Knut Haug

15

Kjærlihetens Høysang

Publisert: 19. nov 2009

For en tid tilbake leste jeg en liten bok som hadde tittelen:"Det største i verden".--Den inneholdt en forelesning om 1 Kor.Kap:13. "(Kjærlighetens Høysang). Om du har tilgang til en bibel- gjør deg selv den store tjeneste og les dette kapitlet!---Forfatteren sier på slutten av sin forelesning følgende:"Hvor mange av dere vil gå sammen med meg å lese dette kapitlet 1 gang i uken i 3 måneder fremover?"-Så forteller han: En mann gjorde nettop det en gang og det FORVANDLET HELE HANS LIV. Det gjelder det største i verden!--Dere kunne begynne å lese det hver dag, og da særlig de versene som beskriver KJÆRLIGHETENS FULLKOMNE KARAKTER.---Her leser vi fra vers 4: Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, den blåser seg ikke opp. (Vers 5): Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,gjemmer ikke på det onde. (vers 6): Den gleder seg ikke over urett,men gleder seg ved sannhet.(Vers 7): Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.---KJÆRLIGHETEN FALLER ALDRI BORT.---

Så var dette bare en liten begynnelse på hva Første Brev TIL KORINTIERNE inneholder.  Det kan være mange som har sett inn i det og gjerne vi dele det med andre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Fortsettelse--

Publisert over 10 år siden

Det begynner å bli litt lenge siden dette innlegget ble skrevet, men ettersom det er lesere som har fremhevet innlegget nå, vil jeg gjerne fortsette litt --( Først rettelse av overskriften: Skal være:" KJÆRLIGHETENS HØYSANG".---Vær snild og les 1Kor Kap 13

Først i kapitelet foretar Paulus en sammenligning mellom de forskjellige nådegaver og barmhjertighets-gjerninger - men om en mangler kjærlighet -da er en intet, og det gagner en intet.---Han sier:Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, har profetisk tale, all kunnskap eller all tro. men ikke har kjærlighet, "da er jeg intet"." Om jeg gir til føde alt jeg eier, og jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet".Det er store ting som her nevnes, men uten kjærlighetens drivkraft, er alt nyttesløst!

Deretter går Paulus i gang med å analysere KJÆRLIGHETEN.-Han vil vise oss hva den er. Dens karakter. -----( Personlig kan jeg si at det som er blitt best for meg å vite når jeg her leser om kjærligheten -er at Gud er kjærlighet!- Gud har nettopp de egenskaper vi  her leser om, og han viser det daglig til deg og meg.)-Når så Jesus viser oss sin grenseløse kjælighet så er det fordi han ønsker å se noe av den samme kjærlighet i våre hjerter. (1ste Joh.4,19)-Vi elsker fordi han elsket oss først!--DET ER DENNE KJÆRLIGHET HAN ØNSKER  UTØSE I DE TROENDES HJERTER VED DEN HELLIGE ÅND, SOM ER OSS GITT. --Fortsettelse.)

Kommentar #2

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Fortsettelse--

Publisert rundt 10 år siden

- Vi bør da se litt på hvordan den guddommelige kjærlighet er og virker. Vi har i gresk to hovedord for kjærlighet: Det er eros og apape. Disse er totale motsetninger til hverandre. Eros -  var den gresk - antikke forståelse av hva kjærlighet er - mens N.T. i sin forståelse av kjærligheten helt igjennom er preget av agape-tanken. - Motsetningen mellom disse to kjærlighetsbegrep er blitt formulert slik: Eros er begjær, Apape er offer. Eros er menneskets vei til Gud. Apape er Guds vei til mennesket. Eros bygger på selvfrelse. Agape er Guds kjærlighetsgjerning. Eros er egosentrisk kjærlighet. Agape er uselvisk, den søker ikke sitt eget. (1.Kor.13,5)-----Eros vil vinne sitt liv, agape våger å "miste" sitt liv. (Matt 16,25). Eros er bestemt av sin gjenstands kvalitet, den skjønnhet og verdi. Agape elsker umotivert og grunnløst, slik den er vist i Jesu kjærlighet til syndere (Mark. 2,17): Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Eros er iboende dragning, agape er den nye verdens under. Eros er selvhevdelse, den vil eie og nyte, agape gir seg selv hen for den annens skyld.

Når så N.T. beskriver kjærligheten som agape, er det altså først og sist den Guds kjærlighet som blir vist oss ved hans komme til verden i og med Sønnen, Jesus Kristus - og dermed hans grenseløse tilgivelse. Det store bevis på Guds kjærlighet til en fallen verden er at han gir sin Sønn (som er like hellig som han selv) til å dø på et kors - for syndere. --Ved stadig på ny å få se inn i denne grenseløse kjærlighet - vil det påvirke oss i det praktiske liv - i våre handlinger og væremåte.

Her i 1. Kor 13 er det 9 uttrykk som blir brukt om kjærligheten, hvordan den er og virker. De ting som her er nevnt har helt vanlige navn, - de er gode egenskaper som vi kan høre om hver dag - og som hvert menneske uansett yrke eller livsstilling kan utføre. --Fortsettelse!

Kommentar #3

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Fortsettelse--(siste).

Publisert rundt 10 år siden

Gjentar siste avsnitt fra forrige:" Her i 1. Kor: 13 er det 9 uttrykk som blir brukt om kjærligheten, hvordan den er og virker. De ting som her er nevnt har helt vanlige navn,- de er gode egenskaper som kan merkes hver dag- og som hert menneske uansett yrke og livstilling kan utføre"

Siterer fra vers 4 og vidre:

1. "Kjærligheten er tålmodig eller langmodig."---Den tåler og vente lenge.-Her møter vi kjærligheten i "passiv" skikkelse. Det er kjærlighetens alminnelige holdning.-Den har ikke hastverk, den venter på å få begynne, klar til å utføre sitt arbeid når den blir påkalt,-men inntil da er den kledd i en ydmyk og stillferdig drakt.

2."Kjærligheten er velvillig"-( eller vennlig, den viser vennlighet).---Her er kjærligheten "aktiv". Legg merke til hvor mye av Kristi liv gikk med til å vise vennlighet, - gjøre kjærlige gjerninger.- En har sagt:" Det største et menneske kan gjøre for sin himmelske far, er å vise andre vennlighet"!--Verden trenger vennlighet! Egenlig er det også lett å vise den.- Den virker også raskt, øyeblkkelig, med en gang!-Og den blir alltid husket.---(Eks:" Et vennlig ord kunne reddet meg"--sto det på en papirlapp første-politibetjenten fant i lommen på en som hadde kastet seg utfor bryggen i Oslo havnebasseng).--Slik endte hans liv. Han var uteligger, det bar han sikkert preg av- der han trasket rundt i Oslo´s gater. Derfor hastet de fleste forbi ham- mens bare et vennlig ord- kunne ha reddet han---Hjelp oss Gud å se vår neste , og vise vennlighet!

3."Kjærligheten bærer ikke avvind, den misunner ingen".---Misunnelse er jo en følelse av uvilje mot andre, særlig den som vi synes gjør det bedre enn oss eller har mere enn oss.-La oss ikke misunne dem! Misunnelse er i sitt vesen en griskhetens og nedrakkingens ånd.-Og her er ikke engang et kristelig arbeide særlig beskyttet mot denne ukristelige følelsen!- Det er sagt at bare en eneste ting kan en kristen med full rett misunne: Den store, rike, edle sjel som ikke misunner noen--.

4."Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Den er ikke hovmodig.---Den er altså ydmyk. Det gjelder å sette segl på leppene, ogf glemme hva en har utrettet. ("Herre du skal hjelpe oss til fred. Alt det vi har gjort , har du utrettet for oss." (Jes: 26,12.)-- Etter en har vært vennlig, vist kjærlighet, gjort barmhjertighetsgjerninger, så skal en gå tilbake til skyggen og ikke nevne disse ting med et ord.-For kjærligheten gjemmer seg til og med for seg selv!

Kommentar #4

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Kjærligheten i passiv skikkelse

Publisert rundt 10 år siden
23.05.10 kl. 13:11 skrev Knut Haug:

Siterer fra vers 4 og vidre:

1. "Kjærligheten er tålmodig eller langmodig."---Den tåler og vente lenge.-Her møter vi kjærligheten i "passiv" skikkelse. Det er kjærlighetens alminnelige holdning.-Den har ikke hastverk, den venter på å få begynne, klar til å utføre sitt arbeid når den blir påkalt,-men inntil da er den kledd i en ydmyk og stillferdig drakt.

 Takk for disse betraktningene over kjærligheten! Jeg har tenkt en del på det du nevner om kjærligheten i "passiv" skikkelse. Det er en viktig påminnelse og justering at kjærlighet ikke bare er virksomhet, men å tie og vente kan også være kjærlighetsgjerninger.  Mon det er Guds kjærlighet som venter, når vi ikke får svar på bønner eller må vente på svar? Tanken på Guds passive kjærlighet bak en obesvart bønn inspirerer meg. Man tenker så lett at Gud ikke hører eller bryr seg, fordi Han ikke svarer. Men hvilken befriende tanke det er at Gud kanskje tier i  sin kjærlighet! Hvis Han tier i langmodighet, så er det noe Han venter av meg. Eller kanskje er det noe som må modnes før Han svarer. Jeg tenker på Jes 30,18 og noen vers før det: "Derfor venter Herren så Han kan få være nådig mot dere. Derfor er Han opphøyet, så Han kan vise barmhjertighet mot dere...Salige er alle de som venter på Ham." 

Kommentar #5

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

RE: Kjærligheten i passiv skikkelse

Publisert rundt 10 år siden
29.05.10 kl. 19:36 skrev Arja Larsen:23.05.10 kl. 13:11 skrev Knut Haug:

Siterer fra vers 4 og vidre:

1. "Kjærligheten er tålmodig eller langmodig."---Den tåler og vente lenge.-Her møter vi kjærligheten i "passiv" skikkelse. Det er kjærlighetens alminnelige holdning.-Den har ikke hastverk, den venter på å få begynne, klar til å utføre sitt arbeid når den blir påkalt,-men inntil da er den kledd i en ydmyk og stillferdig drakt.

 Takk for disse betraktningene over kjærligheten! Jeg har tenkt en del på det du nevner om kjærligheten i "passiv" skikkelse. Det er en viktig påminnelse og justering at kjærlighet ikke bare er virksomhet, men å tie og vente kan også være kjærlighetsgjerninger.  Mon det er Guds kjærlighet som venter, når vi ikke får svar på bønner eller må vente på svar? Tanken på Guds passive kjærlighet bak en obesvart bønn inspirerer meg. Man tenker så lett at Gud ikke hører eller bryr seg, fordi Han ikke svarer. Men hvilken befriende tanke det er at Gud kanskje tier i  sin kjærlighet! Hvis Han tier i langmodighet, så er det noe Han venter av meg. Eller kanskje er det noe som må modnes før Han svarer. Jeg tenker på Jes 30,18 og noen vers før det: "Derfor venter Herren så Han kan få være nådig mot dere. Derfor er Han opphøyet, så Han kan vise barmhjertighet mot dere...Salige er alle de som venter på Ham." 

 Takk Arja Larsen for dine utfyllende tanker om kjærligheten i"passiv" skikkelse.--Her er jeg så enig, og håper flere kan lese og tenke over det som står i "Kjærlighetens Høysang". "Det største i livet" som 1kor: Kap 13 også er benevnt som!

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
20 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
13 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere