOT som kjem 5 dagar etter YOM KIPPUR-DOMMENS DAG.

 

 

 

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sitat: "kommet i kjød vil si med syndig natur. Med dette hevder du at Jesus som den andre Adam selv måtte frelses på samme måte som vi."

 

Rune, hva sier skriften?

Rom 8,1-3 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

 

 

Vi er frigjorte fra at syndens lønn er døden. Hvorfor og hvordan?

Gud gjorde det ved Sønnen i syndig kjøds..?

Lignelse og lignelse er i likhet med..?

 

Hebr 2,7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebr 2,9-11 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, 15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. 16 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Jak 1,13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

 

 

Akkurat ja, Jesus måtte bli som oss for at syndens lønn kunne tas av Ham, ved Hans offer og med det bevises muligheten for oss å bli frelst fra synd..

 

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

 

Så igjen til ditt sitat.

"kommet i kjød vil si med syndig natur. Med dette hevder du at Jesus som den andre Adam selv måtte frelses på samme måte som vi."

 

Kanskje det skulle formuleres slik:

"kommet i kjød vil si med syndig natur. Med dette hevder du at vi må frelses som Jesus som viste oss frelsen virker."

 

Husk at synd er ikke fegnet for synd før man synder slik:

Jak 1,14-15 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

 

Det gjør man ikke i det øyeblikk man unnfanges, ei heller ved fødsel men når man er bevisst tenker og følelser man er ansvarlige for. Det betyr godt opp i årene, tror Jesus tok ansvar fra 12 års alderen og at det var vanlig praksis å anse barn for ansvarlige da. Fra 30 årsalderen anså man mennesket ansvarlig nok til å påta seg tjeneste for frelsen.

 

 

 

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus snakkar om det bokstavlege kjøtet.

Det er her Paulus avslører seg som den store bedragaren han er og som Johannes kallar for Antikristens ånd.

Det er noe du tror for at du skal kunne tro det du tror men jeg mener og tror at det er å lyve for seg selv Torstein.

Kjød kan forstås slik du forstår det, katolsk lære krever også at man må forstå det slik for ellers faller deres bedrag. Om du legger av deg antagelsen av denne forståelsen du tror Paulus har og forstår slik jeg sier det har du en tro Torstein, som forklarer din trosretnings opprinnelse. 

Kjød er Sarx i gresk.

 

 

G4561

Sarx

sarx

Probably from the base of

G4563; flesh (as stripped of the skin), that is, (strictly) the meat of an animal (as food), or (by extension) the body (as opposed to the soul (or spirit),

or as the symbol of what is external,

or as the means of kindred, or (by implication) humannature (with its frailties (physically or morally) and passions),

or (specifically) a humanbeing (as such):

 

- carnal (-ly, + -ly minded), flesh ([-ly]).

G4561

Thayer Definition:

1) flesh (the soft substance of the living body, which covers the bones and is permeated with blood) of both man and beasts

 

2) the body

2a) the body of a man

2b) used of natural or physical origin, generation or relationship

2b1) born of natural generation

2c) the sensuous nature of man, "the animal nature"

2c1) without any suggestion of depravity

2c2) the animal nature with cravings which incite to sin

2c3) the physical nature of man as subject to suffering

 

3) a living creature (because possessed of a body of flesh) whether man or beast

 

4) the flesh, denotes mere human nature, the earthly nature of man apart from divine influence, and therefore prone to sin and opposed to God

Med andre ord så kan du velge å tro at KJØD er rent kjøtt/ muskler men du kan også velge å se KJØD som den natur vi er i. Jeg tror Jesus kom i den tilstand vi er i og at Han ble prøvd i den tilstand vi er i. Bare på den måten er Han ett fullverdig offer for vår synd og istedet for vår fortjente lønn. Ville anklageren akseptere noe annet? Er det denne sannhet løgneren redd? 

Kommentar #9

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Marginale retninger

Publisert rundt 8 år siden
innen Adventismen forfekter det samme syn på dette med Kristi falne natur etter Adams fall, som du formidler i en mengde innlegg Leif Gunnar. Men majoriteten av adventistene har et mer evangelisk syn på dette så vidt jeg har forstått det. Striden gjelder kort og godt om Jesus var født med arvesynd eller ikke. Evangelisk forståelse oppfatter det slik at synden ble lagt på han, men var ikke i ham. Både hans død som syndens straff og hans fullkomne oppfyllelse av loven var stedfortredende til vår frelse. Den andre retningen går på at Jesus viste at loven kunne oppfylles i syndig kjød som et eksempel på at vi med Guds hjelp kan gjøre det samme. En setter helliggjørelsen foran rettferdiggjørelsen i denne framstillingen og bryter dermed med klassisk kristendom som skiller mellom disse to samtidig som de hører sammen som årsak og virkning. Du legger jo ikke skjul på din oppfatning Leif Gunnar, og det er fint synes jeg. Men jeg mener nå du er havnet i en blindgata her. Mvh Svein
Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror Jesus kom i den tilstand vi er i og at Han ble prøvd

Det er riktig ,Leif Gunnar.

Yeshua kom i KJØT OG BLOD og levde slik som oss og vart prøvd som oss.

Paulus skriv ikkje dette .

Han skriv at Jesus kom i "KJØT LIGNELSE".

Det er stor forskjel.

Her er heile teksten i samanheng.(MIN KOMMENETAR BAK)

"Det blir sådd i vanære, det står opp i herlegdom. Det blir sådd i vanmakt, det står opp i kraft.44Det blir sådd ein kropp som hadde sjel, det STÅR OPP EIN ÅNDELEG KROPP (TULL OG TØYS)

Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp.(TULL OG TØYS)

Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv.Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege.(DETTE ER REINE SPRØYTET FRÅ PAULUS)

Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv.(??????????)

Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege.(??????????????)

Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord,(DETTE ER RIKTIG)

 det andre mennesket er frå himmelen.

 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske,

og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera.(????????????? VRANGLÆRE)

Og liksom vi har bore biletet av det jordiske mennesket, så skal vi òg bera biletet av den himmelske.(????????)

Men det seier eg, sysken, at kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike (VRANGLÆRA)

Og det som er forgjengeleg, skal ikkje arva det uforgjengelege.(MENNESKA SKAL ETA AV LIVSENS TRE IGJEN OG DERMED LEVER DEI EVIG OM DEI HELD FRAM MED DETTE. MENNESKET VERT IKKJE UFORGJENGELEG.DET AVHENGJER AV AT DEI ET AV LIVSENS TRE. PAULUS SEIER MENNESKET VERT UFORGJENGELEG MED EIN NY SUBSTANS SOM IKKJE ER AV KJØT OG BLOD)

 

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Svein

Publisert rundt 8 år siden

Jeg vet ikke hva du tror på Svein men jeg har ikke skrevet at Jesu har en egen fallen natur slik du tror.

Jesus er i syndig kjød, altså kjød som vi synder i. Med andre ord er det ikke synd å være i syndig kjød om man ikke synder. Det er kun en forestilling mennesker har. Synd er lovbrudd og utviklet fra ingenting til synd slik:

Jak 1,14-15 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

 

Husk også at evangeliet handler om synd, rettferd og Dom og at Paulus viser til Veien igjennom Menneskesønnen og Menneskesønnen i vårt kjød døde på korset da våre synder ble lagt på Ham.

 

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Yeshua kom i KJØT OG BLOD og levde slik som oss og vart prøvd som oss.

Paulus skriv ikkje dette .

Han skriv at Jesus kom i "KJØT LIGNELSE".

Hva betyr da liknelse?

Gresk ordbok sier:

G3667

ὁμοίωμα

homoiōma

 

G3666; a form; abstractly resemblance:

- made like to, likeness, shape, similitude.

 

I matematik har vi i likhet med et tegn, tegnet er = og det brukes i matematiske lignelser. Jesus, Han som vandret her på jorden er også vår ud Torstein men Han la av seg Sin Guddomsskraft og gjorde Sin Fars vilje i vårt kjøds vilje/ eksistens.

 

 

Sitat:

"Det er stor forskjel.

.. .

(MENNESKA SKAL ETA AV LIVSENS TRE IGJEN OG DERMED LEVER DEI EVIG OM DEI HELD FRAM MED DETTE. MENNESKET VERT IKKJE UFORGJENGELEG.DET AVHENGJER AV AT DEI ET AV LIVSENS TRE. PAULUS SEIER MENNESKET VERT UFORGJENGELEG MED EIN NY SUBSTANS SOM IKKJE ER AV KJØT OG BLOD)"

 

Torstein, om vi går på sannhetens vei kan vi ikke dø fordi det er Guds lov/ Hans ord. Man er da uforgjengelig. For Gud er vi da uforgjengelige. Da Jesus stod opp igjen, stod Han opp med kjøtt og blod? Ja, men ikke i vårt kjød.

Luk 24,39 Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har.
Luk 24,41-43 Men da de ennu ikke trodde for glede, og undret sig, sa han til dem: Har I her noget å ete? 42 Da gav de ham et stykke av en stekt fisk og noget av en honningkake, 43 og han tok det og åt for deres øine.
Joh 20,27 Derefter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro, men troende!

Pauus sier ikke imot dette men i ditt hode, i din forståelse for nettopp å rettferdiggjøre din tro, tror du det, ja du MÅ tro det.

 

Vi har sterk tro, la oss vandre ydmykt og formbare av Guds hender så vi begge kan en dag spise sammen.. :)

1 Mos 3,22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!
Åp 22,2 Mellem stadens gate og elven, på begge sider, stod livsens tre, som bar frukt tolv ganger og gav sin frukt hver måned; og bladene på treet var til lægedom for folkene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #13

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Jesus som den andre Adam

Publisert rundt 8 år siden
startet der den første Adam falt og rettet opp fallet der den første Adam sviktet. Jesus oppfyllte loven som det eneste syndfrie og fullkomne menneske etter fallet. Han tok på seg menneskets synd på korset ved tilregnelse og gir oss sin rettferdighet/lydighet ved tilregnelse. Han tok vårt som han ikke hadde del i, og vi får hans som vi ikke hadde del i. Dette er en fri uforskyldt gave av bare nåde, og dette gir oss barnekåret som gikk tapt i syndefallet tilbake. Gud ser derfor på oss i Kristus som om vi aldri har syndet. Alt skjer ved tilregning, ikke ved tildeling. I oss selv er vi fortapte syndere helt til vår dødsdag eller til forvandlingen ved Jesu gjennkomst, men i Kristus er vi like rettferdige for Gud både i gode og dårlige dager. Dette er det jeg tror, og hvordan jeg oppfatter evangeliet. Jeg tror vi oppfatter syndefallet litt forskjellig dersom jeg har forstått det du har skrevet rett. Jeg tror på arvesynden som en realitet og en arv fra den første Adam. Og derfor på en arvet rettferdighet som en tilregnet gave fra Jesus den andre eller siste Adam. Mvh Svein
Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Forskjellen

Publisert rundt 8 år siden

1:

Den arvesynd vi har arvet er degenerasjon som også Jesus hadde del i, samt at vi fødes inn i en fallen syndig verden/ natur som også Jesus fødtes inn i. I vår natur døde Jesus for vår synd og ga oss på den måten en fullkommen vei ut av synd. Vi blir frelst fra synd.

2:

Antikrist benekter dette som påpekt i åpningsinnlegget. Han sier at vi er syndere av naturen fra unnfangelsen av, at vi ikke kan bli fri synden i oss og med det i realiteten ikke kan noe for det. Vi skapes syndere på grunn av Adams fall. Derfor døde Jesus istedet for oss men Han ble jo aldri prøvd som oss. Vi blir frelst i synd.

 

Derfor benekter Satan/ antikrist lære at Jesus kom i kjød, i henhold til åpningsinnlegget.

 

1 Joh 4,1-2 I elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

 

Det er så lett å se de antikristelige.

1 Joh 2,3-4 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten;

1 Joh 2,19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Kommentar #15

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Det falne mennesket

Publisert rundt 8 år siden
fristes av sin iboende synd ved at ytre fristelser finner gjennklang i vår falne syndige natur. Som syndige mennesker "lokkes vi av vår egen lyst". En slik synd hadde ikke den første Adam ved skapelsen, men den kom ved fallet. Jesus som den andre Adam hadde ikke denne defekte natur. Det var aldri noe i hans sinn som ble fristet eller lokket av synden. Han ble fristet av Satan til å gjøre bruk av sin gudommelige natur for å frelse/hjelpe seg selv. Dette avstod han fra slik vi leser om det i Skriften. Som den andre Adam seiret han som sagt der den første sviktet. Den første Adam startet uten synd, men ble en synder i fallet. Den andre Adam ble fristet/prøvet men fallt ikke. Hans seier ble vår seier! Mvh Svein
Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det gjør man ikke i det øyeblikk man unnfanges, ei heller ved fødsel men når man er bevisst tenker og følelser man er ansvarlige for. Det betyr godt opp i årene, tror Jesus tok ansvar fra 12 års alderen og at det var vanlig praksis å anse barn for ansvarlige da. Fra 30 årsalderen anså man mennesket ansvarlig nok til å påta seg tjeneste for frelsen.

Hei Leif Gunnar

 

 

Hvordan kan vi leve syndefritt? Hvordan kan vi leve etter loven uten å feile. Hvordan fungerer nåden når vi synder ? Jesus kom som det andre menneske. Adan kom med synden. Jesus kome med friheten. Adam bandt oss. Jesus satte oss fri:) Loven som holdt oss som slaver er ikke lenger i vårt nye liv i Kristus. ingen lenker som holder oss fanget i loven. men loven eller budene er våre rettesnor, loven er ikke forandret. men vårt liv er forandret. begrun av blodets rensende kraft i våre liv.

 

 

 

Det er Én Gud. Derfor skal VI elske Ham av hele VÅRT hjerte og av hele VÅR sjel og av all VÅR makt. Tilbe Ham. Vi er satt til side for Ham med den hensikt; å tilbe Ham i Ånd og Sannhet. Dersom Guds Ånd i deg er sloknet, er alt du kan gjøre å mime de rette ordene og få en følelsesmessig opplevelse. Dersom det ikke er basert på Sannhet, er det et bedrag. Det å tilbe Ham i Ånd og Sannhet betyr derfor å leve det livet Jesus levde. Apostelen Johannes sa det slik 60 år senere: Den som sier at han er i Ham, må leve slik Jesus levde. Det er denne muligheten Jesus har gitt deg. Jeg ønsker at vi skal oppleve dette sammen. Kristi lære er den sannhet vi skal lære bort, og undervise i-. lever man i sannheten er det den enste sannhet som behager Gud. alt annet er forbannet, i gal 1.

Far, vi ber om at Du hjelper oss. Med stor takknemlighet i hjertene ser og forstår vi den kjærligheten du har vist oss. Vi var døde i våre overtredelser og synder, uten håp i verden. Vi var uvitende, blinde spottere som levde i vantro og opprør  det er alt enhver av oss var. Alt vi hadde å gi deg var vår egen dårskap. På tross av dette rørte du ved våre hjerter og gjorde oss villige til å gi slipp på vår egen evne, vår egen vilje og kloke meninger fra våre medmennesker. Du selv rørte ved hjertene våre med din hånd, myknet oss opp og forvandlet steinhjertene våre til kjøtthjerter ved å gi oss muligheten til å se og kjenne Deg. Du ransaker våre hjerter med åndens lys. slik at alt i oss kan leve i lyset og ikke i kjødet. vi lever nå i ånden som det nye mennesket vi er blitt.og i ånden synder vi ikke lengere.

 Vi vil elske Deg og bli satt til side for å gjøre Din vilje og følge Ditt hjerte. Hjelp oss å se hvordan vi skal gå fram. Far, vi er ikke bundet av noen lov. Vi er ikke bundet av noen ytre dom. Vi er ikke bundet av de andres meninger eller et juridisk system. Vi er bundet av vår lydighet til Herren. i Hams vilje. i den Frihet jesus kom med. ved å elske Ham holder vi Guds bud. det er den frihet vi er elsket med.

 

La ikke budene bli et strev for deg. leif G. la budene være  en rettesnor. for du vet hva rett og og galt er begrunn av budene. du vet hva bægjær er begrunn av budene.så budene er ikke tatt bort. men forbannelsen er brutt.

 

MVH

Rune

Kommentar #17

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Ble Jesus frelst?

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Uten at Jesus kom i vårt kjød, og selv ble frelst i denne natur kan heller ikke vi frelses for bare i syndens natur kan syndens natur sones og bare i den kan man finne en vei ut av den.

Det er ikke så lett å få tak på hva du egentlig mener, Opheim. Hva mener du er forskjellen på din lære og Luthers i de spørsmål du tar opp?

Hva mener du med ovenstående sitat, at "Jesus ... selv ble frelst i denne natur (min utheving)"?

Kommentar #18

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Den siste Adam

Publisert rundt 8 år siden

Berntsen: "Med dette hevder du at Jesus som den andre Adam selv måtte frelses på samme måte som vi."

Jeg er enig i ditt anliggende, men har bare en kommentar på en liten detalj som jeg er usikker på betydningen av, men som jeg likevel finner det interessant å nevne:

Jeg antar at du henter begrepet den siste Adam for 1 Kor 15:45:

"Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen."

For å tydliggjøre begrepene så snakker Paulus her om

- Det første mennesket Adam vs. den siste Adam (altså ikke "den andre Adam, som du skriver)

- Det første mennesket - vs. det andre mennesket

Kan det være noen teologisk betydning i det at Paulus omtaler Kristus som "den siste Adam"?

Kommentar #19

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Den andre og den siste Adam

Publisert rundt 8 år siden
mener jeg brukes om hverandre i kristen litteratur. For meg har det den samme betydning, men det kan hende det ligger mer i å bruke begrepet den siste Adam. Det ligger i Pulus sin framstilling at det vi får gjennom den siste Adam er herligere enn det som var fra den første. Den første av jorden, den siste av himmelen. Kan hende du har noe utfyllende å tillføye Are? Mvh Svein
Kommentar #20

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Rune

Publisert rundt 8 år siden

Du skrev:

"Det falne mennesket fristes av sin iboende synd ved at ytre fristelser finner gjennklang i vår falne syndige natur. Som syndige mennesker "lokkes vi av vår egen lyst". En slik synd hadde ikke den første Adam ved skapelsen, men den kom ved fallet."

 

Tenk over hva du tenker. Du tenker "fristes av sin iboende synd". Med andre ord er det ikke din feil. Du skylder på det skapte deg, altså Gud.

Det andre er at du gjør Adams fall større enn alt annet og Adam gjorde det samme som du. Adam sier til Gud, "Du ga meg kvinnen" og skylder med det på Gud/ Skaperen.

Så hva skjedde i Evas sinn? Vel?   

Ikke noe anent enn hva som skjer i vårt sinn når vi faller for fristelser. Så hva gjorde Eva da? Joda, hun skyldte på Slangen/ Satan.. . Hva sier Satan da? Jo, han skylder på Gud og vil ta Hans Trone.  

Les gangen i fra slangen snaker til Eva har falt. Hva skjer i Evas sin? Tenker hun ut det selv eller får hun uskyldig alt med teskje så hun ikke kan noe for det?

 

Sitat:

"Jesus som den andre Adam hadde ikke denne defekte natur. Det var aldri noe i hans sinn som ble fristet eller lokket av synden. Han ble fristet av Satan til å gjøre bruk av sin gudommelige natur for å frelse/hjelpe seg selv. Dette avstod han fra slik vi leser om det i Skriften. Som den andre Adam seiret han som sagt der den første sviktet. Den første Adam startet uten synd, men ble en synder i fallet. Den andre Adam ble fristet/prøvet men fallt ikke. Hans seier ble vår seier!"

 

Hva skjer i Hans hode når Han blir fristet i ørkenene? 40 dager uten mat?

Tror du ikke Han hadde forestilt seg i sitt kjød hvordan det ville smake? Er det en fristelse om Han ikke hadde følelser? Var Han sant menneske uten vår fysiologi og sanser?

Hebr 2,10-11 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

 

Stopp fornektelsen!                 
Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Rune #16

Publisert rundt 8 år siden

Sitat:

"Hvordan kan vi leve syndefritt? Hvordan kan vi leve etter loven uten å feile. "

 

Ved tro på Jesus Rune, les åpningsinnlegget en gang til, ok? Da slipper du å se på loven, som du her over atter igjen etterspør. Jeg tror ditt problem er at du ser bokstavloven istedet for å se på Frelsesverket Kristus presenterte. Det er ikke i kjødet vi frelses, det er fra det kjødelige Jeg. Se på Ham, og la deg drive med Hans vei, Sannhet og Liv!

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Skjønner det.

Publisert rundt 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke så lett å få tak på hva du egentlig mener, Opheim. Hva mener du er forskjellen på din lære og Luthers i de spørsmål du tar opp?

Hva mener du med ovenstående sitat, at "Jesus ... selv ble frelst i denne natur (min utheving)"?

Hei. :-)

Luther kjenner jeg ikke så godt til.

Sitat meg: "Uten at Jesus kom i vårt kjød, og selv ble frelst i denne natur kan heller ikke vi frelses for bare i syndens natur kan syndens natur sones og bare i den kan man finne en vei ut av den."

 

Den natur Jesus tok på seg var helt og holdent som den vi er i, bortsett ifra at Han viste Han var Gud.

Han var degenerert som oss og Han ble født inn i en fallen syndig verden som syndet i det kjød også Han tok på seg.

Da Jesus kom i vårt kjød kunne Han ikke stå imot fristelser ved hjelp av Sin Guddommelighet men i kjød velge Sin Fars ord og kraft i seg. Han i kjød måtte kjenne på hva en fristelse betød for oss i kjød, for nettopp å avvise den som en fristelse vi faller for. Han måtte kjenne det som vi kjenner det men uten å synde.

Hebr 2,18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

 

Nåt det poeng er tatt er også dette ett poeng:

Hebr 2,14

Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17

derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.  

 

Så hva står det egentlg her om Jesus:

Hebr 5,7-8

Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led,

 

 

Forkast ikke Hans offer, det er større enn stort vi kan fatte og Ham skal vi leve side om side ved. Han kaller oss ved navn, som brødre eller søstre.

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Tenk over hva du tenker. Du tenker "fristes av sin iboende synd". Med andre ord er det ikke din feil. Du skylder på det skapte deg, altså Gud.

Det andre er at du gjør Adams fall større enn alt annet og Adam gjorde det samme som du. Adam sier til Gud, "Du ga meg kvinnen" og skylder med det på Gud/ Skaperen.

Så hva skjedde i Evas sinn? Vel?

Hei

 

Det er du som fornekter at vi skal leve i den frihet Jesus kom med. Han kom for å løse oss i fra forbannelsen. hvilke forbannelse. lovens og syndens forbannelse. Hva vil det si og bli løst i fra dette? Løst i fra kravene løst i fra synden som bandt oss.? Hva betyr blodet for deg Leif Gunnar. Hva betyr Korset for deg ? Hva er å leve i frihet ? Jeg skylder ikke på noen begrunn av min savkhet, og skrøpelighet, Gud frister ikke meg, men min onde natur ønsker jeg skal snuble. og snubler jeg så takker jeg for nåden og blodet som renser meg ren som snøen. Jeg lever ikke i synden lengere. for min ånd kan ikke synde. men den onde naturen vil synde. så det er en evig strid mellom ånden og kjødet. selv om vi har fått den Hellige Ånd i vårt hjerte. så betyr det ikke at du aldri vil snuble igjen. det betyr at ved å bli en nyskapning. så er no det nye livet i ånden. og ikke i kjødet som før.

 

Men du ser eller så vil du ikke forstå det jeg skriver Leif Gunnar. for jeg er ren ihjertet begrunn av blodet Gud ser ikke noe synd i mitt hjerte begrunn av blodet. når man dageligt tar sitt kors opp. så vil det flyte levende vann inn i vårt liv. Levende vann som gir deg frimodighet, frihet i ånden. men i det dagelige liv så er også den onde natur med deg på veien. selv om du har korsfestet ditt gamle jeg. så har man dens skrøpelighet og svakhet med oss. men i oss selv er vi svake men i Gud er vi sterke begrunn av den nye skapningen i oss.

 

 

MVH

Rune

 

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ved tro på Jesus Rune, les åpningsinnlegget en gang til, ok? Da slipper du å se på loven, som du her over atter igjen etterspør. Jeg tror ditt problem er at du ser bokstavloven istedet for å se på Frelsesverket Kristus presenterte. Det er ikke i kjødet vi frelses, det er fra det kjødelige Jeg. Se på Ham, og la deg drive med Hans vei, Sannhet og Liv!

Hei Leif Gunnar

 

 

 

Jeg ser på blodet. korset. friheten i Kristus. ingen fordømmelse lengere for den som lever i ånden.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #25

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Fristet som oss men på forskjellig måte

Publisert rundt 8 år siden
Det er imidlertid en veldig forskjell på Jesu fristelse og våre fristelser. Jesus ble fristet av djevelen.Vi fristes også av ham, men samtidig gjennom vår egen onde lyst. "Hver fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst". Overfor oss benytter sjelefienden seg av denne vår egen onde lyst samtidig som han møter oss utenfra, ikke minst gjennom andre mennesker. Synden er så mye mer enn gale umoralske handlinger, synden som kom ved syndefallet er en tilstand som fordervet menneskesinnet. Å framstille Jesus i en fallen natur med arvesynd gjør at vi da får en frelser som selv trenger frelse. Dette tåkelegger evangeliet. Fjerner vi arvesyndens realitet fjerner vi samtidig behovet for den frelse som er tilveiebrakt i Jesus alene. Jesus kom som et menneske under loven som en av oss. Han oppfylte lovens krav som menneskesønnen, den andre Adam. Men det gjorde han ikke i syndig kjød, men som vår stedforetreder. Som menneskesønnen bestod han prøven da han ble fristet, han seiret på våre vegne. Vi var ikke der da den første Adam fallt, men vi har del i det. Vi var ikke der da Jesus seiret, men vi har del i det og seieren blir tilregnet oss som om vi selv hadde seiret. Dette siste skjer ved tro, og vi er da ikke lenger under loven, men under nåden uten fordømmelse. "Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus!" Offerdyrene som forbilledlig var symboler på Guds Lam som skulle bære bort verdens synd måtte være uten lyte fordi det sanne offerlam skulle være uten lyte.
Kommentar #26

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Berntsen: "mener jeg brukes om hverandre i kristen litteratur. For meg har det den samme betydning, men det kan hende det ligger mer i å bruke begrepet den siste Adam. Det ligger i Pulus sin framstilling at det vi får gjennom den siste Adam er herligere enn det som var fra den første. Den første av jorden, den siste av himmelen. Kan hende du har noe utfyllende å tillføye Are?"

Jeg ser også at det brukes om hverandre. Når det gjelder Kristus som "den siste Adam", så tenker jeg at "siste" indikerer noe som er avsluttet. Tror jeg har hørt noe om at Kristus døde som den siste Adam, og stod opp igjen som "det annet menneske". Men jeg har ikke noe mer kjøtt på bena eller noen andre skriftsteder å knytte dette til.

Ellers setter jeg pris på dine klare utleggelser av Skriften på et tema som vanligvis ikke berøres i forkynnelsen.

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sitat:

"Det er imidlertid en veldig forskjell på Jesu fristelse og våre fristelser. Jesus ble fristet av djevelen.Vi fristes også av ham, men samtidig gjennom vår egen onde lyst. "Hver fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst"

Vår egen onde lyst er blitt til i etterkant av at vi har lekt med fristelser. Det er ingen ond lyst i oss uten at vi selv har tenkt og følt på det slik at ondt eksisterer!

Det e ingen forskjell på Jesu frsiteler og våre frsitelser, bortsett ifra at Han var Gud i kjød.

Og som Gud i Kjød la Han av seg Sin Guddomskraft og vilje for å gjøre Sin Fars vilje i vår kjøds degenererte natur.

Med andre ord var Hans prøvelser enormt mye større enn våre fristelser, allikevell forble Han uten synd i syndig kjød (det kjød som synder).

Rune, det er ikke synd å bi fristet.

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen si når han fristes:

Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!

Med andre ord kjente Jesus fysisk og psykisk lyst i seg for å kunne avvise det som synd men Han lot det ikke utvikle seg til en unfangelse i Ham. I egen Guds kraft? Nei.

Om vi lar fristelser unnfanges blir det synd og når vi rettferdiggjør oss selv og egen synd i oss føder den død. Man blir lovløs, korruptert og falsk. Tenk over det, smak på det.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere