Kjell Bjørn Veland

67    2817

De tre tolkninger av Jesu komme.

Publisert: 11. feb 2012 / 604 visninger.Der er tre tolkninger av hva tid Jesus kommer igjen til denne verden for andre gang.

1 som de mener er fra oldkirken, er at Jesus kommer igjen før den store trengsel.
2 at han kommer tilbake midt i den store trengsel eller etter 3,5 år av den,
3 at han kommer tilbake som før den store trengs som en hemmelig opprykkelse som ikke de ugudelige mennesker i denne verden ser.
Det er visstnok bare i de senere århundre at dette med den hemmelige opprykkelse er blitt forkynt, og det ser ut for at det er mange som mener at dette er den bibelske sannhet om at Jesus kommer først ned i lufthimmelen og at han kommer på et senere tidspunkt ned på oljeberget, som synlig for hele verden.
Er det noe her som har noen formeninger om dette?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er visstnok bare i de senere århundre at dette med den hemmelige opprykkelse er blitt forkynt,

Ja,det er noko som er kome inn i seinare tid og er totalt ubibelsk.


Ireneus ein av dei fyrste kyrkjefedrane hadde ei enkel og tydeleg forståing av dette med Jesu gjenkomst.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

Det er ikkje slik som mange forfektar at Jesu gjenkomst kjem heilt uventa .Det gjer kanskje det for dei som ikkje har sett seg inn i Skrifta.

Antikrist skal sitja i det bokstavlege gjennopppbygde tempelet i Jerusalem i ein bestemt periode på 3,5 år. Det vert kalla den "øydeleggjande styggedomen" i Matteus 24 og i Daniel 11,31

"Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in THE TEMPLE IN JERSUALEM, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom"

I desse 3,5 åra er Antikrist suveren verdsherskar og opphøgjer seg sjølv til Gud.

Irenaeus fortel så om desse enkle 6000 åra som menneska har fått og som vert avslutta med 1000-årsriket.

"Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week"

Desse 6000 åra er no slutt år 2028.

http://bki.net/6000/6000aar.html

Svar
Kommentar #2

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Både 2 og 3 mangler bibelsk rot men putter inn antakelser for å fremme andre antakelser og ønsketenkninger i ens tro. Det er flere grunner for det, en er å skjule hvem Jesus er i GT og en annen er for å skjule hvem Antikrist er, noen andre er rett og slett mangel på tro kommet av forvirringen den onde står bak.

Nøkkelen til å komme inn på rett spor er Daniels bok og alle profeter fikk Guds ord for at vi mennesker ikke skulle ha noen grunn til å tvile på hvilken tid vi til enhver tid lever i. Om vi tror så vet vi, for tro er tilitt og med det har vi ingen grunn til å undre oss.  

http://amazingdiscoveries.tv/media/113/201-just-another-man/

Description: In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah's arrival on Earth. The study of this prophecy has even been cursed by some theologians who do not wish to acknowledge Jesus as the Messiah. Study the evidence revealed in this video and you make your own conclusions.

Ta så de neste: http://amazingdiscoveries.tv/c/2/Total_Onslaught_-_English/

Her er en annen delvis dramatisert dokumentar og hva som skal skje fra vår tid frem til den nye jord er her. Ditt spørsmål kommer opp og blir forklart. http://www.youtube.com/watch?v=Fl4VoH1i19E

 

 

Svar
Kommentar #3

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Det er godt nytt

Publisert nesten 6 år siden

Å hjerte, det er godt nytt at en som eier Jesu pust vil komme

Ved duften av hans ånde forstår vi at noen vil komme

 

Gråt ikke over adskillelsens smerte, for i går kveld

Fikk jeg en spådom, og et tegn på at en frelser vil komme

 

Jeg er ikke den eneste som fylles av glede over flammen på Sinai

Dit var det med håp om å se den at også Moses ville komme

 

Det finnes ingen som ikke har med deg å gjøre

På grunn av sin lengsel vil alle komme

 

Ingen vet hvor den elskedes bolig er

Alt vi vet, er at vi hører lyden av bjeller ved karavanens komme

 

Etter Hafez, en iransk muslimsk dikter fra 1300 tallet

Svar
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12627 kommentarer

Bibelen har bare én tolkning av Jesu fødsel

Publisert nesten 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Der er tre tolkninger av hva tid Jesus kommer igjen til denne verden for andre gang.

1 som de mener er fra oldkirken, er at Jesus kommer igjen før den store trengsel.
2 at han kommer tilbake midt i den store trengsel eller etter 3,5 år av den,
3 at han kommer tilbake som før den store trengs som en hemmelig opprykkelse som ikke de ugudelige mennesker i denne verden ser.

For de som bare holder seg til NT sitt hjørne kan en spekulere i dette, men Jesus sa til sine disipler (i Luk.24.44) at alt måtte oppfylles på ham av det som står skrevet om ham i Mosebøkene, Salmene og alle profetene. Da åpnet han deres øyne slik at de forstod skriften og hva han mente.

Profetien om Immanuel er en av disse - Matt.1.22: Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Matt 1,23 viser til Jes 7,14
v13:

Jesu komme i skikkelsen "Immanuel"

Da sa han: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud?14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. 16 For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. 17 Og over deg og ditt folk og din fars hus skal Herren la det komme dager som det ikke har vært siden Efraim skilte seg fra Juda – kongen av Assur.»

Ellers beskriver Jes.53. Jesu komme nokså nøyaktig.

          Hvem trodde budskapet vi fikk?
          Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
          
       2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt,
          som et rotskudd av tørr jord. *                    (*Kvinnen i ørkenen, Åp.12.4-6)
          Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,
          ikke et utseende vi kunne glede oss over.
          
       3 Han var foraktet, forlatt av mennesker,
          en mann av smerte, kjent med sykdom,
          en de skjuler ansiktet for.
          Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
          
       4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
          våre smerter bar han.
          Vi tenkte: Han er rammet,
          slått av Gud og plaget.
          
       5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
          knust for våre synder.
          Straffen lå på ham, vi fikk fred,
          ved hans sår ble vi helbredet.
          
       6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.
          
       7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen.
          
       8 Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
          Men hvem i hans tid tenkte på
          at han ble utryddet av de levendes land
          fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?
          
       9 Da han var død, fikk han sin grav
          blant urettferdige og hos en rik,
          enda han ikke hadde brukt vold
          og det ikke fantes svik i hans munn.
          
     10 Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom.
          Når hans liv er gitt som skyldoffer,
          skal han se etterkommere og leve lenge.
          Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.
          
     11 Etter sin nød skal han se *lys•,
          han skal mettes ved sin innsikt.
          Min rettferdige tjener
          skal gjøre de mange rettferdige,
          han har båret deres skyld.
          
    12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
          med de mektige deler han bytte,
          fordi han tømte ut sitt liv til døden
          og ble regnet blant lovbrytere.
          Han tok på seg de manges synd
          og ble rammet i stedet for lovbrytere

Jesus fødsel (1.komme)

*Åp.12.4: Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. 5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte. 

Svar
Kommentar #5

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

forfølgelser i verden dag

Publisert nesten 6 år siden

Hvis en ser på den situasjonen som de kristne er i i dag rundt om kring i denne verden så kan de se ut for at den eldste tolkninger kan være den mest sannferdige.

”Corrie Ted Boom fortelles at i Kina ble det fortalt til de kristne vær ikke bekymret fordi dere skal du bli opprykket før forfølgelsen kommer.
Deretter kom en fryktlig forfølgelse.
Millioner av kristne ble torturert til døde.
En biskop sa sorgfullt: vi har tatt feil. Vi skulle ha styrket folket mot forfølgelse i stedet for å fortelle dem at Jesus ville komme først.
Vendt mot meg sa han: Fortelle folket hvordan de skal bli sterke i tider med forfølgelse, hvordan en holder stand når trengselen kommer – å stå og ikke vakle!”

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 355 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
32 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
38 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 355 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 355 visninger
Les flere