Bjarne Bjelland

76    51

Jødehat i Norge

Det mosaiske trossamfunn dokumenterte nylig at de på en måned hadde registrert elleve tilfelle av sjikane, hærverk og trusler mot jøder. I 2010 hadde Sverige 161 registrerte tilfelle av antisemittisk hatkriminalitet. Tyskland hadde 1.268 tilfelle. Dette speiler den utviklingen som skjer på europeisk basis når det gjelder jødehat. Politiet deler denne type kriminalitet inn i tre ulike motivkategoriar for hatkriminalitet: Etnisitet, seksuell legning og religion. Det finst ingen oversikt over omfanget av jødehat i Norge, men en undersøkelse i Oslo-skolene i fjor viste at et av tre jødiske barn har opplevd rasisme.

Publisert: 28. mar 2012 / 719 visninger.

Tall frå Organisasjonen for trygghet og samarbeid i Europa (OSSE) viser at minst 16 europeiske land registrerer antisemittisk kriminalitet.

Norge er ikke ukjent med denne type kriminalitet. NRK sin reportasje på Søndagsrevyen 4.3.2010 viste resultatet av en undersøkelse i Oslo-skolen tatt av NRK om jødehatet der.

I juni i fjor behandlet Stortinget forslaget fra flere KrF-representanter om en handlingsplan mot jødehat som innholdt ti konkrete forslag. I innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen var det bare Frp og KrF som gikk inn for forslaget.

Regjeringspartiene ønsket da mer kunnskap om omfanget av antisemittisme i Norge, og viste til at to departementer hadde tatt initiativ til en nasjonal undersøkelse i befolkningen om holdninger til jøder og jødedom. Denne er ventet våren 2012. De rødgrønnes representanter sa at «det er alvorlig hvis det er slik at det er en voksende antisemittisme i Norge». De uttrykte «sterk bekymring» over at undersøkelser i andre land viser en økende utbredelse av negative holdninger til jøder i Europa.

04,03.2009 stilte stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (FrP) følgende spørsmål til utenriksmisteren:

«Hva vil utenriksministeren gjøre for å bekjempe antisemittiske holdninger i Norge, og hva vil han gjøre for at Norge ikke skal bli oppfattet som et antisemittisk land internasjonalt?»

Utenriksminister Jonas Gahr Støre svarte b.l.a :

«Også jøder i Norge forteller om ny utrygghet og at de opplever antisemittisme. Det er helt uakseptabelt, og vi må kontinuerlig være på vakt mot holdninger og handlinger som kan lede ideologier og tankesett som ekskluderer eller segregerer mennesker og sprer hat og intoleranse.

Dette er en sentral grunn til at regjeringen om kort tid legger fram en ny handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009–2012. I tillegg er holdningsskapende arbeid i skolen et viktig bidrag i kampen mot antisemittisme og rasisme. Det vil også være en prioritert oppgave å styrke kunnskapen om straffeloven og mulighetene til å anmelde hatefulle ytringer og diskriminering som rettes mot jøder, innvandrere og andre minoriteter i Norge.      

Der må være betimelig å spørre om ikke det nå snart er på tide å iverksette både handlingsplanen og gi nye rutiner for registrering av jødehat i politiet?

Hva blir neste unnskyldning flertallet i Stortinget skal bruke for ikke å gjøre noe med et allerede godt dokumentert problem i kongeriket?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert nesten 6 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.

Hva blir neste unnskyldning flertallet i Stortinget skal bruke for ikke å gjøre noe med et allerede godt dokumentert problem i kongeriket?

Hvis dette er så godt dokumentert som du hevder så er vel en ytterligere registrering unødvendig.

Det mosaiske samfunn har alt en høy profil og de vet å benytte seg av dette. Det er vel knapt nok noen gruppe ellers i vårt samfunn som har så gode konakter og som får like mye dekning i pressen for sitt syn med tanke på medlemstall.

Ikke at det er noe galt i det.

En registreringsordning er jo noe det mosaiske samfunn i Norge ønsker seg og det bør etter mitt syn være enkelt å etterkomme.

Så kan vi i langt større grad arbeide etter god dokumentasjon fremfor å hevde at slik og slik er det.

Skal vi basere oss på folks synsing og følelser bærer det galt avsted. Vi kan heller ikke gi "medisin" til hele folket bare fordi noen trenger det. Jeg tør påstå at veldig mange av oss er minimalt interessert i hvilken religion folk har eller hvilke kulturelle egenheter de lever etter så fremt de følger de lover som er gjeldende i dette landet.

Det som kan være en utfordring er at grupper kan kvele samfunnsdebatten ved å henvise til kultur, etnisitet, religion eller legning.

Noen ganger blir ikke dette akseptert, når for eksempel mullebulle hevder at han bare siterer islamsk lovgivning. Men for andre grupper er det tabu å komme inn på religion, etnisitet eller kultur.

Hvem det er lov å harselere med og hvem det ikke er lov å harselere med er i seg selv en interessant problemstilling. Marthas engler er tydeligvis helt greit å rakke ned på, taler vi om gudesønner eller profeter ser mange rødt.

Det kan heller ikke komme dit hen at bare fordi man ikke bryr seg om en gruppe mennesker så skal man bli beskyldt for å hate dem. Hat fordrer tross alt at man bryr seg om de man hater.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
3 minutter siden / 413 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
42 minutter siden / 413 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 2 timer siden / 392 visninger
Les flere