Bjørn Erik Fjerdingen

124

Er mennesket kun kropp?

Publisert: 22. mar 2012

 Så vidt jeg har forstått, først nå i det siste, så består mennesket av legeme - sjel - ånd.

Sjelen er psyken vår, følelsene våre og fornuften.  Mens ånden er linken til Gud.  Så vidt jeg har forstått er mennesket alene om å ha ånd av levende vesener.

Sjel har vært benyttet så vidt meg bekjent om ånden vår siden de første kristne.  I alle fall er det oversatt til sjel av mange kristne tenkere. Slik har jeg også forstått det tidligere.  At mennesket er kropp og sjel.

Men, mennesket er : Legeme - sjel - ånd, et menneske?

På tråden "Hvorfor i all verden ha en kristen tro?"  Stiller Lilli Spæren dette spørsmålet:

Hva er en sjel?

Hva er en sjel? Hva er det å ubevisst vite noe? Hva betyr det å være mer enn bare en kropp?

Hun svarer selv dette:

”Dette er store filosofiske spørsmål som ikke er lette å svare på, på en skikkelig måte.

Sjelen slik jeg forstår den er mitt innerste jeg, den kommer fra Gud og er på vei tilbake til Gud. Den er laget av et slikt stoff som aldri dør.

Jeg tror at sjelen har hukommelse, det er den ubevisste kunnskapen vi har i oss, som gjør at vi lengter etter det ubeskrivelig rene, vakre og evige. Drømmen om den store evige kjærligheten er av en slik art.

Å være mer enn bare en kropp handler kanskje om å erfare at vi undrer oss, lengter, og savner mening og sammenheng i livet vårt. Vi er kreative og trenger noe og noen å leve for.

Interessant at du spør om dette. Det skal jeg undre meg mere over.

Merkelig i grunnen hvordan vi slår om oss med påstander, når vi bare forstår stykkevis. Vi har noen kloke mennesker som vi kan stå på skuldrene til vi som lever nå, samtidig som vi kan utfordre hverandre til å grave dypere.”

Mitt svar er:

Takk for fint svar. 

Prester sier det jeg skrev at mennesket er legeme - sjel - ånd.  At sjelen er vår psyke og vår hukommelse.

Følelser som vår glede - vår anger - våre bekymringer - osv er det meste av vårt liv.  Jeg pleier å si at følelsene er opptil 70 % av våre liv.  Våre liv leves i følelsene.  Materialisme eller status i samfunnet betyr lite for livet eller ingenting da det lir mot slutten.  Det er også 0 verdt da det virkelig blåser hardt i livet, og ved dødsrikets porter.

Da betyr kjærligheten det aller meste.  Alt det vi ikke gjorde mot våre nærmeste neste.  Mest typisk for menn kanskje at vi arbeidet for mye på bekostning av barn og familie.

Så ånden vår, herligheten vi kan oppleve, det som varmer hjertet ved å lese om Gud og Jesus i Bibelen - høre eller lese om gode vitnesbyrd. 

Gjenkjennelse av det dypeste i oss - det poetiske i Ordet - kjærligheten - det vakre i naturen -opplevelsen av Guds nærvær - linken til Gud. 

Slik jeg forstår jeg ånden nå.  Det er til å undre over - til kontemplasjon.

Håper vi kan fortsette denne diskusjonen - i undring over alt vi ikke forstår.  Er f.eks. ånden vår intuisjon eller vår magefølelse?

Paulus sier i 1. Kor 9-11 om Ånden:

9 Men som det står skrevet:
          Det intet øye så og intet øre hørte,
          det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
          det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
10 det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske?

Da kan ikke jeg annet enn å forstå at mennesket har 3 deler: Legeme - sjel – ånd

Samtidig at vi dør, lever vi som tror videre i paradis.  Dette er nåden Jesus kom med til oss. Det er korsets og oppstandelsens seier over dødsriket.  Det er frelsen - det evige liv - bryllupet - herligheten - paradis

Sykepleiere jeg har snakket med og som har sittet ved en rekke dødsleier har fortalt meg det de har opplevd da dødsøyeblikket inntreffer.  Et lys farer ut av kroppen og ut i rommet.  Er det Ånden?

Hva sier Bibelen om menneskets egen Ånd?

 Job 15, 13

    13 Du vender din ånd mot Gud,
          tar sterke ord i din munn

.Salme 31,6

  6 I dine hender overgir jeg min ånd,
          du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.

 Luk 1, 47

47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

1. Kor 2, 12

12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss

Så vet vi at det også finnes onde ånder:

Matt 12, 22

22 Nå kom de til ham med en mann som hadde en ond ånd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Sjelens sult - økt bevissthet

Publisert over 8 år siden

Hei Bjørn Erik

Jeg ga bort en bok til jul som het "Sjelens sult". - (Jeg likte tittelen så godt, men kjenner ikke innholdet godt nok :-)))

Slik vi har en kropp som trenger fysisk føde, tenker jeg også at sjelen vår trenger sin "mat", sin åndelige næring :-)  

Derfor vil ikke mennesket bli fornøyd med bare fysiske og materielle gode forhold. I vår tid opplever mange mennesker faktisk "sjelens sult" nettopp i all vår overfloden!  Vi oversvømmes av andres vellykkethet og deres meningsløse underholdning og tidtrøyte. Samtidig som sterke krefter er ute etter å manipulere meningene våre. - Da trenger vi nettopp troen!

Jeg tenker at sjelen er "sulten" da den trenger å øke sin bevissthet? - Men hva er god mat for sjelen? Vi kan gå på skoler i årevis og lære oss kunnskap om alt som er, - men likevel kan sjelen være så utmagret av sulten, at den nesten er ved å gi opp!

Men så erfarer den noe som spiller på helt andre strenger. - "Ordet", bildet eller musikken kan åpne nye rom i vårt eget indre, slik at vi blir bevisst vår egen sjelelige sult. Hva gjør vi da?

Vi kan gå inn og disiplinere oss og gå i våre "lønnkammer" i personlig samtale med vår skaper. Jeg snakker om bønn og stimulans fra oppbyggende tekster. - Gjerne flere måltider om dagen :-)

Hva sier dine tekster om bønn? Ba ikke Jesus oss om å gå inn i vårt lønnkammer?

Muhammed har sagt  at bønn er som en stige mellom himmel og jord der vi kan stige opp til paradis.         

Baha'u'llah, bahaitroens grunnlegger, har sagt:

“Jeg bønnfaller deg… om å gjøre min bønn til en ild som skal fortære de slør som har lukket meg ute fra din skjønnhet, og til et lys som skal lede meg til ditt nærværs osean.”

Han har i tillegg gitt oss mange bønner som i seg selv kan gi ahaopplevelser når jeg leser dem. Dette setter jeg selv stor pris på, slik at jeg ikke bare ber: "Oh God, give me a Mercedes Benz" ;-))

Baha'ullah's sønn Abdul'baha skal ha sagt:

“Det finnes intet i tilværelsens verden lifligere enn bønn. Mennesket må leve i en tilstand av bønn. Den saligste tilstand er bønn og påkallelse. Bønn er samtale med Gud. Det største man kan oppnå, eller det mest sødmefylte stade, er intet annet enn samtale med Gud. Den skaper åndelighet, årvåkenhet og himmelske følelser, avstedkommer ny dragning mot Riket og vekker fornemmelser forbundet med den høyere forstandsbegavelse.”

Vi oppfordres også til å la alt vårt arbeid bli en bønn, for alltid å leve i bønnen.

Jeg poster dette til deg, da jeg selv har hatt stor glede av disse mer moderne ordene på troens innhold. Det handler ikke om å ha de riktige teologiske svarene, men å bevege seg ut på dypt vann og stole på det som er nedlagt i meg fra min skapers hånd. - Med oppbyggende veiledning fra skriftene.

Slik gikk mine tanker om dette

masse hilsen mette

Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det handler ikke om å ha de riktige teologiske svarene, men å bevege seg ut på dypt vann og stole på det som er nedlagt i meg fra min skapers hånd. - Med oppbyggende veiledning fra skriftene.

Takk for et svar som varmet hjertet mitt Mette.

Det er flott å lese om menneskers søken og herlighetsopplevelser på dypet i oss.  På dypet finnes - nåden - kjærligheten - troen - herligheten.  Ja, alt ånden og Gud kan gi oss.

Bønn og påkallelse av Jesus og takksigelser til den treene, er hvile for meg.  Jeg finner også mye hvile, en fantastisk hvile i troens alle lovnader.

Jeg benytter veiledning fra skriftene, slik at jeg selv ikke føres vill.  Eller fører andre på ville veier med mine kommentarer eller innlegg. 

Skriftene taler direkte til ånden i meg ofte, en ren poesi som varmer hjertet mitt, og gjerne strømmer ut i hele meg.

Jeg mediterer gjerne i Ordet og i opplevelsene hvor jeg har fått erfare - Guds nærhet - Guds rene kjærlighet - nåden - godheten - den ubeskrivelige fred.

Jeg har fått oppleve Sannheten i Jes 57,15

 15 Så sier han som er høy og opphøyd,
          han som troner evig,
          Den hellige er hans navn:
          I det høye og hellige bor jeg
          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,
          gi hjertet liv hos dem som er knust.

Jeg var knust og nedbøyd i ånden.  Jeg som ikke trodde.  Jeg ropte og ropte etter Gud om hjelp, jeg som ikke lenger husket hvordan jeg skulle be.  Jeg ropte og ropte mange ganger om dagen i 14 dager.  Da fikk jeg svar, et utrolig bønnesvar og jeg frelst fra døden.  Ånden min fikk liv og hjertet mitt fikk liv da det var knust.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ja mennesker er bare kropp. Selv tanker er ett produkt av kropp og biologi. Sjel er enten ett utrykk for tanker, eller ett forsøsk på å gjøre oss til mer enn vi er.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere