Bjørn Erik Fjerdingen

102    6157

Budskapet fra den tredje Pave, Klemens i år 96

Publisert: 14. mar 2012 / 438 visninger.

Den tredje Pave, den helleige Klemens, er Peters tredje etterfølger etter Linus og Anakletus.

Han bevitner at han hadde sett apostlene og at han ennå hadde ders forkynnelse i ørene og deres tradisjoner foran sine øyne.

Han skrev et brev til Kirken i Korint rundt år 96.  Dateringen av brevet går tilbake til tiden like etter keiser Domitans død og forfølgelsen ende, det vil si like etter år 96.

Klemens brev tar opp i brevet sitt til Korint de samme temaer som var kjære for Paulus, som selv hadde skrevet to store brev til korinterne.

Dette gjelder særlig det teologiske forholdet mellom frelsen indikative (handling) og den moralske pliktens imperative (befalende) stil, noe som er evig aktuelt.

Først og fremst er det den glade forkynnelsen av frelsene nåde.  Herren kommer oss i forkjøpet og gir oss tilgivelse, gir oss sin kjærlighet, gir oss nåde til å være kristne, hans brødre og søstre.  det er en forkynnelse som fyller våre liv med glede, og som gir sikkerhet til våre handlinger.  Herren kommer oss alltid i forkjøpet med sin godhet, og Herrens godhet er alltid større enn alle våre synder.

 

Brevet gjengitt fra   Benedikt XV1- Kirkefedrene

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Den tredje Pave, den helleige Klemens, er Peters tredje etterfølger etter Linus og Anakletus.

Interessant dett Bjørn Erik. Noen holder han for å være den 3, andre kaller han den 4. biskop av rom.

 

Bakgrunnen for 1. klemments brev var at en gruppe eldstebrødre (ledere) hadde blitt fjernet fra sin tjeneste. Forfatteren mener også at de eldste hadde gudommelig autoritet, og at de har blitt fjernet av sjalusi. Menigheten i Corint skulle derfor igjeninnsette dem. Det er et langt brev signert ”menigheten i Rom”. Etter hvert ble det knyttet til navnet Klemment og fikk stor status. Enkelte kristne mente det også burde inkluderes i NT.

 

Det er vel kanskje flertall blant forskere for at det er av Klement. Det finnes også en rekke psudo klemtine brev. Interessant, og nært apostlene er det i alle fall siden det er et av de eldste skrifter som finnes utenfor NT.

Svar
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Fra samme brevet

Publisert nesten 6 år siden

Når det gjelder menighetenes ledere, uttrykker Klemens i klartekst læren om den apostoliske suksesjon. 

Klemens brev: "Klemens lovpriser og takker Gud for hans underfulle og kjærlighetsfylte forsyn, som har skapt verden og som fortsetter å frelse og helliggjøre den."

Av særlig betydning er bønnen for dem som styrer.  Etter de nytesamentlige tekster, representerer dette den eldste bønnen for de politiske institusjoner.  I tiden som følgerkristenforfølgelsene, fortsetter de kristne - som visste at forfølgelsene ville fortsette - å be for de samme myndigheter som hadde dømt dem til tross for at de var uskyldige.

Klemens brev:  "Det er nødvendig å be for dem som forfølger en, slik Jesus gjorde på korset."

  Ved å be for myndighetene , anerkjenner Klemens legitimiteten til de politiske institusjonene i den orden som er fastsatt av Gud.  Samtidig viser han hvor opptatt han er av at myndighetene må være ovenfor Gud og i fred og mildhet fromt utøver den mynighet som Gud har gitt dem.  Keiseren er ikke alt.  Det finnes en egen hersker, hvis opphav ikke er av denne verden, men ovenfra.  Dette er Sannheten, som også i møte med staten krever å bli hørt.

(Dette er akkurat noe vi er opptatt av i dag.  I dag krever staten at legers samvittighet bare skal skyfles unna.

Klemes avsluttende bønn:  "Vi priser deg ved Jesus Kristus, våre sjelers øversteprest og beskytter.  Ved Ham skal æren og makten tilhøre deg både nå og i alle slektsledd og i all evighet.  Amen." 

Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Interessant dett Bjørn Erik. Noen holder han for å være den 3, andre kaller han den 4. biskop av rom.

Jeg regner med at Benedikt XVl med sin unike tilgang til arkivet Vatikanet har rett Asbjørn.

Forøvrig stemmer det du skriver.

 

Svar
Kommentar #4

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg regner med at Benedikt XVl med sin unike tilgang til arkivet Vatikanet

Ja da sier vi den 3. :-))

 

Jeg deler din fasinasjon, selv om jeg forstår at du kanskje har en mer teologisk tilnærming til materialet, og det er vel slik brevet var tenkt også.

 

Selv er jeg levende interessert i historie fra denne tiden, og dette brevet er i så måte viktig. Det forteller jo da også noe om tilstanden i menighetene den første tiden. Derfor er dette et brev jeg har lest grundig.

Svar
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg deler din fasinasjon, selv om jeg forstår at du kanskje har en mer teologisk tilnærming til materialet, og det er vel slik brevet var tenkt også.

Noe jeg også undres over er at Klemens som skrev dette i år 96 i bønnen sin om å be for de som forfølger dere - sterkt samsvarer med Paulus brev til Romerne 12, 20-21

20 Men:
           Er din fiende sulten, så gi ham mat,
           er han tørst, så gi ham drikke.
           Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
21 La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

 

Slik jeg da forstår det kjenner Klemens allerede i år 96 til Romerbrevet ettersom han ber for forfølgerne.  De som tror skal be for sine fiender.  Slik har forstår jeg ovennevnte vers fra Romerbrevet.  At Klemens allerede lenge før år 96 kjenner Paulus og apostlene, noen ved selvsyn og hørt deres vitnesbyrd, er mildt sagt spennende.  For meg bekreftes med dette brevene og vitnesbyrdenes sannhet.  Her har Klemenes møtt apostlene.  Det er fantastisk. 

Svar
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Den hellige Ignatius

Publisert nesten 6 år siden

Biskop i Antiokia fra år 70 - 107.  Han led matryrdøden.  På den tiden var Roma, Alexandria og Antiokia de tre store metropolene i Romeriket.

Det første steget på Ignatius ferd mot martyriet var byen Smyrna, hvor den Hellige Plykarp, apostelen Johannes disippel, var biskop.  Han skrev flere brev og brevene er bevart i Vatikan arkivet.

Her bevises de historiske fakta på nytt i NT.  Den Hellige Plykarp, apostelen Johannes disippel.  Fantastisk.

Ingen av kirkefedrene har med samme intensitet som Ignatius uttrykt lengselen etter enhet med Kristus og etter livet i ham.

I virkeligheten er det to åndelige retninger som løper sammen hos Ignatius.  Den ene stammer fra Paulus og er rettet mot enhet med Kristus og den andre stammer fra Johannes og konsentrer seg om livet i Kristus.

Nå vet vi at Ignatius døde år 107.  Han vet om Paulus brev og Johannes ord, før år 107.

Ignatius skriver blant annet:  "Skynd dere alle sammen til det ene Guds tempel, til det ene alter, til den ene Jesus Kristus, han som er gått ut fra den ene Fader, Han var hos Den Ene og er gått tilbake til han."

Svar
Kommentar #7

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg vet ikke helt hvilke historiske fakta du mener det beviser? Jeg har ikke sett mange forskere som tviler på at apostlene har levd. Jeg vet at noen sikkert er uenige med meg, men min påstand er at de fleste forskere også mener Jesus har levd. At kristendommen utviklet seg videre vet vi jo, da det i dag er langt over en milliard kristne. Apostlene hadde arvtakere som skrev, og disse skriftene er verdifult materiale for å forstå den første tiden.  Likevel er jeg usikker på hva du mener dette beviser?

 

Svar
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke helt hvilke historiske fakta du mener det beviser?

Jeg mener de historiske fakta av Paulus brev f.eks.  Noe 100 % bevis er det ikke, men sannsynligheten for at Paulus selv skrev brevene er, for min del, godt over 75 %.  Men for min egen tros skyld er ikke det viktig for meg, men det er trostyrkende.

Jeg tror og behøver heller ikke 100 % bevis.  Jeg kjenner Jesus og hans kjærlighet i mitt hjerte og sinn.

Hebr 11, 6b

For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Svar
Kommentar #9

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  694 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Ja da sier vi den 3. :-))

Trur kanskje du misforstod. Han skreiv tredje etterfylgjar, dvs. den fjerde i rekka.

Svar
Kommentar #10

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener de historiske fakta av Paulus brev f.eks.

Ok, du har sikkert fått med deg at jeg er av en annen oppfatning, men jeg skal la det ligge siden det er utenfor trådens tema. At Paulus har skrevet mange av brevene i NT er jeg også overbevist om :-)

Svar
Kommentar #11

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.

Trur kanskje du misforstod. Han skreiv tredje etterfylgjar, dvs. den fjerde i rekka.

Ja, ser det nå. Takk for at du ga beskjed.  :-)

Svar
Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6157 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Litt om Origenes fra Alexandria.

Han mener at det høyeste nivå av kjennskap til Gud vokser fram av kjærlighet.  Og slik er det også mellom menneskene - man kan kun kjenne et annet menneske på dypet dersom det er kjærlighet der.  Dersom hjertene er åpne for hverandre.

Slik mannen og kvinnen er to i et kjød, slik blir Gud og den troende to i en ånd.

Origenes var 17 år gammel i keiser Settimus Severus tiende regjeringsår, da forfølgelsene mot de kristne i Alexandria brøt ut.  Han døde rundt år 250.

Origienes sammenligner troen med nøtter.  "Slik er loven og Profetenes lære i Kristi skole.  Ordet, som er hinnen, er bittert, deretter skal du trenge gjennom skallet, som er den moralske lære; til sist skal du finne mysterienes mening, som de helliges sjeler næres av i dette liv og i det kommende."

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1279 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1054 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere