Gunnar Opheim

142

Tro og håp

Publisert: 17. mar 2012

De tre essensielle parametere i troen er disse følgene: Tro, håp og kjærlighet.

Og det er kjærligheten, Guds godhet som driver mennesket til omvendelse, altså til å vende om fra den ferd mennesket er i uten Gud. Det man vender om fra er en naturlig væremåte som ter seg etter hva som ligger foran ens føtter. Når man over tid utvikler seg og samfunnet rundt denne væremåte vil våre tanker og følelser basere seg på det som er her og det kaller bibelen fallen syndig natur. Ethvert menneske fødes inn i denne verden som har sitt hjerte i seg selv først og i det bygges stolthet. Man adopteres inn i dette og ofrene er mange, pengene rår, rotteracet bestemmer ballens ferd ned bakken./ stupet Hvem holder fast, hvem bare lar seg drive med, hvem faller av, hvem hopper av?

Jeg har valgt å hoppe av fordi jeg ikke så kjærlighet og omtanke i ballens ferd. Jeg ga opp og ville ikke mer. Jeg ble såret men i ballens ferd fikk jeg se noe annet da jeg ikke orket mer. Jeg fikk se en bakgrunn for hvorfor ting var som de er. Jeg fikk se noe å troverdig tro på og jeg fikk en mulighet til noe bedre og noe helt annet, kalt håp. Jeg tenker med gru på de som tror fordi de er skremt til tro, de er fremdeles med ballen ned stupet. De stakkars mennesker skremmer andre til å ikke tro sannheten, rettferdigheten og kjærligheten. Jesus sa om noen, "tilgi dem for de vet ikke hva de gjør". Kun Kjærligheten kan frelse oss.

Om man er svak i troen spiser man grønnsaker står det skrevet. Det er selvsagt åndelig gitt og om man er svak i troen er det fordi man ikke kjenner Guds ord så godt men håpet, man har kjent på Guds kjærlighet og derfor tar man til seg de enkle trospunkter. Paulus kaller den enkle tro for melk og ikke fast føde og den enkle tro er selvsagt essensiell for å fatte selve håpet. Det som er problemet med oss mennesker er at vi blir lett sentimentale, vi duller oss inn i vår egen elendighet lett. Derfor advarer Guds ord imot sentimentalitet og gir rom for å unngå sentimentalitet ved å fylle seg med fast føde, altså troens dybder og troens dybder er om Kristi rettferdighet, Hans godhet, Kjærligheten.

Fast føde er Veien inn til Nådens Trone, den Trone som står over Paktens Ark. Paktens Ark er Alles Allianse med Gud, individuelt og personlig. Alliansens dybder er Guds Ti Bud, Aarons stav og en krukke med manna. Guds ord kaller det vitnesbyrdet og alle troende som sier imot vitnesbyrdet har falt i fra, eller aldri sett og smakt fast føde. Tro på vitnesbyrdet, les om det og grunn på det. Man er da ett lett offer for andre trosretninger, uten vitnesbyrdet, det utelater den oppstakede Vei Jesus gikk opp for oss. Man kler seg med andre Bryllupsklær, man kler seg i egen rettferdighets kledning. Paulus kaller denne falske vei for falsk åndelig melk og den oppstår på grunn av mangel på fast føde.

Har du ett sentimentalt håp, synes du synd på deg selv?

Husk at det er Guds godhet som skal drive oss, la derfor ikke Guds godhet fylles med sentimentale tanker og følelser. Nåden er her for at vi skal bli frie, her og nå og fri blir man ikke om man ser inn i seg selv og blir sentimental. Vi må se på Jesus og heller ikke der bli svake men sterke og sterk blir man om man ser på Hans rettferdighet. Kristus korsfestet, hva betyr det for oss, hvor gikk Han, hvor skal vi gå? Hvor leder det Håp oss til?

Holdepunktene er solid fundamentert i Guds ord på den vei Kristus gikk. Vi får dybde og detaljforklart og alt er holistisk presentert hvilket som helst perspektiv man ser det i. Tro er tillitt og tillitt har man ikke i føleri men i handfaste, troverdige og helhetlige paradigmer som ikke gir tvil eller spørsmål om at og hvis at.

Nøkkelen for vårt håp og vår tro er Kjærligheten, uten den er alt fåfengt. Å være sann kjærlig er virkelig nært, det krever at vi er som barn, og at vi elsker vår neste som oss selv. Gjør vi det er vi villige til å dø for den ved vår side. Det krever ydmykhet og fred/ ro, smak på ordet kjær og kjærlig.

Hvor dypt stikker Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds natur i ditt liv? Elsker du din neste?       

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Elsk dine fiender....

Publisert over 8 år siden

Jesus sa vi skulle elske våre fiender og velsigne de som forbannet oss, gjøre godt mot de som ville oss vondt. Dette gjorde Jesus og vi skal jo vandre slik som Han gjorde, men hvis jeg skal snakke for meg selv så må jeg be Gud om styrke og kraft for å klare dette. Leser man Guds ord hver dag, ber og er lydig mot Ham vil Han åpne sinnet vårt og gi oss styrke, mot og håp:)

Gud er jo kjærlighet og kjærlighet er Gud!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere