Rune Staven

401    12014

Har alle troende nok olje til å fullføre løpet til frelse for sin sjel.

Publisert: 4. mar 2012 / 1961 visninger.

Hei

 

 

 

Hva mener jeg med dette. har ikke alle olje på sine lamper ? Alle som har motatt jesus har ikke alle nok olje da til å fullføre løpet ? Er det nok å tro eller er det et løp vi må igjennom for å komme til frelsens slutt til Himmelen ?

 

Vi har alle en historie å fortelle, i vår vandring, noen har kommet bort fra troen, noen lå i grøften, noen vandret i synden noen ble likegyldige, ja alle var de frelst. men Hadde de nok olje til å fullføre løpet helt ut.  Hva sier Jesus om dette. Lignelsen om de ti Jomfruer trekker Han fram om oljen på lampen hvor viktig det er å ha olje på sine lamper. Fem var kloke fem var uforstandig. fem fullførte ikke løpet de hadde ikke nok olje på sine lamper. selv om de spurte om å kjøpe olje fra de kloke så hadde de ikke nok olje til å selge, men man kan ikke kjøpe denne oljen for den er ikke til salg, den blir gitt oss. ved troen på Jesus. og det er kun en vei til Gud igjennom Jesus

Joh. 14:6. I verden idag er en blitt så redd for å tråkke noen på deres religiøse tær, at en ikke tør å forkynne at det bare er en vei til Gud. Den veien heter Jesus og bare Jesus gir oss adgang til Faderen. I enkelte land er det blitt forbudt å forkynne Jesus som den eneste veien til Frelse. Det er som å klippe navlestrengen bort før barnet er født. Hvis en ikke får vite hvordan en kommer til Gud, så kommer en jo heller ikke dit. Hvis du bare har hørt et navn på et sted, men ingen forteller deg hvordan du kommer dit og du selv ikke har mulighet til å finne det ut, så kommer du ikke til det stedet. Dette vet djevelen og derfor lager han lover slik at han kan beholde så mange barn som mulig. I disse landene så må en enten holde møter i hjem og "under jorden" eller så uttrykker en seg på en slik måte at det sies uten og sies. Vi er heldige som bor i et land som norg, men kansje burde vi hatt forfølgelse, Det er ofte på den måten vi holder oss våkne, og sjekker at vi ha nok olje på lampen.

 

DET ER BARE EN VEI TIL FADEREN OG DET ER GJENNOM JESUS BLOD.

VANDRINGEN PÅ VEIEN.

Når vi er født på ny og blitt et Guds barn så skal vi leve som kristne. Vi skal vokse opp fra å være et lite barn til å bli voksen og moden. Vi skal alle bli soldater i Guds Arme. Vi må ikke bli medlemmer av Frelsesarmeen for å ta vår plass i armeen.

Når vi er født på ny blir vi satt på startstreken på den veien som fører like fram til Himmelen. Ingen vet hvor lang tid det tar før en når målet, men løpet har begynt. Paulus sier i Filipperbrevet 3:14 Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus." I 2.Tim.4:7 sier Paulus: "Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Han sier videre at det er gjort ferdig en rettferdighetens krone for ham. Den er gjort klar for alle Guds barn. Den venter på oss når vi kommer HJEM. Og det er ikke lenge til Klokken står 2 min på tolv.

Paulus snakker om et løp og bruker termer fra idrettsverden. Det er altså ikke et liv i sofakroken foran TV som det snakkes om. Selv om det selvfølgelig ikke er noe forbud mot å se på TV.

De som løper enten på ski, orientering eller maraton, vil gjerne vite noe om terrenget som de løper i. De vil vite noe om vanskelighetsgraden og hvordan de skal forberede seg.

Det er ikke alltid at vi kristne forbereder oss like grundig når det gjelder livets vei. Er vi trent godt nok? Har vi med nok vann og eventuelt mat? Har vi valgt rett distanse eller er den for vanskelig? En nyfødt kristen kan bli veldig ivrig og skal ta åndsfyrstene over landet sitt. De får seg noen skikkelige slag som Gud slett ikke hadde tenkt at de skulle få. De skulle ha kastet ut forkastelsen av sitt eget liv og ikke fyrsten over landet. Det er realiteter vi har med å gjøre. Hvis du i det militære ikke vet hvordan du bruker våpnene, så blir det en katastrofe. Du må også vite hvordan du bruker de åndelige våpnene. Guds fulle rustning hvordan man ikler seg dette til å stå i mot De brendende pilene fra djevelen Melk for du nye og fast føde for de som har vandret en stund. Mange har lett for å fordømme seg selv, anklageren fester seg på dem som en klegg. Blodet er den eneste som kaster vekk anklageren.

Du trenger mat og energi for å kunne løpe. Dess lengere du må løpe, dess mere energi. Slik er det også på Livets Vei. Jeg har skrevet om at Guds Ord er vår mat. Du trenger å bli fyllt av Guds Ord. Det står at Ordet er som en lykt på vår vei. Noen ganger kan det jo være veldig mørkt rundt oss og vi ser ikke hvor veien går. Da er Ordet der som en lykt som viser oss veien noen meter framover.Vi trenger dagelige måltider som gjør oss sterke i troen. fylle opp i vårt gode foråd, slik at vi kan tale ut i frimodighet og kraft. i sannhet og i tro. og ikke vike tilbake fra noen. men stå fast på Guds sanne ord.

Du må alltid ha MÅLET i sikte. Det kan jo hende at du plutselig kommer til en hindring på veien og du vet ikke helt hvordan du skal fortsette. Gud har ikke ment at vi skulle gå alene når vi går inn på ukjent område. Han har satt oss sammen med søsken som vi skal gå sammen med. Disse søskene bør også ha Veien og Målet klart slik at vi går i samme retning. søsken som søker den samme vei i Krsti lære

Vi vet at det finnes brede veier og smale stier. I Mat.7:13+14 står det: " Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den. Hvorfor finner så få den smale veien? Det kan være mange grunner, men en grunn er at de ikke leter og en annen grunn er at de ikke har Ordet som fungerer som lykt. og noen korn blir sådd uten at det bærer frukt.

Det står om de ti jomfruene og fem av dem hadde ikke olje på lampene sine når Brudgommen kom. De fikk derfor ikke være med i brylluppet. Olje er jo ofte symbol på Den Hellige Ånd. Vi må ha olje på lampene våre ellers slukker de og vi ser ikke hvor veien går. Ransakelse av vårt eget hjerte be lyset lyse op i alle kroker i vårt hjerte. så i kan kaste ut det som ikke skal være der i Jesus navn

En vei kan være rett eller krokete. Den kan også gå opp eller ned. Særlig når vi kommer inn i en skog, må vi passe på å følge stien. På fjellet. Husk at det står at den brede veien leder til fortapelsen. Ha målet i sikte. MANGE SNARVEIER ER DET OGSÅ PÅ VEIEN SOM FØRER TIL FORTAPELSE, men man lurer bare seg selv. og ingen andre. mye som er tilært uten man har sjkket med Guds ord kommer inn i vårt hjerte. man siler ikke ut surdeigen som får plass i vårt hjerte. litt surdeig forurer hele deigen. veten kan fort bli en del av ugresset.

HJELP PÅ VEIEN.

Jesus både er veien og vil hjelpe deg mens du er på veien. Han har sendt oss Den Hellige Ånd og Han har sagt Rop på Meg, så vil jeg svare deg. Han har ikke satt oss på veien og så blir Han borte til vi møtes i Himmelen. Da ville vi antageligvis aldri møtes. Nei, Han har sagt at Jeg er med deg alle dager.

 

Fant noe som var godt

Pastor Oddvar Søvik har skrevet en bok som heter Bønn framfor alt!
Det er en god bok som både er oppbyggelig og ransakende. I et avsnitt i boken skriver han slik:

  • "I lyset av Hans kjærlighet avsløres min egoisme, selvopptatthet og manglende omsorg for andre.
  • I lyset av Hans godhet avsløres min likegyldighet og latskap og hvor lite jeg er villig til å ofre.
  • I lyset av Hans mildhet avsløres min uforsonlighet og hardhet og hvor ofte jeg pukker på min rett.
  • I lyset av Hans nåde avsløres min manglende vilje til å bære over med og tilgi og være romslig og raus
  • I lyset av Hans renhet avsløres alle mine urene tanker og urene motiver
  • I lyset av Hans sannhet avsløres all min fusk, mine halvsannheter, min baktalelse, mine hvite løgner og overdrivelser.
  • I lyset av Hans vilje til å gi seg selv avsløres min trang til egen ære og posisjon.
  • I lyset av Hans ydmykhet avsløres min stolthet. Han vasket sine disiplers føtter, jeg vil helst slippe de simple jobbene.
  • I lyset av Hans tro og tillit til Gud avsløres min vantro, min frykt, min tvil til å ta Gud på ordet."

Bønn - Framfor alt, Oddvar Søvik.


Dette er ransakende ord. Men takk og lov at selv om man kan sitte igjen med en følelse om at man ikke strekker til, man er ikke god nok, man er ikke hellig nok, så er Jesus nok for oss. Han er stor nok. Han er vår rettferdighet. Vi er kjøpt med Hans dyrebare blod og vår ånd er ikke lenger død men levende for Gud. Vi synder hver dag, ja, men dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1. joh. 1,9) Vi kan ha vår identitet i Jesus og ikke tenke på oss som syndere. Det er jo betalt! Du må huske på at Jesus døde ikke bare for de synder som du har gjort, men også for dem du kan komme til å gjøre. For da Han døde, var alle dine synder ugjorte og fremtidige. Du kan derfor til enhver tid vende deg til Gud og be om og ta imot syndernes forlatelse.

Den dagen du tok imot frelse ved troen, som kommer ved Guds Ord, ble din synd renset ved Hans blod. Du er badet og ren ved Ordet. La oss lese det som står i Johannes 13,5-11.

Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere. Peter sier til Ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg! Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet! Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene." (Johannes 13,5-11)

Legg merke til hvordam Jesus skjelner mellom det å bades og vaskes.

Man vasker føttene hver dag slik man kan vandre med oljen i sitt hjerte. bevare oljen er ikke en selvfølge man har en vei å gå, man skal arbeide på vår frelses vei. slik Paulus sier. Å være frelst en gang er ikke det samme å være frelst for alltid, lekker man olje så vil det til slutt gå tomt. Vil man merke det at det ikke finnes mer olje igjen. ? Hva vil da skje den dagen Jesus kommer igjen. når oljen har rent ut. kan du kjøpe ny olje ?  Det er viktig å se hvordean det står til med vår åndelige termometer, om den er varm eller lunken . La oljen være brendende for Jesus )

 

Han som er veien sannheten og livet. ingen ingen ingen kommer til Faderen uten å først ta i mot Jesus. i en sann omvendelse i tro.

Hvordan kan man vite at man ke har gått tom for olje ? Er vi så våken at vi kan se det, eller må andre hjelpe oss til å se det. Derfor er vi sterke sammen som søsken.

Jeg trenger mine søsken for å bli irettesatt og formanet når det trengs.

 

MVH

Rune

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Betraktninger over

Publisert nesten 6 år siden

Matteus 25

 1Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.

 2Men fem av dem var dårlige og fem kloke;

 3de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig;

 4men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene.

 5Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov.

 6Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!

 7Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.

 8Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner.

 9Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv!

 10Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket.

 11Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss!

 12Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.

 13Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

Svar
Kommentar #2

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Svar
Kommentar #3

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sitat: Har ikke alle olje på sin lampe ?, alle som har mottat Jesus, har ikke alle nok til å fullføre løpet ?, er det nok å tro eller er det et løp vi må igjennom for å komme til frelsens slutt, til himmelen.

Jeg satt og tenkte over spørsmålstillingen, for å se om jeg fant noe svar i mitt hjerte, jeg slo opp i Bibelen, og mitt blikk falt på disse ordene, det er hentet fra DGT, Malakia 4.13: Stå opp og tresk du Sions datter! For ditt horn vil jeg gjøre til jern, og dine klover vil jeg gjøre til kobber.

Nå er dette skritsitatet tatt ut av sin opprinnelige sammenheng, men syntes det forteller litt om hvordan være lydhør og stole på Guds Ord, gjennom Skriften.

Paulus ord til Galaterne 6.8 forteller om hvordan jobbe i Sannhet på Frelsens vei- Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste Evig Lliv av Ånden.

Det å så i sitt kjød, uten Guds Velsignelse, er å dyrke andre Guder, en felle, lett å trå i, lysten, smaken på Guds Ord vil derfor hjelpe oss på veien fra slike fall, slik at vår ånd, vårt hjerte har sin lyst i Guds Lover, denne verdens byrder er tung, selv de "små" uskyldige ting, konsekvensene kan bli veldig tungt å bære med seg, Guds lover for menneskene er tilpasset Skaperverket, slik det var ment fra Guds side.

Bare noen refleksjoner over tema, de 10 jomfruer viser oss nødvendigheten av å legge siitt hjerte helt til Herren.

 

Mange hilsen lise

 

Svar
Kommentar #4

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Oljereserver

Publisert nesten 6 år siden

Her er en link til SSB's oversikt over oljeproduksjonen - også reservene. Det virker som at det ikke er noen problemer i f.h.t. lampeoljeprosuksjon i mange tiår framover.

http://www.ssb.no/emner/10/06/olje_gass/

 

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

13Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

Hei Kjell

 

 

 

Våk derfor for i vet ikke dagen heller timen.  Ja Jesus sier våk, Hvorfor er Jesus så opptatT av vi må våke, Ser Han at vi kan få Problemer på veien ? Vi kan slumre in på veien til Himmelen vi kan duppe av, vi kan faktisk sove tungt. slik disiplene til Jesus Gjorde da de skulle være med å be sammen med Ham. Vi har lett for å vike fra frelsens vei. når vi ikke dageligt spiser det brød som er nødvendig for våre hjerter. Mange hindringer på veien vil det være på frelsens vei. og hvilke hindringer møtte De uforstandige på veien? De gikk vel på møtene, og trodde på Jesus. men hjertet var ikke med. De slapp til verden i hjertet slik at verden fikk makt over deres liv. istedenfor følge sannheten som koster litt mer. Mange velger den enkleste veien. men det fører ikke til livet.

Tror det er en viktig lignelse som Jesus kom med. En alvårlig.

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Nå er dette skritsitatet

Hei Lise

 

 

 

Ja du er inne på noe vesentlig, Å være lydør, Det er ikke enkelt å lytte og vite Hva Guds vilje er med hver enkelt av oss. men vi ser fort hvor våre talenter ligger. å bruke talentene er noe annet, man kan grave de ned, man kan legge de i banken, eller man kan bruke talentene. som gir større lønn. Men veldig dumt å grave de ned. Da tror jeg man er i en slumrings tid i sitt liv.

ET JAG MOT FRELSENS MÅL MED EVIGHETEN SOM LØNN. man må jobbe på veien være våken og ha et fokus på målet. Alt det vi gjør som går i mot Guds ord vil få konsekvenser, hvis man ikke gjør opp synden og renser seg i blodet, Man beskjenner sine synder og går videre mot målet.Finne den balansen i livet som gir den frihet som Kristus taler om. La den åndelige lykten få lyse inn i våre hjerter dageligt.

 

Ja lignelsen om de ti jomfruer er et viktig budskap for alle. La oljen holdes brendenes i hjertet, Fint det du kunne bidra med Lise. et budskap som må forkynnes til alle.

 

 

Guds fred Lise

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Når det stormer...

Publisert nesten 6 år siden

I Midt-Vesten har det de senere dager vært områder som har blitt utsatt for et værfenomen som vi i Norge er unntatt for - tornadoer.

Her er det en kvinne som gjør det eneste fornuftige - i tillegg til å søke ly - å be - og det som slår meg er at denne kvinnen ber i tro uten frykt .... 

http://www.youtube.com/watch?v=yxgbRXyFPMg

som det eneste naturlige .. en troende bønn som har olje på lampa...

Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Vekens brennetid?

Publisert nesten 6 år siden

Hva slags olje er det snakk om? Og hva med vekens brennetid?

Hva menes med lignelsen? Luk.18.6: Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»
Heb.11.11:  I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. 12 Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand. 
13 I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden.

Svar
Kommentar #9

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Paulus snakker om et løp og bruker termer fra idrettsverden. Det er altså ikke et liv i sofakroken foran TV som det snakkes om.

Leste over innlegget igjen, det er et viktig budskap i denne tid, takk også for andre gode kommentarer til tema, syntes også du forklarer på en enkel måte alvoret i Guds Ord.

Guds fred for dagen til oss alle.

Svar
Kommentar #10

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Rune Staven!

Publisert nesten 6 år siden

Hvordan kan man vite at man ke har gått tom for olje ? Er vi så våken at vi kan se det, eller må andre hjelpe oss til å se det. Derfor er vi sterke sammen som søsken.

Jeg trenger mine søsken for å bli irettesatt og formanet når det trengs.

Ja sannelig et viktig spørsmål, spørsmålet er stilt ut av beretningen om de 10 jomfruer, en lignelse men jeg tror ikke noe er på slomp i bibelen så var 5 av de 10 uten olje kan det være en indikator på hvor mange faller i hver kurv.
Jeg møtte Jesus alene der ute på de syv hav og var vel like mange dager ifra land men innen jeg kom til land hadde jeg det klart for meg ta med troende dåp, men forstod lite av hva det betydde for meg. I land å på sjømannskirke i New Orleans spurte jeg presten om noe matriale som kunne belyse troende dåp men nei, men fikk mange fine bøker da og noen kassetter.
Etter jeg kom hjem å blei døpt begynte Gud å undervise meg om dåp grundig og da kom problemmatikken barnedåp/troende dåp raskt opp på bordet. Men ikke bare det også hvordan blir vi frelst, Ordet gav jo svaret unmddelbart men et nytt dukket opp, og Gud gav meg et bilde på hvordan  det var å bli en toende i DNK. Gud beskrev det slik; Ønske om å bli en troende var vel oppriktig for de blei sammenlignet med en fersk, rød/gul fin ferken som var god å se til men etter en tid begynte sorte små flekker å vise seg. Tæret av læresetninger som ikke har noe med bibelen å gjøre der det er skrellt vekk alt som hører frelsen til, alt forvrengt til det ukjennelige var den fine frukten bare blitt til en knudrete svart stein. Å hvor mange der ute har jeg ikke møtt som er barnedøpt og komfirmert så frelst ja, frelst sier de men vet ikke noe om Jesus og Gud egentlig. Men det behøvde ikke være slutten, hvis den sorte knudrete steinen lot seg knuse så den kjærnen i den kunne bli plantet i god jord igjen å vannet ville den blomstre igjen og gi frukt.
Det finnes tusener på tusener der ute, de tror de er på veg til himmelen men de har forkastet bibelens veg til frelse, av nåde ved tro og den som tror og blir døpt osv. Tror det er tiden nå at de troende reiser seg mot dagens skriftlærde og fariseere slik på Jesu tid for de eimer ikke selv å se at de er på veg utfor stupet. Som det var skrevet over her, oljen kan ikke kjøpes lengre den fås kun ved å gjøre Jesus til sin Herre og Ferlser.




Svar
Kommentar #11

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det finnes tusener på tusener der ute, de tror de er på veg til himmelen men de har forkastet bibelens veg til frelse, av nåde ved tro og den som tror og blir døpt osv. Tror det er tiden nå at de troende reiser seg mot dagens skriftlærde og fariseere slik på Jesu tid for de eimer ikke selv å se at de er på veg utfor stupet. Som det var skrevet over her, oljen kan ikke kjøpes lengre den fås kun ved å gjøre Jesus til sin Herre og Ferlser.

Hei Kjell

 

 

Guds veier er uransakelige. Alle blir kalt men få er de som vil høre Hans røst. få er de som søker sannheten, få er de som følger I jesus fotspor. Smal er den veien som fører til liv. og bred er den vei som fører til fortapelsen. og mange synses den er behageligere å gå på. Kjødet trives best på denne veien, men ånden trives på den smale veien. Godt å lese ditt vitnesbyrd, Hvordan gud rørte ved ditt hjerte der ute på havet. Gud er ikke langt unna hjertet som slår.  Du har så rett så rett oljen kan ikke kjøpes. men den er gratis for alle som vil ta i mot frelsen.

 

GUDS FRED

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Her er en link til SSB's oversikt over oljeproduksjonen - også reservene. Det virker som at det ikke er noen problemer i f.h.t. lampeoljeprosuksjon i mange tiår framover.

Hehehehe ja det går nok bare krute godt med den saken !!

Svar
Kommentar #13

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

kristenlivet handler om å ha kontakt med Gud så vil han ta seg av oss, på den måten han finner det best for hver enkelt av oss.

Det handler ikke om å være en lovisk gjerningsgjører som bare gjør og gjør og fordømmer og fordømmer.

Livet som kristen er kontakt med Jesus så vil han ordne opp med sakene. Han vil gjøre det! Og når Han (Jesus) vil gjøre det så handler det ikke om at du skal gjøre det.

men slik ser en at mange lovisk kristen holder på. Netopp sa en person til meg at slik lovisk het ikke err kristen tro!! Og det er sant!!

Jesus vil gjøre det i igjen. Alikevell driver mange lovkristen og hamrer og banker og skjeller og smeller og truer.

Og trøste og bære hva truer de vell ikke med om en ikke gjør og gjør konsikonsa......

Så godt som alle ting i eget liv som er blitt endret på er blitt gjort på et mirakuløst måte jeg aner ikke hvordan. Ting bare plutselig er vekke. Borte som om noen fjernet det. Og det er akkurat det som skjer ,,Jesus bare tar bort ting om en lever nært til Gud og slutter å kjempe og kave i egen kraft.

Lovkristne KREVER at folk skal hamre opp med ting selv og kommer med fordømmelse og anklager i fleng. Anklageren er som kjent et annet ord på Djevelen. Han kalles for anklageren. Og en som går i fordømmelsen tjeneste må en være på vakt i mot. Ikke sikkert alt som kalles så kristen t er så kristent. Uansett hvor mange ord de måte finne i Guds ord på det de dømmer og smeller med overfor andre.

Livet som kristen handler om nærhet med Gud. Følg Jesus og han vil ta seg av deg.!!Han vil løse det som må løses når tiden er der!!

Han kan løpe for den som følger han det er alt. Han kan bære en om så var.han kan løfte oss over de tunge fjell. men en må legge ALT på Jesus og slutte og kjempe so gal i egen kraft. En gjør såklart så godt en kan med saker i livet og ønsker og vil, så følger en Jesus så ordner han opp!!! Ha en strålende aften alle sammen!!

Svar
Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Paulus brev til romerne7

Den troende står i livsammfunn med kristus ,og er dermed fri fra loven og fra syndens makt. Loven er Hellig og god ,men den kan ikke overvinne synden!!

Svar
Kommentar #15

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Paulus brev til romerne7

Den troende står i livsammfunn med kristus ,og er dermed fri fra loven og fra syndens makt. Loven er Hellig og god ,men den kan ikke overvinne synden!!

Hei Turid

 

 

Hvis du forstår romerne fra 6 til kap 9 så vil du forstå friheten i Kristus. Da vil du også forstå min forkynnellse, og den er ikke dømmende. Men den setter oss i frihet når vi lærer hvordan man vandrer i ånden, uten å være bundet i kjødet.  for uten å bli en ny skapning så kan vi ikke være freslt, mange er i dag bare frelst i navnet, men ikke ihjertet. Trist sånn er det. men du kan fritt spørre meg om romerne så kan jeg forklare dette for deg . for mange har falt utenfor dene sannhet Paulus forkynte.

 

 

Gud velsigne deg Turid.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #16

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Lovkristne KREVER at folk skal hamre opp med ting selv og kommer med fordømmelse og anklager i fleng. Anklageren er som kjent et annet ord på Djevelen. Han kalles for anklageren. Og en som går i fordømmelsen tjeneste må en være på vakt i mot. Ikke sikkert alt som kalles så kristen t er så kristent. Uansett hvor mange ord de måte finne i Guds ord på det de dømmer og smeller med overfor andre.

Hei Turid

 

 

Hvorfor tror du jeg lever lovisk ?

Har jeg forkynt om loviskhet ?

Er jeg fremdelse slave under synden selv om frihet er i blodet ?

Hva sier Paulus om loven og synden. ?

 

Synder du Turid ?

Er du fremdeles en synder ?

 

Disse spørsmål stiller jeg for at du skal tenke igjennom når du svarer meg, bruk litt tid på dette, kansje du oppdager noe som kan være sunt og godt.

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #17

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Rune! Vi vet at alle mennesker er syndere, jeg undres over hvorfor du i debatt etter debatt skal forklare det så mye? Det er jo noe kristenfolket vet. Jeg undres over din påpekning sav synd hos mennesker. Himmel og hav det er jo DET VI ALLE VET veldig godt at folk er alle sammen. Hvorfor driver du da og skal forklare og atter forklare.

Og hva er poenget med å holde på med det? Hva er ditt mål med å drive og komme med at eks vis så og så mange menn sliter med porno. Hvor vil du med dette?

Vi vet jo om at folk er syndere, hva er det du vil. Hvor vil du?

Det er så merkelig!

Selv har man forstått deg slik at du BARE BLE SATT FRI AV GUD. OG AT DIN KONE UNDRES OVER HVORFOR GUD VENTET SÅ LENGE. Når du selv bare ble satt fri. Hvorfor driver du da og påpeker og påpeker synd og pornobruk hos andre menn i fleng! Du kommer med loviskhet  når du holder på med disse debatter, det har vi sett. Er Gud for sen med å frisette dem da? Du ble jo bare mirakuløst satt fri. Du burde vell helelr ta en prat med Gud om at du synes han er for sen med å ordne opp med disse synderene  du påpeker. For forventer du at andre skal GJØRE NOE MED LIVET SITT. Mens du selv BARE BLE SATT FRI. Det er rart hvorfor du påpeker slike ting hele tiden, det må være for at du vil at de skal GJØRE noe med livet sitt. Men i ditt liv var det så enkelt du bare ble sat fri. Andre mener du må slite for å oppnå det du selv en gang i lviet har opplevd.

Dette forundrer meg. Og det er loviskhet du forkynner i dine mange og lange og tunge og nesten uleslige innlegg til tider. Ok slik står jeg som person ut med. Men kanskje ikke alle. Etter hva jeg ser. Forstår du sliter med skriving etter hva du selv har sagt. Og det er jo trist for deg og noe du ikke kan for.

Men innlegg etter innlegg hvor vil du? Det er sammfunn med Jesus folk må ha, ikke streve i egen kraft og gjøre for å være ære være. Loviskhet. Jo du skriver loviskhet.

Og slik er ikke det kristen livet. Det habdler om kontakt med JESUS! Det er den kontakten som er viktig mere viktig enn alt i den kristen veden. Betyr alt. Du påpeker synd og synd feil og som om du mener de må da gjøre no med livet sitt. HELDIGRISEN RUNE SOM BLE SATT FRI ! Og det er vell Gud da så komler. Da må du helelr fremfor dine mange innlegg og påpekering av synd og feil og anklager på folks øliv om hvordan de lever. OSV Porno du støtt kommer med et eksempel, heller begynne å be til Gud om å få opp tempoet med å sette kristen folket fri fra porno!

Svar
Kommentar #18

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Be heller til Gud du om porno og annen synd som alle folk har. Selv om det er folk selv som må ta kontakten med Gud. Men bønn hjelper mere enn at du går i fordømmelsen tjenste her inne og tar folket som vi jo vet er syndere alle mann. Så hvorfor  du kommer med ting alle vet hele tiden. Heldigrisen som bare selv ble satt fri. Og nå skal han kreve at andre JOBBER med å bli fri i egen kraft!!!

Sånn operer ikke Jesus !!! lovisheten din er overalt

Svar
Kommentar #19

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Men innlegg etter innlegg hvor vil du? Det er sammfunn med Jesus folk må ha, ikke streve i egen kraft og gjøre for å være ære være. Loviskhet. Jo du skriver loviskhet.

Hei Turid

 

 

Akkurat det jeg er på jakt etter å skape reaksjoner, vekke folk. slik det brører ditt hjerte. da har det fullført sin tjeneste, når det kan provosere fram noe i menneske hjerte. For mange kristne lever slik jeg beskriver det. i en søvnig tilstand.

 

 

Hvorfor er det få som finner den trange døren av de kristne Turid ?

Hvorfor sier Jesus at det er bare fem som hadde nok olje til å fullføre løpet ?

Hvorfor sier Jesus at frafallet vil bli stort i endetiden ?

Hvorfor roper både Jesus og Paulus om omvendelse ?

Hvorfor sier Jesus når Han kommer skal Han da finne troen på jorden ?

Hvorfor sier Paulus at vi må arbeide på vår frelses vei.

Ja mange ande eksempler kunne jeg ha tatt fram men dette er noe som er veldig vesntlig i evangeliet, hvet du hvam både Paulus og Jesus talte om når de sa dette, jo til de troende. Jo mange troende lever ikke slik de skal de ser på porno se stjeler de lyver, de bærgjerer. de fantaserer om andres eiendommer. ja de  lystene elsker de. for de har ikke blitt nye skapninger i Kristus. de famler endo i blinde. Kan ikke du se dett Turid er du også blind for sannheten. må da sannhetn få lyse i ditt hjerte. Jeg vet hvordan det er å leve som en lunken kristen. Jeg levde alt for lenge i en slik tilstand, defor vil jeg advare andre om dette. dette er min tjeneste, å advare og vekke andre opp. Det skal du vite Turid det trengs. Du trenger også å en vekkelse i hjertet.  Jesus sier våkne opp du som sover. våk så man ikke faller i søvnen slik de fem uforstandige jomfruene gjorde. Du sier alle troende vet det jeg forkynner, ok men de trenger å bli vekket opp, for de kan ha mistet sporet.Håper du forstår at jeg gjør dette for jeg ønsker å bry meg som en bror, ingen ting som du sier skader mitt hjerte, men Jeg tilgir deg av det du tenker om meg i det skjulte og det du skriver om meg i sinne.bærer ikke nag til deg, tror bare du misforstår min tjeneste i Herren.

 

 

 

Gud velsigne deg Turid

 

MVH

RUNE

 

Svar
Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvis du forstår romerne fra 6 til kap 9

Jeg har lest romeren og fatter det  for over 25 år siden.Og om noen skulle vise meg noe ektra har jeg en mye mye bedre person enn deg til det. Min mann går deg en lang hatt i det meste. Du har aldri lært meg noe som helst. Og forholder meg til folk jeg vet er mye bedre enn deg.

Du ligger jo noen hakk i både inteligens og kunnskaop og oppfatelsen av sakker og ting generlet enn  Arild da. Så hvorfor er du innbilsk og selv god at du tror jeg ville spørre en mann som vet lang mindre enn elsklingen min?

Teologisk sett har Arild lang breder og videre kunnskap enn deg. Heheh nånei du rune mann som Gud satte fri, vær glad for det og ønsk den vei på andres liv og og slutt å tekk frem dette da det er Gud som setter fri, og selv neppe kan så godt. Muligen s noen.  jeg trenger ikke din lære!!! har sett at du tar mye feil noe min kjære er meget enig i. Og vranglæren din vil jeg ikke ha. Loviskhet osv masse jeg ikke ulikt fra minvår lære!

Svar
Kommentar #21

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Be heller til Gud du om porno og annen synd som alle folk har. Selv om det er folk selv som må ta kontakten med Gud. Men bønn hjelper mere enn at du går i fordømmelsen tjenste her inne og tar folket som vi jo vet er syndere alle mann. Så hvorfor

HEI  Turid

 

 

Fint at du tenker på bønnen, du skal vite at jeg ber, for de andre som sliter med dette problemet, Det er makt i de foldete hender.

 

Kan du forklare meg hvorfor  jeg er lovisk, er det  fordi du mener jeg fordømmer andre? hvis meg hvor jeg fordømmer ? og hva  jeg skriver som ikke samstemmer med Guds ord. hvordan kan du dømme meg. når du sier at jeg dømmer andre. dette rimer ikke. men jeg tror ikke du forstår alvåret .

MEN LA OSS HOLDE OSS INNEN TEMAET OG IKKE PERSONEN.

 

 

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #22

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Du ligger jo noen hakk i både inteligens og kunnskaop og oppfatelsen av sakker og ting generlet enn

Siterer meg selv , da du vil vell misse det da det ble litt feil ARILD er mere inteligent enn du osv. Se det ble feil skrevet bestingen Arild hehehe da spør jeg ikke deg om noe. Om jeg behøvde men så er romeren kjent godt da heheh du er merkelig du!!

Rune ble satt fri selvog krever at folk må ordne opp i liven sine det er budskapet du frembringer i debatt etter debatt. kra v til andre men ikke deg selv. For du ble satt fri.....merkelig dette rune. Du kommer jo støtt med anklager rundt folks liv. På troende no har du atter en pornodebatt. Hvor vil du. Vi vet folk er syndere intet nytt under solen mann!!!

Svar
Kommentar #23

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Teologisk sett har Arild lang breder og videre kunnskap enn deg. Heheh nånei du rune mann som Gud satte fri, vær glad for det og ønsk den vei på andres liv og og slutt å tekk frem dette da det er Gud som setter fri, og selv neppe kan så godt. Muligen s noen.

Hei Turid

 

 

ve dine ord, det hjertet er fullt av strømmer det ut av din munn. les det du skriver selv og se om det stemmer med fruktene som Jesus sa vi skulle bære i Hans tre. er vi grener med frukt heller uten frukt. hva inneberer det å ha grener med frukt Turid. er det det du kommer med oppmutrende, eller er det nedbrytende ? hvis du sier jo det er nedbrytende. så vil det si at frukten på din gren ikke berer den frukt. så hvorfor ikke se på sitt eget hjerte. før du begynner å se i andres hjerter. Jeg er ikke noe bedre enn andre bare jeg kan være en tjene som kan formidle et budskap,om det skulle frelse en person. så er jeg glad, om en ble omvend av det jeg skrev så er det inge som kunne glede meg mer. vi skal oppmuntre verandre men også formane og irette sette verandre.

MEN DET SER IKKE UT SOM DU KAN ROMERNE TURID. Kan hende at du har kunnet det, men mistet det på veien. Arild kan snakke for seg selv Turid.

 

 

Guds fred

 

 

MVH

RUNE

 

 

Svar
Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Jødekristne

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Akkurat det jeg er på jakt etter å skape reaksjoner, vekke folk

Jeg også, opp av villfarelsen. De som samtalte med Jesus trodde de hadde forstått noe, men Jesus avfeide dem tvert ved å si til dem - dere farer vill for dere kjenner ikke skriftene. har dere ikke forstått hva som står i Moseboken om tornebusken, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, han er ikke Gud for de døde, men for de levende! Dere er helt på villspor.

Men jeg kan trøste deg i et utsagn fra Job i kap.12 som handler om at ulykken vil ramme alle, i v 16 heter det;  Hos ham er styrke og innsikt. Den som farer vill, og den som fører vill, tilhører ham.
Det finnes i Bibelen en benevnelse på en type kristne som jeg har stusset på, jeg trodde at kristne var kristne uansett, men Galaterne 2 gir inntrykk av at det finnes to slags kristne i det at det nevnes hedningekristne, og det var ikke noe bra rykte de fikk på seg heller, for det står at de var jødekristne og hyklet så mye at de rev med seg også Barnabas. (Opprinnelig er dette Jesus, han som i Apg.14.12 ble kalt for Zevs, i Apg.4.36 er dette Josef, men Josef og Jesus er far og sønn, de er ett, og er den samme, de brukte samme tilnavn, - Justus, Apg.1.23 og Kol.4.11)

Så Jesus ble før han fikk dette navnet, ført vill av hedningekristne, noe å tenke på?

Svar
Kommentar #25

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei turid. se i komentar 19 så får du svar på spørsmålet ditt. mvh rune

Publisert nesten 6 år siden

Svar
Kommentar #26

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Du kjønner tydeligvis ikke hva du holder på med! I følge det svar du gir, så må årsaken til at du drev med porno før være at du sov.

Svar
Kommentar #27

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Du har i følge din egen tanke da sovet mesteparten av ditt kristenliv. Det er jo bare korte 3 år du har vært pornofri. Og i følge din egen teori så var er en pornobruker verken kristen eller på vei til Jesus. Med  andre ord har du i følge deg selv bare hatt 3 år med Jesus..... Og nå skal du bælære selv predikant søetorp har jeg sett og Arild og mange andre. ikke alle vil ta vranglæren din innover seg og høre på deg ser du!  Søetorp hevet du deg også langt over . Han er jo en mann som er mye mere inteligent og kunnskapsrik enn deg. levd som predikant og har meget god erfaring. Du tror vist veldig stort om deg selv rune. Jeg unders i tråd etter tråd over din egen storhet.

Svar
Kommentar #28

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg tilgir deg av det du tenker om meg i det skjulte og det du skriver om meg i sinne.

Du leker tydeligvis også synsk,  du aner ikke hvilken tanker jeg har i det skjulte som du kaller det for. Som om jeg skulle gå rundt å bry meg så om deg, du er bra innbilsk som tror jeg går og tenker så på deg hele tiden.  Det er vell du som har skjulte tanker. Og ikke er jeg sint i det hele tatt. mere trolig du selv det også.  Du påprakker meg tanker og følelser jeg ikke har. Nå får du ta deg sammen. Lek synsk et annet sted. Dette er et debattsted.

Svar
Kommentar #29

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1920 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Forstår du sliter med skriving etter hva du selv har sagt.

Han er åpenbart ikke den eneste.

Svar
Kommentar #30

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Du kjønner tydeligvis ikke hva du holder på med! I følge det svar du gir, så må årsaken til at du drev med porno før være at du sov.

Hei Turid

 

 

Jeg sov eller var en lunken kristen i 18 år. likegyldig ovenfor synden, tok ikke oppgjør med synden ble verende i synden. levde i kjødet. Det var en tilstand jeg ikke anbefaler andre å komme i. Man blir likegylig ovenfor synden. så det å være en sovende kristen. er noe av det verste man kan være. så derfor min iver etter å vekke opp andre sovende kristne. og jeg ser at du blir provosert av det jeg skriver, det kan vere et godt tegn. da berøres det noe i ditt hjerte.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #31

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Du har i følge din egen tanke da sovet mesteparten av ditt kristenliv. Det er jo bare korte 3 år du har vært pornofri. Og i følge din egen teori så var er en pornobruker verken kristen eller på vei til Jesus. Med

Hei Turid

 

 

For å korigere deg litt så har jeg snart vert 4 år fri i fra denne skitne industrien, som no så mange sliter med å komme seg bort i fra. Nesten alle menn ser på porno i dag. Det er en kjenns gjererning. men nå er ikke dette en debatt for porno. men en debatt om alle kristne har olje på sine lamper. så jeg syndes vi skal holde oss til hva denne tråden handler om Turid, synes ikke du også det høres fornuftigt ut ? For å gjøre meg helt ferdig jeg har ikke belært noen. jeg har debattert med alle type mennesker, om de er pastorer elle konger. så spiller det ingen rolle. for jeg svarer det jeg svarer uansett. Det som ligger på mitt hjerte det skriver jeg rett ut slik det er. 

 

Hvis meg min vranglære Turid ? Hvor lærer jeg feil ? Om jeg er kunnskaps rik og intligent. Det er to måter å se dette på, Dåren får sin visdom fra Herren, hvem trenger da visdommen  fra denne verden. Jeg formidler et enkelt men rettferdig budskap i fra de rette kilder.jeg bryr meg ikke om jeg er klok i andres øyne heller ikke, det er ikke det som er poenget. om man bare bruker hodet. så lærer man ingen ting om livet heller man tar ikke til seg visdommen fra Gud, om man lytter som en dåre så kommer visdommen naturlig inn i livet for Gud gir av sitt rike foråd av godhet og av sin kjærlighet.

 

Du tar feil om min person Turid Jeg er ingen stor mann i meg selv. men i Gud så klarer jeg alt, i Gud er ingen ting umulig. bare løsninger.ingen hinder.

 

 

Det jeg sa at du hadde skjulte tanker og var hissige hadde ingen ting med at jeg tenkte på deg, det var din egen teori. Men det du skriver avsløre jo alt det du tenker, for du skriver med hodet og ikke fra ditt hjerte. så alt du skriver kommer fram godt og vondt. Jeg har sagt dette før Turid. når vi debatere ver så snill og hold deg til hva denne tråden handler om. la det ikke bli så personeligt fiksert. kommer ikke noe godt ut av dette.

 

Se positivt på livet, smil og verden smiler tilbake. jeg vet at som søsken i troen skal man ikke ha vonde tanker om verandre. Har du sett Gud ? Nei men hvorfor elsker du Han da. hvorfor kan ikke du elske dine søsken i troen når du har sett dem. jeg er en bror i troen. Da burde du vert glad i meg som en bror og ikke svertet meg som du har gjort.  Kjerlighet er det eneste man skal skylde verandre. broder kjærlighet, søsken kjærlighet.

 

 

GUD VELSIGNE DEG TURID.

Håper du vil våkne snart.

 

Mvh

Rune

Svar
Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Ta med deg dette og

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg formidler et enkelt men rettferdig budskap i fra de rette kilder.jeg bryr meg ikke om jeg er klok i andres øyne heller ikke, det er ikke det som er poenget. om man bare bruker hodet. så lærer man ingen ting om livet heller man tar ikke til seg visdommen fra Gud, om man lytter som en dåre så kommer visdommen naturlig inn i livet for Gud gir av sitt rike foråd av godhet og av sin kjærlighet.

det er fra 1.Kor.2. = Guds mysterium er åpenbart

V 14:Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Joh.6.63: Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Joh.5.51: For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Det du prøver på å formidle hører visst til i det neste liv og den kommende verden.

Mark.12.25: For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.26 Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Svar
Kommentar #33

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Håper du vil våkne snart.

Jeg er våken, det er du som har sovet og jeg har aldri slitt med porno!

Svar
Kommentar #34

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Og du kaller deg selv for kristen i tiden du benyttet porno, det som er så merkelig herr selvgod er at du sier om ANDRE som bruker porno at de IKKE er kristen. Du lager spesialregler for deg selv. DEtte er merklig. Og du må forstå at slikt skaper reaksjoner på folk. Og en må få lov å komentere slikt vrøvl.

Jeg er av tro på at en er kristen selv om en benytter porno om en kaller seg kristen og tror på Jesus som Gids sønn osv og at han døder for folk på golgata. Folk har nok sitt forhold til Gud om de synder ser du og veien Gud vil sette andre fri på vet ikke alltid godeste rune løsningen på. Syndere er vi alle mann , ingen er uten synd. Bare Jesus!!

Svar
Kommentar #35

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg også, opp av villfarelsen. De som samtalte med Jesus trodde de hadde forstått noe, men Jesus avfeide dem tvert ved å si til dem - dere farer vill for dere kjenner ikke skriftene. har dere ikke forstått hva som står i Moseboken om tornebusken, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, han er ikke Gud for de døde, men for de levende! Dere er helt på villspor.

Hei Kjell

 

Både skriftlærde, fariseerne og sadukerne. Hadde store problemer med å forstå jesus sine lignelser og det nye livet Han kom med. De levde under lovens forbannelse og syndens forbandelse, de kom seg ikke ut av det skapet. De forble slaver i lovens forstand. Jesus kom med frihet. ikke loven.

 

 

 

MVH

Rune

 

 

 

 

Svar
Kommentar #36

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det du prøver på å formidle hører visst til i det neste liv og den kommende verden.

Hei Kjell

 

 

Det å formidle det enkle og det sanne budskap, er ikke like enkelt å forstå for alle, Alle er ikke lydøre på Guds ord. Jeg frmidler nåtid og framtid. og det som har vert. Men det viktigste er forkynnelsen om omvendelse synd nåde og bli en ny skapning i kristus.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #37

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke ta frem alt du har skrevet og plukke frem satmlige feil. DU skriver jo sååååå mye Sorry, For meg må du ha din lære. Gjør meg ingenting. Men jeg i blant tar frem som du vell merker, som når du på troende no, hevdet kristen kom til dødsriket og ventet når de dør.

Hei Turid

 

 

jeg vet ikke hva som beveger seg i ditt sinn heller hva slags motiv du har, eller hva slags agenda du har, men en ting vet jeg, dine ord avsløre alt det du står for. Trist å se på hvordan du oppfører deg på denne tråden, men dette er ikke noe nytt fra din side Turid, beklager at du ikke ser at jeg til stadig rekker ut en hånd til deg. men noen er blind på å ta i mot vennlighet. men jeg vet at du har mange gode sider inni deg Turid, bruk litt tid på disse sidene istedenfor. Hva ville Jesus ha gjort i ditt tilfelle,? Hadde Han ville gjort det samme som du har gjort. ? Hva sier Jesus det eneste vi skal skylde verandre er å elske verandre. vi skal være saltet og lyset. men jeg ser ikke noe salt eller lys i denne tråden som du har besvart meg med Turid.  Tungen er det farligste våpenete å bruke mot dine venner og fiender, du skader deg selv med det onde man sier. Jeg beklager vis jeg har rørt noen følelser i deg. som ikke stemmer. Men Jeg har alltid hatt en vennlig tanke med det jeg skriver til deg.  Jeg håper du vi se dette i et annet lys, hellers vil du være bitter for resten av livet. valget er ditt Turid.

Og når det gjelder dødsriket så er det bare å lese om den rike mannen som havnet i dødsriket. ved siden av det andre riket som de troende befinner seg i. i dødsriket er det to plasser, til basunen lyder. Dødsriket er både en ond plass og en god plass å oppholde seg i. Det spørs bare på hva vi velger selv. i dette livet. Da er det viktig å ha olje på lampen. alle bør sjekke sin tilstand. man skal ikke stå uten olje Turid. da er man fortapt i Følge Jesus lignelse.

 

Ha en fin dag Turid :)

 

Gud velsigne deg .

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Du feilinformerer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg frmidler nåtid og framtid. og det som har vert. Men det viktigste er forkynnelsen om omvendelse synd nåde og bli en ny skapning i kristus.

Formidlingen om forkynnelsen er at de døde står opp ved den siste basun og får forlatelsen fra sin synd da, fordi dødens brodd er jo synden, men når døden blir opphevet så oppheves også synden (1.Kor.15.52 ff)

Så skriver du:  "Jesus kom med frihet. ikke loven. "

Jesus kommer for å oppfylle loven! Matt 5,17

Du skriver:"Både skriftlærde, fariseerne og sadukerne. Hadde store problemer med å forstå jesus sine lignelser og det nye livet Han kom med. De levde under lovens forbannelse og syndens forbandelse, de kom seg ikke ut av det skapet. De forble slaver i lovens forstand. Jesus kom med frihet. ikke loven."

Hvem gikk befalingen ut til som skulle forkynne evangeliet? Mark 16.14-15 Har du misforstått noe her? Gå ut og forkynn evangeliet til alt som Gud har skapt står det til de 11 disiplene. Det er riktig som du skriver at de ikke forstod noe, allikevel var det de som skulle forkynne det.

Har nettopp lagt dette sitat inn i en annen tråd, men kan gjenta det her for deg også, så du kan studere dette litt. Det handler først om at etter oppstandelsen blir en lik englen (Matt.22.30)

Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få.11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. 12 Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i. (1.Pet.1.10)

Det hører fortsatt med til fremtid, evangeliet er ikke forkynt over hele verden, for da skal enden komme, Matt.24.14. Det skulle endog forkynnes for de døde:  Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Du har vel ikke tenkt den tanken at det trenges en forkynnelse også for de døde, hvem skal gjøre det?

Rune, kan du ikke henvise til bibelsteder når du prøver deg på påstander som ikke holder vann? Gud er Gud for de levende ikke for de døde, han er Gud for de han gjør levende igjen.

 

Svar
Kommentar #39

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

ys, hellers vil du være bitter for resten av livet. valget er ditt Turid.

Atter gjør du samme ukjærlige handling jeg påpekte i forige innlegg. JEG ER IKKE BITTER DU ILLEGGER MEG STADUG FØLESLSER JEG IKKE HAR. KAN DU VÆRE SÅ VENNLIG Å LEGGE AV DENNE FORMEN FOR LØGN. DET AT JEG SKRIVER STORT ER FOR AT DU SKAL SE DET FOR JEG TROR DU SOVER ELLER BLIND FORTSATT. DU SER IKKE DEG SEL OVERHODET DU ER UKJÆRLIG OG SLEM MOT MEG  BER DEG KUTTE LØGNEN DIN OM MEG.

Svar
Kommentar #40

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Og når det gjelder dødsriket så er det bare å lese om den rike mannen som havnet i dødsriket. ved siden av det andre riket som de troende befinner seg i. i dødsriket er det to plasser, til basunen lyder. Dødsriket er både en ond plass og en god plass å oppholde seg i. Det spørs bare på hva vi velger selv. i dette livet. Da er det viktig å ha olje på lampen. alle bør sjekke sin tilstand. man skal ikke stå uten olje Turid. da er man fortapt i Følge Jesus lignelse.

Jeg vet altså veien til himmeln, men mulig at du ikke vet om den veien. Troende på Jesus frelste går til himmelen.  Bli førskollærer for småbarn på søndagskolen da. Du kjeder meg med din flere vranglærer.

(MODERATOR HAR HER FJERNA PERSONANGREP)

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 386 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 386 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
17 minutter siden / 418 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Presidentens kulisser
26 minutter siden / 1122 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
29 minutter siden / 345 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
39 minutter siden / 707 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
43 minutter siden / 345 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Guds Lam
rundt 1 time siden / 359 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1122 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 418 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 418 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 2 timer siden / 2192 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 3 timer siden / 234 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 3 timer siden / 2192 visninger
Les flere