Anne Jensen

36

Forfølgelse av kristne på VD?

Publisert: 18. mar 2012

Kristne har fått et kall, en misjon, "talent" om du vil. Evangeliet skal forkynnes; "Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler".

Verdidebatt ser ut til å være en fin "arena" til å spre det glade budskap. Men det koster! Det koster å stå opp for sannheten.

Man må tåle en heftig diskusjon, sterke reaksjoner. Og kanskje få litt verbal juling. Det er sånt som hører med, når man står opp for sannheten.

Paulus fikk jo også merke motstand på kroppen. Så om man får motstand og til og med blir hånet, så er det for evangeliets skyld. Fordi man står opp for sannheten... sa Paulus. Som trolig måtte bøte med livet, for sin tro.

Det beste hadde jo vært om de som "står for sannheten" kunne vært ærlige og sagt at de er her for å diskutere, ikke for å spre det glade budskap eller vekke andre kristne opp fra søvnen. "Mission impossible".

Kanskje Paulus hadde snudd seg i graven, dersom han visste at evangeliet tas opp til debatt? Ikke vet jeg. Men det er nesten frekt å sammenligne "motstand" på Verdidebatt, med motstanden apostlene møtte. For ikke å snakke om de kristne i Iran, som blir henrettet pga sin kristne tro.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er et massivt overtall av kristne på VD. Skjønner ikke hvordan man kan oppleve kristenforfølgelse her.
Verdidebatt er netopp et debattnettsted og ikke et sted man skriver oppløftende bibelske tanker til hverandre som bør få stå i fred uten å utfordres.

  Om troen ikke tålte verbal utfordring, og måtte blitt skjermet for dette hadde vi ikke hatt mye til VD...

Kommentar #2

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Om alle var enige med de kristne hadde jo alle nettopp vært kristne. Ikke vits å spre det glade budskap til folk som er enige:P
Tror de ferreste har vokst opp og levd uten å få vite om evangeliet på en eller annen måte. De er nok ikke ikke-kristne pga mangel på forkynnelse.

Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

Det er et massivt overtall av kristne på VD. Skjønner ikke hvordan man kan oppleve kristenforfølgelse her.

Den eksisterer ikke på VD. Ville frem til at man kan ikke sammenligne "motstanden" på VD, med motstanden og forfølgelsen som apostlene møtte. Det finnes nok heller ikke et eneste skriftsted som støtter det at "sannheten" tas opp til debatt. At man allikevel ønsker å gjøre det, er en annen sak. Helt greit. Er vel ingen som gjør nøyaktig det som bibelen pålegger en uansett.

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Daniel Ålien. Gå til den siterte teksten.

kke vits å spre det glade budskap til folk som er enige:P

Det er vel ikke så mye spørsmål om enig eller uenig, så lenge man ikke tror. Eller? .-)

Kommentar #5

Håvard Lohne

0 innlegg  3 kommentarer

Formuleringer

Publisert over 7 år siden

Det du snakker om er en sannhet som gjelder for deg, ikkje for meg. Så derfor er det best om du formulerer deg bedre og kaller det for "min sannhet" eller noe i den dur...

At du påstår at du har et talent som personer som ikke tilhører din religion ikke kan ha, virker for meg nedtalende.

Kansje du hadde sluppet endel av denne "forfølgelsen" om du hadde formulert deg bedre? :)

Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Definitivt

Publisert over 7 år siden
Håvard Lohne. Gå til den siterte teksten.

Kansje du hadde sluppet endel av denne "forfølgelsen" om du hadde formulert deg bedre? :)

Måten man formulerer seg på har nok mye å si :-) Og så skal det sies at jeg ikke er "blant de kristne" selv om jeg kanskje har en kristen tro :-) Så jeg opplever meg ikke forfulgt nei. Men ser at kanskje min "misjon" ikke ble tydelig nok.

Kommentar #7

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert over 7 år siden

@nne: Skrev som et slags tillegg og er ikke uenig med det du skriver her:)

Venter dog i spenning på de som er det..

Kommentar #8

Håvard Lohne

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men ser at kanskje min "misjon" ikke ble tydelig nok.

Ja og eg ser at eg kansje misforstod tråden din :)

Kommentar #9

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Ulike oppfatninger, men ikke forfølgelse

Publisert over 7 år siden

VD er på mange måter spennende fordi den gir etter min mening ett godt spelbilde på noen tanker vi som troende aldri hadde fått tak i bakgrunnen for eller i det hele tatt hatt mulighet til å skjønne.

Opplever at det ikke er noen som benytter VD som arena til å forfølge de av oss som tror.  At vi ikke er enige eller ser ulikt på mangt er jo en sannhet som ligger der okkesom.

Jeg opplever de fleste på VD som klare på hva de tror på elller ikke tror på - det forenkler kommunikasjonen.

Synes det egentlig er verre å kommunisere med ullne og lett sårede new agere og alternative som fletter sine kommentarer inn så helhetsbildet blir grumset og vanskelig å lese for den som måtte finne på å bruke av sin fritid til å følge med på hva som skjer på VD.

I tillegg er det ikke helt enkelt å oppleve at vi som tror og kaller oss kristen og gjerne kan sitte fast i rigide og lite tolerante trosoppfatninger der jeg tenker at de som vi skal dele evigheten med må vi prøve å tåle ulikheten av også i dette liv.

Det har jo vært noen  reaksjoner på at det er avisen VL som har satt igang noen kritiske tråder, men også her tenker jeg at det ikke dreier som om forfølgelse, men om redaksjonelle avgjørelser der det er vurdert at noen sider av kristenNorge må tåle en evaluering.

Ellers så lever vi jo nå i endringssamfunnet - det multikulturelle Norge - der vi nok er i en overgangsfase der det vil bli mindre og mindre fokus på sider ved de kristne - mye vil dreie seg om sider ved islam og muslimer.

Enn så lenge er muslimene oppfattet av den rådende sosionisme som statens klienter som er i behov av særskilt beskyttelse.  Når denne statusen snart blir opphevet og fjernet - og læren og muslimene skal tas med likestilt og likeverdig alvor, så er nok de i faresonen for å komme på kant med tidsånden og samfunnsnormen større enn de kristne.

Kommentar #10

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Opplever at det ikke er noen som benytter VD som arena til å forfølge de av oss som tror.

Allikevel går noen så langt at man sammenligner motstanden som Paulus hadde, med motstanden man møter på VD.

Jeg tror man håper på mye, dersom man tror at man kan få noen til å endre ovebevisning, hvis man bare forkynner ofte nok og lenge nok. Det er ikke sånn det fungerer.

Da er det bare en grunn igjen til at man velger å forkynne, eller "kaste perler for svin" om du vil: Man er en kverulant selv og liker en god diskusjon. Da er man på rett sted, enten man kaller det å "stå opp for sannheten" eller diskusjon :-)

Ellers er jeg for å dele tanker og erfaringer rundt tro. Men mange ganger ser det ut som om man helt har glemt at det er TRO det dreier seg om, og ikke allmenn, vedtatt fakta.

Jeg er nok en "bibel-nerd" og interesserer meg for det. Men det er nesten litt fascinerende å se hvor bastant og påståelig mange kristne er, når det "bare" er tro og ikke noe som kan bevises.

Jeg er uansett ikke ute etter å kneble noen. Men selv om diskusjonene her går hett for seg, så er motstanden man møter ingenting i forhold til det apostlene hadde. Man får neppe noe stjerne i boken, av en hissig debatt på VD :-)

Kommentar #11

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Man må tåle en heftig diskusjon, sterke reaksjoner. Og kanskje få litt verbal juling. Det er sånt som hører med, når man står opp for sannheten.

Her mener jeg du kommer med et paradoks. Slik jeg opplever det så får ikke jeg verbal juling. Og den eneste grunnen jeg kan se til det er at jeg gjør et forsøk på å finne sannheten og at jeg gjør et forsøk på å lære meg å formulere meg på en så redelig måte som mulig. (Ingen av delene er medfødt.)

Altså, den som kommer med sannheten og kan argumentere for sannheten på en redelig måte får ikke verbal juling. Rett og slett fordi ingen banker opp personer, det er påstander og argumentasjon som får juling. Ikke personen. 

Her har jeg argumentert for at det ikke er en sammenheng mellom verbal juling og å stå opp for sannheten, at det rett og slett er omvendt.

Jeg er spent på argumneter på det motsatte. 

Kommentar #12

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Ellers er jeg for å dele tanker og erfaringer rundt tro. Men mange ganger ser det ut som om man helt har glemt at det er TRO det dreier seg om, og ikke allmenn, vedtatt fakta.

Her tar du feil. Den troen du beskriver her er blind tro. Den troen som ikke tåler tvil er en falsk tro. Den troen som kun er rotet i følelser og ingenting annet er blind tro. 

Den troen som ikke er blind er et resultat av empiri, vitnemål og/eller ubestridelige logiske konklusjoner (a priori). 

Kristendommen har ingenting med blind tro å gjøre. 

Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Her har jeg argumentert for at det ikke er en sammenheng mellom verbal juling og å stå opp for sannheten, at det rett og slett er omvendt.

Jeg er spent på argumneter på det motsatte.

Tror jeg har nevnt Paulus noen ganger :-)

Men jeg mener også at det fint går an å forkynne, uten at man nødvendigvis må forvente motstand. Men når utgangspunktet er (fra bibelen) at "alle som vil leve gudfryktig, skal bli forfulgt" så er det jo klart at man takker Gud for motstand... I all gudfryktighet :-)

Kommentar #14

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes nok heller ikke et eneste skriftsted som støtter det at "sannheten" tas opp til debatt.

Her mener jeg du bommer, dersom du leser brevene i NT grundig og setter dem inn i sin kontekst, historisk og kulturelt vil du se at det er nettopp det apostlene gjør, 

argumenter for sannheten. 

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ok

Publisert over 7 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

argumenter for sannheten.

Dersom man kommer noen vei, og det gjorde sikkert apostlene, så er det jo greit. Det står også noe om at man skal "riste støvet av føttene" dersom ingen vil lytte. Eller ikke kaste perler for svin.

Ellers sier vel også Paulus at man skal holde seg unna tåpelige stridsspørsmål, holde fred med alle, i den grad det er mulig. Så han la nok "argumentere for sannheten" på et litt annet nivå enn "tro som meg, eller dra til Helvete" :-)

Kommentar #16

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Tror jeg har nevnt Paulus noen ganger :-)

Hva har Paulus med noe å gjøre?

http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_authority

Mitt argument er at det ikke er personen som får juling men påstand og/eller argumentasjon. 

Og når vi snakker verbal juling så snakker ikke jeg om drittkasting og kallenavn, men motargumenter og relevante spørsmål. Om jeg har missforstått dette så si i fra. Kom gjerne med konkrete eksempler. 

Kommentar #17

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Ellers sier vel også Paulus at man skal holde seg unna tåpelige stridsspørsmål, holde fred med alle, i den grad det er mulig.

Om Paulus sier at to plus to er lik fire er det han sier sant. Men det er ikke sant fordi han sier det, det som er sant er sant i seg selv og ikke avhengig av hvem som sier det. 

Om du mener at "man skal holde seg unna tåpelige stridsspørsmål, holde fred med alle, i den grad det er mulig" så må du gjerne forklare hvorfor du mener det. 

Kommentar #18

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Eller ikke kaste perler for svin.

:) Dette er vel en karakteristikk du ikke egentlig mener?

Men jeg må innrømme, at i mitt tilfelle er det en passende beskrivelse. ;)

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Tror vi har ulike utgangspunkt

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Om du mener at "man skal holde seg unna tåpelige stridsspørsmål, holde fred med alle, i den grad det er mulig" så må du gjerne forklare hvorfor du mener det.

Skal jeg rette meg etter ditt? Evt du etter mitt?

Det jeg ville frem til var at en ønsket om en diskusjon, er en ærlig sak. Ønsket om å "stå for sannheten" også. Men når man gjør motstanden som man møter på et debattforum om til "forfølgelse a'la Paulus", da tar man etter mitt syn litt av.

Kommentar #20

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

:) Dette er vel en karakteristikk du ikke egentlig mener?

Men jeg må innrømme, at i mitt tilfelle er det en passende beskrivels

Det er et farlig bilde, for av en eller annen grunn tar folk det bokstavelig, og kan komme i skade for å tro at man kaller dem svin :-) Jeg gjør altså ikke det :-D

Kommentar #21

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Så han la nok "argumentere for sannheten" på et litt annet nivå enn "tro som meg, eller dra til Helvete" :-)

Paulus var nok en mester i argumentere, en retoriker av rang.

Bare tenk på hvordan han valgte å presentere evangeliet for Grekerne i Athen. Her stilt han seg opp ved statuten for en "ukjent Gud" og tok utgangspunkt i deres egen tro. En annen gang sa en konge til ham, det mangler lite på at du overtaler meg til å ble en kristen Paulus. (Kong Agrippa) 

Nei, Paulus ba nok ingen dra til Helvete, men han var god til å be menneskene reise seg,løfte hodet og feste blikket på det som ligger foran, - forløsningen fra det onde. 

Det er det evangeliet handler om. 

Kommentar #22

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes nok heller ikke et eneste skriftsted som støtter det at "sannheten" tas opp til debatt.

Her har Rune Tveit helt riktig. 

"men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier." - 1 Pet 3:15

"Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!" - Matt 5:14-16

"Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»" - Matt 28:19-20

"Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.  2 Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.  3 Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus!" - 1 Tim 2:1-3

"De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»" - Apg 4:18-20 

Kommentar #23

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ser den

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Her har Rune Tveit helt riktig.

Og var som sagt ikke ute etter å kneble noen. Mente bare at mostanden på VD ikke kan "krediteres" som forfølgelse eller motstans "a'la Paulus".

Men takk for den oppklaringen :-D Der tok jeg grundig feil :-D

Kommentar #24

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Skal jeg rette meg etter ditt? Evt du etter mitt?

Det jeg ville frem til var at en ønsket om en diskusjon, er en ærlig sak. Ønsket om å "stå for sannheten" også. Men når man gjør motstanden som man møter på et debattforum om til "forfølgelse a'la Paulus", da tar man etter mitt syn litt av.

Her må jeg innrømme at jeg ikke er sikker på hva du mener. Hva mener du med ditt og mitt? 

Jeg er også usikker på hva du mener med "forfølgelse a'la Paulus". Mener du her at man på vd verbalt juler opp personer? Er du uenig i min påstand om at den verbale julingen kun er rettet mot påstander og argumentasjon?

(Jeg ser at selv om noe er rettet mot en handling så er det mulig at en person vil ta det personlig og oppleve at det er rettet mot person.)

Hvorfor skriver du "stå for sannheten" i hermetegn? Sannheten trenger vel ingen hermetegn? 

Jeg ser for øvrig at det sårt behøves en kilde til kunnskap om hvordan man kan bli flinkere til å argumentere. Ikke for å vinne debatter, men for å kunne formulere seg tydeligere og lettere bli forstått. Samtidig som kunnskap om argumentasjonsvitenskap ,(kunnskap man ikke er født med,) vil gjøre en bedre i stand til å gjennomskue falske argumenter. Det er ufattelig lett å bli lurt. 

10 av 10 tannleger mener at vi må pusse tennene hver dag. Dette synes rimelig, men som argument er det en tankefeil. Hva hvor mange og hvem som mener om noe har ingen betydning på om det er sant eller ikke. Det var en tid da 10 av 10 tannleger mente at jorda var flat. Så neste gang du ser en reklame som sier at 9 av 10 tannleger støtter dette produktet så husk at det, som argument, er en tankefeil. Det sier ingenting om påstandens sannhet. 

Her er flere eksempler: 

http://www.youtube.com/user/PhilosophyFreak

Det å kunne argumentere for seg er ingen medfødt ferdighet, og jeg for min del skal legge mye tid og energi i å lære meg det. Ikke først og fremst for å debattere, eller for å ikke lure andre, men først og fremst for å ikke lure meg selv. 

Kommentar #25

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Mente bare at mostanden på VD ikke kan "krediteres" som forfølgelse eller motstans "a'la Paulus".

Rikmannsproblemer er også problemer. Har man flis i fingeren er den smerten reél og viktig der og da. 

Helt ok å påpeke problemer selv om de er bagateller i det store og hele. 

Kommentar #26

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jeg mener

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Jeg er også usikker på hva du mener med "forfølgelse a'la Paulus". Mener du her at man på vd verbalt juler opp personer? Er du uenig i min påstand om at den verbale julingen kun er rettet mot påstander og argumentasjon?

at når man er på et DEBATTforum, så må man regne med motstand. Men at motstanden IKKE er en konsekvens av at man tror på et eller annet. 

Kanskje en bagatall å henge seg opp i at folk snakker motstand og forfølgelse her. Men den påståtte motstanden for "å stå opp for sannheten" (med eller uten ", du kan velge) er som bagatell å regne, sett i forhold til de som mistet livet for sin tro.

Kommentar #27

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

at når man er på et DEBATTforum, så må man regne med motstand. Men at motstanden IKKE er en konsekvens av at man tror på et eller annet.

Synes at du er svært klar jeg, og er helt enig med det du skriver. Jeg vil gå litt lengre og hevde at den "kristenforfølgelse" man finner i Norge i dag, som stort sett viser seg å være at andre blir likebehandlet med kristene, ikke har noe med forfølgelse og gjøre til tross for at mange ser ut til å mene at kristendommen og kristne er under angrep i Norge i dag.

Kommentar #28

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

den "kristenforfølgelse" man finner i Norge i dag, som stort sett viser seg å være at andre blir likebehandlet med kristene, ikke har noe med forfølgelse og gjøre til tross for at mange ser ut til å mene at kristendommen og kristne er under angrep i Norge i dag.

Tror nok det finnes reell kristenforfølgelse i Norge også. Men på et litt annet plan enn å fjerne statsstøtte til kristen-konservative aviser og fjerne kristendomsundervisning i skolene. Kristne er vel rett og slett litt sytete.

Kommentar #29

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Og var som sagt ikke ute etter å kneble noen. Mente bare at mostanden på VD ikke kan "krediteres" som forfølgelse eller motstans "a'la Paulus".

Rett, selvsagt er ikke det å bli motsagt synonymt med forfølgelse. 

Forfølgelse er det ikke snakk om før myndighetene pålegger deg å tie og truer med sanksjoner dersom du ikke adlyder. 

Kommentar #30

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Synes at du er svært klar jeg, og er helt enig med det du skriver. Jeg vil gå litt lengre og hevde at den "kristenforfølgelse" man finner i Norge i dag, som stort sett viser seg å være at andre blir likebehandlet med kristene, ikke har noe med forfølgelse og gjøre til tross for at mange ser ut til å mene at kristendommen og kristne er under angrep i Norge i dag.

Tror du har et poeng her. Jeg hørte "fru Johnsen" med inger Lise Rypdal på radioen en dag. Noen av tekstlinjene lyder som følger:

Er det fra denne samling hyklere jeg hører at jeg ikke strekker til,
fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til?»

Sangen ble så kontroversiel for kristne at NRK forbød at sangen skulle spilles. Den gang kunne kristne mene dette var anstøtlig, og de fikk medhold. I dag har vi heldigvis kommet lengre. Likevel vil jeg vel ikke si kristne blir diskriminert i Norge i dag.  De har nok mistet noe av sin særstiling. 

Kommentar #31

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

at når man er på et DEBATTforum, så må man regne med motstand. Men at motstanden IKKE er en konsekvens av at man tror på et eller annet.

Her igjen er jeg usikker på hva du mener. Mener du at hva man tror på er et ikke-tema? 

For meg er hva man tror, føler, tenker og mener viktig. Og jeg mener at man kan sette ord på det meste av dette. Og i den grad man greier å sette ord på dette så kan man komme andre i møte og få deres reaksjon på dette. 

Er det slik at du forventer at religiøs tro skal aksepteres og respekteres og ikke stilles spørsmål om eller argumenteres imot? Skal religiøs tro være hellig? 

Kommentar #32

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Jeg må svare for MEG. Pytt san

Publisert over 7 år siden

Neida, jeg skal ikke ta det så lett som Pytt san. Men jeg som har utnevnt meg til å kalles idiot for mennesker - bare jeg ikke står som en idiot for Gud og Jesus Kristus, kan jo ikke klage på såkalt forfølgelse. Jeg skjønner MEGET godt at noen kan bli sinte på hva vi kristne skriver og vi som kristenfolk er jo også veldig forskjellig. Her er det både ånds-kristne og navn-kristne. De sistnevnte som bare er kristne i navnet. Det var også jeg før vekkelsen da jeg var i tyve-årene. Men for meg ønsker jeg dem ALLE Guds velsignelse i Jesu navn. Jeg tror at jeg må ha blitt mer tykkhudet med årene når det gjelder debattene på nettet, for jeg har holdt på siden nett-debattene begynte - det var faktisk det store under og glede (joda, også noen ergrelser) for min del - for i førsten var jeg veldig sint på noen debattanter. Og jeg ble kalt både gammal røy (enda den gangen var jeg jo enda ung - synes jeg selv da), altså gammal røy, eventyrkjerring, idiot (ja, her dukket også det opp), stupid, rørete. Ja, you name it. Men driften i meg til å skrive om Jesus Kristus var faktisk større enn hetsen. Etterhvert prellet det jo mere og mere av, og jeg leste i Bibelen at man skal velsigne også dem som er imot en. Som det står: Elsk deres fiender. Jeg kan jo ikke si at de som kalte meg de nevnte ord - at jeg anså dem som mine fiender - (kanskje de anså meg som deres fiende - vel, vel, so what - de hadde likevel ikke kunnet hindre meg i å skrive - så sterk skrive-drift som jeg har). Jeg var jo ikke noe bedre selv når jeg kunne nærmest hoppe i stolen av sinne. Men man modnes med årene, (noen gjør det iallefall) og man blir litt mer sindig). JEG personlig kan ikke se eller beklage meg på kristen-hets. Men jeg beklager på andres vegne hvis de føler seg nærmest forfulgt. Det er jo ikke noe hyggelig. Kanskje er det fordi jeg ikke leser alt, (hvordan skal man få tid til det egentlig når det er SÅ mange innlegg).

JEG skal iallefall ikke klage, men for de som lider under det de føler som hets og forfølgelse - DET beklager jeg, selvom jeg nok trygt kan si at jeg ikke hører med til hetserne - da Gudvelsigner jeg dem istedet - og det MENER jeg. Ellers ALT GODT for deg også i Jesu Kristi navn.

Kommentar #33

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jeg mener

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Her igjen er jeg usikker på hva du mener. Mener du at hva man tror på er et ikke-tema?

at det ikke er noe av det jeg har skrevet her som tilsier at jeg mener at tro er ikke-tema :-)

"Er det slik at du forventer at religiøs tro skal aksepteres og respekteres og ikke stilles spørsmål om eller argumenteres imot? Skal religiøs tro være hellig?"

Jeg mener at når man stiller med forkynnelse på et DEBATTforum, så må man regne med spørsmål, argumenter og motstand. Det jeg ville frem til (igjen) var at man ikke kan kalle det "forfølgelse" eller sammenligne motstand i form av uenighet i lærespørsmål, med "bibelsk" motstand.

Dette har jeg forklart ganske mange ganger nå. Får ikke sagt det mer tydelig enn det tror jeg.

Men takk for innspill :-)

Kommentar #34

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

JEG skal iallefall ikke klage, men for de som lider under det de føler som hets og forfølgelse - DET beklager jeg, selvom jeg nok trygt kan si at jeg ikke hører med til hetserne - da Gudvelsigner jeg dem istedet - og det MENER jeg. Ellers ALT GODT for deg også i Jesu Kristi navn.

Takk :-) Må si at jeg forsvarer ikke hets. Og klart man kan være uenig og stille spørsmål på en respektfull måte. Men det bør jo gå begge veier også da. Og ikke alle ateister forstår det kristne språket.

Jeg forstår behovet for å forkynne evangeliet. Men jeg forstår ikke den (tilsynelatende) klokketroen på at budskapet skal nå noen på et debattforum :-) Folk har sine meninger og standpunkt. Kunne du endret på ditt, dersom det "rette" innlegget" kom? Snudd helt om og sagt "ja, du har rett"? Tror det krever litt mer enn en "tilfeldig forbipasserende" til å "vekke" noen. Så en vekkelse på VD kan man nok se langt etter. MEN det er lov å håpe :-D

Kommentar #35

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener at når man stiller med forkynnelse på et DEBATTforum, så må man regne med spørsmål, argumenter og motstand. Det jeg ville frem til (igjen) var at man ikke kan kalle det "forfølgelse" eller sammenligne motstand i form av uenighet i lærespørsmål, med "bibelsk" motstand.

Da forstår jeg. Du mener altså at det ikke er forfølgelse av kristne på VD. Da er vi jo enige. :)

Beklager at jeg spør, ikke meningen å være vanskelig, er bare nysgjerrig, hva er "bibelsk" motstand?

Kommentar #36

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
John Røst. Gå til den siterte teksten.

Beklager at jeg spør, ikke meningen å være vanskelig, er bare nysgjerrig, hva er "bibelsk" motstand?

Den bibelske motstanden ligger nok på et heelt annet nivå enn ren uenighet i tolkninger av bibelen :-) Resten sier seg selv, eller? :-)

Kommentar #37

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Den bibelske motstanden ligger nok på et heelt annet nivå enn ren uenighet i tolkninger av bibelen :-) Resten sier seg selv, eller? :-)

Nei. Her sier du hva den bibelske motstanden ikke er. Du sier ingenting om hva det faktisk er. 

Kommentar #38

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Forfølgelse er så mangt

Publisert over 7 år siden

men for Paulus sin del så var den massiv både på de personlige og det fysiske plan, men når Paulus skal nevne det som såret ham mest så var det ikke de fysiske smerter med en viss kobbersmeds motstand..

2.tim.4.14  Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. 15 Pass deg for ham, du også, for han har gått hardt imot læren vår.

Om det er forfølgelse på VD?

Jo det er nok det, men det kommer helt an på hvordan en deffinerer dette, om det går på person og ikke sak så er det helt klart forfølgelse..

Selv har jeg opplevd å bli kalt det meste, alt mulig fra demonbesatt, kjetter, løgner , bedrager, vranglærer, ukjærlig , kald , uærlig..osv..osv, for meg har dette vært godt og jeg har gjort mitt ytterste for å ikke ta igjen med samme mynt..

Selv om jeg nok kunne gjort det, så er det ikke slikt en oppriktig kristen gjør, og de få ganger jeg har gjort det så har de som er opptatt av å ta ut  flisen i mitt øye selvsagt ikke sett sin egen bjelke..

Når det er sagt så er motstand for meg med å lutre troen, og det er bare godt igrunnen, selv om det kan være ubehagelig den stund det står på..

Kommentar #39

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Vd har blitt en møteplass for ganske forskjellige mennesker. Selv om vi har vokst opp i samme land har vi hatt en så forskjellig oppvekst at vi likså godt kunne ha vokst opp på hver vår side av kloden. Hva vi ser, de ord vi bruker, hvordan vi opplever.. Vår verden er til tider så forskjellig at vi ikke kan forestille oss hvordan den andres verden er. Fantasien strekker ikke til. 

Det er da vi må bruke ord. Men før vi kan bruke ord så må vi lære oss å gå på nytt. Selv om vi bruker de samme ordene kunne det i noen tilfeller likså godt vært forskjellige språk. På vd spesielt må vi huske, når vi prøver å formidle noe, at ingen forståelse er selvsagt. Jeg kan skrive opp og ned om sannhet, men hva hjelper vel det når sannhet for meg er noe 100% annet enn det er for noen andre. 

Vi må aldri ta det forgitt at mitt ord og ditt ord betyr det samme, selv om de klinger likt. Dette er jo mer på vd enn andre steder. Nettopp fordi det er et møtested hvor så mangfoldet er unikt. 

Vi bør, i fare for å være nedlatende, ta fram teskjeén og være tydelig i minste detalj. Aldri anntyde eller annta. 

Det er ufattelig mange fallgruver når det kommer til ordtrylleri, og den som er lettest å lure er seg selv. Det både bør og er skrevet tykke bøker om dette. 

Dette er jo et forum for vanlige folk. Ikke et forum hvor faglige ferdigheter skal dominere. Likevel har vi alle mye å lære om kommunikasjon. Vi tar det for gitt at fordi vi er mennesker så mestrer vi menneskelig kommunikasjon, slik er det ikke. Hadde det vært slikt ville svindlere blitt arbeidsløse. Og det er jo i seg selv et godt mål. 

Å søke faglige ferdigheter om kommunikasjon endrer ikke seg selv, sitt ståsted eller sitt budskap. Men det har alt å si for lytteren og hans opplevelse og hans forståelse. 

Kommentar #40

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg opplevd å bli kalt det meste, alt mulig fra demonbesatt, kjetter, løgner , bedrager, vranglærer, ukjærlig , kald , uærlig..osv..osv, for meg har dette vært godt og jeg har gjort mitt ytterste for å ikke ta igjen med samme mynt..

Da er du en bedre mann enn meg. Når kallenavnene kommer er det vanskelig å ikke svare a med a og b med b. 

Et tips jeg har er at når et kallenavn kommer, søk å forstå nøyaktig hva den som sier det mener. Når noen blir nødt til å redegjøre for et personangrep blir man enten nødt til å forklare det saklig eller å innse at man ikke hadde belegg for å si det man sa. Still den som kommer med personangrepet ansvarlig for sin påstand.

Møt skjellsord med spørsmål. 

Kommentar #41

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Litt om Personangrep.

Personangrep i debatter er ofte ikke rettet mot person, selv om det kan virke slik, (og ofte også er ment slik.) Personangrep er ofte ikke bare forfølgelse eller hets. Som oftest har ikke personangrepet som funksjon å såre personen, men som argument mot det den personen sier, (som oftest uten at den som kommer med personangrepet selv forstår hva han gjør.) Det hender selvfølgelig at personangrep kun er hets.

Personangrep er fremfor alt en argumentasjonsteknikk. Det er det motsatte av autoritetsargumentet. La meg først si litt om autoritetsargumentet. 

Per sier at 2+2=4. Per ga i forrige uke penger til en tigger på gata. Per er snill og ærlig, altså er det han sier sant.

Dette er autoritetsargumentet. Når man bruker noens person (snill, slemm, ærlig, feig osv..) og posisjon (utdanning, yrkestittel, osv...) som argument for en påstands gyldighet. At 2+2=4 er sant, men ikke fordi Per er snill og ærlig. 

Så over til personangrep:

Ola sier at 2+2=5. Ola stjal i forrige uke penger fra en tigger på gata. Ola er slem og uærlig, altså er det han sier ikke sant. 

Personangrep er, (i argumentasjonsvitenskapen,) når man bruker noens person og posisjon som argument for en påstands ugyldighet. At 2+2=5 er feil, men ikke fordi Ola er slem og uærlig. 

Det er også irrellevant at Per har unversitetsutdannelse og er president i matematikkforbundet, og at Ola er ufaglært snekker og arbeidsløs. 

Når man opplever et personangrep kan man svare på følgende måte:

"

Her kommer du med et personangrep (http://no.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument).

Det er tankefeil (http://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil) og dermed irrelevant for om min påstand er gyldig eller ikke. Vennligst hold deg til tema og hold dine argumenter ryddige og gyldige. 

"

Man skal være forsiktig med å svare på personangrep som om det har noe med ærlig argumentasjon og tema å gjøre. Å forsvare seg mot personangrep, med samme mynt eller motsvar, kan føre til at man gir personangrepet gyldighet/annerkjennelse. 

Kommentar #42

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv har jeg opplevd å bli kalt det meste, alt mulig fra demonbesatt, kjetter, løgner , bedrager, vranglærer, ukjærlig , kald , uærlig..osv..osv, for meg har dette vært godt og jeg har gjort mitt ytterste for å ikke ta igjen med samme mynt..

Selv om jeg nok kunne gjort det, så er det ikke slikt en oppriktig kristen gjør, og de få ganger jeg har gjort det så har de som er opptatt av å ta ut

Selv har jeg opplevd å bli kalt det meste, alt mulig fra demonbesatt, kjetter, løgner , bedrager, vranglærer, ukjærlig , kald , uærlig..osv..osv, for meg har dette vært godt og jeg har gjort mitt ytterste for å ikke ta igjen med samme mynt..

Selv om jeg nok kunne gjort det, så er det ikke slikt en oppriktig kristen gjør, og de få ganger jeg har gjort det så har de som er opptatt av å ta ut  flisen i mitt øye selvsagt ikke sett sin egen bjelke..

_______________________________

Hehe, du får sagt det :-))

Kommentar #43

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Definisjon

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om det er forfølgelse på VD?

Jo det er nok det, men det kommer helt an på hvordan en deffinerer dette, om det går på person og ikke sak så er det helt klart forfølgelse.

For noen uker siden var det et oppslag i VL om en bekjennende kristen i Iran, som kunne komme til å bli henrettet, for sin kristne tro. Norske, konverterte muslimer døper seg i smug, i frykt for å få andre muslimer "på nakken". Nylig var det en tråd her på VD som tok for seg forfølgelse av konverterte muslimer i Nord-Europa. Den type forfølgelse ligger på et helt annet plan enn "personlige fornærmelser" eller uenighet i lærespørsmål. Disse menneskene har åpent bekjent sin tro på Jesus, og risikerer dermed ikke bare "verbale sleivspark", men risikerer liv og helse for det de tror på.

Dersom man selv er ufin i måten man debatterer på, så er det klart at ikke alle vender det andre kinnet til. Skulle vel egentlig bare mangle også, på et DEBATTforum. Jeg forstår tanken om at man "brenner for noe" og at man ønsker å nå folk med evangeliet. Jeg har også stor respekt for andres tro, for jeg vet at man kanskje har gått en lang vei for å komme dit man er. Og at det kanskje krever en god porsjon med tro, for å stå i debatter, at man kanskje må tenke gjennom hva man tror og hvorfor, en og to ganger når man blir konfrontert, er helt sikkert.

MEN jeg har litt problemer med å se hvordan man kan gå "Guds ærend" ved å krangle på et debattforum. Så jeg spør deg, siden du nå er en av dem som mener du er forfulgt: Forventer du å få noe "gjennomslag" her? At det til slutt skal komme en, ateist eller kristen og si: "Ja, jeg ser at du har rett. Jeg tar feil". Er det det du vil oppnå? Har du noe håp om å omvende noen? Vekke noen? For dersom man går "Guds ærend", så er det vel ønsket om at folk skal omvende seg som driver en?

Jeg f.eks. Begir meg sjelden ut på de store teologiske spørsmålene. Jeg er troende, men kanskje liberal. Jeg kommer altså ikke gjennom "nåløyet" til de mer konservative, for å si det sånn. Hva om jeg skrev et innlegg om Jesus, Korset og henviste meg til en ikke-troende og sa: "Du må bli frelst, ellers havner du i helvete." Kanskje jeg da hadde fått meg en "verbal en" på tygga. Men kunne jeg kalt det forfølgelse? :-) Forstår du hvor jeg vil hen? :-) Er det hver og en av oss, hver for oss som "legger listen" for hva som er forfølgelse, eller finnes det en mer "allmenn" definisjon? Blir alle kristne som møter motstand og får dritt fra andre her forfulgt? Spør ikke for å være frekk, jeg skjønner bare ikke helt tankegangen :-)

Det er klart at hvis jeg sier til en ikke-troende at han skal brenne evig, så er det en selvfølge at det blir reaksjoner. For det første så vekker ikke de ordene tro. Det er intet-sigende og kanskje litt "sykt"(?) for noen som kanskje ikke ser livet i noe evighetsperspektiv i det hele tatt. For det andre så er det fint å stå opp for sannheten. Men er det sannheten man forsvarer eller ønsker man å nå mennesker med sannheten? Ser du forskjellen? Sannheten står seg, uansett hva folk mener. Og det gjør vel vårt behov for å ha rett også :-D

Ble mye dette, men jeg vil frem til at det er viktig for vår egen "troverdighet" for hvordan man "fremtrer", dersom man vil lenger enn bare en teologisk diskusjon. Dersom man vil komme noen vei, nå inn til noen, så tror jeg ikke at det å fyre oppunder og provosere er veien å gå. Derimot, hvis man liker å diskutere, som jo er en ærlig sak, så er det jo bare å fyre løs :-) Men da kan man heller ikke skryte på seg "forfølgelse". I det minse i solidaritet med de som faktisk blir forfulgt.

Takk for innspill :-)

Kommentar #44

John Røst

6 innlegg  454 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Anne. 

Om kommentar #43.

Synd det ikke er bra-knapp for kommentarer. Veldig bra skrevet! :D

Kommentar #45

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Tiltredes!!

Publisert over 7 år siden
Glimrende kommentar 43 Anne!! Takk også til John Røst for lærerike innlegg!! Mvh Svein

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere