Harald Laugaland Østby

3

Gud, tilhenger av abort?

Publisert: 22. mar 2012

I et tidligere innlegg spurte jeg hvordan en allmektig, allvitende entitet som ikke ønsker lidelse for sin skapelse, kunne skape en planet som kan forårsake så mye ødeleggelse og lidelse hos sine ”barn”.

Jeg vill stille de kristne det samme spørsmålet om abort.

 

Hvordan kan en elskverdig, kjærlig entitet som ikke ønsker lidelse og død for sine skapninger, godta spontanabort?

 

John Røst skriver dette i innlegget til Morten Magelssen:

”Dette er ikke riktig. Naturen, eller Gud om du vil, aborterer mellom 50 og 70% av alle "individer av rasjonell og menneskelig natur" før første trimester.”

Nå kan jeg ikke gå god for Røst sine tall her, men det er vel få, om noen, som bestrider at spontanabort forekommer hos kvinner?

Nå kan jeg ikke se at Magelssen har svart Røst på det siterte, men om Magelssen er ateist, så er han jo unnskyldt.

I sitt innlegg, ”Etterlysning: Klar tale om abort fra biskopene”,skriver Kathrine Tallaksen Skjerdal:

”Lukasevangeliets første kapittel, som det skal leses fra til søndag, er nemlig et sterkt vitnesbyrd om fosterets verdi. Først leser vi om Sakarja og Elisabeth og om hvordan deres sønn, Døperen Johannes, ble unnfanget på underfullt vis, og helt fra første stund er en del av Guds plan; "helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd" står det i vers 15. Siden sparker den ennå ufødte Johannes av fryd når han hører stemmen til Maria, Jesu mor (vers 41-44) - en nydelig scene!”

Senere skriver hun:

”Abort-spørsmålet har mange sider. Selvsagt har det det. Men det viktigste spørsmålet er jo dette: Hva er et foster verdt? For hvis det er verdifullt og skapt av Gud, ja, da er det en forbrytelse å ta livet av det”

Dersom et foster er skapt av gud, og det er en forbrytelse å ta livet av det, burde man ikke da stille gud på tiltalebenken? Den hellige far er jo massemorder……

KanskjeKathrine Tallaksen Skjerdal kan komme med en oppklaring om hvordan et foster kan bli skapt av gud og være en del av hans hellige ”plan”, samtidig som han skal være unndratt ethvert ansvar for de uttallige spontanabortene som skjer i verden? 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

I Edens hage fantes det ikke død for mennesket. Døden kom med ulydighet mot det Gud hadde sagt. Mennesket ble jaget ut fra Edens hage inn i døden. Det visste mennesket før syndefallet. I denne verden hersker synden, og døden. I dette spørsmål kan du ikke dra Gud på menneskets nivå. På grunn av synden har menneskeheten blitt svagere, degenerert. Derfor er det naturlig at de fleste degenererte fostre blir naturlig abortert. Hvis de ikke har forutsetninger for å leve, kan de ikke leve.

Guds opprinnelige vilje var at mennesket skal leve. Synden førte oss ut fra Edens hage, inn i en annen virkelighet, inn i lidelsens og dødens verden. Gud gav mennesket budet om å ikke drepe. Han ville ved sin veiledning skape oss så gode levevillkor som mulig også i denne  verden.

Mennesket ville ikke.

Kommentar #2

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Nå kan jeg ikke gå god for Røst sine tall her,

Hei og hå :)

Jeg ser med glede på at du ikke blindt godtar det jeg sier. René Descartes ville vært stolt av deg. Litt her, litt der, så samler vi misforståelser. Derfor er det så viktig at vi greier å skille mellom et rykte og noe man vet. 

Ingen kilde er bedre enn sin kilde er bedre enn sin kilde er bedre enn sin kilde osv.

Tallene her har jeg fra wikipedia. Og vi bør med all god grunn ta det wikipedia sier med en klype salt. Jeg har ikke personlig sjekket wikipedias kilde, så jeg kan ikke med 100% sikkerhet si at dette er sant. 

Wikipedia har en ganske omfattende artikkel om abort:

http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion

Kommentar #3

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

I denne verden hersker synden, og døden. I dette spørsmål kan du ikke dra Gud på menneskets nivå.

Hei, Arja

Ja, nå er det vel slik at selv kristne evolusjonister tror på et syndefall, så gjenstår det å se om de har samme tolkning som deg.

Til kvinnen sa han:
          «Tungt vil jeg gjøre ditt strev
          når du er med barn,
          med smerte skal du føde.
          Du skal begjære din mann,
          og han skal herske over deg.»

 

Nå har du jo rett i at gud straffer kvinnen siden hun spiste eplet, men det står ingenting om spontanabort.

Det som blir mitt poeng er at gud hadde uttallige andre muligheter å straffe kvinnen for sin ”grusomme” synd.

Jeg klarer ikke å se at gud skal fritas ansvar her. Ved spontanabort så straffer han et ufødt barn (som han visstnok elsker overalt på jord), istedenfor å ta synderen selv. Det blir litt som med de førstefødte barna i Egypt…..

For øvrig ville jeg nok hatt betenkeligheter med å tro på en entitet som straffer med spontanabort. Det vitner ikke om en elskverdig og intelligent far. Da blir gud mer i samme gate som Josef Fritzl….

Kommentar #4

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser med glede på at du ikke blindt godtar det jeg sier.

Hei, John

Ja jeg fant litt forskjellige tall selv, så jeg er litt usikker på hva som stemmer. Disse tallene vil nok uansett variere fra kilde til kilde og fra land til land, men det viktigste er jo at spontanaborter forekommer i en langt større grad enn det en elskverdig og kjærlig far ville ønsket.

Selv ville jeg trodd at en spontanabort er en for mye for en allmektig og allvitende entitet, men slik er det altså ikke…… 

Kommentar #5

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Bad design

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Ja jeg fant litt forskjellige tall selv, så jeg er litt usikker på hva som stemmer. Disse tallene vil nok uansett variere fra kilde til kilde og fra land til land, men det viktigste er jo at spontanaborter forekommer i en langt større grad enn det en elskverdig og kjærlig far ville ønsket.

Tallene virker å være rimelig korrekte. Verre enda enn tallene for spontanaborter er vel likeve de bereginger som viser at rundt 100 milliarder barn gjennom menneskets historie har dødd i tidlige barneår.

Dårlig design muligens... 

Kommentar #6

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Verre enda enn tallene for spontanaborter er vel likeve de bereginger som viser at rundt 100 milliarder barn gjennom menneskets historie har dødd i tidlige barneår.

Ja, det er vel guds ”plan” eller hans uransakelige veier som er gjeldende her. Det merkelige er jo at guds skapelse klarer ved vitenskap/kunnskap å redde enda flere barn enn tidligere og slik vil det fortsette. Vi vil i fremtiden redde enda flere barn som ville bukket under av hans dårlige design eller hans straff på grunn av epleslang. Mennesket motarbeider sin skaper og forbedrer skaperverket……

Kommentar #7

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Døden kom med ulydighet mot det Gud hadde sagt.

Dersom man tror at man er pålagt en straff fra gud, ville det ikke vært naturlig av kristne å la sine kjære dø en naturlig død, selv om de kunne reddes? Trosser man da ikke guds pålagte straff?

Kommentar #8

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Nå har du jo rett i at gud straffer kvinnen siden hun spiste eplet, men det står ingenting om spontanabort.

Det som blir mitt poeng er at gud hadde uttallige andre muligheter å straffe kvinnen for sin ”grusomme” synd.

Jeg klarer ikke å se at gud skal fritas ansvar her. Ved spontanabort så straffer han et ufødt barn (som han visstnok elsker overalt på jord), istedenfor å ta synderen selv.

Eva spiste av frukten av treet til kunnskap om godt  og ondt, altså ikke et eple.

Grusomheten av denne gjerning består i et opprør mot Gud ved at Eva valgte å tro på Guds fiende i stedet for på Gud. Hun og Adam ble som landsforrædere. Som følge av dette ble de underlagt fienden. De måtte flytte ut fra Edens hage på fiendens territorium. Satan er nemlig denne verdens fyrste.

I Edens hage var det ikke død, fordi livets tre vokste der. Ved å spise av dette treet kunne menneskene leve evig i hagen. Utenfor hagen hadde de ikke tilgang til livets tre. Derfor måtte de dø. Å komme utenfor var å komme i lidelsens kaos. Livsvillkorene ble forandret med utestengelse fra Edens hage og livets tre. Nå kom smerten med i bilde, og hard arbeid for å overleve. Ved synden måtte også de uskyldige lide, og i alle tider har andres synder forårsaket masse lidelser for de uskyldige.

Mennesket valgte å komme ut fra Guds godhet inn i den ondes verden og bærer konsekvensene. 

Jeg har prøvd i korthet å si masse og antar at jeg blir misforstått. Poenget er at utenfor Gud hersker synd og urettferdighet på en grusom og degenererende måte. Spontane aborter er blandt mye annet følger av syndens forurensende påvirkning. Misforstå meg ikke: En spontan abort trenger ikke å ha noe med en direkt synd å gjøre (men kan også komme av det) men det er en av mange følgene av en allmenn "luft", "kullos" av synden.

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Bra fremstilt Arja!

:-)

 

Kommentar #10

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Dersom man tror at man er pålagt en straff fra gud, ville det ikke vært naturlig av kristne å la sine kjære dø en naturlig død, selv om de kunne reddes? Trosser man da ikke guds pålagte straff?

Det finnes til og med mennesker som synes at de kan, i Guds sted, gå enda kraftigere til verks og straffe syndere ved å ta livet av dem.

Guds bud om å ikke drepe har også sin plusside som alle budene med "ikke". Meningen er at en tidligere tyv skal lære å gi. Å verne livet er plussiden av å ikke drepe. Dommen tilhører Gud. Et godt og langt liv er en velsignelse fra Gud. Samtidig som et kortere og smertefult liv kan også bli til en stor velsignelse ved en enkel tillit til Gud.

Jeg mener det er symbolikk i det at mennesket spiste av treet til kunnskap om godt og ondt. Vi øker kunnskap, men samtidig skaper denne gode kunnskapen også problemer. For eks. har legevitenskapen gjort enorme framskritt og skapt mye godt for menneskeheten. Men midt i det at vi overlever sykdommer og lever lengre oppstår det nye plagende sykdommer som følge av overvinnelsen av gamle. En del av gamle på sykehjemmene vil heller dø enn medisineres, men velferdssamfunnet og pårørende vil verne livet så disse mennesker blir hindret i å dø naturlig.

Kommentar #11

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Eva spiste av frukten av treet til kunnskap om godt

Eva spiste av frukten av treet til kunnskap om godt  og ondt, altså ikke et eple.

Grusomheten av denne gjerning består i et opprør mot Gud ved at Eva valgte å tro på Guds fiende i stedet for på Gud. Hun og Adam ble som landsforrædere. Som følge av dette ble de underlagt fienden. De måtte flytte ut fra Edens hage på fiendens territorium. Satan er nemlig denne verdens fyrste.

Her vil muligens noen av dine trosfeller være uenige med deg, i og med at ikke alle tror på satan og helvete eller skapelsesberetningen slik den står i bibelen.

I Edens hage var det ikke død, fordi livets tre vokste der. Ved å spise av dette treet kunne menneskene leve evig i hagen. Utenfor hagen hadde de ikke tilgang til livets tre. Derfor måtte de dø. Å komme utenfor var å komme i lidelsens kaos. Livsvillkorene ble forandret med utestengelse fra Edens hage og livets tre. Nå kom smerten med i bilde, og hard arbeid for å overleve. Ved synden måtte også de uskyldige lide, og i alle tider har andres synder forårsaket masse lidelser for de uskyldige.

De kristne som tror på evolusjon vil nok ikke gå med på at mennesket en gang i historien kunne leve evig eller bli flere hundre år gamle.

Mennesket valgte å komme ut fra Guds godhet inn i den ondes verden og bærer konsekvensene. 

Jeg har prøvd i korthet å si masse og antar at jeg blir misforstått. Poenget er at utenfor Gud hersker synd og urettferdighet på en grusom og degenererende måte. Spontane aborter er blandt mye annet følger av syndens forurensende påvirkning. Misforstå meg ikke: En spontan abort trenger ikke å ha noe med en direkt synd å gjøre (men kan også komme av det) men det er en av mange følgene av en allmenn "luft", "kullos" av synden.

Nå er det slik at ikke alle spontanaborter kommer av at fosteret har misdannelser men atmorkaken ikke er festet ordentlig til livmoren eller på annen måte ikke er som den skal.

Dermed kan fosteret være fullt fungerende, men det er kanskje kvinnens ”dårlige” design som har skylden? Eller er det gud selv som har en finger med i spillet om hvilket foster som skal få vokse opp. En slik tanke passer godt medKathrine Tallaksen Skjerdal sin påstand om et foster blir skapt av gud og er en del av hans hellige ”plan”,

Vi må kanskje bare akseptere at det er enkelte fostre som gud ikke ønsker eller har noen plan for….  

Kan du for øvrig vise til bibelen hvor det står at synden er årsaken til sykdommer, missdannelser og degenerering? Jeg ser det står noe om død og et hardt liv, men ingenting spesifikt om det andre.

Til kvinnen sa han:
          «Tungt vil jeg gjøre ditt strev
          når du er med barn,
          med smerte skal du føde.
          Du skal begjære din mann,
          og han skal herske over deg.»

Og til mannen sa han:
          «Fordi du hørte på kvinnen
          og spiste av treet
          som jeg forbød deg å spise av,
          er jorden forbannet for din skyld.
          Med strev skal du nære deg av den
          alle dine levedager.

Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
          og du skal spise det som vokser på marken.

Med svette i ansiktet
          skal du spise ditt brød,
          inntil du vender tilbake til jorden,
          for av den er du tatt.
          Støv er du,
          og til støv skal du vende tilbake.»

Finnes det noen andre passasjer i bibelen som beskriver mer spesifikt hva synden går ut på? Eller er det bare snakk om tolkning?

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Her vil muligens noen av dine trosfeller være uenige med deg, i og med at ikke alle tror på satan og helvete eller skapelsesberetningen slik den står i bibelen.

Er man da trosfelle?

 

Sitat:

"De kristne som tror på evolusjon vil nok ikke gå med på at mennesket en gang i historien kunne leve evig eller bli flere hundre år gamle."

Er man da kristen? Jeg mener helt klart nei.

 

Sitat:

 

"Nå er det slik at ikke alle spontanaborter kommer av at fosteret har misdannelser men atmorkaken ikke er festet ordentlig til livmoren eller på annen måte ikke er som den skal.

Dermed kan fosteret være fullt fungerende, men det er kanskje kvinnens ”dårlige” design som har skylden? Eller er det gud selv som har en finger med i spillet om hvilket foster som skal få vokse opp. En slik tanke passer godt medKathrine Tallaksen Skjerdal sin påstand om et foster blir skapt av gud og er en del av hans hellige ”plan”,

Vi må kanskje bare akseptere at det er enkelte fostre som gud ikke ønsker eller har noen plan for…. "

Det er isåfall en ønsketenkning i fra en som ikke tror, med det forøye å rettferidggjøre seg selv og sin syndige karakter.

 Sitat:

"Kan du for øvrig vise til bibelen hvor det står at synden er årsaken til sykdommer, missdannelser og degenerering? Jeg ser det står noe om død og et hardt liv, men ingenting spesifikt om det andre.

Til kvinnen sa han:
«Tungt vil jeg gjøre ditt strev
når du er med barn,
med smerte skal du føde.
Du skal begjære din mann,
og han skal herske over deg.»

Og til mannen sa han:
«Fordi du hørte på kvinnen
og spiste av treet
som jeg forbød deg å spise av,
er jorden forbannet for din skyld.
Med strev skal du nære deg av den
alle dine levedager.

Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
og du skal spise det som vokser på marken.

Med svette i ansiktet
skal du spise ditt brød,
inntil du vender tilbake til jorden,
for av den er du tatt.
Støv er du,
og til støv skal du vende tilbake.»

Finnes det noen andre passasjer i bibelen som beskriver mer spesifikt hva synden går ut på? Eller er det bare snakk om tolkning?"

 

Det at nå skal jorden bære tistler og torner er en degenerering. Synd er å bryte med Guds lov og gjør du det bryter du automatisk med skaperverket, ja faktisk hele universet.

Synd er lovbrudd og slik starter synden i vårt hode:

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

 

Les det som står, Jesus er Gud og Han lot seg frsite, vel Gud kan ikke la seg friste så hvordan klarte Han det? Jo, Han ble menneske som deg og meg, degenerert og i syndig natur. I denne natur men uten synd ble Han fristet og det hele skjedde i Hans hode. Det er med andre ord ike synd å bi fristet i ens hode men å utføre fristelsen i ens tanker og følelser er synd, blir man slik er det død i vente, evig sådan.

Kommentar #13

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

innes det noen andre passasjer i bibelen som beskriver mer spesifikt hva synden går ut på? Eller er det bare snakk om tolkning?

Når det i dag i den postmoderne verden er bare trafikksynder og å spise for mye-synder som erkjennes som synder blandt allminnelige folk, så er det prisverdig at en ateist spør hva det står i Bibelen  om synd! 

Synden har alltid med menneskets indre  motiver  å gjøre. Jesus påpeker stadig dette. "Ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser." Matteus  15:19. Hvis du tenker på indre motiver når du leser Jesu bergpreken i Matteus 5 - 7, så merker du at Jesus hele tiden slår fast at Guds ord og Hans lære dreier seg om ekthet i hjertets innerste.

Synd er ikke bare gjerninger, men den er hjertets  falske  innstilling  innfor  Gud.  Derfor står det ofte i Bibelen at man skal omvende seg fra sin synd, det vil si bytte retning i sitt hjerte. I Apostlenes gjerninger  8: 9-24 står det om trollmannen Simon. Apostelen Peter poengterer i vers 21-22 nettopp viktigheten om den rette hjerteinnstillingen.

Hjertets falske innstilling innfor Gud kan forklares med et ord: hovmod.  Adam og Eva falt i synd pga fristelsen til å "bli slik som Gud". Hovmod, et hardt hjerte, er grobunnen for alle synder.

Bibelen taler også om "kjødet",  menneskets  falne  og  onde  natur.  Ondskapen i menneskenatur kommer altså fra hjertets hovmod, opprør mot det Gud sier til oss. Ut fra dette hovmod kommer det mange slags utslag. I Galaterbrevet 5:19-21 er det en liste: "Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger... De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike."

Synd er lovbrudd som Leif Gunnar nevner. 1 Joh 3:4. Synd er også lovløshet.  Vi kristne snakker om Bibelen som Guds ord. For en ateist er Bibelen en gammel og livløs bok. Det oppsiktsvekkende med  denne boken er at ordene der kan begynne å leve i hjertet og man kan erfare at Gud taler i ens indre.  Ens egen samvittighet kan også våkne til live og vitne at det Guds ord sier er sant. Guds ord, Guds lov er bruksanvisningen for mennesker hvordan vi er ment til å leve etter vår Skaper. Når du kjøper en ny bil så får du med deg en bruksanvisning. Brudd mot den kan være skjebnesvangert.  I forhold til menneskets bruksanvisning gir mange mennesker gass når de burde bremse, fyller med diesel når man burde bruke bensin, osv. Slike brudd får følger.

Kommentar #14

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Kan du for øvrig vise til bibelen hvor det står at synden er årsaken til sykdommer, missdannelser og degenerering?

Bibelen profeterer om tusenårsriket og om en ny himmel og en ny jord, som er "full av Herrens kunnskap" og der Guds vilje skjer:

"Aldri mer skal den gråtendes og den skrikendes røst høres i henne. ( i Jerusalem). Der skal det ikke lenger være noe spedbarn som bare lever noen få dager...  Ung er den som dør hundre år gammel... De skal ikke slite forgjeves, og ikke føde barn til ødeleggelse... Jesaja 65:17-25.  Dette taler om gjenopprettelse og svarer indirekte på ditt spørsmål.

Det står også om alvorlige advarsler til Israels folk, hvis de velger å ikke lyde Guds lov: "Herren skal la pesten henge fast ved deg...  Herren skal slå deg med tærende sykdom, med feber, betennelse, høy feber, sverd, tørke og mugg,... med byller... med svulster skabb og utslett... galskap, blindhet og forvirring i hjertet..." 5 Mos 28:15-48.

Jeg mener at "Herrens skal slå", som også at "Herrens skal hevne" er samme som "hva et menneske sår, det høster han".  Altså hvis du hopper i vannet og ikke kan svømme, så skal Herren la deg drukne, hvis du hopper i elden, så lar Herren deg brenne. Hvis oljelampen i din bil viser mangel på olje og du fortsetter å kjøre, så lar Herren bilmotoren bli ødelagt. På samme måte som det finnes naturlover, så finnes det åndelige lover og lovmessigheter som fungerer på en bestemt måte.

Jeg poengterer fortsatt at det er menneskehetens kollektive syndebyrde som virker elendighet og meget ofte får de uskyldige lide av det, samtidig som det også ofte er påviselig at personens egen synd og livstil leder til sykdommer.

Jeg har ikke noen bibelord om missdannelser, men legevitenskapen kan vel påvise en del sammenhenger?

Kommentar #15

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg klarer allikevel ikke helt å se at i de tilfellenemorkaken ikke er festet ordentlig til livmoren, kommer av synd. Skal vi også godtaSkjerdalsin påstand om at gud skaper fosteret, så er det vel også han som velger bort et friskt foster også.  Hvorfor i det hele tatt skape et friskt foster for så å ikke la det få feste seg? Men så er det vel slik at disse fostrene trenger vi ikke å bekymre oss slik for, da de får komme inn i guds rike?

Hva med storflommen? Vasket ikke den bort alt av ondskap?

Hva med jesus sitt offer? Tok ikke han på seg all vår synd? 

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Hva med storflommen? Vasket ikke den bort alt av ondskap?

Hva med jesus sitt offer? Tok ikke han på seg all vår synd?

Først, Arja svarer bra. Ville bare si det, takk og takk til deg Harald som spør og søker dypt oppriktig! Du er ett eksempel for alle.

Når det gjelder følgene av syndens natur så er også vi degenerert. Våre cellers funksjon er ikke så bra som de kunne være, det av arvemessige åsaker og av det miljø vi lever og tar for oss i. Da hvitt sukker kom inn i vårt kosthold fikk det svært alvorlige konsekvenser, både for bakterietivselen men også det faktum at polio kom med sukkeret inntog som føde. Det er ett eksempel på at kost påvirker våre cellers funskjon. Om vi lager generelt bråk og usikkerhet blant drektige dyr vil gjerne drektige "kaste" fosteret, det er en naturlig konsekvens av miljøet som dyret er i og slikt miljø er ikke Guds vilje. Det er også slik at om vi misbruker noe så vil det påvirke våre gener som gies videre negativt. Det er derfor nærliggende å tro at arv og miljø påvirker oss slik at vi kan miste barn, på grunn av vår nåværende livsførsel men også over lang tids utvikling av arveegenskaper. Guds andre bud sier også det samme.

Flommen gjorde ende på eksalerende synd som kom ut av kontroll, urett ferd og overgrep imot natur og menneske tok overhand. Mennesket fikk da ett valg basert på tro og alle som ikke ville tro på Gud og med det fortsatt allikevell leve i urettferdighet måtte dø. Det handlet derfor om ett valg, for eller imot og det samme møter vi i dag. Forøvrig ble da mangel på tro vasket bort, den onde (Satan) og hans engler ble ikke vasket bort.

Deretter ble mennesket mange igjen og Babels tårn ble bygd, denne ånd, opp imot Abrahams tro lever den dag i dag. De to retnigner har mange greiner og mange av greiene har falt av sitt tre og rot. Med andre ord er det full forvirring, i og på alle fronter men på den ene siden er det noen som trekker i tråder for å skape en orden ut av kaoset og denne orden er å samle verden (inneholdene ateister, humanister og religiøse) til et språk/ nytt Babels tårn. Den andre siden står å ser på, og vet hva som skjer.

Jesus tok hele verdens synd på seg og Han er Guds Lam. Som Guds Lam er Han offret og all den synd som bekjennes personlig og individuelt på Ham er tatt hånd om og behandles særskilt før og ved dommen. Den som bekjenner synd personlig og individuelt til andre og eller via andre enn Jesus som Guds Lam har ikke Jesu rettferdighet i seg men døren er åpen for alle om man vender om fra avgudsdyrkelsen.

I tillegg til det er Jesu offer gitt av nåde utenfor Hans rike, i denne verdens rike som ikke er Hans. Han tok hele denne verdens synd på seg så alle har en sjanse, i all rettferdighet til å bli dømt frikjent/ rettferdig. Alle de som står imot rettferdigheten på grunn av løgner og stolthet, til egen vinning kan forståelig nok ikke gis evig liv.

Når Dommens Dag er her vil to komme opp til Doms, den ene er Jesus, den sndre er Satan. En av de vil bli erklært Syndebukk og gitt ett tusen år i straff alene. Deretter kommer Ildsjøen ag avsluttningen av alt ondt, inklusive døden. Etter dette er alt gjenopprettet til det som var før syndefallet og da vil aldri mere gråt eksistere.      

Kommentar #17

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Jeg klarer allikevel ikke helt å se at i de tilfellenemorkaken ikke er festet ordentlig til livmoren, kommer av synd.

Hei Harald. Jeg forstår hva du mener og det du mener, stemmer også etter min mening, direkte. Jesus helbredet en mann som hadde vært blind fra fødselen av og disiplene hans spurte om det var mannen selv eller hans foreldre som hadde syndet, siden han ble født blind. Joh 9:2. Jesus svarer at det ikke var disse menneskers synder som var årsak til blindhet. Og det er vel oftest svaret hvis morkaken ikke er festet ordentlig. Men at det har oppstått en feil, kommer av "kullosen" i den åndelige luften, mener jeg.

Når mennesket forandrer skaperverket, som Leif Gunnar tok fram eksemplet om sukkeret, så kommer noe i ubalanse og forårsaker skader. Er det ikke så at den rike verden med sin levemåte har forårsaket at isen på polene smelter, og fattige folkeslag langt borte får først og fremst bære følgene? Stemmer det at forandringene i været også hos oss kommer av at isen langt ifra oss smelter? Ekstremværet igjen kan på mange måter skade vårt samfunn. Kan vi spore tilbake til den egentlige årsaken? Kunnskapen som vi har i dag leder oss til vår levemåte og grådighet. Bibelen gir oss kunnskap om værforandringer i åndens verden, om årsaker og konsekvenser. Det jeg vil si at noe  i ubalanse langt borte fra oss kan virke i våre liv, som i det fysiske, også i det åndelige.

Vitenskapen kan altså spore til at ekstremværet kommer av menneskets grådighet. Bibelen sier noe av det samme: "Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner  menneskene  i  ødeleggelse  og fortapelse."  (1Tim:6:10)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere