Audun Hjertager

149

Hvor verdifull er en lyntogsatsing?

Økonomisk lønnsomhet, tidsforbruk, energiforbruk og transportmengde er alle viktige samfunnsverdier i lyntogspørsmålet. Men om vi ikke også tar hensyn til økologiske fotavtrykk, går vi konkurs og vel så det, okke som.

Publisert: 10. feb 2012

Det trengs 3,1 jordkloder om alle skulle levd som Nordmenn (FN-sambandet). Dette er fryktelig kostnadskrevende på sikt, både menneskelig og økonomisk. Klimaregnskapet er en av mange elementer i det økologiske fotavtrykket. På grunn av alvoret ved å ha ubalanse i dette regnskapet, har verden satt utslippsmål for klimagasser.  For Norge er dette  +1% innen 2012 i forhold til 1990-utslipp (Kyotoavtalen), -9% gjennom klimaforliket.

I 2010 hadde Norges utslipp steget til +8 % i forhold til 1990. Regjeringen har m.a.o. svært kort tid på seg til å nå utslippsmålene den er forpliktet til.  Regnskapet er i dundrende ubalanse, og vi må sørge for at så mange prosjekter som mulig, særlig de potensielt miljøvnnlige som lyntog, bidrar til bedre balanse i regnskapet. I lyntogspørsmålet bør budsjettet være i balanse helst fra tunnellbygging dag 1. Det er ikke umulig, men et spørsmål om å ta internasjonale forpliktelser og økologiske fotavtrykk seriøst. Når miljøfaktorer får en verdi i økonomien, kan økonomien kalles økologisk.

Det økologisk-økonomiske lyntog-regnestykket er høyst relevant når man skal vurdere å satse på en klimaverstingstrekning som f.eks Oslo-Porsgrunn, eller en klimagunstig strekning som Trondheim-Tynset-Oslo (jfr. høyhastighetsutredningen fra MISA). 

Foreløpig synes jeg det er lettere å se at modernisering og utvikling av jernbanen, ikke minst for å overføre godstransport fra båt og vei til jernbane, vil gi raskere reelle og langsiktige besparelser, økologisk, menneskelig og miljømessig.

(bilde: Wikipedia:)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva koster lyntogsatsingen ?

Publisert over 8 år siden

Norge er et rikt land som har råd til det meste. Vi kan bare åpne oljekranene noen ekstra tørn så strømmer oljen og oljemilliardene ut til de mest prisverdige samfunnsoppgaver.

Men baksiden av rikdommen er at selv om pengene ikke lukter, så blir oljen forbrent til CO2 og vanndamp ett eller annest sted langt utenfor Norges grenser. Men CO2 kjenner ingen landegrenser. Og for hver tonn olje som forbrennes dannes tre(3) tonn CO2.

Med en pris på USD 75 pr fat(ca 140 kg, 1 USD = 5.8 NOK) olje kan en beregne at for hver million kroner tjent på forbrent olje, får vi 1000 tonn CO2 utslipp.

Så har de vise menn og igeniørene beregnet at lyntogsatsingen mellom de tre største byene i Norge vil koste 1000 milliarder kroner eller m.a.o 1000 millioner tonn CO2 utslipp.

Tilføyer at renseanlegget på Mongstad maksimalt vil rense ca. 1 millon tonn CO2 årlig, mens prosjekteringsutgiftene til nå beløper seg til milliarder. Og hvor mange milliarder et ferdig anlegg vil koste bryr ingen seg om. Og ingen vet hvor den fangede CO2 gassen skal lagres, - lekkasjefritt og sikkert til evig tid.

Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Kunne lyntogene bruke kortreist biobrensel ?

Publisert over 8 år siden

Lyntogene vil kreve kraftige motorer, sannsynligvis elektriske med kraft fra CO2 frie gasskraftverk og stort forbruk av elektrisk energi.

Men hva med kortreist biobrensel ?

På Østlandet og i Østerdalen er det mye skog og skrapvirke som med fordel kunne brukes som energikilde i  et moderne dampturbinanlegg ombord i lyntogene.

Vi får avvente SVs og miljøorganisasjonenes løsninger. Det haster nå som Norwegian og Bjørn Kjos er "på hugget"

Kommentar #3

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Tror ikke dere

Publisert over 8 år siden

skjønner helt hvor dette bærer hen. For noen uker siden skulle det koste 400 milliarder å bygge Norsk "lyntog". Nå har summen steget til 1000. Før eventuell bygging har startet kan en regne med minst en fordobling. Norsk natur er rett og slett ikke egnet for slik utbygging...

Kommentar #4

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Hvitvasking gjennom miljøprosjekter

Publisert over 8 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Så har de vise menn og igeniørene beregnet at lyntogsatsingen mellom de tre største byene i Norge vil koste 1000 milliarder kroner eller m.a.o 1000 millioner tonn CO2 utslipp.

Artig tankeeksperiment. Det forteller at det er et etisk spørsmål hvordan et lands prosjekter blir finansiert, og mye  i Norge er oljefinansiert (langt fra alt som i tankeeksperimentet). Månelandingen på Mongstad synes å være et åpenbart forsøk på hvitvasking, og en lyntogsatsing kan lett bli det også, så det er viktig at miljøbevegelsen følger med. 

Noe av det lureste man kan bruke oljepenger til, er å fase ut behovet for olje. Men flyskattfinansiert lyntog, gjerne kombinert med inntekter fra noen bompengestasjoner på fjellovergangene, kan bidra positivt også til klimaregnskapet, og dersom man samtidig med første tunnelsprengning forbereder lyntogtankomsten ved å trappe ned på budsjettet for veiutbygging, og satser på vedlikehold og kollektivtransport i stedet, vil jeg tro klimaregnskapet for lyntogprosjektet kan komme i balanse betydelig tidligere enn de 35+ årene som ingeniørene har anslått. 

Kommentar #5

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Økonomisk lønnsomhet

Publisert over 8 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

For noen uker siden skulle det koste 400 milliarder å bygge Norsk "lyntog". Nå har summen steget til 1000.

Så vidt meg bekjent koster en av de mest mest klimavennlige lyntogtraseene (Oslo-Tynset-Trondheim) fortsatt 335 mrd. I vurderingen av hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt bør vi tenke langsiktig, slik de gjorde på 1800-tallet da det meste av jernbaner i Norge ble bygget. Kostnadene ved overforbruk og menneskeskapte klimaendringer kan på sikt sluke ethvert økonomisk budsjett.

Det er vel hevet over enhver tvil, at om vi vil unngå konkurs, så må vi reise kortere og saktere enn i dag, særlig dersom vi ikke satser på lyntog.

Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ikke bare økonomiske kostnader

Publisert over 8 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Nå har summen steget til 1000. Før eventuell bygging har startet kan en regne med minst en fordobling. Norsk natur er rett og slett ikke egnet for slik utbygging...

Når lyntogsatsingen mellom de tre største byene og i Oslo-området vurderes til 1000 milliarder, er det i seg selv absurd å tro at dette noensinne vil bli realisert i full skala.

Lyntogene over høyfjellsovergangene måtte for en stor del legges i tunnell, og der de suser fram i åpent lende, vil de bli inngjerdet av sikkerhetssoner på kanskje 100 meter. Dvs. snauhogst og som enorme sperrer for vilt og kryssende trafikk. I tillegg vil en ha betydelige støyproblemer. Noe som vil bli en plage både for mennesker og dyr.

Nødvendigheten av tung subsidiering av bilettprisene for all fremtid er ingen hidring for togutopistene, og at subsidiene vil komme fra fellesskapets oljeinntekter vekker ingen nevneverdig motforestillinger.

Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Reis saktere med lyntog også

Publisert over 8 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.

Det er vel hevet over enhver tvil, at om vi vil unngå konkurs, så må vi reise kortere og saktere enn i dag, særlig dersom vi ikke satser på lyntog.

Kanskje kunne vi reise mindre. Noen mener turismen er den mest skadelige "isme" av alle ismer. Og at alle togturister burde satse på de mest langsomme togene for å få med seg mer.

For meg er det merkelig å ville reise til fremmede land for å treffe mennesker og oppleve natur når en snaut nok kjenner naboene eller sitt eget nærområde og sitt eget land.

For de som har dårlig tid og mener tid er penger, er fly det raskeste transportmidlet

Kommentar #8

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

"Tid er penger"

Publisert over 8 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

For de som har dårlig tid og mener tid er penger, er fly det raskeste transportmidlet

Ja, det er et luksusproblem; det å bruke fly fordi tid er penger. Luksus er noe man gjerne betaler for, særlig hvis luksusen skader andre på sikt. Og det er på sett og vis også nokså fattigslig å måtte bruke fly på ferie fordi tid er penger.

Det er i grunnen litt sørgelig at så mange må reise bort for å nyte livet. Det er også litt trist at man først og fremst kobler av et par ganger i året, i feriene, og ikke får nok avkobling daglig eller f.eks på søndager. Etter det jeg har hørt er ferier en tid for ekteskapsprobler. Man kan vel tenke seg at de heldigste, rikeste og lykkeligste har det så godt i jobben og på fritiden at de ikke har behov for ferie, og ikke har behov for å reise/rømme fra hverdagen.

Jeg er forøvrig helt enig i deg i at man ikke trenger å reise langt og fort, men så var det nok en jordomseiling som fikk meg til å innse dette. I dag mener jeg å kunne oppdage verden like sterkt ved å krype på bakken utenfor huset, se og lukte, eller bli kjent med naboer, som inntrykkene fra havet, jungel, ørken og besøk i ulike kulturer gav. Andre tror det kanskje ikke før man har forsøkt, og kanskje "utferdstrang" er noe individuelt.

Hvis samfunnet klarer å erstatte tid med andre verdier enn penger, tror jeg vi har løst mange problemer både for oss selv og for verden.

Kommentar #9

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

#8 Både ja og nei til reising

Publisert over 8 år siden

Sitat:

Jeg er forøvrig helt enig i deg i at man ikke trenger å reise langt og fort

-  -  -

Et problem oppstår dersom en f.eks skulle være så uheldig å trenge en advokat. Med 2-3000 kr i timelønn. Jeg kunne fortrekke at han/hun reiste så raskt som mulig og gjorde jobben så raskt som mulig. Det beste er selvsagt å aldri komme i en slik håpløs situasjon.

Jeg kunne ha blitt født hvorsomhelst, men jeg er tilfeldigvis født her og det slumpetreffet er blitt min skjebne. Som så mange andre har jeg en mani for å samle meg om meg selv, jeg har noen kvadratmeter, men store dybder jeg aldri kommer tilbunns i. Utenfor er det farlig, og hva skal en med ukjente omgivelser, kunst og kultur ?

Jeg skulle gjerne være som eiketreet fastklort til den sammme jordklumpen og leve  i flere hundre år. Det er derfor jeg elsker landskapet mitt.

Kommentar #10

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Jeg kunne fortrekke at han/hun reiste så raskt som mulig og gjorde jobben så raskt som mulig.

Fair enough det. Om man ønsker det, og har råd til å betale også for de økologiske konsekvensene, bør det ikke være forbudt å ha et helikopter stand by til seg selv og f.eks advokaten.

Økologiske kostnader må inn i regnskapene, enten det gjelder bil, lyntog eller fly, og "forøvrig kan man leve som man vil".

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere