Anders Tyvand

51    37

Lykke til, Inga Marte!

Forventningene er høye til hva Inga Marte Thorkildsen skal få til som statsråd. Et levende engasjement for likestilling og barns rettigheter kan endelig omformes til praktisk politikk, og Inga Marte skal vise hva hun er god for!

Publisert: 30. mar 2012 / 559 visninger.

Det var flott å lese i lørdagens Tønsbergs Blad at barnevernet blir et av satsingsområdene fremover. Vi må jobbe for at flere barn får den hjelpen de trenger i tide, og vi må sørge for at barnevernet har god nok kapasitet i alle ledd. Barnevernet har behov for en forpliktende, økonomisk opptrappingsplan, og vi må sette en frist for når ventekøene i barnevernet skal være borte.

Jeg vil derfor råde den nye statsråden til å ta en titt på det forslaget KrF fremmet for Stortinget i fjor. Partiet ønsket et nasjonal handlingsplan for å sikre full fosterhjemsdekning innen 2013 og full barnevernsdekning innen 2017. Det ville vært mulig. Den rødgrønne regjeringen viste imponerende handlekraft da målet var å sikre full barnehagedekning i Norge, og jeg er sikker på at de også kunne klart å sørge for full fosterhjemsdekning. Det å skaffe alle barn et trygt hjem, bør være enda viktigere enn å skaffe alle barn plass i barnehage. Men forslaget fikk dessverre ikke støtte fra SV og de andre rødgrønne partiene, og ble derfor ikke vedtatt. Jeg håper Thorkildsen nå vil ta idéen med seg inn i jobben som statsråd, slik at vi kan nå vårt felles mål om et bedre rustet og mer handlekraftig barnevern.

Mer enn kvinnesak
Jeg vil også benytte anledningen til å gi Thorkildsen ros for å være tydelig i kampen for likestilling. Menn og kvinners likeverd og rett til like muligheter er en grunnleggende verdi i samfunnet. Samtidig vil jeg advare mot å tro at likestilling kun dreier som kvinnesak. På noen områder er det faktisk mannens rettigheter som må styrkes. Gamle kjønnsrollemønstre henger i igjen i lovverket som regulerer mor og fars rolle i forhold til barna. Selv er jeg far til mine tre barn, men det er ikke fordi jeg faktisk er deres biologiske far. Barneloven slår nemlig fast at jeg er barnas far fordi jeg var gift med moren deres da de ble født. Kanskje det er på tide med likestillingsminister som sørger for at mor og far likestilles som foreldre i det norske lovverket? KrF har tidligere i år invitert Stortinget til å foreta en slik lovendring.

Men likestilling dreier seg også som noe enda viktigere. Det handler om likeverd mellom alle mennesker, og lik rett til liv. Jeg vil derfor oppfordre likestillingsministeren til å jobbe for likeverdet, og mot sorteringssamfunnet. Et samfunn der fostre med Downs syndrom i stor grad lukes bort, er ikke et samfunn preget av likestilling og likeverd. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen reagerte voldsomt da det gikk opp for henne at dagens abortlovgivning åpner for selektering av fostre på bakgrunn av kjønn. Det er bra! Men det er trist at hun ikke reagerer på selektering basert på hvorvidt barnet har Downs syndrom eller ikke. Det ville derfor vært flott om vi nå fikk en likestillingsminister som våget å se på likestilling som noe mer enn kvinnekamp - det handler om likestilling av alle mennesker!

Jeg vil med dette gratulere Inga Marte Thorkildsen med plass i regjeringen, og ønske henne lykke til i den viktige jobben som barne- og likestillingsminister!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Apropos Anne Grethe Strøm-Erichsen

Publisert over 6 år siden

Du skriver Anders at AG reagerte voldsomt på dagens abortlovgivning og selektering av foster - dette er hennes private bakgrunn - fra Store Norske ...

"Anne-Grete Strøm-Erichsen har to barn – datteren Cathrine (1972–) og sønnen Joachim (1976–). Datteren er født med Prader-Willis' syndrom (en kromosomfeil som bl.a. kjennetegnes av enorm appetitt og varierende grader av lærevansker/utviklingshemming), noe som har preget Strøm-Erichsens liv som politiker og yrkesmenneske. I et ekteskap der det alltid har vært en selvfølge at begge parter skulle få utvikle seg, jobbe og være aktive på ulike områder, har det vært viktig å fordele og prioritere tiden.

Svar
Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2790 kommentarer

Joda,

Publisert over 6 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

Forventningene er høye til hva Inga Marte Thorkildsen skal få til som statsråd. Et levende engasjement for likestilling og barns rettigheter kan endelig omformes til praktisk politikk, og Inga Marte skal vise hva hun er god for!

Det var flott å lese i lørdagens Tønsbergs Blad at barnevernet blir et av satsingsområdene fremover.

men hva med alle abortene? Et levende engasjement for svangerskapavbrytelser i kvinnens favør, og 15000 aborter i Norge passer bedre for henne.  SV er abortpartiet framfor noen andre, og det sier mye, vi har jo også Arbeiderpartiet å stri med!

Svar
Kommentar #3

Anders Tyvand

51 innlegg  37 kommentarer

Viktig spørsmål!

Publisert over 6 år siden

Enig med deg, Myhren - SV og Inga Marte Thorkildsen følger en helt feil linje i abortpolitikken. Det er noe av det jeg forsøker å poengtere med det jeg skriver om abortlovgivningen og sorteringssamfunnet.

Men abort er selvfølgelig problematisk også uavhengig av sortering. Det som er et stort paradoks, er at alle partiene på Stortinget er enige om at aborttallene er for høye og må ned, men at KrFs mange konkrete forslag til abortreduserende tiltak ble nedstemt av det rødgrønne flertallet da de ble fremmet i Stortinget i fjor.

Svar
Kommentar #4

Anders Tyvand

51 innlegg  37 kommentarer

Viktig spørsmål!

Publisert over 6 år siden

Enig med deg, Myhren - SV og Inga Marte Thorkildsen følger en helt feil linje i abortpolitikken. Det er noe av det jeg forsøker å poengtere med det jeg skriver om abortlovgivningen og sorteringssamfunnet.

Men abort er selvfølgelig problematisk også uavhengig av sortering. Det som er et stort paradoks, er at alle partiene på Stortinget er enige om at aborttallene er for høye og må ned, men at KrFs mange konkrete forslag til abortreduserende tiltak ble nedstemt av det rødgrønne flertallet da de ble fremmet i Stortinget i fjor.

Svar

Siste innlegg

Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 3 timer siden / 53 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 3 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 8 timer siden / 322 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 9 timer siden / 550 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 9 timer siden / 735 visninger
2 kommentarer
Vårt Land på ville veger
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 9 timer siden / 184 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 3 timer siden / 53 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 3 timer siden / 101 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 8 timer siden / 322 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 9 timer siden / 550 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 9 timer siden / 735 visninger
2 kommentarer
Vårt Land på ville veger
av
Hans Fredrik Grøvan
rundt 9 timer siden / 184 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
1 minutt siden / 1319 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
6 minutter siden / 1319 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
6 minutter siden / 1319 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Personlig åpenbaring
10 minutter siden / 1319 visninger
Joanna Bjerga kommenterte på
Personlig åpenbaring
12 minutter siden / 1319 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
14 minutter siden / 1319 visninger
Joanna Bjerga kommenterte på
Personlig åpenbaring
18 minutter siden / 1319 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Personlig åpenbaring
20 minutter siden / 1319 visninger
Anita Stokkeland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
24 minutter siden / 184 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Er KrF et vingleparti?
24 minutter siden / 442 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Personlig åpenbaring
25 minutter siden / 1319 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Personlig åpenbaring
30 minutter siden / 1319 visninger
Les flere