Sjefredaktør Åshild Mathisen

Barn av Norge

Dagens utlendingslov er god nok. Det er myndighetene som opptrer i strid med den.

Publisert: 16. mar 2012 / 2608 visninger.

- Loven blir brutt, for hensynet til barna skal veie tyngst. Det uttaler flyktningeekspert Vigdis Vevstad i dagens Vårt Land om den forestående utsendelsen av de papirløse asylbarna. Det samme ble av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik påpekt i gårsdagens «Debatten» i NRK. Loven er klar: Mens det kan tas innvandringspolitiske hensyn så skal det tas hensyn til barns beste. 

Vevelstad mener loven blir brutt, ettersom hensynet til barna skal veie tyngst. - Stortinget har gitt en lov som ikke blir brukt slik intensjonen var. I praksis har man likevel latt innvandringsregulerende hensyn gå foran, sier hun. 

Det er noe underlig med dagens asyldebatt. Politikerne har overlatt til UDI og UNE å avgjøre enkeltsakene, og toer sine hender når folket protesterer på utkommet. Den som engasjerer seg i enkeltsaker, blir anklaget for å være blind for det store, innvandringspolitiske bildet. Men i alle norske politikkområder engasjerer medier, poltiikere og velgere seg i enkeltsaker. Det er slik vi ser om den generelle politikken som føres, må justeres.

Enkeltsakene må være en prøvestein på hvorvidt lovverket fungerer. I asylpolitikken som på andre politiske områder. Vevstad peker på at UNE i praksis har snevret inn muligheten for å få opphold på humanitært grunnlag for asylsøkere som har fått avslag, og de gjør det med det de oppfatter som politikernes velsignelse. Det er da helt tydelig at loven må klargjøres. Ansvaret ligger også her hos politikerne. Det er de som vedtar lover, og må gripe inn dersom UNE ikke forholder seg til loven. 

Dette handler ikke lenger om asylprosedyren. Det er nå et spørsmål om vurderingen av den faktiske humanitære situasjonen som barnet er i i dag. Det handler om barn som har en norsk identitet og snakker norsk. Barn som står i fare for å tvangsutsendes til land som er dem totalt fremmede. 

I tillegg til regjeringspartner SV, tar nå også Senterpartiet og AUF kampen opp mot justisminister Grete Faremo. Vi registrerer at Jens Stoltenberg har holdt seg unna saken, slik han har en tendens til å gjøre når regjeringens politikk kommer under hard skyts.

Selv om han trolig støtter Faremos harde linje, er det å håpe at statsministeren gjør en pragmatisk vurdering av at det tjener både regjeringens anseelse hos velgerene og det rødgrønne regjeringssamarbeidet å gripe inn og åpne for at asylbarna får en ny vurdering. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Da må loven endres

Publisert nesten 6 år siden

Dersom loven er slik at det kan tas innvandringspolitiske hensyn, men at det skal tas hensyn til barns beste, må loven endres. Dette er naturligvis ikke holdbart. Da blir barna et virkemidel og ei brekkstang for å få opphold i landet. Slikt skal en ikke utsette barn, og det er derfor slett ikke til barans beste.

Svar
Kommentar #2

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Åshild

Publisert nesten 6 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

Dette handler ikke lenger om asylprosedyren. Det er nå et spørsmål om vurderingen av den faktiske humanitære situasjonen som barnet er i i dag. Det handler om barn som har en norsk identitet og snakker norsk. Barn som står i fare for å tvangsutsendes til land som er dem totalt fremmede.

Det er ingen barn som tar skade av å flytte til et annet land som er totalt fremmed. Hvorfor tror du at de tar skade av det? Det som er viktig er at foreldrene kan ta vare på barna sine. Gi dem nok kjærlighet, trygghet og omsorg. En trygg forankring i familien.

Folk har flyttet hit og dit i alle tider. Jeg har aldri hørt eller lest at det er skadelig.

Hvis det er som du sier, bør vi koble in barnevernet når norske familier flytter utenlands. Frelsesarmeen flytter over hele verden med sine barn. Ingen lider nød.

Dette er et tullete argument.

Svar
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  640 kommentarer

Barn er tilpasningsdyktige på foreldrenes premisser

Publisert nesten 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er som du sier, bør vi koble in barnevernet når norske familier flytter utenlands. Frelsesarmeen flytter over hele verden med sine barn. Ingen lider nød

Jeg har nylig fått islandske naboer. Med barn som tildels snakket dårlig norsk. Det går aldeles utmerket fordi barna tilpasser seg utrolig raskt når foreldrene tillater det.

En annen famile jeg kjenner flyttet til Tromsø med sin femåring. Etter et halv år var han "kav" tromsøværing. Selv har jeg flyttet med mine barn, og ingen har noensinne klaget på det. Tvertiomot, det gjorde dem mer sosialt tilpasningsdyktige og har sikkert hjulpet dem til senere i livet til å skaffe seg nye venner og nye bekjentskaper.

Å være "heimføding" er ikke en menneskerett.

De etiopopiske og muslimske barn risikerer å vokse opp som fremmede i Norge. Med dårlig språk og dårlige sosiale ferdigheter fordi foreldrene ikke forstår norsk og heller ikke vårt demokrati, våre menneskerettighetene og det norske samfunnet.

Åshild Mathisen kan ikke være mor for alle

Svar
Kommentar #4

Monica PIVOT

22 innlegg  186 kommentarer

"Asyl"barn !

Publisert nesten 6 år siden

Ja, argumentet er latterlig !

Skal det være slik at de som stikker seg mest fram skal premieres ?

Det er kriminelt å levere falseke identitetspapirer og ødelegge for dem

som er ekte asylsøkere med et reelt beskyttelsesbehov.

Hvis det å bryte loven teller for noe da ?

Ellers enig med ovvenvtes argumenter.

TUSSI

Svar
Kommentar #5

Monica PIVOT

22 innlegg  186 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Ja, argumentet er latterlig !

Skal det være slik at de som stikker seg mest fram skal premieres ?

Det er kriminelt å levere falske identitetspapirer og ødelegge for dem

som er ekte asylsøkere med et reelt beskyttelsesbehov.

Hvis det å bryte loven teller for noe da ?

Ellers enig med ovvenvtes argumenter.

Også har foreldrene et stort og viktig ansvarm:

DE MÅ IKKE HAUSE OPP DETTE FOR BARNA, det er virkelig skadelig !

TUSSI

Svar
Kommentar #6

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Omvendt flyttedilemma

Publisert nesten 6 år siden

Titusenvis av barn, som kun snakker sitt morsmål og som alltid har bodd i sitt hjemmemiljø – ofte sammen med et nettverk av foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, og kusiner og fettere, er blitt / blir av sine foreldre sammen med litt håndbagasje røsket opp med rota og tatt med på ei lang og uviss reise til det totalt ukjente. Foreldrene har aldri vært der, og ingen av dem vet mye om landet. Det de trolig vet, er at det ikke er sikkert at de får bo der, men likevel reiser de – og så kommer de til Norge.

Ikke alle er kvalifisert for å bo her og må derfor forlate landet. Slik er det bare. Mens de har bodd her – i noen år, har myndighetene gitt en fair og grundig behandling av deres søknad. Alt er fulgt til punkt og prikke. Videre har de fått husrom og midler til underhold. Barna har fått barnehageplass og skolegang. De er pålagt å forlate landet, men trosser dette og blir værende. Men til slutt er det ingen bønn. De blir sendt ut.

Med en solid ballast av to-kulturell erfaring og en etter forholdene god slump penger som startkapital legger de ut på reisen tilbake til landet der foreldrene har vokst opp, der besteforeldre, tanter, onkler, og kusiner og fettere bor. En må gå ut fra at foreldrene er blant de mer foretaksomme og ressurssterke – som i sin tid hadde mot og initiativ til å legge ut på den lange reisen. Sjansen for at de vil greie seg godt i hjemlandet er derfor rimelig god. Barna vil trolig være blant de privilegerte i sitt nye (gamle) hjemmemiljø.

Hvis noen av flytteprosjektene er et risikoprosjekt eller et overgrep, er det definitivt den første av de to reisene. Mange i Norge har imidlertid i sin nærsynthet og mangel på perspektiv fått det motsatte for seg. Det er trist.

Svar
Kommentar #7

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Demoraliserende ?

Publisert nesten 6 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

Det er noe underlig med dagens asyldebatt. Politikerne har overlatt til UDI og UNE å avgjøre enkeltsakene, og toer sine hender når folket protesterer på utkommet. Den som engasjerer seg i enkeltsaker, blir anklaget for å være blind for det store, innvandringspolitiske bildet. Men i alle norske politikkområder engasjerer medier, poltiikere og velgere seg i enkeltsaker. Det er slik vi ser om den generelle politikken som føres, må justeres.

Det kan virke demoraliserende når statsråd og justisminister Faremo kontant avviser folks protest med å hevde at UDI og UNE har rett til å gjennomføre sin avvisning av rundt 450 norske asylbarn og deres pårørende.

Det virker demoraliserende, dersom folk bare bøyer seg for justisministerens påstand. Hun hevder  at alle har fått individuell behandling slik loven krever, og vil selvsagt ikke overprøve disse sakene. Loven skal sikre individuell behandling også av det enkelte barn.

Men det kan umulig ha skjedd. Folk flest er klar over dette, og folks rettsfølelse og fagfolks og barneombudets vurderinger blir kontant satt til side med de svar justisministeren ga under NRK-debatten torsdag kveld - den 22. mars.

Loven er klar og kravet er klart. Hensynet til barna SKAL veie tyngst, selv om asylpolitikken ellers styres av innvandringspolitiske hensyn. Politiske forsøk på å demoralisere folk til å droppe denne saken, er feilslått. Faremo og hennes regjering står i fare for å høste storm.

 

Svar
Kommentar #8

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

22. juli

Publisert nesten 6 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.

gripe inn og åpne for at asylbarna får en ny vurdering.

Hva regjeringen gjør, må den vite best selv.

Den politiske holdning som er publisert som motiv for ugjerningene den 22. juli 2011, er velkjent. Hva annet skulle en da vente enn at regjeringen har helt andre vurderinger, og handler deretter, helt i tråd med hva Barneombudet hevder ?

Svar
Kommentar #9

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

Trist!

Publisert nesten 6 år siden

Jeg synes det er helt utrolig at flere av dere i denne tråden argumenterer med at det er helt uproblematisk å flytte med barn. Hvor mange av dere ville tatt med dere deres egne barn og flyttet til nød og fattigdom og kanskje til og med forfølgelse?

Trist å se så arrogante holdninger på vegne av fortvilede familier som har levd her i mange år og der barnas identitet nå er norsk.

Det er ikke så lenge siden store deler av den norske befolkningen rømte fra Norge pga fattigdom og nød for å skape en bedre fremtid for seg og sine.

Nå sitter vi her med oljepengene og våre harde hjerter, uten evne til å se dem som er i akkurat samme situasjon som oss selv for noen få generasjoner siden.

Tror dere virkelig at det disse menneskene ønsket seg mest her i livet var å måtte reise fra hjemmet sitt for å ende opp i et kaldt land langt mot nord?  De må ha vært ganske så desperate spør du meg for å usette seg og barna for dette.

Litt mer empati og evne til å sette seg inn i andre menneskers situasjon hadde vært på sin plass.

 

 

Svar
Kommentar #10

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Empati – og rettferdighet

Publisert nesten 6 år siden

Tania,

Det er forståelig at du er indignert over den tilsynelatende mangelen på empati. Slik beører du også kjernen både i saken og i debatten.

Det er frykten for å bli beskyldt for manglende empati som gjør at ellers sindige og oppegående mennesker i media, blant politikere og i presteskap bokstavelig talt snur kappene etter vinden. Det er åpnbart kjempeskummelt for media og maktpersoner å ikke vise tilstrekkelig empati når skredet først løsner.

Når de som støtter myndighetene implisitt blir tillagt manglende empati, har debatten nådd det definitive lavmålet. Dersom "barnas beste" i denne betydningen skulle praktiseres, og alle lover skulle tilpasses en slik standard, måtte skilsmisser umiddelbart forbys, utkastelse av hele familier på grunn av konkurser og økonomiske mislighold forbys og politiet må slutte å arrestere og rettsforfølge forbrytere som også er småbarnsforeldre. Eksemplene, som er nevnt her, er ekstremt belastende for barna og de er fullstendig uskyldige i årsakene til den skjebnen som rammer dem og som mest sannsynlig merker dem for livet.

Jag anser meg selv for å være både empatisk og oppofrende, og jeg er veldig glad i og opptatt av mine medmennesker. Det er jeg sikker på at Jens Stoltenberg, Grethe Faremo og Pål Lønseth også er. Likevel, ære være dem for å fremstå med forbilledlig anstendighet når stormen raser og skredet går. Det skal mer enn en sterk ryggrad til for å utholde et slikt trykk.

Mitt poeng i en tidligere kommentar var at det mest sannsynelig er et større "overgrep" mot barn å flytte fra sitt hjemmemiljø, fra slekt og venner og flytte til Norge, enn den motsatte veien, tilbake til foreldrenes hjemmemiljø, til alle slektningene og attpå til ha med seg en positiv tokulturell ballast og til en viss grad økonomiske ressurser som rekker langt ved en reetablering i opprinnelseslandet. I begge tilfeller er det et vesentlig poeng at de flytter sammen med sine foreldre og at det i utgangspunktet ikke er forbundet med skam og fornedrelse. Utflytting fra Norge er ingen straff, men en konsekvens av manglende oppholds- og bosettingsbetingelser.

Svar
Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Mitt poeng i en tidligere kommentar var at det mest sannsynelig er et større "overgrep" mot barn å flytte fra sitt hjemmemiljø, fra slekt og venner og flytte til Norge, enn den motsatte veien

Det var jo sånn også for noe over 100 år siden at mange nordmenn tok med kone og barn over havet til en fremmed land. Reisen var hard, og etableringen i det nye landet var tøff, og noen klarte ikke påkjenningene. Noen døde andre valgte reise hjem. Barnas beste var å være med mor og far. 

Poenget er vel at alle barn ønsker å være der foreldrene er, og at det ikke er noe overgrep å sende dem hjem som ikke fyller vilkår for å få opphold i Norge. Sannheten er vel at foreldrene har kommet under falsk flagg, istedenfor å si som sant er, at de er arbeidsøkere, prøver de å få opphold på humanitært grunnlag. Når da løgnen har innhentet dem ville vel det eneste rette være å ta konsekvens, reise hjem med den nye startpakka de tross alt får fra staten. 

Det at barn må flytte sammen med sine foreldrene og danne nye røtter i et nytt land har vært barns lodd til alle tider. Hva er barns beste? Har ikke det alltid blitt ansett som å få være sammen med sine foreldre? 

Det er da ikke noen menneskerett å være norsk.

Svar
Kommentar #12

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Barns rettigheter

Publisert nesten 6 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det er da ikke noen menneskerett å være norsk

Tema er barns rettigheter oppveid mot de påtrengende hensyn som norsk innvandringspolitikk reiser, og som altså setter 350 barn i klemma, som ALLEREDE har etablert en norsk identitet. Dermed HAR de allerede en slik rett. Det er verken opp til Tveit eller myndighetene å forandre på dette. Vil de dra, står det dem fritt. Også det er deres rett.

Ser Rune Tveit som en del av hans menneskerettigheter, at han er norsk ? Ønsker han å dra til Australia og blir tatt imot der, tipper jeg at han fremdeles regner seg og regnes som norsk av sitt nye land, men etablerer nye rettigheter i Australia.

Barnekonvensjonen sikrer barn bedre enn det Tveit mener de må kunne slå seg til ro med.

Svar
Kommentar #13

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Feil

Publisert nesten 6 år siden

Åshild Mathisen tar feil når hun påstår at myndighetene opptrer i strid med Utlendingsloven.

Hun baserer seg på uttalelser fra flyktningeekspert Vigdis Vevstad: - Loven blir brutt, for hensynet til barna skal veie tyngst, og Kjell Magne Bondevik: Mens det kan tas innvandringspolitiske hensyn så skal det tas hensyn til barns beste.

Det er kanskje på tide at noen går litt mer i detalj i denne debatten.

Utlendingslovens paragraf 38 (som er den aktuelle i saken om disse barna) er basert på FNs Barnekonvensjons artikkel 3, som sier at hensynet til barnets beste, sammen med ikke-diskrimineringsprinsippet, prinsippet om barns rett til liv og utvikling og prinsippet om at barn skal høres er grunnlegende.

Barnets beste- prinsippet fremstår både som en angivelse av et sentralt formål med barnekonvensjonen, og som angivelse av et tungtveiende vurderingstema og tolkningselement. Når det gjelder dette prinsippet har teksten formuleringen "a primary consideration", ikke "the primary consideration". Forarbeidene til konvensjonen sier at formuleringen "a" ble valgt fremfor "the" nettopp for å åpne for at også andre hensyn kan veie like tungt, om ikke tyngre. Det faktum at barnets hensyn skal veie tungt, hindrer altså ikke at andre hensyn kan veie like tungt, eller faktisk tyngre.

Det er nettopp dette prinsippet som brukes i utlendingslovens paragraf 38, som bl.a. sier: 

"I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen.  

Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, herunder 
a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag,
b) de samfunnsmessige konsekvensene,
c) hensynet til kontroll, og
d) hensynet til respekten for lovens øvrige regler."

Etter lovteksten, Barnekonvensjonen og dens forarbeider, samt rettspraksis (se kjennelse i Høyesteretts Kjæremålsutvalg 1993: ”klart at lagmannsretten ikke har feiltolket barnekonvensjonen artikkel 3 når den har lagt til grunn at myndighetene ikke er avskåret fra å legge vekt på andre momenter enn hensynet til barnets beste”) og en rekke høyesterettsdommer i ettertid har altså UDI sitt på det rene når de står fast på utvisningsvedtakene.

Kommentator Åshild Mathisens påstander holder etter mitt syn ikke vann, selv om hun i denne saken er langt fra alene om å uten videre heve seg over internasjonal og nasjonal lov, samt rettspraksis.

 

Svar
Kommentar #14

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

THE

Publisert nesten 6 år siden

Denne gjennomgangen av "A" eller "THE" i lovtekstframlegg vil ikke endre det faktum, at norsk rettsfølelse krenkes av en praksis, som så klart viser, at det er satt strek over både "A" og "THE", noe som faktisk fratar barn retten til individuell saksbehandling, barn som i svært mange tilfeller har levd hele sitt liv i dette landet, og er av den grunn de facto norske - uansett foreldre.

Svar
Kommentar #15

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Praksis

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

Denne gjennomgangen av "A" eller "THE" i lovtekstframlegg

Dersom Utlendingsloven åpner for at norsk rettsfølelse krenkes (som du fra ditt ståsted påstår), så er det vel opp til våre folkevalgte politikere å endre loven slik at dette forhindres, da. Men å hevde at UDI ikke følger norsk lov eller rettspraksis er direkte feilaktig. De har sitt på det rene ved å opprettholde utvisningsvedtakene. Uten videre å hevde at barn ikke har fått induviduell saksbehandling i denne saken fordi utvisningsvedtakene opprettholdes blir like fullt feil. Loven åpner for at også innvandringsregulerende hensyn kan hensyntas på lik linje med barnas interesser. Når det gjelder din påstand om hva som er "de facto" norsk eller ikke så blir dette veldig subjektivt. Det som betyr noe i disse sakene er oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. 

Svar
Kommentar #16

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Praksis

Publisert nesten 6 år siden
Svar
Kommentar #17

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

JA

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Johnsen. Gå til den siterte teksten.

De har sitt på det rene ved å opprettholde utvisningsvedtakene.

Ja. Justisminister og statsminister er samkjørt når det gjelder å hevde dette som nå Kristin Johnsen hevder.

La meg bare minne om ett skår i denne politikergleden over å kunne sende folk på dør med "god samvittighet":

Vi har i torsdagsdebatten fått referert ett eksempel fra Bergen hvor dette IKKE har skjedd.

Men det betyr ingenting for justisministeren. Dette alarmerer ikke en gang justisminmisteren, som skal ha et hovedansvar på dette feltet. Uten å blunke over denne nyheten fra Bergen, godtar den politiske ledelse utsending av samtlige 450 barn, til tross for alle de advarsler som kommer fagfolk og menneskerettighetsforkjempere inkludert samtlige kristne kirkesamfunn, og ikke minst fra Barneombudet selv.

Flere har selvsagt også bedt om en klargjøring av loven om barns rettigheter i slike saker, og det må åpenbart sies med klarere ord enn bare dette "the" eller "a". Dagens praksis styres ikke av dette hensynet, men avgjøres ut fra innvandringspolitiske hensyn. Det oppleves krenkende.

 

Svar
Kommentar #18

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Re: Ja

Publisert nesten 6 år siden
Det føles krenkende at det også tas innvansringsregulerende hensyn i asylspørsmål? Vel, jeg er usikker på hva slags asylpolitikk du ønsker, men jeg er ihvertfall sikker på at det ikke finnes en eneste nasjon som ikke tar nettopp også dette hensynet. At du henger deg opp i en subjektiv saksfremstilling i en ekstremt partisk debatt i NRK er forsåvidt greit nok, men UDI må faktisk se på helheten, og det er nok all grunn til å tro at de besitter langt mer informasjon om hver enkelt sak enn det deg og jeg gjør. UDI praktiserer tross alt et regelverk som et bredt Stortingsflertall har vedtatt. Om du, kirken, barneombudet eller andre er uenig i dette regelverket, så foreslår jeg at man forsøker å endre det på demokratisk vis. Ikke drive lobbyvirksomhet for å omgå demokratisk dannede spilleregler.
Svar
Kommentar #19

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Krenkende

Publisert nesten 6 år siden

Det oppleves krenkende å se hva UDI har brukt dette lovverket til, når barns hensyn så klart settes til side, og lar kun de såkalt innvandringspolitiske hensyn og de hensyn som gjelder asylretten avgjøre.

Dette er blitt kjent for mange relativt nylig, og det er i denne omgang DISSE barna det gjelder. Så får det normale lovarbeidet gå sin gang.

En del av demokratiet er å reagere slik det nå gjøres, uten at det gjør noe inntrykk å bli hengt ut som subjektiv og hva vokabular som ellers kjennes nærliggende å bruke overfor folk, som reagerer. Påstanden fra justisministeren er at det er helt i sin orden å foreta utsending av samtlige barn, som hittili har levd hele sitt liv eller store deler av sitt liv i dette landet. Dette oppleves krenkende og bryter med Barnekonvensjonen, som gjør hensynet til barna avgjørende.

Svar
Kommentar #20

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Re: Krenkende

Publisert nesten 6 år siden
Igjen: UDIs vedtak er ikke i strid med Barnekonvensjonens artikkel 3. Den åpner for at andre hensyn (som f.eks. Innvandringsregulering) kan veie like tungt, om ikke tyngre enn hensynet til barna. Dessuten: Hvor skadelig er det egentlig for et barn å flytte til et annet land med familien sin? Dette er da knapt noe nytt fenomen. Retorikken din (og mange med deg) fremstiller det nærmest som disse barna sendes inn i evig fortapelse. Det er faktisk mange barn som klarer seg bra her i verdn uten norsk statsborgerskap. Asylinstituttet bør være forbeholdt personer med beskyttelsesbehov. Ikke lovbrytere som vegrer å reise tilbake til hjemlandet.
Svar
Kommentar #21

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Konkret

Publisert nesten 6 år siden

Konkret gjelder dette barn som er blitt norske. Vi har en stor familie bare i Lillesand - som har vært her i snart ti år: De har ikke unndratt seg noe som helst, de er ikke kriminelle, de er barn som lever sitt liv.

Det er ingen her i gården som innbiller seg noe som helst, uansett hva som legges inn i de ord som brukes. Aller minst det latterlige å snakke om evig fortapelse. Det er snakk om å godta at slike barn skal rives ut av sin livssituasjon, fra sitt hjemsted, fra sine venner. Det er kun snakk om dette å ta fra dem det å kunne fortsette sitt skoleløp her, sin svømmeopplæring, sine øvelser i musikk-korpset, kort sagt hva det er å være barn, der de er.

Dette hindrer ikke at asylinsituttet for mennesker med beskyttelsesbehov kommer til sin rett, eller at regulering av innvandring foretas med vanlig skjønn. Det er på tide at UDI skjønner forskjellen på barn som kommer og blir vurdert med sine forledre innen rimelig tid, og barn som UDI har tillatt å bli her så lenge som disse 450, og at UDI også skjønner at de kan takke seg selv for den retorikken som så kommer, nærmest fra folk flest. Det skjønner nok UDI for lengst.

Svar
Kommentar #22

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Re: Konkret

Publisert nesten 6 år siden
Rørende, men de har altså ikke beskyttelsesbehov, og forheldrene har, ved å motsette seg retur, brutt norsk lov. At barn utsetts for konskvenser av sine foreldres valg er ikke noe unormalt, heller ikke på dette området. Asylinstituttet bør forbeholdes mennesker med beskyttelsesbehov, og det finnes det tross alt ganske mange av der ute. Noen burde kanskje tale disse barnas sak også, ikke bare de som foreldre og en mektig asyllobby forsøker å gi asyl uten at det er berettiget. I min verden er dette å snike i køen.
Svar
Kommentar #23

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Rørende

Publisert nesten 6 år siden

"Rørende". Slik beskriver Kristin Johnsen den reaksjon som kort sagt er opposisjonens svar på regjeringens beslutning, om å sende ut de vel 450 barn, som har bodd i Norge i det uvisse de siste årene. Det er IKKE rørende.

I tillegg har den samem regjering utsatt utredningen om barn "på flukt", for i mellomtiden å kunne sende dem av gårde på ny flukt. Rørende ?

Når Venstre i Stortinget gir et forslag til løsning, som verken er rørende eller hjerteløst, men konstruktivt både i forhold til en god og langsiktig innvandringspolitikk og i forhold til disse konkrete barnas situasjon, er Stortinget likevel ute av stand til å handle. Rørende ?

Regjeringen og Stortinget virker likegyldig i en sak som faktisk angår oss. Lovbrytere ? Kristin Johnsen trenger ikke lete etter lovbrytere blant de menneskene hun her snakker om, og som nå sendes ut . Vedtaket er i strid med vår rettsfølelse og de ordninger for barn på flukt, som BURDE ha vært på plass for flere år siden.

Svar
Kommentar #24

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Re: Rørende

Publisert nesten 6 år siden
Peder Liland viser til opposisjonens reaksjon på gjeldende asylpolitikk. Har han ikke fått med seg at Venstre kun fikk 6 stemmer for sitt forslag som å omgjøre/utsette det endelige avslaget på asyl for de 450 batna og deres foreldre? Det er altså bredt flertall for dagens praksis i Stortinget. Dette er demokrati i praksis. De er ikke ute av stand til å handle, som han videre skriver. De et ikke likegyldige, de forsvarer gjeldende praksis, som tar en rekke hensyn. Det et ikke imot "vår" rettsfølelse. Hva gjør at Liland plutselig kan uttale seg på vegne av oss alle i denne saken? Han burde snarere vise litt mer respekt for gjeldende demokratiske prosesser fremfor å bruke enkle retoriske grep som å omtale meningsmotstandere i negative ordelag og gjøre seg selv til talsmann for fellesskapet.
Svar
Kommentar #25

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

gir min tilslutning

Publisert nesten 6 år siden

til det som skrives i kommentar #22 og velger å fremheve særlig foreldres eget ansvar ved det å sette barn til verden i en fase der man faktisk ikke vet hva som skjer videre.

Svar
Kommentar #26

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

"Dette er demokrati i praksis"

Publisert nesten 6 år siden

Kristin Johnsen tror visst at dette eksemplet på demokrati i praksis, er nærmest for et ideal å regne. De faktiske forhold er at representantene for et parti som SV unnlater å følge opp en sak, som de samtidig kjemper for, men altså ikke i Stortinget. Og at Venstre fremmer sitt forslag uten å bli hørt. Det tolket jeg dithen, at Storinget opptrer maktesløst. "Dette er demokrati i praksis". Jeg tror bestemt at demokratiet kan vise bedre takter enn det som skjedde i går.

Det er enkelt og greitt at vi har demokratiske ordninger. Men i denne saken er vi rykende uenige om situasjonen til over 450 barn. Så lenge de er her, har vi et soleklart humanitært ansvar for dem. De er barn på flukt. Men deres konkrete sjebne er likevel helt utenfor interessefeltet til Justisdepartementet, for der i gården er en opptatt av barn som kanskje i framtida kan komme til å banke på vår dør. Ventelig vil døra være like stengt da som for dagens barn, som vi har forsøkt å vise soliudaritet med, så lenge det varte.

Det er UDIs faktiske praksis det er reagert på. Det er uforståelig at regjeringen ikke har tatt dette inn over seg, men gjennomfører utsending, også med SV ved roret. Dette er demokrati i praksis.

Selvsagt snakker jeg ikke om Kristin Johnsens rettsfølelse eller alle de andre som føler som henne, eller forsøker å redusere den uenighet vi uttrykker,  men om den del av den norske befolkning som er i nærheten av mitt eget standpunkt, og som har ytret seg omtrent tilsvarende  i denne debatten.

Svar
Kommentar #27

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Stortingspolitikere

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

Kristin Johnsen tror visst at dette eksemplet på demokrati i praksis, er nærmest for et ideal å regne. De faktiske forhold er at representantene for et parti som SV unnlater å følge opp en sak, som de samtidig kjemper for, men altså ikke i Stortinget. Og at Venstre fremmer sitt forslag uten å bli hørt. Det tolket jeg dithen, at Storinget opptrer maktesløst. "Dette er demokrati i praksis". Jeg tror bestemt at demokratiet kan vise bedre takter enn det som skjedde i går.

Vi får de stortingspolitikerene vi velger. Og det er faktisk i Stortinget av politikk blir bestemt. Vi som velgere står fritt til å velge de politikerne vi best føler representerer våre synspunkter. Om Peder Liland føler at hans stemme ikke blir hørt i denne saken, så foreslår jeg at han stemmer på V eller KrF ved neste valg.

Resten av hans kommertar #26 er etter mitt syn et forsøk på argumentere for at akkurat denne saken, som omhandler kun 450 barn og deres foreldre, er så viktig, at normale demokratiske prosesser i Stortinget skal settes til side. Det er kanskje greit at UNE sender hjem asylbarn som bare har vært her i to år, eller at barn som har vært her lenger reiser til et land de ikke kjenner, fordi deres foreldre velger å foholde seg til norske lover og regler? Disse menneskene er altså ikke like viktige? Dette illustrerer dobbeltmoralen mange forfekter i asylspørsmål, og det understreker viktigheten av at våre myndigheter fører en konsekvent, rettferdig og helhetlig praksis, som også tar innvandringsregulerende hensyn i asylspørsmål. Det mandatet er gitt av et bredt Stortingsflertall.

Svar
Kommentar #28

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Dilemma

Publisert nesten 6 år siden

Kristin Johnsen finner for godt å kalle det dobbeltmoralsk å være opptatt av en bestemt gruppe barns situasjon, og ikke forholde oss til alle andre samtidig. Hun kaller det rørende å være oppmerksom på hvordan barn på flukt opplever en norsk by, slik som her i Lillesand, med barn og unge som har vært her i rundt 10 år, og skal ut. Ut. Men den situasjonen som utløser denne såkalte ensidige oppmerksomheten, er utløst av UDI/UNEs behandling av slike saker i det uendelige. Det bør utløse rettigheter.

Den løsningen UDI/UNE har, er helt i tråd med regjeringens ønsker om å avgrense innvandringen til Norge. Inntil vi får en politikk med klare regler som ikke skaper slike inhumane dilemmaer.  

Svar
Kommentar #29

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Inhumant

Publisert nesten 6 år siden

Er det virkelig inhumant at foreldre, etter noen få år i et land, tar med seg sine barn og flytter til et annet land? Dette er da vitterlig ikke noe nytt fenomen, og om det skulle være tilfelle så er det fryktelig mange barn som utsettes for en inhuman behandling.

Vår egen statsminister Jens Stoltenberg tilbrakte sine første fem år i USA og på Balkan. Mener Peder Liland han ble utsatt for en inhuman behandling da foreldrene tok han med til hjemlandet Norge etter fem år? Det var sikkert smertefullt for ham å ta farvel med venner og bli tvunget til å danne en helt ny vennekrets.

Svar
Kommentar #30

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Humant

Publisert nesten 6 år siden

Barn på flukt er søker en menneskevennlig tilværelse, og det har de i noen grad funnet under oppholdet i Norge. Så langt rår det vel enighet.

Hvordan hver enkelt av de over 450 har hatt det og har det, vet UDI/UNE, likeså må de vite en god del om barn på flukt, selv om de ikke har somlet seg til en endelig uttalelse om dette. Men bare det å være på flukt, er i seg selv uholdbart. Alt det som forsterker denne usikkerheten representerer større traumer enn statsministeren i sine barneår noen sinne var i nærheten av. Han fikki uten tvil all den humanitet i fanget, som han i likhet med alle andre barn trengte. Det er forskjellen på ham og de 450 som sendes ut.

Svar
Kommentar #31

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Barn på flukt

Publisert nesten 6 år siden
Du bruker begrepet barn på flukt, noe som impliserer at disse familiene har reist fra hjemlandet pga en trussel. UNE har imidlertid etter individuell behandling flere ganger slått fast at disse personene ikke har beskyttelsesbehov. Dermed er det mest nærliggende å tro at deres foreldre nekter å returnere til hjemlandet ford det impliserer en dårligere økonomisk/materiell tilværelse for en selv. Dette er desverre en situasjon asylinstituttet ikke tar hensyn til, selv om man selvsagt kan forstå bakgrunnen for returnekt. Jeg mener likevel at asylinstituttet bør forbeholdes personer med reelt beskyttelsesbehov, og dette har ikke noe med mangel på empati eller solidaritet å gjøre.
Svar
Kommentar #32

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Utsettelse

Publisert nesten 6 år siden

Utsettelse er et stikkord for behandlingen av utredningen om "barn på flukt". Behandlingen er avsluttet når det gjelder disse 450, det gjelder alle de som senere kommer... og som trenger å bli møtt med humanitet. De 450 sendes ut med eller uten tvang, er beskjeden, for ingen av dem er kommet med et reellt beskyttelsesbehov - hevder justisministeren, med henvisning til UDI/UNE. Debatten viser at alle er ikke like sikre som henne på at dette stemmer.

Utsettelsen er begrunnet med angrepet 22. juli. Det slår meg at svaret på 22. juli skulle være å vise humanitet, og det er vesentlig at den målsettingen opprettholdes og gir kjøreregler, som sikrer barn på flukt langt bedre enn hva de 450 nå opplever.

Svar
Kommentar #33

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

UDI/UNE

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

Debatten viser at alle er ikke like sikre som henne på at dette stemmer.

Det er da vitterlig UDI/UNE som har fått jobben med å utøve vår asylpolitikk. Det er all grunn til å tro at de også har bedre forutsetning for det enn andre. 

Igjen tyr Peder Liland til subjektive karakteristikker av hva som er humant og hva som er inhumant. Slike personlige forestillinger kan ikke være avgjørende i asylpolitikken, fordi hva som er humant eller ikke kommer an på øyet som ser. Er det f.eks. ikke inhumant av foreldre å nekte utreise med sine barn når man har fått endelig avslag på asylsøknad, og sette familien i en situasjon hvor man blir tvangsutsendt, noe som på mange kan virke traumatisk? Hvorfor er det inhumant at en familie uten beskyttelsesbehov etter 3 år må reise ut av Norge og tilbake til sitt hjemland, mens Kari og Thorvald Stoltenberg tok med seg sine barn hjem til Norge etter 5 år i utlandet uten at dette var inhumant?

Til slutt; å gi amnesti til asylsøkere fordi lovgivning/regelverk potensielt kan bli endret i fremtiden strider jo med ethvert rettsprinsipp. Vi må da vitterlig forholde oss til de lovene som gjelder her og nå. Satssekretær i JD har jo i tillegg også uttalt at det ikke kommer en "oppmykning" av asylpolitikken i denne stortingsmeldingen.

Svar
Kommentar #34

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Barns rettigheter

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Johnsen. Gå til den siterte teksten.

UDI/UNE som har fått jobben

Av en eller annen grunn innbiller Kristin Johnsen seg at der finnes folk som forsøker å ta jobben fra UDI/UNE, og ikke kaller en spade for en spade, men støtter folk til å drive ren barnemishandling.

Det er helt andre alvorlige og reelle forhold som ligger til grunn for denne debatten, der barns rettigheter er i fokus, og ikke asylsøkere med reelle beskyttelsesbehov. Alt det andre som trekkes inn i bildet er dette totalt uvedkommende. Resten av debatten får vi utsette til etter at den omtalte behandlingen foreligger.

Svar
Kommentar #35

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Barns rettigheter

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

der barns rettigheter er i fokus

Så UNE driver barnemishandling? Javel. Der tok du debatten ned på et nytt lavnivå.

Svar
Kommentar #36

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

LAVMÅLET

Publisert nesten 6 år siden

Kristin Johnsen har nettopp gitt meg forståelsen av at hun regner alle de foreldre, som kommer med sine barn hit UTEN god grunn, og nekter å dra frivillig, at både de og ikke minst de som viser dem en smule sympati, nærmest hjelper dem å drive med barnemishandling.

Den type saksbeskrivelse av 450 barn og deres foresatte er hennes ansvar.

Jeg har på ingen måte godtatt at jeg har gjort med skyldig i den slags, men det virker vel som Kristin Johnsen tillegger meg dette. Foreldre skildres nærmest som kriminelle, som bruker sine barn som brekkstang for å mykne opp en rørende naiv og dobbelmoralsk norsk opinion til å utøve politisk press mot myndigheter som aldri kan gjøre feil. Kristin Johnsen må gjerne forandre sin virkelighetsbeskrivelse, men dette lavmålet kan hun takke seg selv for.

Svar
Kommentar #37

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Kriminalitet

Publisert nesten 6 år siden
Personer som nekter å returnere etter endelig avslag på asylsøknad er faktisk lovbrytere. Eller kriminelle, som noen vil kalle det. Når barn blir utsatt for tvangsretur, som jeg godt kan forstå kan være traumatisk, så er det faktisk fordi foreldrene har valgt ikke å returnere. Sannsynligvis i håp om at saken skal løse seg likevel. Kanskje ikke så rart siden det har vært tre storstilte asylamnestier i Norge de siste 15 årene basert på barns særskilte behov. De samme kreftene forsøker seg nå igjen. Ved å åpne for en slik praksis skaper man altså en situasjon hvor det er vanskeligere å returnere asylanter som har fått avslag i fremtiden, noe som beslaglegger store ressurser, som igjen går ut over asylanter med reelt beskyttelsesbehov.
Svar
Kommentar #38

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Barn på flukt og legitime amnestier

Publisert nesten 6 år siden

Det er opp til det norske demokrati om det vil sikre at barn på flukt, blir tatt hånd om. Det må norsk innvandringspolitikk i så fall ta høyde for.

Når det ikke er gjort, får vi en debatt, som kanskje kan trenges, men vi får også servert en god del påstander som savner et reellt grunnlag. De barna som eksempelvis er innom Røde Kors og Bibliotekets leksehjelpordning ukentlig, får hjelp av de frivillige med det de trenger akkurat da. I dag gjaldt det brøk med en ukjent faktor, engelsk stil, norsk stil og spansk lesestykke. Vi snakker ikke om utsendelsen, som kommer så snart PU får ordren. Det er helt fantastiske barn og unge med livsglede og et tydelig alvor.

Kanskje er halve befolkningen rede til å gi de barna, som nå skal sendes ut, opphold på humanitært grunnlag. Det skyldes selvsagt den vekt som legges på de årene barna har vært i Norge, og som statsministeren ikke vil ta hensyn til.

Debatten viser i klartekst at denne uklare rettssituasjonen som kunne blitt gjort klinkende klar, avvises og overskygges av påstandene om kriminalitet, spesielt dette å motsette seg et lovlig vedtak om avslag på asylsøknaden. MEN: Vi trenger ingen debatt om saker, som har fått den behandling som trengs, der helt spesifikke eller individuelle hensyn er blitt vurdert og tatt til følge. Det er avgjort.  Asylinsituttet er ingen åpen dør for generell innvandring, og vi trenger ingen nye oppklarende runder for å si dette, som allerede er klart. Det er personene i dette konstruerte skyggelandet vi snakker om, eller slutter å snakke om.

Dersom norsk innvandrings- og asylpolitikk kommer i utakt med seg selv, og søkermassen hoper seg opp og krever lengre tid enn ønskelig og forsvarlig, er det tidligere foretatt legitime amnestier. Disse har løst problemer for de mennesker det gjelder. De hindrer på ingen måte oppdatering av det som trengs av lover og regler og praksis og institusjoner og alt annet, for å møte dagens og morgendagens søknader.

Svar
Kommentar #39

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Barn på flukt

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

Det er opp til det norske demokrati

Jeg er enig i at vi i Norge har en forpliktelse for å hjelpe mennesker, og ikke minst barn, som er utsatt for forfølgelse i hjemlandet. Detfor har vi altså asylinstituttet som legger til rette for dette. 5-6000 personer får hvert år asyl i Norge, mer enn både i Italia og Frankrike som har 10x så mange innbyggere. 

Poenget som Peder Liland hele tiden unnviker er at disse 450 barna og deres foreldre som har vært i Norge i mer enn 3 år siden asylsøknad ble innlevert, og nå etter minst tre vurderinger har fått endelig avslag altså ikke har beskyttelsesbehov. Disse barna er ikke på flukt.  At han, og hans meningsfeller i debatten, til stadighet likevel bruker denne betegnelsen er med på å skape et feilaktig bilde av situasjonen. Spørsmål rundt asyl, og spesielt barn, er vanskelig og følelsesladet nok fra før, om ikke aktører i debatten skal bidra enda med til dette ved å bruke en misvisende of følelsesladdet retorikk.

Så kan man selvsagt hevde at det er urimelig at asylsøkende barnefamilier kan være mer enn tre år i Norge selv om de får avslag, men dette er jo bl.a. som en følge av alle de ankemuligheter som asylsøkerne med god hjelp av en ivrig advokatstand utnytter, samt at mange ikke oppgir faktisk identitet. Til sist så er jo det et faktum at mange av disse barne har vært lenge i Norge fordi foreldrene ikke har rettet seg etter endelig avslag og returnert frivillig. 

Spørsmålet det hele koker ned til da er egentlig; er det inhumant å tvinge barnefamilier uten beskyttelsesbehov som har vært i Norge mer enn tre år til å følge endelige asylvedtak, og returnere hjem?

 Tar disse barna så stor skade av å flytte tilbake til hjemlandet at dette momentet bør veie tyngre enn f.eks. innvendringsregulerende hensyn og likebehandlingshensyn. Hva gjør vi om resultatet av et eventuelt asylamnesti til disse returnekterne blir at asyltilstrømningen øker med 125%, som den gjorde i 2007 (etter amnestiet i 2006)? Enhver asyladvokat i Norge, vil etter et eventuelt amnesti rådgi sine klienter med barn til å anke sine saker lengst mulig, eventuelt også nekte retur om de får endelig avslag, i håp om å bli belønnet med amensti. Er dette en situasjon vi ønsker? Hva blir følgene av dette for de familiene som faktisk blir forfulgt i hjemlandet, og etter lovgivningen faktisk har rett til beskyttelse? Skal vi akseptere at de får forlenget opphold i asylmottak og stående i en lenger asylkø blant andre som ikke har beskyttelsesbehov? Hva med de barne som er så yheldige at de har foreldre som har rettet seg etter norsk lov og returnert til et liv i fattigdom i sitt opprinnelsesland? Er det noen som tenker på de? Jeg mener det er menesker og ikke minst barn med bed beskyttelsesbehov vi i første rekke burde tenke på. Ikke barn uten beskyttelsesbehov som har ressurssterke foreldre som er villig til å bryte loven og en mektig asyllobby i ryggen.  

Asylpolitkken må altså etter min mening være konsekvent. Vi kan ikke la det bli praksis at mektige lobbyister hvert 3.-4. år uthuler gjeldende praksis på tvers av et bredt stortingsflertall.

Svar
Kommentar #40

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

STREK

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Johnsen. Gå til den siterte teksten.

Asylpolitkken må altså etter min mening være konsekvent

Det er ingen tvil om det: konsekvent.

Full enighet så langt. Men vi er som befolkning nærmest delt i synet på dem, som Kristin Johnsen hevder at undertegnede unnviker.

Jeg aner ikke hva det er å være lobbyist for disse, men det ser det ut til at Kristin Johnsen har studert i detaljer og gremmes over. Jeg er kun et vitne til hva myndighetene får til og ikke får til.

Jeg vet også at det går an å sette strek over alle de anklager som nå rettes mot disse barnas foresatte av Kristin Johnsen og hennes likesinnede, og foreta de voteringer og tiltak som gir dem legitimt opphold på humanitært grunnlag. Det er dette vi er uenige om, og det gjenstår å se om statsministeren gjennomfører sine intensjoner for å tilfredsstille både seg selv og FRP, ikke minst dette sistnevnte partiet har han tydeligvis mer respekt for enn sine egne regjeringspartnere.

Svar
Kommentar #41

Kristin Johnsen

0 innlegg  15 kommentarer

Statsministeren

Publisert nesten 6 år siden
Peder M.I. Liland. Gå til den siterte teksten.

gjenstår å se om statsministeren gjennomfører sine intensjoner for å tilfredsstille både seg selv og FRP, ikke minst dette sistnevnte partiet har han tydeligvis mer respekt for enn sine egne regjeringspartnere.

Jeg registrerer at Peder Liland definerer hva som er Statsministerens intensjoner i asylpolitikken. Det må han selvsagt gjøre, men det bidrar ikke akkurat til en med saklig debatt. Statsministerens jobb er å sørge for at asylpolitikken utføres etter de mandater folket, gjennom Stortinget, har gitt.

Det er altså i Stortinget at asylpolitikken blir fastsatt, mens Regjeringen gjennom UDI/UNE utøver den. Stortinget har gitt et brett flertall til dagens retningslinjer, og jeg minner igjen om at et forslag fra Venstre om å la utssendingsvedtakene til 450 barn og deres foreldre bero/omgjort kun fikk 6 stemmer i Stortinget. Dette er altså folkets vilje. At en nærmest samstemt presse mener noe annet endrer ikke det faktum.

Svar
Kommentar #42

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

Saken

Publisert nesten 6 år siden
Kristin Johnsen. Gå til den siterte teksten.

folket, gjennom Stortinget

Hva folket gjennom Stortinget vil i den spesifikke saken som gjelder både det konkrete antallet barn med foresatte som nå skal sendes ut, og om en annonsert gjennomgang av hva folket vil, når det gjelder rettighetene til barn på flukt i framtida, er ikke uten videre identisk med det Statsministeren hevder.

Vi måler dette i form av valg, men vi danner oss også en oppfatning ut fra det som presenteres i mediene. Det er gjort i mitt innlegg, uten å forsøke å være mindre saklig enn andre, som ytrer seg. At en norsk presse i stor grad utfordrer Statsministerens tolkning av dette mandatet når det gjelder barn på flukt - inkludert de 450 og deres foresatte, er et klart uttrykk for norsk demokrati i praksis. Selv Stortinget kan komme i utakt med folket, selv om Kristin Johnsen selvsagt har rett i at denne voteringen synes opplagt. Dette faktum er ikke endret av noen, men vi tolker det temmelig ulikt, og Statsministerens egen tolkning av voteringen gir ham grønt lys for å gjennomføre utsendingsvedtakene. Til stor tilfredshet for Kristin Johnsen. Hva mer kunne hun be om.

Svar
Kommentar #43

Peder M.I. Liland

2 innlegg  368 kommentarer

"hvert tredje år"

Publisert nesten 6 år siden

Det er ikke ønskelig for noen å ha en usikkerhet rundt asyl- og innvandringspolitikken, der mennesker fristes til å bruke sine barn som et middel til å oppnå opphold i Norge. Asylinstituttet må selvsagt sikres som en åpen dør for reelle asylsøkere. Innvandringstempoet må samsvare med hva folket og dermed Stortinget ser som som rimelig og mulig å mestre. Men skal vi omtrent hvert tredje år ha en konflikt tilsvarende den som nå gjelder de 450 barn og deres foresatte, er det andre forhold enn de vi kontrollerer, som har gjort seg gjeldende.

Svaret på situasjonen må være å handle ut fra menneskelige hensyn, der rettighetene til barn på flukt er i fokus. Vi kan ikke stivbent holde på prinsipper om likebehandling som i praksis undergraver de verdier, som er grunnleggende for vår egen kultur og vårt syn på menneskeverdet.

Gjentatte ganger har vi fått servert den påstand, at det å ta hensyn til barn som har vært her i flere år, er urettferdig i forhold til alle andre som er blitt sendt ut tidligere, og i forhold til andre som kommer i framtida - uten beskyttelsesbehov. En slik form for rettferdighet lukker øynene for de rettferdighetskrav som de nevnte 450 barn med tre eller flere år bak seg i Norge, representerer. Å sette dette opp mot hensynet til de andre og dermed ALLE, fratar oss selv den mulighet, å la humanitære hensyn avgjøre. Demokratiske spilleregler avgjør hva utfallet blir.

Det er selvsagt ikke et mål for asyl- og innvandringspolitikken å skape behov for slike situasjoner "hvert tredje år". Og det er heller ikke noen grunn til å anklage opposisjonen for å legge opp til en systematisk urettferdighet, når vi ser hva som har skjedd, og krever et amnesti ut fra humanitære grunner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
15 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1217 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere