Gunnar Opheim

142

Guds Lam er

Publisert: 26. mar 2012

vår Herre og Gud Jesus Kristus og Han ble ofret.  

Så hvordan kunne Gud dø? Gud kan jo ikke dø!

Jo, nøkkelen ligger i at Han tok på seg vår skikkelse og ble en av oss og slik lot Han segdø men ikke uten at det var ett reelt offer for vår synd.

 Så hva døde da Jesus døde på korset og hva drepte Ham?

 3 Mosebok 17:11  for kjøttets sjel(H5315) er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.

Her står det at kjøttets sjel er i blodet. Hva betyr det? Kjøtt er det vi er uten liv, liv er det kun om livets pust er i oss og da er vi en levende sjel, en pustende skapning.

H5315  נפשׁnephesh

neh'-fesh

From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental):

- any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.

 

Så hva betyr det da at Jesu blod ha gjort soning for oss?  3 Mosebok 17:11 sier at:

”jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det”.

Han har gitt sitt liv som soning for vårt liv og hvilket liv ga Han?

Vel, Han tok på seg vår skikkelse og det betyr at Han gikk fra noe til noe. Han gikk fra Sin posisjon som Gud, det er ett offer i seg selv. Så i den nye skikkelsen, syndig kjøds lignelse gjorde Han ikke Sin vilje men Sin Fars vilje. Det er ett nytt offer i seg selv og nå i dette er Han altså en levende sjel som deg og meg. Han er degenerert som meg og deg og Han er født inn i fallen syndig natur men uten synd, Han gjorde ikke lovbrudd i syndig kjød. Han gjorde Sin Fars vilje og i vårt kjød (ikke som Gud) stod Han imot fristelser fordi Han var i vårt kjød Gudfryktig. Han ba på sine knær om nåde og kraft til å stå imot. Ett reelt sant menneske som deg og meg, bortsett ifra at Han visste Han var Gud. Hans fristelser var derfor større og vanskeligere å stå imot enn noe menneske har opplevd og kjent på. Ingen kan si at Hans offer var lettere å stå imot fordi Han var Gud, nettopp fordi Han måtte først stå imot å bruke Sin egen Guddom, deretter uten Sin Guddom stå imot kjødets lyst til å styre selv.

Det LIV, det BLOD ble ofret for våre synder og er soningen Gud aksepterer akseptabelt for våre personlige individuelle synder.

Og det LIV og det BLOD er den sjel, Jesus Kristus som ble gjenoppstanden i ett uforgjengelig herlighetslegeme. For evig tid la Han av seg Sin posisjon som Gud og ble en av oss. Kun denne tro gir oss på samme måte også herlighetslegemet.

Derfor gjentas verset igjen:

 3 Mosebok 17:11  

for kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt eder det på alteret til å gjøre soning for eders sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.

 Tenk over Guds Lams tjeneste i den setting at vår personlige synd bekjennes på Ham alene. Den synd som legges på Ham er og blir det gjort soning for og det offer hadde samme sjel som det du og jeg har. Offeret er reelt for offeret, like reelt som det hadde vært om vi hadde gjort det samme. Det krever empati for å se dette. Se at mennesket Jesus døde for vår skyld og at Han døde først da syndene ble lagt på Ham. Det drepte Ham, det tok livet/ sjelen fra Ham og det er ett viktig poeng, at syndene so ble lagt på Ham drepte Ham. Hadde det fysiske drept Ham hadde ikke offeret vært ett offer for våre synder. Tenk over de følger det hadde fått om Jesus hadde dødd av fysiske årsaker. Den onde prøvde virkelig å drepe Jesus fysisk, og på den måten stjele offeret. Det finnes til og med teologi som dyrker Jesu pine og Jesu fysiske død. De skylder på andre for Hans død, enten romerne eller jødene og med det tror de seg frie og rettferdige selv og egne veier. De finnes i mange varianter og de bruker andre Talsmenn/ kvinner enn Jesus men det er jo fordi de ikke tror Jesus var sant menneske og således sant reelt offer for våre synder.

Vår Herre og Gud døde som sønn av mennesket og det ved at Han først ofret seg selv. Deretter i vårt kjød ofret Han seg selv som om Han var en av oss.

Det Liv gjør soning for oss og det liv gir oss mulighet til å forsones med Ham, så vi kan reelt forsones med hverandre men kun de som tror på dette kan forsones med hverandre. Alle andre står imot forsoningens mulighet til å bli ett. Derfor følg soningsblodet og bli en del av Det Hellige, en del av Tempelet som har Guds Ånd i seg, som Har Guds ord i seg og som har forsoningen (kommunikasjonen) i seg. Bli ett Hellig Tempel Han kan og vil bo i. Tillat deg å bli ren, tro mot ordet, tro mot Guds vilje og bli Hellig. 

 

På hvilken annen rettferds måte kunne ett offer være akseptabelt for løgn som fører til død?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere