Nina Langfeldt

15    51

«Prinsippet om at kompetansesvikt i barnevernet fører til mer maktmisbruk og flere omsorgsovertakelser»

Nye prinsipper i barnevernsloven er fortiden et aktuelt debattema.»prinsippet om at kompetansesvikt i barnevernet fører til mer maktmisbruk og flere omsorgsovertakelser»,bør også settes på dagsordenen.

Publisert: 27. feb 2012 / 3677 visninger.

Det er dessverre et faktum at den makt barnevernet har i Norge, fører til at barnevernet foretar en mengde omsorgsovertakelser som er åpenbart lovstridige.Men lovstridigheten kamufleres gjennom et omfattende bruk av begrepene «barnets beste» og «barnevernsfaglige vurderinger» som ikke utdypes på en måte som er mulig å overprøve.

Dette er en tragedie for de barn og foreldre som rammes. Barna fratas sine gode, ressursterke foreldre. Foreldrene fratas omsorgen for sine barn.

Omsorgovertakelsen i seg selv er en traumatisk prosess og gode fosterforeldre kan sjelden være bedre enn gode foreldre. Dessuten kunne vel skattebetalerenes penger brukes til mer fornuftige ting,enn å gi barn med gode foreldre en oppvekst i fosterhjem?

Nye prinsipper i barnevernsloven er fortiden et aktuelt debattema.»prinsippet om at kompetansesvikt i barnevernet fører til mer maktmisbruk og flere omsorgsovertakelser»,bør også settes på dagsordenen.

Det er mitt inntrykk at omsorgsovertakelser ganske ofte foretas når foreldre er uenige med de

fagpersoner som anser seg som spesialister på å forstå barn.

De foreldre som kommer opp i slike konflikter er ofte meget «oppegående» foreldre.Ofte har de selv fagutdanning innenfor omsorg eller pedagogiske yrker.Noen er lærere,barnevernspedagoger,psykologer selv.

Dette er foreldre som oppfatter seg selv som kompetente til å ha meninger om sine barns eventuelle problemer og hjelpebehov. Hvis barnevernet er uenig med dem,oppstår det lett en konfliktsituasjon. Barnevernet ser ut til å ha en tendens til at når deres argumentasjonsevne svikter

, så griper de isteden til bruk av makt. Dette får ikke sjelden traumatiske konsekvenser. Altfor ofte

fattes det i slike konfliktsituasjoner vedtak om omsorgsovertakelse.

Dette er vel neppe til barnas beste?

Barna utsettes for noe av det verste som kan skje et barn. Ofte under sterkt traumatiske omstendigheter blir de hentet i skole,hjem eller barnehage av

barnevernet .Kanskje ifølge med politi med en akutthjemmel hånda,

Det nytter sjelden å klage. Vedtaket er fattet. Konflikten er blitt til en maktkamp mellom barnevernet og foreldrene. Derfor får foreldrene sjelden omsorgen for barna sine tilbake.

Omsorgsovertakelsen er begrunnet med påstander som ansees som barnevernsfaglige vurderinger.

Disse mener klageinstansene,fylkesmannen,fylkesnemda, rettsinnstansene og

sivilombudsmannen, at de ikke har mulighet for å undersøke eller overprøve.Vedtakene og dommene går som regel i barnevernets favør. Men er dette til barnas beste? Og blir rettsikkerheten til barn og foreldre tilfredstillende ivaretatt gjennom et slikt beslutningssystem?

Hva vil de ansvarlig instanser (BLD,BUFDIR) foreta seg for å hindre denne type maktmisbruk fra barnevernets side i framtiden?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.

Omsorgovertakelsen i seg selv er en traumatisk prosess og gode fosterforeldre kan sjelden være bedre enn gode foreldre. Dessuten kunne vel skattebetalerenes penger brukes til mer fornuftige ting,enn å gi barn med gode foreldre en oppvekst i fosterhjem?

Det er jeg helt enig med deg i!

Svar
Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

litt i samme gate, BV gjør seg internasjonalt bemerket

Publisert nesten 6 år siden

New Internationalists blogg:

Norway snatches Indian children from their parents By Mari Marcel Thekaekara  

A major story in The Hindu, India’s most serious English daily, has caused shock and consternation among readers here. Two young Indian children in Norway have been taken into foster care. Their mother Sagarika was accused by the Norwegian Child Protection Service last May of being unfit to take care of her two-and-a-half-year-old son, Abhigyan, and five-months-old daughter, Aishwarya.

The reasons cited will appear bizarre to the average Asian, African and, I imagine, South American parent. The child rights authorities decided to visit the Bengali home when baby Aishwarya was still being breast fed. The Norwegians decided, after observing her for one hour every week, that the mother, Sagarika, was unfit because she overfed the boy and fed him with her fingers. Anyone who knows Asian or African cultures would know that we eat with our fingers and it’s normal to feed children using your fingers, not a spoon. Many Asians overfeed their kids (when they have food and don’t come from impoverished families).

Another black mark against the young Bengali parents was that the boy slept with his father. Most Indian families, except the ultra-westernised ones, always keep young children in their beds. Asian people are appalled at the idea of babies and young children being in separate bedrooms. It’s viewed as another barbaric, misguided Western custom. How can they possibly leave a baby alone all night in another room, all by itself!

I know Norway is not terribly multicultural, but it seems to me ludicrous that they should be allowed so terrorize a young, foreign mother, deeming her unfit, with no respect for her culture, background or social customs. Social service departments are often callous and frightening. Their ability to take away children from their parents is nightmarish, like something out of a horror film.

The father, Anurup, has been employed in Norway as a senior geoscientist since 2006. It’s unlikely the mother of the children, or indeed either of the parents, has fully learnt the Norwegian language. One can imagine their plight, temporarily in a foreign land where they don’t fully understand the language. Suddenly, they’ve had their children forcibly taken away from them. The babies, now aged three and one, are separated, put into foster homes, where the new parents probably look alien and frightening and speak a different language.

As a flight attendant thirty years ago, I once had to accompany an Indian infant who had been adopted by a German couple. On reaching Frankfurt, the new parents were waiting with joy and hope for their baby. The child, confronted with alien, white faces, screamed in terror. There was nothing I could do but hand over the baby. Even now, I vividly remember that terrified, traumatised, screaming child.

The news report stated that the parents are now allowed to see their children for one hour, once a year. And the kids will remain in custody until they are 18. For the bewildered, terrified, young couple this is a total nightmare. Their Norwegian visas will expire shortly and they have no clue what will happen next.

For the average Indian who reads this story, we cannot imagine how a foreign government has the right to do this. The grandparents of the children have appealed to the President of India to help them get their children back.

I hope at least the Norwegian embassy in India can intervene to rescue the traumatized parents and infants and give them back to their family. They, at least, should know that Indians eat with their fingers, overfeed their kids and never leave babies alone in another room. 

Svar
Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.

Barna utsettes for noe av det verste som kan skje et barn.

Det var utrolig skremmende å se den dokumentaren som tv2 viste for en stund siden, der historien til en familie med en datter med Aspergers syndrom, ble fortalt. Der kom det frem en historie om det som absolutt virket som en ressurssterk familie og spesielt en engasjert mor. Denne moren, som var av Østerrisk opprinnelse, så seg nødt til å rømme Norge, for å kunne få lov å beholde sin datter. Fagpersonene hadde gjort et vedtak, som det tydeligvis hadde gått prestisje i. En skam at slikt får lov å gå ganske så upåaktet hen og at familier tvinges til å leve adskilt pga. et stivbeint byråkrati!

Barneombud - hvor er du i slike spørsmål?

Svar
Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Manglende faglighet

Publisert nesten 6 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.

Hva vil de ansvarlig instanser (BLD,BUFDIR) foreta seg for å hindre denne type maktmisbruk fra barnevernets side i framtiden?

Sitat: Omsorgovertakelsen i seg selv er en traumatisk prosess og gode fosterforeldre kan sjelden være bedre enn gode foreldre.

De kan være hvor gode som helst og likevel oppfatter ikke barnas instinkter dem som foreldrene - de barna naturlig oppfatter som sine kjærlighetspersoner.

http://mhskanland.net/page2/page78/page78.html

Sitat: prinsippet om at kompetansesvikt i barnevernet fører til mer maktmisbruk og flere omsorgsovertakelser

«Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner.» (NIBR-rapport 2006:7)

"Vi mangler kunnskap om hvordan barnevernets tilbud virker på ulike barn. Det er et etisk problem, skriver Are Karlsen i denne kronikken."

http://www.forskning.no/artikler/2009/november/235541

"- Brukerne fungerer som forsøkskaniner for fagpersoner som offisielt presenteres som ferdigutdannede, men som i realiteten kun har en halvferdig utdanning, hevder forfatterne videre."

http://www.forskning.no/artikler/2006/september/1157356413.46

Til denne artikkelen kan man legge til at utdanninger som ikke er fakta- og forskningsbassert kan fungere som negativ utdanning som fratar en person både dannelse og utdannelse. Mer utdanning er altså ikke en løsning om det hele bygger på ideologi, (u)kultur og synsing.

Sitat: Ofte under sterkt traumatiske omstendigheter blir de hentet i skole, hjem eller barnehage av barnevernet.

"reaksjoner hos foreldrene, som høylytt gråt og hulking, klamrende atferd overfor barnet, raserianfall eller besvimelse."

http://www.apollon.uio.no/artikler/2011/barnevern.html

Rakt på sak: De fleste foreldre opplever dette bokstavelig verre enn voldtekt.

Sitat: Omsorgsovertakelsen er begrunnet med påstander som ansees som barnevernsfaglige vurderinger. Disse mener klageinstansene, fylkesmannen, fylkesnemda, rettsinnstansene og sivilombudsmannen, at de ikke har mulighet for å undersøke eller overprøve.

Dette er en svært viktig observasjon. Når man søker på hva f.eks fylkesmannen slår ned på, så er det aldri faglige feil. Det er kun formelle som tidsfrister og lignende. Barnevernets vurderinger oppfattes som sannheten uavhengig av om de kan dokumenteres med fakta og forskning. Det er nettopp på dette punktet vi oftest tar barnevernet med buksa nede i det arbeidet jeg driver: Det er ufaglig ideologi, moralisme, maktmisbruk, sladder, misforståelser, kontekstualisering etc etc forkledd som faglig, i så alt for mange tilfeller.

Svar
Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Når troen på rettsstaten raser

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Fagpersonene hadde gjort et vedtak, som det tydeligvis hadde gått prestisje i.

Hvor mye som er prestisje og hvor mye som er underlig ideologi er jeg usikker på.

Vi (i det arbeidet jeg driver på nett) fikk følge denne morens fortvilelse, frykt og frustrasjon under rettsaker og forsøk på å ordne opp. Vi informerte om at de ville tape i fylkesnemnden. Ikke fordi det var noen reell grunn for det, men fordi barnevernet har en underlig foreldrefientlig ideologi som oppfattes som faglig. De trodde på rettstaten og at de ville vinne. Så informerte vi om at de kom til å tape rettsakene, av samme grunn. Vi ble ikke trodd, som vanlig.

Når det meste var tapt, så hentet de barnet i hemlighet og rømte landet. Det var det eneste mulige for å redde barna. Det står stor respekt av en slik handlingskraft.

Problemet vårt er at dette gjenntar seg gang på gang på gang. Vi forteller at de vil tape i systemet, og at de må komme seg fra landet i tide. Folk er imidlertid hjernevasket med at rettstaten fungerer og om at media vil hjelpe dem. Til de grader at de makter ikke tenke om. Så går de rett i fella og får ruinert sine liv. Gang på gang på gang.

- Vi kommer til å vinne for vi har alt på det tørre!

- Vi vinner fordi saken er basert på løgner!

- Barnevernet tar feil. De tør ikke gå videre for da går vi til media og rettens vei.

Etc.

Så blir de knust av overmakten.

For mange mennesker er dette møtet med virkeligheten så brutalt at de faller helt sammen. At de både blir totalt traumatisert gjennom å få fjernet sine barn, kommer i tillegg til at alle illusjonene og livsløgnene - selve virklighetsopplevelsen - om staten knuses. Det skal gode hoder og psyker til for å tåle dette!

I tillegg kommer den sosiale stigmatiseringen.

Det å bli knust av makt har en svært demoraliserende virkning på mennesker. Dette tror jeg ikke Arbeiderpartiet er klar over. Ingen ting er vel mer avgjørende for å bytte politiske ideologier, politiske parti og til og med religion enn det å bli knust av makt. Jeg tror det kun er et lite mindretall vi ser går gjennom slikt uten å være villige til å endre ideologiske meninger. Det knuser også storfamiliene mellom de som tror barnevernet må ha et eller annet på dem, og de som støtter dem. Det er svært ødeleggende.

Svar
Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sitat: hvor er du i slike spørsmål?

Han er ivrig opptatt med å fornekte virkeligheten:

http://www.aftenposten.no/meninger/Vulgariserer-en-viktig-debatt-6768163.html#.T0yI8ywwua5

Svar
Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.

Barna utsettes for noe av det verste som kan skje et barn. Ofte under sterkt traumatiske omstendigheter blir de hentet i skole,hjem eller barnehage av

barnevernet .Kanskje ifølge med politi med en akutthjemmel hånda,

Og i svært mange tilfeller har de ikke en akutthjemmel i hånda heller. De fleste akutt handlinger fra barnevernet er ulovlige! Men ingen stanser dem! Hva for land er dette. Et land med et barnevern som har ei vanvittig makt så stor at ingen kan stanse dem. Selv om det er svært mye inkompetanse i barnevernet så har de denne vanvittige makta!

Svar
Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er vel noeppe forskningsbasert

Publisert nesten 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Rakt på sak: De fleste foreldre opplever dette bokstavelig verre enn voldtekt.

For hvor mange av dem har opplevet en voldtekt og kan sammenligne. Det er vel også slik at når det kommer til mennesklige reaksjoner og opplevelser så er disse individuelle og kan ikke få noe forskningsbasert svar som er gyldig for dem alle eller for store grupper.

Svar
Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

hvor mange av dem har opplevet en voldtekt og kan sammenligne

Noen har det og sier omsorgsovertakelsen er mye verre.

En voldtekt er en handling som setter spor. Adskillelse mor og barn er en handling som gjerne varer i like mange år som voldtekten setter spor. Den smerten det gir og de sporene dette setter i et menneskes liv kan være vanskelig å forestille seg.

Spesielt i vår ignorante kultur hvor man ikke bryr seg om lidelsen adskillelse foreldre og barn skaper.

- - -

Forskningen baserer seg på forskjeller på gruppenivå.

Gruppen som har mistet sine barn får store helseproblemer både kortsiktig og langsiktig. Voldtekt gir også slikt, men jeg har aldri hørt noen argumentere med like store helseskader og andre negative konsekvenser på gruppenivå.

Konklusjon: Voldtekt er oftest det nestverste som kan hende en dame. (Om man ser bort fra f.eks død og grusom vold.)

Svar
Kommentar #10

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Værre bli fratatt barna enn voldtekt !

Publisert nesten 6 år siden

Å bli voldtatt må være grusomt! Å miste sine barn enda mere grusomt, en smertelig tortur om man  ser på de lidelser barnevernsofrene fremlegger.Atpåtil så har foreldre som har blitt fratatt barna også smerten rundt hvordan har mitt barn det nå, hva tenker det nå , det savner megoss foreldrene hvor ble det av mamma og pappa. Osv. De må også kjenne på denne smerten, en smerte et voldteksoffer ikke har.

Svar
Kommentar #11

eva jenvild

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Teksten til Nina Langfeldt er full av påstander om at ting er "et faktum", " den makt" og "en mengde", uten henvisning til en eneste dokumentasjon på noe av dette.

Å lese en så usaklig tekst får en til å lure på om innlegget er skrevet av en med svært dårlige erfaringer med barnevernet. I såfall er bakgrunnen for påstandene som blir framsatt i fleng kanskje noe annet enn å skape en saklig debatt?

At barnevernet vurderer at barnet er utsatt for omsorgssvikt, kan jo bunne i, ja nettopp omsorgssvikt.

Det finnes kriterier som barnevernet har å forholde seg til, det finnes krav til en mor og en far som dessverre ikke alltid blir oppfylt.

Dette er selvsagt trist både for barn og foreldre.Ingen ønsker å komme i en sånn situasjon, men noen kommer allikevel dit.

Og da er det barnas beste barnevernet må vurdere, en vanskelig vurdering, det sier seg selv. Noen foreldre klarer å leve med denne beslutning, og klarer også å samarbeide med fosterforeldre. De har klart å realitetsorientere seg og har skjønt hvorfor dette skjedde. 

Noen klarer dessverre ikke det, og her har kanskje barnevernet en jobb å gjøre. Å ta vare på de foreldrene som har mistet omsorgen for barna sine, kanskje via støttegrupper/sorggrupper eller lignende.

Svar
Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Realitetsorientering

Publisert nesten 6 år siden
eva jenvild. Gå til den siterte teksten.

De har klart å realitetsorientere seg og har skjønt hvorfor dette skjedde.

Å snakke om realitetsorientering i et trosbasert innlegg om barnevernet, er ikke det lureste man kan gjøre. Logisk sett er det å sette krokfot på seg selv.

Dine forestillinger om barnevernet er ikke empirisk begrunnet. Det betyr: Meningene dine er ikke realitetsorientert.

I kommentar 4 ovenfor, kom jeg med litt dokumentasjon. Jeg har altså tatt på meg jobben med å utfylle med dokumentasjon.

Dokumentasjonen for at det norske barnevernet ikke fungerer, er så massiv at det er kun slikt som ignoranse, kyniskhet, usunn moralisme, autoritets- og systemtro som hindrer folk i å se det. I utlandet ser man det. Nå har man hatt demonstrasjoner mot det norske barnevernet, i flere land. Den ene gangen de demonstrerte i India, så samlet de ca 6000 demonstranter. Det er på tide å våkne om fra den ideologiske forblindelsen.

Her har jeg også en mengde dokumentasjon:

http://www.sfm.no/Arkiv-2012/Art-Mar-2012/180312.Tragedier-tabu-og-tro.htm (Helt ny.)

http://www.gateavisa.no/2010/04/16/arild-holta-vil-redde-norske-barn-fra-et-destruktivt-barnevern/

Hvordan skal man egentlig overbevise mennesker som er ivrig opptatte med å fornekte realitetsorienteringen de møter?!

Svar
Kommentar #13

eva jenvild

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Interessant at du kaller innlegget mitt trosbasert.

Innlegget var forøvrig en kommentar til et annet innlegg.

At man på grunnlag av noen saker som blåses opp generaliserer meninger om barnevernet generelt virker på meg usaklig.

Det finnes mange saker, der barn selv har stått fram og vært svært glade for at de fikk hjelp av barnevernet. 

At man overser det positive og bare fokuserer på det negative, gir en skjevhet som virker tendensiøs. 

Men i kampens hete er det kanskje ikke plass for nyanser?

Å være blindet av sine egne meninger kan også fort gjøre en blind for andres meninger.

Jeg "tror" at barnevernet gjør både gode og mindre gode avgjørelser.

Synes at det er en mer balansert "tro" enn å tro at de bare gjør mindre gode og dårlige avgjørelser.

Hadde vært fint å se dere komme med saker der barnevernet hadde gjort en god jobb også, noe de faktisk gjør.

Men hvis utgangspunktet er en absolutt fortolkning av det biologiske prinsipp, så er det jo ingen rom for tvil. Da skal vel barn uansett oppvekst bo sammen med foreldrene.

Har du tenkt på at dette kan være som i et grusomt fengsel for noen barn? Foreldre har dessverre mulighet til å gi barna både en god og dårlig barndom.

Det hadde vært interessant å høre hva du mener med en god barndom. Finnes det for deg ingen situasjoner hvor barn har det bedre med å bo et annet sted? Tror du overvurderer en del foreldre her....

Jeg tror at mange flere barn hadde hatt en bedre barndom i et annet hjem.Tror det er store mørketall her.

Det biologiske prinsipp gjør det også vanskelig for foreldre som faktisk synes barna deres har et bedre omsorgstilbud et annet sted. Å være foreldre og god omsorgsgiver er ikke synonymer, selv om du skriver med dette som utgangspunkt.

Heldigvis har vi et barneombud som barn kan ringe til. Barn er egne rettssubjekter, de er ikke foreldres eiendom. Barn og foreldre har ikke alltid samme interesser, hvor truende det enn er for foreldrene.

Svar
Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Opplært overbevisning kontra fakta og forskningsbasert tenkning

Publisert nesten 6 år siden
eva jenvild. Gå til den siterte teksten.

du kaller innlegget mitt trosbasert

Sitat: At man på grunnlag av noen saker som blåses opp generaliserer meninger om barnevernet generelt virker på meg usaklig.

At man tillegger mennesker motiver er en tankefeil på lik linje med generalisering.

Sitat: Det finnes mange saker, der barn selv har stått fram og vært svært glade for at de fikk hjelp av barnevernet.

Det finnes mange saker hvor afrikanske barn har blitt så hjernevasket av kidnappere/gerilja at de har drept sine egne foreldre.

Å være barn er å lære hva som er normalen. Barn er utsatt for opplæring. Spesielt om det kommer fra foreldreerstatninger. Når barn i barndommen lærer at foreldrene ikke fungerer, så er det det de ofte tror. Det har delvis også med "stokkholmsyndromet" å gjøre. Dels er det en overlevelses-strategi å tilpasse seg det nye.

At det også finnes sprø foreldre gidder jeg ikke skrive om, fordi det ropes i- og overdrives av media hele tiden.

Sitat: Men i kampens hete er det kanskje ikke plass for nyanser?

I din argumentasjon var det ikke mye plass til nyanser. Det var stort sett: Barnevernet har rett. Punktum.

Sitat: Å være blindet av sine egne meninger kan også fort gjøre en blind for andres meninger.

Vi er en del som har satt oss inn forskjellen på meninger og fakta.

Sitat: Hadde vært fint å se dere komme med saker der barnevernet hadde gjort en god jobb også, noe de faktisk gjør.

Hvorfor skal også vi gjøre den jobben som media ensidig fokuserer på? Det er bortkastet å gjøre det som hele tiden gjøres, slik at det som ikke blir gjort blir ytterligere forsømt.

Sitat: Men hvis utgangspunktet er en absolutt fortolkning av det biologiske prinsipp, så er det jo ingen rom for tvil. Da skal vel barn uansett oppvekst bo sammen med foreldrene.

Man kan fjerne overgripere, og overlate barna til de som er igjen. Være seg om det er tanter, onkler, voksne søsken, en ensom mor, en ensom far, besteforeldre, familievenner, nærmiljø etc. Fungerer ikke dette - hvilket det nesten alltid vil gjøre - så kan man selvsagt trenge en "omplasseringssentral" for barna. Dette handler om naturlig barnevern og myndiggjøring, som det såkalte barnevernet motarbeider nærmest systematisk.

Sitat: Har du tenkt på at dette kan være som i et grusomt fengsel for noen barn? Foreldre har dessverre mulighet til å gi barna både en god og dårlig barndom.

Jeg har tenkt på problemstillingen i over 30 år.

God forskning viser at prognosene for barn i ikke-biologiske kunstige konstruksjoner, er verre enn i påstått for dårlige familier.

Sitat: Det hadde vært interessant å høre hva du mener med en god barndom. Finnes det for deg ingen situasjoner hvor barn har det bedre med å bo et annet sted? Tror du overvurderer en del foreldre her....

Du tror, ja! Det er ingen prestasjon å være foreldre. Det er instinkter. Også hos barna. Selv påstått for dårlige foreldre oppleves som sikkerheten av barna. Det er et instinkt barna har. Fjerner man de fra foreldrene, så skader man dem.

Den skaden ignoreres, selv om den gir prognoser i klasse med sexmisbruk og reell langvarig vold.

Barn er ikke som planter man bare kan plante om. Virkligheten fungerer ikke slik.

Sitat: Jeg tror at mange flere barn hadde hatt en bedre barndom i et annet hjem.Tror det er store mørketall her.

Slik har media og pressgruppene (betalt av det offentlige) ropt lenge. Da er det ikke greit å være lettpåvirkelig. Fort gjort å bli revet med av propagandaen.

Sitat: Heldigvis har vi et barneombud som barn kan ringe til.

Nei, han fungerer i praksis som barnevernsombud. I tillegg er han helt uten vitenskapelig kritikk av sin egen opplæring i klinisk psykologi. Han har en sterk tro...

Sitat: Barn og foreldre har ikke alltid samme interesser, hvor truende det enn er for foreldrene.

Primært har de samme interesse (friske barn), selv om opplæringen fra marxistene er at gruppene i et samfunn er i konstant konflikt. Man kan ikke prakke marxismen på en biologisk betinget enhet - familien. Det blir nesten alltid feil.

Siden forskningen har vist at barnevernet ikke fungerer på gruppenivå, så kan man forholde seg til det. Det er jo for sent å hevde jorden er flat, når det motsatte er observert og dokumentert.

Mennesker flest klarer ikke å heve seg over sin kultur, og roper ut det de er blitt opplært med. Nå har du sagt de "rette" tingene som er "in" i tiden. Har du noen tanker du kan dokumentere at er mer varige enn moteidéer?

Svar
Kommentar #15

eva jenvild

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Kan ikke se at jeg tillegger noen som helst motiver, noe du altså kaller en tankefeil. Tror ikke noen tanker er feil jeg, fordi tanker er frie, og frihet er aldri feil.

Du skriver at du ikke gidder å skrive om de "sprøe" foreldrene. Men senere skriver du at alle foreldre har et "foreldreinstinkt" i seg. Hvordan henger dette sammen? Feil instinkter på de sprøe foreldrene da? 

Du skriver at media er skjev i dekningen av barnevern. Det er ikke mitt inntrykk, ser mange saker som er kritiske til barnevernet. Det hadde gitt teksten din et bedre inntrykk om du gadd å ta med de gode sakene også, den hadde blitt mer balansert. 

Tviler på at barna læres opp til å forstå at foreldrene ikke holder fungerer (tross din instinkt-tenkning).Ingen er ute etter å ødelegge noen foreldre, man skjønner at dette er saker hvor følelser og identitet er stresset til det ytterste.Det finnes jo mange saker der samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre fungerer bra. Motsatt vil det ikke gjøre det hvis foreldrene heller vil krige enn gå for samarbeid.

Det jeg synes er skummelt er hvordan barn læres opp til å godta en situasjon som ikke er med på å gi dem en god oppvekst.Kanskje har foreldrene selv hatt et tøff oppvekst, og tror at dette er det normale.De skjønner dermed ikke selv at de ikke har det som skal til for å gi barna det de trenger, fordi de aldri selv har fått dekket sine behov som barn.

Jeg tror nemlig ikke på din "instinkt-tenkning". For meg er foreldreskap sosial læring, vi lever ikke lenger i huler, og instinktene gir nok dyrene det de trenger for å overleve, men mennesker er mer kompliserte, og trenger mer enn instinkter. Vi lever i et kompleks samfunn, som krever mye av oss som mennesker, og ikke minst barna som etterhvert skal leve som voksne i dette samfunnet.

Jeg opplever ikke mine tanker som moteideer, jeg er samfunnsviter, og reagerer på sammenkoblingen av din biologiske familieteori/instinktteori og ditt syn på barnevernet.

I motsetning til deg bærer jeg ingen fane for at jeg har sannheten - noe du er ganske så sikker på. Å være åpen for andres argumenter, opplever jeg som grunnleggende i et demokrati. Det har du dessverre ikke vist noe av. Men å klare å ta andres perspektiv er kanskje ikke fullt utviklet i din "instinkt-hjerne"?

Man merker fort om en tekst er skrevet som et partsinnlegg.Der konklusjonen er bygget på summen av tilsvarende saker. Der sannheten er gitt, og det ikke er rom for annerledes tenkende.

Det går an å tenke annerledes om barnevern også. Men ikke hvis man er for følelsemessig engasjert eller selv har vært part i en sak, til det blir for det for nært og for følelsemessig vanskelig.Da klarer man ikke se utenom sine egne følelser og sin egen smerte.

Da er det ikke balansert debatt man søker, da er det forståelse og medfølelse for det man har opplevd. 

Som voksen kvinne velger jeg å sette fokus på hva barna har opplevd i familiene de opplevde omsorgssvikt i. 

 

Svar
Kommentar #16

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Man kan fjerne overgripere, og overlate barna til de som er igjen. Være seg om det er tanter, onkler, voksne søsken, en ensom mor, en ensom far, besteforeldre, familievenner, nærmiljø etc. Fungerer ikke dette - hvilket det nesten alltid vil gjøre - så kan man selvsagt trenge en "omplasseringssentral" for barna. Dette handler om naturlig barnevern og myndiggjøring, som det såkalte barnevernet motarbeider nærmest systematisk.

Ja helt sikkert! Når man har et helt slekt på begge sider til barnet så trenger en liksom ikke sende barn i fosterhjem langt vekke dersom det skulle være slik at de trengte å vokse opp med andre enn foreldrene.

Det er fryktelig når man hører om at barn har fått lov å bo hos ei god bestemor og så har barnevernet nekta å ha barnet der men tvangsflyttet det.

De motarbeider å ha barn hos familien og det er fryktelig.

En ting til er at barnevenet henter barn ut av heimer hvor kun økonomi er problemet, at de har for lite penger. Så setter de barna i fosterhjem tross at de har gode foreldre, mend e hadde bare kunne trengt mere penger.Men  barnevernet koster heller masser av penger på å sette barnet hos fosterforeldre mot å hjelpe familien med penger.

Ikke noe familievennlig land nei.

Svar
Kommentar #17

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
eva jenvild. Gå til den siterte teksten.

I motsetning til deg bærer jeg ingen fane for at jeg har sannheten - noe du er ganske så sikker på. Å være åpen for andres argumenter,

Arild har jobbet i mang år med saker rundt barnevernsproblematikken og han har dokumenterte fakta opplysninger i massevis godt ut på nett med i tidens løp.

Så det handler jo ikke så mye om Arilds meninger i den grad det  handler om reine skjære fakta og sannhet han kommer med.

Svar
Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
eva jenvild. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke se at jeg tillegger

Sitat: Kan ikke se at jeg tillegger noen som helst motiver, noe du altså kaller en tankefeil. Tror ikke noen tanker er feil jeg, fordi tanker er frie, og frihet er aldri feil.

Dette skjønte du ikke. "Tankefeil" er et ord for usannheter man (oftest) ikke er bevisst, eller logiske feil.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil

Tilleggingen av motiv lå i denne setningen din:

"At man på grunnlag av noen saker som blåses opp generaliserer meninger"

Trådstarter er ikke en så enkel sjel.

Sitat: Feil instinkter på de sprøe foreldrene da?

Bl.a.

Sitat: Det er ikke mitt inntrykk, ser mange saker som er kritiske til barnevernet.

Jeg kjenner til at de systematisk sensurerer slikt. Det er ikke toppen av isfjellet som kommer igjennom engang. Jeg, f.eks sensureres systematisk i media. Senest for to dager siden ble jeg nektet tilgang i media i barnevernsdebatt. Til tross for at jeg kanskje er den i Norge som når flest mennesker med fakta- og forskningsbasert informasjon om barnevernet. Tilsvarende sensurpolitikk varsles det om fra andre som jobber mot barnevernsovergrep.

Her er en journaliststudent som fikk se redaktøren kaste sjokkerende info om barnevernet:
http://dokument.r-b-v.net/barnevernet_i_media_kandidat_820.pdf

Her har du dokumentasjon fra professor Marianne Haslev Skånland:
http://www.barnasrett.no/Artikler/nar_media_loper_barnevernets_ere.htm

Hun skriver i 2004: "Det er ikke uventet at både barnevernet og ymse kommuneadvokater nå prøver å gå hardt på med trusler om tiltale og fengselsstraff, for å få lagt munnkurv på effektiv informasjon til barnevernsofre og mulige fremtidige ofre."

En del mennesker ble for noen år siden bøtelagte for å spre informasjon om barnevernet. Helt uten at media skrev om disse bruddene på ytringsfriheten. Andre ble truet til stillhet grunnet barnevernets trusler og fordi de ble tatt inn til avhør i politiet.

Jeg har opplevet husransakelse av politiet etter å ha brukt ytringsfriheten min. Den ene gangen beholdt de datautstyret mitt i 16 måneder. Da henla de saken. Men det gav meg selvsagt masse merarbeid at jeg ikke hadde tilgang til notiser, forskning og dokumenter lagret på PCen.

I debattfeltene i media ble vi mer eller mindre systematisk sensurerte. Det er imidlertid så mange av oss at media gir opp å sensurere det bort fra debattene. De siste to årene har vi fått en stor endring hvor media slipper oss til i debattfeltene UNDER artikler.

På Facebook er vi flere ti-tusen. F.eks i causen "Fjern overgriperen, ikke barnet!" som har nesten 34000 medlemmer. Det finnes flere hundre grupper og "causer" på Facebook som er startet av eller for barnevernets ofre. Selv om Facebook leker nyttige idioter for barnevernet og stenger folk ute, eller lukker kritiske grupper. F.eks fikk forskeren Joar Tranøy stengt en gruppe hvor han forsket på tankefeil/feilinformasjon i barnevernet. Mens media og såkalte samfunnsvitere fortier og fornekter. Det er selvsagt barnevernet og/eller barnevernsfanatikere som står bak klager på slik. De driver "stille krig" mot ytringsfriheten.

Sitat: Det finnes jo mange saker der samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre fungerer bra.

Selektiv hukommelse er ikke objektiv tenkning.

Sitat: Motsatt vil det ikke gjøre det hvis foreldrene heller vil krige enn gå for samarbeid.

Man skal unngå å krype for overgrep. Men folk tvinges til å spille med for barnas skyld og for sin egen helses skyld. Det er svært uværdige fohold.

Sitat: De skjønner dermed ikke selv at de ikke har det som skal til for å gi barna det de trenger, fordi de aldri selv har fått dekket sine behov som barn.

Ideologien sitter tydeligvis så godt hos deg at det er ingen grunn til å tro at du vil ta inn over deg realiteter. Det du ytrer her er grader av miljødeterminisme. Etter at Hitler hadde gjort den biologiske determinismen upopulær, så falt man i motsatt grøft. Den grøften er imidlertid heller ikke fakta- og forskningsbasert.

Sitat: Jeg tror nemlig ikke på din "instinkt-tenkning". For meg er foreldreskap sosial læring,

Moderne overtro. Virklighetsfornektelse og virklighetsfjern sosial konstruksjonisme. Slik holdninger er veldig farlige for barn. Årlig tar flere barn sine liv grunnet slik ideologi.

Sitat: Jeg opplever ikke mine tanker som moteideer, jeg er samfunnsviter, og reagerer på sammenkoblingen av din biologiske familieteori/instinktteori og ditt syn på barnevernet.

At du er samfunnsviter imponerer ikke. Du får sette deg inn i hvor lite som er empirisk begrunnet, eller som har empirisk evidens mer en mothypoteser og mot-teorier. Hvor mye er falsifisert? Ikke minst: Hvorfor aner dere gjerne ikke slikt? (!)

Det er jo interessant at man kan kalle seg samfunnsviter, uten å skjønne elementær logikk som tankefeil. Imidlertid er det helt vanlig i Norge. Det forteller litt om at ideologi overtar for fakta og logisk bevisføring. Det er en samfunnspatalogi i skolering og akademiske miljø.

Sitat: I motsetning til deg bærer jeg ingen fane for at jeg har sannheten - noe du er ganske så sikker på. Å være åpen for andres argumenter, opplever jeg som grunnleggende i et demokrati.

Feil. Du er ikke åpen for argumenter om at jorden er flat, katter er fugler, etc. Det motsatte er jo bevisbart. Man kjenner f.eks SANNHETEN, FAKTAENE, EMPIRIEN, KVALITETSFORSKNINGEN, og lytter derfor ikke til slikt sprøyt.

Du har ikke satt deg inn i EMPIRIEN, KVALITETSFORSKNING og en mengde FAKTA om barnevernet. Det virker ikke en gang som du forstår forskjellen på dette og på meninger. Men du må nødvendigvis ha lært litt om dette i din utdanning. (Du kan det nok når du tenker litt etter...)

Hvorfor skal jeg lytte til synsing som for lengst er motbevist, bare fordi du og andre har forestillinger om at synsingen deres realistisk? DU brukte begrepet "realitetsorientere". Er det ikke på tide nå at du viser at du vet hva det er for noe?

Realitetsorientering er bl.a å sjekke det i hodet opp mot empirien eller sansbare fakta.

Det har du ikke gjort mht barnevern. Du har f.eks ikke den ringeste anelse om verken vår side av saken eller om forskningen som slakter barnevernet. Ikke klarer du å se barnevern og familie fra en biologisk synsvinkel, eller fra en antropologisk, historisk eller evolusjonspsykologisk eller evolusjonssosiologisk synsvinkel.

Det passer seg ikke da å snakke om realitetsorientering av andre. Da avslører man at man tar det for gitt at man sitter med sannheten.

Svar
Kommentar #19

eva jenvild

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hei!

Jeg skjønner nå mer av ditt utgangspunkt.

Du har jobbet lenge med dette feltet, og finner mer og mer fakta for ditt syn på saken. Du representerer og kjemper for de som har konflikter med barnevernet.

Det har ikke jeg, og mitt poeng er at jeg synes at teksten og måten du argumenter på ikke tjener din sak.

Å skrive "dette skjønte du ikke" når du innfører begreper som er nye, er å drive en lukket diskusjon, hvor man driver rundt i sin egen bevissthetssirkel og alle som ikke er i denne sirkelen, ikke skjønner begrepene, eller er enig i det man skriver, er "hjernevasket", "manipulert" og "uten forståelse" og andre gode menneskelige egenskaper.

Å legge følelser til grunn for en tekst, kan nok gjøre den mer dramatisk og fengende, men ofte går dette ut over troverdigheten og sakligheten.

Jeg forbeholder meg retten til å tenke selv, jeg er ikke påvirket av hverken barnevernforkjempere eller barnevernmotkjempere.

Mitt poeng er at saken du kjemper for må gjøres på en sakligere måte, uten å angripe personen som sier noe. 

Jeg er dessverre ikke forundret over at du er utestengt eller at sider stenges når debatten er på dette nivået.

Det er rett og slett for usaklig og for dårlig nivå. 

Du kjører rundt i det samme sporet, og kommer dessverre ingen vei, prøv å dreie litt på rattet, se i en annen retning, og se om du kommer deg videre med en annen måte å debattere på.

Å gjøre seg til offer, å angripe og å lage fiendebilder er ikke ingredienser i en god debatt.

Dette er mitt siste innlegg.

Jeg lærte dessverre ikke noe av å diskutere med deg, det var lite spennende og lite givende.

Svar
Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
eva jenvild. Gå til den siterte teksten.

jeg er ikke påvirket av hverken barnevernforkjempere eller barnevernmotkjempere.

Du skjønner altså ikke helt dette med informasjonessamfunnet og barnevernets mediastrategi heller.

Jeg tror barnevernets offer får litt mer selvtillit av at man realitetsorienterer de som vil realitetsorientere andre. Kan hende barnevernet og deres mange støttespillere skal gå ned fra sin høye hest og stikke fingen i jorden.

Sitat: Å skrive "dette skjønte du ikke" når du innfører begreper som er nye, er å drive en lukket diskusjon, hvor man driver rundt i sin egen bevissthetssirkel og alle som ikke er i denne sirkelen, ikke skjønner begrepene, eller er enig i det man skriver, er "hjernevasket", "manipulert" og "uten forståelse" og andre gode menneskelige egenskaper.

Meningen min var å avsløre eller i det minste indikere at faget logikk ikke står høyt i kurs.

Du synes ikke det er rart at jeg blir sensurert som går hardt ut mot ukulturen. Vel, du skal vite at det er en del ganger Norge er blitt dømt for menneskerettighetsbrudd mht ytringsfriheten, i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Så kan du jo reflektere over hva slags ukultur du er en del av.

Jeg har et firesifret antall diskusjonsinnlegg bak meg på internett, og ser raskt om jeg har å gjøre med hørsomme, faktaorienterte og logiske mennesker. I det de "roper" ut den gjeldende ideologi som sannheten og på en nedlatende måte overfor barnevernsofrene, så har de demonstrert at debatten må ha andre begrunnelser enn opplysning av de selv.

Skulle jeg ta feil, så har debattanten oftest integritet nok til å ta med seg faktaene likevel.

Det er barnevernsofre som leser dette, og ser avsløringen. Det er også sannhetssøkende mennesker som leser. De er i stand til å se forbi en syrlig tone, og stille spørsmål om hvorfor er tonen syrlig. Du vet, den gamle leksa om at alle sier Jeppe drikker, men så veldig få spør hvorfor.

Mht kunnskap er det tre nyttige indelinger av mennesker:

De som i liten grad tar til seg mye kunnskap. De som gjerne tar til seg masse informasjon, men ignorerer bevis. De blir ideologisk forført. De som lytter til informasjon og spør etter dokumentasjon, og etter hvorfor og hvordan. De kalles ofte empirikere.

Barnevernet er i normalt i kategori 2. Det gjelder også deres forsvarere som tror de urealistiske skal realitetsorientere de som sitter med fakta. Stakkar alle mennesker som blir utsatt for dette på lukkede kontor landet rundt, og med sine egne barn som gissel: Spiller de ikke med så fjernes barna. For da er det avdekket påstått realitetsbrist. Spiller de med, så risikerer de fjerning av barna basert på barnevernerens påstander om at de kjenner familien, etter at de er blitt sluppet inn i privatlivets sfære. Det er et psykisk press mange lever med i årevis før de regelrett bukker under.

Det er forsket frem statistikk for sykdom, ulykker og selvmord for disse. Den er fryktelig! Men uansett hvor fryktelig den er, så skal vi altså smile og stryke ignorant media og meningsmotatandere medhårs, mens de belærer oss om ting de aldri har fått dokumentert.

Svar
Kommentar #21

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

takk

Publisert rundt 5 år siden

Har ikke tid til noen lengre utredning nå, men vil bare takke dere som skriver her og kritiserer barnevernet. Før 2006 hadde jeg omtrent ingen oppfatning om barnevernet. Så ble en i nær familie involvert i en sak. Gjennom de neste par åra erfarte jeg ting som gjør at jeg kunne beskrive barnevernet omtrent på samme måte som det andre kritikere gjør. Jeg trur ikke det er tilfeldig at historiene er såpass like. Men hovedargumentet fra barnevernet mot sånne som meg er gjerne at en blir blind i egen sak osv., osv. At det gjelder barnevernet sjøl òg, er det visst ingen som tenker på....

Vi må huske hvilken verden vi lever i. Samme verden som har husa Hitler, Osama, Mao, Stalin og en mengde folk som har gjort mye rart i skjul eller åpenlyst. Men når det gjelder barnevernet er det lissom kompetansen dømmes en må stole på. Men alle skjønner at en sånn arbeidsplass må være en drøm for en psykopat. Mengder av folk i utsatte situasjoner med lav truverdighet som kan plages ytterligere. Å stole på folk fordi de har en form for skolegang, er naivt, så lenge det fins så mange kritikere som har opplevd såpass like historier.

Poenget er ikke at de gjør det samme som Hitler og sånt, poenget er at vi ikke har grunnlag for å stole for mye på folk. Ondskap, korrupsjon osv. er reelle ting som en ikke kan late som blir borte bare fordi folk har "rekti" skole og tittel. Dessuten fins det likegyldighet, gamle uvaner og en mengde annen elendighet.

Barnevernet virker foreløpig mer opptatt av å kritisere kritikerne enn å ta kritikken alvorlig. Inntil videre fortjener de tilnavnet familieterroristene. De virker mer opptatt av å plage foreldre enn å ta vare på ungene. 

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 929 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 929 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
33 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
35 minutter siden / 1271 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1271 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1271 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1271 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1271 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1271 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1271 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1271 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1271 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1271 visninger
Les flere