Hvordan hadde du likt plutselig å få kjennskap til at du mot din vilje og uten din viten er ført inn som tilhørende Den norske kirke? Sikkert ganske irritert og oppgitt over at et kirkesamfunn kunne finne på å gjøre noe slikt.

Det var dette noen medlemmer under 15 år i Unitarkirken fikk oppleve for noen uker siden. Den praktiske konsekvensen for de tvangstilhørende statskirken var sinne, frustrasjon, i tillegg til å måtte bruke tid og egne krefter på å rydde opp i saken. Til og med porto og brevpapir måtte de betale for. For Unitarkirken var konsekvensen at dette år forsvant stat- og kommunestøtten for disse medlemmene, som hverken er døpt i statskirken eller som noen gang har tilhørt den - og som i tillegg har, ved kontroll for et par år siden, fått bekreftet at de ikke tilhører Den norske kirke. Jeg har selv sett brevet fra det lokale menighetskontor. Men neida, i år ble de samme personer ikke engang varslet om at de allikevel ble ført opp som tilhørende statskirken. Og prikken over i-en er altså den at de måtte selv ta kontakt med Den norske kirke for å ordne opp i saken.

Eller kanskje den egentlig prikken over i-en er at hvis ingen hadde oppdaget tvangstilhørigheten, da ville de tvangsinnmeldte heller aldri visst at de var tilhørende Den norske kirke.

Den spesielle forklaringen fra Den norske kirke er at årsaken skal være medlemslisteføringer i forbindelse med menighetsvalget tidligere i år. Jeg har hørt om politiske partier som putter navn inn i sine lister uten å spørre eller undersøke om vedkommende tilhører partiet, men Den norske kirke bør kanskje operere på et noe mer seriøst nivå?

Unitarkirken er dessverre ikke det eneste trossamfunn som får oppleve slike statskirkelige overgrep, også mange andre klager. Unitarforbundet har selvfølgelig benyttet seg av klagemuligheten til Kultur- og kirkedepartementet. Men det skulle da være helt unødvendig at statskirkelig medlemsrot blir en tredjeparts slit og tap.

Men vi har hørt om slike overgrep før, har vi ikke? Lurer på hva vi får høre i fremtiden.

Shabbat shalom.