Anfinn Andreas Kolberg

2

Betaling for Guds nåde?

Med forskrekkelse og indignasjon leser jeg i tirsdagens Vårt Land saken om evangelist Svein Magne Pedersen som ber mot betaling.

Publisert: 7. feb 2012

Svein-Magne Pedersen synes altså det er helt greit å ta penger for å be. "Det er ikke mer usmakelig enn at presten får lønn av staten når han preker og har forbønn," sier Pedersen til Vårt Land.

LES OGSÅ: Svein Magne Pedersen ber for friske

Jo, det er faktisk det. Som prest har jeg aldri tatt penger for en preken, og slett ikkje for en forbønn. Det ville vært høyst usmakelig! I mine år som prest i Den norske kirke, fikk jeg lønn for å være prest. Det er både rett og rimelig. En slik ordning unner jeg gjerne evangelist Pedersen, selv om lønnen da ikke ville komme over Kirkedepartementets budsjett. For ”arbeideren er sin lønn verd” sier Paulus. Men selv ville han ikke ta imot lønn fra noen, for han ville ikke være avhengig av noen andre enn Kristus. Natt og dag arbeidet han med sitt håndverk som teltmaker for å kunne være selvstendig og fri i forhold til alle mennesker. Å ta penger for evangelieforkynnelse eller forbønner var for Paulus totalt utenkelig. Og hvordan det gikk med Simon som ville kjøpe seg kunsten til å helbrede, leser vi om i Apg 8,18-24.

Når prester og evangelister får sin lønn av menigheten, kirken eller staten, er jo det nettopp for at Guds gaver ikke skal koste noe for den som ber om dem. Og om jeg som prest skulle ta imot gaver eller betaling fra mennesker jeg har gjort noe for, ja, så er det faktisk å regne som korrupsjon!

At prestene i Den norske kirkee får sin lønn av staten (enn så lenge), henger sammen med den kirkeordningen vi har hatt siden reformasjonen. Inntil Grunnloven blir forandret i forbindelse med kirkeforliket, heter det i § 16 :”Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.” Og det er jo nettopp for at rikets innbyggere ikke skal måtte betale for de tjenester fra Kirken. (En annen og heldigvis foreldet ordning var at prestens inntekter besto av gaver og avgifter betalt av kirkemedlemmene. Denne ”usmakelige” ordningen er for lengst over i historien).

 Så mitt råd til evangelist Svein-Magne Pedersen er at han begynner å skille mellom på den ene siden gaveinntekter til drift av virksomheten – innbefattet lønn– og på den andre siden forkynnelse av evangeliet og forbønn både for syke og friske. Arbeideren er sin lønn verd, men Guds gaver får vi av nåde.

Og det rådet skal jeg ikke ha betaling for.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til H@r@ld Østby !

Publisert nesten 9 år siden

Tror du ikke Popoff også har en liste med sannhetsvitner som forteller om hans mirakler? Mulig han har klart å vekke opp noen døde også. Nei, dette er svindel fra ende til annen.

Det som forundrer meg er at de troende ikke stiller spørsmål til den guden/ånden som ”helbreder” en person med vond fot, men lar mennesker som Elisabeth Fritzlog hennes barn leve et helt liv i helvete. 

Hei der kjenner verken Popoff eller hans sannhetsvitner men jeg begunner å kjenne Gud litt på forskjellige områder og når det gjelder helbredelser kan jeg være Guds eget sannhetsvitne for Gud har vært meg meget nådig når det gjelder helbredelse og min kropp.

Første gongen jeg vart helbredet var det Arnfinn Clementsen som ba for meg og flere andre, jeg vart helbredet for nærmest kronisk senebetennelse, varierte om var i skuldrene eller høyr handledd og kronisk nervøs mage. Dette resulterte i at jeg begynte å studere hva bibelen sier om helbredelse og etteer hvert som jeg oppdaget noe nytt prøvde jeg det ut på meg selv når jg blei syk av noe igjen og Jesus sviktet aldri. Senere har jeg fått bedt for andre som også er blitt helbredet.

Når det gjelder å vekke opp døde vet jeg ikke helt hva jeg skal si men historien er som dette: Min far over noen måneder ligget på sykehuset meget syk, to gonger hadde han tatt farvel med mor og barna som var tiljengelig ventet egentlig bare på meg å at han skulle få ta avskjed med meg også. Kom omsider hjem ifra Norsjøen å fikk besøke far var han mye bedre å vi fikk noen fine timer sammem, noen avskjed blei det ikke denne dagen men vi vart enig om at jeg skulle være en dag med mor så kunne jeg komme tilbake. Som sakt så gjort var hs mor en dag og reiste innover igjen far er meget syk, brunt seigt slim kommer stadig ut av longene hans. Før jeg reiste ifra han denne dagen fikk jeg og nor et oppdrag av han,når du kommer hjem til mor slal du og mor be til Jesus om at jeg må få komme hjem til Far no. Hva gjør så en pinsevenn og en lutheraner som alldri hadde bedt sammen før, jo vi ber Jesus om at far må få slippe nå og komme hjem. Men du vet at som pinsevenn hadde jeg lært å be etter Guds vilje så jeg legger til. Er det din vilje Far at papp skal bli frisk så helbred han. Jeg reiser ut i Norsjøen igjen å det tar tre dager før jeg igjen får annledning til å høre nytt, ringer Orkdal Sykehus og spør etter far, ja nei han sitter ute i gangen å er sint og grinete for han ikke får lov å reise hjem enno for han vil hjem til maten henna mor så ha kan bli furtere frisk. Tjener vi ikke en god å Nådig Gud, all ære til deg Jesus.

Det hører med til denne historien at flere år etter dette kommer far og sier har noe å fortelle deg: Husker du den dagen jeg var så syk da var jeg i Himmelen, hva sier man til sånt ja vel. Først ser jeg meg over kroppen min og ser hvordan de jobber med meg, så blir jeg dradd inn i et herlig lys og så er jeg ved Perleporten, men jeg fikk ikke komme inn. Blir dradd derifra og begynner på en mørk tunnel å kommer i kamp med den onde men beseirer han og med et svever jeg over kroppen min igjen og ser hvordan de arbeider med meg før jeg smetter inn i min kropp igjen. De som kjente og kjenner min far ville ikke ikke tenke tanken en gong at dett var bare fantasier. Far levde i mange år etter dett og to gonger om dagen i all slaks vær syklet han til mor på heimen å var hennes hjelper og støtte. Hører også med til historien at han fikk be til frels med noen. Forunderlige gode Gud.

Så konklusjonen blir, vær ikke så snar til å utale deg om noe du ikke har forutsetninger eller peiling på hva du snakker om, men Gud elsker deg uansett og øndke å dele de samme erfaringene  med deg som Han har gjort med meg, du må bare velge å ta et steg i tro. Gud velsigne deg.

 

Kommentar #52

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er nok ikke utenkelig at din far mente han hadde sett perleporten. Det er nok også mange som også ser den porten når de sover. Hva vil du si til dem som har blitt bortført av romvesener og blitt utsatt for tester. Er du tilbøyelig til å tro på dem også? De mener jo selv de har opplevd det. Hva med mennesker som har blitt helbredet av heksedoktorer rundt om på vår planet? Er det den kristne gud som har innvirket her, til tross for at de driver med avgudsdyrkelse?

Et annet problem som oppstår ved slike nær-døden opplevelser, er hvorfor de skjer. En står altså utenfor himmelporten og får ikke komme inn. Er det sankt Peter som har rotet bort noen papirer, finner man ikke nøkkelen til porten? Det er litt merkelig at en allmektig entitet ikke har bedre kontroll enn dette.

Hadde jeg blitt helbredet for vond fot, så ville jeg lurt på hvorfor gud ikke helbredet en fattig stakkar med klumpfot i Afrika i stedet. Det er vel her guds uransakelig veier blir forklaringen.

 

Siden du skrev gud velsigne deg, som jeg regner med var i beste mening, så får jeg skrive min versjon tilbake:

Gå med Darwin 

Kommentar #53

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til H@r@ld Østby!

Publisert nesten 9 år siden

Hva vil du si til dem som har blitt bortført av romvesener og blitt utsatt for tester. Er du tilbøyelig til å tro på dem også? De mener jo selv de har opplevd det. Hva med mennesker som har blitt helbredet av heksedoktorer rundt om på vår planet? Er det den kristne gud som har innvirket her, til tross for at de driver med avgudsdyrkelse?

Svar 1. Ser ikke for noe mere usansynelig at noen er bortført av romvesner eller at far var ved perleporten, andre har vert inne i selve himmelen og andre i selveste helvete.

Svar 2. Hadde du hatt den ringeste peiling på religion/kristendom ville du vite at de onde kreftene kan nesten gjøre de samme undrene som Gud og kristendommen kan.

Svar 3. Nei de onde kreftene.

Et annet problem som oppstår ved slike nær-døden opplevelser, er hvorfor de skjer. En står altså utenfor himmelporten og får ikke komme inn. Er det sankt Peter som har rotet bort noen papirer, finner man ikke nøkkelen til porten? Det er litt merkelig at en allmektig entitet ikke har bedre kontroll enn dette.

Hadde jeg blitt helbredet for vond fot, så ville jeg lurt på hvorfor gud ikke helbredet en fattig stakkar med klumpfot i Afrika i stedet. Det er vel her guds uransakelig veier blir forklaringen.

Svar 4. Sant Peter har ikke rotet bort nøkklene, det kan være flere svar men dette mitt er. Når mange dør skjer det gjerne ved sykdommer eller ulykker, gjerne i tidlig alder. De som kommer så langt som til perleporten og blir brakt til live igjen hadde sansynelig doktorer og hjelp som alldri gav opp og det var ikke deres tid. Noen ville i tilegg også ha mange som var med å bad for de I Jesu Navn og den onde måtte bare slippe taket i de og de kom til live igjen. Den allmektige har full kontroll men Gud griper ikke inn i menneskers liv bare så der, Han er styrt av lover. Er deres tid ikke inne er de ved perleporten prisgitt enten legetimet eller de som ber, svikter de dør de.

Svar 5. Som jeg skrev i svar 4 arbeider Gud etter lover, er ingen der og ber for foten og forløser Guds kraft til helbredelse vil ingenting skje detsverre. Nei Guds veier er klare, legg hendene på de syke og de skal bli friske.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere