Njål Kristiansen

142    19029

HALVVEIEN

Publisert: 13. feb 2012 / 419 visninger.

Alle religioner kan selvfølgelig ikke få de samme rettighetene, uavhengig av innhold og praksis. Hvis vi skal akseptere alt uansett hva,ender vi opp med - i toleransens navn - å innskrenke menneskerettighetenes gyldighetsområde til å omfatte bare Vestens mennesker, samtidig som vi innbiller oss at vi utvider menneskerettighetene, ved å la innvandrere få mulighet til å leve uforstyrret innefor sin kulturs grenser. Vi må holde fast på troen på at det finnes universelt gyldige verdier! som skal gjelde for ALLE borgerne.

De mest marginaliserte og frihetsberøvede i dette landet er kvinner fra land i den islamske verden: Patriarkatet og religiøse leders praksis og verdier som stenger barn, ungdom og kvinner inne, og dermed ute fra det folkelige fellesskapet basert på frihetsverdier. Vi kan aldri akseptere at slike verdier skal gjelde i vårt samfunn

 

Dette er et siat fra hva Hanni Afsar skrev i tråden om Arbeiderpartiet, Lippestad...........osv

Utsagnet er interessant. I flere sammenhenger har jeg vært innom at jeg tror kristenheten i Norge ikke vil være de fremste til å bedrive integrasjonsarbeide i Norge.

Jeg regner med at vi aldri vil kunne enes om å innføre ghettoer i Norge. De felles boområdene for innvandrere som finnes i dag er ikke akkurat hva vi kjenner som ghetto i historisk sammenheng. Ingen ønsker ghettoer.

Videre ønsker ikke nordmenn å innpasse sharia i sitt lovverk. Det norske lovverk vil alltid være basert på vår tradisjon og rettshistorie. Det vil aldri bli sharia etter islamsk variant. Vår form for sharia vil være etter norsk modell med respekt for andre mennesker, for livets ukrenkeklighet, for ulikheten mellom grupper og toleransen for enkeltindividene. Vi har andre religioner så vel som ateister å ta hensyn til, så det vil ikke bli en skjevdeling av lover med preg av oriental sharia innført her.

Det norske kvinnesynet er et annet enn det islamske. Dessverre ser det ut til at islamsk familieliv virker å være styrt etter mannens kjønnsorgan. Det er mannen som bestemmer, det er han som drar opp retningslinjene. Jeg antar at dette bildet vil forta seg ytterligere når stadig fler barn integreres i Norge. Jeg tror også at dogmet om at foreldrene eier sine barn fordi de har gitt dem liv, vil fases ut over tid fordi barna vil oppdage at deres liv har egenverdi og ikke tilhører foreldrene som deres eiendom til å skalte og valte med. I kjølvannet av en slik endret tankegang vil både arrangerte ekteskap og æresstraff tape terreng.

Men så til trådens intensjon; Hvor ser vi for oss at sikk-sakk-streken vil gå gjennom det norske samfunn i fremtiden under hensyntagen til at flere religioner vil gjøre seg gjeldende over årene? Ingen gruppe vil komme til å dominere Norge som de kristne noen gang uansett, men hvor ser vi for oss at det finnes en gylden middelvei?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Å innse faren ved religion, uavhengig hvilke

Publisert nesten 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvor ser vi for oss at sikk-sakk-streken vil gå gjennom det norske samfunn i fremtiden under hensyntagen til at flere religioner vil gjøre seg gjeldende over årene?

Alle religioner, også kristendommen, bærer med seg faren for misbruk. Den såkalt gudegitte retten til at bøker, enkeltpersoner eller grupper har større rettigheter enn andre. Retten til å tale på gudens vegne er en potensiel fare for enkeltmennesket spesielt og samfunnet generelt.

Slik jeg ser det må vi ha et samfunn som blir båret av en grunnmur og bærebjelker som viler på

- likeverd og likestilling mellom kjønnene

- ett rettsvesen, politi og politikere og statsansatte som består av mennesker som setter Norges lover over guds lover, og dette bør folk rett og slett bli tatt i ed på eller noe slikt. Religiøse symboler hører ikke hjemme på uniformer.

- en barneoppdragelse, barnehage og skolesystem der alle barn behandles likt uavhengig av foreldrenes religion. Skolen skal være et mentalt fristed som oppfordrer barna til å tenke selv. Skoleuniformer bør sette stopper for all form for religiøs bekledning på skolen.

- en arbeidsmiljølov (det har vi forsåvidt tildels i dag) som gir den enkelte rett til å ta ut feriedager i sine respektive høytider, og sette søkelyset på bedrifter som motarbeider dette. (Det finnes dessverre eksempler på) Å se det positive i at folk ønsker fri på forskjellig tider av året enn å fokusere på det negative. Gjerne faste fridager på andre høytider enn de kristne også.

- Offentlig aksept på at alle religioners høytider "syns" i lokalmiljøet, og f.eks fridager for alle skolebarn også i andre høytider enn bare de kristne. De religiøse høytidene bør kunne være tema på skolen, ikke misjonering, men markering. Man bør kunne synge kristne julesanger, men også sanger fra andre religioner rundt deres høytid.

- segrigering bør motarbeides på alle plan.

- et politi som har nok resurser på å slå ned på kriminalitet

- Respekten for norsk lov, verdien av et fritt land og stolthet over landet vårt bør ha et sterkt fokus, det bør nærmest indoktrineres i barna. Det norske folk må bli et "vi", med felles grunnverdier uavhengig kjønn, religion og hudfarge. Det har vi ikke i dag.

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
5 minutter siden / 1270 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
8 minutter siden / 1833 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
15 minutter siden / 1717 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1833 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
33 minutter siden / 1270 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 69 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1833 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1270 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1270 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1270 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1270 visninger
Les flere