Bjørn Erik Fjerdingen

124

Opplevelse av "the promised land"

Publisert: 19. mar 2012

Gud er Gud om alle mann er døde.  Gud er Gud om alle land er øde.

 

Ingen av oss er dommere i det hinsidige, og bra er det. 

Det jeg vet om dødsriket er det jeg kan lese i bibelen.  I tillegg til at jeg selv har hatt tre nær døden opplevelser.  Jeg har selv vært i dødsriket.  Der jeg var, var det en ubeskrivelig fred, den rene kjærlighet, fri fra alle bekymringer - det ord ikke greier å beskrive.  En ubeskrivelig herlighet.  Jeg har vært der og jeg vet og tror på herligheten i det evige livet for Kristus troende.

Dette var den første av en rekke opplevelser.

Vi mennesker kjenner til det gode og det onde.  Det kjenner vi på hver eneste dag.

Det er en nådig Gud, som gir de som tror på Han evig liv i herlighet. 

Alle menneskers sjel har evig liv.  

Hvordan ville verden vært om det ikke var et krav om å følge kjærligheten?  Verden hadde godt helt av hengslene av ondskap.  Det ser vi jo i dag.  Om ikke menneskene strever med å gjøre det gode mot sin neste, ville det ondskapen herje fritt. 

Røveren på korset trodde Jesus og fikk bli med til Hans Paradis.  Han kom til tro da dødsangsten hans sikkert var på sitt verste.  Hva som skjer like før dødsøyeblikket?  Hvem vet.

 Om Gud ikke kom til oss mennesaker med frelse og nåde, kjærlighet, barmhjertighet og godhet, ville alle komme til dødsriket.  Nå har Gud ordnet det slik at de som tror på Jesus får et evig liv i himmelen.  Dette forteller Jesus om i lignelsen.  Den rike mann og Lasarus. 

Mennsket har sjel og sjelen er linken til Gud. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jon Schau

Publisert over 8 år siden

Komikeren. Har vel opplevd noe av det samme. Klinisk død. Han også har brukt ord som "fred" og "kjærlighet". Til tross for at han ikke tror på Gud eller i det minste ikke var bekjennende kristen.

Så hvem vet? Mange tror, men ingen vet :-)

Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Så hvem vet? Mange tror, men ingen vet :-)

Her er definisjonen på tro.  Hebr. 11, 1-12

Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. 2 For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

 4 I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død.
     5 I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud.  6 Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
     7 I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.
     8 I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom.  9 I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. 10 For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.
    11 I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. 12 Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand.

Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden

I en opplevelse jeg hadde i 1997 da jeg holdt å dø, ble jeg tatt med inn i dødsriket.  Følgende skjedde:

Jeg satt ved 13.30 tiden i en lenestol i stua da jeg ble hentet til den åndelige virkelighet.  Der møtte jeg en budbringer - jeg var allerede i herligheten.  Budbringeren ga meg en beskjed og så ble jeg ført inn mot dødsriket.  Jeg sto på den ene siden av dødskyggenes dal og kunne se over mot dødsriket.  Men, det var såpass langt unna at jeg fikk ikke med meg det detaljert nok.

Jeg hadde lyst til å se bedre, men jeg turte ikke komme meg nærmere.  For da trodde jeg at jeg var død om jeg kom inn i dødsriket.  Jeg syntest det var for tidlig.  Så jeg sto der en tid, og plutselig var jeg inne i dødsriket.  (Tiden sto jo helt stille)

Det sto en svær engel der som vakt.  2,5 - 3 m høy i hvit kjortel som stoppet midt på leggene hans.  Og lenger ned - ingen legger.  Så han sto rundt en halv m over "gulvet".

Der fikk jeg se en sal, et venterom - fylt av fred - den rene kjærlighet - herlighet og der satt det jeg vil beskrive som sjel eller ånden til mennesker.  Ikke noe legeme.

Jeg forsøkte å fange blikket til den svære engelen, men han enset meg ikke.

Et lite innblikk i den første av mange store opplevelser.  Hvor lenge jeg var i opplevelsen, det vet jeg ikke.

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Et lite innblikk i den første av mange store opplevelser.

Slike opplevelser er sikkert mer enn nok til å overbevise deg, men det beviser jo ikke at det er et liv etter livet :-) Fortsatt er det "fordi bibelen sier det". Men det er jo forsåvidt et int tema. Er jo mye snakk om "ånder" som går igjen i hus, f,eks. Så jeg skjønner at folk tror at det er "noe mer". Det gjør vel kanskje jeg også, men kanskje litt problematisk å forholde seg til eller ta stilling til i det store og hele.

Har jo også Hørt om Mary K. Baxter, som påstår å ha vært på en "tour" i Helvete, med Jesus som "guide". Og i Himmelen. Med samme guide. Ikke vet jeg :-)

Kommentar #5

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Har jo også Hørt om Mary K. Baxter, som påstår å ha vært på en "tour" i Helvete, med Jesus som "guide". Og i Himmelen. Med samme guide. Ikke vet jeg :-)

Han er ikke den første :-) Forfatteren av Peters Åpenbaring som er fra tidlig kristen tid, får en guidet tur i himmel og helvete. I himmelen er det ikke så mye å si. Alt er harmoni og lykke. Når det kommer til helvete blir det bedre. Da skildres det i detalj hvordan vi skal tortureres. Det er som en eldre versjon av "Dantes devine comedy".

Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Alt er harmoni og lykke. Når det kommer til helvete blir det bedre. Da skildres det i detalj hvordan vi skal tortureres. Det er som en eldre versjon av

Visste ikke om den.

Ellers har jo Roberts Liardon også hevdet at han som barn var med Jesus til Himmelen. Senere har han kommet ut som homofil. Uten at jeg påstår at det er noe sammenheng :-D

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Han er ikke den første :-) Forfatteren av Peters Åpenbaring som er fra tidlig kristen tid, får en guidet tur i himmel og helvete. I himmelen er det ikke så mye å si. Alt er harmoni og lykke. Når det kommer til helvete blir det bedre. Da skildres det i detalj hvordan vi skal tortureres. Det er som en eldre versjon av "Dantes devine comedy".

Det du referer her Asbjørn vet du er et eventyr. 

Kommentar #8

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det du referer her Asbjørn vet du er et eventyr.

Javel, den er datert til mellom 100-150. Den godeste Clement som du skrev om tidligere annså denne skriften for å være hellig. Den var brukt flittig i tidlig kristen tid.

Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Javel, den er datert til mellom 100-150. Den godeste Clement som du skrev om tidligere annså denne skriften for å være hellig. Den var brukt flittig i tidlig kristen tid

Clemet anså den som hellig?  Er det kun en ny påstand fra deg?  Ellers hadde det vært fint med dokumentasjon.

Kommentar #10

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Clemet anså den som hellig?

Beklager, ser nå at du skrev om Clement av Rom. Gikk litt fort i svingene. Jeg mente Clemet av Alexandria. Beklager det.

Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Gikk litt fort i svingene. Jeg mente Clemet av Alexandria.

Klemens av Alexandria døde rundt år 215.  Han skriver om Jesus Kristus som Sannheten - Guds ord.  Det er troen selv som bygger sann filosofi, det vil si sann omvendelse på livsreisen.  Det er autentisk trosutvikling inspirert av Jesus Kristus i den sjel som er forenet med Han.  Alle kristne må starte en en søken ved troens felles grunnlag; de må tillate seg å bli ledet av Kristus og slik oppnå kunnskap om Sannheten og de sannheter som konstituerer troens innhold.  Denne kunnskap sier Klemens, blir en levende virkelighet i sjelen.

Den er ikke bare teori, men en livskraft, et forvandlende kjærlighetsfellesskap.  Kunnskapen om Kristus er ikke kun en tanke, men kjærlighet som åpner øynene, forvandler mennesket og skaper fellesskap med Logos, det guddommelige Ord som er Sannheten og Livet.

Det er Klemens som tar opp dialogen med greske filosofer etter at Paulus på Areopagos i Athen - Klemens fødeby - hadde gjort et forsøk på dialog med gresk filosofi.  Klemens gikk så langt som til å hevde at Gud hadde gitt filosofien til grekerne.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere