Levi Fragell

84    1098

Hvem er de åtte pinsepastorene?

Hvorfor ringer dere opp til Jan-Aage Torp og oppmuntrer ham til å trampe videre på sin egen slagmark?

Publisert: 13. feb 2012 / 4169 visninger.

 

Å kjempe mot religiøs ekstremisme er en tung jobb. Ikke før har man fått oppmuntrende forsikringer av sine tidligere predikantkolleger om at ”slik oppfatter ikke jeg kristendommen” – så benker de samme pastorer seg på plattformen skulder til skulder med demonutdrivere, profetiske fremtidstolkere, scene-tricksere, verbalinspirerte bibelfundamentalister osv. Hvem kan man stole på? ”Åtte sentrale pinsepastorer i den norske Pinsbevegelsen” anbefalte pastor Jan-Aage Torp å søke stillingen som Barneombud, skriver han på sin internett-blogg 12. februar, i de samme spalter hvor han fremhever sitt nære forhold til flere av Skandinavias fremste kristne forkynnere. Samtidig leser vi nå på Verdidebatt at den aktive kristne debattant og prest Terje Tønnessen roser Svein Magne Pedersen for sin innsats som telefon-helbreder, en hyllest som av mer forståelige grunner også fremsettes nettopp av Jan-Aage Torp, som uttrykker ”takknemlighet for den tjenesten som Svein Magne Pedersen utfører i vårt land”.

Er dette bare et fargerikt fellesskap i livssynsmangfoldet, en sjarmerende bukett av åndslivets mange vekster?

 

Nei, nei, nei – det et tilsølt og nedtrampet landsskap, med mengder av falne ofre – ofte ærlig søkende mennesker som ble trukket inn i miljøet av ulike grunner, men ikke sjelden etter å ha vært presentert for antatte bevis. ”Jeg så det med mine egne øyne,” er intet uvanlig vitnesbyrd fra nyfrelste, som senere innser at de er blitt narret av lett forklarlige effekter. I mellomtiden har de ofret integritet, ære, stolthet, penger, vennskap, yrkesliv på troens alter.

Opplevelsen av svik er for mange en byrde for livet.

 

Så sitter det altså prester, predikanter, menighetsledere rundt i organisasjonene og rister oppgitt på hodet når de på kristen-TV ser sine karismatiske kolleger korrumpere alt de egentlig ønsker å stå for - mens de forbereder sin neste preken på fellesmøter med de samme spekulantene. Men hvorfor ringer dere opp til Jan-Aage Torp og oppmuntrer ham til å trampe videre på sin egen slagmark. Hvem er dere forresten?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

Det man med sikkerhet

Publisert nesten 6 år siden

 "Hvem kan man stole på?"

kan stole på er at slike som deg, yppersteprester i det prosaiske trossamfunn, ikke er til å stole på.

Hva barneombud-søknaden gjelder kan det jo være at Torper´n lufter dette for å erte opp deg og dine likesinnede. Dere er like forutsigbare som tja, la oss si, en kollektpreken på visjon norge, ikke noe galt sagt om den, men den er forutsigbar.

Klarer ikke å ta deg seriøst.

Svar
Kommentar #2

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Hva med oss som HAR fått nytt liv

Publisert nesten 6 år siden

via både kristen-tv der mange pinse-pastorer holder oppmundrende og livgivende prekener og vi får stadig påfyll av Hellig Ånds kraft.

La oss da SEGREGERES, men la hverandre I FRED. Jeg har ALDRI hørt om mennesker som er blitt slått av Guds kraft ved den Hellige ånd skal ha følt seg nedtrampet, det motsier seg jo selv. Enten HAR de fått kjenne Guds-kraften og har fått sine liv forandret, eller de bare sier det og mener det ikke og vet ikke hva denne Helligånds-kraften går ut på. Når det gjelder meg selv - kan jeg ikke FÅ NOK. Livet er ikke det samme uten Jesus Kristus.

Når jeg ser det fra mitt nye liv sin side (vel jeg har vært frelst og født på ny fra førti år tilbake og svever like lykkelig selvom jeg heller ikke har unngått lidelse og nød, men vi har jo ankeret vårt Jesus Kristus som bærer gjennom det hele) når jeg ser livet mitt fra før vekkelsen og etter - så sier jeg det så sterkt at jeg hadde blitt gal om jeg ikke hadde hatt Jesus Kristus. SÅ sterkt virker meningsløsheten på jorden uten Jesus Kristus for MEG - at jeg ikke ser annet enn psykosen, nevrosen og galskapen eller et sløvet sinn under rusmisbruk for å døyve et liv uten Jesus Kristus. At andre kan si noe annet kan jo ikke jeg innflyte på, men jeg takker i dypet av mitt hjerte for den forkynnelse og den kraft jeg har fått via å høre prekener og kristent stoff via kristen-mediene og ALL ÆRE til fotfolket for Jesus Kristus.
JA, jeg ser at vi lever i forskjellige verdener - i grupper i et mer og mer segregert samfunn. BÅDE når det gjelder religion, kultur og politikk. For MEG er det bedre med segregering enn at folk skal slå hverandre ihjel med vonde ord og ytringer. Jeg koser meg med mine likesinnede og ber om RESPEKT for hverandres ståsted. LA HVERANDRE I FRED i Jesu navn og det sier jeg Amen til.

Svar
Kommentar #3

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Veldig viktig innlegg

Publisert nesten 6 år siden

Takk Levi Fragell! Her "setter du fingeren" på noe helt vesentlig. Det er utrolig hvor lett såkalte kristne, men som egentlig bare er sjarlataner, slipper unna. Her selger de GUD og hans nåde til høystbydende. Og jeg personlig får assosiasjoner til pengevekslerne utenfor templet i Jerusalem i sin tid. Synes å erindre at Jesus mente at hans "fars hus" var blitt omskapt. Det er vel dette vi ser idag og. Enda frekkere enn den katolske kirkens "når pengene i kirken klinger, sjelen ut av skjærsilden springer". Denne kirken lovet ihvertfall ikke en lett gjennomskubar belønning i dette livet slik som med dagen sjarlatanvirksomhet. Og dette til tross for at man befant seg i det som etter mange sjarlatankristnes mening var den "mørke middelalder". 

Svar
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Ja, det er et viktig innlegg

Publisert nesten 6 år siden

Innlegget er viktig av flere grunner.  Det setter igjen, som Randi Johnsen også påpeker, den usalige koblingen mellom Gud og mammon som Pedersen står for, på dagsorden - i tillegg til det åndelige lureri han også driver med.  Dessuten setter det søkelys på en tilsynelatende dobbeltholdning hos en del pastorer og predikanter, dersom Torp har sine ord i behold når han påberoper seg støtte fra "åtte sentrale pinsepastorer".  Jeg svevde jo i den villfarelse (?) at Torp ikke hadde særlig støtte blant ledere  den tradisjonelle pinsebevegelsen.

Jeg konstaterer imidlertid at Torp likevel ikke kommer til å søke stillingen som barneombud.  Det var da enda godt.

Svar
Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

For ikke å skuffe Lande,

Publisert nesten 6 år siden

ser jeg det som viktig å henge meg på her i tråden. Særlig siden Johannessen allerede har bidratt også ;)

Igjen vil jeg berømme Fragells direkte konfrontasjon med dobbeltheten i endel miljøer. Her nytter det nok lite å gå rundt grøten. Klar tale er det eneste disse forstår!

Men èn ting er å forstå, noe helt annet er å ta til etterretning.

Fragell vil nok aldri få vite hvem disse 8 er, er jeg redd. Til det er nok systemene for beskyttende i sin natur. Og ikke minst er de bygd opp etter en modell som innebærer: du beskytter meg og jeg beskytter deg. Du støtter mitt prosjekt, jeg støtter ditt.

Ved en tilfeldighet fikk jeg vite at det også her på VD foregår endel "bak-kulissene-virksomhet" i form av PM-systemet. Der advarer man de som anses å tilhøre den rette flokken mot å gå i ledtog med Fragell & co. Å få en slik personlig melding kan jo saktens virke styrkende for selvbildene til dem som er mottagere. Man får bekreftet at man er innenfor - og ikke minst at man er betrodd.

Slikt skaper lojalitet til systemet. Mission accomplished.

Svar
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Ved en tilfeldighet fikk jeg vite at det også her på VD foregår endel "bak-ryggen-virksomhet" i form av PM-systemet. Der advarer man de som anses å tilhøre den rette flokken mot å gå i ledtog med Fragell & co. Å få en slik personlig melding kan jo saktens virke styrkende for selvbildene til dem som er mottagere. Man får bekreftet at man er innenfor - og ikke minst at man er betrodd.

Ja, det er vel ikke akkurat oppsiktsvekkende, men likevel er det tankevekkende at folk settes under et slik personlig press.  Jeg regner vel med at jeg tilhører "& Co"...;-)

Svar
Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg regner vel med at jeg tilhører "& Co"...;-)

Me too ;))

Svar
Kommentar #8

Johannes Morken

404 innlegg  908 kommentarer

Saksopplysning

Publisert nesten 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

”Åtte sentrale pinsepastorer i den norske Pinsbevegelsen” anbefalte pastor Jan-Aage Torp å søke stillingen som Barneombud, skriver han på sin internett-blogg 12. februar,

Torp kjem likevel ikkje til å søkje stillinga som barneombod.

Les meir i Vårt Lands nettutgåve

Svar
Kommentar #9

7 innlegg  815 kommentarer

Jeg er den første til

Publisert nesten 6 år siden

å hevde at det finnes dobbel bunn hos mange pinseledere. Det har jeg selv sett med egne øyne, og årsak er delvis at man lever i ett system hvor det kjødelige har fokus. Dette gir seg utslag i bi-produkter som LF og OJ, frafalne som blir verre en hedninger. For mange pinseledere gjelder det å levere det som klør i ørene, nettopp som jesus advarte mot i sin tid, ellers blir man spist opp at hyeneflokken, de som tror at en kristen leder en noe man kan bytte ut som en ordfører, ettersom budskapet klør i ørene. 

 Å kritisere ledere for å prøve å følge hva som står i bibelen er noe annet, det kan man ikke kritisere folk for. Da kan man like godt dømme ut den bibelske guden, som manger her gjør. Jeg har altså levd i 30 år uten den bibelske guden, og jeg har levd i 20 år med den bibelske guden, så jeg kan si, Han eksisterer, men det er en del å utsette på hvordan bakkemannskapet organiserer seg og oppfører seg, men hva det er, er "& Co" konsekvent ikke i stand til å se.

Det som gjør disse lnnleggene fra "& Co" så håpløse er at man konsekvent bare ser det fra den ene siden. Sannheten inneholder mer enn den ene siden. Når "& Co" begynner å innse det kan vi prate. 

- og Sissel, om det foregår noe systematisk bak kullisene her, er jeg lykkelig uvitende om det. Trenger ikke noe slikt for å gå i konfrontasjoner verken med pinsevenner eller andre "venner", du har vel ikke erfart meg som en som ikke konfronterer? Mine konfrontasjoner med PB var det som førte til nedleggelsen av KS forumet. "KS" og "PB" er kjente ord og utrykk nå?

Du sier videre: "Og ikke minst er de bygd opp etter en modell som innebærer: du beskytter meg og jeg beskytter deg. Du støtter mitt prosjekt, jeg støtter ditt." Dette virker begge veier, Sissel. Du skal ikke bevege deg langt utenfor allfarvei før man blir forkastet, - "hyssta på dør", som kulturkonsulent Sylfest Strutle i sin tid uttrykte det. Man "spiser og blir spist", det gjelder like mye PB som i hakkebakkeskogen, og VD.

Det hele er så kjødelig at Gud kaller det en ren og skjær avgudsdyrkelse, men det var du som en kristen, ikke interresert i å vite noe om, ut fra tidligere tråder om tema. Merkelig det da, spør du meg, at en kristen ikke er intr. i hvordan det hele skal fungere, for at Gud skal kunne fungere i systemet.

Svar
Kommentar #10

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Snedig innlegg, Levi

Publisert nesten 6 år siden

Du er jo en erfaren mann - og du vet - ihvertfall vet jeg at alle som vil kan søke på hvilke stillinger de vil i kongeriket Norge, men det er jo selvsagt ikke dermed sagt at de får det de søker på.

Ta en kjapp refleksjon, Levi, - hva kreves for å bli et barneombud, tror du?

At du har vært på Dagsnytt 18 i diskusjon med nåværende barneombud der det er du som av deg og andre har havnet for så å bli satt under lupen?

At du er pastor i en menighet som ikke kan sies å ligge på den åndelige latsida, men gjerne oppfattes av deg - Dagsnytt 18 - og en god del andre som overoffensiv?

At du har støtte fra eventuelt for deg ukjente 8 pinsevennkolleger tror jeg og du skjønner teller lite når en skal bekle en stilling som har som grunnpillar at den er organisert og administrert slik at alle har tillit til ombudsutøvelsen.

Her har nok du, media og mange gått 5 på.  Det er forunderlig at noen ikke har vurdert utsagn og seriøsitet mer grunnleggende på et tidligere stadie, men - iallefall nå - kan du finne igjen natteroen og slappe av - det blir ingen Torp i ombudsstillingen, men kanskje en ........??

Men jeg underes allikevel, Levi... og tanken er jo god og kristenNorge har mange som kunne kvalifisere til dette og andre toppverv. 

Svar
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

De åtte

Publisert nesten 6 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Torp kjem likevel ikkje til å søkje stillinga som barneombod.

Ja, det nevner jeg også i slutten av min kommenter #4. 

Et viktig poeng for Levi Fragell (jf. også overskriften på innlegget hans) er imidlertid at "åtte sentrale pinsepastorer i den norske Pinsebevegelsen" hadde anbefalt Torp å søke - og, ifølge Torp selv - uten at de hadde blitt bedt om det.  Måten Torp formulerer seg på i bloggen sin, tyder altså på at disse åtte mente at han var en godt kvalifisert kandidat (kanskje den beste?).  Og det er fremdeles like oppsiktsvekkende, selv om Torp nå har bestemt seg for å la være å søke.

Svar
Kommentar #12

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Sissel J.

Publisert nesten 6 år siden

 

"Ved en tilfeldighet fikk jeg vite at det også her på VD foregår endel "bak-kulissene-virksomhet" i form av PM-systemet. Der advarer man de som anses å tilhøre den rette flokken mot å gå i ledtog med Fragell & co."

:::::::::::::::::::::

Mulig jeg er litt tilbakestående - men hva er egentlig PM- systemet ?    Kanskje er jeg også tilhørende &Co da ?

I so fall krev eg å få sjå mappa mi !!!   

Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Lande

Publisert nesten 6 år siden
. Gå til den siterte teksten.

om det foregår noe systematisk bak kullisene her, er jeg lykkelig uvitende om det. Trenger ikke noe slikt for å gå i konfrontasjoner verken med pinsevenner eller andre "venner", du har vel ikke erfart meg som en som ikke konfronterer?

Du skriver (etter min mening) mye rart, men jeg ville aldri mistenke deg for å manipulere i kroker og på bakrom.  Det skal du ha ;-)

Svar
Kommentar #14

Levi Fragell

84 innlegg  1098 kommentarer

Torp som barneombud

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har ikke et øyeblikk trodd at Jan-Aage Torp ville fått stillingen som barneombud, uavhengig av om han fikk 8 eller 800 predikanters støtte. Jeg tror dette var et rent PR-stunt, eller sogar en spøk (fleip). Eventuelt kan det spesielle forhold han har til egne barn, ha bidratt til et slags markeringsbehov eller et kamuflert budskap til egen familie og egne kretser (med omland). Jan-Aage Torp er en intelligent mann, og har ifølge min intuisjon heller ikke hatt noen forventinger til sitt kandidatur. Det er overhode ikke dette jeg skriver om. Jeg skriver om den mangel på troverdighet og anstendighet som preger et kristent miljø som stilltiende lar predikanter av denne art holde det gående, til tross for at de i mer "respektable" kretser distanserer seg (ofte bryskt) fra denne kristendomsvarianten. Torp er altså ikke alene. Han har til nå hatt allianser i flere trossamfunn, og han har ifølge seg selv støttespillere til topps i pinsebevegelsen.

Svar
Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Exorcisme og Breivik

Publisert nesten 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

Torp er altså ikke alene. Han har til nå hatt allianser i flere trossamfunn, og han har ifølge seg selv støttespillere til topps i pinsebevegelsen.

Har han de samme støttespillerne, tro, også når han i en kronikk i gårsdagens Søndags-Dagbladet tar til orde for djevelutdrivelse på Breivik?  Han kan bli "fri", dersom han selv vil - og Torp har gode resultater å vise til:  "Selv har jeg erfaring fra utdrivelse av demoner.  Drapsmenn og stor-kriminelle er blitt snille gutter".

http://pastortorpnorsk.wordpress.com/2012/02/12/kronikk-i-dagbladet-trenger-behring-breivik-eksorsisme/

Kommentarer burde være overflødige...

 

Svar
Kommentar #16

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

Kjære Levi!

Publisert nesten 6 år siden

Kjære Levi!

Jeg skjønte ikke på forhånd at det ville være oppsiktsvekkende for deg at åtte sentrale pinsepastorer - ja, norske (!) - støttet min mulige søknad som barneombud. 

Dette er jo bare noen av dem som på eget initiativ har tatt direkte kontakt. Sannheten er at det fins flere...

Jeg nevnte det på min blogg fordi det varmet mitt hjerte, nothing more :-)

Det burde ikke overraske deg - eller andre - fordi pinsevenner tror på Pinsens kraftdimensjon og radikal etterfølgelse av Jesus.

At jeg ikke er den mest velegnede som barneombud, skjønner vi alle. Men mine funderinger var slett ikke noe pr-stunt.

Jeg antar at mange pinsevenner og evangelikalere i vårt land støtter meg fordi jeg taler fra hjertet det jeg tror på, til tross for min ufullkommenhet, og fordi man gjenkjenner sannheten i det jeg sier. Mobbing, isolering og latterliggjøring viser bare hvor ynkelig og usikker endel er...

Vår bønn er at Gud skal reise opp et godt barneombud som virkelig jobber for barna, og ikke for det politisk korrekte, statsfinansierte establishment. Dette trenger ikke å være en kristen, men en som arbeider for barnas og familienes ve og vel.

Svar
Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Har han de samme støttespillerne, tro, også når han i en kronikk i gårsdagens Søndags-Dagbladet tar til orde for djevelutdrivelse på Breivik?

Å drive ut demoner hører med til et normalt kristenliv. Jesus gjorde og han sa at vi skulle gjøre det. For deg som ikke-troende virker det kanskje rart.

 

 

Svar
Kommentar #18

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Religiøse posører i ulik innpakning

Publisert nesten 6 år siden

Det er muligens en "krusning på overflaten" det ene poenget jeg har lyst til å trekke frem her.. Men når det gjelder f.eks Svein Magne Pedersen så tror jeg folk flest sin umiddelbare oppfatning av han er en mann med en vennlig og mild fremtoning, en slags "Snåsamann" i teletorg-utgave med Bibelens ord om alskens legedom som veileder og rettesnor til 14kr minuttet.

Slipper han unna de verste stormkastene fordi han brer om seg og etterlater et inntrykk blant flertallet om å være en mann med de gode (og litt naive) intensjonene i førersetet? Og hadde virksomheten vært mer "aggresiv" i formen - noe i samme sporet som Jan Hanevold og tidligere aktive Hans Bratterud - så hadde kanskje det journalistiske og skribentaktige kritikerkorpset brukt mer tid og ressurser på å fordype seg i "Vennesla-levebrødets" teologiske og moralske plattform..?

Det er nok lettere å tenke at "mengder av falne ofre" (som Fragell skriver) finner man IKKE i kjølevannet av Pedersens tjenester, men at det her er "ofre" med de høyere telefonregningene som dominerer.. Men mon tro om det kun er innpakningen som villeder oss.

"ein bølge feie øve landet nå

me har sett lamme ligga og friske gå

me vett at det fake, men du og du som det ligne på..

der e alltid plass te ein posør" - synger Sigvart Dagsland.

 

 

Svar
Kommentar #19

Levi Fragell

84 innlegg  1098 kommentarer

Støttespillere?

Publisert nesten 6 år siden

Oddvar Johannessen, jeg håper Jan Aage Torp overvurderer sin støtte i norsk "evangelikal" kristendom - også når det gjelder demoner i vårt samfunn. Men jeg føler meg ikke trygg lenger. Når nå Torp selv skriver at disse 8 bare er noen av hans sympatisører, og vi vet at det karismatiske miljø vokser i mange land, kan mye vondt komme til å skje. Det er jo bare å ta en titt på endel av de Youtube-stubbene som er lagt inn her på VD av Torps meningsfeller. Før jeg ble med på disse debattene var jeg ikke oppdatert om dette miljøet. Var det ille før - i mine unge dager - er det jo nå helt forskrekkelig. Jeg håper vi får et barneombud som følger opp det nåværendes gode initiativ. Men først og fremst bør de av oss som kjenner endel av denne problematikken fra innsiden være våkne. Jeg er virkelig takknemlig for at Vårt Land også slipper til yngre, engasjerte kritikere. Jeg blir 73 nå, og håper at sløvsinnet drøyer en tid.

Svar
Kommentar #20

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

så benker de samme pastorer seg på plattformen skulder til skulder med demonutdrivere,

Lurer på hvilken pator koleagaer du har hatt kontakt med. Det står da vittelig i biblen at alle den som tror skal kaste du demoner, legge hander på de syke og de skal bli firske. Så det gjelder alle som tror ikke bare Pastorer etc. På forsiden av bibelen står det: Guds ord. Det betyr at det er Guds tekst i bibelen - ikke menneskenes. Så hvist du har menget deg sammens med de som sier de er Pastorer og sier det ikke finnes demoner - vel da følger de ikke bibelen. PS. selvfølgelig finnes det demoner og åndskrefter. Du lever i mørke - omved deg mens det ennå er tid. Be om at Jesus skal komme inn i ditt liv.

Svar
Kommentar #21

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Lurer på hvilken pator koleagaer du har hatt kontakt med. Det står da vittelig i biblen at alle den som tror skal kaste du demoner, legge hander på de syke og de skal bli firske. Så det gjelder alle som tror ikke bare Pastorer etc. På forsiden av bibelen står det: Guds ord. Det betyr at det er Guds tekst i bibelen - ikke menneskenes. Så hvist du har menget deg sammens med de som sier de er Pastorer og sier det ikke finnes demoner - vel da følger de ikke bibelen. PS. selvfølgelig finnes det demoner og åndskrefter. Du lever i mørke - omved deg mens det ennå er tid. Be om at Jesus skal komme inn i ditt liv.

Det er trist å se fundamentalisme i praksis. Håper du våkner opp en dag og får til å tenke selvstendige tanker. 

Svar
Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Hmm

Publisert nesten 6 år siden

Noen ganger er jeg nesten redd for Torps helse i all hysteriet rundt han. Andre ganger har debatten regelrett underholdningsverdi.

Jeg vil takke Torp for at han vurderte å søke stillingen som barneombud. Det er alltid interessant å se hva slags støv og skitt som virvles opp i kaoset. Det er tydelig at en del mener religion og kristen tro er viktige kriterier for avvisning av søknader. Da vet vi at tro skal ekskludere fra stillinger.

Konklusjonen må vel være at skal du opp og frem, så teller det hvor du har medlemskap ideologisk, politisk og religiøst.

Jeg er blant dem som gleder meg over at Reidar Hjerman med sine totalitære meninger, ekstreme tro på staten, sin manglende tro på mennesker og familier, og sine naive meninger om sannheten i egen ikke-vitenskapelige psykologi og sosiobabbel, endelig er ferdig som barneombud. Han har vert et ombud for barnevernets antivitenskapelige og destruktive virksomhet, til stor skade for barn og familier.

Han skulle vert et barneombud for tenåringene som debatterer på ung.no, og som viser litt av baksiden av det han ukritisk har forsvart. Les kommentarene:

http://www.ung.no/barnevern/921_Hva_er__barnevernet.html

At det er pinsepastore som forsvarer Torp, tar jeg som en selvfølge! De har da ikke alle som en sluttet å være pinsevenner.

Hvem blir barneombud? Jeg er stygt redd for at vi ikke får noen forbedring, men får et tidsriktig menneske uten intellektuell kapasitet til skråblikk på "vår" kulturs intolleranse og avikerhat, hvor fargene for det meste bare skal være utenpå.

Svar
Kommentar #23

Edin Berg

5 innlegg  10 kommentarer

Fargeklatt

Publisert nesten 6 år siden
Jan Aage Torp hadde nok vært fullstendig uspiselig for regjeringen til å tiltre en slik stilling. Husker at han var førstekandidaten i Oslo avd av Kristent Samlingsparti. Selv om jeg ikke var blandt de 1679 som ga han min stemme i 2009 mente jeg da (og nå) at han hadde kunnet vært en fargeklatt på tinget, og også som Barneombud. Men klimaet har nok ingen slike åpninger i dagens samfunn.
Svar
Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Edin Berg

Publisert nesten 6 år siden

Jan Aage Torp hadde nok vært fullstendig uspiselig for regjeringen til å tiltre en slik stilling.

Ikkje berre for ei raudgrøn regjering, men også regjering utgått av FrP og KrF. Takk og pris!

Svar
Kommentar #25

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er trist å se fundamentalisme i praksis. Håper du våkner opp en dag og får til å tenke selvstendige tanker.

Jeg er fundamentert i bibelen - det har du helt rett i. Jeg er en fundamentalist - bibelen er min vileder i livet. Ja jeg våknet opp for snart 4 årsiden. Jeg vet nå hvor jeg får min tanker fra - du vet ikke hvor du får dine fra. 

Svar
Kommentar #26

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg er fundamentert i bibelen - det har du helt rett i. Jeg er en fundamentalist - bibelen er min vileder i livet. Ja jeg våknet opp for snart 4 årsiden. Jeg vet nå hvor jeg får min tanker fra - du vet ikke hvor du får dine fra.

Så du får alle dine tanker fra et sted? Blir ikke det som å være en robot, der du blir styrt av noe? Du klarer ikke tenke noen selvstendige tanker? 

Jeg vet hvor mine tanker komer fra. De kommer fra mitt eget hode. Jeg tar selv stilling til ting. 

Svar
Kommentar #27

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg tar selv stilling til ting.

Hvorfor kan tankene da gjenkjennes i den kulturen du er en del av, om det er ditt eget hode de kommer fra? Hvorfor er tankene en del av kulturelle og ideologiske strømninger?

Jeg ville ikke være så skråsikker på selvstendigheten. Det er nok noe illusorisk ute og går blant de mange som roper tidsriktige tanker i troen på at de er skapt av egne vurderinger.

Synes folk skal gjøre grundig jobb med å finne ut hvor deres tanker kommer fra, og ikke ta det for gitt at de har oppfunnet hjulet selv. Meninger og holdninger som mange er sammen om å hevde, handler sjeldent om selvstendig tenkning.

Den største hopen med mennesker er verken spesielt selvstendig, selvransakende eller idealistisk. Når de sier samme sak så er det opplagt at de fleste av dem ukritisk er kulturprodukter, og ikke uttrykk for selvstendig tenkning.

Svar
Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Skråsikkerhet som utelukker andre fra samfunnets posisjoner er totalitarisme.

Svar
Kommentar #29

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville ikke være så skråsikker på selvstendigheten. Det er nok noe illusorisk ute og går blant de mange som roper tidsriktige tanker i troen på at de er skapt av egne vurderinger.

Ja, du vet det nok du :-)

Svar
Kommentar #30

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Dette er en offentlig debatt, og mange som leser. Jeg vet ikke hva du hentyder, for det finnes flere motstridende forestillinger om meg, som kan gi en slik hentydning. Når jeg ikke selv kan få noe klart ut av et svar relatert til meg, hvordan skal andre få det?

Svar
Kommentar #31

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jeg sier at jeg tenker selvstendige tanker ut fra eget hode. Rudi sier han får tankene fra et sted. Du drar i tvil hvor hvidt jeg tenker selvstendige tanker. Det kan jeg ikke nekte deg. :-)
Svar
Kommentar #32

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

To svar som ikke inneholder debatt. Det tolker jeg som bortkastet tid.

Svar
Kommentar #33

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Mulig jeg er litt tilbakestående - men hva er egentlig PM- systemet ?

PM = personlig melding.

Jeg tror nok ikke det foreligger noe mappe på hver enkelt av oss (får vi håpe), men jeg tenker at man ganske raskt blir satt i en slags bås, utfra det man forfekter. Et slikt bilde vil jo aldri kunne bli fullstendig, siden man jo ikke leser annet enn stykkevis og delt (for å si det bibelsk).

Svar
Kommentar #34

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

tyrkleifdjevelen

Publisert nesten 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Lurer på hvilken pator koleagaer du har hatt kontakt med. Det står da vittelig i biblen at alle den som tror skal kaste du demoner, legge hander på de syke og de skal bli firske.

Tror du dette gjelder for såkalte "tyrkleifdjevler" og rettsrkvivninsgsvasnsker også?

Svar
Kommentar #35

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Tror du dette gjelder for såkalte

Hehehe, Når jeg leser det jeg skriver selv, så ser jeg at jeg har en "trykleif-demon" jeg også. Heldig for meg så er det mange med kompetanse på demoner her :-))

Svar
Kommentar #36

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Trykkfeilsdjevler

Publisert nesten 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

bibelen er min vileder i livet

Men denne var jo faktisk litt morsom :-)

Svar
Kommentar #37

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Men denne var jo faktisk litt morsom :-)

Ja, Bibelen - eller kanskje helst menneskers tolkninger av den, kan nok absolutt også fungere som en vil(l)eder i livet, vil jeg tro ;)

Svar
Kommentar #38

Terje Johs. Johansen

25 innlegg  1905 kommentarer

Trist...

Publisert nesten 6 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Tror du dette gjelder for såkalte "tyrkleifdjevler" og rettsrkvivninsgsvasnsker også?

...Når en såkalt religiøs artist ikke har noe annet å komme med enn å finne skrivefeil på noen som prøver å fortelle hva skriften sier. Trist!

Svar
Kommentar #39

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Terje Johansen skrev:

...Når en såkalt religiøs artist ikke har noe annet å komme med enn å finne skrivefeil på noen som prøver å fortelle hva skriften sier. Trist!

Jeg syns det er forfriskende med noen som klarer bringe litt humor inn i hverdagen :-). Tror ingen mener noe ondt med dette. Selv har jeg mye å gå på når det gjelder skrivefeil.

Himmelen blir vel en ganske kjedelig plass om alle skulle gå rundt i grav-alvor? Nei da vil jeg heller ned i kjelleren med de glade gutta :-))

Svar
Kommentar #40

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, tenk på den interesante gjengen vi møter der!

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

da vil jeg heller ned i kjelleren med de glade gutta

Særlig dersom Terje Johansen står for sorteringa!

Alle jødane tildømes, skal same vegen som oss. Jesus også?

Svar
Kommentar #41

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Tror du dette gjelder for såkalte "tyrkleifdjevler" og rettsrkvivninsgsvasnsker også?

Jeg beklager at det går litt for i svingene når jeg skriver. Håper jeg ikke har fornærmet deg. Det var poenget jeg tenkte mest på å få fram - jeg skal prøve etter mitt beste og ikke være for kjapp med publiseringsknappen - bra at du sier ifra - så jeg får korrigert meg.

Svar
Kommentar #42

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

...Når en såkalt religiøs artist ikke har noe annet å komme med enn å finne skrivefeil på noen som prøver å fortelle hva skriften sier. Trist!

Hei Terje - det slurvete av meg å ikke sjekke stavingen - Jeg skriver litt fort til tider - så jeg trengte en korreks. Jeg ser det beste i det - Husk fornærmelse er en felle - beskytt hjertet ditt med alt det er verdt.

Svar
Kommentar #43

Levi Fragell

84 innlegg  1098 kommentarer

Det saken gjaldt...

Publisert nesten 6 år siden

Denne debatten er nå over. Fra min side dreide dette seg ikke om Jan-Aage Torps varsledse søknad om stilling som barneombud. For min del kunne Torp gjerne søkt stilling som departementsråd i Barne- og famliedepartementet. I disse sammenhenger er pastorens drømmer/eller PR-stunts kun underholdning for (de fleste) troende såvel som humanister.

Det er ikke det saken gjelder, men det formodede faktum at en rekke ledere i norske menigheter gir Jan-Aage Torp støtte og oppmuntring etterat han uten å skjemmes har drevet en utstrakt praksis med utdrivelse av demoner av trosfeller. Dette faktum fremhever han som et positivt tilbud til samfunnets ulykkeligste, som. f. eks. mordere og storkriminelle. (Se artikkel i Dagbladet sist søndag)

Er det noe som biter på disse folkene i det hele tatt? I hvertfall både glefser og biter jeg så godt jeg kan  i Dagbladet i morgen (torsdag).

Takk for følget!

(MODERATOR HAR FJERNA TO SETNINGAR)

Svar
Kommentar #44

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvorfor i frimenigheter?

Publisert nesten 6 år siden

Hvis mennesker vil praktisere sin tro, hvorfor søker de seg på død og liv til disse miljøene. Er ikke statskirken god nok ? Vel da kan man konvertere og bli katolikk, syrisk ortodoks eller greskkatolsk osv. Hvorfor roter folk seg bort i disse frimenighetene. Kansje det hadde vært en idee med å gjeninnføre konventikkelplakaten ? Nei, det er ikke fleip, jeg er heller ikke religiøs.

(MODERATOR HAR HER FJERNET ORD OG SETNINGAR I OMTALEN AV FRIMENIGHETER)

I mine ungdomsår tilbrakte jeg mye tid i Statene, der ble jeg via media vitne til missæren rundt den religiøse sjarlatanen Jimmy Swagger med sitt religionsimperium. Han hadde visst nok avslørt en kollega "for å ha hatt seg med en prostituert", vel den konkurerende predikanten tok hevn over religionsentreprenøren, fulgte ham diskret, og når den godeste Swagger skulle ha seg et nummer med en farget prostituert, så stakk konkurrenten hull på bildekkene og tilkalte pressen, og Swagger forlot hyrdestunden på motellet og gikk rett på kameraene. Etterpå sto kjeltringen så klart frem og vitnet og bæljet på fjernsyn for å berge sitt innbringende imperium. Skal dere være religiøse så gå i kirken, de er i alle fall seriøse, ikke ager imbesiler.

Svar
Kommentar #45

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Ydmykhet varer lengst

Publisert nesten 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg beklager at det går litt for i svingene når jeg skriver. Håper jeg ikke har fornærmet deg.

Takk Rudi for din forbilledlige reaksjon på mitt plumpe utspill.  Jeg klarte ikke helt å dy meg, da det ble litt i overkant med feilstavelser.. 

Flott at du ikke tar det fornærmelig opp - du har ihvertfall absolutt ikke fornærmet meg.  Men til forskjell fra vår trosfelle Johansen fremstår du her som et godt eksempel på ydmyk holdning. 

Gud velsigne deg videre - og fortsatt bevare deg fra tyrkleifene!:-)

Svar
Kommentar #46

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

Per Søetorp...

Publisert nesten 6 år siden

"Ydmykhet varer lengst"

skriver Per Søetorp og berømmer med rette Rudi Wara som jeg beundrer for hans flotte bidrag på Verdidebatt.

Men så tråkker du på Johansen...

Hvorfor, Per?

Svar
Kommentar #47

Jan-Aage Torp

41 innlegg  651 kommentarer

Levi Fragell igjen

Publisert nesten 6 år siden

Levi Fragell varslet at han ville ha et innlegg i Dagbladet idag.

Jeg har kommentert dette på min blogg: "Levi Fragell igjen".

Jeg skriver til slutt på bloggen: "Jeg ser frem til konstruktive og gjensidig respektfulle samtaler med deg, Levi, når du kommer hjem til Holmlia i midten av mars. Det er bare etpar kilometer til vår leilighet. Velkommen!

Kanskje våre samtaler kan utvides til å omfatte andre kritikere og utøvere av pinsekarismatikken? En mulighet til høyttenkning, deling av erfaringer, enighet om kjøreregler…

For #sannhetogredelighet!!!"

Svar
Kommentar #48

Per Søetorp

100 innlegg  1978 kommentarer

Om å tråkke på og å bemerke

Publisert nesten 6 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.

Men så tråkker du på Johansen...

Hvorfor, Per?

Jeg har da aldeles ikke "tråkket på" Johansen. Han på sin side var vel noe i nærheten av dette da han kommenterte følgende om meg:

"...Når en såkalt religiøs artist ikke har noe annet å komme med enn å finne skrivefeil på noen som prøver å fortelle hva skriften sier. Trist!"

Min bemerkning var derfor høyst berettiget, noe Wara også gir sin fulle tilslutning til (#42) og oppfordrer Johansen til å besinne seg (#43).

Det er vel også en viss forskjell på å være ydmyk og legge seg flat for hva som helst?

Svar

Siste innlegg

Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 13 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 14 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 1759 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 105 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
2 dager siden / 711 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 5 timer siden / 223 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 6 timer siden / 223 visninger
Stefan Hallman kommenterte på
Hit, men ikke lengre
rundt 6 timer siden / 868 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 6 timer siden / 1614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
rundt 7 timer siden / 3351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 7 timer siden / 1583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 7 timer siden / 2135 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 7 timer siden / 1614 visninger
Les flere