Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Kyrkja og kampanjane

Kva skal kyrkja med 25 millionar til ein informasjonskampanje når eg ikkje eingong kan lika henne på Facebook?

Publisert: 14. mar 2012

Kyrkjerådet ber statsministeren om 25 millionar kroner til ein informasjonskampanje om avviklinga av statskyrkja, melder Vårt Land. Kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug vil gjera ”kirkemedlemmene trygge på at folkekirken fortsatt skal være der for dem”. Tanken er god, men korleis skal tiltaket fungera om ikkje kommunikasjonsstrukturen gjer det? Dei sterkt kritiserte infokampanjane ved to føregåande kyrkjeval er kanskje eit signal om at kyrkja bør prioritera grunnleggjande kommunikasjon.

Lite brukarvennleg. På kirken.no druknar ein i uprioritert informasjon. Nettsidene er lite brukarvennlege og inspirerande for tilsette og friviljuge. For eit vanleg medlem (eller eit potensielt nytt) er dei totalt avtennande. Der finst heller ikkje nokon mobilversjon av nettstaden. Langt mindre finst der ein einaste kyrkjeleg app (småprogram) til smarttelefonar som inspirerer, bevisstgjer eller lærer oss ting. Gratis-appen ”Mitt fasteforsett” frå Kirkens Nødhjelp viser at det er muleg. Hovuddelen av all nettrafikk vil føregå via smarttelefonar innan få år. Dei som ikkje tar det innover seg allereie nå, kan fort slita endå meir med å bryta gjennom lydmuren.

Informasjonskaos. Den klassiske orsakinga når store og kompliserte organisasjonar har dårlege nettsider, er at dei er store og kompliserte. Slik som ein kan rydda eit hus, kan ein skapa kosmos av informasjonskaos på nettet. Mykje handlar om prioritering, effektiv design og å demma opp ordflaumen. Norsk Luthersk Misjonssamband og Frelsesarmeen har bra nettsider, og få vil kalla dei små og enkle organisasjonar. Misjonsalliansen utmerkar seg med ei straumlinjeforma satsing på mange (ikkje minst sosiale) kommunikasjonsplattformer: Alt drar i same retning.

Facebookvenn. Facebook er allemannseige, og Twitter er ein særs viktig arena for den offentlege samtalen. Det går ikkje an å oversjå dette om ein vil nå menneske i dag. Kvifor kan eg ikkje ”bli venn med” Den norske kyrkja på Facebook? Eller komma i kontakt med nokon der og bli inspirert av daglege kommunikasjonsdrypp? Ironisk nok fortel ei av nyhetssakene på kirken.no at vellukka facebookbruk handlar om stadige oppdateringar. Dei 51 tweetane frå Den norske kyrkja sin twitterkonto er knapt ei byrjing.

Bispetwitter. Hovudgrunnen til at Jonas Gahr Støre stadig twitrar frå ministermøte eller Rigmor Aaserud legg ut facebookbilde frå kyrkjebesøk er ikkje fordi dei likar å gjera det. Det ligg sjølvsagt klare føringar for kva totalinntrykk ein ønskjer å skapa gjennom alle desse kanalane. Kanskje var dei ikkje meir interesserte i sosiale medie enn ein gjennomsnittleg biskop då dei byrja. I så fall hang det ein stabeis frå kommunikasjonsrådgivarkorpset over dei til slikt var blitt ein naturleg del av jobben.

Er det ingen som hjelper biskopar og kyrkjetilsette til å meistra dette?

Og kor er bispe- og prestekursa for god og effektiv kommunikasjon i TV- og avisintervju? Kor er omdømmeprosjektet for å endra det likegyldige eller negative bildet altfor mange har av kyrkja? 25 millionar kroner brukt på omleggjing av sentralt kommunikasjonsarbeid, kursing, motivasjonarbeid og omdømmebyggjing kunne verkeleg engasjera og tryggja medlemmane på veg til ikkje-statskyrkje.

Paulinsk. Sjølv arbeider eg i Areopagos, ein kristen dialog- og misjonsorganisasjon med eit namn få greier å uttala (eller hugsa) og som òg har eit godt stykke igjen til målet om effektiv og straumlinjeforma kommunikasjon. Men me har sterke band til kyrkja og eit sterkt ønskje om at ho skal møta folk overalt der dei er, i god paulinsk ånd. Det handlar om å vera jøde for jøde, grekar for grekar og facebookvenn for facebookvenn. Trykk ”liker” om du er samd.

 INNLEGGET BLEI FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS PAPIRUTGPVE 14. MARS 2012

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kathrine Tallaksen Skjerdal

11 innlegg  34 kommentarer

Takk!

Publisert over 8 år siden

Stor honnør til deg for et velskrevet og viktig innlegg! Jeg har selv gått med mange liknende tanker - du skrev dem ut på glitrende måte. Håper du får oppmerksomhet rundt innlegget ditt - og gjennomslag!

Kommentar #2

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Godt eksempel på kva som funkar

Publisert over 8 år siden

 Som ein toppleiar i ein viktig samfunnsinstitusjon skreiv til meg i dag: "Jeg forsøkte å finne ut hvem som er sokneprest i en oslomenighet her en dag, og det førte meg ut på en lang og trist reise..." Hjarteleg takk for hyggjeleg tilbakemelding! Etter responsen å dømma, er mange samde i dette. 

Heldigvis for Den norske kyrkja har mange lokale kyrkjelydar gode medarbeidarar som kommuniserer godt der det er relevant for folk. Til dømes er 8. mars-innlegget ditt i Vårt Land eit strålande eksempel på medviten kommunikasjon som fungerer: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread252379/

Kommentar #3

Frode Rabbevåg

0 innlegg  1 kommentarer

Du har rett i det meste

Publisert over 8 år siden

Mye bra i innlegget ditt. Jeg er daglig leder i et reklamebyrå og har jobbet med kommunikasjon i ulike former i mange år. Blir ofte frustrert over dårlig og manglende kommunikasjon både i DnK og i organisasjonene, selv om det skjer en profesjonalisering i enkelte miljøer, også på sentralt hold i Den norske Kirke.

Nettstedet kirken.no er ett eksempel på håpløs kommunikasjon. Her er så mange logoer, knapper og valgmuligheter at de fleste blir helt forvirret, og skal du finne noe ender du ofte ut på endeløs trykking slik at du tilslutt mister oversikten over hvor du er. Prioritering og god arkitektur er noen av nøkkelordene.

Men det er først og fremst ute i felten kirka har mye å hente når det gjelder kommunikasjon. Bruk av nye virkemidler som sosiale medier og annen digital kommunikasjon(mitt eget bispedømme sender f. eks. ut nyhetsmeldinger på e-post som ser ut som de er laget på 60-tallet før e-postens tid), tørre å lage egne utspill i media for å synliggjøre kirken, bruke profesjonelle på design og utforming, skreddersy kommunikasjonen mot målgrupper en vil nå osv. er viktige kriteria for å kunne møte dagens mennesker.

God kommunikasjon burde være høyt prioritert for å nå ut med budskapet til folket.

Kommentar #4

Kristian Engelstad Kvalem

0 innlegg  1 kommentarer

Lokale ildsjeler

Publisert over 8 år siden

Jeg er hjertens enig i ditt innlegg!
Dette er en stadig frustrasjon også for mange ansatte i kirken. Om den enkelte kirke/menighet har (gode) nettsider og facebooksider er avhengig av lokale ildsjeler, mens det i liten grad prioriteres fra sentralt hold. Dette fører til at det er ganske tilfeldig om man kan finne informasjon om kirkens arbeid eller ikke. Vi er noen som prøver vårt beste (www.trefoldighet.no www.facebook.com/Trefoldighet), men det ikke noe vi får noen støtte til å drive med...

Kommentar #5

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

De finnes ;)

Publisert over 8 år siden
Kommentar #6

Gunnar Grøsland

8 innlegg  9 kommentarer

Om Gud, kirken og kommunikasjon

Publisert over 8 år siden

Mens Svenska kyrkan har et par hundre dedikerte kommunikatører, har Kirkens Nødhjelp en kommuniikasjonsavdeling med rundt 40 medarbeidere. I Den norske kirke sitter det fem stykkker i Kirkens hus, og nesten ingen utenfor.  

Heldigvis har kirkerådet satt i gang et stort arbeid for å sørge for at alle menighetene får funksjonelle nettsider, men foreløpig er det uklart hvem som skal sørge for at alle disse nettsidene får godt innhold.

Så det at mange mennesker med rette kritiserer Den norske kirke for manglende profesjontalitet og tilstedeværelse på nett, er ikke rart. Den norske kirke er ikke bemannet for dette.  

Men selv om vi hadde hatt en kommunikatør i hver menighet, måtte vi hatt et relevant budskap som vi ville formidle. Og noen som ville bli med i dialog. Kanskje er det der vi må begynne. Hva er grunnen til at JEG kaller meg kristen? Hva gjør at jeg stadig kommer tilbake til kirken?

Summen av disse begrunnelsene vil gi oss et utgangspunkt for hva vi ønsker å kommunisere.

Kirken er i stor grad bemannet på samme måte i dag som for 30 år siden. Men verden rundt har gjennomgått en kommunikasjonsmessig revolusjon. 

Hvilke konsekvenser skal dette få for ressursbruken i kirken?

Vi er skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

Betyr ikke det at det ligger en masse gode muligheter også i sosiale medier og på internet, dersom vi kommer oss i posisjon til å utnytte dem?

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Spennende innlegg

Publisert over 8 år siden

Takker for spennende innlegg. Det er interessant at du skriver dette nå, samtidig med at gjesteskribent, professor i markedsføring Magne Supphellen, har sine to innlegg om kirkens forbedringspotensialer her på VD. Synd at ikke kirkens folk i større grad engasjerer seg i disse debattene. Synd for kirken og dens framtid.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread248263/#post_248263

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread249777/#post_249777

PS.Grøslands kommentar ovenfor et hederlig unntak. Bra, Grøsland. Det ville vært særdeles interessant om du kunne få med flere i en åpensinnet diskusjon om produktet DNK og om hvordan markedsføre dette på en best mulig måte. Her det mange i og utenfor kirken som sikkert kunne tenke seg å bidra. Hvorfor ikke mobilisere alle gode krefter både i utvikling og gjennomføring, i produktutvikling og markedsføring av et solid merkenavn med en unik standing i norsk historie og i den norske befolkning?

Kommentar #8

Gunnar Grøsland

8 innlegg  9 kommentarer

Ditt og mitt ansvar

Publisert over 8 år siden

Vi har forskjellige ståsted og erfaringer. Men jeg tror vi må dypere ned enn manglende tilstedeværelse på Facebook hvis vi skal finne ut hvorfor Den norske kirke ikke greier å formidle verdens beste budskap på en bedre måte. 

Jeg tror at det handler om å finne kilden. Finne ut om livet vårt er på vei i riktig retning. Prøve å finne bruksanvisningen til menneskelivet, som dessverre ikke lå ved da vi ble født. Men den fins. 

Det er veldig lett å leve livet som om vi sattt fast i en radiobil som hele tiden dulter borti andre og ikke kommer noe sted. Tenk hvor mye bedre det vil være å heller ta sertifikat for en ordentlig bil slik at vi virkelig kan komme ut i den åndelige virkelighet på egen hånd. Vi tror at det holder med en tro som et sennepsfrø, for det sto det i sangen til Bjørn Eidsvåg. Men frøet skulle ikke forbli et frø, men bli et gigantisk tre som fuglene kunne bygge rede i. Slilkt skjer ikke hvis vi bare stoler på egne krefter.

Det er sånn i dette merkelige livet at det eneste vi egentlig kan forandre er oss sjøl. Og det å skape virkelig forandring i oss selv krever både vilje, engasjement og god veiledning. 

Jeg tror at utviklingen for kirken er avhengig av hvor mange av medlemmene som ønsker å gå i dybden i sin relasjon til Gud. Det er noe med vår kirkelige tradisjon som gjør at vi ikke så ofte blir utfordret til å utvikle denne hjerterelasjonen.

(Forslag til lesning: Ditt hellige rom, Efrem forlag)

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Forstår ikke helt...

Publisert over 8 år siden
Gunnar Grøsland . Gå til den siterte teksten.

Jeg tror at utviklingen for kirken er avhengig av hvor mange av medlemmene som ønsker å gå i dybden i sin relasjon til Gud.

Er usikker på hvordan kommentaren din skal forstås, Grøsland. Men dersom du mener at hvis medlemmene i DNK greier å gå nok i dybden i sin personlige Gudsrelasjon, så vil det meste løse seg, også de kommunikasjonsmessige utfordringene, så greier jeg nok ikke å følge deg hverken i resonnementet eller i konklusjonen.

Kommentar #10

Gunnar Grøsland

8 innlegg  9 kommentarer

Den vanskelige kommunikasjonen

Publisert over 8 år siden

Nei, Danielsen, det er ikke det jeg mener, og heller ikke det jeg skrev. Din tolkning sier meg noe om hvorfor jeg IKKE burde prøve å få frem det jeg skrev om på Verdidebatt. Her blir man gjerne hengende fast i  EN setning i stedet for å prøve å forstå helheten i det som skrives. 

Det jeg prøvde å skrive noe om var at kirkens kommunikasjonsproblemer kanskje bunner i ganske grunnleggende forhold, og at slike endringer som kreves, faktisk er avhengig av den enkeltes utvikling.  For kirken er, i likhet med Gud, avhengig av enkeltmenneskers valg. 

Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Forstår

Publisert over 8 år siden
Gunnar Grøsland . Gå til den siterte teksten.

For kirken er, i likhet med Gud, avhengig av enkeltmenneskers valg.

Da forstår jeg, og det gir mening.

Misforståelser oppstår som kjent. Noen ganger er det mottakeren sin feil, andre ganger er det avsenderen, og av til kan det være begge deler. Det er lite som tyder på at dette er spesielt for VD.

Kommentar #12

Brynjulf Jung Tjønn

0 innlegg  1 kommentarer

Den norske kirke på nett

Publisert over 8 år siden

Internett/intranett:
Det er svært gledelig å se engasjementet rundt Den norske kirkes kommunikasjon på internett. Ann Kristin van Zijp Nilsens innlegg i Vårt Land onsdag 14. mars er da også nærmest en blåkopi av vår egen analyse som ble utført i 2010 sammen med konsulentselskapet Steria, og som resulterte i rapporten "Samhandlingsstrategi for Den norske kirke". Rapporten konkluderte med at kirken skal utvikle "en mer porfesjonell tilstedeværelse på nett", samt innføre en "ny felles samhandlingsløsning for å forenkle arbeidshverdagen til ansatte og frivillige i kirken" – altså et intranett.

Høsten 2011 gjennomførte vi en stor behovsanalyse, der nærmere 40 ansatte fra ulike lokale, regionale og nasjonale organer i kirken deltok. Dette resulterte i rapporten "Behovsbeskrivelse nye portalløsninger i Den norske kirke". Her ble det avdekket hvilke behov Den norske kirke har for å lage et velfungerende intranett og en ny internett-løsning.

Behovsanalysen var klar i forkant av tildelingen av midler på statsbudsjett for 2012, men vi fikk altså ingenting til å sette planene ut i livet.

Vi har likevel ikke latt oss stanse. Det er nemlig brennende nødvendig med nye nettsider for Den norske kirke. Derfor har vi, med knappe ressurser og stor intern innsats, brukt de siste månedene til å utarbeide en kravspesifikasjon for nye nettløsninger. Det betyr at vi snart har klart en konkret bestilling på hva som trengs for å få gode og moderne nettsider for Den norske kirke.

Det er statens ansvar for å bidra til at kirken kan få en IKT-infrastruktur som fungerer. Det har ikke kirken i dag. Ettersom Kirkerådet fortsatt er et statlig forvaltningsorgan, kan vi ikke bruke hva som helst av det som finnes der ute. Vårt fremtidige nettinfrastruktur skal blant annet ha kobling mot medlemsregister, med strenge regler om sikkerhetskrav. Derfor blir det lettvint når enkelte mener at vi skal bruke gratistjenester til alt mulig.

Det er heller ikke slik at Kirkerådet kan sitte sentralt og bestemme hvordan kirkens nettsider skal være. Kirken.no er en portal for hele Den norske kirke.

Derfor arbeider Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon sammen om dette prosjektet, hvor vi har vært opptatt av bred forankring i hele den komplekse organisasjonen vi er en del av.

Sosiale medier:
Det er selvsagt hyggelig å høre at Den norske kirke ønskes på sosiale medier som Facebook og Twitter. Men vi er jo der allerede i sterk grad. For hva er egentlig Den norske kirke? Det i hvert fall ikke en organisasjon som styres fra toppen. Kirkelig nærvær i sosiale medier er derfor så mangt. Alt fra presteblogger og konfirmantgrupper på Facebook, menigheter på Twitter og biskoper i alle kanaler. Sosiale medier er først og fremst en personlig kanal, og det sier seg selv at det er begrenset hvor personlig @kirken kan være på Twitter.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2898 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
30 dager siden / 2087 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1107 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 617 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 575 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 557 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere