Sara Azmeh Rasmussen

57

Hva nå? Skal den antisemittiske boken fjernes?

Det er ikke nok å avsløre at det florerer antisemittisk litteratur i muslimske miljøer. God journalistisk metode og etikk krever å følge opp slike saker.

Publisert: 31. mar 2012

Den 18.mars 2010 trykket Vårt Land et intervju med forstander i Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan. Saken var en oppfølger til avsløringene om antisemttisk litteratur i forbundets bokhandel på Calmeyers gate i Oslo.

Som svar sa Ghozlan følgende:

- Jeg vet ikke. Boka er ingen bestselgerbok, den ligger i arkivet og det er få som leter etter den. Det er ikke en ny bok, den er 30 - 40 år gammel. Jeg tror ikke vi skal gjøre noe konkret med den.

Hvordan vil det samme utsagnet høres ut hvis vi bytter ut denne boken med "Min kamp" av Hitler?

Videre svarer Ghozlan med dette:

"Jeg skal se nærmere på boka, men av erfaring så tror jeg ikke at jeg vil lese den på samme måte som Sara Azmeh Rasmussen. Hvis jeg finner noe som er lett å mistolke og kan spre jødehat, vil jeg absolutt fjerne den fra bokhyllene". (Min utheving)

Forstander i Det Islamske Forbundet ville altså lese boken en gang til før han kunne avgjøre denne saken. En rimelig og fornuftig holdning.

Nå har han fått rikelig tid til denne gjennomgangen. To år har gått.

Jeg stiller spørsmålet på nytt: Hva mener den islamske lederen om innholdet i boken De overgripende jødene og deres land Israel?

Vårt Land bør følge opp saken, for det er det god samfunnsnyttig journalistikk handler om. Å komme til bunns i en sak. Å gjøre en forskjell i samfunnet. 

http://www.vl.no/samfunn/ghoslan-vil-lese-anti-jodisk-bok-en-gang-til/

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert rundt 7 år siden

Min kamp skrevet av A. Hitler ligger jo ute på nett til salgs så utsagnet i så måte blir vel omtrent en ganske så korrekt virkelighetsbeskrivelse.

Vi kan ikke ta bort all literatur som er skrevet opp gjennom tidene bare fordi de ikke lenger er etisk eller moralsk korrekte.

Personlig vil jeg tippe at jeg har ganske mange bøker med tvilsomt innhold i forhold til hva som er god takt og tone i dag. Men det har seg nå slik at de fleste oppegående mennesker leser bøker i lys av tidne den er skrevet i.

Dog ser man at her finnes gode unntak for religiøse bøker som koranen, bibelen med fler. Der ser det jo ut som om mange leser ordrett det som skrives og mener det er like holdbart i dag som den gang det ble nedtegnet.

Så muligens løsningen er å ikke la de som leser bøker uten å skjele til tiden de er skrevet i lese bøker som er mer enn noen år gamle.

Kommentar #2

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Lars Randby,

Med all respekt, forstår du ikke kjernen i problemet.

Hitlers skrifter leses i dag  av politiske avvikere og svært marginale grupper i Vesten. Boken jeg bruker som et eksempel på antisemittisk islamsk litteratur er mainstream i dag blant muslimer. Det er en stor forskjell.

Å forkaste denne boken er et viktig signal religiøse ledere kan sende til det muslimske miljøet. Det forutsetter at de selv innser hvilken hatefull retorikk mot jøder boken rommer mellom de to permene. Her ligger utfordringen.

Muslimer flest skiller ikke lenger mellom den politiske konflikten og en rendyrket hat mot jøder. Det er resultat av årtier med litteratur hvor vesentlige grenser ble visket bort. Det må vi gjøre noe med.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Godt mulig

Publisert rundt 7 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Med all respekt, forstår du ikke kjernen i problemet.

Men min oppfattning er at mange religiøse ser ut til  å ikke stole på annet enn hva ders læred forteller dem. Det er et langt større problem slik jeg ser det enn at det ligger en masse leste eller uleste bøker i bokhandlere og på nett.

Man kan bli mørkredd om man går inn på blant annet nettstedet islam.no og leser en del av det som skrives på nettforumet der.

Mennesker som lever i sin egen lille religiøse boble med sitt forvrengte virkelighetssyn på sine omgivelser.

Men nå leser jeg jo slik med min kulturelle bakgrunn som er norsk. Fra min kulturelle bakgrunn er det mye jeg rett og slett ikke fatter. Jeg fatter ikke kulturer hvor man ikke kan gifte seg med et menneske om det ikke deler ens egen religion.

Jeg fatter ikke hvordan mennesker kan bo i et land hvor de ser det som viktigere å opprettholde sine forfedres skikker og leveregler fremfor å søke utvikle seg som mennesker ved å skape en ny kultur hvor man tar det beste fra flere kulturer.

Det muligens underligste er hvor lite det virker som om mange av de som lever slik har av kunnskap om opprinnelseskulturen i det landet de lever i.

Så listen min til Basim G. ville nok vært helt annerledes enn at han bør søke å fjerne en bok fra salgslisten.

Men jeg ser jo hvor lite fruktbart diskusjoner her inne angående religion er når det kommer til debatt mellom gudløse og kristne og da snakker vi tross alt om diskusjon mellom mennesker med samme opprinnelseskultur. At det skulle være noen som helst nytte med diskusjon på tvers av kulturene i religiøst øyemed tviler jeg sterkt på. Til det er virkelighetssynet alt for forskjellig.

Men på medmennesklig områder har vel kulturene mye de kan samarbeide om og områder de kan omgåes hverandre til fellesskapets beste og berikelse av enkeltmenneske.

Det er vel heller ikke bare jøder som får gjennomgå fra en del muslimske miljøer. Som ikke-troende vil jeg hevde at jeg nok står enda lavere på rangstigen i så måte men det å se ned på gudløse er jo ikke like ille har jeg forstått.

Kommentar #4

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Kan vi holde oss til trådens tema?

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Beklager

Publisert rundt 7 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Kan vi holde oss til trådens tema?

Var ikke meningen å ødelegge tråden din. Lykke til med prosjektet.

Kommentar #6

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Den er ikke tråden min, men en tråd for alle interesserte.

Du er selvfølgelig velkommen til å kommentere videre.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Igjen ulike temaer.

1. Jeg mener ytringsfriheten tilsier at min kamp og "denne boka" skal kunne selges. Jeg tar samtidig avstand fra ideologien i disse bøkene.

Det betyr ikke at jeg støtter Ghozlan i å tilby denne boken. Som representant for Islamsk forbund forventer jeg at han står for noen verdier, som inkluderer å ikke fremme antisemittisme. Jeg kan ikke ha noen respekt for mennesker som står for eller fremmer hets av folkegrupper.

Det betyr at jeg har lite respekt for Ghozlan og Islamsk forbund, og støtter Saras krav til endring fult og helt.

Jeg tar da forbehold om at "denne boken" er antisemittisk. Hvis den er ett partsinnlegg i en konflikt, så fordømmer jeg usannheter likt være seg det er USA, Israel eller land fra Midtøsten. Jeg synes det er like ille når kristne mener at man skal slippe atombomber og lage en stor glassplate av Midtøsten, som at muslimer mener at man skal drepe Amerikanere. Det er MYE meninger ute om hva som er greit å gjøre i midtøsten, og vesten gjør mye der som ikke tåler dagens lys.

På lik linje som at jeg krever gode holdninger fra Ghozlan og Islamsk forbund, så krever jeg det av andre som er kulturelt nærmere meg enn muslimer.

Grunnholdninger er at vi alle er mennesker, vi er alle individer og alle fortjener respekt som mennesker. Om man er muslim, jøde, kristen, ateist, hindu, buddhist, taoist, norsk, Israelsk, Iransk osv spiller ingen rolle. Skal vi leve sammen må må vi respektere ulikheter. Hvis man respekterer ulikheter så blir det færre grunner til konflikter, og det blir vanskeligere å begå overgrep.

Kommentar #8

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Ikke forbud, men konfrontasjon

Publisert rundt 7 år siden

Det er lett å være enig med Morten Christiansen.

Prinsipielt er jeg imot forbud av ytringer så lenge de ikke er direkte oppfordringer til vold mot en folkegruppe eller en religiøs minoritet. Jeg mener at mange avsnitt i boken vi diskuterer lett kan tolkes i denne retningen.

Men det er likevel ikke forbud, altså en løsning som kommer ovenfra jeg er ute etter. Det vil eventuelt føre til mer frustrasjon og hat mot jøder, og konspirasjonsteorier om at de styrer hele stater til sin fordel vil kunne få næring.

Jeg ønsker en løsning som kommer innenfra, en selvransakelse i Det Islamske Forbundet og andre muslimske miljøer når det gjelder hvordan jøder blir presentert i litteratur og tale. Nå har vi noe konkret å vise til. Det blir en mer fruktbar debatt enn om vi hadde manglet et konkret eksempel.

Basim Ghozlan må bli konfrontert en gang til, enda hardere. Man må legge fakta på bordet og be muslimske ledere svare på om de kan tillate seg å forsvare denne typen litteratur med å vise til en politisk konflikt. Om de kan gjøre det samtidig som de krever respekt og anerkjennelse som minoritet.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Da ser det ut til at vi her helt enige :)

Jeg tenker at jeg ofte kan se ut til å komme ut litt skjevt i forhold til det du skriver, men benytter sjansen til å si at jeg ser på deg som ett sjeldent godt menneske. En av de som gjør en forskjell i samfunnet, og jeg beundrer innsatsen din på å utfordre blant annet muslimer i forhold til en del av deres holdninger, og oss andre i å gjøre mer for de som lider under undertrykking. Det er ikke mange som deg og det er noe for deg å være stolt av. Så får det heller være at vi ikke er enig i alt hele tiden.

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Mer av det alt prøvde

Publisert rundt 7 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Man må legge fakta på bordet og be muslimske ledere svare på om de kan tillate seg å forsvare denne typen litteratur med å vise til en politisk konflikt

Mange muslimer mener at tolkning av religionen må utgå fra de lærede og ikke fra den enkelte muslims eget hode. Ved å avkreve noe fra muslimske ledere gir man dem makt og tolkningsrett til religionen. På den måten undertrykker man den enekte troende som blir fratatt retten til selv å definere sin tro.

Det er langt på vei det som er kristendommens redning, man har gått bort fra de lærede skrifttolkerne og omgjort dem til tjenere og sermonimestere. Derav har man også ufarliggjort den politiske delen av kristendommen noe man ikke har gjor innenfor islam, hvor ulike rettninger både mener og har evne til å tvinge gjennom sin religiøse forståelse med aksept og godkjenning i ulike lærdes tolkninger og langt på vei ved vold enten det er psykisk eller fysisk.

Personlig mener jeg det er på tide å vende ryggen til de religiøse lederne og heller stille den enkelte religiøse til ansvar. Ikke godta at man gjemmer seg bak hva lærde eller skriften sier.

Kommentar #11

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Det blir ikke satt et punktum med vage svar. Det bør ikke det

Publisert rundt 7 år siden

Den franske presidenten Sarkozy har utvist to personer, en radikal islamist og en imam for å ha uttalt seg antisemittisk og angrepet den franske republikkens verdier. Flere personer forventes å bli deportert eller bli hindret fra å besøke landet av samme grunn. Sarkozy vil ikke gjøre unntak eller vise nåde, ifølge en uttalesle av innenriksdepartementet.

Trenger vi i Norge å få jødiske ofre før en betimelig reaksjon mot jødehatet kommer? Jeg mener ikke å forsvare Sarkozys metode i denne saken. Jeg vil bare vise til en av mange mulige reaksjoner på radikalisme og hets mot folkegrupper. Norge er velsignet med at det finnes få representanter for en slik ekstrem tolkning av islam. Men de finnes og de forgifter mange miljøer.

Det florerer antisemittisk litteratur, omfanget vet ingen, men det må gjøres noe med dette samfunnsproblemet.

Jeg oppfordrer redaksjonen i Vårt Land, og spesielt Johannes Morken som undersøkte saken for to år siden, til å fullføre jobben. Hvis ikke må et annet medium gjøre det. Poenget er at denne saken ikke er avsluttet. Jeg setter i hvert fall ikke et punktum.

 

 

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg oppfordrer redaksjonen i Vårt Land, og spesielt Johannes Morken som undersøkte saken for to år siden, til å fullføre jobben. Hvis ikke må et annet medium gjøre det. Poenget er at denne saken ikke er avsluttet. Jeg setter i hvert fall ikke et punktum.

Først: må igjen bare få berømme ditt ukuelige mot, Sara! Du er et fantastisk flott menneske!

Dernest: slutter meg til ditt ønske om at noen plukker opp hansken og forsøker å komme til bunns i hva som skjuler seg under overflaten. Det er som kjent alltid bedre å forebygge enn å reparere. Vi trenger ikke vente til det skjer tap av dyrebare menneskeliv.

Kommentar #13

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Takk for innspill!

Jeg ønsker deg god påske, Sissel Johansen.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere