Anders Bøe

1    3

Saint Patrick's day

Det er ofte diskusjoner om Teisme vs. Ateisme, men kan det være at diskusjonen heller burde være omkring metodene som brukes for å finne sin sannhet? En kort oppsummering av en ufaglært manns tanker omkring metoder å søke sannhet på

Publisert: 17. mar 2012 / 674 visninger.

17. mars og Saint Patrick’s day nok en gang. Den Irske nasjonaldagen, og selvfølgelig en religiøs merkedag for mannen som brakte kristendom til Irland i tillegg til å utføre mirakler i landet. Det er ikke bare for irer dette har blitt en merkedag, men selv for mange nordmenn som elsker irsk folkemusikk, Guinness og grønn bekledning er dagen en festdag. Jeg tror det finnes et behov for en moderne St. Patrick, som kan utføre mirakler i dagens samfunn, og hindre den skremmende utviklingen vi ser. For hvilke mirakler var det denne walisiske mannen utførte? Det mest kjente av dem er kanskje miraklet som fjernet alle slanger fra Irland. Helt siden hans dager har Irland vært uten slanger.

 

Kritiske røster vil kanskje påpeke at det aldri har vært slanger på Irland, men dette endrer ikke det faktum at det ikke har vært slanger der etter hans mirakler heller. Samtidig kan det være like viktig å drive ut imaginære slanger som det er å drive ut ekte. I mange tilfeller er faktisk de imaginære slangene langt farligere enn de ekte. Mens barnehagetanter hogger hodet av hoggormer som forviller seg inn i barnehager, så lar de fantasislanger utvikle seg og leve i hodene til barnehagebarn, skolebarn, skoleungdom sågar som voksne. Jeg snakker selvfølgelig om den slangen vi alle kjenner, men som så få av oss gjenkjenner. Slangen fra Edens hage.

 

Slangen er som bibelen sier, listigere enn alle ville dyr som JHWH har skapt. Ordlyden den ufeilbarlige og sanne bibel her benytter, foreslår at slangen faktisk ikke er skapt av JHWH, siden den er listigere enn alt JHWH skapte. Hva er det som finnes utenom JHWH’s skaperverk? Det er jo bare JHWH selv. Var det slik at JHWH faktisk også var slangen? Det kan da ikke stemme. Hva annet sier bibelen om en slik horribel påstand? 2 MOS 1-6. JHWH må gi Moses et tegn på at han i sannhet har møtt JHWH. Hvilket symbol gir JHWH som sitt visittkort? Jo, en slange. Når Moses skal bevise at han i sannhet er JHWHs sendebud, så er det slangen som er JHWHs symbol.

 

Det kan da virkelig ikke være slik at den listige slangen har lurt alle mennesker? Ja, sant nok, den lurte oss til å spise fra treet om kunnskap, men den kan vel ikke ha lurt  jøder, kristne og muslimer av alle slag som har levd og lever i dag, til å tilbe seg selv i stedet for den sanne sannheten? Hva er det egentlig som er den sanne sannheten?

 

Svært forenklet tror jeg det er to hoved-metoder som kan brukes til å finne sannheten.

 

Man kan se inn i seg selv, og finne sin indre sannhet. Det som gir mening til en selv. En slik metode styrker menneskets tro på seg selv, og gir styrke til å møte vanskeligheter i den store verden. Hvis vi virkelig går inn i oss selv, så forstår vi at påstanden om at JHWH også er slangen og at slangen er JHWH er falsk. Det er en feiltolkning med ondsinnet motiv. Vi kan kjenne på oss selv at JHWH elsker oss, at han skapte verden og ga sin sønn til oss. Han har gitt oss de moralske reglene som gjør samspill mellom mennesker og mellom oss og Ham mulig. Hvis vi dykker inn i vårt innerste, så vet vi at Han MÅ ha skapt oss, og skal vi være ærlige så vil vi heller ikke leve i et univers hvor ikke Hans kjærlighet og visdom rører ved alt.

 

Den andre måten, er å anerkjenne at en ikke har alle svar, og at man må se ut i fra seg selv for å finne svarene. Denne metoden skaper ikke den samme selvtilliten som den første, og den kan få en til å føle seg liten og ubetydelig. I spørsmålet omkring JHWH og slangen er det svært vanskelig å finne noen gode svar med denne metoden, for de opplysningene vi har er så få. Dersom vi utelukker alt det vi har av følelser og ser på dette med kalde faktasøkende øyne så blir det så veldig lite igjen. Det vi har er det gamle testamentet, og her kan vi lese mye om JHWH og svært lite om slangen. Vi kan lese at JHWH er skuffet over menneskene og angrer sin skapelse. JHWH ønsker i sinne å drepe alt og alle. Han lar i siste liten Noah redde alle livsformer, for å starte alt på nytt. JHWH velger seg en mann som skal være far til JHWHs folk. Mannen han velger er en som tjener seg rik på å gi rike menn tilgang på sin kone ved å lyve å si hun er hans søster (noe hun for så vidt også er), for så å bruke JHWH som en «pengeinnkrever» når de rike har blitt lurt til å ta en annen manns kone som sin egen. JHWH gir sitt folk et landområde som på det tidspunktet tilhører andre folk. Dette er ikke noe problem da JHWH kan drepe dem alle. Alle JHWHs utvalgte er nøye på å kun ekte folk av sin egen familie, for det er viktig at ætten holdes ren. Dette til den grad at døtre får barn med sin egen far. JHWH gir navnet Israel til en av sine utvalgte som har stjålet og svindlet alt han har fra sin eldre bror og onkel. JHWH sender så sitt folk til Farao, vel vitende om at det vil ende med lidelse. JHWH lar først sitt eget folk lide under Farao før han bestemmer seg for at nok er nok. Da begynner JHWH å sende landeplager innover Egypt, og selv om Farao ønsker å gi slipp på isralitene så gjør JHWH hans vilje hard og nekter ham å gjøre så. Ikke før all buskap er drept 3(!!??) ganger, all fisk i landet er drept, alle vekster er spist opp av innsekter, alle førstefødte er drept, alt gull og sølv er gitt til iseralittene og Farao med alle sine soldater er druknet gir JHWH seg med sine landeplager. Å lese disse fortellingene med et distansert og upersonlig blikk sier ingenting om sammenligningen mellom slangen og JHWH, men dersom man tar karaktertrekkene til JHWH og plasserer på en mann i det moderne og siviliserte samfunn, ville han da mest sannsynlig bli sammenlignet med JHWH eller slangen?

 

En mann som bærer på skuffelse og sinne og vil utrydde verden slik han ser den i dag (JHWH vil drepe alt liv utenom Noahs ark). En mann som velger seg ut et folk, som er overlegent alle andre folk (JHWH velger Abraham). En mann som velger et land han bestemmer at kun hans folk skal få leve i (JHWH gir det hellige land til Abraham). En mann som ønsker å drive avl på sitt eget folk, for å holde det rent og kraftig (Abraham, Isak og Jakob ekter sine egne slektninger). En mann som anser det som naturlig at han selv vil bli folkets leder dersom han fjerner dagens ledere (Jakob svindler til seg storebrorens posisjon). En mann som finner rettferdighet i å drepe de førstefødte av alle sine fiender (JHWHs 10 landeplager).

 

Hvis en slik mann fantes i dag, ville vi sammenlignet han med JHWH eller slangen?

 

Jeg tror ikke det vil være noen diskusjon om hvorvidt denne mannen ville vært ond eller god, men heller om han var mentalt tilregnelig eller ikke.

 

Det er en distinkt forskjell på mennesker som favoriserer det å søke sannhet i seg selv, og de som søker sannheten utenfor seg selv. På den ene siden har vi mange som søker sannheten og mange som tilbyr den. På den andre siden finner vi kun de som søker sannhet. På den ene siden finner vi de som setter seg selv i sentrum, som anser mennesket som selve meningen med universet, som ikke bryr seg om hvordan ting virker så lenge det «virker». På den andre siden finner vi de som setter sannheten i sentrum, som anser mennesket som en del av det fantastiske samspillet som er universet og som aldri gir opp å finne ut hvordan ting virker. På den ene siden finner vi mennesker som er åpen for å akseptere ting som høres fornuftig ut for dem, på den andre siden finner vi mennesker som ikke aksepterer selv det mest fornuftige uten at det kan bevises med relevans til realiteter. På den ene siden finner vi de som tilbyr virklighetsløse sannheter, på den andre siden finner vi de som tilbyr forsøk på å forklare virkeligheten. På den ene siden finner vi spåmenn, mirakelmenn og engleskoler. På den andre siden finner vi meteorologer, leger og universitet. På den ene siden har vi svindlere, løgnere og manipulatorer, på den andre siden finner vi ingeniører, forskere og professorer. På den ene siden finner vi Hitler, Stalin, Pol Pot og Mao. På den andre siden finner vi Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein og Stephen Hawking.

 

I realiteten tror jeg at vi alle søker både inn i oss selv og ut fra oss selv når vi søker svar. Jeg tror vi i forskjellig grad lar oss påvirke av det som skjer rundt oss og det som skjer inne i oss. Jeg tror denne miksturen i sannhet er det som gjør oss til den vi er. Jeg tror ikke den store kampen i våre liv er kampen mellom det gode og det onde, men kampen mellom ideer, tanker og teorier. Blant de tingene som er felles i de tre store JHWH religionene er dommedag. En dag da vi alle skal dømmes. Jeg har ofte lekt med tanken på at kanskje dette også er et bilde på noe. At det faktisk ikke er vi mennesker som skal dømmes, men at det er noe som kan representere oss. Kanskje er det våre tanker, ideer og teorier som skal dømmes? Hvordan dømmes i så fall noe slikt? Hvordan kan min sannhet være mer sann enn din, eller din være mer sann en min?

 

Dersom vi går i oss selv for å finne svaret på dette, så vil vi aldri bli enige. Jeg vil finne styrke for min egen tro og overbevisning i meg, og du vil finne det samme hos deg. Dette er oppskriften på ytterligere uenighet. Dersom vi er voksne og balanserte mennesker, så vil vi kunne akseptere hverandres uenigheter. Dersom temaet vi diskuterer er tilstrekkelig viktig for oss, vil det sågar lede til fysisk uenighet og til slutt vil det kanskje bare stå en av oss tilbake. Verden viser oss til stadighet at det er saker som er viktige nok for oss til å drepe eller til og med dø for.

 

Dersom vi blir enige om å gå ut av oss selv for å finne svaret, så krever dette at vi begge tillater oss å gjøre oss svakere i og med at vi innrømmer at vi ikke vet det endelige svaret. Dersom vi i sannhet er åpen for at vi ikke har svaret, men godtar å følge bevisene så har vi heller ingen grunn til å ty til voldeligheter for å forsvare vår egen sannhet. Vår egen sannhet vil da være alle andres sannhet også. Et krav til et bevis, er at det er kommet fra et forsøk hvor det var mulig å både bevise og motbevise påstanden vår. Med andre ord, vi må risikere noe for å teste vår påstand. En test som ikke kan motbevise vår påstand, er ikke verdt noe i søken på sannhet.

 

Noen vil kanskje argumentere for at hva som er sant ikke alltid er hva som er viktigst. Noen ganger er det viktigere med hva som er godt og hva som fungerer for enkeltmennesket. Hva er egentlig så farlig med at det sitter en kar i Snåsa og helbreder med håndspåleggelse eller en prinsesse som lærer folk om engler. Begge fult og helt med bevismateriale som er funnet ved å gå inn i seg selv å finne sannheten. Disse eksemplene er kanskje ikke så farlig for samfunnet, men det er metoden i seg selv som er farlig. En metode som finner sannheter uten å se på objektive fakta har gitt oss en arena som tillater å undertrykke eller brenne kvinner, for å slå, voldta og misbruke barn, folkemord og ja i grunn alt som er virkelig ille her i verden. Mange mener Hitler, Stalin og Polpot er eksempler på hva som skjer om ateister får regjere verden. De var kanskje ikke religiøse, men alle deres ugjerninger var basert på sannheter som det ikke finnes noen objektive grunner til å tro, akkurat som hva sannhetene i alle religiøse samfunn er.

 

Vi har metoder til å gjøre verden til et bedre sted, og det er å gjøre oss selv sårbare og innrømme at vi ikke har alle svarene. Vi har et behov for bevis for å tro det andre forteller oss. Blind tro er det farligste som finnes i så måte, for det fjerner alle filter vi har på å plukke ut det som er ondt og vondt. Hvis man ønsker å se på livet som en kamp mellom det gode og det onde, så har vi her en side som representerer alt som er ondt i verden, den andre siden er representert med moderne medisin og alle moderne hjelpemidler som gjør livene våre bedre og enklere. Det finnes en side som representerer det onde og en side som representerer det gode, og jeg er redd all religion ikke bare står på feil side i denne saken, men den er selveste fanebæreren for alt som er ondt . For hva er alle religioners store forutsetning? Jo, TRO er viktigere enn KUNNSKAP. Det er vår tids største samfunnstrussel.

 

Hvilken synd var det slangen lurte menneske til utføre mot JHWH?  «Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt»

 

Synden over alle synder mot JHWH, var å søke sannheten!

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Vi trenger en moderne Saint Patrick, som kan drive den imaginære slangen (og) JHWH ut av hodene våre, hvis ikke er jeg redd en sivilisert verden uten nød, elendighet og krig er utenfor rekkevidde.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 152 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 152 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
21 minutter siden / 136 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1266 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
43 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 87 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1266 visninger
Les flere