Thor Bjarne Bore

135

Kortere skjenketid

Publisert: 18. nov 2009

Skal alkoholloven endres slik at den maksimale skjenketiden reduseres med 1 time for å redusere alkoholbrukens sosiale og helsemessige skader, og for å redusere ordens- og voldsproblemene i bysentraene?

Det var i februar at regjeringspartiene antydet dette forslaget. Jeg skal innrømme at jeg ikke trodde det ville komme lenger enn til å være en vakker tanke, men jeg tok feil. Det er fremdeles langt til konkret handling, men nå har i alle fall Helse- og omsorgsdepartementet sendt forslaget ut på høring. Et av de store og mest uforståelige paradokser i norsk politikk er at politikerne driver utstrakt sosial- og reparasjonspolitikk med den ene hånden mens de med den andre ikke ønsker å ta konsekvensen av de fakta betydelig forskning fremholder: Jo lettere tilgang på alkohol, dess større alkoholskader, jo lengre åpningstid for skjenkestedene, dess økt voldsbruk.

Det er politisk korrekt å være imot narkotikabruk, men alkoholen medfører samfunnsmessig langt større problemer.Bruk av alkohol i samfunnet øker misbruket. Drikker du alkohol, øker sannsynligheten 13 ganger for at du skal utøve vold. Og det er overhyppighet av vold i og rundt skjenkesteder. Politimestrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim var i 2007 blitt så bekymret over utviklingen med helgebråk, at de ba om reduksjon i salg og skjenking av alkohol.

Altfor mange tror at måteholdent alkoholkonsumer er uskadelig, og at det bare er en liten gruppe som ikke tåler å nyte alkohol. Dette er et syn som passer manges vaner, men det dekker ikke realitetene. Det er viktig å få ned summen av alkoholskadene og ikke bare peke ut skadene storkonsumentene påfører seg.

Voldsbruk og alkoholbruk følger hverandre. Et redusert alkoholkonsum kan minske voldsbruken med inntil 30 prosent. Man kan sette inn mer politi eller gi strengere straff for voldsbruk, men det vil være av underordnet betydning. Det hjelper ikke mer med politi i gatene hvis volden foregår på utestedene og hjemme hos folk.
Intervju med 4000 nordmenn har fortalt forskere at jo oftere man drikker alkohol, jo større er risikoen for å bli innblandet i voldsepisoder.

96 av 100 menn som har vært innblandet i så alvorlige voldsepisoder at de førte til synlige skader, pleide å drikke seg beruset. Fyll på restauranter og utesteder skaper fem til ti ganger så mye vold som hjemmefyll. Alkoholbruk er medvirkende i over 40 prosent av sakene i barnevernet. Og - norsk drikkekultur produserer i sum flere sykdommer og problemer blant måteholdere enn hos den lille andelen som drikker mye.

Ikke all edruskapspropaganda har vært like edruelig, ikke alle restriksjoner like godt begrunnet. Det er vesentlig at restriksjoner blir iverksatt på en slik måte at de blir forstått. Poenget er nemlig at den positive effekten av alkoholpolitiske tiltak ikkenår igjennom hos grasrota og et flertall av politikere fordi man tross all opplysning baserer seg på populæroppfatninger og misforståelser som ikke holder - vann.

Folk er nå mer ute på byen i den mest kritiske perioden i forhold til fylleskader, og skjenkestedenes sosiale kontroll er ikke alltid god nok. Fyll på restauranter og utesteder skaper 5-10 ganger så mye vold som hjemmefyll.
Det store problemet med alkoholkonsum er at berusede personer treffer på folk de ikke kjenner til, på en tid av døgnet da kollektivtrafikken har sluttet å gå og politiet har redusert kapasitet.

Jeg håper departementets forslag blir fulgt opp av en konkret sak, både om skjenkeinnskrenkning og kortere salgstid i butikker. Men min foreløpige antagelse er at problemene med skjenketider vil utløse så mye lobbying, næringspress, opphissede ytringer og politikerfrykt for stemmetap, at resultatet blir status quo. Ledsaget av vakre ord om holdningskampanjer (hørt om noen slik kampanje som har betydd noe som helst unntatt for annonseavdelinger og reklamebyråer?). Ledsaget av ønsker om mer forskning, som om vi ikke vet mer enn nok allerede. Regjeringen har rett - og om forslaget blir vedtatt tror jeg også at det vil frigjøre politimannskap slik at andre presserende gjøremål kan vies større oppmerksomhet

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

(sukk)

Publisert nesten 10 år siden

Hvorfor ikke stenge enda tidligere?

Hva med to timer?

Jeg går for tre timer personlig, men det blir vel nedstemt, tenker jeg.

Kommentar #2

Svein Bjelland

0 innlegg  5 kommentarer

Endelig fornuft!!

Publisert nesten 10 år siden

Takk Bjarne Bore!

Endelig på tide med en totalavholdsmann som attpåtil er "kjendis". (Ja, der finnes noen få andre også, men det er så sjelden de lar høre fra seg). Det er merkelig så vanskelig det er å ta konsekvensen av det alle vet: jo lettere tilgang til alkohol, desto større misbruk. (All bruk er forresten misbruk). Finnene gjorde en dyrtkjøpt erfaring da de for noen år siden reduserte avgiften drastisk for at alkoholprisene skulle harmoniseres med nabolandenes. Volds- og ulykkesstatistikken steg bratt, slik at avgiften måtte legges på igjen. Og det positive resultat lot ikke vente på seg.

En lite kritisk merknad har jeg bare til din kommentar angående holdningskampanjer: Røykeloven! Der tror jeg kampanjen har virket. Kunne vi klare å mobilisere storparten av rollemodellene, og da tenker jeg på idrettsfolk, kunstnere, politikere og alle andre som til stadighet presenteres på TV og i aviser, ville det være mulig å skape en opinion som kunne gjøre det upopulært å drikke. Skrive- og taleføre i hele landet: STÅ PÅ !

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

RE: (sukk)

Publisert nesten 10 år siden
18.11.09 kl. 15:30 skrev Lars Hendrik Hausken:

Hvorfor ikke stenge enda tidligere?

Hva med to timer?

Jeg går for tre timer personlig, men det blir vel nedstemt, tenker jeg.

 

Jeg foreslo en gang "å holde hviledagen hellig", slik som på valgdagen. Tradisjonen innebærer da, at alt salg av alkohol fra lørdag klokka 1800 til søndag klokka 1800, -  blir forbudt!

Kan ikke skjønne det, men heller ikke dette forslaget fikk vind i seilene? Enda forslaget er fremmet mot personlige interesser? - Jeg elsker nemlig å kjøre bil lørdag kveld, da det er så rolig på veiene.

Men honnør til Tor Bjarne Bore som setter spørsmålet på dagsorden!

mvh  Mette

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere