Arild Holta

104    3886

Bias og sensur

I både vitenskapen og hverdagslivet har man noe som kalles bias. Det handler om menneskets tilkortkommenhet, irrasjonalitet og inhabilitet. Nærmere bestemt at man til en viss grad mangler evne til objektivitet.

Publisert: 8. mar 2012 / 520 visninger.

Relatert til filosofien (logikk) er bias delvis blant såkalte tankefeil. Innen vitenskap handler det gjerne om skjevhet i objektivitet eller visse systematisk avvik mht virkligheten, eller som jeg som kristen liker å si det: avvik fra sannheten. Dette skader forskningens kvalitet. Psykologibloggen kaller det tankefelle.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bias
http://www.psykologibloggen.no/?p=2006
http://www.etikkom.no/no/FBIB/Temaer/Spesielle-problemomrader/Bias/

"Confirmation bias" handler om at vi søker bekreftende bevis for en teori, hypotese, påstand eller forestilling man har.

Fra bl.a vitenskapen lærer vi at bias påvirkes av penger, ære og makt. Oftest ubevisst og uforskyldt. Overført til en avis så handler det da om hva som gir penger, hvilke meninger som gir mest anerkjennelse, og i hvilken grad man har makt til å vinkle subjektivt til sin eller avisens fordel.

Vi mennesker ser saker fra vår egen synsvinkel, og produserer argumenter og tankefeil for å forsvare vår overbevisning, MER enn for å fornekte den. Vi er ikke naturlig gode på falsifikasjon, men leter etter bekreftelser som vi bruker som evidens eller liksomevidens. Graden av selvbedrag dette gir, varierer med selvinnsikt og kunnskap om f.eks logikk.

Når dette til og med er et problem innenfor forskning og vitenskap, så klarer nok heller ikke redaksjoner å heve seg over dette. I en redaksjon er det mye mer subjektiv vurdering enn i forskning som i større grad må forholde seg til den lovmessighet som ligger i vitenskapelig metode. Dermed er de mer utsatt for den menneskelige subjektiviteten man kaller "confirmation bias".

Bias varierer også med i hvilken grad våre forestillinger blir utfordret av andre mennesker.

Moderatorenes bias

Også moderatore ligger under for dette irrasjonelle menneskelige fenomenet. Det er imidlertid ingen grunn for at de ikke skal utfordres i dette, og utfordres bort fra de tydeligste sensurnykker.

Hvem er det imidlertid som møter moderatores bias mest? Det er gjerne de som ligger lengst unna hva respektive moderator er fast og fullt overbevist om. De gruppene og individ som ligger lengst borte fra Vårt Land sine meninger vil naturlig nok være mest tilbøyelige til å oppleve moderators bias.

Hvem ligger mest på kollisjonskurs med Vårt Land?

  • Vi som arbeider mot overgrep mot familier i barnevernets navn, diskuterer jo i svært negative ordelag Vårt Land sin redaksjonelle linje, sensur-, moderasjons- og utestengelsespolitikk.
  • En del vekkelseskristne - bibeltroende gjerne med konservativ bakgrunn og gjerne et stykke til høyre i det norske politiske landskap, reagerer lignende.
  • Jøde- og Israel-forsvarere har i debatter på Facebook og Kristenblogg (nedlagt) uttrykt seg svært negativt. Ikke uvventet hevdet nylig en som kalte seg jøde seg å være nederst på rangstigen på Verdidebatt.

Det er dessverre logisk sett uunngåelig at ikke bias gir grader av rangstiger noenlunde proporsjonalt med mengde moderering. Å tro noe annet er nok selvbedrag eller manglende kunnskap om menneskesinnet. Manglende evne til falsifikasjon og forsvaret for det men tror, gjør oss delvis hjelpesløse i kampen mot subjektivitet. Selv om bevisstgjøring, trening og karakterbygging påvirker i positiv retning.

Da utestengelser og begrunnelser gjerne ikke er tilgjengelig for andre enn den det gjelder og moderator, så er det vanskelig å sette opp en klar liste. (Informer meg gjerne om du opplever utestengelser/sensur/moderering. Ingen redaksjon har rett til å kreve hemmelighold. Eposten er FornavnEtternavn og gmail.)

Det er svært provoserende å oppleve irrasjonell sensur. Det å få ytre seg er et naturlig behov og derfor en rettighet. Å bli hindret å uttale seg fremmer undertrykkelse og skjuler overgrep. På Verdidebatt gir man inntrykk av åpen og fri debatt av alle "normale" tema. Da er det det man forventer seg. Det er menneskelig å mene at man er objektiv og ikke (ubevisst) skjuler overgrep. Så fremragende er dessverre ikke mennesker flest, heller ikke redaksjoner. Derfor er det viktig at redaksjoner blir bevisst sin egen naturlige bias. Det øker objektiviteten.

Man kan øke bevisstheten om dette og selvkritikken i redaksjoner gjennom å opplyse om utestengelser, sensur og moderering. Eller ta sikkerhetskopier. Det er slik at makt korrumperer. Det gjelder også redaksjoner med deres sensur- og meningsmakt. Dette utfordres av friheten på internett. Gir man dem minst mulig rom for maktbruk gjennom å eksponere sensur og utkastinger, så hjelper man dem med å holde seg på "den smale sti", og innse sin menneskelighet med "confirmation bias", tankefeil, manglende tolleranse eller typisk vestlig (for ikke å snakke om: norsk!) overdreven tro på egen vurdering.

.

.

.

En interessant artikkel om forskning på maktens korrumperende virkning:
Bossen gir blanke
http://www.forskning.no/artikler/2007/januar/1169030576.29

.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Siste innlegg

Ingen bestillingsvare
av
Olaug Bollestad
30 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Når politikken blir grå
av
Emil André Erstad
rundt 1 time siden / 47 visninger
1 kommentarer
Snakk om Gud
av
Ingvild Hellenes
rundt 2 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Tøv om logikk
av
Gunnar Ree
rundt 4 timer siden / 67 visninger
1 kommentarer
Nå har vi det gående...
av
Tore Olsen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Skolen og radikalisering
av
Thor-Andre Skrefsrud
rundt 9 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Å praktisere egne formaninger
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 2140 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ingen bestillingsvare
av
Olaug Bollestad
30 minutter siden / 15 visninger
0 kommentarer
Når politikken blir grå
av
Emil André Erstad
rundt 1 time siden / 47 visninger
1 kommentarer
Snakk om Gud
av
Ingvild Hellenes
rundt 2 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Tøv om logikk
av
Gunnar Ree
rundt 4 timer siden / 67 visninger
1 kommentarer
Nå har vi det gående...
av
Tore Olsen
rundt 5 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Skolen og radikalisering
av
Thor-Andre Skrefsrud
rundt 9 timer siden / 54 visninger
0 kommentarer
Å praktisere egne formaninger
av
Vårt Land
rundt 9 timer siden / 2140 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Bråtveit kommenterte på
Hellig krutt-tønne
18 minutter siden / 2974 visninger
Bjørn Bråtveit kommenterte på
Mdg har vokst fra ensidig fokusering på "oljen"
30 minutter siden / 64 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Når politikken blir grå
37 minutter siden / 47 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2974 visninger
Hans Torvaldsen kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 1 time siden / 2140 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hjertet trumfer fornuften
rundt 1 time siden / 661 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tøv om logikk
rundt 1 time siden / 67 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2974 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 3 timer siden / 2974 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 4 timer siden / 2140 visninger
Les flere