Kjellrun Marie Sonefeldt

156    1332

Hvem skrev de første kapitlene i GT?

Historikk.

Publisert: 28. feb 2012 / 1017 visninger.

Er det Abraham?    Det må regnes med at han var skrivedyktig som kom fra Sumerfolket.     Hvem andre enn Abraham kunne skrive hans livshistorie,eller om den ble overlevert fra han gjennom generasjoner og så skrevet ned,så var Abraham kilden.   Hva om skapelsesberetningen ,syndfloden,Edens Hage mm. var Abrahams barnelærdom som han trodde på så han leverte den videre?  

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

tja, dette er vel et spørsmål

Publisert over 5 år siden

vi sender videre til kjell Arne Norum? Dette er teologimat, er det ikke?

Svar
Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ifølge tradisjonen var det Moses. Noen lærde mener tekstene er sammensatt av flere kilder, altså vanskelig å si noe med sikkerhet.

 

 

Svar
Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vi vet i alle fall at historiene ble overlevert muntlig lenge før de ble samlet og skrevet ned. Historiene ble gjenfortalt i generasjon etter generasjon.

Svar
Kommentar #4

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Ble funnet i pyramide.

Publisert over 5 år siden

Det er nærliggende å tro at Abraham er urkilden,fordi historien om Adam og Eva er funnet skriftlig i pyramide,altså er "lære" i Sumerkulturen.  Med tanke på Noa,så er også historie om storflom funnet bla. i Gilgamesjdiktverket. Thor Heyerdahl skriver at utgravninger viser lag på lag av ødeleggelser grunnet gjentagne oversvømmelser fra Eufrat og Tigris. 

Svar
Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Thor Heyerdahl skriver at utgravninger viser lag på lag av ødeleggelser grunnet gjentagne oversvømmelser fra Eufrat og Tigris.

Minnesmerka etter syndefloda finn du over alt.

http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand,%20grus%20og%20pukk/Arealforvaltning/Konfliktsituasjoner_mellom_bebyggelse_og_uttak_av_grus_2.jpg

Lag på lag vart lagt ned då vatnet herja.

Midt inne desse fine strukturane som vatnet har sett av kan du finn kjempestore steinar som vatnet  har kasta inn.

Mosebøkene viser Yeshua til .

Han seier td.

Han svara: «HAR DE IKKJE LESE at Skaparen frå opphavet skapte dei som mann og kvinne  5 og sa: ‘ Difor skal mannen forlata far og mor og halda fast ved kvinna si, og dei to skal vera éin kropp’?  Matteus 19

Seinare så viser han til Moses. Trur dei ikkje på Moses så trur dei heller ikkje på meg.

Det viktigaste er at me kan stola på desse beretningane.

Sumerane passar fint inn i den skissa bibelen lagar om kva som skjedde med folk etter at arka landa på Araratfjellet.

 

Svar
Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Nå savner vi Geir Nyborg.

Publisert over 5 år siden

Han har bekjent seg til å  ha dukket ned i Kabbala og vet kanskje mer enn oss.

Svar
Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Om å se i sammenheng.

Publisert over 5 år siden

Det er sist i tiden ,og vi som vet det har annet å tenke på enn historikken langt bakover.  Jeg tok opp temaet for å vise til at vi er mange som ser i historisk perspektiv og innser  at skaperberetningen og historien om Adam og Eva ikke er å ta bokstavelig,men at det ikke forringer vissheten om at Den Høyeste er Skaperen.  Ap.gj. 17.28 : "For det er i Ham vi lever,beveger oss og er til."

Aller innser at vi må se i historisk sammenheng.  De første kristne trodde Jesus kom tilbake veldig snart  og solgte alt de eide og holdt sammen i fellesskap på det.  Ingen agiterer for at vi må gjøre det samme fordi det står i Bibelen at de første kristne  gjorde det.  

Svar
Kommentar #8

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Slettes fordi kom.7 kom dobbelt.

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Beklager.

Publisert over 5 år siden

Beklager . I kom.7 forvekslet jeg Geir Nyborg med Svein Nyborg.  

Svar
Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Adam og Eva ikke er å ta bokstavelig,men at det ikke forringer vissheten om at Den Høyeste er Skaperen

Det er heilt bokstavleg.

Det er igrunnen rart at ikkje mange forstår at mennesket må vera skapt heilt ferdig med hud og hår  i frå starten. Fyrst vart Adam skapt og så Eva like etterpå.

Då fungerte systemet skikkeleg og dei kunne få ungar  som førte slekta vidare.

Etter jødisk tradisjon følgde dei ikkje Paulus sine råd med fekk 32 gutar 22 jenter.

Adam vart 930 år .

Svar
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

64 innlegg  12019 kommentarer

Hvem begynte på Bibelen?

Publisert over 5 år siden

Jeg kommer med en liten kommentar om dette selv om jeg ikke er noen ekspert på det området.

I alle fall sier Luk.1.1.2 det slik:Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.

Tjenerne for Ordet og de som var øyenvitner til de første hendelsene var nok de som nedtegnet det som i dag er samlet sammen til en bok, Bibelen. Predikeren snakker om  tidligere tider som var før oss som skal gjenta seg på nytt igjen, tider som ingen minnes har vært til, og ingen minnes de som har levd. Det er snakk om eldgamle dager fra et bibelsk perspektiv i 5. Mos. - så jeg tror det kan bli vanskelig å komme frem til øyenvitnene fra de første tider. Vi vet bare at tiden og hendelsene skjer på nytt igjen inntil Guds ord og tjenere har blitt rene. (Sal.12.7)

Svar
Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sumererne skrev nok inndirekte de første kapitlene

Publisert over 5 år siden

Hvem som skrev de første kapitlene ? Tja, det kan jo ha vært sumerene det, for mange av mytene går igjen i sumerkulturen, eller de kan ha kommet fra Induskulturen, for det var tett kontakt mellom Indus og Sumer. Dere skal huske på at judaismen først oppstår med Moses åpenbaringer etter Xeodus fra Egypt, før den tid, i den gamle El religionen, var nok Jhave bare en av mange guder i det judaistiske phanteon.

Svar
Kommentar #13

Kjellrun Marie Sonefeldt

156 innlegg  1332 kommentarer

Historikk.

Publisert over 5 år siden

Torstein Langesæter.     Kosmologen dr. Jeremi Wasiutynski(astrofysiker) har fremmet  at Adam og Evas  ulydighet mot Gud er symbolikk om hva som driver mennesket ut av Guds rike på det indre plan.  Jeg har ikke hørt noen tolkning av skriften på  stentavlene som er funnet i pyramide om dem.     Men du tror altså at Adam og Eva er de første mennesker som ble skapt.     Både du og jeg er av de som tror vi er sist i tiden,og da går vi inn i  hverdagen  med det alvoret for øye og med Jesus som hovedfokus,så får historikken være det den vil. 

Svar
Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1720 kommentarer

Å tolke Bibelen bokstavelig er å feiltolke Bibelen!

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Fyrst vart Adam skapt og så Eva like etterpå.

Ifølge Bibelens første skapelsesfortelling (1.Mos 1:1-2:3) så ble dyrene skapt først og deretter ble mannen og kvinne skapt samtidig.

Ifølge Bibelens andre skapelsesfortelling (1.Mos 2:4-25) så ble mannen skapt først, deretter dyrene og til slutt kvinnen.

Hvis redaktørene av Bibelen hadde ment at skapelsesfortellingen skulle tolkes bokstavelig så hadde de ikke inkludert to motstridende skapelsesfortellinger i Bibelen, men valgt én av dem.

Svar
Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Ifølge Bibelens andre skapelsesfortelling (1.Mos 2:4-25) så ble mannen skapt først, deretter dyrene og til slutt kvinnen.

Ja , det er nokon som påstår det .

I det såkalla fyrste versjonen er det klart at dyra vart skapt fyrst og deretter menneska.

DYRA FYRST:

 24 Gud sa: «Jorda skal bera fram levande skapningar av alle slag: fe, kryp og villdyr av alle slag!» Og slik vart det.25 Gud laga alle slag ville dyr og alle slag fe og krypet på marka av alle slag. Og Gud såg at det var godt.

SÅ ADAM OG EVA:

Gud sa: «Lat oss laga menneske i vårt bilete, så dei liknar oss! Dei skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen, over feet og alle villdyra og alt kryp som det kryr av på jorda.»27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, som mann og kvinne skapte han dei

-------------------

Sålangt alt vel.

Neste tekst som mange trur dei gjer Gud ein teneste med å forklara feilaktig. Eg skal bruka 1938 versjonen for å visa kor skoen trykkjer.

 "Og Herren Gud skapte mannen av mold or marki og bles livsens ande i nosi hans, og mannen fekk sjel og liv. 8 Og Herren Gud gjorde ein hage i Eden, langt aust, ..." 2,7

Og så kjem det viktige og det er forma på verbet i oversetjinga.

"Og Herren Gud sa: Det er ikkje godt at mannen er einsleg. Eg vil gjeva han ei hjelp som høver for han.19 Og Herren Gud HADDE TEKE AV JORDI OG SKAPT DYRI  på marki og alle fuglane i lufti, og han leidde dei fram til mannen og vilde sjå kva han kalla dei; og som mannen kalla kvart kvikjende, so skulde det heita" vers 18

Gud skapte mennesket slik man seier . Adam fyrst ,deretter Eva.

Dyra HADDE HAN SKAPT FØR MENNESKA og førte dei fram for Adam .

Det forundrar meg stadig at til og med kristne skal prøva å latterleggjera soga om Adam og Eva og formidla utviklingslæra.

Jesus seier:

 "Han svara: «Har DE IKKJE LESE at Skaparen frå opphavet skapte dei til mann og kvinne 5 og sa: Difor skal mannen skiljast frå far sin og mor si og halda seg til kona si, og dei to skal vera eitt?" Matteus 19,6

Tydelegvis har mange lese det ,men dei trur ikkje på det.

Edens hage låg der "GUDS HEILAGE FJELL" var i Jerusalem ved tempelhøgda.

Frå denne plassen gjekk elva ut og slik vil dte verta i framtida.

Difor er denne plassen så umåteleg viktig.

Til denne plassen kjem Yeshua tilbake no etter 6000 år frå Adam og Eva si skaping.

Han kjem til Oljeberget og vandrar ned til Aust-porten.

Han går inn AUST-PORTEN slik gamal jødisk lære og seier.

 

Svar
Kommentar #16

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det forundrar meg stadig at til og med kristne skal prøva å latterleggjera soga om Adam og Eva og formidla utviklingslæra.

Det er dere som fornekter vitenskapelige fakta og tolker Bibelen bokstavelig som latterliggjør Bibelen!

Svar
Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Det er dere som fornekter vitenskapelige fakta og tolker Bibelen bokstavelig som latterliggjør Bibelen!

Javel.

Vitskaplege fakta .LOL

Svar
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

64 innlegg  12019 kommentarer

Dyrestell?

Publisert over 5 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Javel.

Vitskaplege fakta .LOL

I det såkalla fyrste versjonen er det klart at dyra vart skapt fyrst og deretter menneska.

DYRA FYRST:

 24 Gud sa: «Jorda skal bera fram levande skapningar av alle slag: fe, kryp og villdyr av alle slag!» Og slik vart det.25 Gud laga alle slag ville dyr og alle slag fe og krypet på marka av alle slag. Og Gud såg at det var godt.

-----------------------------------------------

Forståelsen av bibelske nedtegnelser er på topp ser jeg.

Benjamin er en glupende ulv; om morgenen eter han op rov, og om aftenen deler han ut hærfang.Dan skal være en slange på veien, en huggorm på stien, som biter hesten i hælene, så rytteren faller bakover. Naftali er en lekende hind; liflig er ordet han taler. Issakar er et sterktbygget asen, som hviler mellem sine hegn.En ung løve er Juda; fra rov er du steget opp, min sønn! Han legger sig ned, han hviler som en løve, som en løvinne; hvem våger å vekke ham? (1.Mos.49.) Israel er som en trassig ku (Hos.4.6) Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort.Der står han bak muren vår. (Høys.2.9) Den som slakter en okse, slår et menneske i hjel, Jes.66.3 –

Hvem var dyrepasserne?

 

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 199 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 199 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
18 minutter siden / 2590 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2590 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 1 time siden / 161 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 2 timer siden / 186 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 4 timer siden / 199 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 186 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 5 timer siden / 199 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 5 timer siden / 4261 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 11 timer siden / 903 visninger
Les flere