Torstein Langesæter

177

Brev til paven frå Templemountfaithful

Lever tilbake gjenstandane til tempelet.

Publisert: 25. mar 2012

Tempelhøgda -bevegelsen har sendt brev til paven i Roma og bedd han senda tilbake desse tinga som vart stolne av romarane i år 70. Dei vil verta nytta no når tempelet vert gjenreist om nokre år på tempelhøgda i Jerusalem.

http://www.templemountfaithful.org/Articles/letter-to-the-pope.htm

Brevet er slik forma:

Pope Benedict XVI,

A Call to Pope Benedict XVI from the G-d and People of Israel to Return Without Delay the Holy Temple Menorah, the Vessels and the Treasures that are presently located in the Vatican, to G-d's People Israel in Jerusalem.

The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement in Jerusalem, which is dedicated to the rebuilding of the Holy Third Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem during the lifetime of this generation that is now experiencing the prophetic end-time redemption of the People of Israel in the Promised Holy Land given by G-d to Israel in an eternal covenant, is calling you to answer the call of the G-d and People of Israel to return to the State of Israel, with no delay, the Jewish Temple Menorah and other Temple Vessels and Treasures that were taken away to Rome by the Romans in the year 70 ce after they destroyed the Holy Temple of G-d in Jerusalem.

As you well know, in the year 70 ce the Roman Empire occupied Jerusalem, the eternal capital of the G-d and People of Israel, and the Land of Israel. They destroyed the Holy Temple of the G-d of Israel on the Holy Temple Mount in Jerusalem and demolished and burned the city of Jerusalem.

They robbed and took away with them to Rome the seven-branched Holy Menorah and many other Holy Temple Vessels and Treasures used by the Jewish priesthood in the worship of the G-d of Israel in the Holy Temple. Titus, who destroyed the Holy Temple and burned it, built his Triumphal Arch in Rome on which is depicted until today the Holy Menorah and other Temple Vessels carried to Rome by Jewish captives.

Since this terrible event in the history of Israel and mankind, we know very well that the Menorah, the Vessels and the Treasures that were taken to Rome have remained in the vaults of the Vatican. Travelers and visitors to the Vatican throughout history have reported seeing them.

This is G-d's timing to return these vessels to Israel, and you are called by the G-d of Israel to return them with no delay to Jerusalem to be used in the Holy Third Temple that is soon to be rebuilt.

Today the reestablishment of the Kingdom of G-d and Israel by the G-d of Israel is the most exciting fulfillment of G-d's end-time prophecies and promises.

The climax of this prophetic time will be according to the Word of the G-d of Israel with the rebuilding of His end-time Holy Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem soon, in our lifetime, exactly as all the prophets of Israel prophesied:

"And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it.

And many people shall go and say, 'Come, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the G-d of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths; for from Zion shall go forth Torah, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall decide for many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more.

But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the LORD of hosts has spoken it." (Isaiah 2:2-4, Micah 4:1-4)
Israel is presently experiencing the fulfillment of all the last days and end-time redemptive promises of G-d for His People Israel.

The G-d of Israel is rebuilding in these days, together with His Chosen People Israel, His Holy Kingdom in the Promised Holy Land that He gave to His People Israel in an eternal covenant. As we said before, the climax of this prophetic time is going to be the soon rebuilding of the Holy Temple of G-d in Jerusalem by His People Israel exactly as it was prophesied by the prophets Isaiah, Micah and all the other prophets of Israel.

The rebuilding of the Holy Temple of the G-d of Israel by His People Israel will have a deep significance for all of mankind. Real peace for all the nations will come to pass only when Israel rebuilds G-d's Holy Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem and fulfills the end-time call of G-d given to His People Israel: "Build Me a temple and I will dwell among you" (Exodus 25:8).

It is the time for you to return the Holy Temple Menorah, the Vessels and the Treasures to Israel with no delay to be used in the Holy Temple of G-d that is soon to be built. Cyrus, the ancient Persian King obeyed the call of G-d during the time of the redemption of the Jewish people after the destruction of the First Holy Temple and he returned the vessels from the First Temple that Nebuchadnezzar, the King of Babylon, robbed when he destroyed the First Holy Temple in Jerusalem in the year 586 bce.

The G-d of Israel blessed King Cyrus exactly as He promised to Abraham and His Seed Israel: "I will bless those who bless you and curse those who curse you" (Genesis 12:3). King Cyrus was so blessed and appreciated by the G-d of Israel for what he did that G-d even called Cyrus "my Machiach" (in Hebrew: "my Anointed") (Isaiah 45:1-7). King Cyrus even encouraged the Jewish people to rebuild the House of G-d in Jerusalem, set them free from their captivity and regathered them back to the Land of Israel (Ezra 1).

You are called by the G-d of Israel to do what the great emperor Cyrus did in his time and you will be blessed and deeply appreciated for this by the G-d of Israel. More than this, it will be for you the greatest privilege and considered as a major historical deed that no other Pope before you had the privilege to accomplish.

You are called to appreciate the major godly redemptive event that is taking place in the Holy Land of Israel at this very special time in the history of Israel and all of mankind. The prophet Zechariah in his prophecy described word-by-word the exciting godly event that is presently taking place in Israel. In the midst of his prophetic words

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

...

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

You are called to appreciate the major godly redemptive event that is taking place in the Holy Land of Israel at this very special time in the history of Israel and all of mankind. The prophet Zechariah in his prophecy described word-by-word the exciting godly event that is presently taking place in Israel. In the midst of his prophetic words

Interessant lesing :-)  Jeg tenker på mitt besøk i Israel, da jeg besøkte Masada ørkenen og forsto hvordan jødenes kamp på den høyden i år 70, fortsatt tilhørte den stolteste bragd i jødenes historie, - selv om de til slutt måtte overgi seg.

Men hvem er denne gruppen som har skrevet brevet? - De tilkjennegir jo også at paven virkelig har en rolle å spille? (henvisning til det siterte)

Da tenker jeg på det jeg ofte har lest uttalt av paven i det siste. (uten å finne det akkurat nå) - At det vi skal passe oss for, er den harde sekularistiske delen av ateismen. - Det tror jeg han på.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men hvem er denne gruppen som har skrevet brevet? - De tilkjennegir jo også at paven virkelig har en rolle å spille? (henvisning til det siterte

Gruppa er desse

www.templemountfaithful.org

og leiaren er

http://www.templemountfaithful.org/leader.htm

Gershon Salomon

Her er hans erfaring med Gud.

http://www.templemountfaithful.org/Articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.htm

Han har fått forsikringar om at tempelet kjem på plass no medan han lever.

Eg har skrive om at det skjer no når "dyret" returnerer -Israels beste ven.

"As we stood there, I once again heard the call of G‑d: "For this moment and most holy place I saved your life. Build My house so I will again dwell among My people Israel and among all my creation." This was the moment I had prepared myself for all of my life. We felt the presence of G‑d so strongly amongst us. We felt like we were in heaven in front of the Throne of the Holy One of Israel, the King of Kings, the G‑d of our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob."

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5509 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3738 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1327 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1217 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1169 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1080 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1077 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 999 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere