Lars Randby

159

Radikalisering

Publisert: 30. mar 2012

Radikalisering er et ord på mote for tiden. Hva vil egentlig radikalisering si og i hvilke former fremstår den.

I dag skiller vi mellom ytring og handling, det vi ytrer er vi stort sett fri til å råde over mens handlinger er regulert i lover og forskrifter.

Mullebulle som nå er fengslet grunnet uttalelser som anses for å ha gått fra ytring til "handlig" sliter med at han like lite har forstått av norsk væremåte og norsk lovgivning som de fleste normenn forstår av ham.

Han har en virkelighetsoppfattelse som rett og slett ikke er forenlig med den virkelighetsoppfattelsen de fleste i Norge har. Når det er sagt er ikke hans virkelighetsoppfattelse unik. Selv om det på sak skiller seg fra mange andre ytringer forekommer ytringene i form ganske like. Det har med rette blitt sammenlignet med ytringer som at Gud står bak tragedier som rammer oss mennesker fra noen kristne i dette landet.

Slik jeg ser det er radikalisering et resultat av en tankegang hvor man langt på vei frivillig setter på seg skylapper og stenger ute alt som ikke passer inn eller kan være forstyrrende inntrykk på den vei man har staket ut.

Hva mennesker sier eller gjør tolkes slik den radikale ønsker det helt uten å være villig til å se nyanser og ikke minst uten vilje til å virkelig gruble over andres synspunkter.

I debatter dukker det ofte opp debattanter som slenger om seg med påstander om sosialister, ateister, venstreradikale og så videre. Disse fremstår for meg langt på vei ganske lik mullebulle og andre radikale. De har et virkelighetsbillede som er skreddersydd for dem helt uten vilje eller evne til å ta til seg motforestillinger. Er man puttet i båsen som blir tildelt så forblir man der uansett hva man måtte ha av motforestillinger.

Det tales en del om radikale muslimer/islamister. Dette er små miljøer langt på vei lukkede som virker innenfor sin egen virkelighetsoppfattning. Mange av dem er født og oppvokst i Norge men like fullt kan man stille spørsmål om ikke de kulturellt har vært til stede i landet. For de fremstår ikke som veldig smarte eller veltalende når de fremfører sitt syn på virkeligheten. Det er jo litt som mullebulle som lett kunne ha unngått fengslingen ved å uttrykke seg på en annen måte enn han har gjort.

Hvordan kan vi som samfunn stille opp mot radikaliseringen som kommer til uttrykk hos en del mennesker i vårt land. En saklig motarguementasjon vil kunne ha påvirkning av de som står på terskelen til å bli radikalisert men vil neppe ha noen påvirkning innad i miljøene eller på den enkelte som alt har satt på seg skylappene.

De radikale kristne miljøene i Norge er langt på vei ufarliggjort ved at det brede lag av det norske folk har talt dem imot og avfeiet deres meninger som villfarende og langt på vei latterlige. Dette har vært mulig fordi disse gruppene langt på vei har stukket hodet frem og stått der laglig til for hugg. Når det kommer til høyre og venstreradikale og radikale muslimer er dette grupper som i langt større grad er lukkede.

I lukkede miljøer har omverdnen liten påvirkningmulighet i positiv retning. For man oppererer med et virkelighetsbillede hvor alt som kommer utenifra tolkes og siles slik at det passer til den lukkede gruppens oppfattning. Endring her må skje innenifra og ved splittelse av slike miljøer. Det storsamfunnet kan gjøre er å synliggjøre hva som foregår i disse miljøene. Det kan gjøres ved at man trekker debatter de fører ut i offentlighetens lys slik at deres syn kan kritiseres åpent selv om ytrerne selv ikke deltar.

For lar vi de radikale få ture frem uten motbør er det en sjangse for at noen søker til dem for svar og råd og derav selv blir trukket inn i slike miljøer.

Noen vil adri la seg korrigere av andre, Anders B. B. er et av våre norske eksempel på dette. Vi må for vår egen frihet leve med at slike mennesker finnes og at de kan utøve ufattelige gjerninger. Men vi kan søke å begrense antallet som ender opp med å bli løse kanoner på dekk ved å begrense deres mulghet til å operere i lukkede rom uten motsvar til deres virkelighetsbillede.

Det er av ytterste viktighet at deres "likesinnede" er i frontlinjen i så måte. Det er ingen enkel oppgave å pålegge folk for det er vanskelig å si imot sine egne. Men hvis vi ikke tør ta det oppgjøret kan vi til slutt ende opp som offre selv for de  vi kunne ha motsagt og muligens snudd.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

I debatter dukker det ofte opp debattanter som slenger om seg med påstander om sosialister, ateister, venstreradikale og så videre. Disse fremstår for meg langt på vei ganske lik mullebulle og andre radikale. De har et virkelighetsbillede som er skreddersydd for dem helt uten vilje eller evne til å ta til seg motforestillinger. Er man puttet i båsen som blir tildelt så forblir man der uansett hva man måtte ha av motforestillinger.

Jo takk, har merket meg det. Godt skrevet.

Skulle nesten ha startet en ny tråd med konkrete spørsmål ala:

Jeg stemmer til venstre for partiet H og mener:

Synes du det er helt greit at svarte dreper hvite, men er imot at hvite dreper svarte? Siden du stemmer til venstre for partiet H forventes svaret ja. Mitt svar: Nei.

Synes du at hele samfunnet skal dekonstrueres? Siden du stemmer til venstre for partiet H så er du / eller er styrt av- kulturelle marxister, så det forventes ett ja. Mitt svar: Nei.

Synes du det er galt at hvite kaller fargede late, mens du samtidig synes det er greit at fargede kaller hvite kvinner for horer? Siden du stemmer til venstre for H forventes det at du sier ja. Mitt svar: Nei.

OSV.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Som islam befaler..

Publisert over 8 år siden

Først litt humor - ja, så langt har Mullah Krekar frembrakt også den siden i det norske kommentarbildet - nå sist - Mamosta Krekar som gjest på frokostsendingen til P4...

http://www.youtube.com/watch?v=1TLOcDGbqv0

Selv om dette skal være humor, så er det som er svaret på islameringsradikaliseringen, så er det .."som jeg befaler" ... "som islam befaler" - og at dette syn - både menneskesyn og syn på den enkelte nasjons lovgivning for denne personen er "luft" - det er islam og sharia som gjelder okkesom og overstyrer alt annet.

Når det gjelder Mullah Krekar så har han maktet å gi et bilde av seg selv som en godmodig .. nå etter hvert ... "bestefar ... som skulle ha vært ansatt i BarneTV eller en barnehage.  Smiler til alle og er bare ... bare ... god og snill ... så lenge kamera er rettet mot meg, men noen ganger klikker det og mannens aggresjon kommer til syne..

Aggresjonen kommer ellers vanligvis til uttrykk når han snakker et annet språk enn norsk gjerne ikke direkte i stemmeleie, men i budskap - hvor mange og hvor stor innflytelse han har spekuleres det i, men ta en tur på you tube helst sammen med en språkkyndig så vil noe annet enn barnehageonkelen komme til syne - krigeren, islamisten og jihadisten Mamosta Krekar - 1660 treff - alt er rett nok ikke Krekar, men her nok til å ta rede på den virkelige virkelighetsoppfattelsen..

http://www.youtube.com/results?search_type=videos&search_query=mamosta+krekar&search_sort=video_date_uploaded&uni=3

- på dette nettstedet er det Krekar det går i ... makedsført med anspråk i retning Bin Laden ...

http://www.durbeen.org/

Tror ikke motargumentasjon uten handling flytter radikaliseringen en tøddel, Lars.  Tror heller at du og jeg må ta inn over oss at vi har gått inn i en ny tidsalder med mer alvor over hva vi tør og kan ytre uten å frykte konsekvenser og hvor vi som nasjon må ta valget - våge å stå radikaliseringen i mot i lovgivning og handling - men, det igjen vil gi anspråk til nye radikale - sånn ser dette radikaliserings"hjulet" å fungere. Konsekvensen av dette er at vi vil oppleve mer terror og død - terror og død som vi før gjerne forbandt med land Langtvekkistan...

Så lenge islamistene har støtte og godvilje på sak med de venstreradikale, så vil det gjerne ta en handling eller to før en innser at en har en fiende på innsiden av nasjonen.

Det er helt rett observert, Lars, at hvis en gruppes tenkning ikke får leverom i det offentlige rom, så trekker en seg bare tilbake og lever med samme tenkning og agenda i et mer lukket eller et fullstendig lukket rom.  Du endrer ingenting ved latterliggjøring eller annen påpekning fra din virkelighetsoppfatning - du bare makerer motsetningene og gjør det enklere å forholde seg til hvordan en skal te seg i det offentlige rom foran en mikrofon og hvordan en skal jobbe videre med sitt verdensbilde og sin agenda i det lukkede rom.

Du makter aldri å splitte slike internasjonalt oppbygde og sammenflettede miljø - det vil bare bli et spill for galleriet - det som egentlig foregår vil du gjerne aldri få full oversikt over.

Det eneste som kan bremse noe på denne islamiseringsradikaliseringen er at det norske lovverk er streng og sterk i sin handling og konsekvens for å beskytte det samfunn som er oppe og går av årgang 2012.

Jo, det vil bli fronting mellom "svake" muslimer og islamister, men også her vil det være de som drar det lengst i handlingsmønster vi kjenner fra muslimske land som "vinner".  Nyhetsbildet har over lang tid meldt om muslimer som dreper muslimer og arabere som dreper arabere o.s.v. 

I sum har vi fått the religion of peace inn - foreløpig forløperne - og vi vil dessverre alle gradvis oppleve at vi har fått et annerledessamfunn...

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

For meg er dette radikal tankegang

Publisert over 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Så lenge islamistene har støtte og godvilje på sak med de venstreradikale, så vil det gjerne ta en handling eller to før en innser at en har en fiende på innsiden av nasjonen.

Så for meg blir du langt på vei litt av samme ulla som både du og jeg mener radikale muslimer er. Men det er en stor fosjell, du agerer under fullt navn og du virker her på et åpent forum relativt åpent og lite moderert.

Vi er også enige om at den radikale neppe lar seg påvirke av ytre ord og meninger som ikke passer inn deres virkelighetsbillede.

Slik jeg har lest deg i mange av de innleggene du har skrevet så ser det ut som om du har skapt et bilde av ganske mange mennesker som du har puttet i båsen "venstreradikale". Jeg tviler på om du egentlig har belegg for ditt syn men som vi er enige om er det liten vits for meg å overbevise deg om at du tar feil.

De jeg tror vi kan påvirke er de som søker råd hos de radikale, enten det er i kristne menigheter, høyre og venstre-radikale miljøer og muslimske fora som islam.no og islamnet.no

Der vi finner delvis åpne fora kan vi trekke ut det som skrives der og debattere og synliggjøre det utenfor disse fora. På den måten bringer vi bredere ut hva som foregår i delvis lukkede miljøer.

Det kan hende dette vil lukke miljøene enda mer men det er ikke nødvendigvis dumt. For et delvis åpent forum hvor terskelen for å melde seg inn og bli godkjent er liten kan være de radikales portal i rekruteringen. Søker man opp de lukkede rom er man alt på vei inn i radikaliseringen.

Så får PST med flere ta tak i de som ikke ellers er tilgjengelige for kritikke av sine meninger.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere