Hadia Tajik

14    0

Alle Guds menn

Hvorfor står det så mange menn i mellom Gud og meg?

Publisert: 8. mar 2012 / 16603 visninger.

(Dette innlegget ble først publisert i Vårt Lands papirutgave 8. mars 2012)

Når jeg har besøkt moskéer i Karachi, Jerusalem, London eller Oslo, er situasjonen ofte den samme: Det største rommet, gjerne med de vakreste ornamentene, er mennenes bønnerom. Kvinnenes er stort sett under, over eller ved siden av, og som regel mindre. Noen steder med barnerom i nærheten. Hele organiseringen fremstår som et pussig paradoks når pilgrimsferden i Mekka, hajj, i stor grad utføres side om side av kvinner og menn.
Hvorfor er det så nøye? Fordi det sier noe om makt.

LES OGSÅ DAGRUN ERIKSEN: I møte med religiøs autoritet

Jeg er selv muslim. Som barn har jeg både pugget arabiske koranvers på ferie i Pakistan, og sunget norske salmer i en av Misjonssambandets barnehager på Tau i Rogaland. I oppveksten deltok jeg i jenteforeningen til Sanitetskvinnene på Bedehuset i Bjørheimsbygd og på norskpakistanske fester i Stavanger.

I omgangskretsen min har det vært alt fra svært troende kristne og muslimer - til ungdommer som var religiøse på hverdagene, men ikke i helgene.

Mye felles. Gjennom oppveksten har jeg sett hvordan kristendom og islam har mye til felles. Blant annet er alle de sentrale aktørene i religionene våre er menn. Gud omtales som Han. Englene har maskuline navn. I Den norske kirke er de fleste biskopene menn. Blant katolikkene er paven og kardinalene menn. I islam er alle imamene menn. De viktigste kristne profetene er menn. Alle muslimske profeter er menn.
Selv om det mye har endret seg over tid, ikke minst i Den norske kirke, sier mengden maskuline referanser også noe om hvilken plass kvinner har.
Kombinerer man religion med patriarkalske kulturer, blir religiøs argumentasjon lett å misbruke for å styrke menns posisjon.
For muslimer er Koranen like vesentlig som budskapet om Jesus er for kristne. Det er den arabiske teksten som er hellig, men de fleste av oss må lese oversettelser eller kommentarutgaver for å forstå.

Slå kvinner? I flere autoritative oversettelser hevdes det at man kan gi en oppsetsig kvinne «stryk».  Oversettelsen til Yusuf Ali, en islamsk lærd, er veldig utbredt. Der står det: «beat her (lightly)» (Koranen 4:34). Det er ille nok i seg selv. Men virkelig absurd er det når muslimske ledere verden over har grundige teologiske diskusjoner om hvor mildt eller hardt det egentlig er lov å slå. Er det egentlig bare lov å slå med en miswak, som er en liten trebit man før brukte som tannbørste? Eller bare som siste utvei etter mye bråk? Handler det om å slå verbalt? Eller er verset egentlig nøytralisert ved at vold mot kvinner er frarådet i en Hadith - lignelser fra profeten Muhammeds liv som brukes for å forstå Koranen.
Slik har mange av Guds menn, utnevnte og selvutnevnte, lærde og imamer, skapt premisset om at mellom menn og kvinner er det et hierarki som tilsier at menn kan slå. Håndteringen av dette verset illustrerer at Gud ofte har havnet i hendene på mannsjåvinister.
Gud klarer seg nok fint. Men de Guds ord blir brukt mot, gjør ikke nødvendigvis det.

Ikke akseptert. Den iranskamerikanske, kvinnelige oversetteren Laleh Bakhtiar mener at det arabiske begrepet «darab», ofte oversatt som å slå, også kan bety «gå bort fra» eller «forlat». En annen nyoversettelse, Reformist Quran, insisterer på å oversette med utgangspunkt i Koranens språklige logikk og uavhengig fra det som kalles muslimske tradisjoner. De påpeker at verset omhandler kvinner som er utro, ikke oppsettige, og har et tilsvarende motstykke om utro menn.

Men slike oversettelser blir sjelden akseptert av de skriftlærde Guds menn.
Når jeg diskuterer med muslimske venner vises det ofte til at islam, i sin historiske kontekst, var progressiv. At man tilskrev kvinner rettigheter som individer ved ekteskap, arv og skilsmisse i en tid da den mørke middelalder lå som en tykk tåke over innbyggerne i Europa. Mange trekker også frem sterke kvinnelige forbilder som i tidligere tider utmerket seg som lærde og endog underviste menn.

Men spredte eksempler på progressivitet kan ikke kompensere for dagens mannsdominans. I beste fall kan det være til inspirasjon for framtiden.

Nektet adgang. For to år siden stod jeg utenfor Al Aqsa-moskeen i Jerusalem og ble nektet adgang av to menn, som mente at å gå med drakt ikke var bra nok. Jeg viste frem sløret jeg hadde tatt med i veska for å dekke til håret. Munnene deres ble til tynne streker, og de ristet på hodet. De rakte meg i stedet flagrende, formløst tøy. Fullt påkledd var altfor avkledd for dem. «Hvor tror de har mandatet sitt fra?» tenkte jeg irritert, før jeg konkluderte i mitt stille sinn: «Ikke fra min Gud».

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hvor står det ?

Publisert rundt 6 år siden

 At det var slik i norrøn tid tror jeg er riktig.  Men jeg så det hele i noe større perspektiv, det var neppe   slik i Midt- Østen   på Paulus og Muhammeds tid.  Æresbegreper  og de gamle skikker var nok så sterke at karene gjorde lurt i å  jenke seg en smule etter tradisjonene om de skulle få tilhengere.  Jeg visste forøvrig ikke at kristne kvinner bare kunne arve halvparten i forhold til en mann.  Hvor står det ?

Svar
Kommentar #52

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det står nok bare i historiebøkene. Sikkert også i Kong Christians Norske Lov. Hvilken bestemmelse Magnus Lagabøte opererte med, vet jeg ikke.

Lik arverett for barn av begge kjønn er gradvis etablert gjennom relativt nyere tid. Noe av det aller siste var innføringen av begrepet "odelsjente" i ganske ny tid. Det aller siste trinnet på utviklingen skjedde etter endringen av odelsloven: Håkon Magnus er yngre enn sin søster, men skal arve tronen. Men det er datteren til Håkon Magnus som skal bli dronning.

Den gamle bestemmelsen om "brorparten" lever nå bare i form av et språklig uttrykk. Men det var et juridisk begrep. Brorparten var dobbelt så stor som en søsterlodd. Systemet med brorpart og søsterlodd ble opphevet ved arveloven av 1874.

Svar
Kommentar #53

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

1 - 0 til kristendommen

Publisert rundt 6 år siden

1 - 0 til kristendommen. For muslimer er dette med forskjellsbehandling  et  religiøst pålegg direkte påbudt av Allah selv  etter det jeg vet.  Det er derfor det står rimelig stille på den fronten hva angår likestilling, jfr. både Sara Azmeh Rasmussen og Hadia Tajik's  innlegg her inne.

Svar
Kommentar #54

Rune Holt

9 innlegg  11064 kommentarer

Hvordan ser

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

men det kunne jo ikke lenger tolereres når man fikk innført Paulus-læra.

Muhammedlæra om kvinners rettigheter ut i dagens muslimske land i 2012 da mr Økland...?

Syns du den bærer preg av å være likestillingens utstillingsvindu..? 

Svar
Kommentar #55

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor det står rimelig stille på den fronten hva angår likestilling

Tror kanskje det kan ha vel så mye å gjøre med ulik kulturtradisjon i forskjellige land som med Allah.

Grunnen til at en muslimsk mann kan ha inntil 4 koner, kom i sin tid som en praktisk følge av krigene: Mennene kriget og falt i hopetall. Til slutt var det mye flere kvinner enn menn. Siden mannen var forsørgeren, og kvinnen ble forsørget, så ble det er sosial nødvendighet at en mann forsørget flere kvinner.

En variant av slikt sosialt betinget regelverk var, hos oss, at når presten døde og kapellanen fikk kallet hans, så fulgte presteenka med på kall-lasset.

De store, sosiale endringene i nyere tid har først og fremst foregått i Vesten. I betydelig mindre grad i Afrika, Midtøsten og Sydvest-Asia, som har vært plyndringsområder for å skaffe Vesten rikdom. Følgelig har også kulturen i muslimske land holdt seg mye mer konservativ, sammenliknet med vestlige, kristne land. 

Svar
Kommentar #56

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Muhammedlæra om kvinners rettigheter ut i dagens muslimske land i 2012 da mr Økland...?

Syns du den bærer preg av å være likestillingens utstillingsvindu..?

Nei, så definitivt ikke.

Nettopp derfor får særlig muslimske innvandrere til Norge en formidabelt annerledes jus og kultur å forholde seg til. Det kreves formelig et kulturelt og personlig kvantesprang av dem.

Og nettopp derfor er kulturministerens bakgrunn og kunnskaper av høy viktighet for norsk kultur og samfunnsliv. Innlegget til denne tråden bærer bud om at hun er absolutt rette kvinne til jobben. Jenta er bare et funn, og en skatt i norsk politikk.

Svar
Kommentar #57

Rune Holt

9 innlegg  11064 kommentarer

Jeg tror

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jenta er bare et funn, og en skatt i norsk politikk.

Vi skal se an denne nesegruse hyllesten noen måneder....

Svar
Kommentar #58

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ny regjering

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Vi skal se an denne nesegruse hyllesten noen måneder....

Ja at det blir et skifte til høsten er vel nærliggende og tro, og der er nok sundt for både landet og demokratiet. Det nåværende regimet har vist sin innkompetanse både hva angår 22/7 og i helse og sosialpolitikken, regimet virker faktisk å være styringsudyktig. Men for de som håper på store endringer på kontroversielle felt så blir nok de skuffet. Det er politisk konsensus for eksempel om forvars og utenrikspolitikken, selv om de fleste ser ut til å glemme dette faktum i den daglige politiske debatten. Med andre ord, ingen ny norsk midtøstenpolitikk for de som måtte håpe på det, selv ikke med Fremskrittspartiet i utenriksdepartementet. Den kan faktisk bli en nyanse verre, nemlig at vi i enda større grad blir et viljeløst haleheng til USA og dets interesser (som stadig oftere er i motstrid med Europas innteresser), men her er det som sagt kun snakk om nyanser. Fordelen med et regjeringsskifte ligger heller på den innenlandske sfæren, en fornyet giv, kansje en ny skolepolitikk (om den til sist blir så mye bedre enn dagens), kansje en bedring i forholdene i helsevesenet, og ikke minst en reduksjon av prisnivået ved at man avikler værnetollen på landbruksvarer så folk kan få kjøpt seg en biff til en anstendig pris. På et slikt grunnlag vil nok jeg og mange med meg stemme på Erna, men knapt med noe håp om at vår utenrikspolitikk skal kunne endres for det er det ikke politisk vilje til i noen partier. Og din misnøye med en fremmedkulturell minister, ja den vil nok også fortsette med en ny regjering, for de vil også ha sine kandidater. Og det skulle bare mangle, de er også en del av det norske samfunnet og det norske demokratiet.

Svar
Kommentar #59

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Koranen skal ha blitt skrevet rom tid etter at Muhammed var død. Profeten døde i år 632. Det fins ingen bevis for at Koranen skal ha eksistert før i 690-årene. En tradisjonen fra midten av 700-tallet går ut på at Koranen ble skrevet ca. 650 (men den lar seg ikke bekrefte av historieforskningen). Det er allikevel ca. 20 år etter Muhammeds død.

For Paulus sine skrifters vedkommende, så kan man fornuftig snakke om en Paulus-lære, med utgangspunkt i en navngitt forfatter. Men det er bred enighet innen forskningen om at Paulus bare har skrevet 7 av de 13 såkalte "Paulus-brevene" i nytestamentet.

Det blir ikke fullt så enkelt når det gjelder Muhammed. Han var ifølge tradisjonen analfabet. Så sier en tradisjon at han visstnok skal ha diktert store deler av Koranen, men det lar seg ikke bevise. Om islam dermed fornuftig kan kalles Muhammed-læra er høyst usikkert.

Svar
Kommentar #60

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Brannslukking a la AP

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jenta er bare et funn, og en skatt i norsk politikk.

21. februar: Dagsavisen melder at det ikke var Aas Hansen og Tajik, men en person i embetsverket, som la ut den første pressemeldingen med grønt lys for hijab i politiet.

Hun skal i hvert fall være svært glad for at hun så skriften på veggen i tide,  og fikk en anonym person til å ta på seg skylda for tabben !  

Svar
Kommentar #61

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

at det ikke var Aas Hansen og Tajik, men en person i embetsverket, som la ut den første pressemeldingen med grønt lys for hijab i politiet.

Såvidt jeg har forstått, så var Hadia Tajik rådgiver og ikke embedskvinne. Det er en embedshandling å fatte vedtak og å uttale seg offentlig. Sånt skal en rådgiver selvsagt ikke befatte seg med.

Jeg kan ikke forstå hva kritikken din dreier seg om. Jeg må få lov å si at jeg synes det virker som uskolert kjefting.

Svar
Kommentar #62

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Sånt skal en rådgiver selvsagt ikke befatte seg med.

Hun var/er heller ikke medlem av Regjeringens religiøspolitiske utvalg. Men dette er et politisk utvalg, og således er det regjeringens talsmenn og ikke embedsverket som skal fremme utvalgets  konklusjoner.   Hennes retrett uten særlige skrammer tyder på god politisk nese, da vedtaket skapte bølger langt inn i regjeringspartienes egne rekker.  Heldigvis var det flere som sprengrodde, de kjente ikke sitt publikum.  Hele saken er således en god lærepenge, både for henne og som føring for senere tvilsomme saker..  Ellers står jeg ved - hun må være en omfram dyktig dame !

Svar
Kommentar #63

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Hun var/er heller ikke medlem av Regjeringens religiøspolitiske utvalg. Men dette er et politisk utvalg, og således er det regjeringens talsmenn og ikke embedsverket

Jeg forstår rett og slett ikke hva du skriver her. Var Hadia Tajik talsperson for regjeringen?

Svar
Kommentar #64

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4937 kommentarer

Et bilde til # 45

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har lett litt, for å finne det bildet jeg tenkte på i mitt PS i kommentaren. - For jeg opplever at dette bildet har noe å formidle om "Alle Guds menn" som kommer i mellom kvinnen og Gud?

Godt vi har Tomasevangeliet vers 114, der Jesus forteller at han vil gjøre kvinnen til mann...

mvh  mette

Svar
Kommentar #65

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fort gjort å glemme

Publisert rundt 6 år siden

18. februar: NRK Dagsrevyen melder at statssekretær Astrid Aas Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik på egen hånd hadde tatt beslutningen om å tillate hijab i politiet.

19. februar: Aps parlamentariske leder Hill Marta Solberg tar kontakt inn mot Stoltenberg og ber regjeringen om å stanse hele saken. Et enstemmig styre i stortingsgruppen står bak Solbergs beskjed. Knut Storberget avbryter vinterferien og drar til Oslo.

20. februar: Ny pressekonferanse. Justisminister Knut Storberget kunngjør at regjeringen stopper utredningen og legger saken bort.

SENTRAL: Statssekretør Astri Aas-Hansen. Foto: Roger Neumann

21. februar: Dagsavisen melder at det ikke var Aas Hansen og Tajik, men en person i embetsverket, som la ut den første pressemeldingen med grønt lys for hijab i politiet.

Internett på godt og vondt - det er så lett for de fleste å finne fram til saker av interesse. Også en ung, dyktig minister av pakistansk opprinnelse må tåle søkelyset.

Svar
Kommentar #66

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hva er problemet

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

18. februar: NRK Dagsrevyen melder at statssekretær Astrid Aas Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik på egen hånd hadde tatt beslutningen om å tillate hijab i politiet.

19. februar: Aps parlamentariske leder Hill Marta Solberg tar kontakt inn mot Stoltenberg og ber regjeringen om å stanse hele saken. Et enstemmig styre i stortingsgruppen står bak Solbergs beskjed. Knut Storberget avbryter vinterferien og drar til Oslo.

20. februar: Ny pressekonferanse. Justisminister Knut Storberget kunngjør at regjeringen stopper utredningen og legger saken bort.

SENTRAL: Statssekretør Astri Aas-Hansen. Foto: Roger Neumann

21. februar: Dagsavisen melder at det ikke var Aas Hansen og Tajik, men en person i embetsverket, som la ut den første pressemeldingen med grønt lys for hijab i politiet.

Internett på godt og vondt - det er så lett for de fleste å finne fram til saker av interesse. Også en ung, dyktig minister av pakistansk opprinnelse må tåle søkelyset.

Men hva er problemet Nisi ? Til høsten er det valg og meningsmålingene taler sitt tydelige språk. Men jeg er enig i at vedkommende nok var innblandet i hiijab saken. Men målingene taler vel sitt tydelige språk om at folket er misnøyd med den rådende politikken. Men jeg er redd for at om Venstre kommer i regjering så får du et hjerteinfarkt.

Svar
Kommentar #67

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Godt vi har Tomasevangeliet

Takk for at du bringer debatten tilbake inn i sporet fra innlegget.

På veggen i trappeoppgangen opp til 2. etasje i koptisk museum i Kairo henger en håndskrevet avskrift av Thomasevangeliet i glass og ramme. Avskriften er datert til ca. år 325, altså før keiseren av Rom sammen med utvalgte, religiøse ledere gjorde kristendommen til et redskap for imperiet.

Oldkirken fasinerer. Makten hadde den gang enda ikke pervertert kirken. Skribenten Paulus sin kvinneundertrykkende lære var enda ikke opphøyet til gjeldende, kristen skikk. Thomasevangeliet sine mange Jesus-sitater var enda ikke skyflet ut bakdøra fordi dette evangeliet var i tvilerens, altså fornuften, sin tanketradisjon.

Gud, opprinnelig forstått som det godes ide, ble siden fremstilt av den romerske kirken som et styrende maktprinsipp, i tråd med keiserens slagmark-visjon. Så utrolig mye visdom ble skjøvet ut i glemselens mørke - inntil funnene i Nag Hamadi i 1954.

Makten er maskulin. Herskeridealet formelig strutter av testosteron. Kvinnen reduseres i retning av mer å tjene mannen, nærmest som middel og husdyr. Lenge var kvinnens vidunderlige og (for menn) "mystiske" vesen allikevel gjenstand for tilbedelse - som Jesu mor, altså moderguden som siden tidlig bronsealder representerer livet og den hellige, fruktbare jord. Og kvinnen, sammen med barnet på kvinnens fang, utgjorde symbolet på selve den altomfattende, Kristi kjærlighet. Moderkirken har beholdt denne vakre symbolikken.

Gud, derimot, fremstilles som en maskulin herskerfigur, ikke den gode, livets skaper.

Men så rammet protestantismen oss, det ble jamt slutt på kvinnen som Jesu mor sitt fokus for oppmerksomheten, og den fornuftige tanke ble kastet ut bakdøra: Heretter skulle menneskene først og fremst tro blindt på dogmer, og for all del ikke tenke, og religionens oppgave ble i en viss grad å legitimere styrende menn sine påfunn.

Vi kan ikke holde på slik. Vi må ikke halvere vår åndelige bevissthet ved å nekte oss selv visdommen gjennom det feminine element. Vi menn må finne tilbake til lykken ved å elske og tilbe kvinnen. Å herske over henne er bare veien til et liv uten glede - og dessuten et dødfødt prosjekt som aldri kan lykkes i praksis.

Svar
Kommentar #68

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Svar
Kommentar #69

Rune Holt

9 innlegg  11064 kommentarer

Å du verden

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Vi kan ikke holde på slik. Vi må ikke halvere vår åndelige bevissthet ved å nekte oss selv visdommen

Feminismen er altså redningen for mennesket på jorden.Du viser mer og mer hva du står for her på VD.
Det katolske  mørke før reformasjonen er altså noe å lengte tilbake til.Der vanlige legfolk sto med lua i hånda og ikke hadde noe de skulle ha sagt.

Bare se hva som skjedde med Hans Nilsen Hauge da han fikk et møte med Jesus og begynte å preke ut fra åpenbaring og ikke tørre bokstaver.
DET tålte de ikke.

Jeg ser konturene av den samme holdningen fra deg og Aarsund m.flere der dere fnyser av det dere kaller dogmer og åndsåpenbaring.

Det er vel den samme greia noen forfekter for tiden der de snakker om Gud som HUN og moder jord og naturen som et vesen å tilbe.

Dette er mildt sagt farlige tanker,der Gud blir en ulldott og åndsliv blir degradert til akademiske øvelser ala uforståelig middelaldersk kunst og annet svada.

Tøfler egner seg dårlig som fottøy i den åndelige virkeligheten vi befinner oss i. 

Svar
Kommentar #70

Ben Økland

13 innlegg  4079 kommentarer

Ja, tror kanskje det

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Feminismen er altså redningen for mennesket på jorden.

Ikke feminisme forstått som sosial bevegelse og kvinnekamp for likestilling. Politisk og juridisk er det slaget over. Kvinnene vant sin likestilling i samfunnet vårt.

Nå er det viktigere å få implementert seieren mot undertrykkelsen inn i kulturlivet, inn i familiene og de kulturelle enklavene hvor fanatismen er fremtredende. Kulturpolitikken bør kanskje særlig ha fokus på kulturen i enkelte innvandrermiljøer hvor religiøs tro på islam dominerer.

Integrering skal ikke være assimilering. Sin religiøse tro, sin etnisitet, sitt morsmål og annet som inngår som del av enkeltmenneskenes personlige identitet, skal selvsagt ikke krenkes, og det bør bli slutt på den intense mobbingen fra enkelte grupperinger.

Men kvinneundertrykking får disse miljøene finne seg i å slutte med. Folkene må bringes til å begripe at slikt aksepteres ikke i Norge.

Og nå har kulturdepartementet fått rett skipper, med rett bakgrunn, på broa. Innlegget til denne tråden viser det. Men det er norsk nåtid.

Du setter frem en antakelse som går på fremtiden og som gjelder en global arena. Da snakker vi verken politikk eller politisk ideologi. Vi kan ikke avgrense så grunnleggende og omfattende spørsmål til enkeltområder.

Det må gjelde menneskenes bevissthet, både tanken med sin fornuft og ånden med sin spirituelle opplevelse. De "mykere", feminine verdiene bør få sin rettmessige plass innen tenkning og tro, hvis vi skal få slutt på industriell ødeleggelse av levegrunnlaget, imperialisme og kriger, og en alminnelig rådende, pervers, økonomisk maktsyke.

Takk, Rune Holt, for det gode slagordet du formulerer: "Feminismen er altså redningen for mennesket på jorden". Godt jobba, selv uten tøfler.

Svar
Kommentar #71

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4937 kommentarer

Alt henger sammen - med alt....

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

På veggen i trappeoppgangen opp til 2. etasje i koptisk museum i Kairo henger en

Takk for lang god orientering :-) - Når jeg leser evangeliene, så får jeg en følelse av at det er en gammel historie de forteller, som har gått fra munn til munn i generasjoner, om det som en gang vil skje; altså profetier. Hver evangelist må ha fortalte historien med det filter hans eget sinn har hatt. - Det var nok grunner til at Tomas sin forståelse ble luket ut i sin tid som du formidler, og kanskje mer enn tilfeldigheter som førte til at de ble gjennfunnet i vår egen tid? - Nå trenger vi alle lys på skriften vi kan finne for å løse de problem vi har stelt istand på jord, så vidt jeg skjønner.

Det bildet jeg postet i forrige kommentar kan jeg dvele lenge ved. Kvinnene er jo heller ikke ulike han her? - Jeg er selvfølgelig tilbake til frimurernes bilder, som det mannssamfunn med makt de har representert i vår del av verden. - Din historiske orientering har nok også mye for seg, for i vår kultur har vi ofte glemt religionenes samfunnssskapende element.

Det står under bildet "han her" at det var jødene selv som stiftet frimureriet. Og jeg velger å se positivt på den jobb som historisk har vært gjort i vitenskapens tjeneste. Men ordene "ny tid" og "ny verdensorden" begynner sakte å få ny mening for meg - ikke minst da jødene selv har trengt igjennom med meget stor forståelse av sine hellige tekster. - Det kapitalistiske samfunnet vi har skapt, med de ulykker denne ordningen medfører for andre, kan jo rett og slett ikke vare ved særlig mye lengre? -

Det er ikke uten grunn at de troende vender sine øyne mot Israel, og venter på "Det Nye Jerusalem" som der vil åpenbare seg, tenker jeg. Og jeg  kjenner glede ved den lære jeg har gått til østen og hentet for vår egen tid. En lære jeg både opplever at samsvarer med jødedommens forståelse og de kristne tekster, samtidig som den bærer med seg det samfunnsskapende element Muhammed brakte inn. - Skjønt i "Vår Tid" må evne å velge de gode løsningene av fri vilje og i dialog / rådslaging! Da varig fred aldri kan etableres med krig og voldsbruk.

Dette med likeverdet og ballansen mellom kjønnene ser jeg på som et av de viktigste prinsipp for denne nye tiden. Da det nettopp er  i dette likeverdet vi skaper freden. Det har vært mye bruk av vold overfor oss kvinner også slik jeg selv har erfart det i vår egen del av verden. - Bare likeverd kan rette opp denne uballansen, og gjøre ekteskapet til den viktigste byggesteinen i samfunnet igjen, når partene velger hverandre i en mer moden forståelse. (jmfr både homofilidebatter og surrogati med mer)

Så kan jeg spørre om hvordan vår egen frimurer Anders BB passer inn i dette bildet? Jeg har den overbevisning, at alt henger sammen på et vis.

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #72

Bjørn Blokhus

0 innlegg  947 kommentarer

Glem ikke at Gud er en mann

Publisert rundt 6 år siden

I det religiøse som det politiske hierarkiet gjelder det å komme nærmest toppen. Og kanskje til og med detronisere selve den allmektige. Og en kvinnelig toppleder kan ambisiøse kvinner drømme om.

Ikke minst gjelder det å ha den eneste, riktige og rette dvs helligeste kommunikasjonskanalen med den allmektige. Slik at det rette budskapet blir formidlet av en utvalgt.

Mange er kallet, men få er utvalgt til å sitte nærmest den allmektige, for det er trangt rundt den allmektges bord.

Svar
Kommentar #73

Rune Holt

9 innlegg  11064 kommentarer

Javisst

Publisert rundt 6 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Jenta er bare et funn, og en skatt i norsk politikk.

Og nå er det problemer med kommunikasjonen bare etter få dager i jobben....Dette ser jo lovende ut for skatten din.

Svar
Kommentar #74

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3973 kommentarer

Glem ikke at Gud er en mann

Publisert rundt 6 år siden

Skrev Bjørn Blokhus i sin optimistiske kommentar.

Kanskje han da er en mann uten ansikt, med kamera og grønn propell på -

snippen. Kanskje på tide å få se hans åsyn ((-:)

Nei, men glem ikke salmen som Martin Luther skrev: "Gud er Gud om alle mann var døde, Gud er Gud om alle land lå øde"

Svar
Kommentar #75

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2074 kommentarer

Bæres igjennom karrieren

Publisert over 4 år siden

sin i kirken. Kvinner får en annen rolle når de er prester. Usynlig og mindre faglig. Ikke vanskelig for en prest med mange barn og ha store oppgaver eller få hovedrollen, men kvinner får ikke samme muligheter. Hvis de viser tegn til egen vilje, blir det "straffet".

Mange barn er gledelig og arbeidsomt. De tradisjonelle kjøkken er krevende og håndlaget. Gjester koster. Kvinnen får store lodd i hjemmet.

En må være tilstede i denne verden, men mannen jobber hinsides.

Hovedansvaret blir kvinnens, ikke arbeidsgiver, politikeren eller mannens.

Når barna er voksne er det for sent. I vår, lille andedam er det ikke plass til modne kvinner hvis de ikke er stuffet, pumpet eller slanket.

Det er virkelig en skam at kvinner blir så lite anerkjent for sin kompetanse og årevis erfaring.

Menn har godt av ikke å være gift med jobben. Det gir dem varierte opplevelser og bedre helse. De får brukt flere sider av seg selv enn gudstroen i møte med mennesker. Den kan bli litt opphøyd, og forfallet kan bli desto større hjemme.

Så leser vi om menigheter som har nye prester hver søndag.

Det må være en utfordring for biskopene.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 6 timer siden / 1870 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
rundt 6 timer siden / 301 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 6 timer siden / 4274 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 6 timer siden / 1870 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 6 timer siden / 5905 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 6 timer siden / 1182 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 7 timer siden / 5905 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 7 timer siden / 1182 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 7 timer siden / 1603 visninger
Les flere