Mons Henrik Slagsvold

159    2386

Den "Åndelige lengsel".

Har den mye omtalte «åndelige lengsel» havnet i new age og alternativbevegelsen? I tilfelle hvorfor?

Publisert: 24. feb 2012 / 1528 visninger.

For en del år siden var det mye snakk innen norsk geistlighet om at man hadde registrert en «åndelig lengsel i vår tid.» Hvordan kirken og kristne skulle møte denne antatte lengselen og åpne kirken for disse strømningene var et sentralt tema på et kirkemøte slik jeg forsto det.

Så langt jeg har fulgt med har ulike deler av new age og de behov alternativbevegelsenr ivaretar hos  særlig unge mennesker vind i seilene og tiltrekker seg mange unge søkende sjeler som antagelig er bærere av denne åndelige lengselen. Mens kirkebenkene står like tomme. Kan ikke forstå dette på annen måte enn at kirkemøtet og kirken så langt har mislyktes i sin ambisjon.

Kanskje ligger noe av forklaringen på dette i måten det kristne Norge har forholdt seg til disse strømningene på? De fleste synes f.eks. å plassere Märtha i «new age» bevegelsen. Og kirkeledere står frem og tar avstand fra hennes engleerfaringer som egentlig stort sett tilsvarer personlige opplevelser nonnen, mystikeren og kirkelæreren Theresa av Avila skildrer i sine berømte bøker. Dette vakte ingen oppsikt i en tid da det himmelske og jordiske var vevet inn i hverandre. Burde ikke det himmelske og jordiske fortsatt være  «vevet inn i hverandre» for mennesker som tror? 

En sterkt profilert kristen og forsvarer av tradisjonell luthersk kristendom står frem på skjermen i beste sendetid og forkynner med pompøst patos at Märtha er en heks, slår henne i hartkorn med afrikanske heksedoktorer og nærmest påstår at hun bringer skam og vanære over kongen og kongefamilien. Også mange kristne som deltar i debatten her på Vd. synes å ha beslektede holdninger.

Alt dette er det selvsagt delte meninger om. Men det er uansett ikke vanskelig å forstå at i den grad mennesker som sogner til disse strømningene identifiserer seg med Märtha, tiltrekkes de ikke av den «inkluderende folkekirken» og tilliggende herligheter. Assosiasjonene går heller til kjetterierklæringenes og inkvisisjonens tid. 

Så langt jeg har sett er presten Helge Hognestad den eneste mer profilerte i norsk luthersk kristenliv som har forstått disse strømningene og forsøkt å møte dem på en konstruktiv måte og skape rom i kirken for den spiritualitet disse menneskene søker. Og han samlet en god del kirkefremmede her oppe på Hamar rundt seg. Men han ble som kjent jaget ned av prekestolen mens man ufortrødent fortsatte å høvle ned dørstokken for å få alt det politisk korrekte trygt i hus. Høvler, snekrer og fikser så eldre trofaste føler seg fremmedgjordt og faller fra. 

I sum er det noe skjult selvdestruktivt over det hele. Men kirkens folk ser det ikke. For som kjent: fisken er den siste som oppdager vannet. For meg er det hele et Herrens mysterium. Forstå det den som kan. 

Men rett skal være rett. Det finnes også eksempler på prester som oppsøker alternativmesser med et åpent sinn og ærlig nysgjerrighet på hva som rører seg i disse miljøene og forsøker å sammenholde det de opplever med sin teologi.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Gi dem vafler

Publisert nesten 6 år siden

For det er jo slik man sørger for ungdommen. Litt andakt og en masse kule fritidstilbud er vel veien å gå. Det kalles vel ungdomssatsning og det benyttes flittig av både gudløse og gudsfryktige.

Svar
Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Forført av en annen åndsmakt enn den Hellige Ånds

Publisert nesten 6 år siden

Gud er ikke "både og"....det er "enten-eller".  Når vi ber til Gud for vårt kongehus, så er det ikke bønnesvar at prinsessen har valgt å markedsføre en åndsmakt fra Helvete.

Vi lever nå i en tid der alt ligger til rette for sammenblanding og grums.  Et oppriktig søkende menneske kan ende opp i å tro at det går fint an å blande litt av det og litt av det ..og så ende opp i en tro på at en har alt i orden med Gud og evigheten.

Så er ikke tilfelle....Gud er ikke til salgs.  Han ønsker samfunn med de som er villige til å la samfunnet med Ham være det stytende for dette jordiske liv.

I Johannes kap. 8 fra v. 42:  " Jesus svarte:  Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg.  For jeg har utgått fra Gud og er kommet til dere.  Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.

Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler?  Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!  Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre som deres far ønsker.  Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham.  Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 

Men jeg sier sannheten, og dere tror meg ikke.  Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd?  Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke?  DEN SOM ER AV GUD, HØRER GUDS ORD.  Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud."

Derfor...er det viktigere en noe annet...å holde fast ved det sanne; det rene; det hellige....søke visdom der den er å finne...i bibelen...alene....og ikke i den pluss den ...og den ..og den.....

Jeg tror at vi "opplyste" gjerne faller i den grøfta at evangliet er for enkelt - det pirrer ikke intellektet og gjør oss mennesker til syndere - en merkelapp mange ikke vil vedkjenne seg - derfor tar mennesker mer imot et forkledd åndelig oppkok som er en miks og en blanding som ikke krever et oppgjør - en omvendelse - en omorganisering av livsverdier o.s.v. - en kan fortsett å leve bekvem med en erstatningsåndelighet som en kan skvalte og valte med som en selv ønsker....

Jeg finner ingen glede i at ML er en som livnærer seg på en okkult presentasjon av skytsengler.  Det finner jeg dessverre utelukkende tragisk...og som et tegn på at vi lever i en tid der grums og sammenblanding kan føre mennesker helt vill og inn i fortapelse.

Svar
Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Har den mye omtalte «åndelige lengsel» havnet i new age og alternativbevegelsen? I tilfelle hvorfor?

Det har blitt big business. Og mange tror slik lengsel lar seg kjøpe. Det er ikke bare Märtha som forstår dette.

Samtidig er det vel et godt tegn i tiden at den "åndelige lengsel" ikke henger fast i eldgamle bøker som ingen lenger egentlig forstår? 

Svar
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Jesus undres...

Publisert nesten 6 år siden

vil menneskeSønnen finne troende når han kommer tilbake?  Ja, det er gode tider for åndelig grums, og...

nå har selvsagt Martha Louise frihet til selv å velge hva hun vil tro på, men som barn av kongen og dronningen blir det til at en både følger med ... og for noen - mer enn bare å følgemed - en lar seg forføre til å følge åndelig sett med.  I våre kirker...og trolig i de fleste menigheter ....blir det bedt til Gud ...for vårt kongehus  ..og jeg skulle tro det ville inkludere Martha Louise også i den posisjon hun har.

Og det er be vi som kristne bør gjøre.  Be for at ML får en åpenbaring om hvillken åndsmakt hun er i kompaniskap med ...og på hvilken vei både hun ...og de hun er i posisjon til å forføre....er på vei...

Hvem er Astarte og hva er engler? Astarte er et senere navn på en gudinne som stammer fra tiden hvor Nimrod bygde Babels tårn i Mesopotamia, rett etter Floden. Hun (da het hun Semiramis) var mor og kone(!) til Nimrod, tårnbyggeren. Historien om hvordan hun fikk gudinnestatus er for lang her, men hun ble med tiden gudinnemodell for hele den gamle, hedenske verden inklusiv Hellas og Romerriket. Astarte står for fruktbarhet, uhemmet sex, og krig og er en typisk feministisk og egenrådig gudinne. Selv israelittene i Det gamle testamente begynte å tilbe henne (1. kongebok 11:5 m.fl.). Ishtar, Venus, Artemis mm., er andre navn på henne. Hun er også opphavet til forestillingen om en «himmeldronning» og det kjente motivet: Madonna med barnet(!).

Ifølge nettstedet wicca.no er Astarte (sitat):  "Heksenes Gudinne er den store Gudinne.  Hun er årsaken til all eksistens .  Moren til alt som lever, Skaperen og.. Ødeleggeren...for hun er alltid todelt.  Hun er Jordens Mor ...Earth Mother; Månens skikkelse...Lady og the moon ..og stjernegudinnen...Star Goddess; hun er dronning over Himmelen; dronning over Jorden og dronning over Underverdenen."

Martha Louise er m.a.o. godt på vei til å etablere seg et forhold til en langt annen dronning enn sin mor.

Firmaets opphøyelse av Astarte er gjennomgripende...det kommer fram i denne linken

http://www.astarte-education.com/astarte.html

Dessverre er altså ML valgt å havne i selskap med mennesker som tilber en annen åndsmakt en den kristne ..og som også har andre "hjelpere"...enn de positive engler som bibelen beretter om. 

Også Aleister Crowly....hovedokkultisten...."den ondeste mann i verden" hadde også sin hellige skytsengel..Aiwass.

"Vår" ML lever nå av å spre kunnskap om en åndsmakt som er fra Helvete.  Kanskje det er det positive i det...at hennes nåværende valg (vi står i bønn for henne) kan bli en oppvekker for alvoret i våre valg på det åndelige plan.

Når det gjelder gråsoner opp i mot det ekte og rene...det hellige...i den kristne tro og lære...så er det klart at jo mer denne type lære brer om seg dess mer vil den helt eller delvis feste seg i mennesket.  Følgelig tror jeg menighetene mer enn noen gang er klare budbærere av det ekte, det rene, det hellige og sanne...og at de våger å ta itu med det som kan snike seg inn.

Frafallet av troende står det om i NT, men det finnes - og vil allitid finnes - et folk som holder oppe troen på det rene budskapet som formidlet av Jesus Kristus.

Svar
Kommentar #5

Heidi Terese Vangen

46 innlegg  1447 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg synes dette er en vanskelig debatt, for det er virkelig en utfordring å skille mellom tilnærminger til Gud som kan være utfyllende og ikke motstridende alternativer og de tilnærmingene som nettopp er uforenelige med vår. Den katolske kirke er et godt eksempel på et kirkesamfunn som rommer et enormt spenn i religiøs praksis, og jeg ser på det som helt i orden. Jeg har heller ikke reagert på at Märtha "fletter" de to dimensjonene sammen, for jeg har mine egne erfaringer på det området. Det som imidlertid bekymrer meg, er at hun har et virkelighetssyn som er grunnleggende annerledes enn det man finner i tradisjonell kristendom. Her tenker jeg spesielt på den makten enkeltpersoner har ved hjelp av disse englehjelperne som kommer når de tilkalles. Gjennom åndelige øvelser har de også makt til å frelse seg selv, og slik blir først og fremst Jesus overflødig, men Gud går fra å være Herre til personlig sekretær, for å sette det litt på spissen. Dette er trekk som bare blir mer og mer vanlige, og det bekymrer meg.

Svar
Kommentar #6

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Vafler.

Publisert nesten 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Litt andakt og en masse kule fritidstilbud er vel veien å gå.

Vafler er jeg redd blir for spett. Selv foreslo jeg for en prest som var bekymret for kirkebesøket at man kunne rydde kirkegulvet for benker og lage et dansegulv, hyre inn Ole Ivars og servere pils og pizza under natverden så fikk man vel alltids fylt kirken. Etter noen pils ble det kanskje åpning for et par bibelvers? Han var ikke uenig i det.

Svar
Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Kjøp og salg.

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det har blitt big business. Og mange tror slik lengsel lar seg kjøpe.

Du er vel inne på noe der. Tror du slik lengsel lar seg kjøpe?

Svar
Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Selv foreslo jeg for en prest som var bekymret for kirkebesøket at man kunne rydde kirkegulvet for benker og lage et dansegulv, hyre inn Ole Ivars og servere pils og pizza under natverden

Man hadde vel ihvertfall trukket en annen del av befolkningen til kirka, kanskje?

Svar
Kommentar #9

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

fortapte syndere

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Samtidig er det vel et godt tegn i tiden at den "åndelige lengsel" ikke henger fast i eldgamle bøker som ingen lenger egentlig forstår?

Det er vel bare fortapte syndere, som forstår denne boken?

Svar
Kommentar #10

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Full kirke.

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Man hadde vel ihvertfall trukket en annen del av befolkningen til kirka, kanskje?

Der har du utvilsomt rett. Men temaet var hvordan få fyllt kirken, samme hvem som fyller den og hvorfor de kommer.

Svar
Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Tror du slik lengsel lar seg kjøpe?

Overhodet ikke. Slik lengsels viktigste mulighet er irradikal (altså helt uten røtter, noe helt annet enn å være forankret fortid som skal dominere all fremtidig tid) åpenhet overfor hva fremtiden måtte gi. Og veien går gjennom sinnet.

Kommersialiseringen obstruerer menneskets åndelighet. Og nok ikke helt uten grunn! Men så kommer man over på politiske spørsmål. Finnes det så, i vår tid, politikere som våger å bryte med økonomismens totale dominans?

Et reelt politisk problem i dag er jo nettopp hvordan politikere har kullkastet selve det politiske (det er de økonomiske teoriers kvasilover som programmerer de nå kvasipolitiske valg); resultatet, til forkleinelse for oss alle, er politikere som ikke egentlig er politikere men mer etikere: vi detaljstyres 0g -reguleres bare mer og mer, på områder som uten tvil er etiske. Slik forskyves desverre også etikkens innhold, for etikk handler om individets søken etter det, for ham eller henne, gode liv. (Motsatt moral, som skal gjelde mer alment og universelt.)

Resultatet er dårlig økonomisk styring (politikken mangler), dårlig politisk styring (økonomien dikterer de fundamentale premisser), og dårlig etikk (etikk kan ikke politiseres).

Svar
Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er vel bare fortapte syndere, som forstår denne boken?

Jeg tror ikke de er fortapte, eller syndere. Men jeg tror heller ikke at noen av oss forstår disse tekstene særlig godt. De er skrevet på en tid som var radikalt annerledes enn vår; ordenes betydning, skjønt de er de samme, har en helt annen betydning i dag enn for 2000 år siden. 

Man kan ikke tviholde på ords eldre betydninger; kommunikasjon forutsetter at vi opererer med noenlunde tilsvarende begreper, og forutsetningen foro dette, i sin tur, er å ta utgangspunkt i hva begrepene i dag er.

Så kan man sikkert forsøke å tolke seg frem til tekstens ånd, dens budskap. Men selv dette, hvis slik destillering overhodet lar seg gjøre, er problematisk. For det er meget sannsynlig den ånd fra den tid slett ikke kan finne gjenklang i senere tid. 

Svar
Kommentar #13

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Fylle kirker?

Publisert nesten 6 år siden

Fylle kirker er ikke noe mål i seg selv - derimot å samle de troende i menighetene - de som utgjør Kristi kropp - der nyfrelste får sin plass og finner det ekte og sanne - og troen prakisert er et mål.

Jeg blir inspirert av å ta en "tur" innom the International house of prayer i Kansas City der det er lovsan, bønn og undervisning 24/7 siden en dato i 1999 - nå er dette og på vei til andre steder, men det krever sitt - her er settene på 2 timer og det er ikke stille mellom - en gitarist blir gjerne avløst av en på tangenter - legger inn en snutt med Ron Downing der renheten og klangbildet er etter min mening strålenede - så setter jeg på meg headsettet og nyter mens jeg tar inn en debattverden op VD som jeg har tanker om at det kan være en god investering for sitt åndelige liv og ta 40 dagers faste fra....

http://mediasuite.multicastmedia.com/player.php?v=i17lxa3g&video_uuid=i17lxa3g

 

Svar
Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Ser.

Publisert nesten 6 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Den katolske kirke er et godt eksempel på et kirkesamfunn som rommer et enormt spenn i religiøs praksis, og jeg ser på det som helt i orden.

Mener jeg kan se dine resonementer som jeg stort sett deler. Mitt innlegg er ikke utrykk for at jeg deler Märtha Louises måter å formulere sitt budskap på. (Hennes første bok) Ei heller Helge Hognestads myteteorier og teologiske ståsted. Det handler mer om å kaste barn ut med badevannet og de muligheter som er levende tilstede i disse strømningene for kirken. Skulle Kristus kun oppsøkt de som i utgangspunktet delte hans teologi hadde vel evangeliene sett ganske annerledes ut om de i det hele tatt hadde eksistert.

Jeg vil anta at de som samlet seg rundt Jesus bar på en åndelig lengsel som strakte seg ut over det fariseerne, deb tids "kirke" hadde å tilby. 

Den katolske kirken har lang tradisjon på nettopp det jeg siterer deg på. De ulike mystikerretninger og Frans av Assisis fattigdomsbevegelse er eksempler på det. Den eneste de bommet på var Martin Luther.

Dine refleksjoner rundt Herren som en tjener man kan tilkalle og den makt det gir må jeg tenke grundigere på.

Svar
Kommentar #15

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Debatt og nyhetsfaste.

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

VD som jeg har tanker om at det kan være en god investering for sitt åndelige liv og ta 40 dagers faste fra....

Der har du et usedvanlig godt forslag. Pleier selv å praktisere dette om sommeren. Etter noen dagers abstinens  gjør det egentlig svært godt.

Til dine kommentarer forøvrig vil jeg ihvertfall foreløbig si at du representerer vel på en udmerket måte nettopp det jeg tillater meg å stille spørsmål ved og som jeg vil studere grundig.

Svar
Kommentar #16

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Målet.

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Fylle kirker er ikke noe mål i seg selv

Enig med deg, men er jeg redd vi ikke har så mange med oss der. Desverre. Messefall er de fleste presters skrekk og tas ofte som et personlig nederlag vil jeg anta. En "flink og populær" prest er en som trekker folk til kirken har jeg hørt. Rent menneskelig kan jeg forstå det. Som om ingen gidder å lese innleggene og snuttene dine.

Svar
Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6143 kommentarer

Påstander og sannheter

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke de er fortapte, eller syndere. Men jeg tror heller ikke at noen av oss forstår disse tekstene særlig godt. De er skrevet på en tid som var radikalt annerledes enn vår; ordenes betydning, skjønt de er de samme, har en helt annen betydning i dag enn for 2000 år siden.

At du ikke forstår hva Bibelen forteller mennesket, det forstår jeg.

Men at du og ateister ikke forstår, betyr jo ikke at andre ikke forstår.

Det er kun en påstand og ikke en sannhet du fremfører der Robin.

Svar
Kommentar #18

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Interessant innlegg, MHS.  Bra knapp aktivert.

Det er helt klart en lengsel etter noe mer i store deler av befolkningen.  Folk fyller lengselen med kunst, kultur, menneskelig fellesskap, naturen (alt dette første gjelder f.eks meg selv).  Andre søker inn i mystikk og tro.  Et betydelig antall er åpen for "det alternative" og tro på spøkelseshus og healing er det også mange i de etablerte religioner som kan svare ja på (jfr f.eks Snåsamannen).

De kristne må gjerne sette nesa i sky og være skeptisk til nyåndeligheten du peker på i ditt innlegg, men jeg tror det er en dårlig strategi.  Tidsånden av vår tid er nemlig slik at enhver må finne sin egen sannhet (postmodernisme).  Det er nettopp denne tidsånd alternativbevegelsen samsvarer så godt med.  Der i gården er nemlig det eneste dogme at det ikke finnes noe dogme.  Alle må finne sin "spiritualitet", sin sannhet.  Kritikk av andres sannhet ses på som noe negativt.

Da kan for mange dogmatisk ekskluderende monoteisme som kristendom og islam virke som noe de ikke ønsker befatning med.  Den kristne sier: "Jeg har rett - du tar feil".  Tidsånden sier: "Hvordan vet du at vi begge ikke har litt rett?"  For å møte dette vil jeg anbefale å ikke snakke negativt om nyåndeligheten, men heller kaste seg inn i markedet og tilby det vi har å tilby.  Og det er ikke så lite: Innen kristendommen finner vi engler, demoner, helgener, fantastisk kirkekunst, helbredelser, bønnesvar og så videre.  Så når en nyåndelighet presenterer sine engler, hvorfor ikke si "Men engler har vi også - vi har hatt det i 2000 år."

Dogmatisk tro på at jeg har rett og alle de andre tar feil støter mange mennesker bort.

Svar
Kommentar #19

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Støte mennesker bort

Publisert nesten 6 år siden

er ikke noe argument, Frode - det bildet du tegner er med tidsånd og åndelig grums er nettopp det som ble profetert om de forførelser og det forfall som kommer over menneskeheten.

Du ser det vel og på måten du kommenterer på - er det troende så ironiserer du gjerne opp mot å håne - etterspør bevis og hoverer - her - med disse åndsmakter - som ikke er new age i sitt opphav , men derimot svært old age - de ønsker du velkommen med respekt.  Du maler og jatter med - ja, nærmest lokker som du skulle vært assisteten til slangen i Paradis.

Hvis Satan skal bli tilbedt av alle nasjoner i endetiden og etablere en verdensomspennende Antikrist tilbedelsesbevegelse, så må det verden over skje en rokkering i mennesker som tror på noe enten de er kristne, muslimer, hinduer, jøder o.s.v..  For at dette skal bli virkelighet må mennesker verden over være villige til å avskrive eller fraskrive seg sin religiøse arv.

Satan innser at dette vil være et for stort trossprang for oss som tror - vi vil aldri gå vekk fra vår tro til å bli hans tilbedere i ett nu.

Derfor legger han inn en forførelse i sin religion der "toleranse" er basis i "forkynnelsen" og hovedtesen at alle religioner fører til Gud.  Ved å gå inn i denne religionen vil det en en gang hadde i sin arv bli både besudlet og forringet.  Slik vil den tilknytningen en en gang hadde til en rendyrket tro bli brudt. 

Idag er det hørbare stemmer som ønsker at de tre monoteistiske religionene skal flettes sammen.  Dette faller ned i "god jord" hos liberale kristne og urene - de som har minst en fot inne i new age der stemmene snakker om "toleranse" og viktigheten av "enhet."

Legger inn en link til Lucis trust, som i 1920 endret navnet sitt fra Lucifer Publishing Comany,- som new age har Lucis trust anerkjennelse fra FN...

http://www.lucistrust.org/invocation/ og 

Lucifer - er, ja Lucifer

http://lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_of_lucifer

Inne på Lucis (Lucifer) trust som kobler seg opp i mot new age/teosofien så jobbes det bl.a. for å likestille guddommen verden rundt...det er det samme hva du tror på og hvem du ber til...  Det er imidlertid to grupperinger Lucis trust ser vil være et hinder for denne verdensguddommen...det er de (fundamentalistiske) kristne og de som bekjenner seg til jødedommen (hvor Lucis trust har gjort av muslimen i sitt bilde av fremtiden vites ikke, men man kan undres)...

Også her på verdidebatt så enes nå ateister og de som tror mer "bredt" enn en troende kristen at det denne tror er å regne som et angrep på..en annerledes troende..samme hva det måtte være.  Dette synet kommer raskt frem enten det er en ateist, agnostiker, humanetiker eller "annerledestroende"...alle enes om å prøve å formidle at kristne ...troende... er intolerante og ukjærlige o.s.v.  Dette burde være en interessant observsjon i ...endringssamfunnet..og ... endetidssamfunnet.

Svar
Kommentar #20

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Grafematikkens lover

Publisert nesten 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er kun en påstand og ikke en sannhet du fremfører der Robin.

Jeg kan føre veldig detaljerte og gjennomgående demonstrasjoner på hvorfor nok ingen i dag egentlig har den minste sjanse for å forstå Bibeltekstenes intenderte innhold. Fjerdingen, beklager, men dette gjelder alle bøker, inkludert Bibelen. Inkludert Qur'an for den saks skyld. (Jeg ville sikkert få en fatwa på meg hvis jeg en dag skulle finne på å dekonstruere Qur'an.)

Som du forstår, er det et teksthav av tid, og tekster, mellom den gang og nå. For ikke å tale om alle metonymiske begrepsforskyvninger, for ikke å tale om alle oversettelser, for ikke å tale om performative interpretative intervensjoner i den opprinelige og fulle bibeltekstmassen, for ikke å tale om hvor mange ulike epoker vi har hatt i mellom, etc. For ikke å tale om at også Bibelen adlyder grafematikkens lover. Dekonstruksjon av de kristne tekster er allerede gjort (se Jean-Luc Nancys Deconstruction of Christianity), skjønt man kunne gjøre det mange flere plan. 

Motsatt kan du ikke føre en motdemonstrasjon.

Jeg påstår ikke sannhet; jeg påstår en demonstrasjons kraft.

Jeg oppfordrer deg virkelig til å lese deg opp på dekonstruksjon, før du slynger rundt deg med påstander noe du kanskje ikke egentlig vet så meget om?

Svar
Kommentar #21

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Du ser det vel og på måten du kommenterer på - er det troende så ironiserer du gjerne opp mot å håne - etterspør bevis og hoverer - her - med disse åndsmakter - som ikke er new age i sitt opphav , men derimot svært old age - de ønsker du velkommen med respekt.

---

Jeg skjønner at du har et visst behov for å rakke ned på meg.  Uvisst hvorfor.  Ad hominem, når du har svake argumenter så må du ty til det. 

Din siste kommentar forøvrig er ikke særlig overbevisende for andre enn konspirasjonsteoretikere som ser Satan og Lucifer på annethvert hushjørne.  Du skal få ha ditt verdenssyn i fred for meg, Knut.

Svar
Kommentar #22

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Frode

Publisert nesten 6 år siden

Jeg rakker ikke ned på deg, da du som alle andre i to sko har din tro og dine meningers rett - jeg bare peker på et faktum som er kjent for alle som har vært på vd en stund - intet mindre og jeg bære intet nag mot deg - Frode presenterer og er Frode - en av oss i storsamfunnet - intet mindre intet større..det er åndsmaktene bak som er mitt tema....ikke Frode - her ble det imidlertid eksemplet: Frode..

Svar
Kommentar #23

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg rakker ikke ned på deg, da du som alle andre i to sko har din tro og dine meningers rett - jeg bare peker på et faktum som er kjent for alle som har vært på vd en stund - intet mindre og jeg bære intet nag mot deg - Frode presenterer og er Frode - en av oss i storsamfunnet - intet mindre intet større..det er åndsmaktene bak som er mitt tema....ikke Frode - her ble det imidlertid eksemplet: Frode..

Dette er andre gang i dag jeg ikke skjønner bæret av hva noen på VD skriver.  Det kan ha noe med meg å gjøre, men det også ha noe med deg å gjøre.  Kanskje begge, la oss si det så slipper vi å spore av tråden...

Svar
Kommentar #24

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Tilbud og etterspørsel.

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

For å møte dette vil jeg anbefale å ikke snakke negativt om nyåndeligheten, men heller kaste seg inn i markedet og tilby det vi har å tilby.

I det siterte samler du essensen i mitt innlegg. Ved å opptre på en måte som oppleves som fordømmende og fordomsfull avskjærer man seg muligheten for å tilby noe som helst slik jeg tenker. En dårlig strategi for den som lever under befalingen om "å gjøre alle folkeslag til mine disipler" spør du meg.

Ser du speiler mange ting mot tidsånden. Der er jeg på linje med deg. Mener det er en viktig dimensjon og et begrep som innebærer en erkjennelse av foranderlighet, dynamikk og bevegelse. Om 100 år rister kanskje menneskene på hodet over vår tidsånd og måter å tenke på. Mener også at dine beskrivelser av vår egen tidsånd er temmelig presise. (Hyggelig å "høre" fra deg.) 

Svar
Kommentar #25

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Om 100 år rister kanskje menneskene på hodet over vår tidsånd og måter å tenke på.

Og motsatt vil jeg tro:

Dersom vi hadde hatt kjennskap til menneskenes tidsånd 100 år fram i tid, ville vi riste på hodet av det hele...

Svar
Kommentar #26

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Underordner Gud seg tidsånden, tro?

Publisert nesten 6 år siden

Slik jeg leser min bibel er ikke Gud "både og", men "enten eller".  Men...når jeg ser meg rundt, så mener jeg å se en åndelig endring...en dreining som gjør at et menneske i sum framstår som sammenblandet...og innfor Gud som...uren.

Noen er seg dette veldig bevisst..en nærmest shopper litt her og litt der og former sitt eget andelige sammenblandede liv....eksempelvis den nestekjærlige Jesus, reinkarnasjonstanken og noen yogaøvelser.  Mennesket er vel slik sett åndelig, men er det...kristent?

Noen er seg dette ikke så bevisst, men lar seg lede av den til enhver tid rådende "tidsånd".  Slik kan et menneske som hadde tanker om å leve helovergitt som en troende bli "preget" av "tidsånden" på en slik måte at det sniker seg inn små aksepter; små fliker som en ellers ikke verken ville eller hadde tenkt å smake på.

 Verden er foranderlig - Gud er uforanderlig.  Mennesket er forandlig - Gud er uforanderlig.  Vi er m.a.o. sterkt påvirklige, men kilden er og forblir den samme.  Når jeg åpner meg og er villig er den Hellig Ånd til stede.  Uten nærvær og samfunn med den Hellige Ånd hadde mitt åndelige liv blitt uten kraft og uten de erfaringer som i dag gjør at jeg står som et fjell selv om det stormer rundt meg...for fri fra denne verdens plager og bekymringer er jeg langt ifra...men jeg vet hvor jeg skal gå...hvor kilden er.

Kunnskap i seg selv er med på å styrke selve trosgrunnlaget...og det er fullt mulig å lese samme budskap for to mennesker der den ene kommer ut i pluss og den andre i minus.  Det har noe å gjøre med hvilke "briller" en leser med....satt på nesen ut fra den oppfatning en søker å finne ytterligere argumenter å bygge egen oppfatning ut ifra.  Men...kunnskap alene ...ville ha blitt en svært sårbar øvelse 365 dager i året. 

Jeg er kjempeglad for at det ikke er menneskeskapt kunnskap og visdom som fører til frelse, men det som en har latt Gud få legge ned i ditt hjerte.  Gud ser til hjerte.

Svar
Kommentar #27

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Gudsbilde.

Publisert nesten 6 år siden

Har forsøkt etter evne å granske og grunne på dine kommentarer med henblikk på hvor vi egentlig støter sammen? Hvor butter det?

Jeg kunne valgt en rekke ting å sitere deg på. Du farter jo over en hel teologi slik jeg opplever det. Når jeg har valgt det sitatet jeg har valgt er det fordi jeg tolker deg slik at du definerer meg inn i en av de gruppene du nevner. Og det er greit for meg.

Jeg er kommet til at det handler om at vi har ulike gudsbilder. Jeg mener at det som avstedkommer ulike syn i denne sammenhengen har sin rot i at vi har forskjellige forestillinger om den Gud vi søker. Hans vesen og natur og hans forhold til sitt skaperverk. Jeg påberoper meg ikke patent på sannheten og sier at jeg har rett og at du tar feil. Jeg sier bare at vi ser ulikt på det.

Kanskje kan jeg til og med tenke at det kanskje er fordi Gud har inngitt oss ulike bilder av seg. Fordi vi er forskjellige av natur og unike individer og trenger ulik ledelse. Og det er mulig fordi Gud er alt, "alfa og omega". Begynnelsen og enden om du vil.

Skaperverket er en av avglans av Gud. Og skaperverkets vesen er mangfold. Derfor er mangfold en side ved Guds vesen. Derfor ser du og jeg ulikt på enkelte ting selv om vi begge er Gudsøkende mennesker med Kristus som rådgiver og veileder. Jeg har ingen ambisjon om å vinne deg for mitt syn. Forstår du hva jeg mener er jeg tilfreds. 

Svar
Kommentar #28

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Kanskje kan jeg til og med tenke at det kanskje er fordi Gud har inngitt oss ulike bilder av seg. Fordi vi er forskjellige av natur og unike individer og trenger ulik ledelse. Og det er mulig fordi Gud er alt, "alfa og omega". Begynnelsen og enden om du vil.

Skaperverket er en av avglans av Gud. Og skaperverkets vesen er mangfold. Derfor er

---

En liten kommentar fra meg til det du skriver her:

Jeg forstår at du snakker om et mangfold av gudsforestillinger, som gjenspeiler et mangfold av mennesketyper, innenfor kristendommen.  Men i hvilken grad vil du bruke samme måte å se ting på utenfor kristendommen?  La meg ta noen eksempler:

Er du åpen for at en muslim kan ha forstått viktige sider ved (guds)mangfoldet som du ikke har skjønt?  Er du åpen for at en new-age'er med sine healingenergier kan ha forstått viktige sider ved (guds)mangfoldet som du ikke har skjønt?  Og dette var bare noen eksempler ut fra en hærskare mulige...

Svar
Kommentar #29

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Om 100 år.

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Dersom vi hadde hatt kjennskap til menneskenes tidsånd 100 år fram i tid, ville vi riste på hodet av det hele...

Utvilsomt. En annen side av samme sak. Det maner til en viss ydmykhet synes jeg.

Svar
Kommentar #30

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Mangfold.

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Er du åpen for at en muslim kan ha forstått viktige sider ved (guds)mangfoldet som du ikke har skjønt?

Absolutt. Jeg har foreløbig ikke møtt noen som kan dokumentere patent på sannheten.

Skrev for en tid siden et innlegg om den islamske mystikk. Den rommer mye av det samme som kristen mystikk. Har med interesse lest koranen og lærte mye av det.

Jeg grunner av og til på en svært kjettersk idé som vel får folk her inne til å hoppe i stolen. De ulike teologier, religioner og gudsforestillinger bidrar til å skape konflikt og spenning. Ingenting er så befordrende på endring, bevegelse og utvikling som nettopp konflikt og spenning. Det er faktorer som utløser energier i alle sammenhenger. F.eks er det en kjennsgjerning at intet forandrer verden i samme grad som kriger. Desverre.

På denne bakgrunn har jeg tillatt meg det kjetterske spørsmål: Har den Allmektige nedlagt ulike religøse forestillinger og bilder av seg selv i menneskene for å utløse den energi som han anvender for å drive sitt skaperverk i den retning som hans ubegripelig gigantiske og enorme plan innebærer?

Ukonvensjonelt og spekulativt selvfølgelig, men jeg trives utenfor alfarvei. Sider ved Åpenbaringsboken kan lede i en slik retning.

Svar
Kommentar #31

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

På denne bakgrunn har jeg tillatt meg det kjetterske spørsmål: Har den Allmektige nedlagt ulike religøse forestillinger og bilder av seg selv i menneskene for å utløse den energi som han anvender for å drive sitt skaperverk i den retning som hans ubegripelig gigantiske og enorme plan innebærer?

Ukonvensjonelt og spekulativt selvfølgelig, men jeg trives utenfor alfarvei. Sider ved Åpenbaringsboken kan lede i en slik retning.

Spennende tanker.  Og jeg tenker umiddelbart på Sverre Avnskogs nylige innlegg her på VD, se for eksempel dette, hvorfra jeg siterer:

I følge VmL tilslutter ikke Gud seg noen av de eksisterende, jordiske religionene, men tolererer dem alle sammen helt på lik linje – ingen tro har noen særretter frem for andre. Gud spør oss ikke hvilken trosretning vi hører til, men om vi søker etter de dypere, eviggyldige verdiene i vår tro, det som fremmer det alle beste i oss; kjærlighet, barmhjertighet og toleranse! Gud er altså verken kristen, muslim, buddhist, jøde eller noe annet. Gud er alle troendes og ikke troendes kjærlige fader, og respekterer enhver trosretning på lik linje!

Svar
Kommentar #32

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6143 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Dette er andre gang i dag jeg ikke skjønner bæret av hva noen på VD skriver.

Mener du at det gode og onde ikke finnes?  Hadde vært ok om du kunne forklare at det ikke finnes.  Men igjen forstår du vel ikke bæret.  Mye bedre da for da slipper en jo å tenke på hva en skal svare. 

   "Uvisst hvorfor.  Ad hominem, når du har svake argumenter så må du ty til det" og "Din siste kommentar forøvrig er ikke særlig overbevisende for andre enn konspirasjonsteoretikere som ser Satan og Lucifer på annethvert hushjørne"  (Kommentar 21)

Du er dommeren igjen over hundrevis av millioner mennesker.  Du har vel ikke fått med deg den canadiske undersøkelsen Robert rapporte om for noen dager siden.  Mest likt og dårlig likt i Canada.  Dårligst ateister på en suveren bunnplass sammen med voldtekstforbryetere.

Du forstår nok ikke den undersøkelsen. 

Siste undersøkelsen jeg har lest er at 1 % av verdens befolkning er ateister.  Mulig tallet er litt annerledes her i Norge. 

Svar
Kommentar #33

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Et interessant innlegg.

Publisert nesten 6 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Og jeg tenker umiddelbart på Sverre Avnskogs nylige innlegg her på VD,

Leste Avnskogs innlegg med interese. Synd det forsvant så fort. 

La meg samtidig benytte anledningen til å nevne din "reportasje" fra kirken du besøkte i Roma. Din historie har jeg lagret i computeren. Den er for meg et fantastisk eksempel på en av mine kjepphester: Hvordan de ordløse symboler og metaforiske bilder anrettet i stillheten arbeider i vår underbevisst og beveger oss mot genuin spiritualitet.

Svar
Kommentar #34

Frode Meland

82 innlegg  4856 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Din historie har jeg lagret i computeren. Den er for meg et fantastisk eksempel på en av mine kjepphester: Hvordan de ordløse symboler og metaforiske bilder anrettet i stillheten arbeider i vår underbevisst og beveger oss mot genuin spiritualitet.

Takk! Det varmet å høre, Mons Henrik.

Svar
Kommentar #35

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Avnskogs innlegg

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Leste Avnskogs innlegg med interese. Synd det forsvant så fort.

finn du ved å søke på navnet hans, for eksempel, det er ikke forsvunnet fra forumet.

Svar
Kommentar #36

Mons Henrik Slagsvold

159 innlegg  2386 kommentarer

Interesse og oppmerksomhetsfokus.

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

finn du ved å søke på navnet hans, for eksempel, det er ikke forsvunnet fra forumet.

Er klar over at det går an å grave seg frem til skjulte innlegg. Men når et innlegg forsvinner fra forumets forside forsvinner det fra debattantenes oppmerksomhets- og interessefokus. Ingen vet det bedre enn Vl's folk. Dette er jo selve basis i de manipulasjonstekninkker redaksjonen har anvendt for å få full kontroll over forumet. Venter nå på at den siste rest av bloggerstyrt innflydelse skal forsvinne ved at "Lesernes anbefalinger" utgår. Du hevdet såvidt jeg husker at det ikke var rett at noen relativt få anbefalinger fra bloggere skull bidra til at et innlegg overlevde på forsiden. Men at et enkelt menneske fra redaksjonen kan gi et innlegg nærmest evig liv på forsiden er greit. Hva synes du egentlig som antatt kristen om en slik holdning til mennesker og bruk av manipulerende makt? 

Svar
Kommentar #37

Tore Czilling

53 innlegg  495 kommentarer

Åndelig lengsel

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Så langt jeg har fulgt med har ulike deler av new age og de behov alternativbevegelsenr ivaretar hos

Mennesket søken er egentlig veldig enkelt. Man er skapt, og så lenge man er avskilt fra skaperen, så vill man merke ett tomrom.

Derfor finnes det såpass mange alternative forsøk-å-tilfredsstill-mine-behov søken. Men de fleste søker feil. Vi som er kristne, forstår ved å lese Guds Ord, at det Martha gjør, ikke er noe annet enn å søke demoner. Hun forsøker å tilfredstille sine lengsler, som i lengden ikke vill gjøre henne verken fredfull eller lykkelig.

Ved at hun er såpass profilert, så er det uheldig. Hennes oldefar ba inn vekkelseforkynnere på slottet, mens hans barnebarnebarn, søker det motsatte.

Det er vel også ett bilde på den veien samfunnet heller mot. Selv i statskirken finnes det flere prester, både som har vært frelst og ikke frelst, som søker mot new age og alternativ religion.

Og da finnes det snart få igjen som er som Ole Hallesby i sin tid. Han sa "”Hvordan kan du som er uomvendt, legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete?” Dette skapte en debatt i flere år etter.

Det er jo nettopp det kristenDOM handler om. Å forkynne fortapelsen, men viktigst, at man kan få fred med Gud gjennom Kristi Kors. Jesus døde for at enhvert menneske kunne få slukket sin tørst på innsiden, og slippe å gå fortapt.

Svar
Kommentar #38

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Usakleg ordbruk

Publisert nesten 6 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Du hevdet såvidt jeg husker at det ikke var rett at noen relativt få anbefalinger fra bloggere skull bidra til at et innlegg overlevde på forsiden. Men at et enkelt menneske fra redaksjonen kan gi et innlegg nærmest evig liv på forsiden er greit. Hva synes du egentlig som antatt kristen om en slik holdning til mennesker og bruk av manipulerende makt?

Det er ikkje måte på kva ord som må nyttast. Vårt Land har redaktøransvar for verdidebatt.no, og det er eit ansvar vi tek på største alvor. Å kalle dette manipulerande makt er usakleg. Eg har aldri hevda det du skriv om Lesernes anbefalinger. Eg skreiv at det er meir relevant informasjon i Siste innlegg enn i at ein handfull eller tre har framheva eit innlegg. Difor har Siste innlegg fått den beste plassen av dei to boksane, men sistnemnde er ikkje borte. I begge boksane ligg det debattantmedverknad.

Svar
Kommentar #39

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Fleire Siste innlegg

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Difor har Siste innlegg fått den beste plassen av dei to boksane, men sistnemnde er ikkje borte. I begge boksane ligg det debattantmedverknad.

Og forresten har vi no fått teknisk endra sida slik at vi har rom for ein viss auke i talet på Siste innlegg. Vi har hatt 10, no kan vi vise litt fleire, slik at innlegg skal overleve litt lengre på forsida. Elles er det ein funksjon for å sjå dei siste 30 innlegga.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 983 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 983 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
39 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
41 minutter siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Les flere