Torstein Langesæter

177

AUST- PORTEN

Yeshua inntek Jerusalem.

Publisert: 18. feb 2012

Kva skjer etter at Yeshua kjem tilbake til Oljeberget no etter 6000 år - år 2028 ?

Jesu tilbakekomst er beskrive tydeleg i Sakarja 14.

”Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal”

Beskriv bibelen kva Yeshua gjer etter at Han har sett føtene sine på Oljeberget?

Ja , Esekiel 43 og 44 fortel kvar Han går.

Han vil gå gjennom porten i AUST inn til Jerusalem.

Her er bilete av plassen.

http://www.bibleistrue.com/qna/mtolives7.jpg

http://focusonjerusalem.com/easterngateinprophecy.html

”Facing the Mount of Olives on the eastern side of the Old City of Jerusalem is the Golden, or Eastern Gate. The Bible indicates that Jesus passed through this gate many times while he was in Jerusalem. Jewish religious tradition teaches that the coming Messiah will enter Jerusalem through this gate.”

Eg budde nokre dagar på eit hotel på Oljeberget og gjekk kvar dag denne turen ned til det gamle Jerusalem.
Det er ein grei tur. Siste stigningen tilbake til hotellet var litt bratt.

I dag er AUSTPORTEN lukka.

Muslimane har stengt den.

Her ein video som forklarer dette med porten og Jesu gjenkomst.

http://www.youtube.com/user/LordiscomingTV?feature=watch#p/u/10/NQEmEQmPp4w

Yeshua kjem med himmelens skyer frå Aust. Esekiel 43 beskriv det.

”Så førte han meg til den porten som vender mot aust. 2 Og sjå, HERLEGDOMEN TIL ISRAELS GUD KOM FRÅ AUST med eit drønn som av store vassmengder, og jorda stråla av hans herlegdom. ”

”Då høyrde eg ein som tala til meg inne frå huset, og ein mann stod ved sida av meg. 7 Han sa til meg: Menneske, dette er staden for mi trone og staden for mine fotsolar. Her vil eg bu mellom israelittane til evig tid. ....og då vil eg bu imellom dei til evig tid”

Yeshua set opp si trone i Jerusalem , i tempelet.

Sakarja 14 seier det enkelt:

"Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.
10 Heile landet skal bli som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon, sør for Jerusalem"

GUDS HEILAGE FJELL - tempelhøgda vert sentrum.


Esekiel 44,1

”Han førte meg tilbake gjennom den ytre porten i heilagdomen, den som vender mot aust. Han var stengd. Herren sa til meg: Denne porten skal vera stengd. Han skal ikkje opnast, og ingen må koma inn gjennom han. Herren, Israels Gud, har gått inn gjennom porten, difor skal han vera stengd”

Jesus eller Yeshua kjem tilbake til OLJEBERGET og skal så vera her på kloden.
Han forsvinn ikke ut i verdsrommet igjen slik Paulus i sine falske skrifter påstår og som ein høyrer falskleg forkynt.

Nei,Yeshua skal vera konge over heile kloden og setet skal vera i det bokstavlege Jerusalem på Guds heilage fjell eller i SION.

http://www.yerushalayim.no/yerushalayim.html

"Israels evige, udelelige hovedstad   

http://www.templemountfaithful.org/multimedia/documentary.htm 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kva skjer etter at Yeshua kjem tilbake til Oljeberget no etter 6000 år - år 2028 ?

Ja det er riktig - mener du at opprykingen skal komme før Jesus har satt sine føtter på oljeberget eller at den har skjedd eller etter Han har #landet#? Bare så det er klar jeg mener det er riktig at Han kommer på oljeberget - ikke datoen eller året for det.

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Wara.

"Opprykkelsen" er ikkje noko Yeshua lærer eller GT.

GT lærer at Yeshua kjem tilbake til det bokstavlege Jerusalem eller Oljeberget. Han kjem med sine heilage englar og set FØTENE sine der.

Det er Paulus (Apollonius av Tyana)sine påfunn at me skal rykkjast opp i skya og møta Herren og forsvinna til ein diffus plass ute i universet.

Yeshua seier at dei trufaste vert henta av englane og vert verande her på kloden.

"Då skal teiknet til Menneskesonen syna seg på himmelen, då skal alle folkeslag på jorda setja i med klagerop, og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom. 31 Medan basunen ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå dei fire verdshjørna, frå den eine enden av himmelen til den andre"

Læra om opprykkelsen er falsk.

Yeshua set føtene bokstavleg på jorda og deretter inntek han tempelhøgda (GUDS HEILAGE FJELL) der han skal styra kloden frå.

Kutt ut Paulus og brikkene fell på plass.

Han er Satans store bedragar som er kome inn i Skriftene.

Pga han ser me alle desse perverse formene av karismatisk "vekkelse" der folk oppfører seg som isvimeslåtte tullingar.

http://www.youtube.com/watch?v=5ohth0a29dg

 

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Namn ?

Publisert over 8 år siden

Kva namn har den sekta eller den trua du tilhøyrer, Langesæter ?  Det eg veit om Paulus er at han som autoritet blir referert til kvar gong nokon skal "bevisa" at kvinner skal halda kjeft i forsamlingar, i allefall som prestelærde.  Denne merkelege og ukristelege diskriminering  har eg som lekmann alltid undra meg over.

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

"Opprykkelsen" er ikkje noko Yeshua lærer eller GT.

Det var det jeg så - Johannes Åpenbaring er ikke en Åpnebaring av Johannes. Det er Jesus sin åpenbaring som refereres til. Så hvorfor Den norske oversettelsen bruker overskriften Johannes åpenbaringen - når det er Jesus Åpnebaring som er skrevet.

Jeg spør igjen - når skjer opprykkelsen - skjer den før eller etter at Jesus har kommet med føttene på oljeberget. Det må da være enkelt å svare på.

Når du sier at 2/3 av DNT testamentet er feil - da må du også ta vekk Mattew, johannes og Luke.

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Det er " Lofthus-sekta". Det er berre eg som er med der-:

Paulus skriv så mykje dumt at ein må berre smila av mykje av det.

Kvinnesynet hans er heilt på trynet.

Tenk på kor mange etterkomarar me hadde vorte om me skulle følgd Paulus.

Han ville at folk skulle slutta med sex slik som han fordi det var så kort tid igjen.

Det er veldig mange kristne som har forstått at det er Guds instruksjonar om høgtidene i GT som gjev kunnskap.

Det Gud underviser om i GT kan på ingen måte foreinast med Paulus sine gnostiske og forvrengte tankar.Han misbrukar til dei grader tekstane i GT.

Eg tok lenge Paulus for å vera ekte sidan han stod oppført i NT.

 Yeshua eller Jesus viste til Tanakh eller GT når Han skulle bevisa noko. "Har de ikkje lese",sa Han.

Paulus kom inn etter at desse korrupte kyrkjefedrane hadde hatt avstemning om kva som skulle vera med i NT.

Fyrstikken,ein humoristisk person seier det slik:

http://www.youtube.com/watch?v=YL8eq6Q9I-Y

http://www.youtube.com/watch?v=l1qz5mr3ABE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6WTWo5ScgII&feature=related

 

 

 

 

 

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Wara.

Oppstandelsen kjem ved Jesu gjenkomst etter 6000 år.

Daniels bok 12 skriv om dette:

Det skal koma ei trengselstid ( NASJONEN ISRAEL SIN TRENGSEL)
          som det ikkje har vore maken til
          frå folkeslag vart til
          og heilt til den tida.
          Men på den tid skal FOLKET DITT bli berga,
          alle som er oppskrivne i boka.
          
     2 Mange av dei som SØV I MOLDA,
          skal vakna opp,
          somme til evig liv,
          andre til spott og evig avsky".

Esekiel 37 beskriv korleis dette skjer.

Folk som står opp vert på ingen måte RYKT OPP I SKYA.

"Døde knoklar blir levande" er overskrifta.

Desse som står opp or jorda og vert til levande menneske igjen når Gud gjev dei livets andepust reiser til det bokstavlege Israel/Jerusalem.

"Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet.13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! "

Læra om opprykkelsen er dønn falsk.
Det er diverre bedragaren Paulus som har kome med dette.

Paulus har greidd å lura dei fleste.

Pga han har me denne falske erstatningsteologien som

biskopar og prestar forfektar når dei skal fortelja oss at det ikkje lenger er Israel og jødane som

er Guds Folk.

Kommentar #7

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

aulus skriv så mykje dumt at ein må berre smila av mykje av det.

Paulus har skrevet 13 bøker - kansje 14 man er ikke sikker på hvem som skrev Hebrews av de 27 bøkene i DNT.

Så du sier at han da er falsk fordi du ikke forstår hva som skrives???? Du har valgt å være som plukke Kristen. Jeg tar det som jeg forstår og kaster jeg det som ikke passer ditt eget bilde og forståelse. Det er det verste du kan gjøre i bibelen - det er å fortrenge ting en ikke liker.

Hvist du ikke lærer å tolke bibelen med bibelen - da har du funnet en ny religion som du selv sitter på. Det er ikke forskjell på deg og en mormoner, eller jehovas vitne de har alle sammen laget sin egen versjon av bibelen - de har plukket det som de forstår - og sagt at det er riktig.

Den dagen du kommer til  forståelse av det og tar Jesus inn i ditt hjerte - da vil DHÅ åpenbare tekstene til deg - det trenger ikke mennsker å gjøre til deg. Han viser sannheten og det er sannheten som vil sette deg fri.

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Du har valgt å være som plukke Kristen.

Det eg har funne ut er at GT seier noko heilt anna enn Paulus. Eg tok eit enkelt eksempel med oppstandelsen.Den vert beskrive i Esekiel 37.Det kjem kjøt og sener på knoklane og Gud gjev dei sin livspust tilbake . Dei vert til ein levande skapningar igjen.

Kor står det at dei vert RYKT opp i skya???

Kven andre enn Paulus er det som kjem med dette med opprykkelsen i skya?"

Esekiel 37 fortel om eit liv HER på KLODEN

"Sjå, eg hentar israelittane frå dei folkeslaga som dei fór bort til. Eg samlar dei frå alle kantar og fører dei til deira eige land. 22 Så gjer eg dei til eitt folk i landet, på Israels-fjella. Alle skal dei ha ein og same kongen. Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike."

Eg reknar med at du og lærer  at du med fleire skal forsvinna ut i universet ein plass no anten før eller etter trengselstida.

Her filmatisert:

http://www.youtube.com/watch?v=qI1r2XJJWqQ&feature=related

Totalt falskt.

Når Jesus kjem om 16 år så vaknar dei som ligg i gravene stilt og roleg opp.

Dei som fylgjer Yeshua vil alle få oppleva Antikrist sitt tyrrani på slutten.

 

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det skal koma ei trengselstid ( NASJONEN ISRAEL SIN TRENGSEL)

Et lite tips.

Det finnes two eterkommere av Abraham

Sand = de som er fyssiek naturlige etterkommere.

Og

Strjerne = De åndelige etter kommere - de som er født på ny.

Kommentar #10

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kven andre enn Paulus er det som kjem med dette med opprykkelsen i skya?"

Jesus sier det i åpenbaringsboken. 11:11-12

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

"For desse to profetane hadde vore ei stor plage for dei som bur på jorda.
    11 Men etter tre og ein halv dag kom det livsande frå Gud i dei. Dei reiste seg opp og stod på føtene, og alle som såg dei, vart gripne av stor frykt. 12 Då høyrde dei ei høg røyst frå himmelen som sa til dei: «Stig opp her!» Og dei steig opp til himmelen i ei sky, midt for auga på fiendane sine" Åp 11,11

Dette beskriv dei to vitna Moses og Elia som kjem til jorda på slutten.

Elia lever i dag på same måten som Moses.Desse to vil bokstavleg koma på slutten og forkynna. Antikrist vil til slutt drepa dei til glede for alle fiendar av Gud.Men som det står vakna dei til liv igjen  og står på føtene sine. Deretter vert dei "rykt opp" til Gud.

Elia opplevde dette då han levde og. 2 Kongebok 2 beskriv det:

"Elia blir oppteken til himmelen
2Den gongen Herren tok Elia opp til himmelen i ein storm, gjekk det slik til..."

I si vandring her på jorda viste Yeshua dette med desse 6 dagane som vert etterfølgd av forvandlinga.

"SEKS DAGAR ETTER tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell (GUDS HEILAGE FJELL); der var dei åleine. 2 Då vart han forvandla for auga deira. Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset. 3 Og sjå, Moses og Elia synte seg for dei og snakka med han. 4 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal eg byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.»  5 Men før han hadde tala ut, kom det ei lysande sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede. Høyr han!»  6 Då læresveinane høyrde det, kasta dei seg ned med andletet mot jorda, gripne av redsle.  7 Men Jesus gjekk bort og rørte ved dei og sa: «Reis dykk opp, og ver ikkje redde!»  8 Og då dei såg opp, såg dei ingen andre enn han, berre Jesus.
     9 På vegen ned frå fjellet baud Jesus dei: «Fortel ikkje nokon om dette synet før Menneskesonen har stått opp frå dei døde.» 10 Då spurde læresveinane: «Kvifor seier dei skriftlærde at først må Elia koma?»11 Jesus svara: «Elia skal nok koma og setja alt i rett skikk"

ETTER 6 DAGAR (6000 år) kjem Guds rike. Då skal lauvhyttefesten feirast. Det er det store gjestebodet som Jesus tala opp då han innstifta nattverden.

Sukkot kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

Enok og vart teken til himmelen fortel 1 Mosebok 5

"Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah.22 Henok vandra med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer.Enok levde i 365 samfulle år.24 Enok vandra med Gud. Så var han ikkje meir, for Gud tok han til seg."

Det er ein plass der nokre menneske no er ,i himmelen.

Men når Jesus kjem skal menneska vera HER på kloden.


 

Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Dette beskriv dei to vitna Moses og Elia som kjem til jorda på slutten.

spørmålet er da selvsagt om det er slik du sier, hvorfor sier så Jesus dette..

matt.17.11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand.12 Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.»13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Kommentar #13

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Elia lever i dag på same måten som Moses.

Elia ble riktignok hentet opp med en vogn, men det står tydelig at moses døde i skriften.., men det ble kamp om moses legme..

jud.1.9 Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!

så jeg tror ikke du har skriften med deg i alle dine antagelser faktisk tror jeg din radbrekking av skriften i all sin enkelhet  er av det onde..

Jesu råd er det man skal følge..

matt.5.37 La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.


Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Geir Rune.

Det er logikk i Skrifta.

I Matteus 17 beskriv Yeshua desse to .

"Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell; der var dei åleine. 2 Då vart han forvandla for auga deira. Andletet hans skein som sola, og kleda vart kvite som lyset. 3 Og sjå, MOSES  OG ELIA synte seg for dei og snakka med han. 4 Då tok Peter til orde og sa til Jesus...."

Om Elia er sagt tydeleg at han  reiste i ei vogn til himmelen. Moses er i fylgje Matteus 17 i live og.

 

 

Kommentar #15

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

han skal vende tilbake

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Om Elia er sagt tydeleg at han

på en brennende colaflaske ilag med walk busher

Kommentar #16

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Tenk på kor mange etterkomarar me hadde vorte om me skulle følgd Paulus.

Han ville at folk skulle slutta med sex slik som han fordi det var så kort tid igjen.

Ditt innlegg handler ikke om dette temaet, så jeg skriver dette bare i parentes:

Paulus hadde nok et mer nyansert syn på sex enn det du fremstiller med et par løsrivne bibelvers. Les hele syvende kapittel i 1 Korinterbrevet og merk hvordan Paulus ser på saken fra flere sider og slett ikke er imot sex i ekteskapet.

Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Om Elia er sagt tydeleg at han

det er ifølge Jesus også disse..

matt.22.29  Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.30 For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort; nei, de er som engler i himmelen.31 Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier:32 ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»


..men jeg tror du er så forblindet i din verden at du ikke ser annet en det du har bestemt deg for, det er nok også derfor at du har forkastet store deler av apostellæren, det passet ikke inn i din verden..

Hva skal man med fiender når man har slike venner som deg?

Det er inet mindre enn tragisk det du fremfører...

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Paulus hadde nok et mer nyansert syn på sex

"i Guds bilete skapte han det, som mann og kvinne skapte han dei. 28 Gud velsigna dei og sa til dei: «Ver fruktbare og bli mange, fyll jorda og legg henne under dykk! De skal råda over fiskane i havet og over fuglane under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorda.» 29 Og Gud sa: «Sjå, eg gjev dykk alle planter som set frø, så mange som finst på heile jorda, og alle tre som ber frukt med frø ..1 Mosebok

Dette er Guds instruksjon.

Gud seier det vidare slik:

"Då sa Herren Gud: «Det er ikkje godt for mennesket å vera åleine. Eg vil laga ein hjelpar av same slag.»

Paulus framstiller dette på ein heilt ekkel måte.

"Til dei ugifte og til enkjene seier eg: Det er GODT FOR DEI OM DEI VERT VERANDE SOM EG.  9 Men kan dei ikkje vera fråhaldande, får dei gifta seg. For det er betre å gifta seg enn å brenna av lyst"

Gud seier det er godt for mennesket å vera gift eller leva saman med eit anna menneske.

PAULUS seier det er godt å vera som han.

Og så gjer han dette at folk tenner på det andre kjønn til noko som ikkje er av det aller beste men.. om folk BRENN AV LYST ,så får dei gifta seg.

Det er omtrent  Ellen White - opplegg (SDA s falske profet)som og sa at det var så kort tid igjen at folk gjorde best i å ikkje gifta seg.

Paulus seier:

"Når det gjeld det de skreiv om, så er det godt for ein mann at han ikkje rører ei kvinne"

LOL , LOL

Dette skal liksom vera eit råd i frå Gud. Det er diverre falske  råd i Satans ånd.

Me ser innanfor spesielt den katolske kyrkja kva dette fører til . Det er ikkje ende på alle desse perverse pedofile prestane som forgrip seg på ungar.Dei har lyster og lengslar som normalt er men pga desse menneskeskapte påboda som Paulus bidreg med så kjem alle desse tinga til synes.

Paulus skriv vidare:

"Hald dykk ikkje frå kvarandre utan at de er samde om å gjera det for ei tid, for å bruka tida til bøn. Kom så saman att, for at Satan ikkje skal freista dykk fordi de ikkje kan vera fråhaldande"

Det er heilt utruleg dumt.

"Når det gjeld dei UNGE JENTENE, har eg ikkje noko bod frå Herren. Men eg seier mi meining, sidan eg av Herren har fått miskunn til å vera truverdig.26 På grunn av DEN TRENGSELSTIDA vi lever i, meiner eg at det er godt for eit menneske at det blir verande som det er"

Stakkars  ungjentene -:

Vidare skriv han:

"Dette er meint som ei tillating, ikkje som eit påbod"

Sllik kunne eg halda fram.

Paulus er dønn falsk.Han er denne Apollonius av Tyana .

Han har same namnet som øydeleggjaraen Appolyon har  i Åp 9,11

 

 

 

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Geir Rune.

Eg håpar du ser at IKKJE ALLE er enno levande.

Dei fleste søv enno i jorda som Daniel 12 seier.

 På den ytterste dag står dei opp.

Eg har prøvd å forklara korleis det skjer slik Esekiel 37 seier.

"Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre.  3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.» 4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord! 5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande.  6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»
     7 Eg tala profetord, som eg hadde fått bod om. Sjå, eg profeterte, og det tok til å buldra og skjelva. Knoklane la seg inn mot kvarandre, knokkel mot knokkel.  8 Eg såg, og sjå! – det kom sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over. Men ånd mangla dei. "

Paulus presterer å seia at bokstavleg kjøt og blod ikkje skal arva Guds rike. Det tilbakeviser Esekiel 37.

Mennesket som står opp er av KJØT og BLOD.

Kva månad må dei eta av livsens tre om dei vil halda seg friske og leva evig.

"Midt imellom bygata og elva står livsens tre, fritt til begge sider. Det ber frukt tolv gonger og gjev si frukt kvar månad. Og lauvet på treet er til lækjedom for folka"

Esekiel 47 talar om det same:

"På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse"

Paulus seier at kroppen skal vera uforgjengeleg.

Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40 Og det finst himmelskKe kroppar og jordiske kroppar...Men det seier eg, sysken, at  KJØT OG BLOD KAN IKKJE ARVA  Guds rike,...

Dette er sjølve hovudløgna til Paulus.

Vidare seier han:

 og det som er forgjengeleg, skal ikkje arva det uforgjengelege.
    51 Sjå, eg seier dykk ein løyndom: Vi skal ikkje alle sovna inn, men vi skal alle bli omskapte, 52 i hast, i ein augneblink, når den siste basunen lyder. For basunen skal lyda, og dei døde skal stå opp uforgjengelege, og vi skal bli omskapte. 53 For dette forgjengelege må bli kledd i uforgjengelegdom, og dette dødelege kledd i udødelegdom. 54 Men når dette forgjengelege er ikledd uforgjengelegdom og dette dødelege er ikledd udødelegdom".

For at menneska skal leva må dei som i Edens hage eta av livsens tre elles døyr dei.Paulus beskriv kroppen som sjølvstendig del som er udødleg.

Gud sa i starten:

    " Herren Gud sa: «Sjå! Mennesket har vorte som ein av oss og kjenner godt og vondt. Berre det no ikkje retter ut handa og tek av livsens tre òg, så det et og lever evig!»23 Herren Gud viste mennesket ut frå Edens hage og sette det til å dyrka jorda, som det var teke av.24 Han dreiv mennesket ut, og aust for EDENS HAGEe sette han kjerubane og det flammande sverdet som blir svinga utan stans. Dei skulle VAKTA VEGEN TIL LIVSENS TRE".

 

 

 

 

Kommentar #20

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus seier at kroppen skal vera uforgjengeleg.

Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40

nå støtter jeg ikke ditt syn på paulus, i min verden er du løgneren, og jeg har også vist utfra evangeliene at det som oppstår fra graven er en åndelig udødelig oppstandelseskropp, lik den Jesus viste seg for dissiplene med..

selvsagt kan ikke vår jordiske kropp arve Guds rike , den må forvandles og bli lik den kropp Jesus har i herligheten, den åndelige kropp jeg tror på er like håndfast som den kropp du nå har..

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Menneske - hva er det du gjør?

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Beskriv bibelen kva Yeshua gjer etter at Han har sett føtene sine på Oljeberget?

Ja , Esekiel 43 og 44 fortel kvar Han går.

Han vil gå gjennom porten i AUST inn til Jerusalem.

Du kan også ta med deg Esek.40 for å få med deg mest mulig informasjon om hans komme.

I det tjuefemte året etter at vi hadde gått i eksil, ved nyttår, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året etter at byen var tatt, på nettopp denne dagen kom Herrens hånd over meg og førte meg dit. 2 I syn fra Gud tok han meg med til Israel og satte meg ned på et meget høyt fjell. Der var det mot sør en bygning som lignet en by. 3 Han førte meg dit. Og se, en mann, lik bronse å se til, sto i porten med linsnor og målestav i hånden. 4 Mannen sa til meg: Menneske, se med øynene og hør med ørene og legg deg på hjertet alt det jeg viser deg; for du er ført hit for å se. Alt det du ser, skal du fortelle til Israels hus.

5 Se! Utenfor tempelet gikk det en mur på alle kanter. I hånden hadde mannen en målestav, seks alen lang, hver alen en håndsbredd lenger enn vanlig. Han målte murverket. Det var én målestav tykt og én målestav høyt.

 6 Så kom han til porten som vender mot øst. Han gikk opp trappen og målte terskelen i porten: én målestav bred. Den første terskelen var altså én målestav bred. 7 Hvert siderom var én målestav langt og én målestav bredt. Mellom rommene var det fem alen. Terskelen til porthallen som vendte mot tempelet, var én målestav. 8 Han målte porthallen som vendte mot tempelet. Terskelen var altså én målestav. 9 Han målte porthallen til åtte alen og pilarene til to alen. Porthallen vendte mot tempelet. 10 Det var tre rom på hver side av østporten, og alle hadde samme mål. Også pilarene på hver side hadde samme mål.

Det er viktig å forstå en eksiltid for Israels hus, Jes 5,13:

          Derfor skal folket mitt dra i eksil
         før de vet av det,
         de fremste skal sulte i hjel
         og folkemassen forgå av tørst.
          
   
 14 Derfor åpner dødsriket svelget
          og sperrer opp munnen på vidt gap,
          og ned farer både de fornemme og massen,
          med sin larm og sin jubel.

Esekiel 12 beretter også om denne trengselstiden:

Herrens ord kom til meg:2 Menneske, du bor i en trassig ætt som har øyne å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører, for en trassig ætt er de. 3 Men du, menneske, pakk tingene dine for eksil og dra av sted om dagen rett for øynene på folk! Dra bort fra ditt bosted til et annet sted, rett for øynene på dem! Kanskje de da vil forstå at de er en trassig ætt. 4 Tingene dine skal du bære ut om dagen, rett for øynene på dem, og selv skal du gå ut om kvelden, rett for øynene på dem, lik folk som blir bortført. 5 Bryt hull i veggen rett for øynene på dem, og bær tingene dine ut gjennom det! 6 Du skal ta dem på skulderen rett for øynene deres. I mørket skal du ta dem ut. Ansiktet skal du dekke til så du ikke ser landet. Slik gjør jeg deg til et varsel for Israels hus.

Jeg gjorde som befalt. Om dagen bar jeg ut tingene mine som utstyr for eksil. Om kvelden brøt jeg meg hull i veggen med hendene. I mørket bar jeg ut tingene mine, jeg løftet dem opp på skulderen rett for øynene på dem.
8 Om morgenen kom Herrens ord til meg: 9 Menneske! Har ikke Israels hus, den trassige ætten, spurt deg: «Hva er det du gjør?» 10 Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Det du bærer på, er fyrsten i Jerusalem og hele Israels hus, de som er der. 11 Si: Jeg er et varsel for dere. Som jeg har gjort, skal det også gjøres med dem: I eksil, i fangenskap skal de gå. 12 I mørket skal fyrsten som er blant dem, ta tingene sine på skulderen og dra ut gjennom veggen. De skal bryte hull i veggen og føre ham ut. Ansiktet skal han dekke til så han ikke kan se landet med øynene.

13 Jeg vil spenne ut mitt garn over ham, han skal fanges i mitt nett. Og jeg vil føre ham til Babel i kaldeernes land. Men det skal han ikke kunne se, og han skal dø der. 14 Alle som er sammen med ham, medhjelperne og alle soldatene, vil jeg spre for alle vinder og forfølge dem med sverd.15 Da skal de kjenne at jeg er Herren, når jeg sprer dem blant folkeslagene og strør dem ut i landene.16 Bare noen få av dem lar jeg slippe fra sverd og sult og pest, for at de skal fortelle om alle sine avskyelige handlinger blant folkene som de kommer til. Da skal de kjenne at jeg er Herren.

 18 Menneske! Skjelvende skal du spise ditt brød, og vannet skal du drikke med uro og angst.19 Og du skal si til folket i landet: Så sier Herren Gud om Jerusalems innbyggere i Israels land: De skal spise sitt brød med uro og drikke sitt vann med forferdelse. For landet og alt som er i det, skal ligge øde fordi alle som bor der, har brukt vold. 20 De byene som nå er bebodd, skal legges øde, og landet skal bli en ødemark. Da skal dere kjenne at jeg er Herren.
21 Og Herrens ord kom til meg:

Tid med tomme syner for Israels land:

22 Menneske, hva er det for et ordtak dere har i Israels land? «Dagene blir mange, alle syn slår feil.»23 Derfor, si til dem: Så sier Herren Gud: Jeg vil gjøre ende på dette ordtaket så de ikke skal bruke det mer i Israel. Men si til dem: Dagen er nær, hvert syn slår til. 24 For det skal ikke lenger være tomme syner og falske spådommer i Israels hus. 25 Det er jeg, Herren, som taler, og det ordet jeg taler, skal skje, det skal ikke utsettes lenger. For i din tid, du trassige ætt, taler jeg mitt ord og setter det i verk, sier Herren Gud.
26 Og Herrens ord kom til meg: 27 Menneske, hør! Israels hus sier: «Synet han ser, gjelder langt fram, det er fjerne tider han profeterer om.» 28 Derfor skal du si til dem: Så sier Herren Gud: Ingenting av det jeg har sagt, skal utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det skje, sier Herren Gud.

 Viktig å få med seg – ting skjer ikke før Herren selv taler og så setter det i verk… Landflyktighet er et varselstegn for Israel (Esek.12.11) Apg.7.6: Og Gud sa til ham at ætten hans skulle bo som innflyttere i et fremmed land, der de skulle være slaver og bli plaget i fire hundre år.  7 ‘ Men det folket de skal være slaver for, vil jeg dømme’, sa Gud, ‘og så skal de dra ut og tjene meg på dette stedet.’

Unnskyld Torstein, men din utregning holder ikke mål etter bibeltekstene  -  Siden ga Gud ham omskjærelsespakten, og han ble far til Isak og omskar ham på den åttende dagen. Slik gjorde også Isak med Jakob, og Jakob med de tolv stamfedrene…

1 Mos 15,13: Og Gud sa til Abram: «Dette skal du vite: Ætten din skal bo som innflyttere i et land som ikke er deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i fire hundre år. 14 Men det folket de må slave for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med stort bytte. 15 Selv skal du gå til dine fedre i fred, du skal bli begravet i høy alder. 16 I det fjerde slektsleddet skal de vende tilbake hit. For amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.»

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Unnskyld Torstein, men din utregning holder ikke mål etter bibeltekstene..

Utrekningane er enkle.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

Det er snart gått 6000 år.

Trengselstida over nasjonen Israel kjem. Den er det siste som skjer før Messias kjem til Oljeberget.

I GT måtte jødane i fangenskap til Babylon under neBUSHadnezzar .

Han sette opp "dyrets bilete".

Slik vert det no og for jødane. No er det endetidas Babylon som er i fokus.

Antikrist set opp dyrets bilete som alle jødar må tilbe eller dø.

Ein spesiell dag vert sett då dei skal utryddast som folk slik me les om det i forteljinga om Esther i GT.

Gud grip inn denne gongen og - i alle siste liten.

http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/23122/language/en-US/Default.aspx

“Muslimane kastar stein på kristne på tempelhøgda.”


Tempelhøgda er og vert den viktigste plassen på kloden.

Det er der GUDS HEILAGE FJELL LIGG.

Dersom de les td tekstene i Daniel 11 så vert denne plassen beskrive slik.

”And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the GLORIOUS HOLY MOUNTAIN; yet he shall come to his end, and none shall help him” 11,45

På norsk:

”Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, HEILAGE FJELLET fjellet. Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han”

Antikrist set seg i Guds tempel (GUDS HEILAGE FJELL-MORIA FJELLET) i det bokstavlege Jerusalem.

Heile endetidsstriden handlar om Israel og byen Jerusalem .

Til Jerusalem kjem no Messias for å vera konge over heile kloden .Det skjer etter 6 dagar(6000 år).

 

Kommentar #23

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Sitat fra kommentar  # 18 av Torstein Langesæter:

"Gud seier det er godt for mennesket å vera gift eller leva saman med eit anna menneske.

PAULUS seier det er godt å vera som han."

*  *  *

Matt 19:1-12

Når Jesus talte om ekteskapet, kom disiplene til samme konklusjon som Paulus:

"Hvis det er slik med en mann og hans hustru, da er det bedre ikke å gifte seg." Etterpå taler Jesus, som selv ikke var gift, at det faktisk var mennesker som det er blitt gitt å ikke gifte seg.

Paulus talte om sin ugifte tilstand som en nådegave, det var blitt gitt ham. Han opplevde den som en velsignelse for sin egen del og for Guds rikes del.

Det er så som Gud har skapt oss, det er ikke godt å være aleine. Allikevel opplever mange at det ikke heller er godt å være sammen.

Det er som du sier: Det er ikke Høysangens toner i Paulus sine ord om ekteskapet. Ikke heller i Jesu ord. Begge betoner ekteskapets realiteter og forpliktelser.Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ja, tiden flyr...

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det er snart gått 6000 år.

Trengselstida over nasjonen Israel kjem. Den er det siste som skjer før Messias kjem til Oljeberget.

I GT måtte jødane i fangenskap til Babylon under neBUSHadnezzar .

Hvem er neBUSHadnezzar i Bibelen?

Det har ikke bare gått 6000 år, men millioner av år - bibelens syv dager er symbolske for skapelsen av guddommeligheten, eller det HELLIGE som skal skapes, det tilhører siste del av endetiden.

Hvis du la merke til dateringen fra Esek.40.1, burde du kunne se at datoen for Jerusalems inntakelse er blitt en umulighet for dette århundre:

I det tjuefemte året etter at vi hadde gått i eksil, ved nyttår, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året etter at byen var tatt, på nettopp denne dagen kom Herrens hånd over meg og førte meg dit.

Hvis vi skulle brukt ditt utgangspunkt med 6000 år som skulle endt i 2028, ville opplysningene i Esek.40.1 dreiet seg om år 2025, i det 14. året etter at Jerusalem skulle være inntatt - ved å regne seg 14 år tilbake, ville Jerusalem vært inntatt allerede (i 2011).

Prøv deg på et nytt regnestykke.

Fangenskapet under den ugudelige er omtalt i Esek.21:

 For Babels konge står på veiskjellet, ved begynnelsen av de to veier, for å la sig spå; han ryster pilene, han spør husgudene, han ser på leveren.22 I sin høire hånd får han loddet: Jerusalem; der skal han stille op murbrekkere, åpne munnen til krigsskrik, lufte røsten med hærrop - stille op murbrekkere mot portene, kaste op en voll og bygge skanser.23 Men dette er i deres øine bare en tom spådom; de har jo de helligste eder. Men han minner om deres misgjerning, forat de skal gripes. / 24 Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Fordi I selv minner om eders misgjerning, idet eders overtredelser åpenbares, så eders synder viser sig i alle eders gjerninger - fordi jeg således blir minnet om eder, skal I gripes med hånden.25 Og du dødsdømte, du ugudelige, du Israels fyrste, hvis dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang!26 Så sier Herren, Israels Gud: Ta huen bort og løft kronen av! Det som nu er, skal ikke være mere; det lave skal ophøies, og det høie skal fornedres.27 Jeg vil vende op ned, op ned, op ned på det som er; heller ikke ved dette skal det bli, inntil han kommer hvem retten tilhører, og jeg gir ham den. / 28 Og du menneskesønn, spå og si: Så sier Herren, Israels Gud, om Ammons barn og om deres hånsord: Du skal si: Et sverd, et sverd er draget, slipt til å slakte, til å fortære, til å lyne, / 29 mens de skuer falske syner for dig og spår dig løgn, for å legge dig ved siden av de ihjelslåtte ugudeliges halser, hvis dag er kommet når den misgjerning er skjedd som fører til undergang. / 30 Stikk sverdet i skjeden igjen! På det sted hvor du blev skapt, i det land hvorfra du er oprunnet, der vil jeg dømme dig.31 Og jeg vil utøse min harme over dig, min vredes ild vil jeg la lue mot dig, og jeg vil gi dig i ville menneskers hånd, som er mestere i å ødelegge.32 Du skal bli til føde for ilden, ditt blod skal bli utøst i ditt land, ingen skal mere komme dig i hu; for jeg, Herren, har sagt det.

Note halser: d. e. for å slå eder ihjel sammen med de ugudelige i Juda.
Kommentar #25

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Spåmenn

Publisert over 8 år siden

Ein skal vel ikkje vera mykje til spåmann for å forutseia at ei eller fleire  store bomber vil  detonera over Midtausten innan eit tidsrom på 25 år. Kva det vil seia for Tellus ellers veit vi ikkje.  Eg ser dei skriftlærde opererar med "kloden" som vel var ukjend den tid skriftene blei laga.  Verda var vel stort sett flat, og  låg rundt Middelhavet.

Kommentar #26

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Dette skal liksom vera eit råd i frå Gud. Det er diverre falske

Hele tiden denne tragiske svertingen av Paulus, om du skal kritisere Paulus ikke bland det mithrasinspirerte sølibat som katolikkene praktiserer inn i det paulus forkynner..

Det er forskjell på ett råd og ett påbud, Paulus gav råd i 1.kor.7 og ikke påbud..

Når det gjelder de du egentlig ønsker å kritisere så nektet disse mennesker å gifte seg, det er noe helt annet..

Paulus advarer mot dette..

1tim.4.3  De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.

og som arja sier..Paulus hadde en nådegave mht å være alene, men den stilling Paulus hadde i jødedommen hentyder til at han var gift, for ingen kunne ha en stillig som den han hadde uten å være gift..

At Paulus fremdeles anså seg å være gift ser man tydelig her..

1.kor.9.5  Har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas?

Nå utdyper ikke paulus dette noe mer, men det er tydelig at hans kone antagelig ikke er kristen, dvs. er hun fortsatt under jødedommen.

Eller det kan også være at han har latt henne gå og fått nåde til å leve alene..

Jeg finner ingenting i Paulus sine skrifter som nekter noen å gifte seg, men det almene syn på den tiden var at Jesus skulle komme igjen i deres livstid..mao en kort tidshorisont.

De hadde mao ikke fått opplæring ved "den lærde torsteins føtter" og fått innprentet de 6000 år , de hadde en barnslig tro og deres tro var slik at de alltid var beredt for herren komme kom som en tyv om natten..

Det burde også du gjøre..


Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det har ikke bare gått 6000 år, men millioner av år - bibelens syv dager er symbolske for skapelsen av guddommeligheten

Kronologien er enkel og startar i 1 Mosebok 5.

Dette er boken om Adams ætt. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde. 2 Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt.
     3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set.  4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre.  5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
     6 Da Set var 105 år, fikk han sønnen Enosj.  7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han enda 807 år og fikk sønner og døtre.  8 Hele Sets levetid ble 912 år. Så døde han.
     9 Da Enosj var 90 år, fikk han sønnen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fikk sønner og døtre. 11 Hele Enosj’s levetid ble 905 år. Så døde han.
    12 Da Kenan var 70 år, fikk han sønnen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han enda 840 år og fikk sønner og døtre. 14 Hele Kenans levetid ble 910 år. Så døde han.
    15 Da Mahalalel var 65 år, fikk han sønnen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han enda 830 år og fikk sønner og døtre. 17 Hele Mahalalels levetid ble 895 år. Så døde han.
    18 Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 20 Hele Jareds levetid ble 962 år. Så døde han.
    21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.
    25 Da Metusjalah var 187 år, fikk han sønnen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han enda 782 år og fikk sønner og døtre. 27 Hele Metusjalahs levetid ble 969 år. Så døde han.
    28 Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. 29 Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet.» 30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. 31 Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han.
   32 Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.

--------------------------

Så enkelt er det å rekna seg fram til syndefloda  . Den kom 1656 år etter Adam.

Tek du alle årstala frå syndefloda og fram til Jesus så ser du at Jesus var las frå

jubileumsprofetien i Esaias 61 nøyaktig 4000 år etter Adam.

Utviklingslæra eller den geologiske tidstavla har ingen ting med bibelen å gjera .Det er eit stupid

menneskeverk.

Kommentar #28

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Paulus hadde en nådegave mht å være alene, men den stilling Paulus hadde i jødedommen hentyder til at han var gift, for ingen kunne ha en stillig som den han hadde uten å være gift..

Så Paulus var gift ??

Den falske Paulus har mange påbud. Her er eit som er heilt absolutt.

"For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten. 36 Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut, eller er det bare til dere det er nådd fram?37 Hvis noen mener at han er profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg skriver, er ET HERRENS BUD. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt."

Er dette noko du ser ljos i?

Elles er det ikkje godt å forstå dette rotet Paulus skriv. Ei rettleiing bør vera såfall enkel at folk har ein sjanse til å forstå det. Ta avsnittet under .Det er ikkje  rart det vert mange variantar innafor kristenheten. Det er Fleksnesopplegg.

Rettledning om gudstjenesten
14Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk.  2 For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved Ånden.  3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.  4 Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.  5 Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men jeg vil heller at dere taler profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp.  6 Sett nå, brødre, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hva gagn har dere av det, hvis jeg ikke med det jeg sier gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære?  7 På samme måte er det med musikkinstrumentene, enda de er livløse ting, for eksempel en fløyte eller en sitar. Hvis det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt?  8 Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?
     9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere jo bare ut i været! 10 Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. 11 Men dersom jeg ikke kan språket, vil jeg være en fremmed for den som snakker det, og han som snakker, er fremmed for meg. 12 Slik er det også med dere. Når dere nå legger slik vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten! 13 Derfor må den som taler i tunger, be om å kunne tyde det han selv sier. 14 For hvis jeg ber og da taler i tunger, er det min ånd som ber, men forstanden har ikke noen nytte av det. 15 Hva så? Jeg vil be med ånden, men også med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, men også med forstanden.16 Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan en som sitter der og ikke er fortrolig med dette, si «Amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier.17 Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det.18 Jeg takker Gud; jeg taler mer i tunger enn noen av dere.19 Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden og lære andre enn tale tusenvis av ord i tunger.

 


 

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

"Det er som du sier: Det er ikke Høysangens toner i Paulus sine ord om ekteskapet. Ikke heller i Jesu ord. Begge betoner ekteskapets realiteter og forpliktelser."

Paulus har eit godt råd som sikkert familierådgjevingskontoret kunne bruka:

"For det seier eg, brør, at tida blir stadig kortare. Heretter skal dei som har kone, vera som om dei ikkje hadde,.." 

Det er noko konene set pris på.

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Hva om kronologien gjentar seg?

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kronologien er enkel og startar i 1 Mosebok 5.

Hvordan passer dette og din forståelse av kronologien inn med det Forkynneren forteller om i 1.7:

          Alle elver renner ut i havet,
          men havet blir ikke fullt;
          dit elvene før har rent,
          fortsetter de å renne.


       8 Alle ting går sin strevsomme gang,
          menneskets ord strekker ikke til.
          Øyet blir ikke mett av å se,
          og øret blir ikke fullt av å høre.

       9 Det som har skjedd, skal atter skje,
          og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
          Intet er nytt under solen.

     10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
          har det likevel hendt i tidligere tider,
          lenge før oss.

Hvordan forstår du teksten i siste vers, jeg sikter til tidligere tider som var til lenge før...?

Og fra Paulus i Apg.13.11:

«Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss!»12 Og de kalte Barnabas for Zevs og Paulus for Hermes, siden det var han som førte ordet. 13 Presten ved Zevs-tempelet like utenfor byen kom til byportene med okser og blomsterkranser og ville ofre sammen med folkemengden. 14 Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de kappene sine, løp fram i mengden 15 og ropte: «Hva er det dere finner på? Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere. Vi forkynner dere evangeliet, at dere må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som er i dem.16 Han tillot nok i tidligere tider alle folkeslag å gå sine egne veier.

Tilbake til framtiden?

 

Kommentar #31

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Den falske Paulus har mange påbud. Her er eit som er heilt absolutt.

"For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten. 36

For en som kaller Paulus gnostisk så vet jeg ikke om jeg vil bruke tid på å forklare dette for deg enda engang, du virker å ikke fatte hva dette handler om i det hele tatt..

men jeg prøver enda engang..

Her passer det gnostiske grunnsyn inn, hadde du fattet hva det var så hadde du forstått at det Paulus advarer mot her er den gnostsike elitisme.

Hvor kvinnen hadde en høyere stilling enn mannen..mao. brøt slikt ned autoritetsprinsippet i skriften , for det var mengder av kvinnlige sjefer i de gnostiske forsamlinger som talte på like vilkår og endog hadde en høyere stilling enn mannen...

At slikt kan sjokkere i vårt dulistisk orienterte likestillingssamfunn av idag, tenker jeg nok er tilfellet, men bibelen legger ikke opp forholdet mellom mann og kvinne på dualistisk vis.

Den legger vekt på frivillig underordning og likeverd mellom kjønnene.

Kommentar #32

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 8 år siden

jeg tror ikke helt at du leser dine egne innlegg, det er betydelig med fleksnes stoff der som ikke akkurat er godt skjult..

f.eks george Walker  nebushkanezzer

ikke er det særlig bibeltro heller det følger ditt eget hode på helt logisk vis..når ble Guds ord åpenbart på en slik måte?

Kommentar #33

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjenneteikna på Antikrist er utruleg mange.

Eg har skrive det ned detaljert i denne artikkelen.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3642

Han er nøydd på vera nummer 8 i ei rekkje av personar og har styrt før og deretter koma tilbake til makta.

At GOG og er namnet GeOrGe er berre ein liten ting.

At BUSH ligg i namnet til NeBUCHadnezzar er berre eit lite hint.

Du må studera alle kjenneteikna.

Han vert Israels sin beste ven som bedreg dei på slutten.

Det er Han som inngår denne fredspakta med nasjonen Israel som skal trygga deira framtid.

Når Antikrist kjem så vil det verta tydeleg for alle . Han vert den desiderte sjefen for Vesten " the Gentiles" eller heidningane.

Du får følgja med .

Eg trur det vert George Bush.

 

Kommentar #34

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg hadde egentlig litt forventning til innlegget pga. tittelen, men så ser jeg at det egentlig bare er en ny anti-Paulus-tråd. Villeder du ikke leseren med tittelen Torstein? :)

Kommentar #35

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan passer dette og din forståelse av kronologien inn med det Forkynneren forteller om i 1.7:

Eg har prøvd å sitera med teskje kva bibelen lærer om menneskehistorien.

Den er gitt fleire gonger og med nøyaktige årstal fortel "lova og profetane" kor lenge det er sidan Gud skapte Adam og Eva. Det skjedde for 5984 år sidan.

No er det 16 år til desse 120 jubileum eller 6000 år er til ende.

Gud har forkynt enden frå begynnelsen. Etter 6 dagar kjem sabbaten .Etter 6000 år kjem kvila eller tusenårsriket.

Ting repeterer seg. I GT kan me lesa om Nebukadnesar og hans Babylon . Dei knebla jødane og førte dei i fangeskap . Han rana tempelet og påførte Guds folk store lidingar. Samtidig var han Guds tuktestav mot nasjonen Israel på den tid.

I endetida gjentek alt seg.

No er det endetidas Babylon som er omtala i Åp 18 -  USA - som utfører akkurat det same mot Israel som skjedde i GT.

Med sjefen sin Antikrist inntek dei landet ,plyndrar resurrsane og fører folket i fangeskap .

Og toppen av det heile er at sjefen opphøgar seg sjølv som Gud og set seg i GUDS TEMPEL på GUDS HEILAGE FJELL-MORIAFJELLET i Jerusalem.

Historien repeterer seg.

Antikous Epifanes var eit forbilde på det som Antikrist gjer. Han fjernar dei jødiske handlingane i tempelet og vanhelligar det. (øydeleggjande styggedomen)

Diverre forstår mange ikkje dette enkle at tempelet vil verta oppattbygd på slutten på tempelhøgda.

Me står no framfor den store konflikten som vil synleggjera kven Antikrist er.

IRANKRIGEN.

 

 

 

Kommentar #36

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Villeder du ikke leseren med tittelen Torstein? :)

Aust-porten og Oljeberget var utgangspunktet .

Kva skjer når Yeshua kjem?

Han set føtene på Oljeberget og går gjennom austporten inn i byen.

Grunnen til at Paulus kjem på banen er at medan Jesus er på veg inn Austporten så er Paulus på veg ut i verdsrommet.

Heilt uforeinleg.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Noah var også nr.8

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Han er nøydd på vera nummer 8 i ei rekkje av personar og har styrt før og deretter koma tilbake til makta.

Ja, etter og ha stått opp fra avgrunnen (Åp 17,8), hvis du skjønner hva avgrunnen betyr. Esek 28,8 ?

2.Pet.2.5:og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige...

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Hvilken begynnelse?

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Gud har forkynt enden frå begynnelsen. Etter 6 dagar kjem sabbaten .Etter 6000 år kjem kvila eller tusenårsriket.

Jesus sier at han er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten, gjør han ikke? Åp 22,13 - kjent fra evighet av Apg 15,17-18.

6000 år er ingen ting i denne målestokken.

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Gjentar seg

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

endetida gjentek alt seg.

No er det endetidas Babylon som er omtala i Åp 18 -

Dette stemmer ikke med Fork.1.7 hvor det står helt tydelig:

          dit elvene før har rent,
          fortsetter de å renne.

Dette betyr at alt har samme mønster og retning som tidligere.

Kommentar #40

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ja, etter og ha stått opp fra avgrunnen (Åp 17,8), hvis du skjønner hva avgrunnen betyr. Esek 28,8

I Antikrist er det to ting samla.

Personen her på jorda + Lucifer som har innteke han.

Lucifer er engelen som fall og vert helde i fangenskap i "avgrunnen". På slutten vert han slept fri og inntek denne personen som vert Antikrist.

Jesus forklarar kva AVGRUNNEN er når han snakkar med demonen.

"Kva er namnet ditt?» spurde Jesus. «Legion», svara han, for det var mange vonde ånder som hadde fare inn i han. 31Og dei bad Jesus at han ikkje måtte by dei å fara ned i avgrunnen."

"Engelen kasta han i avgrunnen, låste att og sette segl over, så han ikkje lenger skulle forføra folka, ikkje før dei tusen åra var omme. Etter det skal han sleppast laus ei kort tid"


I Esekiel 28 vert Antikrist beskrive som Kongen av Tyros.

”Eden, Guds hage, heldt du til.
Du var dekt av alle slag dyre steinar:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, onyks og jade,
safir, turkis og smaragd.
Forgylte kunstverk
var dine trommer og fløyter,
gjorde i stand for deg
den dagen du vart skapt.

14 Du var ein salva kjerub, eit vern.
Eg innsette deg,
på Guds heilage fjell (TEMPELHØGDA/EDENS HAGE) heldt du til,..”

Han heldt til der Adam og Eva var - i Edens hage .

Ein salva kjerub -engel -var han.

I endetida har denne falne kjeruben -frå avgrunnen -inntekt endetidas Antikrist .

Antikrist opphøgar seg sjølv og gjer seg til Gud.

Esekiel 28 fortel videre:

17

Ditt hjarte vart hovmodig
av din venleik,
og du øydela din visdom
og di prakt.
Då kasta eg deg til jorda,
eg sette deg framfor kongar
så dei kunne sjå på deg.

18 Med stor skuld
og med urett i handel
vanhelga du dine heilagdomar.
Eg sende eld,
og han gjorde ende på deg.
Eg gjorde deg til oske på jorda
rett framfor auga
på alle som såg deg.

19 Alle som kjende deg
mellom folka, gyser.
Eit skremsel har du vorte,
du er borte for alltid.

Esaias 14 fortel om akkurat det same-endetidas Antikrist

Spottevise om kongen av Babel
3 Den dagen Herren lèt deg kvila frå strevet ditt og uroa di og frå det harde slavearbeidet som vart lagt på deg, 4 skal du syngja denne spottevisa om kongen av Babel:

Det er ute med undertrykkjaren,
ute med tyranniet…

ENDETIDAS HITLER :

Herren har knekt staven til dei lovlause,
septeret til herskarane,

6 det som slo folkeslag i harme,
slo utan stans,
som herska over folk i vreide,
forfølgde utan nåde.

7 Heile jorda kviler i ro,
folk bryt ut i jubel.

Alle tek dei til ords og seier til deg:
«Så er du òg vorten svak,
du er vorten som ein av oss.»

11 Du som var så stolt,
er støytt ned til dødsriket
med klangen av dine harper.
Ei seng av ormar er reidd opp for deg,
og makk skal vera ditt teppe.

12 Du har falle frå himmelen,
du morgonstjerne,
son til morgonròden!
Du er slengd til jorda,
du som sigra over folkeslag.

13 Det var du som sa i ditt hjarte:
«Til himmelen vil eg stiga opp,
høgare enn Guds stjerner reiser eg mi trone.
Eg tek plass der gudar samlast,
på fjellet lengst i nord. (TEMPELHØGDA i JERUSALEM)

Dette er kanskje eit lite mystrium ,men Judas vart innteken av Satan.Slik vert Antikrist innteken av Lucifer.

Antikrist kjem tilbake til alle si undring som har sett han før. Lucifer kjem tilbake frå fengselet i avgrunnen.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton

Who will take the office of president when something happens to number 7?
None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself. (GEORGE WALKER BUSH

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Morgenstjernen selv

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Du har falle frå himmelen,
du morgonstjerne,
son til morgonròden!
Du er slengd til jorda,
du som sigra over folkeslag.

Du skriver noe misvisende:

I Antikrist er det to ting samla.

Personen her på jorda + Lucifer som har innteke han.”

Litt sener skriver du:

” Dette er kanskje eit lite mystrium ,men Judas vart innteken av Satan.Slik vert Antikrist innteken av Lucifer.

Antikrist kjem tilbake til alle si undring som har sett han før. Lucifer kjem tilbake frå fengselet i avgrunnen.

In 2001 these presidents were alive: Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton

Who will take the office of president when something happens to number 7?
None other than the one Revelation identifies as the Beast, himself. (GEORGE WALKER BUSH”

I Bibelen finner du ut hvem Lucifer er som er omtalt i Jes 14,12 som morgenrødens sønn, og Åp.22.16 sier Jesus: Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.»

Om det er morgenrøde eller morgenstjerne går ut på ett fett, det betyr det samme. Luk 12,49-51:  Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

I Bibelen finner du ut hvem Lucifer er som er omtalt i Jes 14,12 som morgenrødens sønn, og Åp.22.16 sier Jesus

I Esaias 14 kjem det tydeleg fram frå teksten kva denne grusomme personen/engelen gjer.

 "Eg vil stiga opp på haugen av skyer
          og gjera meg lik Den høgste.»
          
    15 Men til dødsriket er du støytt ned,
          lengst ned i den djupaste hòla.
          
    16 Dei som ser deg, stirer på deg,
          ser grundig på deg:
          «ER DETTE DEN MANNEN SOM FEKK JORDA TIL Å RISTA

          og kongerika til å skjelva,
          
    17 som gjorde verda til ein ørken
          og la byane i grus,
          som aldri lét fangar venda heim?»"

Diverre er det enno få som forstår kven som kjem til å oppfylla desse orda no på slutten når

IRANKRIGEN kjem.

Utan nåde kjem han til å leggja land og byar i ruinar.

"Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal UTSELTTA  dei mektige og folket av dei heilage.25 Fordi han er kløktig, skal han lukkast med sitt SVIK. Han skal vera STOR I EIGNE TANKAR, og med LETT HJARTA skal han UTSLETTA MANGE. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand"

GeOrGe neBUSHadnezzar - the burning BUSH

 

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Evenukken

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Esaias 14 fortel om akkurat det same-endetidas Antikrist

Det er jo fint at du bruker Esaias 14 som tyngdepunkt for antikrists herjinger... håpet mitt var jo at du samtidig skulle oppdage hva Esaias 14.1-2 forteller om Israels lagnad der... og kanskje kunne sammenholde disse opplysningene med lagnaden til Israel i dag?

Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus.  2 Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere.

Esaias 14.1 viser til Evenukken i Esaias 53.3-6, Jes 14,1 viser til Jes 56,3-6ff:

       3 Den fremmede som har sluttet seg til Herren,
          skal ikke si:
          « Herren vil skille meg ut fra sitt folk.»
          Evnukken skal ikke si:
          «Se, jeg er et tørt tre.»
          
       4 For så sier Herren:
          Evnukker som holder mine sabbater,
          som velger å gjøre det jeg vil
          og holder fast ved min pakt,
          
       5 dem gir jeg en minnetavle og et navn
          i mitt hus og på mine murer.
          Dette er bedre enn sønner og døtre.
          Jeg gir dem et evig navn
          som aldri skal slettes ut.
          
       6 Og de fremmede som har sluttet seg til Herren,
          som vil gjøre tjeneste for ham
          og elske Herrens navn
          og være hans tjenere,
          alle som holder sabbaten
          og ikke vanhelliger den,
          men holder fast ved min pakt

PS En "Evenukk" var en mann som passet på haremet til fyrster og keisere. En forutsetning for å inneha en slik jobb var at man måtte være kastrert. I India brukes begrepet også om transvestitter, transseksuelle eller personer som anser seg for å være verken mannlig eller kvinnelige.
Det passer vel svært dårlig på GeOrGe neBUSHadnezzar - the burning BUSH ?

Jes 14,2 viser til Jes 61,5:

          Herren Guds ånd er over meg,
          for Herren har salvet meg.
          Han har sendt meg
          for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
          for å forbinde dem som har et knust hjerte,
          rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
          og frigjøring for dem som er bundet,
          
       2 for å rope ut et nådens år fra Herren
          og en hevnens dag fra vår Gud,
          for å trøste alle som sørger,
          
       3 og gi de sørgende i Sion
          turban i stedet for aske,
          gledens olje i stedet for sorg,
          lovsangs drakt i stedet for motløs ånd.
          De skal kalles Rettferds eiketrær
          som Herren har plantet
          for å vise sin herlighet.
          
       4 De skal bygge opp igjen gamle ruiner
          og gjenreise det som før lå øde,
          de skal fornye ruinbyene
          som lå øde fra slekt til slekt.
          
       5 Fremmede skal stå
          og gjete småfeet for dere,
          utlendinger skal være bønder
          og vindyrkere for dere.
          
   
   6 Men dere skal kalles Herrens prester.
          Tjenere for vår Gud skal dere hete.
          Dere skal spise av folkenes rikdom
          og overta deres prakt.
          
       7 Før hadde dere dobbel skam og vanære.
          Nå skal de juble over sin del.
          Derfor skal de ha dobbel arv i landet,
          evig glede skal de få.


 

 

Kommentar #44

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Esaias 14.1 viser til Evenukken i Esaias 53.3-6,

Esaias 53,3-6 er velkjente ord.

Det fortel sjølvsagt om Yeshua eller Jesus.

"Han var forakta, forlaten av menneske,
          ein mann av smerte, kjend med sjukdom,
          ein dei løyner andletet for.
          Han var forakta, vi rekna han ikkje for noko.
          
     4 Sanneleg, våre sjukdomar tok han,
          vår smerte bar han.
          Vi tenkte: Han er ramma,
          slegen av Gud og plaga.
          
     5 Men han vart såra for våre brot,
          knust for våre synder.
          Straffa låg på han, vi fekk fred,
          ved hans sår vart vi lækte.
          
     6 Vi gjekk oss alle vill som sauer,
          kvar tok sin eigen veg,
          men skulda vi alle hadde,
          lét Herren ramma han."

Esaias 14 derimot talar om denne stygge personen på slutten som kneblar mange folkeslag

Israel inkludert.Han oppfører seg som ein ny Hitler. Han vert stor i eigne tankar og forlangar

tilbeding som gud på slutten.

"Spottevise om kongen av Babel
 3 Den dagen Herren lèt deg kvila frå strevet ditt og uroa di og frå det harde slavearbeidet som vart lagt på deg,  4 skal du syngja denne spottevisa om kongen av Babel:
        
          Det er ute med undertrykkjaren,
          ute med tyranniet.
          
     5 Herren har knekt staven til dei lovlause"...

Denne "LOVLAUSE" eller babylons konge vert fyrst drepen ved Jesu gjenkomst.

Han vert og kalla assyraren .

Når denne personen (GWB) vert slått til slutt vil heile jorda jubla av glede.

.."det som slo folkeslag i harme,
          slo utan stans,
          som herska over folk i vreide,
          forfølgde utan nåde.
          
     7 Heile jorda kviler i ro,
          folk bryt ut i jubel."...

Så kjem denne miksen av Lucifer og Antikrist/personen.

"Du har falle frå himmelen,
          du morgonstjerne,
          son til morgonròden!
          Du er slengd til jorda,
          du som sigra over folkeslag.
          
    13 Det var du som sa i ditt hjarte:
          «Til himmelen vil eg stiga opp,
          høgare enn Guds stjerner reiser eg mi trone.
          Eg tek plass der gudar samlast,
          på fjellet lengst i nord.
          
    14 Eg vil stiga opp på haugen av skyer
          og gjera meg lik Den høgste.»
          
    15 Men til dødsriket er du støytt ned,
          lengst ned i den djupaste hòla.
          
    16 Dei som ser deg, stirer på deg,
          ser grundig på deg:
          «Er dette den mannen som fekk jorda til å rista
          og kongerika til å skjelva"...

Du får fylgja godt med no når irankrigen kjem som eit sjokk for mange når Iran bombar USA.

http://www.debka.com/article/21758/

"Tehran steps into US-Israel Iran row with threat of pre-emptive strike"

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her. 

Kommentar #45

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kor tid vert Aust-porten opna ?

I Esekiel 46 vert dette biletet gjenteke igjen.

Etter 6 dagar kjem sabbaten og porten skal oppast.

Overskrifta er :

”Fyrsten i tempelet"

Så bibelteksten:


"Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagene …..skal han oppast.”

Kven er fyrsten som kjem?

Fredsfyrsten kjem no etter 6000 år .

Då skal porten oppast i aust .Der går Han inn.

Då er det litt trist at Paulus seier me er på veg ut i verdsrommet når Yeshua er på veg inn i Jerusalem.

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Frafall og skilmissebrev

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Du får fylgja godt med no når irankrigen kjem som eit sjokk for mange når Iran bombar USA

Jeg bruker ikke så mye av tiden min til å følge med på hvilke kriger som skal komme, for det er stort sett tankespill og spekulasjoner.

Jeg er viss på at Guds ord beretter sannheten når den sier at frafallet først må komme 2.Tess.2.3, og landet blir vanhelliget Jer.3.3 

          Derfor ble regnskurene holdt tilbake,
          og vårregnet kom ikke.
          Du hadde pannen til en hore,
          og du nektet å skamme deg.

 Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der.  7 Jeg tenkte: «Når hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende tilbake til meg.» Men hun vendte ikke tilbake.
Dette så hennes troløse søster Juda.  

Og hun så at jeg sendte bort den frafalne Israel fordi hun brøt ekteskapet, og at jeg ga henne skilsmissebrev. Den troløse søsteren Juda ble ikke redd. Også hun gikk bort og drev hor.  9 Med sitt lettsindige horeliv vanhelliget hun landet; hun brøt ekteskapet med stein og tre.10 Og tross alt dette vendte den troløse søsteren Juda ikke tilbake til meg av hele sitt hjerte, hun bare lot som hun gjorde det, sier Herren.

Og folket må ut i eksil fordi landet har blitt en ørken -  men når Israel bekjenner sin synd skal de atter få vende tilbake til et prektig land Jer.3.14 ff:

Vend tilbake, dere bortkomne sønner! sier Herren. For jeg er herre over dere. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og føre dere til Sion.15 Så gir jeg dere gjetere som er etter mitt hjerte, og de skal gjete dere med kunnskap og forstand.16 I de dager, sier Herren, når dere blir mange og fruktbare i landet, skal de ikke lenger si « Herrens paktkiste» og ikke tenke på den. De skal ikke minnes den eller lete etter den, og det skal ikke lages noen ny.17 På den tiden skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag samle seg, i Herrens navn, i Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og egenrådige hjerte.
    18 I de dager skal Judas hus slutte seg til Israels hus, og sammen skal de komme fra et land i nord til det landet jeg ga fedrene deres til eiendom.
Israel bekjenner sin synd
    19 Jeg sa:
          Jeg vil sette deg blant sønner
          og gi deg et herlig land,
          den prektigste arv blant folkeslagene.
          Jeg tenkte dere ville kalle meg far
          og ikke vende dere bort fra meg.
          
    20 Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,
          slik var dere troløse mot meg, Israels hus,
          sier Herren.

Tiden er ikke slik du tror den er. Angående frafallet og skilsmissebrevet burde du koble dette opp mot 2.Tess.2.2: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.

 

 

Kommentar #47

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg bruker ikke så mye av tiden min til å følge med på hvilke kriger som skal komme,

Dersom du er i tvil om kva krig som kjem så les Skrifta eller forstå kva Irans hensikter er.

http://www.miff.no/iran2/2012/02/22Deniranskeatomekspertensendeligemal.htm

"Mostafa Ahmadi Roshan Behdast ble utsatt for et attentat i Teheran 11. januar. Overfor det iranske nyhetsbyrået Fars gjør konen det klart hvilken ideologi kjemiprofessoren var drevet av. Fatemeh Bolouri Kashani ”gjentok på tirsdag at hennes mann helhjertet ønsket å se det zionistiske regimet utryddet”, skriver Fars 21. februar."

Hans Blix ser kva som vil skje om Irankrigen kjem.Helvetet er laus.

http://www.newstatesman.com/middle-east/2012/02/iran-nuclear-israel-iraq

Dyret kjem tilbake til alle si undring no når det skjer.

"Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man" Habakkuk 2

http://cuttingedge.org/news/n1463.cfm

 http://www.debka.com/article/21760/

Iran cuts down to six weeks timeline for weapons-grade uranium

Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Siste nytt om verdensriker

Publisert over 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Dersom du er i tvil om kva krig som kjem så les Skrifta eller forstå kva Irans hensikter er

Dan.10.

I perserkongen Kyros' tredje regjeringsår ble et ord åpenbart for Daniel, som ble kalt Beltsasar. Ordet var sant og handlet om en hard strid. Han merket seg ordet så han forsto synet.

 På den tiden hadde jeg, Daniel, vært i sorg i tre uker. 3 Lekker mat spiste jeg ikke, kjøtt og vin kom ikke over leppene mine, og jeg salvet meg ikke før de tre ukene var til ende.
     4 Den tjuefjerde dagen i den første måneden sto jeg ved bredden av Storelven, det vil si Tigris.  5 Jeg løftet øynene. Jeg så, og se! – en mann kledd i lin, med et belte av Ufas-gull om livet.  6 Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet som glimtet av et lyn, øynene som luer av ild, og armene og føttene var som skinnende bronse. Når han talte, lød stemmen som bruset av en folkemengde.

13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongene.14 Nå har jeg kommet for å få deg til å forstå hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som handler om de dagene.»

 18 Han som så ut som et menneske, rørte enda en gang ved meg og ga meg styrke. Han sa: «Vær ikke redd, du høyt elskede. Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!» Og mens han talte til meg, ble jeg styrket og sa: «Tal, herre, for du har gitt meg styrke.»19 Da spurte han meg: Vet du hvorfor jeg har kommet til deg? Nå må jeg vende tilbake for å føre strid mot fyrsten over Persia. Når jeg drar ut, kommer fyrsten over Javan.* 20 Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere.

*Dan.11.2

Verdensrikene og det hellige folket
Enda tre konger skal stå fram i Persia, og den fjerde skal skaffe seg større rikdom enn de andre. Og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han hisse opp alle mot Javan.  3 Så skal en krigerkonge stå fram. Han skal herske med stor makt og gjøre som han vil.  4 Men så snart han har stått fram, skal kongeriket hans bli knust og delt etter de fire himmelretningene. Det skal ikke gå over til etterkommerne hans og ikke være så mektig som det var da han regjerte. For kongeriket hans skal bli rykket opp og gå over til andre.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
15 dager siden / 3006 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
12 dager siden / 1726 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
13 dager siden / 1574 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1155 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1110 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 685 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
1 dag siden / 576 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere