Rune Staven

401    12014

Evig frelse evig fortapelse

Publisert: 17. mar 2012 / 7965 visninger.

Hei

 

 

 

For å gå litt nermere inn på dette med evig frelse og evig fortapelse, så har jeg fått litt hjelp med dette viktige og alvårlige evnet. som så mange har sovnet bort i fra. Man har tilpasset læren etter den tid vi lever i dag, mange mener gjerne vi er mere opplyste en før, ja opplyste i hvilken forstand fra verden eller fra Guds ord ? Ja man kan undre seg hva slags lære man tar til seg i disse dager, ingen ting forundrer meg lengere, få er de som lytter til den sunne kristi lære som går fra A til Å. ingen unntak. men vi fortsetter og ignonere denne lære som om den var laget av luft. man setter sperre for denne lære med sitt hjerte, og det er ikke å undres over hvor mang lignelser Jesu kom med om fortapelsen og vranglære, om få er de som går på den smale veien. ringer det ikke ei bjelle hos menneskene. når Jesus går ut med disse ord, å neida, her bortforklare man så godt man kan med menneskelige tolninger som er tilært på veien.Tåken har skygget for sannheten blindet deres øyne og lukket deres ører.

I de senere år er det kommet læremessige antydninger fra ulike hold som er i strid med Bibelens lære om skillet mellom evig frelse og evig fortapelse. To viktige evner som vi må ta på alvor, hvor ligger vårt hjerte i forhold tok dette budskapet.

Apostelen Paulus, derimot, holdt ikke noe tilbake, men forkynte hele Guds råd (Apg 20, 27). Han har derved også talt sterke ord om ”en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn” de skal lide som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium (2 Tess 1,8-9). Paulus sa dette så klart at de som forkynner en annen lære enn Kristi lære forbannet være dem. Ja forbannet skulle de være. og hvor mange er det som forkynner en annen lære i dag ? hvem er ugresset som Jesus snakker om ? Veten lever jo sammen med ugresset. hvem er sådd i god jord. hvem brukte sine talenter? Ja vi bør våkne opp

En av de farligste forførelser i tiden er nettopp de retninger som fornekter læren om den evige fortapelse. La meg derfor henvise til Guds ord i dette uhyre alvorlige emnet; ”og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky” (Dan 12,2) Denne læren burde man forstått utifra hva Guds ord sier rett ut. ta til seg den sannhet Gud ønske å vise oss. ikke overbevise oss selv at Gud Kan ikke vere så vond og grusom. at han straffer oss med evig pine. nei vi selv gjør det. våre valg gjør det. Gud er rettferdig i sin dom. Hvor mange ganger må man høre denne advarselen. skal den alltid gå forbi dere. Hvem skal åpne de blindes øyne ?

Videre: ”og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv” (Matt 25,46).

Evigheten har sin pris på begge veier på godt og vondt ditt valg.

”Og de skal komme ut, de som har gjort det gode (omvendt seg og kommet til tro på Jesus), til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde (avvist budskapet om frelsen i vantro), til dommens oppstandelse” (Joh 5,29). Både de frelste og de fortapte skal få sine legemer igjen. Det dreier seg om en legemlig oppstandelse for alle mennesker.

Derfor sier Jesus: ”Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!” (Matt 10,28). Men det alvorlige er at når Guds ord sier en sannhet, kommer djevelen og sier noe annet; ”Har Gud virkelig sagt?” (1 Mos 3,1). Djevelken er listig og lur, og vet akkurat hvilken knapper han skal trykke på for å forøre verden bort fra Guds ord, til sin egen fordel, for han vet at hans tid er snart ute. Hva gjør vi følger vi djevelens budskap, eller Guds ord ?

Alle som fornekter Skriftens lære om fortapelsen og den evige pine, må på en eller annen måte fornekte eller se bort fra klare ord i Bibelen. Av den grunn er det så avgjørende for oss å få stadfestet Bibelens lære i denne saken. De som fornekter dens lære har fått litt surdeig som til slutt har forsurnnet hele deigen. hvordan få våknet opp og renset bort vranglæren Et svar på dette Blodet

For så langt jeg kan se i min Bibel, finnes det intet belegg for tanken om de vantros utslettelse eller alle tings gjenopprettelse – slik enkelte håper og sier. Bibelen lærer klart en evig fortapelse for de vantro. Hvem kan stå i mot Guds sanne ord på dagen ? hvem kan unskylde seg på dagen. ?

Men nå har Gud i himmelen gjort alt som står i hans makt for at ingen skal gå fortapt; ”For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3,16). Slik er Guds kjærlighet at han gav Sønnen, og slik er hans vrede at han måtte gi Sønnen (Einar Solli). – Gud har gjort alt for at ingen behøver å gå fortapt, - nemlig da han sendte sin sønn. Ja blodet er redningen for våre liv, bøye oss for Guds sanne rettferdige ord, vik ikke bort fra sannheten brødre og søstre stå fast med sanneten rundt livet.

Saken er denne: Fra fødselen av er vi av naturen ”vredens barn” (Ef 2,3). Av den grunn er fortapelsen ikke en mulighet, men en virkelighet. Frelsen, derimot, er en mulighet – for de fortapte! Alle kan bli frelst i fra fortapelsen begrun av Jesus.

Frelsens bakgrunn er nemlig syndefallet og Guds vrede. Å bli frelst innebærer å bli frelst fra Guds vrede ved Guds Sønns blod (Rom 5,9). Hvert menneske er enten på vei til himmelen eller til fortapelsen – enten frelst eller ufrelst – enten under Guds nåde eller Guds vrede. Her er ingen nøytral sone. ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham” (Joh 3,36). man kan ikke elske både gud og mamon. man kan ikke leve som lunken.

Hele tiden tales det i Bibelen om to utganger etter dette livet: Lasarus er i Abrahams skjød – den rike mann er på pinens sted (Luk 16,22-23).

Men å være i Guds dom og vrede i all evighet må være det mest forferdelige av alt forferdelig. Ja, det er nettopp derfor vi forkynner Ordet om korset og driver misjon – både her hjemme og i andre land: ”Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud.” (2Kor 5,20) Ja la oss søke sannheten med alt vi eier og har, la ikke sannheten gå dere forbi. la dere ikke lure av djevelns angrep

Hvis det ikke var noen evig fortapelse – slik Bibelen lærer - da var alt misjonsarbeid grunnløst og unyttig. Da kunne man gjort det man ville og levd i villfarelse,

Derfor er det uhyre skjebnesvangert om enkelte teologer eller kirkesamfunn begynner å så tvil om Bibelens lære om fortapelsen. For dermed tas grunnen bort for all misjonsvirksomhet. Derfor ser jeg også meget alvorlig på den historisk-kritiske metodes påvirkning i undervisning og gjennom bibelkommentarer. I lengden virker den undergravende for evangelie-forkynnelsen og misjonen.

Jesus taler med rystende alvor om forførelsen: ”Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernsten ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser. For forførelser må komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!” (Matt 18,6-7). For hvis man ikke tar dette budskapet alvårlig vil det få aølvårlige konsekvenser for deg .Hva vil du gjøre med dette, vil du ransake ditt eget hjerte, vil du rope til Gud om en åpenbaring om rett og gal forkynnelse. La oss holde oss til den rene og enkle forkynnelsen som er Kristi lære

Til sist vil jeg nevne en klargjørende bok om emnet, utgitt av professorene ved Menighetsfakultetet i 1953, med tittelen Evig liv – evig død.

 

 

MVH

Rune


 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #201

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser etter helheten og ikke på enkelte skriftsteder.

Nei, du gjør nok ikke det. Du blir nødt til å tolke inn en masse eget tankegods for å få det til å gå opp. Det du da gjør er at du skriver ditt eget evangelium, ulikt både Markus og Lukas.

Det er hundrevis av slike motsigelser i evangeliene.

Jesus siste timer I Markus evangeliet er Jesus stille hele tiden. Han virker nesten skremt. I det han ånder ut sier han."min gud min gud, hvorfor har du forlatt meg"?

Sammenlig dette med Lukas der Jesus snakker villig vekk. Han ber Jerusalems døttre gråte over seg selv og sine barn. Jesus vet nøyaktig hva som kommer til å skje, så når den ene røveren forsvarer han, sier Jesus at han skal få bli med i paradis. Når han utånder sier ha"I dine hender overgir jeg min ånd. Han vet nøyaktig hva som skal skje, og føler seg ikke forlatt på noen måte.

Dette er to ulike historier dersom du leser dem i detalj. Dersom du sammkjører dem med å legge til å trekke fra, ødlegger du begge historiene. 

Svar
Kommentar #202

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

La oss derfor se nærmere på hva Bibelen lærer angående menneskets sjel.

om en ser bort fra hjortland og og ikke bruker hans filosofisk konklusjoner, hva forklarer da peter om det telt han snart skal flytte fra..?

2.pet.1.13 Jeg mener det er riktig å holde dere våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg bor i dette teltet. 14 For jeg vet at mitt telt snart skal tas ned, det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite.

hvem flytter ut av teltet rent konkret..?

hvorfor er det indre menneske målet for frelsen..om det likevel er dødlig?

1.pet.1.9 for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.

og hvorfor bygges det indre mennesket opp mens det ytre forfaller om begge er likevel dødelige?

2.kor.4.16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

Svar
Kommentar #203

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er hundrevis av slike motsigelser i evangeliene.

om du har 500 forskjellige vitner og du spør hva de oppfatter , så vil du nok få mange forskjellige svar om det samme, det betyr ikke at det er motsigelser, men at den som så oppfatter det annerledes enn en annen som så hendelsen fra en annen vinkel..

Det er nå hovedbudskapet som er viktig og det en leser i evangeliene er uhyre samstemte, det du kaller motsigelser er bagatellmessige, men slik er det ofte når en har en agenda som ikke er av det gode...

Jeg ville vært mer bekymret om det ikke hadde vært forskjeller mellom evangeliene i det hele tatt, det betyr at det ikke er plagiat vi har med å gjøre

Svar
Kommentar #204

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg gir opp å få noe fornuftig regjørelse av deg om det jeg gjerne ville ha svar på. Jeg ser det hele i sammenheng med det du har skrevet litt om

fornuftig?

Jeg vet hva du omtaler fornuftig, det er filosofiske tolkninger av skriften , jeg kan også disse, men de er ikke fornuftige i mine øyne..

Svar
Kommentar #205

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville vært mer bekymret om det ikke hadde vært forskjeller mellom evangeliene i det hele tatt, det betyr at det ikke er plagiat vi har med å gjøre

Dette er også mitt svar Asbjørn.  Selv om du er uenig.  Jeg viser til svaret mitt i kommentar 193:

"Hadde det vært slik at alle i Bibelen hadde fortalt akkurat eksakt det samme, ville det ikke vært personlige opplevelser med Jesus, men en avskrift.  Det styrker bibelens tekster at de utfyller hverandre, ikke kopierer hverandre"

Svar
Kommentar #206

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det er nå hovedbudskapet som er viktig og det en leser i evangeliene er uhyre samstemte, det du kaller motsigelser er bagatellmessige, men slik er det ofte når en har en agenda som ikke er av det gode..

Javel, det var nye toner fra deg. Er du da plutslig villig til å se på helheten?ikke bar forholde deg til bokstaven i det du leser? Det er vel dette jeg har etterspurt i hundre svar snart.

Det er en kjent sak at Matteus og Lukas bygger på Markus. Så i så måte snakker vi vel om plagiat. At de ønsker å få frem egne poeng av og til ser vi eksempler på.

Svar
Kommentar #207

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

"Hadde det vært slik at alle i Bibelen hadde fortalt akkurat eksakt det samme, ville det ikke vært personlige opplevelser med Jesus, men en avskrift.

Det viser vel også at det er en høyst mennesklig bok, farget av de mennskene som skriver?

Svar
Kommentar #208

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

hvem flytter ut av teltet rent konkret..?

Nå har jeg akkurat litt om dette i et innlegg på VD, men dog.

I en opplevelse jeg hadde i 1997 da jeg holdt å dø, ble jeg tatt med inn i dødsriket.  Følgende skjedde:

Jeg satt ved 13.30 tiden i en lenestol i stua da jeg ble hentet til den åndelige virkelighet.  Der møtte jeg en budbringer - jeg var allerede i herligheten.  Budbringeren ga meg en beskjed og så ble jeg ført inn mot dødsriket.  Jeg sto på den ene siden av dødskyggenes dal og kunne se over mot dødsriket.  Men, det var såpass langt unna at jeg fikk ikke med meg det detaljert nok.

Jeg hadde lyst til å se bedre, men jeg turte ikke komme meg nærmere.  For da trodde jeg at jeg var død om jeg kom inn i dødsriket.  Jeg syntest det var for tidlig.  Så jeg sto der en tid, og plutselig var jeg inne i dødsriket.  (Tiden sto jo helt stille)

Det sto en svær engel der som vakt.  2,5 - 3 m høy i hvit kjortel som stoppet midt på leggene hans.  Og lenger ned - ingen legger.  Så han sto rundt en halv m over "gulvet".

Der fikk jeg se en sal, et venterom - fylt av fred - den rene kjærlighet - herlighet og der satt det jeg vil beskrive som sjel eller ånden til mennesker.  Ikke noe legeme.

Jeg forsøkte å fange blikket til den svære engelen, men han enset meg ikke.

Et lite innblikk i den første av mange store opplevelser.  Hvor lenge jeg var i opplevelsen, det vet jeg ikke.

Svar
Kommentar #209

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Javel, det var nye toner fra deg. Er du da plutslig villig til å se på helheten?ikke bar forholde deg til bokstaven i det du leser? Det er vel dette jeg har etterspurt i hundre svar snart.

nå mistolker du mine ord, og det er desverre det jeg ser stadig fra din kant.

Selv om det er forkjellige vinklinger betyr selvsagt ikke det at jeg ser dem som motsigelser..

Svar
Kommentar #210

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Et lite innblikk i den første av mange store opplevelser.

høres utrolig ut bjørn, men du er ikke den første som bekrefter at sjelen/det indre mennesket ikke dør sammen med det ytre mennesket (kroppen)..

Personlig tror jeg fullt og helt på det Paulus sier om kroppen at denne sås for at det når basunen lyder skal oppstå ett åndelig legme..

1.kor.15.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp.

Svar
Kommentar #211

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er en kjent sak at Matteus og Lukas bygger på Markus. Så i så måte snakker vi vel om plagiat. At de ønsker å få frem egne poeng av og til ser vi eksempler på.

Det er selvsagt en påstand som ikke kan bevises, da ingen orginale skrifter finnes, men også jeg har lest jakob jervell uten at jeg ser ham som en autoritet av den grunn, han er i mine øyne en av de fremste i å bortforklare skriften..

Svar
Kommentar #212

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Selv om det er forkjellige vinklinger betyr selvsagt ikke det at jeg ser dem som motsigelser..

OK, du mener at forskjellige mennesker oppfatter ting forskjellig, noe jeg er helt enig i. Da bør du vedkjenne deg at evangeliene er menneskeverk på lik linje med annen literatur. Når vi i evangliene får servert taler av Jesus, tror du da at de er ordrett gjenngitt slik Jesus sa det? Det gikk tiår før evangeliene ble skrevet. Husker du en tale du hørte for 20 år siden ordrett i dag? Her er det ikke engang dem som hørte som skriver, men noen som har hørt hva de som "hørte" sier.

Det som står i evangeliene er derfor farget av de som skriver, og den teologi som hadde utviklet seg. Derfor er det galskap og bruke det bokstavlig.

Motsigelser er det nok av. Jeg har nevnt røveren på korset. Sammenligner du andre aspekt ved Jesu død finner du mange fler. Jesu ættetavle, Jesu fødsel + mange flere.

Svar
Kommentar #213

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Når vi i evangliene får servert taler av Jesus, tror du da at de er ordrett gjenngitt slik Jesus sa det?

Jeg tror de er ordrett gjengitt  og som Paulus medarbeider Lukas sier..

luk.1.1 Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.  3 Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos,  4 så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Da må man nesten tro på dette eller forkaste det, du velger å forkaste det, jeg gjør absolutt ikke det..

Svar
Kommentar #214

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det er selvsagt en påstand som ikke kan bevises, da ingen orginale skrifter finnes, men også jeg har lest jakob jervell uten at jeg ser ham som en autoritet av den grunn, han er i mine øyne en av de fremste i å bortforklare skriften..

Jeg har dessverre ikek lest Jakob Jervell. Kan du anbefale han?

Har du ikke hørt om de synoptiske evangelier?

Her er hva Wikipedia sier, det sammenfaller med hva som er konsensus i dag:

According to the majority viewpoint, Mark was the first gospel written. Matthew and Luke then used Mark as a source

Svar
Kommentar #215

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet

Ja, han bekrefter at han ikke er øyenvitne. Ikke vet du at det er Lukas heller. Hvor i teksten står det at det er Lukas? Det er faktisk gode grunner for å tro at det ikke er Lukas som skriver.

Basert på alle disse usikkerhetsmomentene, bør du ta rev i seilene i helveteslæren din. 

Svar
Kommentar #216

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

det indre menneske

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

2.kor.4.16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

 

Kan du si noe om hva du mener med at det indre menneske blir fornyet hver dag?

Svar
Kommentar #217

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg har dessverre ikek lest Jakob Jervell. Kan du anbefale han?

nei..

Jeg har  bedre forhold til Trond Kirkevågs parodi på ham som Jacob Jævel (som jeg synes er ett treffende navn) ..enn til orginalen..

Svar
Kommentar #218

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Ja, han bekrefter at han ikke er øyenvitne. Ikke vet du at det er Lukas heller. Hvor i teksten står det at det er Lukas? Det er faktisk gode grunner for å tro at det ikke er Lukas som skriver.

Jo jeg har hørt slik selv..

Alltid fremført av lærde mennesker, som ellers bortforklarer det meste i skriften..

i apostelgjerningene så står dette..

apg.1.I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt..

apostlenes gjerninger handler stort sett om Paulus, og den som skrev lukas evangeliet  gikk åpenbart sammen med Paulus og hadde førstehånds kjennskap om ham..

siden lukas fulgte Paulus  på hans reiser så er det tydelig at den som antagelig er skrivekyndig på gresk  er den greske lege Lukas..

kol.4.14  Vår kjære Lukas, legen, hilser dere, like ens Demas.

fil.1.24  likeså Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbeidere.

at lukas var med ham helt til enden ser man i paulus siste brev før han halshogges

2.tim.4.11  Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer; han er til stor hjelp for meg i tjenesten.

..men om du har tungtveiende grunner for at det ikke er han så vil jeg faktisk høre dem, men det er neppe noe nytt du frembringer..

Svar
Kommentar #219

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

..men om du har tungtveiende grunner for at det ikke er han så vil jeg faktisk høre dem, men det er neppe noe nytt du frembringer..

Jeg vet ikke om jeg gidder Geir Rune. Tror ikke du er seriøt interessert i å høre dem, og det er en hel del jobb å skrive om det. Boka Forged av Bart Ehrman sier en del om dette, om du har en kindle, eller ebook reader.

Jeg sier heller ikke at Lukas er totalt utelukket som forfatter, men mange forsker mener det er usansynlig at han har skrevet dette evangeliet og apostlenes gjerninger.

Svar
Kommentar #220

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Boka Forged av Bart Ehrman sier en del om dette, om du har en kindle, eller ebook reader

Bart Ehrman?  Historikeren som forlot troen skrikende og sparkende?  Og skrev bok etterpå?

Svar
Kommentar #221

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

oka Forged av Bart Ehrman sier en del om dette, om du har en kindle, eller ebook reader.

slike bøker ligger i tidsånden...og skiller seg lite fra norske liberalteologer som jakob jervell i innhold.

Som jeg har sagt før, det er lite fokus på alle de andre bøker som hevder å ha apostlene som forfatter, og som støtter det som jeg kaller antikristens budskap..dvs gnostisk brev og lære..

Istedet ser man en opphøyelse av den sorts åndelighet som gnostikerne opphøyde i dagens samfunn, det kommer fra alle kanter endog fra østen og innfiltrerer seg i kristen lære som om det alltid har vært det..

Forørig ser jeg at de brev som Ehrman vil ha vekk eller kaller forfalskninger nettopp er de brev som sterkest advarer mot det gnostiske budskap, samme sier forøvrig liberalteologen jervell.

Svar
Kommentar #222

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Som jeg har sagt før, det er lite fokus på alle de andre bøker som hevder å ha apostlene som forfatter, og som støtter det som jeg kaller antikristens budskap..dvs gnostisk brev og lære..

Da kjenner du ikke Bart Ehrman. Han skriver i boka Forged om en mengde skrifter utenfor den bibelske kanon, som de fleste også er forfalskninger. Du har sikkert hørt om 3. korinterne. Barnabas brev, Peters åpenbaring. Paulus og Teclas gjerninger, Peters gjerninger osv. De fleste er de forfalskninger og det er han ærlig på. 

Svar
Kommentar #223

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Gnostisisme

Publisert nesten 6 år siden
”Felles for mange - men ikke alle - gnostiske tekster er følgende: En klar dualisme. For eksempel mellom lys og mørke, godt og ondt, det guddommelige og det materielle, og sjel og kropp. En retolkning av hellige skrifter. Spesielt anses det gamle testamentets gud å være en ignorant demiurg som skaper verden, men er uvitende om den guddommelige verden, lysverden, over ham selv. En angivelse av den menneskelige frelsesvei. Mennesket har en guddommelig gnist, en lysgnist, sjel, i seg, som er fanget i materien som følge av en tragisk hendelse i den prekosmiske verden, men som kan vende tilbake til lysverden om den oppnår gnosis.

Dualismene danner som oftest et større koherent system, slik at den materielle verden er ond og mørk, mens sjelen er god og lys og guddommelig osv., og må frelses fra sin uvitenhet i kroppens fangenskap ved hjelp av en direkte innsikt, gnosis.

Gnostiske tekster avslører også en skepsis til fornuftens evne til å gripe hva som er virkelig, og består hovedsakelig av detaljerte kosmogoniske og kosmologiske mytologier, emosjonelle beskrivelser av sjelens tilstand her nede, og poetiske utlegninger av sjelens vei tilbake til sitt opphav. I denne vekten på mytens og fantasiens kraft skiller den seg fra for eksempel hermetismen.

Wikipedia
Svar
Kommentar #224

Svein Berntsen

256 innlegg  839 kommentarer

Dødens søvn

Publisert nesten 6 år siden

De greske filosofer tok feil da de trodde at døden var inngangen til en bedre tilværelse. Da ville den jo komme som en venn. Men Bibelen sier: "Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden".(1Kor 15,26) Og tidspunktet da "vår siste fiende" overvinnes, er ikke dødsøyeblikket, men den dagen da Jesus kommer igjen: "For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da sksl Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord."(1Tess 4,16-18)

Den samme bibelske forfatter skriver også: "For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet....Da oppfylles det som står skrevet: Død, hvor er din seier?"(1Kor 15,51-55)

Av dette ser vi at vi ikke trenger å bekymre oss over våre kjære som er døde. De sover til oppstandelsen. Mange har opplevd sykdom og smerte før de sovnet inn. Nå har de ingen smerte. Når de våkner i oppstandelsen er det for dem som de har vært borte i et øyeblikk.

I nøye harmoni med dette skriver Martin Luther:

"Menneskets sjel sover, slik at alle sanser er liksom begravet, og graven er liksom en seng, som ikke har noe fælt eller ondt med seg. Det er defor ingen pine på det sted hvor de døde kommer, men som man pleier å si: de hviler i fred. Likesom man ikke ser noen spor av smerte og slit hos dem som våkner av en søvn, selv om de ikke vet hva som i mellomtiden har foregått mens de sov, slik skal det også være ved vår død og oppstandelse. Vi farer bort og kommer frem igjen på den ytterste dag før vi merker det, vet heller ikke hvor lenge vi har sovet." (Luthers utleggelse av 1Mos s. 1234)

 

Svar
Kommentar #225

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Av dette ser vi at vi ikke trenger å bekymre oss over våre kjære som er døde. De sover til oppstandelsen. Mange har opplevd sykdom og smerte før de sovnet inn. Nå har de ingen smerte. Når de våkner i oppstandelsen er det for dem som de har vært borte i et øyeblikk.

dette er jo ikke bibelens budskap men ditt eget, Jesus sier jo dette om de avdøde patriarker..de er slett ikke døde..slik du tolker det.

luk.20.37 Men at de døde står opp, det har Moses også vist i fortellingen om tornebusken, når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. 38 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham.»

Ellers burde du vite at døden først er fullt ut  beseiret ved den andre oppstandelse når dødsriket tømmes for sjeler..

åp.20.14Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.

Svar
Kommentar #226

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Du har sikkert hørt om 3. korinterne. Barnabas brev, Peters åpenbaring. Paulus og Teclas gjerninger, Peters gjerninger osv. De fleste er de forfalskninger og det er han ærlig på.

joda har sikkert lest noen av dem også, men slike er lette å kjenne igjen , Paulus brev er fri fra dualisme.

Det er ett sterkt kjennetegn siden dualisme er den mest vanlige måten mennesker tolker det de ser..

Det er da heller ikke merkverdig at den filosofiske gnostiske modell er full av dualisme. og at deres åndelighet bygger på nettopp dualisme..

Her er en velkjent advarsel fra Paulus om å ikke følge i den dualistiske modell..

2.kor.6.14 Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?15 Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes?


Svar
Kommentar #227

Svein Berntsen

256 innlegg  839 kommentarer

De dødes ubevissthet

Publisert nesten 6 år siden

Fordi de dødes ubevissthet er et bibelsk faktum, sammenlignes også tilstanden med en søvn. Da Lasarus var død, sa Jesus om han: "Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham". (Joh 11,11)

Svar
Kommentar #228

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Fordi de dødes ubevissthet er et bibelsk faktum, sammenlignes også tilstanden med en søvn. Da Lasarus var død, sa Jesus om han: "Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham". (Joh 11,11)

samme argumentasjon som adventistene..hmm...

Her ser man Jesus beskrive en annen eller kanskje den samme  Lasarus etter hans kroppslige død..

luk.16.22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.

altså ingenting om at de sov i graven med legmet, nå er dødsriket i jordens indre om det er det du forveksler.

For som det står Jesus skulle være tre dager og tre netter i jordens dyp som er dødsriket.. Lasarus og Jesus dro til den paradisiske del bestyrt av abraham

Svar
Kommentar #229

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Dualismene

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Dualismene danner som oftest et større koherent system, slik at den materielle verden er ond og mørk, mens sjelen er god og lys og guddommelig osv., og må frelses fra sin uvitenhet i kroppens fangenskap ved hjelp av en direkte innsikt, gnosis.

Da kommer vi til et meget viktig punket hvis ikke det de kaller sjelen som ikke kan dø, så er den sjelen uten synd.

Men det er den ikke vi har syndet i tanker ord og gjerninger og da er bibelen tydelig at den som slik synder skal dø.

Det ser da ut for at de som mener de ikke tar til seg av Genos lære som mener at mennesket er to delt og at den ene del er god og den andre del som er legemet er ond, men det er da akkurat det de gjør.

Var det legemet som syndet i edens hage eller var det den udødelige sjel?

Var det handen som sa til eva at hun skulle ta av den forbutte frukt eller var det eva som brukte handen til og utføre handlingen?

Svar
Kommentar #230

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Var det legemet som syndet i edens hage eller var det den udødelige sjel?

siden bibelen omtaler mennesket som EN levende sjel så kan ikke dualisme brukes om mennesket..

om mennesket da skulle vært dualistisk så måtte de to deler av mennesket kunne leve uavhenig av hverandre, men slik er det ikke..

om  det indre mennesket ikke har en kropp, så kan denne ikke utfolde seg i den fysiske dimensjon, om det ytre mennesker er uten det indre mennesker er teltet tomt, og derav livløst..

Derfor lagres det indre mennesket i dødsriket inntil det fysiske åndelige legme er klart ved enten den dag basunen lyder eller ved den siste oppstandelse i enden av tusenårsriket.

Svar
Kommentar #231

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

siden bibelen omtaler mennesket som EN levende sjel så kan ikke dualisme brukes om mennesket..

om mennesket da skulle vært dualistisk så måtte de to deler av mennesket kunne leve uavhenig av hverandre, men slik er det ikke..

om

 

 

Jeg kan ikke se noe annet en ved og dele opp mennesket i to deler, så må det være dualistisk.

Den ene delen er etter som jeg da forstår en sjel uavhengig av kroppen lever sitt liv inne i kroppen for så å spasere ut når kroppen dør og finne seg en plass i jordens indre, som vi i dag vet at der er det bare ild.

Det er noe vi kaller få å fantasere, men dette er vel bare fantasi og ikke bibelsk i det heler tatt. 

Svar
Kommentar #232

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Den ene delen er etter som jeg da forstår en sjel uavhengig av kroppen lever sitt liv inne i kroppen for så å spasere ut når kroppen dør og finne seg en plass i jordens indre, som vi i dag vet at der er det bare ild.

Nå har du bevist i flere tråder før at du ikke helt griper dette emnet

dualisme omhandler ikke samme natur, for at det skal være dualisme så må det være to motstridende krefter som balanserer hverandre..

tonatur læren eller inkarnasjons læren er dualistisk..dvs.her er to adskilte naturer som er i samme enhet..den åndelige rene mot den skitne materien, sjelen her er ett mellomstadie mellom de to naturer.

Når du tolker at sjel og kropp er motsatser så sier du samtidig at kroppen er ond og sjelen god, en klar dualistisk tolkning du gir materien skylden for ondskapen, i gnostisk tanke er materien det onde, arvesynlæren er forøvrig  en slik dualistisk lære,men nå er det en kjent nyplatoniker som fremfører denne lære.nemlig Augustin..

Om en forholder seg til det Paulus sier om emnet, så ser man tydelig at det indre mennesket ikke klarer å håndtere de forførende lyster..som bor i legmet, og trenger hjelp ovenfra for å hanskes med lystene..

I Paulus lære, så er det ikke materien som er problemet men de forføriske lyster og sterke begjær som bor i kroppen og næres av loven..

rom.7.18 For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. 17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,23 men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.

Paulus gir altså ikke kroppen/materien skylden for de onde gjerninger, men synden som tvinger ham gjennom de sterke lyster og begjær ..

Paulus adskiller ikke det indre mennesket fra det ytre, men han sier at det indre mennesket har viljen, men makter ikke å kjempe mot lystene som bor i det ytre mennesket..

Det merker man ofte når man har lyst å gjøre det gode, men ikke klarer å gjøre den en egentlig har lyst å gjøre, man har kanskje lyst å tilgi, men i kroppen ligger strerke krefter som tvinger det indre mennekset å kapitulere kanskje gjennom å lyve, man vet hva som er rett men klarer ikke å la være , med ofte  påfølgende dårlig samvittighet som resultat..

Derfor makter vi ikke å drepe kroppens onde lyster og begjær på egenhånd, vi trenger hjelp av DHÅ for å kunne drepe kroppens gjerninger på en slik måte at det også bli synlig gjenom vår kropp..

Da er ikke den dualisitiske metode forå drepe synden holdbar, man dreper ikke de onde lyster og begjær ved å si at kroppens onde gjerninger må balanseres med de  gode..

dvs, man kan ikke ha både gode og dårlige frukter på samme tre, og det handler absolutt ikke om balanse mellom disse gode og dårlige frukter..

Som Jesus sier..

matt.12.35 Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten.

Svar
Kommentar #233

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

2.kor.6.14 Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?15

Ja, det lurer jeg på hver gang jeg er inne på VD.  Er det best å ha troen i fred og hvile i Ordet.  Eller skal en lese det som presenteres her inne av ateister og de mange som bare prøver å forvirre?

Vi hører ikke på ateistene og de hører ikke på troende.  Vi hamrer og de hamrer, mens det eneste som gjelder er troen på Jesus oppstandelse fra de døde.

 

Svar
Kommentar #234

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Ja, det lurer jeg på hver gang jeg er inne på VD.

Godt spørsmål, men idag hvor troens ord er angrepet fra alle hold så må de oppriktige forsvare den opprinnelige mening..slik var det på peter og paulus tid og slik er det absolutt idag..

Jesus sier det slikt..

luk12. 42  «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? 43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 44 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 45 Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. 46 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47 En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag.48 Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

mat her er selvsagt bilde på det som handler om å gi ut ordet..

Peter sier dette om å være rede..

1.pet.3.15 Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16 Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.

selv om det er mange ateister, gudfornektere og alternative på denne blogg, så er det atskillig flere som leser det som skrives enn de som skriver, for disse så er det kanskje en nødvendighet at noen gir dem noe å spise, og da er den rette mat viktigere enn det ateister og gudsfornektere serverer av junkfood.

Svar
Kommentar #235

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

1.pet.3.15 Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. 16

Godt og fint svar.  Takk Geir Rune.

Svar
Kommentar #236

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Godt spørsmål, men idag hvor troens ord er angrepet fra alle hold så må de oppriktige forsvare den opprinnelige mening..slik var det på peter og paulus tid og slik er det absolutt idag..

Om du tar skriftene i bibelen alvorlig, ser du ingen forskjell på Paulus, peter og apostlenes kamp for evangeliet og din? At noen er verbalt uenig med deg, er det forfølgelse? Du har i dag fulstendig frihet til å forkynne dine meninger i Norge. At de kristne har mistet sin makt over andre mennesker er bare bra. Dere bør vel kunne unne oss de samme rettigheter dere påberoper dere selv?

Når det gjelder denne trådens tema "evig frelse evig fortapelse" så har det kommet frem at den mangel på respekt de som dømmer andre til evig pine viser for de antikke skriftene. De ser helt bort fra alle usikkerhetsmomenter og kontekst problemer. De ser også bort fra teologiske problemer. Måten de bruker skriftene på er en uverdig måte å bruke en antikk tekst på. Selv om en vet lite om forfatterskapet til evangeliene og vet at de sansynligvis ikke er skrevet av øyenvitner, brukes de til å vise at Jesus snakket varmt for helvete og en bruker disse sitatene helt ut av sin kontekst.Det er etter min mening lite konstruktivt og feil.

Svar
Kommentar #237

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Om du tar skriftene i bibelen alvorlig, ser du ingen forskjell på Paulus, peter og apostlenes kamp for evangeliet og din? At noen er verbalt uenig med deg, er det forfølgelse?

tja, nå tålte martyrkirken godt dem som drepet og torturerte dem, men de tålte dårlig dem som vred og vrengte på deres skrifter..

nå kan jeg ikke se så stor forskjell på hva paulus peter og apostlene drev med, de forsvarte sin lære i ett samfunn som var fullt av hedendom..

endog måtte de tåle å bli kalt ateister, kannibaler og ugudelige siden deres Gud ikke var synlig...likevel var det ikke dem som  sa dette de oppfattet som sine fiender , men dem som prøvde å blande seg med dem og bombardere dem med løgner..

det er mange beskrivelser av slike i skriften, ulv i fåreklær, ugress,som sås blant hveten, de  som ikke går inn porten, men klatrer inn bakveien og sier har Gud virkelig sagt..

jeg kan ikke se at du er så annerledes enn disse..

Svar
Kommentar #238

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

eg kan ikke se at du er så annerledes enn disse..

Hehehe, nei jeg har fått med meg at du mener det :-))

Svar
Kommentar #239

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Augustin lære?

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Når du tolker at sjel og kropp er motsatser så sier du samtidig at kroppen er ond og sjelen god, en klar dualistisk tolkning du gir materien skylden for ondskapen, i gnostisk tanke er materien det onde, arvesynlæren er forøvrig

Om det er meg eller du som har grepet dette er ikke godt og si, men at du er mye mer belest om disse ting kan jeg være enig i, men som sagt så er ikke det dermed sagt at du har forstå det noe bedre en meg.

Hvis en leser dette som den genosos tanken bygger på så er den så tett opp til den tanken som da også Augustin lærte om en udødelig sjel og som da kirken har godtatt, og dette tar han da også fra de som var grepen av denne tanken med sjelens udødelighet, som også Platon og Plotins lærte, som var gresk tenkning på den tid, da kristendommen spredte seg i disse områder.

Dette drar han så med seg inn i kristendommen og læren om sjelens udødelighet.

Jeg ser dermed ikke noen skriftsteder som skulle tilsi at dette er mer bibelsk rett, enn at mennesker er en enhet/helhet, så dør den ene del av oss så dør den andre del av oss om jeg kan si det på den måten.

Og ved å gi skylden på synden til bare å gjelde legemet, og ikke det sjelelige må jo da tilsi at sjelen ikke har syndet? som du da mener er det indre menneske, høers i mine ører ganske utenkelig ut, ut fra bibels lære om en hel menneskeskapning som lever.

Jeg har som sagt ikke lest så mye av den litratur fra de såkalte apologetene de som var arvtakere fra disiplene, om du mener å finne at de forkynner om at mennesket er udødelig er vel helst tvilsom uten at jeg har lest så mye deres litratur, men fått litt fra små stykke gjerne som andre har skrevet.

Svar
Kommentar #240

Svein Berntsen

256 innlegg  839 kommentarer

Den klassiske dualismen er på vikende front.

Publisert nesten 6 år siden

Det er flere faktorer som har bidratt til at så mange lærde har gått bort fra den klassiske dualismen. En av dem er et fornyet studium av bibelens syn på menneskets natur. Et inngående studium av de grunnleggende bibelske uttrykkene som blir brukt om menneset (legeme, sjel, ånd, kjøtt, sinn og hjerte) har ledet flere lærde til å se at disse ikke betegner uavhengige komponenter, men hele personen sett fra forskjellige synsvinkler. "Den seneste forskning har vist," skriver Eldon Ladd, "at slike begreper som legeme, sjel og ånd ikke er forskjellige, oppsplittbare deler av mennesket, men at de betegner det hele mennesket sett under forskjellige synsvinkler."

(Samuele Bacchiocci, Ph.D., Andrews University, i sin bok "Immortality or Ressurrection?", kap.1,s.5)

Mennesket blir aldri sagt å skulle eie noen iboende, naturlig udødelighet i seg selv. Når Bibelen taler om udødelighet og evig liv, skjer det alltid i tilknytning til budskapet om Guds frelsende nåde i Kristus Jesus.

Som vanlig vegrer mange seg uvilkårlig mot ny kunnskap og innsikt i studium av de bibelske skriftene selv om det beviselig er en innsikt basert på betydningen av ordene som er brukt, og i hvilken sammenheng de er satt. Dette kan ofte bli en sperre for en utvidet forståelse og innsikt for den enkelte.

Ja, heler skriften "er innblest av Gud og nyttig til lærdom og opptuktelse...". Vi bør lese den med ærefrykt og bønn om Åndens hjelp til å forstå det vi leser. Men det står heller ingenting om at vi ikke også kan studere Skriften. Mange gudfryktige mennesker fra forskjellige miljøer og kirkesamfunn har gjort og gjør stadig det. Og i disse datatider er det blitt enda lettere å sammenligne de forskjellige oversettelser og bibelkommentarer for den lærevillige student. 

Men samtidig må vi ta innover oss at det evige livet ikke er i å rannsake skriftene, men at det er i Kristus, og at hele skriften vitner om ham.  

Svar
Kommentar #241

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

"Den seneste forskning har vist," skriver Eldon Ladd, "at slike begreper som legeme, sjel

Jeg ser du har stor tiltro til forskere, men hva med det DHÅ underviser..??

Det virker som du ikke akkurat har noen egen tro, men bygger din tro på andres verk, tenk om dette brenner opp , hva har du da tilbake?

1.kor.3.11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.12 Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, 13 skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.14 Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn.15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

Svar
Kommentar #242

Svein Berntsen

256 innlegg  839 kommentarer

Selvstendig tro

Publisert nesten 6 år siden
Jeg er sikker på at ingen her inne på VD har Copyright på DHÅ!
Svar
Kommentar #243

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

bare Gud som er udødelig

Publisert nesten 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

1.kor.3.11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.12

Men du ser ikke at det er nettopp det du selv gjør, ved og si at mennesket er udødelig!

Når det står skrevet at det er bare Gud som er udødelig!

Svar
Kommentar #244

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, heler skriften "er innblest av Gud og nyttig til lærdom og opptuktelse...". Vi bør lese den med ærefrykt og bønn om Åndens hjelp til å forstå det vi leser. Men det står heller ingenting om at vi ikke også kan studere Skriften. Mange gudfryktige mennesker fra forskjellige miljøer og kirkesamfunn har gjort og gjør stadig det. Og i disse datatider er det blitt enda lettere å sammenligne de forskjellige oversettelser og bibelkommentarer for den lærevillige student.

Hei Svein

 

 

Du sier det med rette, at hele skriften er innblest av Gud, Hva er forskjellen på denne tiden og fortiden, når det gjelder å lese skriftsteder i bibelen den Helige Ånd åpenbarer for den som søker sannheten, man trenger ikke kloke, og datamaskiner, når ma har den Hellige ånd som leder oss igjennom hvert skriftsted, noen ganger er vi så trege, at vi kan lese på det samme skriftstedet 10 ganger, også den 11 oppdage at det står slik det er innblest. Hvorfor høre på mennesklig visdom, nå vi er skrøpelige og kan gjøre feil. Gå rett til kilden for å få den mat vi trenger, det er det tryggeste.

 

mvh

Rune

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere