Kari Austerheim Silde

12    27

Utydelige KrF-signaler . . . ?

Publisert: 22. mar 2012 / 395 visninger.

Ja, kan ein venta noko anna med dei signala som kjem både frå raud-grøn og høgre side?

 

Kristelig Folkeparti sin leiar står fram med tydelige utfordringar til begge sider i det politiske

landskapet. Den siste tida sitt ”folkeopprør” i høve innvandrarbarna med lang butid i Norge,

har blitt tatt på alvor i Kristelig Folkeparti. Også debatten for litt sidan, angåande

reservasjonsretten for legar når det gjeld anvisning til abort, tok KrF på alvor og støtta legane

som gjennom år har hatt denne retten, og som helsetenesta har takla på ein god måte.

 

”Barns beste” med utgangspunkt både i UNHCR sine anbefalingar og Barnekonvensjonen, må ha prioritet framfor ”innvandringspolitiske hensyn”. Med den nåverande opphopinga av innvandrarbarn med lang butid i Norge, må regjeringa ta grep for at desse barna kan få ei verdig og trygg handsaming. Så får neste trinn vera å legga til rette for raskare saksgang for asylsøkarar som ikkje fyller kriteriafor beskyttelse iflg. lover og regelverk. Kanskje treng ein utvida UNE sin kapasitet både når det gjeld saksbehandlarar og mulighet for fleire nemndmøter? Jens Stoltenberg si krasse haldning i denne saka har ikkje akkurat styrka KrF sitt ynskje om raud-grønt samarbeid. Ryddesjauen i SV som resulterer i at den mest erfarne og varmhjarta statsråden, Erik Solheim, blir bytta ut med tre ferskingar, er heller ikkje med å styrka oddsen for raudgrønt samarbeid.

 

Men jammen er det ikkje styrka odds for samarbeid mot høgre heller. Siv Jensen er tilbake i gammal stil i innvandringsdebatten, og Høgre stiller med knallhard Brodtkorb i debatten om reservasjonsretten. Dette er enkeltståande eksempel på eit tøffare politisk klima i verdidebatten.Det vil sei at ein skal leita lenge og vel for å finna gode argument for at Kristelig Folkeparti skal gåinn i ei regjering av eit eller anna slag i 2013. 

 

Kristelig Folkeparti med Knut Arild Hareide i front, bør fram mot valet løfta fram politiske saker med ståstad i partiet sitt program og verdigrunnlag. Så kan ein jo håpa at resultatet av valet vil gi ei mindretalsregjering som treng støtte frå bl. a. Kristelig Folkeparti. Utfordringa for KrF framover vil vera å nå ut til velgjarane med verdibudskapet, og derifrå oppnå eit styrka Kristelig Folkeparti i sentrum av norsk politikk!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tror ikke Krf har noen stor fremtid lenger - og kanskje er det like greit?

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Torry Unsgaard kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
5 minutter siden / 200 visninger
Siv Engebråten Bonde kommenterte på
Berøringens vendepunkt - oppstandelse og sårbarhet
6 minutter siden / 107 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
36 minutter siden / 1027 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
44 minutter siden / 250 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2877 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Kampen om de kristne velgerne
rundt 1 time siden / 200 visninger
Kjersti Aspheim kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 1 time siden / 632 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 3 timer siden / 1706 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 3 timer siden / 1027 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2877 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2877 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Alt vi ikke vet: om Gud og kirkeretten…og om en dåres gudstro
rundt 3 timer siden / 724 visninger
Les flere