Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Terror mot Israel, terror mot Norge

Den avskyelige terroren som rammet Norge 22/7 kan få oss til å lære noe om hva terror gjør med et folk. Og ingen har opplevd mer terror enn jødene.

Publisert: 6. mar 2012

Det har skapt mye debatt at jeg, i forbindelse med den nye boken Et nytt holocaust av Giulio Meotti, blant annet har hevdet at den norske venstreside etter 22/7 kan få økt forståelse for hva terroren mot jøder, i og utenfor Israel, fører til. Auf har kalt uttalelsene usmakelige, noe har kritisert meg for dårlig "timing", mens andre igjen mener det er forkastelig å "slå politisk mynt" på terroren 22/7.

Jeg forstår en del av kritikken. Ikke minst de som er direkte berørt av skuddene på Utøya og bomben i Oslo har et stort behov for å bearbeide hendelsen. Når jeg har kommet med mine kommentarer, har jeg forsøkt å være nøye med å presisere at jeg ikke på noe vis vil bagatellisere massakren på Utøya. Mitt utgangspunkt har derimot vært: Hva kan vi lære av terroren? Den debatten har blitt ført på mange vis. Og jeg tenker at de grufulle handlingene 22/7 dessverre har lært nordmenn noe om hva terror gjør med et folk, og dermed gjør oss bedre i stand til å forstå den frykt som jøder, i og utenom Israel, faktisk bærer på.

Selv er jeg ingen politiker. Jeg er nok heller ingen Midtøsten ekspert. Derfor vil jeg ikke gå særlig dypt inn i den kompliserte konflikten mellom Israel og palestinerne. Men jeg mener det er viktig at vi tar avstand fra all terror. Mitt bestemte inntrykk er at mange i Norge bagatelliserer all den terror som faktisk rammer gjøder. Flere har uttalt at det ikke er "rart" at Israel opplever mye terror når de fører den politikken de fører. En slik tankegang synes jeg er farlig.

Jeg problematiserer ikke at AUF og andre kjemper for palestinernes sak. Men jeg mener retorikken har vært ensidig de siste årene. Terroren mot jødene har i stor grad blitt oversett til fordel for en voldsom kritikk mot Israel, inkludert en oppfordring til økonomisk boikott.

Ingen har møtt mer terror enn jøder, og mye av terroren som springer ut av et grufullt jødehat. Det har jødene opplevd til alle tider. Og det er svært sterkt å lese Et nytt holocaust og den grundige dokumentasjonen som Giulio Meotti legger frem. Han viser på en gruoppvekkende måte hvor mye terror som har rammet jøder bare fordi de er jøder. Og i en del muslimsk kontekst, vi kan vise til Hamas, Hizbollah og Iran, lever reinspikka antisemittisme i beste velgående. Det er dypt tragisk.

Det er viktige forskjeller mellom terroren som rammet Norge 22/7 og den som ofte har rammet jøder. Blant annet er det ingen tvil om at tragedien i Norge hadde et enormt omfang. Men jeg mener det finnes en likhet, og det er bruken av terror som politisk virkemiddel. Jeg mener at terror er terror, uansett. Og det er problematisk hvis vi tar lettere på terror i Israel fordi det er en konflikt i Midt-Østen. Vi kan aldri bagatellisere at angrep rettes mot vilkårlig sivile.

Det er forståelig at AUF poengterer at terroristen ikke må få lov å endre politikken vår. Men mitt utangspunkt er ikke politikk, men mennesker. Jeg har forsøkt å si noe om at terroraksjonen kan få oss til å forståhva terror gjør med et folk. Med andre ord er ikke mitt fokus en etterlysning av en ny Midtøsten politikk, men en oppfordring til mer forståelse for jødenes situasjon. Det er heller ikke slik at jeg ønsker å overse palestinernes lidelser. Men jeg mener disse i mange sammenhenger fullstendig overskygger jødehatets terror.

Nesten hundre mennesker ble drept 22/7. Svært mange ble berørt. Giulio Meotti viser at Israel etter 1995 har opplevd at over 1500 har blitt drept av terror, nesten 10 000 er blitt skadd. Bare når det gjelder selvmordsaksjoner snakker vi om minst 150. Fortsatt skytes det jevnlig ut raketter fra Gaza. Disse rettes ikke mot de okkuperte områdene, men rammer svilie israelere i det landområdet som Israel har hatt siden 1948, med støtte fra FN.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.

Og ingen har opplevd mer terror enn jødene.

Palestinerne opplever langt mer terrorisme.

Jeg har ingen problemer med å sympatisere med Israelske ofre for terror, men det har ingenting i si for spørsmålet om midtøsten.

Spørsmålet dreier seg fortsatt om en okkupasjon av Palestina, at man nekter Palestinerne ett eget land, og at man hver dag utsetter Palestinerne for hva som vanskelig kan kalles annet enn statsterrorisme med ett mål om å sikre seg vitale strategiske og religiøse områder som ikke tilhører Israel.

Sammenligningen med Utøya er grotesk, perspektivet ditt fra midtøsten er galt. Når du kritiserer andre for å være ensidig, hadde det vært greit om du selv klarte å se flere sider. Det kan jeg ikke se kommer frem.

Kommentar #2

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Palestinerne opplever langt mer terrorisme.

Dette blir feil tilnærming Christiansen. Det er en vesensforskjell mellom militære operasjoner og terror, hvilket du bør evne å skille mellom.

Deretter blander du igjen inn politikk, konflikt etc i Midtøsten, hvilket faktisk heller ikke er særlig relevant annet enn at det er brukt som et eksempel i Ottosens innlegg.

Selvsagt bør 22/7 føre til en sterkere refleksjon overfor andres møte med terror og hva terror gjør med de som bli rammet som personer. Ikke bare med tanke på Israel, men også alle andre. Om det ikke gjør det, og man går i den fella du nå har gjort med å koble ut fornuften bare fordi ISRAEL stod nevnt i innlegget vil det bare bidra til å skape grobunn for en hel del tankesett vi som nasjon ikke bør skape plass for. Hadde Ottosen brukt hvilket som helst annet eksempel enn Israel, ville ikke dette skapt debatt noen steder. Det viser at nettopp ved å bruke Israel som eksempel, så får man fram en viktig debatt, nemlig at mange stilltiende godtar den terrorismen som rammer de, samtidig som de er mot all annen terrorisme. 

Den pågående kritikken av Ottosen viser da vel strengt tatt ikke annet enn at han har et poeng, og at de som på ren ryggmargsrefleks steiler fordi Israel blir nevnt, nettopp kanskje burde gå i seg selv å vurdere hvorvidt de nettopp har skapt et usunt skille mellom terror mot Israel og annen terror. 

Kommentar #3

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Terror ute - og - hjemme

Publisert rundt 8 år siden

Her på VD har jeg så langt erfart en ting - og det er at - samme hva som skjer i verden og hva vi tror på, så er det lite eller ingenting andre kan endre på av oppfatning hvis det ikke oppleves å komme som er erkjennelse innenfra en selv.

Jeg er svært usikker på om fremlegget ditt når frem til de det er ment å nå frem til, da uansett hva som blir fremlagt så blir det lagt inn i mottakerapparatet som ... politisk retorikk.  Du  .. og andre Israelvenner .... er for lengst inne i kartoteket som vennligsinnet med ... "fienden" og ... fienden.

I Midt-Østen er det et politisk hat mot Israel og jøder - men ingenting av det mener jeg overgår det religiøse hatet.  Det å drepe jøder er budbært som et religiøst anliggende.  Og da ikke målrettet mot enkelte grupper eller personer - nei, alle - uansett alder eller væremåte i hverdagen - en død jøde er en død jøde uansett.

Jeg har aldri skjønt at venstresida i Norge har latt seg forføre til å bli med på religiøse massedrap og likvideringer.  Hvordan en tanke om urett, som selvsagt kan streife en mange tiår etter opprettelsen av staten Israel - har jeg forståelse for, men at det kan ende opp med en støtte til araberne i det religiøse gjenerobringstoktet med bruke av alle midler - også terror - stiller jeg meg fullstendig uforstående til.

Derfor ender jeg opp med at den terror Israel må leve med hver dag på ingen måte er sammenlignbar med det målrettede anslaget denne ene gjorde mot de rødgrønne og AUF.

Jeg tror, Espen, at hverken du eller jeg er nevneverdig bekymret for at et eventuelt neste terroranslag kan ramme deg .. eller meg ... dine slektninger eller dine barn.  Jeg tror at vi her hjemme er i ferd med å greie å plassere anslaget der det hører hjemme - et målrettet politisk anslag utført av en person med liten fare for gjentagelse som konsekvens.

Jo, vi lærte noe om å bli angrepet - og vi lærte og noe om at vi er sårbare.  Videre - at dette kan gjenta seg i en eller annen fasong med ukjent avsender, men jeg velger å tro at vi ikke har dette i ryggmargen i hverdagen.  Det mener jeg de har i Israel både som nasjon og i særdeleshet i enkelte geografiske områder. 

Derfor mener jeg i sum at sammenligningen din gjør urett ovenfor Israel og jødene.

Og- når det gjelder AUF og deler av de rødgrønne så vil de etter min mening aldri  kunne greie å ta inn slike forsøk på sammenligninger fordi de lever i en helt annen politisk kontekst.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Terror er terror..

Publisert rundt 8 år siden

Jeg fatter ikke at det skal være så vanskelig å se denne sammenligningen som Ottosen gjør her.
Dette har jeg tenkt på hver gang en stor ulykke eller katastrofe har rammet oss....der mange dør.For de som er berørt,er det akkurat like tragisk med den ENE som blir drept..

Om det er en eller 77...for de berørte er opplevelsen sorg og fortvilelse...på akkurat samme måte.

Hvorfor heter det terror når mange dør,mens det står EN notis i avisa når ETT menneske blir drept?Og etterpå er denne hendelsen glemt og borte.?


Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Dette blir feil tilnærming Christiansen.

Nei, det er ingen vesensforskjell mellom det Palestinere opplever og det Israelitter opplever. Det er en maktforskjell, det er ut fra det en metodeforskjell, men hva Palestinerne opplever er intet annet enn statsterror og de lever i konstant terror.

Det er ikke verre enn at man faktisk må forstå begge parter, men ikke akseptere hva noen av de gjør.

Ottosen forstår veldig en part. Det gjør du også.

Kommentar #6

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Palestinerne opplever er intet annet enn statsterror og de lever i konstant terror.

Nå er begrepet statsterror et pseudobegrep uten særlig faglig anerkjennelse. Det er også et stort skille mellom de handlinger en stat gjør og terrorismens natur, så dette er ikke annet enn et sidespor Christiansen.

Det er da heller ingen som ønsker å undergrave det faktum at palestinerne har sitt å slite med, ikke minst fra sine egne og fra Israels side, men om du ikke evner å skille mellom militære operasjoner og terror, ser jeg ikke helt hvordan en slik debatt skulle kunne bli særlig matnyttig.

Men Ottosens agenda slik jeg forstår det, er altså hva man kan lære som menneske i møte med terror, og der er israelittenes opplevelser er godt og plausibelt sammenligningsgrunnlag, utover det som Nygaard nevner; Her var det en enkeltepisode, i Israel skjer det daglig. 

Så foreslår jeg det at om du ønsker en debatt om definisjoner og forståelse av terrorbegrepet/midtøstenkonflikten, opprett gjerne en tråd om det, så kan man her faktisk forsøke å holde tråden om vi som nordmenn, medmennesker og som nasjon rammet av terror bør la dette påvirke våre holdninger når andre møtes av den samme meningsløse terroren.

Slik jeg tolker deg, er dette en problemstilling du ikke er villig å gå inn i, muligens fordi det betyr at du må gjøre om på noen livsanskuelser blant annet rundt det som skjer i Midtøsten. Det er mulig jeg tar feil, men det er nettopp derfor jeg finner Ottosens bruk av Israel som eksempel positiv, fordi det nettopp utfordrer mange.  

Kommentar #7

Geir Wigdel

29 innlegg  2088 kommentarer

Forståelse

Publisert rundt 8 år siden

for lidelsene ved terror tror jeg de fleste har. Det er en ufin insinuasjon at AUF ikke har forståelse for Israelernes lidelser som følge av vilkårlige terrorhandlinger. Men vi er en del som mener at det Israel opplever ikke kan rettferdiggjøre en hvilken som helst overkjøring av en folkegruppe med tusenårige røtter i dette området. Terroren i Midtøsten er en del av en konflikt. Den har klare årsaker og mål, på samme måte som Israels politikk og krigshandlinger har klare årsaker og mål. Dette er omtrent så langt fra Utøyaterroren som det går an å komme.

Ser en på tapstallene på Israelsk side, tilsvarer det ca 100 ofre per år. Dette er omtrent som antall trafikkdrepte i Norge. Det hadde vært like relevant om Ottosen hadde vist til lidelsene ved trafikkdød for å skape forståelse for Israels situasjon. Men da hadde han jo mistet selve hovedpoenget sitt. Dette tapstallet er det altså boka kaller "Et nytt holocaust". Jeg synes også den sammenlikningen er usmakelig og tendensiøs.

Kommentar #8

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet dreier seg fortsatt om en okkupasjon av Palestina, at man nekter Palestinerne ett eget land, og at man hver dag utsetter Palestinerne for hva som vanskelig kan kalles annet enn statsterrorisme med ett mål om å sikre seg vitale strategiske og religiøse områder som ikke tilhører Israel.

Her tar Ottosen frem mange sannheter ved å vise til jødenes kamp i tiden mot antisemitismen og den hat dette folket må gjennomgå. Israel blir angrepet av raketter daglig noe Israels motstandere feier elegant under teppet. Og at Christiansen prøver seg med en frekkis er ikke noen bombe. Når det gjelder palestina er ikke dette noen land men navnet på et landområde.

Og så må jeg spørre Christensen om hvem Israel har okkupert noe i fra? Som sagt ble Israel og palestina delt ved at Israel fikk sitt lille land og resten skulle forsatt hete palestina som et landområde. Hvem styrte over det palestinske område i 48? Jo, det var Egypt og Jordan. Hvem var det som angrep Israel i 48? Jo, Egypt og Jordan. Begge disse landene tapte et sviende nederlag. Derfor har ikke jødene okkupert noe fra palestinerne. Dette folkeslaget som er i slekt med grekerne har aldri eid noe av disse landområdene. Det var Egypt og Jordan som okkuperte deler av Israel, for hele dette område som du sier er palestinsk, er landet Israel.

Kommentar #9

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Blir helt feil

Publisert rundt 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Ser en på tapstallene på Israelsk side, tilsvarer det ca 100 ofre per år. Dette er omtrent som antall trafikkdrepte i Norge. Det hadde vært like relevant om Ottosen hadde vist til lidelsene ved trafikkdød for å skape forståelse for Israels situasjon. Men da hadde han jo mistet selve hovedpoenget sitt. Dette tapstallet er det altså boka kaller "Et nytt holocaust". Jeg synes også den sammenlikningen er usmakelig og tendensiøs.

Det blir helt feil å bruke antall døde eller ofre. Du bruker tallet 100,men er ikke det 100 for mye? Eller betyr ikke jødisk blod noe for deg? Israel har vel ordnet seg et vern mot terroren noe palestinerne burde forstå. Men hadde ikke Israel beskyttet seg, hadde tallet på ofre vært høyere enn palestinere. Før Israel tok konsekvenser av terroren, var det mange døde israelittere. Men Israel må jo for all del ha lov til å forsvare seg mot terroristene. I de palestinske områdene er det forskjellige gruperinger av terrorister som har kun et mål om å radere Israel fra kartet. Selv palestinere, den vanlig mann og kvinne er dessverre blit dratt med i suget og truet av de forskjellige gruppene i landet til å aksjonere mot Israel. Dette skjer daglig.

Kommentar #10

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Det er en ufin insinuasjon at AUF ikke har forståelse for Israelernes lidelser som følge av vilkårlige terrorhandlinger.

Det er vel strengt tatt ikke en ufin insinuasjon. Hvis man ser på AUFs liv og lære fram til 22/7, så tyder mye på at man ikke trenger å ta feil om man påstår at det blant mange i AUF ble satt et skille mellom terror og terror som rammet Israel, slik også enkelte her på forumet indirekte skiller mellom. 

Men det forutsetter at man holder seg til prinsippet: Se på hva jeg gjør, ikke hva jeg sier..

Kommentar #11

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Palestina vart erobra med terror i 1947-48 !

Publisert rundt 8 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.

Og ingen har opplevd mer terror enn jødene.

Begin vedgjekk terroren"The massacre at Deir Yassin was widely publicized by the terrorists and the numerous heaped corpses displayed to the media. In Jaffe, which was at the time 98 percent Arab, as well as in other Arab communities, speaker trucks drove through the streets warning the population to flee and threatening another Deir Yassin.

Begin said at the time,

"We created terror among the Arabs and all the villages around.

In one blow, we changed the strategic situation."


Read more: http://www.mpacuk.org/story/170411/deir-yassin-massacre-we-created-terror-among-arabs.html#ixzz1oLJDcn7c

Dette er stadfest av mange kjelder!

Eg har annan stad oppmoda Fjellhaugkarane Ottosen og Mæland om å samtala om Palestina/Israel, utan nokon reaksjon, men vonar dei kan snakkast når Mæland kjem attende frå konferansen i Betlehem.

I mellomtidi kan Ottosen gjerne lesa, eventuelt repetera,

"Glemt av sine egne" av Jens Olav Mæland?

Kommentar #12

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Pass på oversettelsen

Publisert rundt 8 år siden

"We created terror among the Arabs and all the villages around.

In one blow, we changed the strategic situation."

Her tror jeg nok det blir feil å oversette ordet "terror" på engelsk med det norske ordet "terror". I dette sitatet er det nok det norske ordet "frykt" som er mer passende. Da blir sitatet: "Vi skapte frykt blant araberne og landsbyene omkring." Det blir derfor feil å si at Israel erobret Palestina med terror. Begge sider begikk terror, ikke bare Israel. Det er også historieløst å si at Israel erobret Palestina. For det første eksisterte det ikke noe land kalt Palestina, og for det andre var det Israel som ble angrepet av araberne - ikke omvendt. At de så mistet land til Israel var en konsekvens av at de angrep Israel. Den situasjonen araberne er i i dag, har de selv satt seg i, og den har de dessverre fortjent. Hadde de valgt fred og samarbeid i stedet for terror, vold og krig, hadde de hatt et helt annet liv i dag. Men man høster det man sår...

Ellers er "Deir Yassin" blitt et mantra blant palestinavenner, og dere unnlater konsekvent å nevne at massakrer ble begått av begge sider.

Kommentar #13

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Ballfourdeklarasjonen er om Palestina!

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det er også historieløst å si at Israel erobret Palestina. For det første eksisterte det ikke noe land kalt Palestina, og for det andre var det Israel som ble angrepet av araberne - ikke omvendt.

Om påstanden "For det første eksisterte det ikke noe land kalt Palestina," 

var rett, gjeld Ballfourdeklarasjonen eit ikkje-eksisterande land!!

Ballfourdeklarasjonen er om Palestina,

men berre om ein heim for jødane i Palestina,-

ikkje om Palestina som heim for jødane!

Deir Yassin var 9.april 1948! Sjå t.d. Benny Morris "1948" s.125 ff.

Det vert ordkløyveri om du seier at terroråtaket skapte redsla,

heile prosessen var terrorisering!

Og det var 4-500 PALESTINSKE landsbyar som vart utsletta av Israel!

Endåtil Moshe Dayan stadfeste det, so vidt eg minnest.

Og kven var det som "angrep" Israelarane til dømes i Tantura?

Gjer vel å syna til pålitande dokumentasjonar,

i staden for å ta oppatt og oppatt lause påstandar!

Kommentar #14

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Britisk mandatområde

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Ballfourdeklarasjonen er om Palestina,

men berre om ein heim for jødane i Palestina,-

ikkje om Palestina som heim for jødane!

Palestina var et britisk mandatområde, ikke et land. Før det, var det et navn romerne satte på området, men heller ikke da var det et land. De fleste bruktekanskje navnet Palestina før, men det var før araberne begynte å kalle seg "palestinere". Jeg skjønner ikke helt hvordan de skulle være noe mer "palestinere" enn de jødene som også har bodd der til alle tider. Men det var et genialt propagandatrekk - det skal de ha. Det mest korrekte ville være å bruke uttrykkene palestinaaraber og palestinajøde, men araberne har tilranet seg den tittelen helt og fullt.

Kommentar #15

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke helt hvordan de skulle være noe mer

Thyve må hjelpa meg og fortelja  kva "Til alle tider" tyder (heile tidi?),

med litt årstal og slikt!

Det må ha vore lenge før Abraham??

Eg blir kvar gong like forundra når eg les påstanden om dei fråverande palestinarane.

"Som før sagt"- i Jayyous såg me dei sokalla Romatre, fleire hundreår gamle-

(det er vel eit slikt eg står i på mitt profilfotol) .

Statistikkane fortel om busetnaden i Palestina!

Nokoslag medkjensla med palestinarane er merkverdig fråverande og!

Kommentar #16

Torgeir Riska

6 innlegg  119 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Britene erobret Palestina fra Det osmanske riket (som under første verdenskrig var i allianse med Tyskland) i 1917. Både jøder og arabere mente at britene hadde lovet dem Palestina, jfr. McMahon-korrespondansen og Balfour-erklæringen. Folkeforbundet gav Storbritannia mandat til å finne en løsning på Palestina-spørsmålet med en målsetning om å opprette et jødisk nasjonalhjem i Palestina. Britene forsøkte i 30 år å få til en løsning som både jøder og arabere kunne gå med på - uten å lykkes. Spørsmålet ble dermed overlatt til FN som i 1947 kom med sitt delingsforslag - resolusjon nr. 181. I 1948 ble staten Israel opprettet. Før dette hadde altså Palestina ikke vært et selvstendig land (en stat), men blitt styrt fra London, 1917 - 1947, og fra Konstantinopel i fire hundre år før det.  

Kommentar #17

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Litt for tidlig?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg ser tankerekken til Espen Ottosen. Problemet er at det er for tidlig å lufte ut en slik tankerekke. Men så lenge Ottosen forstår at det er sterke følelser på spill så er det vel i orden.

Dette handler for øvrig ikke om at en terrorist (ABB) skal forandre politikken til en ungdomsorgansiasjon - siden AUF har alltid tatt avstand fra alle former av terrorisme rettet mot Israel. Men dette handler om å få en mer nyansert debatt om Midtøstenkonflikten. Her kan både venstresiden og høyresiden bidra ytterligere. Særlig deler av venstresiden og kristendemokrater (KrF)/sionister.

Jeg personlig er av den formening at denne konflikten livnærer seg på det faktumet at en del utenforstående fremstår som heiagjeng - bevisst og ubevisst (dette er lenge lenge før 22/7). Du har kristne sionister på den ene siden og venstrevridde på den andre siden. Den ene parten heier på en part framfor den andre osv. Man bør heller heie på rettferdighet og medmenneskelighet og ikke en bestemt part.

Jeg er sterkt kritisk til staten Israels behandling av palestinere, men jeg er også sterkt kritisk til Hamas og Fatah.

Jeg tror rett og slett i fare for å avspore debatten at første steg for å nyansere denne debatten er kanskje å starte å snakke om enstatsløsning og mindre om luftslottet (tostatsløsning)...

Som Martin Buber sa: To folkeslag, en nasjon. Det er ikke moro å være en flyktning i ditt eget land (palestinere) og det er ikke moro å få raketter inn i barnehagen (israelere). Det er ikke moro å leve under konstant redsel og frykt for den andre. Blodets vei gagner ingen - har aldri gagnet noen:

[...] Det har vært insistert mye på denne tanken om det normale som er i konflikt med det abnorme. Kanskje vår regions patologi trenger mye hjelp fra verden utenfor. Mens israelerne trenger fred, trenger palestinerne en frigjøring, og det finnes en pris som må betales for begge deler, både fred og frigjøring. De to folkene må bestemme hvilken pris de skal betale: blod eller kompromiss. Vi kjenner alle veien til blod. Den ulykken vi opplever i dag, gir oss en svært klar ide om det. Vi må prøve ut veien til kompromiss; men inntil vi bestemmer oss for det, vil de uskyldige lide, og lederne vil øke sine forbrytelser ytterligere"

[...] "Jeg inngår kompromisser. Jeg har sterk tro på kompromisser. Jeg vet at ordet kompromiss har et forferdelig ry i idealistiske kretser i Europa, særlig blant de unge. Et kompromiss blir betraktet som mangel på integritet, mangel på moralsk ryggrad, mangel på konsekvens, mangel på ærlighet. Kompromisset stinker, kompromisset er uhederlig. Ikke i mitt ordforråd. I min verden er ordet kompromiss ensbetydende med ordet liv. Og der det er liv, er det kompromisser. Det motsatte av kompromiss er ikke integritet, det motsatte av kompromiss er ikke idealisme og det motsatte av kompromiss er ikke besluttsomhet eller fromhet. Det motsatte av kompromiss er fanatisme og død.”

- Hvordan helbrede en fanatiker, Amos Oz (israelsk forfatter) og Izzat Al Ghazzawi (palestinsk forfatter)

Kommentar #18

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Fraværende?

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Thyve må hjelpa meg og fortelja

Til alle tider er et uttrykk som betyr "veldig lenge". Hvis en f.eks. regner med at det har eksistert jøder siden kongriket Juda ble dannet (der navnet "jøde" stammer fra), har det bodd jøder i større og mindre grad i Israel i rundt 3000 år. Det har nok vært få i perioder, men det har alltid levd jøder der. (Det minste tallet jeg fant, var ca. 2000 i 1690.) Araberne kom vel først med erobringene på 600-tallet, så de har vært der siden det. Sånn sett kan man for så vidt bruke "til alle tider" på begge, selv om jødene har en mye lengre historie der.

Jeg har forøvrig aldri hevdet at araberne har vært fraværende. I min tekst skrev jeg at jødene OGSÅ har bodd der. Det er ikke akkurat noe forsøk på å skjule at arabere også har levd der lenge.

Jeg har medfølelse med palestinerne, men den hadde nok økt betraktelig om de hadde sluttet med terror, om de hadde sluttet å feire selvmordbombere ved å kalle opp gater etter dem, om de hadde sluttet å indoktrinere skolebarn med hat, osv.

Kommentar #19

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Ikke sant!

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Begin vedgjekk terroren"The massacre at Deir Yassin was widely publicized by the terrorists and the numerous heaped corpses displayed to the media. In Jaffe, which was at the time 98 percent Arab, as well as in other Arab communities, speaker trucks drove through the streets warning the population to flee and threatening another Deir Yassin.

Dette er ikke sant. Begin bekjente aldri noe form for masakre. I denne historien skjedde det så at engelskmennene som egentlig jødene kjempet i mot, fikk støtte fra bl.a Irak og lokale arabere. Muslimene hadde beleiret Jerusalem hvor de hindret den jødiske bosettingen til å få mat. Like utenfor Jerusalem lå det to landsbyer, Deir Yassin og kastel. Da de hørte at jødene kom, viftet de med hvite flagg. Da jødene kom inn begynte de å skyte mot soldatene. Det oppstod treffninger og engelskmennene påstod at jødene hadde masakrert over 200 mennesker. Senere ble tallet satt ned til 120. Begin fortalte at de 200 frivillig ville forlate landsbyene. Da sa Begin at de hadde tatt hånd om dem og ført dem trygt over til Øst-Jerusalem. Han har aldri påstått noe annet.

Kommentar #20

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Les sogebøkene!

Publisert rundt 8 år siden

Terje Johansen:"Dette er ikke sant. Begin bekjente aldri noe form for masakre."

Kva historiske verk byggjer Johansen på?

Eg repeterer "The massacre at Deir Yassin was widely publicized by the terrorists and the numerous heaped corpses displayed to the media. In Jaffe, which was at the time 98 percent Arab, as well as in other Arab communities, speaker trucks drove through the streets warning the population to flee and threatening another Deir Yassin. "

Begin vedgjekk terroren:"We created terror among the Arabs and all the villages around.

In one blow, we changed the strategic situation."

Dette er stadfest av mange kjelder!

Read more: http://www.mpacuk.org/story/170411/deir-yassin-massacre-we-created-terror-among-arabs.html#ixzz1oLJDcn7c"

Kommentar #21

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Soga er lang, og mange er slektningar!

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det har nok vært få i perioder, men det har alltid levd jøder der.

Det er vel på tide å avslutta frå mi sida, og eg gjer det med to sitat frå Wikipedia:

"So lang ei tid"!!

"Jericho, Arabic Arīḥā,  own located in the West Bank.

Jericho is one of the earliest continuous settlements in the world,

dating perhaps from about 9000 bce.

Archaeological excavations have demonstrated Jericho’s lengthy history.

The city’s site is of great archaeological importance;

it provides evidence of the first development of permanent settlements

and thus of the first steps toward civilization."  Om genetikken innan semittiske folk:

"In recent years, many genetic surveys have suggested that, at least paternally,

most of the various Jewish ethnic divisions and the Palestinians –and in some cases other Levantines – are genetically closer to each other than the Palestinians or European Jews to non-Jewish Europeans.[113]

One DNA study by Nebel found genetic evidence in support of historical records that "part, or perhaps the majority" of Muslim Palestinians descend from "local inhabitants,mainly Christians and Jews, who had converted after the Islamic conquestin the seventh century AD".[114]

They also found substantial genetic overlap between Muslim Palestinians and Ashkenazi and Sephardic Jews, though with some significant differences that might be explainable by the geographical isolation of the Jews or by immigration of Arab tribes in the first millennium.[114]"

Kommentar #22

Rolf Møkleby

1 innlegg  3 kommentarer

Litt for tidlig

Publisert rundt 8 år siden

Vi vil gi vår støtte til Mohammed Abdishazan for et saklig og balansert innlegg. Håper flere ser det. Det blir aldri fred Israel/Palestina hvis hvis vi hater den ene og elsker den andre. Det er menneskelige lidelser på begge sider.

Kommentar #23

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Til Sønnesyn

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Kva historiske verk byggjer Johansen på?

Jeg har sitert fra Israels historie fra 1945-2009 av Jon Andersen.

Det du siterer i fra er muslimsk propaganda som ikke er sann.

Kommentar #24

Steinar Hoftaniska Høgsve

2 innlegg  32 kommentarer

Hva er en terrorist?

Publisert rundt 8 år siden

"One man's ceiling is another man's floor", synger Paul Simon. Det er litt av et tankekors i dagens verden.

Hvem definerer hvem som er terrorister?

Engelskmenne definerte Begin og hans like som terrorister; i egne øyne var de frihetskjempere. Under okkupasjonen av Norge ble motstandskjemperne av tyskerne definert som terrorister; i våre øyne frihetskjempere. I Midt-Østen definerer sionistene palestinerne som terrorister; i egne øyne er de frihetskjempere. I Angola definerte Porugiserne motstanderne av koloniveldet som terrorister; i egne øyne var de frihetskjempere. Sør-Afrikas apartheidregime definerte ANC som terrorister; i egne øyne var de frihets- og demokratiforkjempere. I Vietnam ble nordvietnameserne av Frankrike og USA definert som terrorister; i egne øyne kjempet de mot okkupasjonsmakten: frihetskjempere. Slik kunne jeg ha fortsatt nærmest i det uendelige.

Det er ikke enkelt å navigere i dette farvannet.

Jeg er helt uenig med Ottosens, og finner det meget søkt å trekke den parallellen han gjør med sin argumentasjon. Jeg har stor forståelse for den vanlige innbygger av Israel som blir rammet av palestinske raketter på grunn av sionistenes blanding av religion og politikk. Jeg gjentar til det kjedsommelige: når ytterliggående religiøse krefter, uansett religion, blander religion med politikk går det som regel til helvete for alle. Inkludert Midt-Østen. Å bruke GT som kart for å navigere etter er og blir håpløst.

Kommentar #25

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Steinar Hoftaniska Høgsve. Gå til den siterte teksten.

Hvem definerer hvem som er terrorister?

Det er vel det viktigste spørsmålet i denne sammenhengen. For å svare på det må man definere terrorisme, hvilket verdenssamfunnet har vanskeligheter med å klare, fordi enkelte nasjoner trenerer en slik enighet.

Men likevel er det gitte forutsetninger man stort sett er enige om når man prater om terrorisme, deriblant hvem som rammes. Terror rammer primært sivile. Enten intetanende eller offentlig ansatte med det mål for øye å få fokus for sin sak, destabilisere et sittende regime, skape utrygge samfunn (noe sikkerhetskøen på Gardermoen er et vitne om) etc etc.

Du sier du er uenig med Ottosen. Helt uenig. Deretter skriver du følgende: Jeg har stor forståelse for den vanlige innbygger av Israel som blir rammet av palestinske raketter…

Det er jo nettopp dem Ottosen snakker om. Om de vanlige innbyggerne som blir rammet av terror. Han snakker ikke om partene i konflikten, men retter et ønske om større forståelse for andre som også er blitt rammet av terror. Så legger du, som en sann sosialist, selvsagt skylden for dette på Israel og religion i neste del av setningen: på grunn av sionistenes blanding av religion og politikk.

Og det er her du og svært mange tar skrekkelig feil. Terror er aldri noen annen enn den somutfører terrorens skyld. Det kan forsåvidt være mange ulike årsaker de bruker for å rettferdiggjøre det selv, men det blir aldri noen annen enn terroristen som skal stilles til ansvar for terrorismen. Begynner du å argumentere for noe annet, så åpner fort en dør du neppe liker. Feks argumentet om at AUF selv må ta skylden for at de ble angrepet. Ingen med en eller flere sanser i funksjon vil selvsagt hevde et slikt syn, selv om du er skremmende nær. Derfor bør også du, med din bakgrunn, holde deg for god til å komme med slike grunnløse fantasiforestillinger. Særlig på en dag som dette.

Derimot er det fullt mulig, og historien viser oss en rekke eksempler på hvordan fredelig motstandskamp kan utkjempes. Ofte er den også mer suksessfull en den voldelige. Det veivalget har alle som ønsker forandring, også de som velger terrorismen.

 

Kommentar #26

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Me har diskutert 22/7 og om det er nokon samanheng mellom  AUF sin fiendlege innstilling til Israel og terroraksjonen.

http://politisk.tv2.no/nyheter/st%C3%B8re-om-israel-palestina-konflikten-%E2%80%93-okkupasjonen-ma-opph%C3%B8re-muren-ma-rives-og-det-ma-skje-na/

”Da utenriksministeren ankom Utøya ble han møtt med et krav fra AUF om at Norge må anerkjenne en palestinsk stat.
– Palestinerne må få sin egen stat, okkupasjonen må opphøre, muren må rives og det må skje nå, sa utenriksministeren til jubel fra tilhørerne.”

http://www.miff.no/norge-og-israel/2012/03/07SluttpaIsraelerheltstuerentiSV.htm


"Slutt på Israel er helt stuerent i SV

Den jødiske staten Israel vil være historie dersom krav og løsninger som Sosialistisk Venstreparti (SV) og Mellomkirkelig Råd (MKR) kjører fram skulle bli satt ut i livet."

PS! Denne uken måtte likestillingsminister Audun Lysbakken og statssekretær Kirsti Bergstø rydde kontorene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bergstø har tidligere utmerket seg, da hun var SU-leder i 2007, med å skrike at Israel er en apartheidstat i ansiktet på israelske soldater på Vestbredden.

http://www.youtube.com/watch?v=X2oZs-I-85k&feature=player_embedded

Når de fyrst ser på videoen så legg merke til alle steinene i dette området  som ligg der slik syndefloda etterlot det.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread158234/

Ikkje eingong Mellomkirkelig Råd (MKR) forstår kven sitt ærend dei går når dei kallar Israel for okkupasjonsmakt.
Dette er Guds Land .

Diverre lever mange  med erstatningsteologiens løgner.

De skal verta alle av alle folkeslag ,seier Jesus.

Det er ikke vanskelig å sjå.

Enno er USA på Israels side så lenge det varer.

Hadde AUF og SV med  Berstø fått styra så hadde truleg ord alt vore omsett i maktbruk.

Kommentar #27

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Det er vel det viktigste spørsmålet i denne sammenhengen. For å svare på det må man definere terrorisme, hvilket verdenssamfunnet har vanskeligheter med å klare, fordi enkelte nasjoner trenerer en slik enighet.

Du definerer det slik at den sterke part alltid vil ha rett, den svake alltid feil. La meg gjette hvilke land som støtter din definisjon (sterke land som USA, Israel), og hvem som ikke støtter den (svake land).

For meg er det viktigere å se på hvem som har rett, eller hva som er rett, og da må vi forholde oss til lover som gjelder alle likt. Det har vi ikke i dag. Da blir definisjoner meningsløse og individuelle.

Kommentar #28

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Israel ligger hvor det skal ligge, men bør nok ha litt mer land (på enkelte steder er landet så smalt at det umulig lar seg forsvare propert). De palestinske flyktninger bør ta hjem til Jordan (langt de fleste palestinere var fornøyd med Jordan, som også er et mye større landområde på 92.000 km2 (70 innbyggere/km2) mot Israels 21.000 km2 (350 inbyggere/km2)).

Det lyder kanskje simplistisk. Men det er og forblir bent umulig å kreve områder som hvis Israel overhodet skal kunne eksistere som forsvarbart territorie må innrømmes. Det handler om hva som lar seg gjøre rent praktisk og pragmatisk. På sitt smaleste, som geografien nå står, er Israel 15 kilometer; det er for lite (spesielt med tanke på hvilke naboer landet har).

Kommentar #29

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du definerer det slik at den sterke part alltid vil ha rett, den svake alltid feil.

Gjør jeg det? Eller er det det du innbiller deg at jeg gjør? Selvsagt kan terrorisme utøves av den sterkeste parten i en konflikt, men i de fleste tilfeller har de andre og mer aksepterte virkemiddel å benytte seg av, når man snakker interstatlig konflikt, borgerkriglignende situasjoner etc. Uten at det nødvendigvis betyr at det er rett å benytte slike virkemidler i en hver sammenheng.

Jeg definerer det med andre ord ikke slik at den sterkeste alltid har rett, men derimot slik at terroristen aldri blir den svake part. Det er det som er feilen med både ditt innlegg og det forrige jeg svarte på. Dere anser terroristen som den svake part, og dermed har dere allerede ved det grunnleggende premisset havnet på viddene.

De sivile som blir rammet, uavhengig av hvilken side i en konflikt de måtte befinne seg i, er alltid den svakeste part. Alltid! Hvis en går bort fra et slikt ståsted, åpnes det nemlig opp for en forståelse av terrorisme som gir AUF skylden for utøyatragedien. Eller at israelske barnehagebarn skylden for at palestinerne jevnlig sender raketter mot barnehagen. Om du ønsker å promotere deg med et slikt syn på terrorisme, så gjerne for meg, men om jeg antar du er som de fleste andre, og ikke ønsker å bli assosiert med et slikt syn.

Det er forøvrig både sterke og svake stater, hva du nå enn mener med en slik inndeling, som sliter med å komme til enighet med tanke på en definisjon av terrorisme. Men av en eller annen merkelig grunn så er nasjoner som i utgangspunktet fører en politikk der menneskerettigheter og individets frihet er begrenset av staten godt representert blant de som ikke er særlig samarbeidsvillige..

 

Litt om FNs problematiseringer rundt terrorisme finner du her, ført i pennen av Javier Rupérez, Executive Director of the Counter-Terrorism Executive Directorate at the Assistant Secretary-General level, United Nations, New York.

http://www.un.org/terrorism/ruperez-article.html

Om du leter deg gjennom stemmeprotokollene til FN får du nok også opp listene over land som stemmer for og mot. Den jobben må du nok ta selv akkurat i dag.

Kommentar #30

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Fullstendig bomskudd

Publisert rundt 8 år siden
Steinar Hoftaniska Høgsve. Gå til den siterte teksten.

Jeg har stor forståelse for den vanlige innbygger av Israel som blir rammet av palestinske raketter på grunn av sionistenes blanding av religion og politikk.

Israel er vel den nasjonen som er minst opptatt av religionen i denne regionen. Det er de ortodokse jødene som forsatt lever etter loven, men den vanlig mann og kvinne lever nok ikke etter loven eller at de er så opptatt med GT. Det er vi kristne over hele verden som ser hva skriften sier om Israel i dag. Over jødenes øyne ligger det et dekke hvor de ikke ser eller forstår skriftene. Dette dekke skal fjernes helt på tampen av endetiden da jødene skal rope på Messias fordi de er angrepet og omringet av alle verdens nasjoner. Da skal Messias åpenbares for dem ved å sette sine føtter på Oljeberget. Kristne får dette dekke fjernet i det de blir frelst. Derfor blir det helt feil å si at sionistene blander religion og politikk. Derfor gjør det så spennende og se hvordan Gud arbeider med dette folket uten at de selv vet så mye om det. Israel er et demokratisk land og er forsatt et humanistisk land hvor de fleste ikke tror på Jesus slik vi tror på ham selv om flere i dag har kommet til tro på ham

Kommentar #31

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Skriv Benny Morris muslimsk propaganda?

Publisert rundt 8 år siden

Terje Johansen:"Jeg har sitert fra Israels historie fra 1945-2009 av Jon Andersen.

Det du siterer i fra er muslimsk propaganda som ikke er sann."

Kven denne Jon Andersen er, har eg ikkje funnne ut,- for det er vel ikkje brytaren-

men kva vitskapleg grunnlag har han som historieskrivar?

Eg har kunngjort mitt Palestina/Israel bibliotek, der  Israel-advokaten 

Benny Morris har størst plass.

Om Deir Yassin skriv han m.a. i "1948" s.125-130.

Rett nok fortel han at Begin ikkje vilde vedgå massakren i Deir Yassin,

men la stor vekt på Deir Yassin i propaganda-effekten!

Morris siterer HIS commander i Jerusalem:

"Yitzhak Levy reported on 12 April :

"The conquest of the village was carried out with great cruelty.

Whole families -women, old people, children were killed - - -

Some of the prisoners moved to places of detention,

including women and children, were murdered viciously by their captors".

Kva Terje Johansen vil kalla slikt, fortel mest om han sjølv. 

Les han Morris og andre sogeverk vil han finna at det var ikkje berre i Deir Yassin

terrororganisasjonane  Irgun, Haganah og andre, for uhyggeleg brutalt fram.

Og den som til dømes les sjølvbiografien til Moshe Dayan "Story of My Life" får vita litt av kvart!

Kommentar #32

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

"I Midt-Østen definerer sionistene palestinerne som terrorister; i egne øyne er de frihetskjempere."

Nei, "sionistene" definerer ikke palestinerne som terrorister. Israel definerer Hamas, Islamsk Jihad, PFLP, Al-Aqsa-Martyrenes Brigader m.fl. som terrorister, fordi disse gruppene utfører angrep på rent sivile mål i Israel.

"Jeg har stor forståelse for den vanlige innbygger av Israel som blir rammet av palestinske raketter på grunn av sionistenes blanding av religion og politikk."

Israel rammes av palestinske raketter pga Hamas og Islamisk Jihads blanding av politikk og religion, ikke "sionistenes"!


Kommentar #33

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Kjenner Sønnesyn til massakrene i Hebron og Safed i 1929, Tiberias i 1938, Haifas oljeraffineri i 1947 og Ben-Jehudagaten i Jerusalem, Hadassakonvojen og Kfar Etzion i 1948?

Eller er massakre bare relevante for debatten hvis offrene er arabere?

Kommentar #34

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Det er altfor mange massakrar!

Publisert rundt 8 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Kjenner Sønnesyn til massakrene i Hebron og Safed i 1929, Tiberias i 1938, Haifas oljeraffineri i 1947 og Ben-Jehudagaten i Jerusalem, Hadassakonvojen og Kfar Etzion i 1948?

Eller er massakre bare relevante for debatten hvis offrene er arabere?

Eg har skrive om Hebron og Hassadakonvoien før. Det er elles mange på begge sider eg ikkje har skrive om, og visstnok ikke Aasvestad heller.

Når det gjeld Hebron var nok den ein del av ein større samanheng, men det makelause der, som eg ikkje har sett tilsvarande om frå israelsk sida, var at dei palestinske grannane berga fleire hundre!

Men i Hebron har det hendt og hender svært mykje vondt sidan 1929 og 1947, som det kunde skrivast mykje om, og mangt er skrive!

I 1947 var ogso eit åtak/massakre på Jerusalemhotellet!

Hassadakonvoien var  ein Haganah konvoi, og åtaket på den var ein reaksjon på Deir Yassin. Sjå Morris "!948" s.128. Det høyrer med til soga at  major Jack Churchill tilbaud å ta med seg  ein del av passasjerane i sin armerte bil og ein pickup, men fekk avslag!(s.129) (Det vert ymta om at dei britiske  var skeptiske til Haganah etter Deir Yassin, og ikkje var innstilte på å blanda seg inn.)

Eg trur nok at dersom det skulde skrivast om kvar einskild av dei 4-500 landsbyane som vart raserte, vilde litt av kvart koma for dagen.

Men etter kvar vert vel so mange trøytte av denne skrivingi at eg får prøva å ta ein pause!

Men les gjerne Benny Morris og "styggemannen" Ilan Pappé &&!

Kommentar #35

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Kven denne Jon Andersen er, har eg ikkje funnne ut,- for det er vel ikkje brytaren-

men kva vitskapleg grunnlag har han som historieskrivar?

Jon andersen har skrevet boken "SLAG MARK", en journalist, bodd i 8 år i russland sammen med russiske jøder som ønsket å emigrere til Israel. Denne boken er verd å lese og kan kjøpes på Hermon forlag og på MIFF.

Kommentar #36

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Når det gjeld Hebron var nok den ein del av ein større samanheng,

Og hvilken "sammenheng" var det?

Kommentar #37

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Men les gjerne Benny Morris og "styggemannen" Ilan Pappé &&!

Les gjerne hva Benny Morris skriver om Ilan Pappé!

"At best, Ilan Pappe must be one of the world’s sloppiest historians; at worst, one of the most dishonest. In truth, he probably merits a place somewhere between the two."

http://www.tnr.com/article/books/magazine/85344/ilan-pappe-sloppy-dishonest-historian

http://www.tnr.com/article/books-and-arts/politics-other-means-0


Kommentar #38

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

OM Hebron 1929, og Palestina 1948

Publisert rundt 8 år siden

Aasvestad:"Les gjerne hva Benny Morris skriver om Ilan Pappé!"

Eg har lese det!

Men kjenner Aasvestad til kva Morris meiner om "tabben" Israel gjorde i 1948?

"Og hvilken "sammenheng" var det?"

Det var  rykte om uro og strid i Jerusalem.

Men det er merkverdig at det er sagt og skrive mykje om Hebron 1929, og det

er litt av eit paradoks at det framleis står store "plakatar" på hus i Hebron 

(ved Beit Hadassah Settlement?) om det som vart øydelagt i 1929,-

men du ser ingen stad i Israel at det står nokoslag minnesmerke på stadene

der alle dei 4-500 raserte palestinske landsbyane låg, og alle dei drepne der!

I  Hebron  var det eit rettsoppgjer, med harde straffer og stor bøter,-

men etter 1948 var det ikkje noko rettsoppgjer i Israel!

Les gjerne meir på

Moshe Dayan-A Brief Biography & Quotes


BASED On Declassified Israeli Documents & Personal Diaries

1915-1981

Moshe Dayan belonged to a new generation of tough home-grown military commanders. Born in 1915 to Shmuel Dayan (member of the first Knesset) in Degania near the Sea of Galilee. In 1935, he joined the Haganah in his teens, and in 1941 he lost an eye in an Allied operation against the forces of the French Vichy Government in Lebanon. During the 1948 war, his battalion captured Ramla and Lydda, and he later became the governor of Jerusalem. He held several positions in the Israel Defense Force as a chief of staff and a minister of defense during the 1967 war. When Ben-Gurion was the Prime Minister of the "Jewish state", he was regularly consulted on defense issues. Besides his military career, he also was a farmer, a secret poet, an amateur archaeologist, a politician, and a statesman, who usually spoke briefly and to the point.

Famous Quotes

Moshe Dayan stated his opinion regarding his anti-infiltration policy in the early 1950s:

"Using the moral yardstick mentioned by [Moshe Sharett], I must ask: Are [we justified] in opening fire on the [Palestinian] Arabs who cross [the border] to reap the crops they planted in our territory; they, their women, and their children? Will this stand up to moral scrutiny . . .? We shoot at those from among the 200,000 hungry [Palestinian] Arabs who cross the line [to graze their flocks]---- will this stand up to moral review? Arabs cross to collect the grain that they left in the abandoned [term often used by Israelis to describe the ethnically cleansed] villages and we set mines for them and they go back without an arm or a leg. . . . [It may be that this] cannot pass review, but I know no other method of guarding the borders. then tomorrow the State of Israel will have no borders." (Righteous Victims, p. 275)

In the mid-1950s, Moshe Dayan was anxious to initiate a "preventive" war against Egypt to neutralize the modernization of its army, according to Moshe Sharett's diary:

"Moshe Dayan unfolded one plan after another for direct action. The first---what should be done to force open blockade of the Gulf of Eilat. A ship flying the Israeli flag should be sent, and if the Egyptians bomb it, we should bomb the Egyptian base from the air, or conquer Ras al-Naqb, or open our way south of Gaza Strip to the coast. There was a general uproar. I asked Moshe: Do you realize that this would mean war with Egypt?, he said: Of course." (Iron Wall, p. 105)

Moshe Dayan wrote in the 1955 regarding the collective punishments imposed on Palestinian civilian population by the Israeli Army:

"The only method that proved effective, not justified or moral but effective, when Arabs plant mines on our side [in retaliation]. If we try to search for the [particular] Arab [who planted mines], it has not value. But if we HARASS the nearby village . . . then the population there comes out against the [infiltrators] . . . and the Egyptian Government and the Transjordan Government are [driven] to prevent such incidents because their prestige is [assailed], as the Jews have opened fire, and they are unready to begin a war . . . the method of collective punishment so far has proved effective." (Righteous Victims, p. 275-276)

The "too high" of a price Dayan is referring to is the collective punishment such as house demolition, uprooting trees, ..etc.

Moshe Dayan stated in an oration at the funeral of an Israeli farmer killed by a Palestinian Arab in April 1956:

". . . Let us not today fling accusation at the murderers. What cause have we to complain about their fierce hatred to us? For eight years now, they sit in their refugee camps in Gaza, and before their eyes we turn into our homestead the land and villages in which they and their forefathers have lived."

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1219 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
18 dager siden / 1183 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1173 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
4 dager siden / 792 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 714 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 646 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere