Gunnar Opheim

142

Om du tror

Publisert: 9. mar 2012

, vil du da tenke over dette Paulus her sier om de kvinner som tror Jesus er Kristus?

1 Kor 11,7-12 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.

Om mannen ikke har noen ære (kvinne) lenger, det fordi kvinnen er mest opptatt av å ære seg selv? Hva og hvor vil det da bli av med mennesket? Hvilke verdier ligger til grunn?

Ville ikke det sekulære Norge og vesten da vri seg i smerte om kristne kvinner bar sjal. Merk at sjal her omtales av Paulus når man taler i Guds navn, ikke til hverdags. Altså, det dreier seg ikke om meg (mann eller kvinne) men hva som er rett å gjøre. Pass også på at ett presteskap står over kvinnen og en må passe seg for uniformer og andre ting som binder kvinner opp til en makt eller mellommenn imellom dem og Gud. Alt slikt må forkastes som trelldom og brennes på bålet som rett er.

Merk også at Paulus ber om at vi ikke må trette, vel noen gjør det uansett om Deres/ Jegets posisjon og verdier er truet.

Poengene er vel som følger for kvinner i tjeneste for Skaperen?

  1. Respekter Skaperen og Hans orden.
  2. Respekter englene.
  3. Respekter din neste.
  4. Respekter din mann.
  5. Respekter deg selv.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Han sier også: 

"Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære?"

Så vi kan bedømme det selv. Og nei, det er ikke en skam å ha langt eller kort hår. Det er en skam å presentere dette tullet. 

Dette er irrasjonalitet på sitt verste. Kvinnen må ha noe på hodet? Det er reaksjonært vås fra ende til annen. Ta en tidsmaskin tilbake til bronsealderen og bli der. 

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Jeg synes det er feigt å ikke ta tak i spørsmålene, for så å ydmykt gå dypt inn i hvorfor det kan være slikt. Jeg kan ikke se annet enn at du Arild lar deg styre av frusterasjon og hat i ett forvirret sinn for det er ingen andre en din kommentar som er irrasjonell og reaksjonær.

Husk også at dette tar for seg "Om du tror", med andre ord blir det feil å diskutere dette "om man ikke tror" for så å bedømme. Det fordi moralen ikke eksisterer i vantro/ ateisme, da er man sin egen Gud og kan dømme som visse gjør og har gjort.

 

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ånden før skapelsen?

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

1 Kor 11,7-12 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.

Dette sa Paulus, og kvinnene har måttet leve med det i mange år.

Men jeg må stille spørsmålet, sier ordene egentlig det vi leser ut av dem? Betyr kvinne og mann våre to kjønn egentlig?

Når Tomas ( i sitt evangelium vers 114)sier at han vil gjøre Maria også til "mann", så ligger det i  begrepet mann at det betyr "Ånd", har jeg forstått?

Hvilket får meg til å tenke at Eva, ordet kvinne, står for det jordnære, eller kanskje heller det som skapes av "ånden" her på vår jord? Slik hun ble skapt av Adams ribben?

Først kommer ånden, deretter skjer skapelsen. - Det skapte vi omgir oss med, vitner om vår ånd, tenker jeg, og gjør meg mange tanker når jeg vandrer i byen.

Kanskje noen av våre debattanter som slår i stykker "steinene" kan hjelpe oss her?

I astrologien har solen mannskraft og identitet, men månekraften har følelser i bevegelse. - Det interessante er også at vi oftere handler på våre følelser enn vår logiske tanke? Så vanskelige følelser er skyld i mange av de vansker vi opplever.

Solen skinner på månen for å gi den kraft - Kanskje et bilde på hvordan mannen burde vært overfor sin kvinne, og for at de sammen kunne skape noe verdifullt?

Jeg tror vi i vår fremtid vil evne å forstå mye mer av hva et godt samspill mellom kjønnene kan bety for verdens fred og helsetilstand.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men jeg må stille spørsmålet, sier ordene egentlig det vi leser ut av dem?

Det er også det jeg etterspør Mette men jeg søkte ikke svarene i hedensk avgudsdyrkning/ filosofi men i troen.

Arild leser sitt språk ut ifra der hvor han er og vitnemålet om det kan vi lese ut ifra hva han skrev. Ditt svar leter opp en vei uten Gud og Skaperen. Det er bare en Ånd før skapelsen og den er Guds Ånd. Den Ånd tildeles den som tror og velger Ham. Fornekt Ham og man må skape sin egen tro, håp, kjærlighet og ånd, den/ de har ingen fremtid.

Jeg tror Gud er en ordens Gud og jeg tror Hans natur er ydmyk og nestekjærlig. Jeg tror Han ikke er opptatt av Seg Selv på en sik måte at Han setter seg selv i søkelyset slik at man kan beundre Hans utseende. Han dekker heller til seg enn å tjene noen poenger på dette. Jeget er ikke i fokus i Hans hierarki og under en tjeneste/ misjon her burde vi gjøre det samme.

Fallet fremmer Jegets posisjon, den tilber missunnelse og gjør alt for å bli sett. Forfengeligheten er større enn stor.

I så måte kan vi se på kontrastene på "kristne" kvinner med sminke, dype kløfter, ørepynt, mm. mot de to små øyer som sees imellom hijabkledningen. I mine øyne er hijaben bedre, det selv om jeg anser også islam som endel av avgrunnens tro.   

En ser jo at dette ikke er bra men er dette her bra:

 

 

Jeg vil heller si at hva er det som gjør at kvinner har så stort behov for å pynte seg/ fremme seg selv blant mennesker. I bibelen står det at de lot seg dåre mens mannen ikke gjorde det. For meg virker det som om kvinnen forsøker å få menn til å la seg dåre med. Kvinner og/ eller men trenger ikke klær som presenterer kroppsdelene under stramme tettsittende plagg. Den vestlige kulturen er ikke bra for menneskeheten og ei heller planeten. Da tenker jeg på forbruks og motetrender, sammen med hvilke verdier som tilbes. 

Kommentar #5

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Betraktninger rundt Om du tror?

Publisert rundt 8 år siden

Er vel et håplaust spørsmål å stille i dag for det tåget er nok godt, men no er det stilt.

1Kor 11, 5-6 sie; Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som om hun var snauklipt.  6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.

Vers 13 sier;  Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? Hmmmm, så er det altså rom for å dømme selv. 

Vers 16 sier; Hvis nå noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.

Som vi ser er tekstene klare og selv om det er mye mellom v.2 og 16 som er verd å diskutere her gir ikke Ordet noe påbud om å dekke til hode. To ting vil jeg da si, det går ikke an lengre å si at bak en fremgangsrik mann står det en kvinne, de er for opptatt til å fremheve seg selv. Det andre er at når dette er kommet med i bibelen så har det en misjon, har aldri forstått at om ikke kvinnene vil være mannen underdannig så at de ikke vil vise Gud ære ved å tildekke sitt hode, ubegripelig. Begynner en alt å gjøre opprør alt her forplanter det seg lett til familien og etter det blir det lettere å lettere på alle fronter.

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Er vel et håplaust spørsmål å stille i dag for det tåget er nok godt, men no er det stilt.

Ja, huff da, du kan si så. Jesus lurte selv på om Han vil finne troen når Han kommer igjen.

Sitat:

"Som vi ser er tekstene klare og selv om det er mye mellom v.2 og 16 som er verd å diskutere her gir ikke Ordet noe påbud om å dekke til hode."

Slik tenker jeg og, påbud er ikke veien for tro er tro og da gjør man etter troen. Det er ikke tvang men frivillighet og i det ydmykhet. På akkurat samme måte mener jeg og tror at ingen holder Sabbaten, Herrens Dag uten at de tror Guds ord. Det er heller ikke et påbud å tro, for så å være troen lydig.

Sitat:

"To ting vil jeg da si, det går ikke an lengre å si at bak en fremgangsrik mann står det en kvinne, de er for opptatt til å fremheve seg selv."

Hehe, er du sikker?

Sitat:

"Det andre er at når dette er kommet med i bibelen så har det en misjon, har aldri forstått at om ikke kvinnene vil være mannen underdannig så at de ikke vil vise Gud ære ved å tildekke sitt hode, ubegripelig. Begynner en alt å gjøre opprør alt her forplanter det seg lett til familien og etter det blir det lettere å lettere på alle fronter"

Ja og her finner vi dypt nede Skaperverket Gud skapte, for Gud skapte mannen og mannen er ikke fullkommen uten hele familien. Fallen natur ødelegger familien til fordel for egoet og stoltheten i det. Lucifer falt på grunn av det samme:

Esek 28,2 Menneskesønn! Si til Tyrus' fyrste: Så sier Herren, Israels Gud: Fordi ditt hjerte ophøier sig, og du sier: Jeg er en gud, jeg sitter på et gudesete midt ute i havet, enda du er et menneske og ikke nogen gud, men allikevel i ditt hjerte tykkes dig å være en gud -
Esek 28,4-5 ved din visdom og forstand har du vunnet dig rikdom og samlet gull og sølv i dine skattkammer; 5 ved din store klokskap i handel har du øket din rikdom, og ditt hjerte ophøiet sig for din rikdoms skyld -
Esek 28,16-18 Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du syndet; så vanhelliget jeg dig og drev dig bort fra gudefjellet, og jeg gjorde dig til intet, du salvede kjerub, så du ikke mere fikk være blandt de skinnende stener. 17 Ditt hjerte ophøiet sig for din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans; jeg kastet dig til jorden, jeg la dig ned for kongers åsyn, forat de skulde se på dig med lyst. 18a Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer

 

Det er det samme som skjer med menneskene og ser vi før flommen vet vi at Kains folk bodde for seg selv mens barna etter Set bodde for seg selv sammen med Gud. De Guds sønner så på Kains barn og de var "vakre" (jåler, sminke og smykker). Slik blandet Guds folk seg med denne verdens falne og hele verden falt og ble avsluttet (flommen). Det er vel det samme som skal skje nå.

Kommentar #7

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Likhet i Kristus er utgangspunktet.

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.

Men Paulus vil videreformidle et bilde av Kristus og menigheten  uttrykt ved mann/kvinnerelasjonen.

I dette bildet ligger både det å "herske, underkaste og likestille", men fremstillet slik at vi skulle lære noe verdifullt.

Efeserne 5 sier det tydeligere(20-33): Underordne dere under hverandre i Kristi frykt...

og

Dere hustruer! underordne dere under deres egne menn som under Herren, for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved....

men dette har en forutsetning de fleste hopper over:

"Dere menn! elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den..."

Den underordningen hustruen formanes om er, og skal være, svaret på at mannens kjærlighet er Kristus lik, den som tjener den andre og gir seg selv for henne.

I dette er den vanskelige kampen mellom kjønnene løst. Kjærligheten søker ikke sitt eget, men den annens beste, Kjærligheten hersker ved selv å tjene....

For  kjærligheten underkaster man seg gjerne!

Vår kjønnskamp er et tydelig tegn på at mannens kjærlighet er kald og utnyttende.

Kvinnen har ingen forpliktelse til å underordne seg tyrannen.

Men i kjærlighetens relasjoner får vi bildet av Kristus og menigheten og det er vitnesbyrdet om dette Paulus søker å videreføre, til glede for oss som akter kunnskapen om Kristus   verdifull.

At maktsyke menn fastholder formaningen til kvinnen, rettferdiggjør kvinnekampen!

De skylder hustruen å elske henne slik Kristus elsket......

Begynn å tale slik på 8 mars, så vil jeg også gå i tog!

Kommentar #8

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Husk også at dette tar for seg "Om du tror", med andre ord blir det feil å diskutere dette "om man ikke tror" for så å bedømme. Det fordi moralen ikke eksisterer i vantro/ ateisme, da er man sin egen Gud og kan dømme som visse gjør og har gjort

Du som er ydmyk og moralsk.

Kan du forklare hvorfor langt hår på menn er en skam?

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

At maktsyke menn fastholder formaningen til kvinnen, rettferdiggjør kvinnekampen!

De skylder hustruen å elske henne slik Kristus elsket......

Begynn å tale slik på 8 mars, så vil jeg også gå i tog!

Hei Toril, ja vi stort sett enige men her i denne tråden la jeg fokus på kvinnen, inkl. deres holdning og karakter fordi få taler kvinnen imot.  

Når det gjelder skyld så ser ikke jeg den, her må vi feie for egen dør og se på Kristus. Det er kun fallen natur/ stolthet som ser på andre for så å skylde på de. Vi må huske hva fallen natur ærer, vi må se hva innholdet Eva grep etter, og Adam også tok. Vi må velge denne natur bort til fordel for det Kristus tilbyr oss. Kjærligheten (Guds) får andre til å gjøre Guds kjærlighet.  

Jeg kommer aldri til å gå i tog for kvinnesakskamp før kvinnene velger helhetelig (ikke ensidig og trangsynt) rettferdighet fremfor å vinne en maktkamp. Fornuften bør vinne over en steinalderkamp mot noen stuter av steinaldermenn. Leser vi høysangen, tror det er siste kapittel så ser vi hva en kvinne med en Gudfryktig mann får menn i samfunnet/ verden til å gjøre.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Du som er ydmyk og moralsk.

Kan du forklare hvorfor langt hår på menn er en skam?

Je er klar over at jeg blåser ut heftige kommentarer iblant og jeg hadde nok trengt skolering i pedagogikk men jeg svarer nok i samme mynt som avgis.

Hvilke verdier har/ tar forfengelighet for seg? Om man arbeider med kanskje tunge ting i naturen, på den tid og tidligere. Hvor beheftet er man da om man har langt hår og er forfengelig?

Les dette, og om du ser på verden som den er og tror, kan du vel svare enkelt på ditt spørsmål?

 

1 Mos 1,26-29 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden! 29 Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.

1 Mos 2,5 Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden.

1 Mos 2,7-8 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel. 8 Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet.

1 Mos 2,15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.

1 Mos 3,17-19 Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager. 18 Torner og tistler skal den bære dig, og du skal ete urtene på marken. 19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

1 Mos 3,23 Så viste Gud Herren ham ut av Edens have og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. 

Kommentar #11

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hvilke verdier har/ tar

Kanskje man er jeger. Langt hår gir mindre silhuett, og reduserer sjansen for å bli oppdaget av byttet. Kvinner jobbet også med tunge oppgaver. Håret kan feste seg i vev, ta fyr i bålet.

Det finnes gode grunner for å ha både langt og kort hår. Det mest forfengelige må nødvendigvis være å modifisere håret sitt, ikke beholde det slik naturen har skapt det. Vekstraten på hår er også lik hos både kvinner og menn. Det er ingenting fra naturens side som tilsier at menn skal ha kortere hår enn kvinner.

Du må nesten komme med en bedre argumentasjon enn dette. Den er fullstendig tvetydig og motstridende.

Kommentar #12

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Enig.

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi må velge denne natur bort til fordel for det Kristus tilbyr oss.

Det du sier her er fundamentet: Guds kjærlighet som vi med glede underordner oss.

Når det gjelder mannen, er det ikke Guds bilde at hustruen skal underordne seg en tyrann.

Bildet formaner mannen til å elske først! For det er bare kjærligheten som gir frivillig og glad underkastelse.

Først da er bildet meningsfylt.

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Bildet formaner mannen til å elske først

Vel, ja i og med at kvinnen er tatt av mannen men fra begge kreves ydmykhet og begge må elske Gud høyest.

Gud elske jo først og da skulle det bare mangel at mannen gjorde det samme, tak for ett godt og viktig poeng!

 

:-) 

Kommentar #14

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Den er fullstendig tvetydig og motstridende

Det er det for deg fordi du ikke er helhetelig og villig til å se det fra en troendes syn. Nå er det sagt for andre gang.

Kommentar #15

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er det for deg fordi du ikke er helhetelig og villig til å se det fra en troendes syn. Nå er det sagt for andre gang.

Helhetlig? Hva mener du med det?

Hvis du har tilgang på den absolutte moral, må du da være i stand til å forklare på en enkel og soleklar måte hvorfor langt hår er en skam.

Skal det virkelig bare ett kritisk spørsmål til for å sette deg fast? Da må dette moralske fundamentet være syltynt.

Kommentar #16

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Vel

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er også det jeg etterspør Mette men jeg søkte ikke svarene i hedensk avgudsdyrkning/ filosofi

Jeg følger din og Torils samtale og kjenner meg selv helt på bølgelengde med henne.Toril uttrykker sine tanker med en slik klarhet at det en ren fornøyelse. -

Jeg sier ikke mer...

mvh  mette

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Skal det virkelig bare ett kritisk spørsmål til for å sette deg fast?

Du har selv satt deg fast Arild.

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Nei men du henviser til stjerner, planeter, samt andre hedenske trosretninger når du vil sammenligne din tro med Kristus.

Det finnes En Gud og en avgud, avguden bruker stjerner, planeter og filosofi for å lignes Gud.

Jesus er Gud, forlat derfor avgudsdyrkningen.

Kommentar #19

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Arild Kvangarsnes!

Publisert rundt 8 år siden

Hvis du har tilgang på den absolutte moral, må du da være i stand til å forklare på en enkel og soleklar måte hvorfor langt hår er en skam.

Beklager at jeg blander meg inn i debatten og at jeg korigerer deg Leif Gunnar men i nådens tidsalder er det ikke noe som heter for kort eller for langt hår det er bare noe som er i menneskenes tanker. 1Kor 6,12 sier; Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Som vi ser er der egentlig stor frihet under nåden så om noen har langt eller kort hår Gud kunne ikke bry seg mindre, men dømmer du din bror for det våkner loven igjen til live å du kommer sjølv under dom.

Fortsatt god helg!

Kommentar #20

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Du har selv satt deg fast Arild.

Det er du som ikke klarer å svare på et enkelt spørsmål...

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

jeg korigerer deg Leif Gunnar men i nådens tidsalder er det ikke noe som heter for kort eller for langt hår det er bare noe som er i menneskenes tanker. 1Kor 6,12 sier;

Hei igjen Arild. :-)

Nåden er ikke til for at fallen natur kan eksistere i det uendelige, den er til for at denne natur ikke lenger skal ha noe fundament og grunnlag for å eksistere i våre følelser og tanker.

Jeg svarte deg i #6 med følgende:

"påbud er ikke veien for tro er tro og da gjør man etter troen. Det er ikke tvang men frivillighet og i det ydmykhet. På akkurat samme måte mener jeg og tror at ingen holder Sabbaten, Herrens Dag uten at de tror Guds ord. Det er heller ikke et påbud å tro, for så å være troen lydig"

Med andre ord er ikke nåden til for at vi kan bryte med Kristi rettferdighet, her ved hjelp av kanskje forfengelighet. Nåden tar ikke bort Guds orden men om noen menn har langt hår eller ikke tror jeg heller ikke betyr noe i det store og hele. Det jeg ber om er å holde fokus på poenget i tråden og den handler om kvinner og deres holdning ovenfor Gud, engler og mennesker i tjeneste for Gud. Arild kverulerer om noe og lager sak om noe som tilhører den som ikke tror og på den måten avvises Guds ydmyke karakter blant mennesket.

Mennesket er sine egne konger, desverre. 

 

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det er du som ikke klarer å svare på et enkelt spørsmål...

? Du fikk svar i #10. Ett råd, jeg kan ikke gråte for deg men med deg. På samme måte kan jeg ikke se for deg men se med deg.

Kommentar #23

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.........

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Jesus er Gud, forlat derfor avgudsdyrkningen.

Det er trist at du behandler dette utrolige viktige temaet; - forholdet mellom våre to kjønn, på en slik måte. Det virker mest som du evner å plassere synden på kvinnen og opphøyer ditt eget stade? Det er nok mer komplisert, og  jeg er den første til å se at menn i vår kultur ofte strever med dagens kvinnerolle, ja også sin egen. Det vil jeg støtte deg i.

Jeg anser forholdet mellom våre to kjønn som noe av det mest sentrale både bibel og andre hellige tekster formidler, når det gjelder vår evne til å skape oss en bedre fremtid. - Da er det trist at du skal henge deg opp i at jeg er en avudsdyrker.

Jeg er kvinne, og du er mann på alder med min eldste sønn. Den tid vi har levd i har vært i en rivende utvikling på godt og ond, og som mine barn ofte har sagt: "Det er ikke lenger slik som i din tid". -  

På godt og ondt, sa jeg, og mener det. For noe er vunnet og annet er foreløpig tapt. - Men faktisk hadde det vært veldig hyggelig og tatt seg en tur til Hønefoss når det lir på og fått en god prat om disse forholdene med deg? Kanskje hadde vi funnet ut hva som var av det gode og hva som tilhører det onde?

Du nevnte klesdrakten innledningsvis, og den forteller mye. Jeg kan ikke annet enn å se den muslimske kulturs niqab og hijab som en protestkultur mot vår egen nakne sexkultur. - Alminnelig anstendighet var et begrep i min ungdom, og det uttrykte spesielt brudekjolene. De skulle være fotside,med lange ermer og ikke for dyp utringning. Det siste var for meg et stort spørsmål, da jeg skulle sy min egen. Var det for dristig med båtutringning?

Ja, det har rent mye vann i havet siden den gang.

vennlig hilsen mette

Kommentar #24

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

? Du fikk svar i #10. Ett råd, jeg kan ikke gråte for deg men med deg. På samme måte kan jeg ikke se for deg men se med deg.

Svaret du gav var ikke godt nok. Du nevnte ett eneste aspekt, som like godt kunne snus på hodet og brukes mot deg. Argumentet var lite gjennomtenkt og støttet nødvendigvis ikke din posisjon. Du fikk forklart hvorfor.

Hvis du ikke kan gi et bedre svar, kan du umulig representere den absolutte moral.

Jeg er ikke interessert i dine tårer, jeg er interessert i at du kan underbygge moralytringene dine med noe substansielt - en forklaring. Særlig fordi du hevder å være i kontakt med på den absolutte moralske autoritet.

Har du virkelig ikke mer å komme med enn at menn jobber med tunge ting?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere