Bjørn Erik Fjerdingen

124

Vitenskapen - en vrangforestilling

Publisert: 22. mar 2012

Kopiert fra:  http://www.riksavisen.no/?p=9096.

Foto: (c) CERN

Det er tide for vitenskapen å gå videre fra ren materialisme, å se mennesket som et avansert dyr – bare kropp, til å bli hel, se det dualistiske menneske som både kropp og ånd, de de-materialiserte interdimensjonale åndsvesener de i virkeligheten er og alltid har vært.

Werner Heisenberg, en av kvantefysikkens oppdagere og grunnleggere, observerte en gang at historien kan deles inn i perioder etter hva folk i tiden laget av materien. I sin bok fysikk og filosofi, utgitt i begynnelsen av 60-årene, hevdet han at på begynnelsen av det 20. århundre gikk vi en ny periode. Det var da kvantefysikken kastet av seg materialismen som dominerte naturvitenskapene i det 19. århundre.

Verdens store tenkere, forfattere og mystikere innen åndsvitenskapen mener at det må en slags gjenfødsel for å bli åpnet for de åndelige uendelige dimensjoner, for de som vil, og at mennesket selv begrenser seg for evig liv ved å begrense seg til materialister, i sin tro på at de kun er kropp, så er det som blir deres skjebne, at enhver får etter sin tro. WHYSIWYG (What You See Is What You Get). De-materiliseringer har altså ingenting med penger eller ikke-penger å gjøre, idet materialisme ofte forbindes med kommunismens hat mot kapitalismen, men har mer å gjøre med synet på mennesket.

Vi trenger derfor på langt nær alle å bli kommunister for å bli de-materialisert, tvertimot, og vi trenger snart ikke mer av denne ensidige kvasi-vitenskap – som egentlig er en hån mot fornuften og rasjonaliteten; naturvitenskap uten menneskets bevissthet og åndskraft vil aldri finne svarene på menneskenes problemer. «En kan ikke løse verdens problemer med den samme bevissthet som skapte dem«, sa Albert Einstein.

Om materialismen, skriver Heisenberg:

«[Denne] rammen var så smal og rigid at det var vanskelig å finne en plass i den for mange begreper i språket vårt som alltid hadde tilhørt dens egne basisegenskaper, for eksempel begrepet sinnet, den menneskelige sjel eller livet. Sinnet kunne bli introdusert i det generelle bildet kun som et slags speil av den materielle verden.»

 

Rupert Sheldrake

I dag lever vi i det 21. århundre, og det synes som de fleste fortsatt er hengiven til dette smale og begrensede syn på tingene. Som Rupert Sheldrake sier det i sin nye bok, utgitt nylig, «The Science Delusion»: «Dette trossystem som styrer konvensjonell vitenskapelig tenkning er en handling av tro, forankret i en 19. århundres ideologi.»

Fra bokpresentasjonen:

Vitenskapen villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av hele virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at bare de detaljene som skal fylles i. I denne boken, viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde «har blitt et trossystem; At alt i virkeligheten er materialistisk eller fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen er alt mener de. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet.

Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på en overbevisende måte at vitenskapen ville vært bedre uten disse begrensninger: friere, mer interessant, og mer moro

 

Om forfatteren:

Dr Rupert Sheldrake er biolog, og forfatter av mer enn 80 tekniske avhandlinger og 10 bøker, inkludert «A New Science of Life». Han var en Fellow ved Clare College, Cambridge, hvor han var direktør for studier i cellebiologi, og var også en Stipendiat til Royal Society. Fra 2005-2010 var han direktør for Perrott-Warrick Prosjekt til forskning på uforklarlige menneskelige evner, finansiert av Trinity College, Cambridge. Han er i dag medlem av Institute of Noetic Sciences i California, og en gjesteprofessor ved Graduate Institute i Connecticut. Han er gift, har to sønner og bor i London. Hans webisde er www.sheldrake.org

David Berlinski

David Berlinski, forfatter av «The Devil’s Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions».

Berlinski, selv en sekulær jøde, har i debatt med Hitchens hevdet at fascistiske og kommunistiske regjeringer, inkludert Nazi-Tyskland og Sovjet-Russland hadde felles ideene om at «Ingen makt var større enn deres egen, og de handlet på dette.» De var gudløse regjeringer, til tross for noen «infiltrasjoner av religiøse tanker», sa han.

Berlinski sa han har skrevet boken for å motvirke argumentene gjort av aggressive ateister fordi han ble irritert «av ulike hardtslående tomskaller i det naturvitenskapelige miljøet.»

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5948544&rom=MP

 

Petter Wilberg

The Science Delusion – Why God is real and science is religious myth: 1

Fra bokpresentasjonen:

Science Delusion tilbyr et motstykke til den bølgen av aggressiv anti-religøsitet eksemplifisert ved Richard Dawkins ‘vitenskapelige’ kritikk av religionen og religiøse i «The God Delusion». Målet er ikke å forsvare noen spesifikke religiøse trosretninger, men å vise hvordan det vi kaller «vitenskap» er like mye basert på irrasjonelle og dogmatisk ubetinget tro som den mest «fundamentalistiske» religion. Ved å skjære gjennom de vanlige myter og vrangforestillinger som utgjør vår idé om «vitenskapen», samt de som vitenskapen selv er grunnlagt på, utlegger filosofen Peter Wilberg en «kjettersk» hvor han utfordrer den kvasi-religiøse autoritet som det moderne vitenskapelige verdensyn holder monoplistisk i dagens globaliserte vestlige media og kultur. I motsetning til dem tankeløse debatten mellom sekulære ateister og religiøse teister, hevder han at spørsmålet om Guds virkelighet er ikke avhengig av eksistensen eller ikke-eksistensen av et Høyeste vesen ‘med’ bevissthet – men kan besvares gjennom en ny forståelse av Gud som bevissthet.

Om forfatteren:

Født i London i 1952. Peter Wilberg studerte ved Oxford og ved Antioch Universitetet. Han har brukt livet sitt forske på og skrive innen filosofi medisin, psykiatri, psykoterapi, vitenskap og religion. Han har en spesiell interesse i indisk tantrisk metafysikk og teologi, og i de østliges røtter for tidlig kristendom. Hans publiserte bøker inkluderer «The Awareness Principle – en radikal ny livsfilosofi, vitenskap og religion»; Heidegger, medisin og «vitenskapelig metode» og «The QUALIA Revolution – fra kvantefysikken til kosmisk Qualia vitenskap.

http://www.amazon.co.uk/Science-Delusion-real-science-religious/dp/1904519067

Manglende sjelsdybder

Eller ‘mangelfullt utviklede sjelsevner’ som disse samme folk sa om Knut Hamsun. :)

De møter snart seg selv i døren, dundrende psykologiske projeksjonsmekanismer de lider under.

De som har virkelig utforsket menneskenes miljø vitenskapelig, åndsvitenskapelig, vil synest svært synd på dem for den manglende sjelelige dybde hos mennesker som denne almenlege og alle hans religions trosfeller, som også selvfølgelig må få lov å utbre sin tro, men fattig høres det ut som lell.

Deres ensidighet gjør at sykdommer klarer de ikke kurere, de ser ikke de åndsmessige betingelser fyisk sykdom springer ut ifra. De som vil holde seg i live så lenge som mulig bør helst finne seg leger som ser mennesket som det hele vesenet det er, og behandler problemet, og ikke bare symptomene, som pilleselgere for syntetiske kjemikalier på kommisjon fra Rockefeller & Co., med sin norske salgsavdeling FHI med Camilla Stoltenberg i spissen.

Pemger i kassen gir det nok, men særlig suksessfull i sin gjerning utenom det tror jeg ikke slike noensinne vil føle seg suksessfulle på den måten de helst burde satt pris på å ha suksess; kurere sykdom. Men, men – materialismen, suksess målt på skattelistene i kroner og øre, er bedre enn noen annen suksess – også bedre enn den lykke å gjøre ærlig arbeid og virkelig kunne behjulpet å kurere noen, eller?

Om forfatteren

Jarle Johansen har skrevet 543 artikler.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”..................................................................... Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2010..................................................................................... "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel........................................................ http://www.dissident-net.info

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det hadde og

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det hadde gjort mye for en bedre debatt på VD.

at du svarte meg når jeg spør deg

Kommentar #102

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Dette er nærmere Donald Duck enn forskningsjournalistikk. Beklager, Fjerdingen.

***

Igjen idiosynkratiske uttalelser. For hvor er resten av forskningsverden, nå som selveste Newsweek har hatt ett oppslag om guden som endelig, etter så mange år, fant vitenskapen? Forstår du ikke at artikkelen du henviser til er spekulativt humbug?

Kommentar #103

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg tror

Publisert over 8 år siden

Dette er en naturlig følge av ateismens vesen...

I de landene der ateismen har vært opphøyd til styresett i et land,som f.eks Sovjet og Kina,har kristne blitt fengslet og stengt inne på lukket avdeling og betegnet som sprøyte gærne...

Så å bli betegnet som en tanke skrudd av ateister,ligger nok i selve grunnideen i ateismen.

Gud finnes ikke...basta...mener du noe annet,er du ikke helt klok.

Kommentar #104

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er fordi jeg opplever at du setter min integritet og min personlighet,

Feil, jeg har aldri gått på din person. Jeg har aldri omtalt Bjørn Erik Fjerdingen som sådan, heller ikke trukket i tvil at han er den han utgir seg for å være. Du må se forskjellen.

Jeg har omtalt strukturer jeg mener å finne hos religiøse og i religion. Jeg har også kritisert spesifikke tankerekker herinne. At du føler deg personlig berørt, eller personlig tråkket på, kan jeg ikke lastes for; vi kunne jo diskutere sak. Og være uenige.

***

Det er et faktum at mennesket er særskilt sårbart overfor hallusinasjoner og vrangforestillinger. Alle barn som har mystiske, hemmelige, usynlige venner, for eksempel. Dette er ikke noe som kan bestrides. Et uhørt komplekst nervesystem gir fordeler så vel som bakdeler.

Jesuittene var de første til å forstå dette. Nazistene utnyttet det også. Likeså de sovjetiske og kinesiske kommunismene. Hele den fascistiske bevegelsen. Ikke minst kapitalismen i dag. Religionene fråtser i slikt; det gir da også penger i kassen og meningsmakt.

Kommentar #105

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Patetisk

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg respekterer at du har ditt verdisyn og dine erfaringer i livet.

Ingen er forpliktet til å respektere andres politiske oppfatninger, klesstil, smak eller livssyn, men man er (i de aller fleste tilfeller) forpliktet til å respektere dem som har dem, men hvis du ikke snart slutter med sutringen over at noen setter spørsmålstegn og har innsigelser når det gjelder troverdighet og moral i eldgamle myter, så begynner det nok også snart å skorte på det siste.

Dere troende slår til stadighet ateister i hartkorn med de mest grusomme regimer verden har sett og fremstiller det som om man ikke kan opptre moralsk uten at man har et åndelig politihelikopter med lyskaster hengende over hodet til alle døgnets tider, men feller selv krokodilletårer når det dere selv står for blir problematisert med velfunderte argumenter.

Det er patetisk.

Kommentar #106

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er et faktum at mennesket er særskilt sårbart overfor hallusinasjoner og vrangforestillinger. Alle barn som har mystiske, hemmelige, usynlige venner, for eksempel. Dette er ikke noe som kan bestrides. Et uhørt komplekst nervesystem gir fordeler så vel som bakdeler.

Du fortsetter ser jeg.

Da får du bevise det du skriver over.  "Det er ikke noe som kan bestrides", skriver du Robin.

Legg fram bevis.

Kommentar #107

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Forstår du ikke at artikkelen du henviser til er spekulativt humbug?

Humbug?  Bevis det.

Spekulativt, bare fordi du er uenig?

Kommentar #108

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

men hvis du ikke snart slutter med sutringen over at noen setter spørsmålstegn og har innsigelser når det gjelder troverdighet og moral i eldgamle myter, så begynner det nok også snart å skorte på det siste.

Er det noen som sutrer her inne, er det jo akkurat deg HP.  Du er kongen.

Kommentar #109

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette er en naturlig følge av ateismens vesen...

I de landene der ateismen har vært opphøyd til styresett i et land,som f.eks Sovjet og Kina,har kristne blitt fengslet og stengt inne på lukket avdeling og betegnet som sprøyte gærne...

Så å bli betegnet som en tanke skrudd av ateister,ligger nok i selve grunnideen i ateismen.

Gud finnes ikke...basta...mener du noe annet,er du ikke helt klok.

Det ser ut til at du igjen treffer spikeren på hodet Rune. 

Kommentar #110

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden

En hel forskningsverden er visst uenig i Newsweeks utlegninger her! ;) Det er tungtveiende for meg. 

Kommentar #111

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Da får du bevise det du skriver over.

Vi snakker her om psykologisk forskning. Du kan jo forsøke å bestride forskningen? Jeg kunne lagt frem forskningsartikler men tviler på at du endrer syn av den grunn.

Apropos menneskets store nervesystem. En annen følge av dette, er at alle mennesker er dømt til å oppleve eksistensiell angst, hvorfor jo så mange søker tilflukt i religionene. De som ikke mestrer denne type angst finner du ofte blant rusmisbrukere (inklusive treningsavhengige, sexavhengige, etc.) og religiøse av ymse slag.

Kommentar #112

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Er det noen som sutrer her inne, er det jo akkurat deg HP.

Neida, ingen surmuling her i går´n; følelse av krenkelse betinger at de som fornærmer i det minste har injurierende kraft, vet du.

Kan ikke seg noen i din leir... ;)

Kommentar #113

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut til at du igjen treffer spikeren på hodet Rune

Rune Holt Skrev:

I de landene der ateismen har vært opphøyd til styresett i et land,som f.eks Sovjet og Kina,har kristne blitt fengslet og stengt inne på lukket avdeling og betegnet som sprøyte gærne...

Så å bli betegnet som en tanke skrudd av ateister,ligger nok i selve grunnideen i ateismen.

Gud finnes ikke...basta...mener du noe annet,er du ikke helt klok.

_______________________________

Rune mener ateister ser på kristne som sprøyte gærne. Når en ser på dette gjennom historien, så har det vel vær gjensidig? Norge ble vel kristnet med sverd? Å tro på Odin og Tor var da et hån mot hvitekrist og straffen var døden. Hva med dem som brant på bålet for sin annerledeshet? Den dag i dag ser vi kristne som mener vi går rundt med onde ånder i oss. Vi får høre at vi er demon besatte stakkarer som ender opp i helvete, om ikke vi blir som dere. Likevel er det jo alltid de kristne som er offer…

 

Kanskje en liten dose selvinnsikt gjør seg før en spiller offerrollen?

 

Kommentar #114

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bekreftelse

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Neida, ingen surmuling her i går´n; følelse av krenkelse betinger at de som fornærmer i det minste har injurierende kraft, vet du.

Dette bekrefter min kommentar over her om at ateister ser på troende som itilregnelige og psykotiske.

Kommentar #115

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Likevel er det jo alltid de kristne som er offer…

Har du noen eksempel utenom de syke katolske herskerne der kristne fengsler ateister.?

Den katolske overklassekirken som herjet fra Olav DH og helt til 1800-tallet var ALT ANNET enn besjelet av kristen tankegang.
Hans Nielsen Hauge satt i fengsel for å preke uten å være prest....Selv om det var han som startet opp masse industri og demokratisk næringsvirksomhet rundt i hele Norge på førsten av 1800-tallet.
DKK drev KUN med maktutøvelse over den vanlige borger,og er noe av det verste vi har hatt i historien.

Kommentar #116

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

men du

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Er det noen som sutrer her inne, er det jo akkurat deg HP.

er perlemor.du fremhevder rupert sheldrake som vitne på at moderne vitenskap ikke kun er materialistisk.det er jeg helt enig i-mye i kvante peker mot ånd.men du bruker dette-uten å ha lest det-kun for å sverte ateister.en slik oppførsel synes jeg er uhederlig og kvalmende

Kommentar #117

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Rune Holt skrev:

Har du noen eksempel utenom de syke katolske herskerne der kristne fengsler ateister.?

___________________________________

Nei, Jeg kjenner ikke til så mange stater der protestanter har hatt prestestyre. Men dersom de kom til styre, kunne vi jo med uro tenke oss til hvordan det ville blitt om de ville stå i god Luthersk ånd…

 

Luther om Jøder:

Mitt råd er, som jeg sa tidligere: Først må deres synagoger brennes ned, og alle som kan, kaste svo-vel og tjære; og det ville vært bra om også noen hadde kunne kaste inn helvetesild…
For det andre, at deres bøker – deres bønnebøker, deres Talmud, og også hele Bibelen – må bli tatt fra dem, slik at de ikke har et eneste ark tilbake, og at disse blir tatt vare på til dem som muligens kan konverteres…For det tredje må de med dødsstraff forbys å prise Gud, til å takke ham, til å be, og til å spre sin lære offentlig iblant oss og i vårt land…For det fjerde at de forbys å uttale Guds navn i vårt påhør. For vi kan ikke med god samvittighet lytte til det eller tolerere det…

 

Brenn ned deres synagoger, forby alt jeg har ramset opp tidligere, tving dem til å arbeide og vær hard mot dem, slik Moses var…Om dette ikke hjelper må vi drive dem ut som gale hunder.”

 

Luther bodde en gang hos en fammilie som hadde en psykisk utviklingshemmet gutt. Luthers råd var at de skulle ta han med ned i elven å drukne han. Da foreldrene nektet å følge rådet, anbefalt Luther at de på hver messe skulle be om se onde åndene forlot gutten. Gutten døde kort tid senere.

 

Under bondeopprøret oppfordret Luther til nedslaktning av bønder. Den kristlige adelen slaktet da ned ca 100000 bønder. Luther nektet å beklage at han hadde oppfordret til nedslakting av bønder og skrev følgende i slutten av sitt liv:

 

Derfor, skriver jeg nå som jeg gjorde da; Ikke la noen ha medfølelse med de sta, herdede, forblindete bønder, som nekter å lytte til fornuft; men la enhver, etter evne, slå, stikke, og slakte, som om man var blant gale hunder jaget på flukt, og ledet på villstrå av disse bønder, slik at fred og sikkerhet kan bli opprettholdt.”

 

”Den nådeløse avstraffelsen av de onde blir ikke utført kun for å straffe de onde og la dem betale for deres lyster til ondskap som ligger i deres blod, men også for å beskytte de rett-ferdige og opprettholde fred og trygghet. Og hinsides all tvil, dette er verdifulle handlinger av nåde, kjærlighet og godhet…”

 

Basert på det den store reformatoren skriver, er det da å håpe at aldri protestantene slipper til med noe prestestyre!!


 

Kommentar #118

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Vi snakker her om psykologisk forskning. Du kan jo forsøke å bestride forskningen? Jeg kunne lagt frem forskningsartikler men tviler på at du endrer syn av den grunn.

Er  psykologi noen eksakt vitenskap?  Du kaller det bevis.  He-he.

I psykologisk forskning er det svært sjelden de har tilgang til måleinstrumenter med kjente standarder. De er derfor henvist til å etablere standarder statistisk.  Spørreskjemaer altså.

Kommentar #119

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Robin

Du kjenner kanskje til språkfilosofen Ludwig Wittgenstein?

 Han blir ofte karakterisert som en av forrige århundres største filosofer, er først og fremst på grunn av hans banebrytende språkfilososofi og Sinnets filosofi.

I enkelte kretser er han tilnærmet helgenforklart, og wittgensteinstudier og -utgivelser er i dag en egen filosofisk genre. Er han fullstendig raritet lik alle troende i din språkdrakt. 

Holder han også på med idiosynkratiske uttalelser?  Slik du sier andre gjør.

"Han led nok også av hallusinasjoner, epeliptiske anfall osv slik du beskriver andre."

F.eks. fordi han mener at filosofi og religion ikke kan være vitenskap?  Tvertimot skriver han bør disse disiplinene være aktiviteter for å avklare meningene bak den forttryllelse språket skaper om himmelske spørsmål.

Hva forståelsen av de bibelske mysterier angår, skriver han at kritisk vitenskapelig erkjennelse ingen verdi har!

 

Kommentar #120

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Litt mer om Wittgenstein

Han mener altså at kritisk vitenskapelig erkjennelse om himmelske spørmål ingen verdi har.  Tvertimot mener han at scientismen, (Scientism er en tro på universell anvendelse av vitenskapelig metode og tilnærming, og det syn atempirisk vitenskaputgjør den mest autoritative verdensbilde eller mest verdifulle delen av menneskets læring til utelukkelse av andre synspunkter), (Scientism må ikke forveksles med scientologi.) 

Den teknologi  scientismen og den teknologi den skaper i vår tid er en direkte fare, den er det han betegner som "the darkness og our time."

Videre mener han at vitenskapliggjøringen av de humanitære og mellommenneskelige spørsmål reduserer verden til en verdifri årsaksregulært innretning, uten regler om hvordan det bør styres.

De bibelske språkbilder mysterier bygger på må analyseres ut fra de handlinger de inviterer til.  De har med andre ordmoralske motiver og krever verdivalg ingen objektiv vitenskap kan veilede oss villfarne om.

Kommentar #121

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Noen sitater fra Wittgenstein:

"Om vi i livet er omgitt av døden, så er vi også i forstandens sunnhet omgitt av galskap."  

"Vår tid er virkelig en tid for omvurdering av alle verdier. Menneskehetens prosesjon runder et hjørne, og det som tidligere var en retning oppad, blir nå retningen nedover."  

"Et mirakel er en gestus Gud gjør."  

"Da jeg kom hjem, ventet jeg å få en overraskelse, men fikk ingen. Da ble jeg selvfølgelig overrasket."  

" Også tanker faller noen ganger umodne fra treet."

Kommentar #122

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

nja

Publisert over 8 år siden

psykologi er klart en myk vitenskap, og har nok sine feil.

de bruker en del spørreundersøkelser, men også observasjoner, og disse forsøker andre igjen å repetere.

men jeg kan jo henvise til min første kommentar her, hvordan beviser man ånd?

Kommentar #123

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.

men jeg kan jo henvise til min første kommentar her, hvordan beviser man ånd?

Hva mener du med bevis?  Mener du vitenskapelige bevis, kan det nok ikke fremskaffes.  Tror du ikke på erfaringer og vitnemål om ånden gjennom tusener av år gitt av  mennesker?  Du må erfare ånden og Gud?  Kjenne på freden og godheten i hjertet.

Jeg slutter meg til denne:  "Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

Lærer du deg det, har du kommet et godt stykke på vei.  Troen må ta sin inspirasjon fra miraklenes verden, analogt med at logikken får sin fra virkelighetens. 

Kommentar #124

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Super-poly-teisme

Publisert over 8 år siden

Hvilket jo i klartekst betyr at alle verden religioner er sanne.

Er du virkelig seriøs? Tenker du egentlig overhodet over konsekvensene av hva du skriver? Av din egen logikk?

Kommentar #125

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

erfaring og vitnemål

Publisert over 8 år siden

erfaringer og vitnemål teller nok lite for min del, jeg tviler om jeg hadde møtt deg for 25 år siden, og fortalte om hvordan man kunne lære seg å se auraer, eller med tankekraft lage ånder, hvordan få skyer til å forsvinne, at du ville tatt mitt vitnemål veldig høytidelig, i dag ville jeg ikke gjort det selv, men det hender stadig at jeg snakker med folk som tror på slike ting.

og stort sett uansett hva de tror på, så er det som oftest glupe folk.

Kommentar #126

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Noen sitater fra Wittgenstein:

Jeg forstår virkelig ikke hvor du vil med disse postene dine om Wittgenstein.

***

Mennesket er spesielt sårbart for hallusinasjoner, suggesjoner og vrangforestillinger. Barns "usynlige venner," hypnose, subliminal påvirkning, markedsføring, vekkelsesmøter, demonutdrivelser, m.v.

Suggesjonens kraft er allerede svært målbar når det kommer til sammenhenger mellom religionstilhørighet og demografi. Det gis så mange eksempler, Fjerdingen.

Psykologi er muligvis ikke så eksakt en vitenskap som andre naturvitenskaper; dét ligger i sakens natur: det er meget komplisert å forske på ting som tolker. Men psykologien følger etablerte regler for vitenskapelighet. Slike regler er gjenstand for massiv kritikk til enhver tid, fra internt så vel som ekstern hold, av folk som virkelig kan noe om slikt. På den måten styrkes reglenes gyldighet.

Kommentar #127

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Suggesjonens kraft er allerede svært målbar når det kommer til sammenhenger mellom religionstilhørighet og demografi. Det gis så mange eksempler, Fjerdingen.

Du kommer stadig med påstander som mangler fullstendig dekning.  Kom nå snart med bevis.

Påstandene dine florer, men argumenter og bevis ser vi ikke noe til.  Og du er akadamiker og filosof?

Du bare agiterer.

Kommentar #128

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Påstandene dine florer, men argumenter og bevis

Jeg forstår virkelig ikke dette. Tror du jeg kommer med tomme påstander? Tror du virkelig at jeg ikke kan vise til psykologisk forskning som gir dekning for mine påstander? Nå må du holde opp med slik billig retorikk.

Har du ikke hørt om, eksempelvis, subliminal persepsjon? Har du ikke hørt om, eksempelvis, Milners lydighetseksperimenter? Dette er jo gamle klassikere innenfor psykologisk forskning. Jeg kunne nevne drøssevis av andre slike eksperimenter som viser at vi mennesker ligger under for suggesjon som ingen andre vesener gjør. Dette er grunnen til at øving i kritisk, selvstendig tenkning er så avgjørende --- ikke minst i våre frie demokratier.

Kommentar #129

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Påstandene dine florer, men argumenter og bevis

Du selv, sammen med folk som Holt og Bratlie, har jo levert bunkevis med dokumentasjon og bevis for at det er nettopp slik Robin sier.

Se deg rundt, Bjørn Erik, og vend gjerne blikket litt innover også, sjekk gyldigheten av dine egne påstander, vurdér dem opp mot de påstandene som kommer fra religiøse innen andre trosretninger, og som du blankt avviser gyldigheten av; vurdér din egen evne til kritisk blikk på det du selv tror på.

Det trykket vil dine opplevelser ikke tåle. 

Kommentar #130

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår virkelig ikke dette. Tror du jeg kommer med tomme påstander? Tror du virkelig at jeg ikke kan vise til psykologisk forskning som gir dekning for mine påstander? Nå må du holde opp med slik billig retorikk

Mulig det, men jeg har ikke sett noe av det.  Hvorfor i all verden skal jeg tro deg uten bevis?

Psykologisk forskning.  Jeg må nesten le.  Med bevis, enda rarere.

Kommentar #131

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hva mener du egentlig med dette? Hvorfor ler du av psykologisk forskning? Del med oss. Hva er rart med bevis?

Kommentar #132

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvorfor tror du

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det trykket vil dine opplevelser ikke tåle.

Mennesker i kommunistiske regimer gikk/går så langt som å sperre folk inne BARE fordi de hevder de tror på Gud?
Da må de nødvendigvis være helt sikre på at disse folka er farlige for omgivelsene vil jeg tro...?Eller er det muligens den samme frykten som besjelet fariseerne da Jesus ble korsfestet fordi han var i besittelse av og trodde på noe overnaturlig?

Når jeg leser Halvorsens tirader mot  de kristne,ligner det stygt på de samme oppfatningene som disse diktaturregimene bruker som alibi for å idiotforklare folk.

Kommentar #133

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva er rart med bevis?

Du greier ikke å fremskaffe noe bevis, det er det rare og rent latterlige.

 

Kommentar #134

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Du greier ikke å fremskaffe noe bevis, det er det rare og rent latterlige.

Det gjør jeg nok. Men kanskje jeg har en hensikt med å dra litt på det? Som kanskje åpenbarer seg her?

Men hvorfor le av psykologisk forskning så?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere